> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Төлөм системаларынын операторлорунун лицензияларынын 2024-жылдын 17-майына карата абал боюнча реестри 

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Аталышы 

Юридикалык дареги 

Айкын дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

Телефон 

Веб-сайт 

Электрондук дареги 

10 

1.  

2001120515 

12.05.2015-ж. 

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК 

Бишкек ш., 

Ауэзов көч., 1/2 

Бишкек ш., 

Ауэзов көч., 1/2 

Жамангулова Каныкей Джолучуевна 

0(312) 63-77-38 

www.elcart.kg 

www.ipc.kg 

office@ipc.kg 

2.  

2002120515 

12.05.2015-ж. 

«Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» ЖЧК 

Бишкек ш., Медеров көч., 111 

Бишкек ш., Исанов көч., 105/3 

Сатыбекова 

Жанара 

Сагынбековна 

0(312) 98-67-91; 

0(559)/(700)/(777) 90-64-90 

www.osmp.kg 

om@onoi.me 

3.  

2004290515 

29.05.2015-ж. 

«Мобильный Кошелёк» ЖЧК 

Бишкек ш., Фрунзе көч, 300/3-үй  

Бишкек ш., Фрунзе көч, 300/3-үй 

Сейдалиев Канат Толенович 

0(998) 30-38-88 

--- 

info@mob-wallet.com 

4.  

2005290515 

02.06.2015-ж. 

«BM Technologies» 

(«Би Эм Текнолоджис») ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 55 

Бишкек ш., Раззаков көч., 55 

Мамбеталиев Марат Мырзабекович 

0(312) 88-55-05; 

0(552)/(774)/(501) 11-00-22 

www.umai.kg 

support@umai.kg 

5.  

2007010615 

01.06.2015-ж. 

«Система Квикпэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115, 34-каб. 

Бишкек ш., Фатьянова көч., 170, «Мейкин» ББ 

Султанов 

Жапар 

Султанович 

0(312) 90-07-93; 

0(312)/(995)/(507)/(220) 90-11-09 

www.averspay.kg 

info@quickpay.kg 

6.  

2008010615 

01.06.2015-ж. 

«Алимбек ЖСМ» ЖЧК 

Ош облусу, Ноокат р-ну, Ноокат ш., Ош көч., 13 

Ош облусу, Ноокат р-ну, Ноокат ш., Ош көч., 13 

Алимбеков 

Жунусбек 

0(323) 05-03-30; 

0(777) 80-81-80; 

0(770)/(550) 

02-61-16 

www.agsm.kg 

agsm@agsm.kg 

7.  

2011120615 

12.06.2015-ж. 

«Тиллабай» ЖЧК 

Ош облусу,  

Кара-Суу р-ну, а/а Ак-Таш, Жылкелди а., Атыкулов көч., 7 

Ош ш., Касымбеков көч., 8 «а» 

Матеев Адис Мырзабекович 

0(558)/(778)/(706) 50-18-18; 

0(552) 52-17-17 

www.fastcom.kg 

office@fastcom.kg 

8.  

2012120615 

12.06.2015-ж. 

«Mobile & Television Communications» (Мобайл энд Телевижн Коммуникейшнс) ЖЧК 

Бишкек ш., Исанов көч., 42/2- үй, 408-бат. 

Бишкек ш., Тоголок Молдо көч., 40/4,  

901-кеңсе, 9- кабат 

Бердибек кызы Женишгүл 

0(553) 25-07-33 

www.mtc.kg 

info@mtc.kg 

9.  

2014260615 

26.06.2015-ж. 

(16.05.2019-ж.) 

«ПЭЙ 24» ЖЧК 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Умаров 

Бакыт 

Турдубаевич 

0(312) 90-80-50; 

0(312)/(704)/(554) 98-85-99 

www.pay24.asia 

office@pay24.asia

info@pay24.asia 

10.  

2015060715 

06.07.2015-ж. 

«Байланыш дүйнөсү» ЖАК 

Бишкек ш., Чехов көч., 7-үй 

Бишкек ш., Чехов көч., 7-үй 

Дербишалиева 

Рахат 

Талантовна 

0(703) 55-11-55; 

0(553) 55-11-55; 

0(778) 55-11-55 

www.s-mir.kg 

info@payway.kg 

11.  

