Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 26.01.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүп жаткандыгын, маркетплейс финансылык платформаларды жөнгө салуу жана ачык программалык интерфейстерди (API) колдонуу маселелери боюнча кызыкдар тараптардан сунуштар кабыл алына тургандыгын билдирет.   

Маркетплейс финансылык платформаларына жана API пайдаланууга, Улуттук банкта каттоодон өтүү жана финансылык кызматтарды сунуштоочулар жана андан пайдалануучулар менен өз ара иш алып баруу аркылуу маркетплейс финансылык платформасынын операторуна карата талаптарды белгилөө максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өзүнчө ченемдик укуктук актысын иштеп чыгуу сунушталууда. 

 

1. Проблемалар жана негиздер 

- маркетплейс финансылык платформаларын жөнгө салуу, API колдонуу боюнча талаптардын жоктугу; 

- маркетплейс финансылык платформа операторунун финансылык кызматтарды сунуштоочулар жана андан пайдалануучулар ортосунда өз ара иш алып баруу процессинин так чагылдырылбашы. 

Учурда санариптик финансылык платформалар, ошондой эле алардан улам түзүлгөн платформа экосистемалары бардык финансылык уюмдарды (банктык, төлөм, кредиттик, камсыздандыруу, баалуу кагаздар боюнча кызмат көрсөтүүлөр ж.б.) бир платформага бириктире алат. Финансылык платформаларды түзүү инновацияларга, экономикалык өсүшкө жана заманбап экономиканын атаандашуу жөндөмдүүлүгүнө шарттарды түзөт. Мындай платформалардын иши жөнгө салынган эмес, бирок мындай платформалар иштеп жатат жана алардын кызматтарына суроо-талап да бар. 

 

 2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  маркетплейс финансылык платформа операторлору жана алардын финансылык кызматтарды сунуштоочулар жана пайдалануучулар менен өз ара иш алып баруусун жөнгө салууга карата бирдиктүү талаптарды белгилөө

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- жарандардын финансылык кызматтардын бардык түрлөрүнөн онлайн пайдалануусун камсыз кылуу; 

- жаңы технологиялык ыңгайлуу чечимдерге өтүү

- маркетплейс финансылык платформа операторлорунун реестрин жүргүзүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

- жөнгө салуучунун пикири боюнча кандайдыр бир алгылыксыз кесепеттер күтүлбөйт, бул платформалар финансылык платформанын катышуучусу тарабынан кызмат көрсөтүүнүн белгилүү бир түрүн, тараптардын жоопкерчилигин көрсөтүү менен маркетплейс финансылык платформа рыногунун оператору менен келишим түзүү аркылуу жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

5. Ишкердик субъекттери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Жөнгө салынуучу механизм маркетплейс финансылык платформа операторунун онлайн-платформасында өз кызматтарын жарыялоого жана көрсөтүүгө ниеттенген финансылык кызматтарды көрсөтүүнүн бардык катышуучулары үчүн сунушталат. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо 

Маркетплейс финансылык платформа оператору финансылык кызматтарды сунуштоо жана андан пайдалануу үчүн чыгымдар катышуучуларга минималдуу болушун камсыз кылууга тийиш. Мында белгилей кетүүчү нерсе, финансылык уюмдар жыл сайын өзүнүн стратегиялык документтеринде өз системаларын өнүктүрүү бюджеттерин аныкташат жана анда каралган финансылык каражаттардын негизинде туташуу үчүн чыгымдар ишке ашырылат. 

Ишкерлер үчүн артыкчылыктар: 

- жаңы кардарларды тартуу; 

- кардарларды тартууга жана тейлөөгө кеткен чыгымдарды азайтуу. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. 

 

 Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор: 

- Белгиленген проблемалар жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылабы? 

- Белгиленген максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал? 

- Проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштар төмөнкү формада кабыл алынат:   

  

- электрондук почта аркылуу  

abakesarieva@nbkr.kg    

- почта дареги аркылуу  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168   

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2022-жылдын 7-февралынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын 14-февралынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 24.01.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан «Кыргызкоммерцбанк» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Воинце Мирвета Ильясовнанын талапкерлигине 2022-жылдын 20-январында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы/ көз карандысыз мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна Давлесов Айбек Насыровичтин талапкерлигине 2022-жылдын 20-январында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна Карпович Станислав Евгеньевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 20-январында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна Мамытова Кастору Касымбековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 20-январында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 20.01.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 19-февралынан кечиктирбестен eusuvalieva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 14.01.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Туратбек уулу Аалышердин талапкерлигине 2022-жылдын 13-январында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 12.01.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын банк системасы  

штаттык режимде иштеп жатат 

 

Улуттук банк учурда Кыргыз Республикасынын бардык коммерциялык банктары штаттык режимде туруктуу иштеп жатканын жана улуттук сыяктуу эле эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү кошо алганда, кардарларга банк кызматтарынын толук чөйрөсү көрсөтүлүп жатканын билдирет. 

Банк секторунун негизги көрсөткүчтөрү жетиштүү туруктуулукту көрсөтүү менен жогорку деңгээлде сакталып турат. Акыркы отчеттук датага карата банк системасы боюнча суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти, 12% кем болбоого тийиш деген минималдуу талап кылынган деңгээл белгиленген шартта, 23,0% түзгөн. Банк системасы боюнча ликвиддүүлүк коэффициенти, 45,0% төмөн болбоого тийиш деген ченемде, 68,7% чегинде катталган. Банк секторунун суммардык активдери 342,8 млрд. сомду түзгөн. 

Улуттук банк бардык маселелер боюнча, анын ичинде банк кызматтарын көрсөтүү менен байланышкан суроолор боюнча түздөн-түз коммерциялык банктарга, интернет сайттарды, колл-борборлорду, социалдык тармактар менен мессенджерлерди кошуу менен бардык байланыш каналдары боюнча кайрылууну сунуштайт. 

Мындан тышкары, социалдык тармактар менен мессенджерлер аркылуу таркатылып жаткан маалыматтарды кошо алганда, кайсы болбосун маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын расмий сайттарынан текшерүүнү сунуштайт.  

Ошондой эле Улуттук банкта коомдук кабылдама кызматы иштеп жатканын билдирет, коомдук кабылдамага +996 (312) 61-04-86 телефондору аркылуу кайрылууга болот. 

Кыргыз Республикасынын банк системасы бекем жана туруктуу.  

Улуттук банк кырдаалга туруктуу негизде байкоо жүргүзүп турат жана көзөмөлгө алат, зарыл болгон учурда өлкөнүн банк жана төлөм системасынын туруктуулугу менен коопсуздугун андан ары камсыз кылуу үчүн, кардарлардын, аманатчылардын жана банктардын башка кредиторлорунун кызыкчылыктарын коргоо үчүн тиешелүү чараларды көрөт. 


Датасы: 11.01.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн: 

1. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150, 29/1-бөлүмү боюнча жайгашкан ЖЧК «Жетиген и Ко» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 02-февралындагы № 6056 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-январынан тартып тартып 15 (он беш) календардык күндүк мөөнөткө токтотулду. 

2. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 148, 8-батир боюнча жайгашкан ЖЧК «Жетиген групп» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 26-августундагы № 5923 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-январынан тартып тартып 15 (он беш) календардык күндүк мөөнөткө токтотулду. 

3. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 148, 2-батир боюнча жайгашкан ЖЧК «БМК Компани» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 21-июнундагы № 6151 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-январынан тартып тартып 15 (он беш) календардык күндүк мөөнөткө токтотулду. 

4. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 150, имарат №29 боюнча жайгашкан ЖЧК «Жетиген Финанс» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 22-ноябрындагы № 5952 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-январынан тартып тартып 15 (он беш) календардык күндүк мөөнөткө токтотулду. 


Датасы: 10.01.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү, ошондой эле коммерциялык банктар тарабынан жүргүзүлүүчү маркетингдик иш-чараларга карата айрым талаптарды тактоо максатында, Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 29-декабрында № 2021-П-12/75-1-(БС) «Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына жана маркетингдик иш-чараларды жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акт Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 10.01.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 29-декабрында №2021-П-14/75-4-(НПА) «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 07.01.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын жетекчилиги банк коомчулугунун,  

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын жана Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын жетекчилери менен жолугушуу өткөрдү 

 

2022-жылдын 7-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги менен коммерциялык банктардын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомунун жана Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын жетекчилери ортосунда жолугушуу болуп өттү

Жолугушууда өлкөнүн банк системасындагы учурдагы абал, ошондой эле Казакстан Республикасындагы саясий кырдаалга байланыштуу болушу мүмкүн болгон тобокелдиктерди алдын алуу жана төмөндөтүү маселелери, банк секторунун туруктуулугун жана ишенимдүүлүгүн сактоо чаралары талкууланды. 

