Дата новости: 14 февраль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктардын "капитал буфери" индексин белгилөө боюнча...
Дата новости: 12 февраль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Азия Банкы" ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтер кызмат ордуна сунушталган...
Дата новости: 12 февраль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 30-январында № 2019 -П-33/4-2-(НПА) "Кыргыз...
Дата новости: 07 февраль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 6-12-февраль күндөрү финансылык...
Жаңылыктар
Дата новости: 15 февраль
2019-жылдын 18-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну...
Дата новости: 15 февраль
2019-жылдын 15-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 13 февраль
2019-жылдын 15-февралында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон...
Дата новости: 12 февраль
2019-жылдын 12-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Жаңылыктар
Дата новости: 14 январь
Кулактандыруу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ишке тартылган...
Дата новости: 25 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарын...
Дата новости: 04 декабрь
Банктын жоюучусуна карата минималдуу квалификациялык талаптар:
Дата новости: 07 май
Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын...
Жаңылыктар