2018041215 

04.12.2015-ж. 

«Региональные платежные системы» («РПС») ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

Кулманбетов Улан Эмилевич 

0(312) 88-23-30; 

0(312) 88-23-31 

--- 

info@nambaone.app 

12.  

2020220216 

22.02.2016-ж. 

«Тез тѳлѳмдѳр» ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 («Россия» ББ),  

503-каб. 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 («Россия» ББ),  

503-каб. 

Тлеуов Мейирбек Жалгасбайулы 

0(312) 90-12-40 

--- 

info@mpay.kg 

13.  

2021030817 

03.08.2017-ж. 

«Грин Телеком Сервис» ЖЧК 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2-үй (2-бөлүм) 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2-үй (2 бөлүм) 

Корнеева 

Елена 

Валерьевна 

0(312) 97-30-32; 

0(312) 66-40-10; 

0(700) 00-09-99 

www.dengi.kg 

dengi@dengi.kg 

14.  

2022160218 

16.02.2018-ж. 

«Фридом Пэй Кыргызстан» ЖЧК 

Бишкек ш., Токтогул көч. 125/1, 703-кеңсе 

Бишкек ш., Токтогул көч. 125/1, 703-кеңсе 

Соронкулов 

Атай 

Гамалович 

0(755) 11-22-11 

www.freedompay.money/kg  

infokg@freedompay.money 

15.  

2024230818 

23.08.2018-ж. 

«АЙБИЭС МА» ЖЧК 

Бишкек ш., Шота Руставели көч., 42а 

Бишкек ш., Шота Руставели көч., 42а 

Куликов Борис Сергеевич 

0(312) 97-93-11; 

0(312) 97-90-57 

www.unipay.kg 

office@unipay.kg 

16.  

2026111019 

11.10.2019-ж. 

«Баланс КГ» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115-үй 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115-үй 

Ибраев Фархад Талантбекович 

0(778) 29-10-70; 

(0772) 01-18-81 

www.balance.kg 

mail@balance.kg 

17.  

2027080120 

08.01.2020-ж. 

«Кыргызмобайлкомпани» ЖЧК 

Бишкек ш., Суюмбаев көч., 123 

Бишкек ш., Суюмбаев көч., 123 

Жамангулов Азамат Саадатбекович 

0(990) 800-800 

www.megapay.kg 

kyrgyzmobilecompany@gmail.com 

18.  

2028050220 

05.02.2020-ж. 

«КЭМП Мани» ЖЧК 

Бишкек ш.,  

Калык Акиев көч., 66 (4-кабат) 

Бишкек ш., Раззаков көч. 32, «Олимп» ББ 

(5-кабат) 

Макеев Эмиль Чойимбекович 

0(552) 52-71-52 

--- 

general@kmoney.kg 

19.  

2029150222 

15.02.2022-ж. 

«Флэш Пэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 («Россия» ББ),  

9-кабат, 900-каб. 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 («Россия» ББ),  

12-кабат, 1202-каб. 

Акинеева Гульмира Салмарбековна 

0(706) 222-666 

 

info@flashpay.kg 

20.  

2030270422 

27.04.2022-ж. 

«Покет КГ» ЖЧК 

Бишкек ш., 

Коенкозов көч., 

75-үй 

Бишкек ш., 

Коенкозов көч., 

75-үй, 3-кеңсе 

Сатыбаев 

Феликс 

Жармамбетович 

0(705) 87-88-88 

https://pocket.kg/ 

info@pocket.kg 

21.  

2031020622 

02.06.2022-ж. 

«Санарип Системс» тɵлɵм уюму жана тɵлɵм системасынын оператору ЖЧК 

Бишкек ш.,  

Л.Толстой көч., 126/8 

Бишкек ш.,  

Л.Толстой көч., 126/8 

Боронбаев 

Асанбек 

Эркинович 

0(990) 60-00-88 

--- 

sanaripsystems@gmail.com 

22.  

2032101122 

10.11.2022-ж. 

«Финипэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 24-үй 

Бишкек ш., Шевченко көч., 125-үй, 1-кеңсе 

Кубатбеков 

Фархад 

Тологонович 

0(508) 50-44-11 

www.finipay.kg 

info@finipay.kg; 

myfinipay@gmail.com 

23.  

2033221222 

22.12.2022-ж. 

«Пэйлайн» ЖЧК 

Бишкек ш., Шопоков көч., 121/1 

Бишкек ш., Шопоков көч., 121/1, 5-кабат, 513-каб. 

Кованов Александр Васильевич 

0(558) 877-000; 0(501) 13-99-99  

--- 

info@payline.kg; 

payline.kg@gmail.com 

24.  

2034210623 

21.06.2023-ж. 

«Азия Пэймент Солюшн» ЖКЧ 

Бишкек ш., Гоголь көч., 28-үй 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115/1 («Асыл-Таш» ББ) 

Уваров Максим 

0(550) 58-27-15; 

0(501) 83-34-60 

--- 

info@asiapayment.kg 

25.  

2035270723 

27.07.2023-ж. 

«Скай Пэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 80-үй, 429-офис 

Бишкек ш., Токтогул көч.,  

98-үй, 3-бат 

Бейшекеева Ажар Нургазиевна 

0(704) 44-13-30 

--- 

skypaykg@gmail.com 

26.  

2036121023 

12.10.2023-ж 

«Интерпей» ЖЧК 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 80-үй 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 80-үй 

Нурпеисов Асет Канатович 

0(770) 09-09-60 

www.interpay.kg 

hello@interpay.kg 

27.  

2037251023 

25.10.2023-ж. 

«Телемедиа Сервис» ЖЧК 

Бишкек ш., Турусбеков көч., 109/3-үй, 305-каб. 

Бишкек ш., Турусбеков көч., 109/3-үй, 305-каб. 

Залозецкий Артем 

0(312) 97-92-42; 

0(507) 91-86-28 

--- 

info@telemedia.pro 

28.  

2038151223 

15.12.2023-ж. 

«СиЭсАй» ЖАК 

Бишкек ш., Токтогул көч. 112/1, 7Б-кеңсе 

Бишкек ш., Токтогул көч. 112/1, 7Б-кеңсе 

Алыбаев Нарынбек Алыбаевич 

0(779) 93-36-36 

www.csi-processing.com 

info@csi-processing.com 

29.  

2039110124 

11.01.2024-ж. 

«УанВижин» ЖЧК 

Бишкек ш., Горький көч., 1/2-үй, 1-кабат 

Бишкек ш., Горький көч., 1/2-үй, 1-кабат 

Приходько Илья Андреевич 

0(220) 56-03-52 

--- 

info@onevision.kg 

30.  

2040250124 

25.01.2024-ж. 

«Смарт Системс» ЖЧК 

Бишкек ш., К. Тыныстанов көч., 189а-үй 

Бишкек ш., Раззаков көч. 15-үй, 3-кеңсе 

Лайлиев Нурдин Джумаканович 

0(550) 52-00-61 

--- 

info@smartsystems.kg  

31.  

2041020224 

02.02.2024-ж. 

«Тез Системс» ЖЧК 

Бишкек ш., Л. Толстой көч., 6-үй, 7-батир 

Бишкек ш., Исанов көч., 94-үй, 36-бат. 

Назаркулов Искандер Асылбекович 

0(555) 70-35-10 

--- 

info@tezsystems.kg 

32.  

2042220424 

22.04.2024-ж. 

«Финтегро» ЖАК 

Бишкек ш., Белорус көч., 2/1-үй, 7-батир 

Бишкек ш., Исанов көч, 79-үй («79» ББ), 702-кеңсе 

Орозбаев Арсен Нуржанович 

0(559) 55-45-56 

--- 

info@fintegro.kg 

33.  

2043150524 

15.05.2024-ж. 

«Сейф пэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 118 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 118 

Алиев Чынгыз Альбертович 

0(778) 28-01-85 

--- 

info@safepay.kg

 

 

 

 

 

Төлөм уюмдарынын лицензияларынын 2024-жылдын 17-майына карата абал боюнча реестри 

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Аталышы 

Юридикалык дареги 

Айкын дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

Телефон 

Веб-сайт 

Электрондук дареги 

10 

1.  