Жолугушуунун катышуучулары Кыргыз Республикасынын банк системасы бекем жана туруктуу экенин белгилеп, банктардын кардарлары, аманатчылары жана башка кредиторлору үчүн кооптонууга эч кандай негиз жок экенин билдиришти. 

Улуттук банктын жетекчилиги тарабынан коммерциялык банктарга «24/7» режиминде банктардын аралыктан тейлөө системасы аркылуу накталай эмес төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү өз убагында жүргүзүүнү камсыз кылууга көрсөтмө берилип, аралыкта орнотулган жабдуулардын: банкоматтардын жана терминалдардын үзгүлтүксүз иштөөсүн, ошондой эле алардын коопсуздугун камсыздоо зарылдыгы белгиленди. 

Ошондой эле Улуттук банктын учурдагы жагдайга туруктуу байкоо жүргүзүп, көзөмөлгө алып жаткандыгы, зарыл болгон учурда өлкөнүн финансы жана төлөм системасынын туруктуу жана коопсуз иштешин андан ары камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды көрөрү белгиленди. 


 

 

 


Датасы: 07.01.2022
Туруктуу шилтеме

Мурабаха бүтүмдөрү жөнүндө маалыматты баалоо, таануу жана ачыкка чыгаруу боюнча эсепке алуу эрежелерин аныктоо максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 29-декабрында № 2021-П-12/75-2-(НПА) «Мурабаха операциясын эсепке алуу тартибин бекитүү тууралуу» жана № 2021-П-12/75-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдору кабыл алынган. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 31.12.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атайын жөнгө салуу режимдерин түзүүгө карата талаптарды толуктоо маселеси боюнча кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет.  

Операциялардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн шайкештигин аныктоонун критерийлерин тактоо максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актысына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат, ошондой эле атайын жөнгө салуу режимине катышуу үчүн документтердин формаларын жана тизмесин тактоо пландаштырылууда. 

  

1. Проблемалар жана негиздер.   

- инновациялык кызматтардын жана технологиялардын тобокелдигин баалоонун татаалдыгы; 

- рыноктун катышуучулары менен өз ара иш алып баруу процесстерин сыпаттоонун жоктугу; 

- инновациялык кызматтардын жана технологиялардын критерийлери боюнча ченемдик укуктук базанын жетишсиздиги. 

Бүгүнкү күндө атайын жөнгө салуу режимдерин түзүү үчүн документтерди берүү талаптары билдирмелерди кабыл алуунун жана иштеп чыгуунун жалпы сыпаттамасын камтыйт. Операциялык тобокелдиктерди азайтуу жана инновациялык кызматтар менен технологияларды жайылтууга стимул берүү боюнча чараларды киргизүү зарыл. Учурдагы шарттардагы жөнгө салуу кызмат көрсөтүүнүн санариптик формаларын өнүктүрүү үчүн олуттуу потенциалга ээ инновациялык чечимдерди өнүктүрүү максаттарын толук камтыбайт. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты банктык операцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тестирлөөнүн инновациялык критерийлерин киргизүү, ошондой эле технологиялык кызматтарды жана чечимдерди ишке ашырууда тоскоолдуктарды ырааттуу кыскартуу. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- кардарлар менен өз ара аралыктан иш алып баруу каналдарын өнүктүрүүгө дем берүү

- банктык технологияларды өнүктүрүүнүн интенсивдүү моделдерине өтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

- жетиштүү экспертизанын жоктугунан банктардын ишин уюштуруунун жетиштүү эмес корголгон механизмдерин жана технологияларын колдонуу. 

  

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү  

Жөнгө салуу механизми Кыргыз Республикасынын банк рыногунун бардык катышуучуларына сунушталат. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Ишкерлердин чыгымдары минималдуу болот, анткени сунушталган чечим атайын жөнгө салуу режимдерин уюштуруу процесстерин оптималдаштырууга багытталган. 

Ишкерлер үчүн артыкчылыктар: 

- кызмат көрсөтүүнүн жана операциялардын технологиялык деңгээлин жогорулатуу; 

- инновациялык банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жана операцияларды тестирлөөнү баштоо критерийлерин тактоо.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

 

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.   

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу 

ukulmanbetov@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2022-жылдын 24-январынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2022-жылдын 31-январынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 31.12.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАК тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын башкы бухгалтердин орун басары кызмат ордуна сунушталган Папиева Тумар Маматаевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 30-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 30.12.2021
Туруктуу шилтеме

Катышуучулардын 2021-жылдын 24-декабрында болуп өткөн жалпы чогулушунда өзүн-өзү жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгына байланыштуу «Финансылык Каражаттар Айылдыктарга кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы №302 лицензиясы 2021-жылдын 29-декабрынан тартып жокко чыкты (дареги: Талас шаары, Турдалиев көчөсү, № 273/10). 


Датасы: 29.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын банк тутумунун маалыматтык коопсуздугунун деңгээлин жогорулатууга багытталган колдонуудагы талаптарды актуалдаштыруу максатында, Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 22-декабрында № 2021-П-20/72-8-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 29.12.2021
Туруктуу шилтеме

Эл аралык электрондук акча системаларынын операторунун келип чыккан өлкөдө (Грузия) каттоосу жокко чыгарылгандыгына байланыштуу эл аралык электрондук акча системасынын оператору катары «FINTENO (ФИНТЕНО)» жоопкерчилиги чектелген коомунун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы каттоосу жокко чыгарылды. 

Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун/ эл аралык электрондук акча эмитенттеринин реестри менен Улуттук банктын расмий сайтынан «Банктын милдеттери»/«Төлөм системасы»/«Эл аралык электрондук акча системалары» бөлүгүнөн таанышып чыгууга болот https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=3487&lang=KGZ


Датасы: 29.12.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниянын, микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдында милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоо ченемдик укуктук актынын долбооруна карата жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

 

1. Проблемалар жана негиздер 

Бүгүнкү күндө коммерциялык банктар жана микрофинансылык компаниялар эки маалымат базасын жүргүзөт, анда коммерциялык банкта, микрофинансылык компанияда жайгаштырылган жеке адамдардын аманаттары (депозиттери) жана компенсацияланууга тийиш болгон жеке ишкерлердин аманаттары (депозиттери) боюнча өзүнчө маалыматтар камтылган. 

Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамына ылайык, гарантиялоо учуру келип чыкканда ар бир аманатчыга депозиттер боюнча пайыздарды кошо алганда, бардыгы болуп 200 миң сомдон көп эмес компенсация төлөнүп берилүүгө тийиш. Мында, аманатчы катары банкка, микрофинансылык компанияга же турак жай-сактык кредиттик компанияга депозит салган жеке адам жана юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик ишин жүргүзгөн, өз ишине байланыштуу өзүнүн акча каражаттарын банктык эсептерде же микрофинансылык компаниянын эсептеринде жайгаштырган жеке ишкерди түшүнүүгө болот. 

Ошол эле учурда, турак жай-сактык кредиттик компаниянын аманатчысы жекече курулуш үчүн, турак үй (квартира) сатып алуу же турак жай шарттарын жакшыртуу үчүн кредит алуу максатында турак жай-сактык кредиттик компаниянын эсебине акча салат. 

Сунушталган жөнгө салуу аманатчылар боюнча бирдиктүү маалымат базасын түзүүгө жана жеке адамдар сыяктуу эле, жеке ишкерлердин иши боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн ачылган кардарлардын бардык ачылган эсептери (депозиттери) боюнча компенсациялана турган жыйынды сумманы туура эсептөөгө келтирүүгө багытталган депозиттерди коргоо системасы жаатында ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүүгө багытталган.  

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  коммерциялык банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниянын, микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдында милдеттенмелери жөнүндө туура маалымат базасын жүргүзүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү 

- аманатчынын бардык аманаттары, ошондой эле аманатчыга кайчы талаптар боюнча бирдиктүү маалымат базасын түзүү

- аманатчылар алдында милдеттенмелерди эсепке алууну камсыз кылуу үчүн XML жана XLS форматтарында маалымат базасын жүргүзүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү 

Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу жагымсыз кесепеттерге алып келбейт, тескерисинче, Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамына ылайык компенсацияланууга тийиш болгон жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин аманаттарынын (депозиттеринин) эсебин жүргүзүү үчүн автоматташтырылган маалымат базасын жүргүзүү процессин жеңилдетет. 

 

5. Сунушталган жөнгө салуунун ишкердик субъектилеринин-адресаттардын мүнөздөмөсү жана алардын санына баа берүү 

Жөнгө салынуучу механизм Кыргыз Республикасынын бардык коммерциялык банктарына, турак жай-сактык кредиттик компанияларына, микрофинансылык компанияларга сунушталган. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо  

 Сунушталган жөнгө салуунун субъекттери чыгымга дуушар болбойт. 

