Дата новости: 20 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Эл аралык музейлер күнүнө карата 2019-жылдын 17-...
Дата новости: 20 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, "АсИсНур" ЖЧКнын аталышы "ПЭЙ24" ЖЧК деп...
Дата новости: 20 май
Катышуучулардын 2019-жылдын 13-майында болуп өткөн жалпы чогулушунда өзүн жоюу...
Дата новости: 17 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын жазма буйруктарын жана ченемдик укуктук актыларынын...
Жаңылыктар
Дата новости: 20 май
2019-жылдын 23-майында өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө...
Дата новости: 20 май
2019-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182...
Дата новости: 20 май
Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын...
Дата новости: 17 май
2019-жылдын 20-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке...
Жаңылыктар
Дата новости: 06 май
Банктын жоюучусу /убактылуу администратору катары дайындоого маалымат базасына киргизүү...
Дата новости: 14 январь
Кулактандыруу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ишке тартылган...
Дата новости: 25 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарын...
Дата новости: 04 декабрь
Банктын жоюучусуна карата минималдуу квалификациялык талаптар:
Жаңылыктар