> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Төлөм системаларынын операторлорунун лицензияларынын реестри 

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Аталышы 

Юридикалык дареги 

Айкын дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

Телефон 

Веб-сайт 

Электрондук дареги 

10 

2001120515 

12.05.2015-ж. 

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК 

Бишкек ш., Ауэзов көч., 1/2 

Бишкек ш., Ауэзов көч., 1/2 

Айылчиев 

Улан 

Сайырбекович 

0(312) 63-77-38 

www.elcart.kg 

www.ipc.kg 

office@ipc.kg 

2002120515 

12.05.2015-ж. 

«Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» ЖЧК 

Бишкек ш., Медеров көч., 111 

Бишкек ш., Исанов көч., 105 

Сатыбекова 

Жанара 

Сагынбековна 

0(312) 98-67-91; 

0(559)/(700)/(777) 90-64-90 

www.osmp.kg 

om@osmp.kg 

2004290515 

29.05.2015-ж. 

«Мобильный Кошелёк» ЖЧК 

Ош ш., Салиев көч., 68/18 

Ош ш., Баялинов көч., 1 (202-бөлмө

Фаттахов 

Руслан 

Марсович 

0(312) 98-60-60; 

0(770) 98-60-60 

www.op.kg 

rfattahov@op.kg 

2005290515 

02.06.2015-ж. 

«BM Technologies» 

(«Би Эм Текнолоджис») ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 55 

Бишкек ш., Раззаков көч., 55 

Цой 

Дмитрий 

Владимирович 

0(312) 88-55-05; 

0(552)/(774)/(501) 11-00-22 

www.umai.kg 

support@umai.kg 

2007010615 

01.06.2015-ж. 

«Система Квикпэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115, 34-каб. 

Бишкек ш., Лев Толстой көч., 36к/1, «Monolit» ББ 

Султанов 

Жапар 

Султанович 

0(312) 90-07-93; 

0(312)/(559)/(709) 62-07-91 

www.quickpay.kg 

info@quickpay.kg 

2008010615 

01.06.2015-ж. 

«Алимбек ЖСМ» ЖЧК 

Ош облусу, Ноокат р-ну, Ноокат ш., Ош көч., 13 

Ош облусу, Ноокат р-ну, Ноокат ш., Ош көч., 13 

Алимбеков 

Жунусбек 

0(323) 05-03-30; 

0(777) 80-81-80; 

0(770)/(550) 

02-61-16 

www.agsm.kg 

agsm@agsm.kg 

2011120615 

12.06.2015-ж. 

«Тиллабай» ЖЧК 

Ош облусу,  

Кара-Суу р-ну, а/а Ак-Таш, Жылкелди а., Атыкулов көч., 7 

Ош ш., Касымбеков көч., 8 «а» 

Джуманазаров 

Мирсейит 

Аттокурович 

0(322) 23-17-42; 

0(558)/(778)/(706) 50-18-18 

www.fastcom.kg 

office@fastcom.kg 

2012120615 

12.06.2015-ж. 

«Mobele & Television Communications» (Мобайл энд Телевижн Коммуникейшнс) ЖЧК 

Чүй облусу, Ысык-Ата р-ну, Кант ш., Ленин көч., 70 

Чүй облусу, Ысык-Ата р-ну, Кант ш., Ленин көч., 70 

Подоба 

Павел 

Иванович 

0(556)/(706) 

12-24-24 

www.m-tc.kg 

cio@kassa24.kg 

2014260615 

26.06.2015-ж. 

(16.05.2019-ж.) 

«ПЭЙ 24» ЖЧК 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Умаров 

Бакыт 

Турдубаевич 

0(312) 90-80-50; 

0(312)/(704)/(554) 98-85-99 

www.pay24.asia 

office@pay24.asia

info@pay24.asia 

10 

2015060715 

06.07.2015-ж. 

(29.01.2016-ж.) 

«Связной Мир» ЖЧК 

Бишкек ш., Чехов көч., 7-үй 

Бишкек ш., Чехов көч., 7-үй 

Дербишалиева 

Рахат 

Талантовна 

0(709) 03-02-35; 

0(700) 89-12-89 

www.s-mir.kg 

svyaznoymir@mail.ru 

11 

2018041215 

04.12.2015-ж. 

«Региональные платежные системы» («РПС») ЖЧК 

Бишкек ш., Раззакова көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

Бишкек ш., Раззакова көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

Азыгалиева 

Нурайым 

Нурланбековна 

0(312) 88-23-30; 

0(312) 88-23-31 

--- 

info@nambaone.app 

12 

2020220216 

22.02.2016-ж. 

«Тез тѳлѳмдѳр» ЖЧК 

Бишкек ш., Киев көч., 107, 508-каб. 

Бишкек ш., Киев көч., 107, 508-каб. 