Ишкерлерге пайдасы: 

- Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги менен өз ара иш алып барууну жакшыртуу максатында белгиленген формада аманатчылар алдында милдеттенмелердин реестрин киргизүүнүн форматын өркүндөтүү

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- Жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу бул проблемаларды чечүүгө болобу?  

- Белгиленген максатка жетүү үчүн маанилүүбү жана негиздүүбү?  

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу белгиленген проблемаларды чечүүдө артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы?  

- Сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алуудан улам кандай пайда алууга болот жана анын артыкчылыктары?  

- Сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алууда кандай тобокелдиктер жана кесепеттер келип чыгышы мүмкүн?  

- Проблемаларды чечүүнүн альтернативалуу, кыйла натыйжалуу жолдору барбы?   

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр  

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

malmanbetova@nbkr.kg   

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү   

2022-жылдын 12- январынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2022-жылдын 19-январынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 29.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 27-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы тарабынан Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөм маселеси боюнча  отурумдарынын 2022-жылга каралган графиги бекитилди. 

Графиктин электрондук версиясы Улуттук банктын расмий интернет-сайтында төмөндөгү дарек боюнча жайгаштырылган: www.nbkr.kg/ Банктын милдеттери/ Акча-кредит саясаты/ Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча маселеси отурумдар графиги


Датасы: 29.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 27-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы тарабынан 2022-жылга милдеттүү кам түзүү графиги бекитилди. 

Графиктин электрондук версиясы Улуттук банктын расмий интернет-сайтында төмөндөгү дарек боюнча жайгаштырылган: 

a. www.nbkr.kg/ Банктын милдеттери/ Акча-кредит саясаты/ Милдеттүү кам түзүү графиги

b. www.nbkr.kg/ Банк/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору


Датасы: 28.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 22-декабрындагы № 2021-П-33/72-12-(НФКУ) токтому менен «Микрокаржылоо секторун 2022-2025-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттары» кабыл алынды. 

Калктын турмуш деңгээлин жакшыртуу максатында, калктын ишкердик демилгесин колдоонун, анын өз алдынча иш менен камсыз болушун жогорулатуунун, чакан бизнести жана жеке ишкердикти өнүктүрүүнү каржылоонун маанилүү куралы катары микрокаржылоо секторун институционалдык өнүктүрүү үчүн жагымдуу экономикалык, мыйзамдуу жана жөнгө салуучу чөйрөнү камсыз кылуу жана колдоо Микрокаржылоо секторун 2022-2025-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын максаты болуп саналат. 

Микрокаржылоо секторун 2022-2025-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттары төмөнкү шилтеме боюнча Улуттук банктын расмий-интернет сайтында жайгаштырылган: 

Банк эмес финансы уюмдары/Кыргыз Республикасында микрокаржылоо секторун өнүктүрүүнүн негизги багыттары/ Микрокаржылоо секторун 2022-2025-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттары. 


Датасы: 28.12.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары ФОЭС), атап айтканда ФОЭСтин «Финансылык инструменттер» 9-стандартына, ошондой эле бухгалтердик эсеп чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына бухгалтердик эсеп чөйрөсүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 28-январынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 28.12.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, экономиканын мындан ары туруктуу өсүшүнө көмөк көрсөтүү, ошондой эле Кыргыз Республикасында банк секторун өнүктүрүү, кредиттөө системасын өркүндөтүү жана оптималдаштыруу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 28-январынан кечиктирбестен aiymanalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 24.12.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобоcун Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык келтирүү, ошондой эле шариат кеңешинин мүчөлөрү тарабынан сунуштама каттарын берүү боюнча талаптарды жана шариат кеңешинин мүчөлөрүнүн эмгек стажына (тажрыйбасына) карата талаптарды белгилөө максатында «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Долбоор коммерциялык банктардын банк ишин лицензиялоо маселелери боюнча ишин жөнгө салууга багытталган.  

 

1. Проблемалар жана негиздер  

Сунушталган жөнгө салуу төмөнкүлөргө багытталган: 

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүүгө

- Кыргыз Республикасынын Укук бузуулары жөнүндө кодексине ылайык келтирүү

- шариат кеңешинин мүчөлөрүнүн сунуштама каттарын берүүгө талаптарды белгилөө

- шариат кеңешинин мүчөлөрүнүн иш стажына (тажрыйбасына) белгиленген талаптарды кайра карап чыгуу. 

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты банк тутумунун туруктуулугун жогорулатуу, аны мыйзамдардын талаптарына ылайык келтирүү, каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүргүзүлүп жаткан ишмердүүлүк жагынан кызмат адамдарынын квалификациялуу кадрларын камсыз кылуу. 

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- шариат кеңешинин ишиндеги иш аброю тобокелдиктеринин деңгээлин төмөндөтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:  

шариат кеңешине кирген кызмат адамдарынын ишин чектөө, административдик жол-жоболорду жүргүзүүдө документтердин санын көбөйтүү

 

5. Сунушталган жөнгө салуунун ишкердик субъектилеринин адресаттардын мүнөздөмөсү жана алардын санына баа берүү - сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардын ишине тийиштүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Коммерциялык банктар үчүн кошумча чыгымдар күтүлбөйт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.   

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр  

1.  Сунуштарды кабыл алуу:   

   

- электрондук почта аркылуу  

eusuvalieva@nbkr.kg  

emukenov@nbkr.kg    

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168   

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын 7-январынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү   

2022-жылдын  

17-январынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 24.12.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ержанов Ануар Булатовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 23-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Маткабылова Нуркыз Аттокуровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 23-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.»; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ААК тарабынан «РСК Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Асизов Касен Асизовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 23-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 23.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 15-декабрында № 2021-П-12/70-1-(НПА) « Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12/27-1-(НПА) «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомун банктык кызматтарды көрсөтүү үчүн  кардарларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо боюнча минималдуу талаптарды кеңейтүү максатында кабыл алды. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 23.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 15-декабрында № 2021-П-12/70-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды, мында өзгөртүүлөр электрондук кол тамга коюлган, документтерди электрондук форматта сунуштаган коммерциялык банктардын отчетторун кагаз жүзүндө жеткирүү талаптарын алып салуу бөлүгүнө киргизилген. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 22.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-декабрында Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2021-жылдын 24-декабрынан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими узартылгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. 

Базаркулов У.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды 

 


Датасы: 20.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 21-декабрынан тартып 24-декабрына чейин Ош шаарынын жана Ош областынын шариат окумуштуулары жана Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин студенттеринин катышуусунда «Жеке финансыны башкаруу» темасында семинар өткөрөт.  

Семинардын максаты финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен өлкөнүн финансылык системасы жөнүндө калктын маалымдар болуусун жогорулатуу. Семинардын алкагында: финансылык институттардын негизги түрлөрү; жеке финансыны башкаруу; тобокелдиктер жана финансылык коопсуздук; ислам банк иши: ислам банк операцияларынын салттуу банктардын операцияларынан айырмачылыктары сыяктуу темалар, ошондой эле жана башка темалар каралат 


Датасы: 20.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 15-декабрында № 2021-П-12/70-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому менен операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмдары үчүн бирдей укуктук чөйрө түзүү боюнча өзгөртүүлөрдү кабыл алды. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 17.12.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк регулятивдик банктык отчетторду жакшыртуу жана коммерциялык банктардан толук жана кеңири маалыматтарды алуу үчүн ыкчам портал түзүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын регулятивдик банктык отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 1-февралынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 17.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге талаптар жөнүндө» жана «Ислам банк ишинин жана каржылоонун принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» токтом долбоорлорун (мындан ары токтом долбоорлору) коомдук талкууга сунуштайт.  

Токтом долбоорлору иджара мунтахийя биттамлик операциясы боюнча ижарага берүүчү менен ижарачынын ортосунда түзүлүүчү типтүү келишимдерди стандартташтыруу жана иджара сервис продуктун стандартташтыруу максатында иштелип чыкты. 

Токтом долбоорлору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоорлору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 17-январынан кечиктирбестен mzholdoshov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 17.12.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» ЖАК тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/ тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кошелев Сергей Ивановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 16-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абдыкадыров Калыбек Джусукеевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 16-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Сейткасымова Раушан Рыскулбековнанын талапкерлигине 2021-жылдын 16-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 15.12.2021
Туруктуу шилтеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 1-февралынан кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл.». 


Датасы: 15.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-декабрында берилген арызга ылайык Талас областы, Манас району, Тараз-Покровка-Кайыңды автотрассасынын 0+0,070 км дареги боюнча  

«Чоң-Капка» бажы постунун жанында жайгашкан «Кербен-Алтын булак» ЖЧК алмашуу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды. 


