> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын насыялык бюролорунун  

2020-жылдын 20- августуна карата абал боюнча реестри 

 

№ 

Лицензия 

№ 

Реестрге киргизил 

ген күн 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, датасы) 

ОКПО коду 

Насыялык бюронун аталышы 

Юридикалык дареги 

Телефон 

Жетекчисинин аты-жөнү 

01 

26.05.2017 

№139318-3301-ЖАК 14.08.2014 ж. 

28781737 

«Ишеним» Насыя Бюросу» ЖАК 

Бишкек ш., Ахунбаев көч., 127/1, 4-кабат 

(0312) 98-65-65 

www.ishenim.kg office@ishenim.kg 

Дуйшегулов Марлис Каналбекович 

02 

27.08.2018 

№172439-3301-ЖАК 06.03.2018 ж. 

30021844 

«Кредитное бюро» Сэйф энд Саунд» ЖАК 

Бишкек ш., Орозбекова көч., 26 үй 

(0312) 39-82-11 

(0553) 16-08-83 

(0775) 99-88-80 

info@sas.kg 

Боконбаева Айжан Кулубековна