3001120515 

12.05.2015-ж. 

«Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» ЖЧК 

Бишкек ш., Медеров көч., 111 

Бишкек ш., Исанов көч., 105/3 

Сатыбекова 

Жанара 

Сагынбековна 

0(312) 98-67-91; 

0(559)/(700)/(777) 90-64-90 

www.osmp.kg  

om@onoi.me 

2.  

3003290515 

29.05.2015-ж. 

«Мобильный Кошелёк» ЖЧК 

Бишкек ш., Фрунзе көч, 300/3-үй 

Бишкек ш., Фрунзе көч, 300/3-үй 

Сейдалиев Канат Толенович 

0(998) 30-38-88 

--- 

info@mob-wallet.com 

3.  

3004290515 

02.06.2015-ж. 

«BM Technologies»  

(«Би Эм Текнолоджис») ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 55 

Бишкек ш., Раззаков көч., 55 

Мамбеталиев Марат Мырзабекович 

0(312) 88-55-05; 

0(552)/(774)/(501) 11-00-22 

www.umai.kg  

support@umai.kg 

4.  

3006010615 

01.06.2015-ж. 

«Система Квикпэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115, 34-кеңсе 

Бишкек ш., Фатьянова көч., 170, «Мейкин» ББ 

Султанов 

Жапар 

Султанович 

0(312) 90-07-93; 

0(312)/(995)/(507)/(220) 90-11-09 

www.averspay.kg 

info@quickpay.kg 

5.  

3007010615 

01.06.2015-ж. 

«Алимбек ЖСМ» ЖЧК 

Ош облусу, Ноокат р-ну, Ноокат ш., Ош көч., 13 

Ош облусу, Ноокат р-ну, Ноокат ш., Ош көч., 13 

Алимбеков 

Жунусбек 

0(323) 05-03-30; 

0(777) 80-81-80; 

0(770)/(550) 

02-61-16 

www.agsm.kg  

agsm@agsm.kg 

6.  

3010120615 

12.06.2015-ж. 

«Тиллабай» ЖЧК 

Ош облусу,  

Кара-Суу р-ну, а/а Ак-Таш, Жылкелди а., Атыкулов көч., 7 

Ош ш., Касымбеков көч., 8 «а» 

Матеев Адис Мырзабекович 

0(558)/(778)/(706) 50-18-18; 

0(552) 52-17-17 

www.fastcom.kg 

office@fastcom.kg 

7.  

3011120615 

12.06.2015-ж. 

«Mobile & Television Communications» (Мобайл энд Телевижн Коммуникейшнс) ЖЧК 

Бишкек ш., Исанов көч., 42/2-үй, 408-бат. 

Бишкек ш., Тоголок Молдо көч., 40/4,  

901-кеңсе, 9-кабат 

Бердибек кызы Женишгүл 

0(553) 25-07-33 

www.mtc.kg 

info@mtc.kg 

8.  

3013260615 

26.06.2015-ж. 

(16.05.2019-ж.) 

«ПЭЙ 24» ЖЧК 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Умаров 

Бакыт 

Турдубаевич 

0(312) 90-80-50; 

0(312)/(704)/(554) 98-85-99 

www.pay24.asia 

office@pay24.asia

info@pay24.asia 

9.  

3014060715 

06.07.2015-ж. 

«Байланыш дүйнөсү» ЖАК 

Бишкек ш., Чехов көч., 7-үй 

Бишкек ш., Чехов көч., 7-үй 

Дербишалиева 

Рахат 

Талантовна 

0(709) 03-02-35; 

0(700) 89-12-89 

www.s-mir.kg 

info@payway.kg 

10.  

3018041215 

04.12.2015-ж. 

«Региональные платежные системы» («РПС») ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

Кулманбетов Улан Эмилевич 

0(312) 88-23-30; 

0(312) 88-23-31 

--- 

info@nambaone.app 

11.  

3020190216 

19.02.2016-ж. 

«Элмани» ЖЧК 

Бишкек ш.,  

10-микрорайон, 38-үй, 73-бат. 

Бишкек ш., Чингиз Айтматов проспекти, 17 

Юняев 

Анвар 

Тафкильевич 

0(312) 21-21-10; 

0(550) 71-17-33 

--- 

t.vaiman@mail.ru 

12.  