Садыкбаева 

Наталья 

Николаевна 

0(312) 61-04-10 

--- 

info@mpay.kg 

13 

2021030817 

03.08.2017-ж. 

«Грин Телеком Сервис» ЖЧК 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2-үй (2-бөлүм) 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2-үй (2 бөлүм) 

Корнеева 

Елена 

Валерьевна 

0(312) 97-30-32; 

0(312) 66-40-10; 

0(700) 00-09-99 

www.dengi.kg 

dengi@dengi.kg 

14 

2022160218 

16.02.2018-ж. 

«Диджитал Пэйментс-К» ЖЧК 

Бишкек ш., Токтогул көч. 125/1, 703-кеңсе 

Бишкек ш., Токтогул көч. 125/1, 703-кеңсе 

Соронкулов 

Атай 

Гамалович 

0(312) 96-26-64; 

0(775) 58-05-40 

www.paybox.money 

info@paybox.money 

15 

2024230818 

23.08.2018-ж. 

«АЙБИЭС МА» ЖЧК 

Бишкек ш., Шота Руставели көч., 42а 

Бишкек ш., Шота Руставели көч., 42а 

Шакиров 

Тимур 

Рашидович 

0(312) 97-93-11; 

0(312) 97-90-57 

www.unipay.kg 

office@unipay.kg 

16 

2026111019 

11.10.2019-ж. 

«Баланс КГ» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115-үй 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115-үй 

Торалиев 

Марат 

Тынчтыкбекович 

0(778) 29-10-70; 

(0772) 01-18-81 

www.balance.kg 

mail@balance.kg 

17 

2027080120 

08.01.2020-ж. 

«Кыргызмобайл 

компани» ЖЧК 

Бишкек ш., Суюмбаев көч., 123 

Бишкек ш., Суюмбаев көч., 123 

Кудайбердиев 

Азиз 

Камилжанович 

0(990) 800-800; 

0(555) 90-51-46 

www.megapay.kg 

kyrgyzmobilecompany@gmail.com 

18 

2028050220 

05.02.2020-ж. 

«КЭМП Мани» ЖЧК 

Бишкек ш.,  

Калык Акиев көч., 66 (4-кабат) 

Бишкек ш., Раззаков көч. 32, «Олимп» ББ 

(5-кабат) 

Макеев 

Эмиль 

Чойимбекович 

0(552) 52-71-52 

--- 

k.soltobaeva@kmoney.kg 

 

 

 

 

 

Төлөм уюмдарынын лицензияларынын реестри 

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Аталышы 

Юридикалык дареги 

Айкын дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

Телефон 

Веб-сайт 

Электрондук дареги 

10 

3001120515 

12.05.2015-ж. 

«Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» ЖЧК 

Бишкек ш., Медеров көч., 111 

Бишкек ш., Исанов көч., 105 

Сатыбекова 

Жанара 

Сагынбековна 

0(312) 98-67-91; 

0(559)/(700)/(777) 90-64-90 

www.osmp.kg  

om@osmp.kg 

3003290515 

29.05.2015-ж. 

«Мобильный Кошелёк» ЖЧК 

Ош ш., Салиев көч., 68/18 

Ош ш., Баялинов көч., 1 (202-бөлмө

Фаттахов 

Руслан 

Марсович 

0(312) 98-60-60; 

0(770) 98-60-60 

www.op.kg  

rfattahov@op.kg 

3004290515 

02.06.2015-ж. 

«BM Technologies»  

(«Би Эм Текнолоджис») ЖЧК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 55 

Бишкек ш., Раззаков көч., 55 

Цой 

Дмитрий 

Владимирович 

0(312) 88-55-05; 

0(552)/(774)/(501) 11-00-22 

www.umai.kg  

support@umai.kg 

3006010615 

01.06.2015-ж. 

«Система Квикпэй» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115, 34-кеңсе 

Бишкек ш., Лев Толстой көч., 36к/1, «Monolit» ББ 

Султанов 

Жапар 

Султанович 

0(312) 90-07-93; 

0(312)/(559)/(709) 62-07-91 

www.quickpay.kg  

info@quickpay.kg 

3007010615 

01.06.2015-ж. 

«Алимбек ЖСМ» ЖЧК 

Ош облусу, Ноокат р-ну, Ноокат ш., Ош көч., 13 

Ош облусу, Ноокат р-ну, Ноокат ш., Ош көч., 13 

Алимбеков 

Жунусбек 

0(323) 05-03-30; 

0(777) 80-81-80; 

0(770)/(550) 

02-61-16 

www.agsm.kg  

agsm@agsm.kg 

3009120615 

12.06.2015-ж. 