Датасы: 15.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев Германиянын Sparkassenshtiftung (Германиянын эл аралык кызматташуу фонду) фондунун расмий өкүлү Борбордук Азия боюнча аймактык координатору Аня Хойер айым жана өлкөнүн өкүлү Динара Абакирова менен жолугушту. 

Жолугушуунун жүрүшүндө банк кызматкерлеринин потенциалын арттыруу, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу жаатында кызматташуу маселелери, ошондой эле «Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорун ишке ашыруунун алкагында калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу чөйрөсүндө биргелешкен иш-аракеттерди көрүү маселелери талкууланды. 

 


Датасы: 14.12.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин кезектеги отурумун өткөрдү 

2021-жылдын 13-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары З.Л. Чокоевдин төрагалыгы алдында Төлөм системасы боюнча бактар аралык кеңештин кезектеги отуруму болуп өттү.  

Жолугушуунун жүрүшүндө төлөм системасын өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү, анын ичинде өлкөнүн аймактарын банк жабдуулары менен камсыздоо жана ар кандай төлөм инструменттери ортосундагы интеграция маселелери талкууланды. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамынын мамлекет ичиндеги төлөмдөр боюнча талаптарын коммерциялык банктар жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК тарабынан аткаруу жагында зарыл болгон чараларга да өзгөчө көңүл бурулду. 

 

 


Датасы: 13.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кепилдик фонддорундагы активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» долбоордун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет.  

Долбоор Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддорундагы активдерди классификациялоого жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөргө тиешелүү маселелер боюнча Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын өркүндөтүүгө багытталган. 

 

1. Проблемалар жана негиздер  

Сунушталып жаткан жөнгө салуу кепилдик фонддорунун тобокелдиктерин контролдоо системасын өркүндөтүү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө жана алардын ишмердүүлүгүнө карата талаптарды төмөндөгүлөр аркылуу өркүндөтүүгө багытталган: 

активдерди классификациялоо боюнча талаптарды жана кепилдик фонддордогу потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөрдү алардын ишине мүнөздүү болгон тобокелдиктерди эске алуу менен өзүнчө ченемдик укуктук актыда бөлүштүрүү

кепилдик фонддордун активдеринин классификациясынын категорияларын жана активдер боюнча түзүлүүчү резервдердин көлөмүн кайрадан карап чыгуу; 

кепилдик фонддордун Улуттук банкка мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетторду берип туруу зарылдыгын кошпогондо, кепилдик фонддор үчүн отчеттуулуктун жаңы формасын түзүү

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты кепилдик фонддордогу активдерди классификациялоо жана тиешелүү резервдерди түзүү маселелерин жөнгө салуу жагында Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын өркүндөтүү, ошондой эле алардын ишмердүүлүгү боюнча отчеттуулук талаптарын өзүнчө ченемдик укуктук актыга бөлүштүрүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

кепилдик фонддор тарабынан тобокелдиктерди тескөөнүн сапатын жогорулатуу; 

кепилдик фонддордун отчеттуулук системасын жөнөкөйлөтүү

кепилдик фонддордун ишинде тобокелдиктерди азайтуу. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү 

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы терс кесепеттерге алып келбейт, анткени ал көзөмөлгө алынган субъектилердин ишин чектебейт. 

  

5. Жөнгө салуу сунушталып жаткан ишкер субъектилерадресаттар боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу кепилдик фонддорунун ишине тиешелүү.  

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго дуушар болбойт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайданы болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

 

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- көрсөтүлгөн проблемалар жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

amuratov@nbkr.kg 

  

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

29-декабрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2022-жылдын 10-январынан кечиктирбестен  

 

 


Датасы: 13.12.2021
Туруктуу шилтеме

Ош областынын тургундары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча эки күндүк семинар өткөрүлдү 

 

2021-жылдын 21-октябрынан 11-декабрына чейин Ош областында Улуттук банк жана German Sparkassenstiftung биргеликте өткөрүп жаткан “Кыргызстанда, Тажикстанда жана Түркмөнстанда айыл жергесин өнүктүрүүгө көмөктөшүү, чакан жана орто ишкердик потенциалын чыңдоо” долбоорун жүзөгө ашыруунун алкагында Ош областынын тургундары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча эки күндүк семинар өткөрүлдү.  

Семинардын жүрүшүндө Ош шаарынын жана 24 айыл аймактарынын, атап айтканда Папан, Кызыл-Суу, Нариман, Кызыл-Кыштак, Отуз-Адыр, Чек-Абад, Куршаб, Жоош, Саламалик, Гүлчө, Карагуз, Ийри-Суу, Жошолу, Мады, Кара-Кулжа, Кашкар-Кыштак, Сары-Булак, Тепе-Коргон, Будалык, Савай, Дөң-Булак, Кеңеш, Кашка-Жол жана Т.Зулпуев атындагы айыл аймактарынын 700гө жакын тургундары окутуудан өтүштү

Окутуу Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын, финансы-кредит уюмдарынын кызматкерлеринен жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын мугалимдеринин курамынан турган,  даярдыктан өткөн финансылык сабаттуулук боюнча тренер-мультипликаторлор тарабынан өткөрүлдү

Маалымат үчүн: 

“Кыргызстанда, Тажикстанда жана Түркмөнстанда айыл жергесин өнүктүрүүгө көмөктөшүү, чакан жана орто ишкердик потенциалын чыңдоо” долбоору 2020-жылдан бери Улуттук банк тарабынан Германиянын Sparkassenstiftung менен биргеликте элеттиктердин финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу, максаттуу топтордун тышкы факторлордун таасиринен коргонуусун (туруктуулугун) камсыз кылуу жана кирешелердин өсүшүнө өбөлгө түзүү үчүн алардын финансылык жана ишкердик сабаттуулугун жогорулатуу максатында ишке ашырылып келет. 


Датасы: 10.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-декабрында «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү-2021» ири масштабдуу иш-чаранын жыйынтыгын чыгарууга арналган жолугушуу болуп өттү. Аталган иш-чарага 23 өнөктөш уюмдары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, эл аралык уюмдар жана өлкөнүн финансы-кредит уюмдары катышты. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү-2021 кампаниясынын алкагында 200гө жакын иш-чара өткөрүлдү, ага түздөн-түз 4 миңден ашык адам, ал эми кыйыр түрдө калктын 2 млн ашык саны катышты. 

 

Маалымат катары

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда 2015-жылдан тартып өткөрүлүп келет. Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн майрамдоо тарыхы 90 жылдан ашык убакытты камтыйт. Адамдар арасында каражатты топтоо маданиятын калыптандыруу жана жайылтуу аталган иш-чаранын максаты болуп саналат.  

 

 

 


Датасы: 09.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Мусуралиев Нурдин Соотбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 9-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 09.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ч. Айтматов Проспекти 51, 3-квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Наздин» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 18-октябрындагы № 6210 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 9-декабрынан тартып 18-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 09.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 8-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Бөкөнтаев Борбордук Азия, Кара деңиз жана Балкан региондорундагы өлкөлөрдүн Борбордук банктарынын башкаруучулар клубунун 45-отурумуна катышты, отурум видеоконференция форматында өттү

Иш-чаранын жүрүшүндө CОVID-19 пандемиясы шартында экономикалык жана финансылык туруктуулук маселелери, ошондой эле жашыл экономика боюнча маселелер талкууланды. 

 


Датасы: 07.12.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 7-декабрында Бишкек шаарында «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмеси тарабынан уюштурулган кезектеги микрофинансылык тегерек стол маеги болуп өттү.  

Микрофинансылык тегерек стол маегинин отурумунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, ошондой эле микрофинансы секторунун өкүлдөрү катышты.  

Иш-чаранын катышуучулары микрофинансы рыногун андан ары өнүктүрүүгө, микрокаржылоо системасында туруктуулукту сактоого жана коронавирус инфекциясына байланыштуу кризистин кесепеттерин жеңилдетүүгө, микрофинансылык кызматтарды санариптештирүүнү өнүктүрүүгө, ошондой эле микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салууну өркүндөтүүгө багытталган микрофинансы секторуна тиешелүү кыйла маанилүү маселелерди талкуулашты.  

Микрофинансылык тегерек стол маеги микрофинансы секторуна тиешелүү маселелер талкууланган салттуу иш-чара болуп саналат. 

 

 


Датасы: 03.12.2021
Туруктуу шилтеме

Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүүнүн алкагында, Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамынын жана Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын талаптарын сактоо максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 1-декабрында төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсеп планына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 2021-П-14/66-1-(ПС); 

- «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсептер планын бекитүү тууралуу» № 2021-П-14/66-2-(ПС).  

