> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын аймагындагы өз ара иш алып баруу операторлорунун реестри 

№ 

Өз ара иш алып баруу операторунун аталышы 

КРУБда каттоо номери 

КРУБда каттоодон өткөн күнү 

Өз ара иш алып баруу операторунун дареги 

Лицензиясынын номери

"Банктар аралык процессинг борбору" ЖАК 

6001280220 

28.02.2020-ж

Бишкек ш., Ауэзова көчөсү, 1/2 

12.05.2015 . 2001120515 

*Үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо багыттарда ишкердикти жүзөгө ашырууга лицензия

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоосу жокко чыгарылган өз ара иш алып баруу операторлорунун тизмеси 

№ 

Өз ара иш алып баруу операторунун аталышы 

КРУБда каттоосу жокко чыгарылган күнү 

Өз ара иш алып баруу операторунун дареги 

Эскертүү