Дата новости: 13 декабрь
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын...
Дата новости: 06 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Халык Банк Кыргызстан" ААК тарабынан "Халык Банк Кыргызстан" ААКтын...
Дата новости: 06 декабрь
2019-жылдын 8-декабрында алдын алуу иштерин жүргүзүүгө байланыштуу сайтка...
Дата новости: 05 декабрь
2019-жылдын 28-ноябрында Түркиянын Стамбул шаарында Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC)...
Жаңылыктар
Дата новости: 13 декабрь
2019-жылдын 16-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну...
Дата новости: 13 декабрь
2019-жылдын 13-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 12 декабрь
2019-жылдын 12-декабрындагы кредиттик аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу...
Дата новости: 11 декабрь
2019-жылдын 13-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон...
Жаңылыктар
Дата новости: 19 ноябрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу...
Дата новости: 06 ноябрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу...
Дата новости: 01 июль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат...
Дата новости: 29 май
"Банк чөйрөсүн санариптештирүү - жеткиликтүү финансылык кызмат...
Жаңылыктар
Окуялар тизмеги
Коллекциялык монеталар