3021220216 

22.02.2016-ж. 

«Тез тѳлѳмдѳр» ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 («Россия» ББ),  

503-каб. 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 («Россия» ББ),  

503-каб. 

Тлеуов Мейирбек Жалгасбайулы 

0(312) 90-12-40 

--- 

info@mpay.kg 

13.  

3022030817 

03.08.2017-ж. 

«Грин Телеком Сервис» ЖЧК 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2-үй (2-бөлүм) 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2-үй (2-бөлүм) 

Корнеева 

Елена 

Валерьевна 

0(312) 97-30-32; 

0(312) 66-40-10; 

0(700) 00-09-99 

www.dengi.kg 

dengi@dengi.kg 

14.  

3024230818 

23.08.2018-ж. 

«АЙБИЭС МА» ЖЧК 

Бишкек ш., Шота Руставели көч. 42а 

Бишкек ш., Шота Руставели көч. 42а 

Куликов Борис Сергеевич 

0(312) 97-93-11; 

0(312) 97-90-57 

--- 

office@unipay.kg 

15.  

3026111019 

11.10.2019-ж. 

«Баланс КГ» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115-үй 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115-үй 

Ибраев Фархад Талантбекович 

0(778) 29-10-70; 

(0772) 01-18-81 

www.balance.kg 

mail@balance.kg 

16.  

3027111019 

11.10.2019-ж. 

«Фридом Пэй Кыргызстан» ЖЧК 

Бишкек ш., Токтогул көч. 125/1, 703-кеңсе 

Бишкек ш., Токтогул көч. 125/1, 703-кеңсе 

Соронкулов 

Атай 

Гамалович 

0(755) 11-22-11 

www.freedompay.money/kg  

infokg@freedompay.money 

17.  

3028080120 

08.01.2020-ж. 

«Кыргызмобайлкомпани» ЖЧК 

Бишкек ш., Суюмбаев көч., 123 

Бишкек ш., Суюмбаев көч., 123 

Жамангулов Азамат Саадатбекович 

0(990) 800-800 

www.megapay.kg 

kyrgyzmobilecompany@gmail.com  

18.  

3029050220 

05.02.2020-ж. 

«КЭМП Мани» ЖЧК 

Бишкек ш., 

Калык Акиев көч., 66 (4-кабат) 

Бишкек ш., Раззаков көч. 32, «Олимп» ББ 

(5-кабат) 

Макеев Эмиль Чойимбекович 

0(552) 52-71-52 

--- 

general@kmoney.kg 

19.  

3030200220 

20.02.2020-ж. 

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК 

Бишкек ш., Ауэзов көч., 1/2 

Бишкек ш., Ауэзов көч., 1/2 

Жамангулова Каныкей Джолучуевна 

0(312) 63-77-38 

www.elcart.kg 

www.ipc.kg 

office@ipc.kg 

20.  

3031150222 

15.02.2022-ж. 

«Флэш Пэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 («Россия» ББ),  

9-кабат, 900-каб. 

Бишкек ш., Раззаков көч., 19 («Россия» ББ),  

12-кабат, 1202-каб. 

Акинеева Гульмира Салмарбековна 

0(706) 222-666 

--- 

info@flashpay.kg 

21.  

3032270422 

27.04.2022-ж. 

«Покет КГ» ЖЧК 

Бишкек ш., 

Коенкозов көч., 

75-үй 

Бишкек ш., 

Коенкозов көч., 

75-үй, 3-кеңсе 

Сатыбаев 

Феликс 

Жармамбетович 

0(705) 87-88-88 

https://pocket.kg/ 

info@pocket.kg 

22.  

3033020622 

02.06.2022-ж. 

«Санарип Системс» тɵлɵм уюму жана тɵлɵм системасынын оператору ЖЧК 

Бишкек ш.,  

Л.Толстой көч., 126/8 

Бишкек ш.,  

Л.Толстой көч., 126/8 

Боронбаев 

Асанбек 

Эркинович 

0(990) 60-00-88 

--- 

sanaripsystems@gmail.com 

23.  

3034101122 

10.11.2022-ж. 

«Финипэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 24-үй 

Бишкек ш., Шевченко көч., 125-үй, 1-кеңсе 

Кубатбеков 

Фархад 

Тологонович 

0(508) 54-44-11 

www.finipay.kg 

info@finipay.kg; 

myfinipay@gmail.com 

24.  

3035221222 

22.12.2022-ж. 

«Пэйлайн» ЖЧК 

Бишкек ш., Шопоков көч., 121/1 

Бишкек ш., Шопоков көч., 121/1, 5-кабат, 513-каб. 

Кованов Александр Васильевич 

0(558) 877-000; 0(501) 13-99-99  

--- 

info@payline.kg; 

payline.kg@gmail.com 

25.  

3036210623 

21.06.2023-ж. 

«Азия Пэймент Солюшн» ЖКЧ 

Бишкек ш., Гоголь көч., 28-үй 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115/1 («Асыл-Таш» ББ)  

Уваров Максим 

0(550) 58-27-15; 

0(501) 83-34-60 

--- 

info@asiapayment.kg 

26.  

3037270723 

27.07.2023-ж. 

«Скай Пэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 80-үй, 429-офис 

Бишкек ш., Токтогул көч.,  

98-үй, 3-бат 

Бейшекеева Ажар Нургазиевна 

0(704) 44-13-30 

--- 

skypaykg@gmail.com 

27.  

3038121023 

12.10.2023-ж 

«Интерпей» ЖЧК 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 80-үй 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 80-үй 

Нурпеисов Асет Канатович 

0(770) 09-09-60 

www.interpay.kg 

hello@interpay.kg 

28.  

3039251023 

25.10.2023-ж. 

«Телемедиа Сервис» ЖЧК 

Бишкек ш., Турусбеков көч., 109/3-үй, 305-каб. 

Бишкек ш., Турусбеков көч., 109/3-үй, 305-каб. 

Залозецкий Артем 

0(312) 97-92-42; 

0(507) 91-86-28 

--- 

info@telemedia.pro 

29.  

3040281223 

28.12.2023-ж. 

«Тез Пэйментс» ЖЧК 

Бишкек ш., Горький көч., 1/2-үй 

Бишкек ш., Горький көч., 1/2-үй 

Эстемесов Анвар Кубатович 

0(500) 47-44-55 

--- 

info@tezpayments.kg 

30.  

3041110124 

11.01.2024-ж. 

«УанВижин» ЖЧК 

Бишкек ш., Горький көч., 1/2-үй, 1-кабат 

Бишкек ш., Горький көч., 1/2-үй, 1-кабат 

Приходько Илья Андреевич 

0(220) 56-03-52 

--- 

info@onevision.kg 

31.  

3042250124 

25.01.2024-ж. 

«Смарт Системс» ЖЧК 

Бишкек ш., К. Тыныстанов көч., 189а-үй 

Бишкек ш., Раззаков көч. 15-үй, 3-кеңсе 

Лайлиев Нурдин Джумаканович 

0(550) 52-00-61 

--- 

info@smartsystems.kg 

32.  

3043020224 

02.02.2024-ж. 

«Тез Системс» ЖЧК 

Бишкек ш., Л. Толстой көч., 6-үй, 7-батир 

Бишкек ш., Исанов көч., 94-үй, 36-бат. 

Назаркулов Искандер Асылбекович 

0(555) 70-35-10 

--- 

info@tezsystems.kg 

33.  

3044220424 

22.04.2024-ж. 

«Финтегро» ЖАК 

Бишкек ш., Белорус көч., 2/1-үй, 7-батир 

Бишкек ш., Исанов көч, 79-үй («79» ББ), 702-кеңсе 

Орозбаев Арсен Нуржанович 

0(559) 55-45-56 

--- 

info@fintegro.kg 

34.  

3045150524 

15.05.2024-ж. 

«Сейф пэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 118 

Бишкек ш., Юнусалиев көч., 118 

Алиев Чынгыз Альбертович 

0(778) 28-01-85 

--- 

info@safepay.kg 

 

 

 

 

 

Лицензиялары жокко чыгарылган төлөм системаларынын операторлорунун / төлөм уюмдарынын 2024-жылдын 1-майына карата абал боюнча тизмеси  

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Жокко чыгарылган күнү 

Аталышы  

ЮМнин күбөлүгү 

ИНН 

Юридикалык дареги 

Эскертүү 

1.  