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 01.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 1-декабрынан тартып Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештиги түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын урматына «Тарыхый окуялар» сериясынан «Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине 30 жыл» коллекциялык монетасын, ошондой эле саламаттыкты сактоо жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, ыктыярчыларга жана COVID-19 пандемиясын жеңүү үчүн эмгектенип жаткан бардык адамдарга ыраазычылык билдирүү катарында «Өмүр сакчыларына таазим!» коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарат. 

 

КМШ эмблемасы «Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине 30 жыл» коллекциялык күмүш монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжети болуп эсептелет. Монетанын төмөн жагында анын номиналы «10 сом» көрсөтүлгөн. «Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине 30 жыл / Содружеству Независимых Государств 30 лет» деген жазуу монетанын четине тегерете жайгаштырылган.  

Монетанын арткы бетинин негизги сюжети катары кызматташуу, өз ара иш алып баруу жана өнүгүү жолдорунун символу катары чиеленген сызыктардын сүрөтү берилген. Монетанын борборунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын төмөн жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925), монетанын салмагы (28,28 g) жана чыгарылган жылы (2021) көрсөтүлгөн. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики» деген жазуу монетанын четине тегерете жайгаштырылган.  

 

 

 

 

 

 

«Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине 30 жыл»  

күмүш коллекциялык монетасынын өзгөчөлүгү 

 

Номиналы 

10 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

Ag 925  

Диаметри (мм) 

38,61 

Салмагы (г) 

28,28 

Аткаруу сапаты 

«Proof» 

Кошумча технологиялар 

Ультра кызгылт-көк нур басмасы 

Нускасы (даана) 

1 000 

Сатуу баасы 

3 890 с 

 

 

 

«Өмүр сакчыларына таазим!» коллекциялык жез-никель монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжети катары коронавирус инфекциясынын пандемиясын жеңүү үчүн өз жанын аябастан эмгектенген ар кандай кесиптердин ээлери менен ыктыярчылардын өкүлдөрүнүн элестери берилген. Монетанын жогору жагында табияттын ойгонуп келе жаткандыгын билдирген таңкы шүүдүрүм менен жаңы жашоону түшүндүргөн таңдын жаңыдан атышын элестеткен абстрактуу сүрөт чагылдырган. «Өмүр сакчыларына таазим! / Спасибо за жизнь!» деген жазуу монетанын четине тегерете жайгаштырылган. Монетанын төмөн жагында номиналы «1 с» берилген. 

Жаратылыш мыйзамы менен адам өмүрү бир бүтүн жашоо булагы экендигин билдирген, адамдардын биримдигин өсүп турган дарак катары чагылдырган сүрөт монетанын арткы бетинин негизги сюжети болуп саналат. Монетанын борборунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» деген жазуу монетанын четине тегерете жайгаштырылган. Монетанын төмөн жагында чыгарылган жылы (2021) көрсөтүлгөн. 

 

 

 

 

 

«Өмүр сакчыларына таазим!»  

коллекциялык жез-никель монетасынын өзгөчөлүгү 

 

Номиналы 

1 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

CuNi 

Диаметри (мм) 

30,00 

Салмагы (г) 

12,00 

Аткаруу сапаты 

«Proof-like» 

Кошумча технологиялар 

Ультра кызгылт-көк нур басмасы 

Нускасы (даана) 

3 000 

Сатуу баасы 

880 с 

 

Ар бир коллекциялык монета акрил капсуласына жайгаштырылып, өзүнчө кутучага таңгакталган, күмүш монетасы сапатын тастыктаган сертификатка ээ. 

Улуттук валютанын коллекциялык монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

Коллекциялык монеталар Улуттук банктын имаратында жайгашкан кассаларда иш күндөрү саат 9.00дөн 15.00гө чейин, ошондой эле www.numizmat.nbkr.kg веб сайты аркылуу да сатылат. 


Датасы: 30.11.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 8,0 пайызга чейин жогорулатты  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 29-ноябрында эсептик ченди (негизги ченди) 50 базистик пунктка 8,0 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 30-ноябрынан тартып күчүнө кирет. 

Дүйнө жүзүндө жана Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндө иш жигердүүлүгүнүн өсүшү экономикалык калыбына келүү активдүү жүрүп жаткандыгына жана COVID-19 вирусунун улам жаңы штаммдарына каршы жаңы чектөө чараларын киргизүүгө байланыштуу бир аз басаңдаган. Пандемиянын кесепеттерин төмөндөтүүгө багытталган өбөлгө түзүү чараларынын натыйжалары менен чогуу глобалдуу логистикалык тармактарда сакталган чектөөлөр дүйнөдөгү бардык мамлекеттерде инфляциянын жогору болушун шарттайт.  

Кыргыз Республикасынын экономикасы кармалып турган өсүш арымды көрсөтүүдө, ошондой эле өлкө экономикасынын пандемияга чейинки калыбына келүү фазасы аягына чыга элек. 2021-жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча реалдуу ИДӨнүн өсүшү 1,6 пайызды түзгөн. Ошол эле учурда «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда ИДӨнүн өсүш арымы 4,1 пайыз чегинде катталган. Өлкөгө акчалай которуулардын көлөмүнүн өсүшү экономиканын калыбына келүүсү боюнча оң динамиканы бекемдөөдө. 2021-жылдын январь-сентябрь айлары ичинде жеке адамдар которгон акча каражаттарынын таза агымы 19,0 пайызга жогорулап, 1,6 млрд АКШ долларына жакын өлчөмдө түптөлгөн.  

Керектөө бааларынын түптөлгөн динамикасына ар кандай монетардык эмес факторлор өз таасирлерин тийгизүүдө. 2021-жылдын ноябрь айында (19уна карата) инфляция жылдык мааниде 12,1 пайызды түзгөн. Жыл башынан тартып баалар 9,5 пайызга өскөн. Дүйнөлүк азык-түлүк рынокторундагы баалардын туруктуу өсүшү, тарифтердин жана жөнгө салынуучу баалардын жогорулашы (коомдук транспортторго жана электр энергиясына тарифтердин жогорулашы), ошондой эле энергия ресурстарына баалар жогорулаган дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу күйүүчү-майлоочу материалдарынын бааларынын кыйла өсүшү Кыргыз Республикасында керектөө бааларынын өсүшүн түптөгөн негизги факторлордон болуп эсептелет. 

Инфляция улам жогорулаган жана инфляциялык күтүүлөр өскөн шартта, Улуттук банк акча-кредит шарттарын күчөтүү чараларын уланткан. Акча рыногунда кыска мөөнөттүү пайыздык чендер негизги чендин артынан жогорулаган жана пайыздык чектин чегинде калыптанган. 

Монетардык саясат тармагындагы тактикалык чечимдер банк секторунда үстөк ликвиддүүлүк олуттуу өскөн жана анда «кыска акча» көптүк кылган шартта кабыл алынган. Мындай шарттарда акча рыногунун кыска сегменти катышуучулардын кыйла жогорку активдүүлүгү менен мүнөздөлгөн. Жалпы алганда, Улуттук банк жүргүзүп жаткан акча-кредит саясаты улуттук валютадагы активдердин кирешелүүлүгүн өстүрүүгө жана аларды тартууну арттырууга мүмкүндүк берген.  

Ички валюта рыногундагы жагдай туруктуу сакталган. Улуттук банк өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу режимин колдонуу менен алмашуу курсунун кескин өзгөрүүлөрүн текшилөө максатында валюталык тооруктарга катышат.  

Азык-түлүк товарларына болгон дүйнөлүк баалардын мындан ары да өсүшү Кыргыз Республикасында инфляцияны шарттаган негизги факторлордун бири боло тургандыгы күтүлөт. Администрациялануучу жана жөнгө салынуучу баалар менен тарифтердин өсүшү инфляцияга кошумча салымын кошот. 

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 8,0 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизүү мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт.  

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

График 1. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар)  


Датасы: 19.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-ноябрында Бишкек шаарындагы А. Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасында «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмеси тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү

Банктык тегерек стол отурумунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, коммерциялык банктардын, микрофинансылык сектордун, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу кызматынын, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын жана «Кепилдик фонд» ААКтын өкүлдөрү катышты. 

Иш-чаранын катышуучулары акча рыногун андан ары өнүктүрүүгө, банк системасында туруктуулукту сактоого жана коронавирус инфекциясынан улам кризистин кесепеттерин жөнгө салууга, банктык кызматтарды санариптештирүүнү өнүктүрүүгө, ошондой эле банктык жөнгө салууну өркүндөтүүгө багытталган банк секторунун эң эле маанилүү маселелерин талкуулашты. 

Банктык тегерек стол маеги банк секторунун катышуучулары үчүн банк системасындагы маселелерди талкуулоого шарт түзгөн аянтча болуп саналат. 

