Дата новости: 22 май
Банктардын кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу...
Дата новости: 19 май
Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү...
Дата новости: 15 май
Эпидемиологиялык кооптуу жагдайды төмөндөтүү жана финансылык кызматтардын...
Дата новости: 15 май
Улуттук банк "Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө" жобонун долбоорун коомдук...
Жаңылыктар
Дата новости: 26 май
2020-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон...
Дата новости: 26 май
2020-жылдын 26-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 22 май
2020-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон...
Дата новости: 22 май
2020-жылдын 28-майында коммерциалык банктар үчүн банктык эмес финансы-кредит уюмдарын андан ары...
Жаңылыктар
Дата новости: 20 март
Кыргыз Республикасынын валюта рыногундагы жагдай тууралуу маалымат
Дата новости: 20 март
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын...
Дата новости: 13 январь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2020-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык...
Дата новости: 16 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу...
Жаңылыктар
Окуялар тизмеги
Коллекциялык монеталар