> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун/ эл аралык электрондук акча эмитенттеринин реестри 

№ 

Эл аралык электрондук акча системасынын аталышы 

КРУБда каттоо номери 

КРУБда каттоодон өткөн күнү 

Эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/эмитентинин аталышы 

Эл аралык электрондук акча системасынын дареги 

Золотая Корона 

5001300616 

30.06.2016-ж. 

РНКО «Платежный центр» (ЖЧК) 

Россия Федерациясы, Новосибирск ш., Киров көч., 86 

(почта индекси - 630102) 

Wallet One 

5003100717 

10.07.2017-ж. 

«W1 Kazakhstan» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Алмалы району,  

Шевченко көч., 165Б, 517-офис (почта индекси - 050009) 

КИВИ 

5007070818 

07.08.2018-ж. 

«КИВИ Банк» (АК) 

Россия Федерациясы, Москва ш., Чертаново Северное району, 1А-үй, 1-б (почта индекси - 117648) 

FINTENO 

5008150819 

15.08.2019-ж. 

«И.МАРКЕТ» ЖЧК 

Грузия, Тбилиси ш., Дзвели Тбилиси району, Якоба Николадзе көч., 5а 

Innopay 

5009260819 

26.08.2019-ж. 

«Innoforce systems» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Алмалы району, Жибек Жолы проспекти, 135-үй 

WebMoney Kazakhstan 

5010301219 

30.12.2019-ж. 

«Гермес Гарант Групп» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Ауэзов району, Кабдолов көч., 16-үй, 1-корп. 

One Click 

5012140820 

14.08.2020-ж. 

«MAER Soft» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Медеу району, Н. Назарбаев проспекти, 272-үй, 9-батир 

Interpay 

5013260820 

26.08.2020-ж. 

«Interpay» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Алмалы району, Байганина көч., 26-үй, 11-батир 

Cashello.kz 

5014040621 

04.06.2021-ж. 

«PayDala» ЖЧШ 

Казакстан Республикасы,  

Алматы ш., Бостандык району, Аль-Фараби проспекти, 21-үй  

(8-блок), 1149 т.э.ж.  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоосу жокко чыгарылган эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун/ эл аралык электрондук акча эмитенттеринин тизмеси 

№ 

Эл аралык электрондук акча системасынын аталышы 

КРУБда каттоосу жокко чыгарылган күнү 

Эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/эмитентинин аталышы 

Эл аралык электрондук акча системасынын дареги 

Эскертүү 

WOOPPAY 

24.10.2019-ж. 

«WOOPPAY» (ВУППЭЙ) ЖЧШ 

100000, Казахстан Республикасы, Караганда ш., Бухар-Жырау проспекти, 53А 

Ченемдик укуктук актыларын аткарбоо 

RPS 

24.10.2019-ж. 

«RPS Asia» ЖЧШ 

050040, Казахстан Республикасы, Алматы ш., Аль Фараби проспекти, 110 Е-үй 

Ченемдик укуктук актыларын аткарбоо 

ГЛОБПЭЙ 

24.10.2019-ж. 

«ГЛОБПЭЙ» ЖЧК 

Грузия, Зестафонский району, Диди Гантиади айылы 

Жайгашкан өлкөсүндө каттоосун жокко чыгаруу 

Allpay (Олпэй) 

04.03.2020-ж. 

«Allpay» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Алмалинский району, Жибек Жолы проспекти, 135-үй 

Оператордун реестрден чыгаруу тууралуу арыздын негизинде 

ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ) 

20.05.2021-ж. 

«ASIAPAY(АЗИЯПЭЙ)» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Бостандык району, Бухар Жырау бульвары, 26/1-үй, 82Б (офис) т.э.ж. 

Ченемдик укуктук актыларын аткарбоо