 

 

 


Датасы: 19.11.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-ноябрында «Компаньон Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, аудит боюнча комитеттин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Балиашвили Вано Гивиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-ноябрында «КШБ» ЖАКтын ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Хамраев Уланбек Абдивалиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-ноябрында «КШБ» ЖАКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ташбаев Алмаз Халдаровичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-ноябрында «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Самиев Шергазы Сайтмаматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 17.11.2021
Туруктуу шилтеме

«Жаш кесипкөйлөр» программасы 

 

2021-жылдын 17-ноябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында өтүп жаткан жыл ичинде экинчи жолу 2016-жылдан бери стажерлор үчүн ишке ашырылып келген «Жаш кесипкөйлөр» программасы кайрадан өз ишин баштады. 

Программа ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүнө жана жаш адистерге өлкөнүн борбордук банкынын ишине катышуу аркылуу банктык кесип көндүмдөрүнө ээ болуу мүмкүнчүлүгүн түзүү максатын көздөйт. Ошондой эле «Жаш кесипкөйлөр» программасы Улуттук банктын биринчи деңгээлдеги адистеринин кадрлар резервин түзүүгө мүмкүндүк берет. 

Улуттук банкта стажировкадан өтүүчү талапкерлер сынактын негизинде тандалып алынган. Сынактын жыйынтыгы боюнча стажировкадан өтүүгө киришкен жаш адистер Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүндө 6 ай бою окутуудан жана тажрыйбалык такшалуудан өтүшөт.  

Стажировканын жыйынтыгы боюнча алар кесиптик тестирлөөдөн өтүшөт жана тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча тиешелүү балл алган стажерлор Улуттук банктын кадрлар резервине киргизилип, Улуттук банкка жумушка кабыл алынышы мүмкүн. 

 


Датасы: 17.11.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсу, 100/33 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Дастан и Ко» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 29-октябрындагы № 5943 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 17-ноябрынан тартып 1-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 16.11.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы укуктук жөнгө салуу боюнча талкуу жана кызыкдар жактардын сунуштарын топтоо иштери башталгандыгы жөнүндө билдирет. 

1. Сунушталган жөнгө салуу аркылуу чечилүүчү проблемалар: 

Улуттук банктын банк эмес финансы-кредит уюмдардын ишин лицензиялоо боюнча ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү зарылчылыгы; 

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынан банк эмес финансы-кредит уюмдары «Түндүк» системасына туташкан мамлекеттик органдардын маалымкаттарын берүү боюнча талаптарды алып салуу зарылчылыгы; 

Улуттук банктын банк эмес финансы-кредит уюмдардын ишин лицензиялоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 2-сентябрындагы № 105 «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзамынын негизинде киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине шайкеш келтирүү зарылчылыгы. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Улуттук банктын банк эмес финансы-кредит уюмдардын ишин лицензиялоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

3. Сунушталган жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- Улуттук банктын банк эмес финансы-кредит уюмдардын ишин лицензиялоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынан соттолгондугу жөнүндө маалымкатты берүү боюнча талаптарды алып салуу; 

- Улуттук банктын банк эмес финансы-кредит уюмдардын ишин лицензиялоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 2-сентябрындагы № 105 «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзамынын негизинде киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине шайкеш келтирүү

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

Ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжага алып келбейт. 

5. Жөнгө салуу сунушталып жаткан адресаттар ишкердик субъектилерине мүнөздөмө жана алардын санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу микрофинансылык уюмдарга, турак жай-сактык кредиттик компанияларга, кепилдик фонддорго, кредиттик союздарга, кредиттик бюролорго, алмашуу бюролоруна, адистештирилген финансы мекемелерине жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарына багытталат. 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Сунушталган жөнгө салуунун субъектилери Улуттук банкка ар бир жеке маалыматтарды сунуштоодо жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берүүгө байланыштуу чыгымдарды тартууга тийиш. 

Пайдалары: 

- сунушталган жөнгө салуунун субъектилери «Түндүк» системасына туташкан мамлекеттик органдардын маалымкаттарын берүүдөн бошотулат; 

- ченемдик укуктук актылардын жоболорун өркүндөтүү

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайданы болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

Ачык консультацияга катышуучулар үчүн суроолор тизмеги: 

- көрсөтүлгөн проблемалар жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган маселе болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

uakylbek@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

1-декабрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2021-жылдын 9-декабрынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 15.11.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Базель III стандарттарын колдонууга киргизүүнүн алкагында мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун формаларын «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобого ылайык келтирүү жана реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат алуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоорунда Улуттук банктын талаптарына ылайык банктардын финансылык отчетунда потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү өлчөмүн ачык көрсөтүү боюнча тактоолор каралган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 16-декабрынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 12.11.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын «Мурабаха операциясын эсепке алуу тартибин бекитүү тууралуу» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорлорун (мындан ары токтом долбоорлору) коомдук талкууга сунуштайт.  

Токтом долбоорлору мурабаха бүтүмдөрү жөнүндө маалыматты баалоо, таануу жана ачык көрсөтүү үчүн эсепке алуу эрежелерин аныктоо максатында иштелип чыкты. 

Токтом долбоорлору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоорлору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 13-декабрынан кечиктирбестен smaitashova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 12.11.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк жарандарды алдамчылардын аракеттеринен этият болууга чакырат 

 

Социалдык тармактар жана мессенджерлер (WhatsApp, Telegram) аркылуу Улуттук банк сый акы төлөө менен сурамжылоо өткөрүп жаткандыгы тууралуу маалымат тарап жаткандыгы боюнча төмөнкүнү маалымдайт.  

 

1. Улуттук банк белгисиз сайттарга шилтеме келтирүү менен билдирүүлөрдү жөнөтүү аркылуу кандайдыр бир сурамжылоолорду жана утуштарды өткөргөн эмес жана өткөрбөйт. Эгерде сизге ушул сыяктуу маалымат түшсө, анда көрсөтүлгөн шилтемеге өтпөстөн, ал билдирүүнү жок кылып, аны андан ары эч кимге таркатпоо зарыл.  

2. Төмөнкү жеке (байланышуу) маалыматыңызды көрсөтпөңүз (толтурбаңыз): картаңыздын номерин, ПИН-кодду, картаны колдонуу мөөнөтүн, ошондой эле CVV/CVC коддордун (бул коопсуздук коддору болуп саналат, андагы акыркы 3 сан картанын арткы бетиндеги кол тамга коюлуучу тилкеде көрсөтүлөт), ошондой эле мындай маалыматты туугандарга, банк кызматкерлерине, укук коргоо органдарына да бербөө зарыл. Алдамчылар белгисиз сайттарга шилтеме келтирүү аркылуу ар кандай жол менен жеке маалыматты алууга аракеттенишүүдө.  

3. Карт ээси алдамчыларга жеке маалыматты өзү бергендиктен банктык карттан уурдалган акча каражаттарды жабыр тарткан жаранга кайтаруу дээрлик мүмкүн эмес. 

4. Банктан алынган көчүрмөнү дайыма текшерип туруңуз. Эгерде сиз ишке ашырбаган операцияны байкап калсаңыз, дароо банкка өтүнүч кат менен кайрылып, түптөлгөн жагдайды териштирүүнү сураныңыз.  

5. Ушул сыяктуу билдирүү түшсө анын скриншотун Улуттук банктын mail@nbkr.kg расмий почтасына жөнөтүүнү өтүнөбүз.  

Бардыгыңыздарды сак болууга жана жеке маалыматты башка адамдарга бербөөгө чакырабыз.  

 

 

 


Датасы: 02.11.2021
Туруктуу шилтеме

Коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу кризистин банк системасына тийгизген таасирин жөнгө салуу жана активдерди төртүнчү жолу реструктуризациялоого талаптарды белгилөө, ошондой эле Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелерден COVID-19 пандемиясына чейин колдонулуп келген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» туруктуу жобонун талаптарына акырындык менен өткөрүүгө шарт түзүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 27-октябрында № 2021-П-12/59-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) «Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 29.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү алкагында «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору коомдук талкууга сунушталууда. 

Долбоор «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2021-жылдын 26-ноябрынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына, ошондой эле ntaalaibekov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 


Датасы: 26.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Жакыпова Таазим Жолдошбековнанын талапкерлигине 2021-жылдын 21-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 26.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ч. Айтматов пр. 299в. дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Нурзаман ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 19-сентябрындагы № 5927 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 22-октябрынан тартып 28-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 26.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 7,5 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 25-октябрында эсептик ченди (негизги ченди) 7,5 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 26-октябрынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүнүн экономикаларынын активдүү калыбына келүүсү уланууда. Ошентсе да, өсүшү уланган инфляциядан жана коронавирустун кыйла кооптуу штаммдарынын пайда болуу тобокелдиктеринен улам, биздин региондун экономикасынын туруктуу өсүү траекториясына чыгуу процессинде белгисиздиктер күч алууда.  

Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келиши бир калыпта жүрүп жатат. 2021-жылдын январь-сентябрь айларынын жыйынтыгы боюнча ИДӨнүн реалдуу өсүшү 0,1 пайыз деңгээлинде оң белгиге жеткен, «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда, ИДӨнүн өсүшү 3,6 пайызды түзүү менен өткөн айдын деңгээлинде сакталган. Бирок экономиканын негизги секторлорунда: өнөр жай (1,2 п.п.), айыл-чарба (-0,7 п.п.) жана курулуш (-0,5 п.п.) тармагында өндүрүш көлөмүнүн төмөндөшү өлкө экономикасынын калыбына келүүсүн токтотуп турган негизги фактор бойдон калууда. Өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсүнүн алгылыктуу арымына карабастан (2021-жылдын январь-август айлары үчүн +20,6 пайыз), ички суроо-талаптын калыбына келиши жай жүрүп жатат

Өлкөдө керектөө бааларынын деңгээлине ар кандай монетардык эмес факторлордун таасир берүүсү уланууда. 2021-жылдын октябрь айында (15ине карата) инфляция жылдык мааниде ушул эле жылдын сентябрь айындагы 13,5 пайыздан төмөндөп, 11,8 пайызды түзгөн. Өлкөдө керектөө бааларынын өсүшүнө таасирин тийгизген негизги факторлордон болуп, азык-түлүк товарларына баалардын дүйнө жүзү боюнча кымбатташы саналат. 

Жүргүзүлүп жаткан монетардык саясат курсу улантылууда. Акча рыногунда жагдай туруктуу сакталып турат. Кыска мөөнөттүү пайыздык чендер төмөндөгөн динамиканы көрсөтүп, пайыздык чектин алкагында калыптанган. Банктар аралык кредит рыногунда, айрыкча кыска сегментте, катышуучулардын активдүү болуусу катталган. 

Банк системасы үстөк ликвиддүүлүктүн жогорку деңгээли орун алган шартта ишин уланткан. Экономиканы кредиттөө жана банктардын депозиттик базасын кеңейтүү боюнча алгылыктуу динамика сакталып турат. Депозиттер менен кредиттердин долларлашуу көрсөткүчтөрү төмөндөөдө.  

Ички валюта рыногундагы абалды туруктуу катары мүнөздөөгө болот. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүнө жол бербөө үчүн валюталык интервенцияларды жүргүздү

Өлкөдөгү инфляциянын деңгээлине тышкы катары мүнөздөлгөн факторлордун таасир берүү тобокелдиги сакталып турат. Азык-түлүк товарларына болгон баалардын дүйнө жүзү боюнча өсүшү, административдик баалардын жана тарифтердин (электр энергиясы, коомдук транспорт тарифтери) жогорулашы, айыл чарба продукциясын өндүрүү көлөмүнүн олуттуу төмөндөшүн шарттаган үстүбүздөгү жылдын жаз-жай мезгилиндеги жагымсыз климаттык шарттар 2021-жылы инфляцияга алып келүүчү монетардык эмес негизги факторлордон болуп саналат

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 7,5 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизүү мүмкүндүгүн билдирет.  

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирлерине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 29-ноябрында өтөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар)  


Датасы: 25.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасында финансылык технологияларды өнүктүрүү маселеси Бишкек шаарында талкууланды 


2021-жылдын 25-октябрында Бишкек шаарында Улуттук банк тарабынан Эл аралык финансылык корпорациясы (IFC) менен биргеликте уюштурган «Кыргыз Республикасында финансы секторун санарип трансформациялоо: келечеги, көйгөйлөр, чечимдер» темасында тегерек стол маеги болуп өттү.  

Тегерек стол маегине Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, Эл аралык финансылык корпорациясынын (IFC), эл аралык уюмдардын, мамлекеттик органдардын, бизнес-коомчулуктардын, “Кыргызстан банктарынын союзу” юридикалык жактар бирикмесинин, коммерциялык банктардын, Төлөм системаларынын операторлору ассоциациясынын, Уюлдук операторлор ассоциациясынын, Электрондук коммерция ассоциациясынын өкүлдөрү ж.б. катышты.  

Тегерек стол маегинин катышуучулары менен саламдашып жатып Улуттук банктын төрагасы К. Боконтаев бардык кызыкдар болгон тараптар өз ара иш алып барууда, анын ичинде мамлекеттик органдар менен бизнес-коомчулук ортосунда маалымат алмашуу жагында тыгыз иш алып барууда гана санарип технологияларды колдонууга киргизүүгө жана аларды натыйжалуу колдонууга боло тургандыгын белгиледи. 

Жөнгө салуу органынын башчысы финансылык технологияларды өнүктүрүү жагында Улуттук банктын жүргүзүп жаткан чаралары тууралуу маалымат берип, борбордук банк мындан ары да санарип банктык технологияларды өнүктүрүүнүн негизги багыттарын эске алуу менен банк системасын өнүктүрүү саясатын жүргүзүүгө кызыкдар экендигин билдирди.  

«Финансы сектору жаңы технологияларды колдонууга киргизүүгө байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди кылдат иликтөө менен калктын, бизнес керектөөлөрдүн, учурдун талабына ылайык финансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн арттыруу аркылуу инновациялык технологияларды өнүктүрүү жана колдонууга киргизүү ишин мындан ары да улантат деп ишенем.», - деп кошумчалады К. Боконтаев. 

Тегерек стол маегинин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын финансы секторун санарип трансформациялоонун, маркетплейстердин жана башка санарип продукттардын учурдагы абалы, аларды өнүктүрүү тенденциялары, ошондой эле жөнгө салуу аянтчасын колдонууга киргизүү жана Open-banking концепциясын жүзөгө ашыруу жагында эл аралык тажрыйбалар талкууланды. 

 

 

 

 

 


Датасы: 25.10.2021
Туруктуу шилтеме

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү башталды! 

2021-жылдын 25-октябрында Кыргызстанда Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн белгилөөгө арналган жолугушуу онлайн форматында болуп өттү. Мындай ири масштабдуу кампания Кыргызстанда Улуттук банктын, Эл аралык кызматташуу боюнча Шпаркасс фондунун, республиканын финансылык институттарынын, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин жана башка катышуучулардын колдоосу менен 2015-жылдан тартып жетинчи жолу өткөрүлүп жатат. 

Жолугушууда Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнүн негизги милдети калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, каражат топтоо маданиятын калыптандыруу жана акча ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга дем берүү болуп санала тургандыгын белгиледи. 

Эл аралык кызматташуу боюнча Шпаркасс фондунун өлкөдөгү өкүлү Динара Абакированын айтымында, Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн өткөрүү идеясы финансы секторуна болгон ишенимди бекемдөөгө жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө багытталган. 

КР Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мурзабеков белгилегендей, аталган агенттик депозиттерди коргоо системасына тиешелүү маселелер боюнча калкка маалымат максатында Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнө арналган иш-чараларга активдүү катышып келет. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн белгилөөгө карата көптөгөн иш-чараларды: ачык эшик күндөрүн, лекцияларды, интерактивдүү оюндарды, финансылык мекемелерге экскурсияларды уюштуруу, сынак өткөрүү пландаштырылган. 

Өткөрүлүүчү иш-чаралар жөнүндө кеңири маалымат  Иш-чаралардын күндөлүгүндө берилген. 

 

 


Датасы: 25.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-октябрында Япониянын Токио шаарында Минами Аойама, Минато-ку, 1-22, 5-чоме дареги боюнча жайгашкан JCB International Co., Ltd. компаниясы: 

- «JCB» төлөм карттарын колдонуу менен эл аралык эсептешүү төлөм системасынын оператору катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон өттү

- Кыргыз Республикасынын аймагында банктык төлөм карттарын колдонуу менен эл аралык эсептешүү төлөм системаларынын реестрине 400721102021 каттоо номери менен киргизилди. 

Жогоруда аталган реестр Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий сайтында «Банктын милдеттери» / «Төлөм системасы» / «Карттар боюнча эл аралык төлөм системалары» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 22.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Связной Мир» ЖЧКнын жайгашкан жеринин өзгөрүшүнө байланыштуу, 2021-жылдын 20-октябырында төлөм системасынын операторунун № 2015060715 жана төлөм уюмунун № 3014060715 лицензиялары кайра таризделгендигин билдирет. 


Датасы: 21.10.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы К.К. Боконтаев 2021-жылдын 11-21-октябрь күндөрү видеоконференция форматында өткөн Дүйнөлүк банк жана Эл аралык валюта фонду топторунун башкаруучуларынын жылдык кеңешмесине катышты. 