«Грин Лайн ЖСМ» ЖЧК 

Жалал-Абад облусу,  

Жалал-Абад ш., Токтогул көч., 40 

Жалал-Абад облусу,  

Жалал-Абад ш., Токтогул көч., 40 

Жоробаев Адилбек Суюнбаевич 

0(505) 05-00-01; 

0(3722) 22241 

www.greenline.kg 

--- 

3010120615 

12.06.2015-ж. 

«Тиллабай» ЖЧК 

Ош облусу,  

Кара-Суу р-ну, а/а Ак-Таш, Жылкелди а., Атыкулов көч., 7 

Ош ш., Касымбеков көч., 8 «а» 

Джуманазаров 

Мирсейит 

Аттокурович 

0(322) 23-17-42; 

0(558)/(778)/(706) 50-18-18 

www.fastcom.kg 

office@fastcom.kg 

3011120615 

12.06.2015-ж. 

«Mobele & Television Communications» (Мобайл энд Телевижн Коммуникейшнс) ЖЧК 

Чүй облусу, Ысык-Ата р-ну, Кант ш., Ленин көч., 70 

Чүй облусу, Ысык-Ата р-ну, Кант ш., Ленин көч., 70 

Подоба 

Павел 

Иванович 

0(556)/(706) 

12-24-24 

www.m-tc.kg  

cio@kassa24.kg 

3013260615 

26.06.2015-ж. 

(16.05.2019-ж.) 

«ПЭЙ 24» ЖЧК 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Умаров 

Бакыт 

Турдубаевич 

0(312) 90-80-50; 

0(312)/(704)/(554) 98-85-99 

www.pay24.asia 

office@pay24.asia

info@pay24.asia 

10 

3014060715 

06.07.2015-ж. 

(29.01.2016-ж.) 

«Связной Мир» ЖЧК 

Бишкек ш., Чехов көч., 7-үй 

Бишкек ш., Чехов көч., 7-үй 

Дербишалиева 

Рахат 

Талантовна 

0(709) 03-02-35; 

0(700) 89-12-89 

www.s-mir.kg 

svyaznoymir@mail.ru 

11 

3018041215 

04.12.2015-ж. 

«Региональные платежные системы» («РПС») ЖЧК 

Бишкек ш., Раззакова көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

Бишкек ш., Раззакова көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

Азыгалиева 

Нурайым 

Нурланбековна 

0(312) 88-23-30; 

0(312) 88-23-31 

--- 

info@nambaone.app 

12 

3020190216 

19.02.2016-ж. 

«Элмани» ЖЧК 

Бишкек ш.,  

10-микрорайон, 38-үй, 73-бат. 

Бишкек ш., Чингиз Айтматов проспекти, 17 

Пак 

Артур 

Владимирович 

0(312) 21-21-10; 

0(550) 71-17-33 

--- 

t.vaiman@mail.ru 

13 

3021220216 

22.02.2016-ж. 

«Тез тѳлѳмдѳр» ЖЧК 

Бишкек ш., Киев көч., 107, 508-каб. 

Бишкек ш., Киев көч., 107, 508-каб. 

Садыкбаева 

Наталья 

Николаевна  

0(312) 61-04-10 

--- 

info@mpay.kg 

14 

3022030817 

03.08.2017-ж. 

«Грин Телеком Сервис» ЖЧК 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2-үй (2-бөлүм) 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2-үй (2-бөлүм) 

Корнеева 

Елена 

Валерьевна 

0(312) 97-30-32; 

0(312) 66-40-10; 

0(700) 00-09-99 

www.dengi.kg 

dengi@dengi.kg 

15 

3024230818 

23.08.2018-ж. 

«АЙБИЭС МА» ЖЧК 

Бишкек ш., Шота Руставели көч. 42а 

Бишкек ш., Шота Руставели көч. 42а 

Шакиров 

Тимур 

Рашидович 

0(312) 97-93-11; 

0(312) 97-90-57 

--- 

office@unipay.kg 

16 

3026111019 

11.10.2019-ж. 

«Баланс КГ» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115-үй 

Бишкек ш., Ибраимов көч., 115-үй 

Торалиев 

Марат 

Тынчтыкбекович 

0(778) 29-10-70; 

(0772) 01-18-81 

www.balance.kg 

mail@balance.kg 

17 

3027111019 

11.10.2019-ж. 

«Диджитал Пэйментс-К» ЖЧК 

Бишкек ш., Токтогул көч. 125/1, 703-кеңсе 

Бишкек ш., Токтогул көч. 125/1, 703-кеңсе 

Соронкулов 

Атай 

Гамалович 

0(312) 96-26-64; 

0(775) 58-05-40; 

www.paybox.money  

info@paybox.money 

28 

3028080120 

08.01.2020-ж. 

«Кыргызмобайл 

компани» ЖЧК 

Бишкек ш., Суюмбаев көч., 123 

Бишкек ш., Суюмбаев көч., 123 

Кудайбердиев 

Азиз 

Камилжанович 

0(990) 800-800; 

0(555) 90-51-46 

www.megapay.kg 

kyrgyzmobilecompany@gmail.com  

19 

3029050220 

05.02.2020-ж. 

