Дата новости: 18 февраль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген,...
Дата новости: 14 февраль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктардын "капитал буфери" индексин белгилөө боюнча...
Дата новости: 12 февраль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Азия Банкы" ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтер кызмат ордуна сунушталган...
Дата новости: 12 февраль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 30-январында № 2019 -П-33/4-2-(НПА) "Кыргыз...
Жаңылыктар
Дата новости: 19 февраль
2019-жылдын 21-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон...
Дата новости: 19 февраль
2019-жылдын 19-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 18 февраль
2019-жылдын 19-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана...
Дата новости: 18 февраль
Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын...
Жаңылыктар
Дата новости: 14 январь
Кулактандыруу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ишке тартылган...
Дата новости: 25 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарын...
Дата новости: 04 декабрь
Банктын жоюучусуна карата минималдуу квалификациялык талаптар:
Дата новости: 07 май
Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын...
Жаңылыктар