Дата новости: 23 сентябрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы токтомдорунун талаптарына...
Дата новости: 18 сентябрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ?Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук...
Дата новости: 11 сентябрь
Жарандардан келип түшкөн кайрылуулар көп болгондугуна байланыштуу Улуттук банк,...
Дата новости: 08 сентябрь
Ченемдик базаны оптималдаштыруу, БФКУ боюнча ченемдик укуктук актыларды коммерциялык банктар боюнча ченемдик...
Жаңылыктар
Дата новости: 25 сентябрь
2020-жылдын 28-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну...
Дата новости: 25 сентябрь
2020-жылдын 25-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 23 сентябрь
2020-жылдын 25-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон...
Дата новости: 22 сентябрь
2020-жылдын 22-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Жаңылыктар
Дата новости: 20 март
Кыргыз Республикасынын валюта рыногундагы жагдай тууралуу маалымат
Дата новости: 20 март
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын...
Дата новости: 13 январь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2020-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык...
Дата новости: 16 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу...
Жаңылыктар
Окуялар тизмеги
Коллекциялык монеталар