Дата новости: 14 июнь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Төлөм системасына...
Дата новости: 14 июнь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм...
Дата новости: 14 июнь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын...
Дата новости: 14 июнь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) "Төлөм системасындагы штаттан...
Жаңылыктар
Дата новости: 14 июнь
2019-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке...
Дата новости: 14 июнь
2019-жылдын 14-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 13 июнь
2019-жылдын 13-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 13 июнь
2019-жылдын 13-июнунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо...
Жаңылыктар
Дата новости: 29 май
"Банк чөйрөсүн санариптештирүү - жеткиликтүү финансылык кызмат...
Дата новости: 06 май
Банктын жоюучусу /убактылуу администратору катары дайындоого маалымат базасына киргизүү...
Дата новости: 14 январь
Кулактандыруу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ишке тартылган...
Дата новости: 25 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарын...
Жаңылыктар