> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Кыргыз Республикасынын турак жай-сактык кредиттик компанияларынын  

2021-жылдын 17-июнуна карата абал боюнча реестри 

 

 

№ 

КРУБ лицен-зиянын № 

Берилген датасы 

КР Юстиция министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

ОКПО коду 

Турай жай-сактык кредиттик компаниясынын аталышы 

Юридикалык дареги 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

01 

06.01.2021 

№190533-3301-ААК, 14.05.2020 ж. 

30720370 

"Ак-Босого" турак жай-сактык кредиттик компаниясы" Ачык акционердик коому 

Бишкек шаары, Токтогул к. 228 

0509 29 21 21 

oaoakbosogo 

@gmail.com 

Усупова Айзаада Тынайбековна