2013260615 

26.06.2015-ж. 

31.10.2016-ж. 

«EPAY» (ИПЭЙ) ЖЧК 

102493-3301-ООО 

0010200810059 

Бишкек ш., 

К. Акиев көч., 57, 1-2-бат. 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

2.  

3012260615 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

3.  

2003290515 

29.05.2015-ж. 

17.05.2019-ж. 

«Мобильник» ЖЧК 

119503-3301-ООО 

02211201110044 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

4.  

3002290515 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

5.  

2023200418 

20.04.2018-ж. 

28.10.2019-ж. 

«Барс Мани» ЖЧК 

162864-3301-ООО 

02411201610183 

Бишкек ш., 

Сыдыков көч., 131 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

6.  

3023200418 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

7.  

2019291215 

29.12.2015-ж. 

10.01.2020-ж. 

«ДРИМ ПРОДАКШН» ЖЧК 

150025-3301-ООО 

02710201510189 

Бишкек ш., 

Ден Сяопин проспекти, 11 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

8.  

3019291215 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

9.  

3016101115 

10.11.2015-ж. 

02.12.2020-ж. 

«Nur International Trade» («Нур Интернэйшнл Трэйд») ЖЧК 

116051-3303-OOO 

03103201110036 

Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш., Матросов көч.,  

7–үй, 39-бат. 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

10.  

2009030615 

10.06.2015-ж. 

29.01.2021-ж. 

«Terem PAY» 

(Терем ПЭЙ) ЖЧК 

125853-3308-ООО 

02910201210177 

Чүй облусу, Жайыл р-ну, 

Кара-Балта ш., Ленин көч., 17 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

11.  

3008030615 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

12.  

2025260819 

26.08.2019-ж. 

20.09.2021-ж. 

«Карман» ЖЧК 

182045-3301-ООО 

00404201910095 

Бишкек ш., 

7-апрель көч., 9А 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

13.  

3025260819 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

14.  

3009120615 

12.06.2015-ж. 

03.03.2022г. 

«Грин Лайн ЖСМ» ЖЧК 

144224-3303-ООО 

01302201510023 

Жалал-Абад облусу,  

Жалал-Абад ш., Токтогул көч., 40 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

 

 

 

 

 

Лицензияларын колдонуусу токтотулган төлөм системаларынын операторлорунун / төлөм уюмдарынын 2024-жылдын 1-майына карата абал боюнча тизмеси  

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Токтотулган күнү 

Аталышы  

ЮМнин күбөлүгү 

ИНН 

Юридикалык дареги 

Эскертүү 

1.  

3017101115 

10.11.2015-ж. 

27.04.2017-ж. 

«Мобильный кристалл» ЖЧК 

143614-3309-OOO 

02101201510053 

Баткен облусу,  

Кызыл-Кыя ш., Чехов көч., н/ж-үй 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

2.  

3015230715 

23.07.2015-ж. 

29.09.2017-ж. 

«Мобайл Мани Системс» ЖЧК 

134828-3301-ООО 

00602201410266 

Бишкек ш., 

Турусбеков көч., 109/1-үй 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

3.  

2016230715 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

4.  

2010120615 

12.06.2015-ж. 

02.06.2020-ж. 

«Грин Лайн ЖСМ» ЖЧК 

144224-3303-ООО 

01302201510023 

Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш., Токтогул көч., 40 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

5.  

2017101115 

10.11.2015-ж. 

02.06.2020-ж. 

«Nur International Trade» («Нур Интернэйшнл Трэйд») ЖЧК 

116051-3303-ООО 

03103201110036 

Жалал-Абад облусу,Ж-Абад ш., Матросова көч., 7-үй, 39-бат. 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

6.  

2006010615 

02.06.2015-ж. 

01.02.2021-ж. 

«KYRTELSAT» (КЫРТЕЛСАТ) ЖЧК 

103300-3300-ООО 

02312200810128 

Бишкек ш., Усенбаев көч., 2 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

7.  

3005010615 

Төлөм уюмдун лицензиясы