«КЭМП Мани» ЖЧК 

Бишкек ш., 

Калык Акиев көч., 66 (4-кабат) 

Бишкек ш., Раззаков көч. 32, «Олимп» ББ 

(5-кабат) 

Макеев 

Эмиль 

Чойимбекович 

0(552) 52-71-52 

--- 

k.soltobaeva@kmoney.kg 

20 

3030200220 

20.02.2020-ж. 

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК 

Бишкек ш., Ауэзов көч., 1/2 

Бишкек ш., Ауэзов көч., 1/2 

Айылчиев 

Улан 

Сайырбекович 

0(312) 63-77-38 

www.elcart.kg 

www.ipc.kg 

office@ipc.kg 

 

 

 

 

 

Лицензиялары жокко чыгарылган төлөм системаларынын операторлорунун/ төлөм уюмдарынын тизмеси 

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Жокко чыгарылган күнү 

Аталышы  

ЮМнин күбөлүгү 

ИНН 

Юридикалык дареги 

Эскертүү 

2013260615 

26.06.2015-ж. 

31.10.2016-ж. 

«EPAY» (ИПЭЙ) ЖЧК 

102493-3301-ООО 

0010200810059 

Бишкек ш., 

К. Акиев көч., 57, 1-2-бат. 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

3012260615 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

2003290515 

29.05.2015-ж. 

17.05.2019-ж. 

«Мобильник» ЖЧК 

119503-3301-ООО 

02211201110044 

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

3002290515 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

2023200418 

20.04.2018-ж. 

28.10.2019-ж. 

«Барс Мани» ЖЧК 

162864-3301-ООО 

02411201610183 

Бишкек ш., 

Сыдыков көч., 131 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

3023200418 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

2019291215 

29.12.2015-ж. 

10.01.2020-ж. 

«ДРИМ ПРОДАКШН» ЖЧК 

150025-3301-ООО 

02710201510189 

Бишкек ш., 

Ден Сяопин проспекти, 11 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

3019291215 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

3016101115 

10.11.2015-ж. 

02.12.2020-ж. 

«Nur International Trade» («Нур Интернэйшнл Трэйд») ЖЧК 

116051-3303-OOO 

03103201110036 

Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш., Матросов көч.,  

7–үй, 39-бат. 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

10 

2009030615 

10.06.2015-ж. 

29.01.2021-ж. 

«Terem PAY» 

(Терем ПЭЙ) ЖЧК 

125853-3308-ООО 

02910201210177 

Чүй облусу, Жайыл р-ну, 

Кара-Балта ш., Ленин көч., 17 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

11 

3008030615 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

12 

2025260819 

26.08.2019-ж. 

20.09.2021-ж. 

«Карман» ЖЧК 

182045-3301-ООО 

00404201910095 

Бишкек ш., 

7-апрель көч., 9А 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

13 

3025260819 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

 

 

 

 

 

Лицензияларын колдонуусу токтотулган төлөм системаларынын операторлорунун/ төлөм уюмдарынын тизмеси 

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Токтотулган күнү 

Аталышы  

ЮМнин күбөлүгү 

ИНН 

Юридикалык дареги 

Эскертүү 

3017101115 

10.11.2015-ж. 

27.04.2017-ж. 

«Мобильный кристалл» ЖЧК 

143614-3309-OOO 

02101201510053 

Баткен облусу,  

Кызыл-Кыя ш., Чехов көч., н/ж-үй 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

3015230715 

23.07.2015-ж. 

29.09.2017-ж. 

«Мобайл Мани Системс» ЖЧК 

134828-3301-ООО 

00602201410266 

Бишкек ш., 

Турусбеков көч., 109/1-үй 

Төлөм уюмдун лицензиясы 

2016230715 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

2010120615 

12.06.2015-ж. 

02.06.2020-ж. 

«Грин Лайн ЖСМ» ЖЧК 

144224-3303-ООО 

01302201510023 

Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш., Токтогул көч., 40 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

2017101115 

10.11.2015-ж. 

02.06.2020-ж. 

«Nur International Trade» («Нур Интернэйшнл Трэйд») ЖЧК 

116051-3303-ООО 

03103201110036 

Жалал-Абад облусу,Ж-Абад ш., Матросова көч., 7-үй, 39-бат. 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

2006010615 

02.06.2015-ж. 

01.02.2021-ж. 

«KYRTELSAT» (КЫРТЕЛСАТ) ЖЧК 

103300-3300-ООО 

02312200810128 

Бишкек ш., Усенбаев көч., 2 

Төлөм системасынын операторунун лицензиясы 

3005010615 

Төлөм уюмдун лицензиясы