Дата новости: 25 апрель
Нарын областында "Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү" аталышында...
Дата новости: 25 апрель
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылган...
Дата новости: 25 апрель
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы" ЖАКсы тарабынан Директорлор ке...
Дата новости: 24 апрель
2018-жылдын жыйынтыгы боюнча эл аралык аудитордук уюм тарабынан тастыкталган Улуттук банктын таза пайдасынын...
Жаңылыктар
Дата новости: 25 апрель
2019-жылдын 25-апрелинде өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо...
Дата новости: 23 апрель
2019-жылдын 23-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 23 апрель
2019-жылдын 26-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон...
Дата новости: 23 апрель
Кыргыз Республикасыны н Финанс ы министрлиги тарабынан 2019-жылдын май айында мамлекеттик казына...
Жаңылыктар
Дата новости: 14 январь
Кулактандыруу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ишке тартылган...
Дата новости: 25 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарын...
Дата новости: 04 декабрь
Банктын жоюучусуна карата минималдуу квалификациялык талаптар:
Дата новости: 07 май
Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын...
Жаңылыктар