Иш-чаранын алкагында бир катар онлайн-жолугушуулар болду, анда макроэкономикалык саясат, финансылык туруктуулукту колдоо маселелери, пандемиянын экономикага тийгизген кесепеттери менен күрөшүү чаралары, Кавказ жана Борбордук Азия регионунда экономиканын өнүгүүсүн калыбына келтирүү маселелери талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы менен биргеликте, GIZ Германия эл аралык кызматташуу коомунун колдоосу менен 2021-жылдын 11-октябрынан тартып 14-октябрь күндөрү Жалал-Абад шаарында «Жаңгак токойлорун жана жайыттарды башкарууга жергиликтүү коомчулукту тартуу менен ар түрдүү биотүрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты кыскартуу» боюнча GIZ долбоорунун катышуучуларынын ичинен финансылык сабаттуулук боюнча тандалган тренерлер үчүн семинар өткөрдү. GIZ долбоору Жалал-Абад обастынын жаратылыш ресурстарын башкаруу боюнча потенциалды жогорулатуу максатында өткөрүлүп жатат

Семинардын программасы 9 модулдан түзүлгөн, сессияларга бөлүнгөн жана Кыргыз Республикасынын калкынын эресеге жеткенден кийинки катмары үчүн түзүлгөн финансылык сабаттуулуктун Стандарттуу базалык компетенциясынын бардык компоненттерин камтыган, финансылык сабаттулук боюнча унификацияланган комплекстин базасында даярдалды (билим, көндүм, жөндөм жана жүрүм-турум). 

Семинардын жүрүшүндө катышуучулар финансылык сабаттуулук боюнча алган билимдерин кеңейтип, калктын эресеге жеткенден кийинки катмарын окутуу боюнча ээ болгон көндүмдөрүн андан ары өркүндөтө алышты. 

Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча окутуудан ийгиликтүү өткөн тренерлердин андан ары Жалал-Абад областынын Базар-Коргон жана Аксы райондорунун алты айылынын тургундары үчүн финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча тренингдерди өтүүсү пландаштырылууда. 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-октябрында Улуттук банктын төрагасы К.К. Боконтаев Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана “Кыргызстан банктарынын союзу” юридикалык жактар бирикмесинин жетекчилери менен жолугушту. 

Жолугушууда банк секторун өнүктүрүүнүн учурдагы маселелери талкууланды. К.К. Боконтаев Кыргыз Республикасынын экономикасынын калыбына келүүсү орточо темпте жүрүп жатканына, өлкөдө жана региондо коронавирус пандемиясынын тийгизген терс кесепеттери дагы эле өнүгүүнү кармап турган фактор бойдон сакталганына токтолуп, экономикалык жигердүүлүктү тез арада жандандыруу үчүн экономиканын реалдуу секторун колдоо иштерин улантуу зарылдыгын белгилеп өттү.  

К.К. Боконтаев бардык коштоп жүрүүчү тобокелдиктерди кылдат талдап чыгуу менен банктык кызматтардын санарип инфраструктурасын өнүктүрүүнү тездетүү, инновациялык банк операцияларын жана санарип төлөм технологияларын жайылтуу зарылдыгына да көңүл бөлдү

 

 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөл жүргүзүү (оверсайт) системасын өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатына киргизилген өзгөртүүлөргө шайкеш келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 13-октябрында «Кыргыз Республикасынын төлөм системасын көзөмөлдөө (оверсайт) эрежелерин бекитүү тууралуу» № 2021-П-14/56-1-(ПС) токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк /Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 14.10.2021
Туруктуу шилтеме

Микрокредиттик компаниялардын, микрокредиттик агенттиктердин, кепилдик фонддордун, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, кредиттик жана алмашуу бюролордун ишин жана лицензиялоо маселелерин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын талаптарын өркүндөтүү, анын ичинде аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү жана техникалык өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 28-сентябрында «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 2021-П-33/53-8-(НФКУ) токтомун кабыл алды. 

Киргизилген өзгөртүүлөрдүн арасында төмөнкү маселелерди жөнгө салууну бөлүп көрсөтүүгө болот: 

алмашуу бюролору өз ишинде колдонгон акча каражаттарынын келип чыгышы; 

- чогуу алгандагы жүгүртүү каражаттарынын чогуу алгандагы суммасы белгиленген өлчөмдөн ашык өзгөргөн учурда Улуттук банкка билдирүү

- нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген лицензиянын колдонуу мөөнөтүн 3 (үч) жылдан 5 (беш) жылга чейин жогорулатуу; 

- филиалдарды түзүү зарылдыгы жок микрокредиттик компаниялардын /микрокредиттик агенттиктердин түзүмдүк бөлүмдөрүн түзүү маселелери; 

өздүк капиталдан 10% өлчөмүндө кайра каржылоо кепилдиктери боюнча лимитти кепилдик фонддор үчүн киргизүү

Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 14.10.2021
Туруктуу шилтеме

2003-жылдын 27-декабрындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит уюмдардын финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө» жобону банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу жана шайкеш келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 28-сентябрында «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» № 2021-П-33/53-9-(НФКУ) жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 2021-П-33/53-10-(НФКУ) токтомдорун кабыл алды. Мындан тышкары, бекитилген Жободо финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын талаптары эске алынган. 

Төмөнкү банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан финансылык отчетторду түзүү, жарыялоо жана берүү көрсөтүлгөн Жобого ылайык жүргүзүлөт: 

- микрофинансылык компаниялар; 

- турак жай-сактык кредиттик компаниялар; 

- кепилдик фонддор; 

өз ишине ар жылдык негизде тышкы аудит жүргүзүүчү микрокредиттик компаниялар; 

- мамлекеттик органдардын катышуусу менен же кредиттик жана финансылык иш алып барган туунду (көз каранды) юридикалык жактарга ээ микрокредиттик агенттиктер; 

өз катышуучуларынан депозиттерди тартуу укугуна ээ кредиттик союздар; 

- адистештирилген финансы мекемеси; 

- адистештирилген финансы-кредит уюму. 

Мындан тышкары, микрофинансы секторунун ишинин айкындуулугун жогорулатуу үчүн жогоруда аталган көзөмөлгө алынган уюмдардын финансылык отчетун жалпыга маалымдоо каражаттарында же маалымат агенттиктеринин порталдарында жарыялоо жөнүндө талап каралган. 

Ошол эле учурда, аталган Жобого ылайык бардык микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар (башкы кеңсе, филиалдар, өкүлчүлүктөр, башкы кеңсе орун алган жерден тышкары жайгашкан түзүмдүк бөлүмдөр) пайдалануучуларга жылдык финансылык отчеттун толук көлөмдө жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга жана алардын биринчи талабы боюнча таанышып чыгууга берүүгө тийиш. Ошондой эле, бардык банк эмес финансы-кредит уюмдары жылдык финансылык отчетту расмий сайтына (эгер болсо) жайгаштырууга тийиш. Расмий сайты жок болгон учурда, жылдык финансылык отчетту маалымат тактасына жайгаштырууга тийиш. 

Токтомдор 2022-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 

2021-жыл үчүн жылдык отчет жана 2021-жылдын IV чейреги үчүн чейрек сайын берилүүчү отчет жаңы Жобонун талаптарына ылайык түзүлүүгө жана жарыяланууга, ошондой эле Улуттук банкка жарыялангандыгы жөнүндө билдирме жөнөтүлүүгө тийиш. 

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-9-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобонун электрондук версиясы Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg / Банк тууралуу / Улуттук банктын ченемдик актылары / Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 13.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 13-октябрында  улуттук жана/же чет өлкө валюталарында «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүргүзүү укугуна «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коомуна лицензия берүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгын маалымдайт. 

 


Датасы: 13.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Карман» жоопкерчилиги чектелген коомуна 2019-жылдын 26-августунда берилген лицензиялар кайтарылып алынгандыгына байланыштуу төлөм системасынын операторунун № 2025260819 жана төлөм уюмунун № 3025260819 лицензияларынын жараксыз экенин маалымдайт. 


Датасы: 12.10.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасында электрондук акча  жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргендигине байланыштуу анын жаңы редакциясын иштеп чыгуу маселелери боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан сунуштарды топтоо тууралуу билдирет. 

 Долбоор электрондук акчаларды чыгаруу, ордун жабуу жана жайылтуу маселелери боюнча коммерциялык банктар-эмитенттердин, эл аралык/локалдык электрондук акча системаларынын, алардын агенттеринин, субагенттеринин, электрондук акча системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салууга багытталган. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.   

 Бүгүнкү күндө электрондук акча кеңири жайылып, модернизацияланып жатат. Ушуга байланыштуу «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобонун колдонуудагы редакциясын өркүндөтүү зарылдыгы келип чыкты. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасында электрондук акчаны иш жүзүндө колдонуу практикасына таянып, түзөтүүлөрдү киргизүү жана ченемдерди тактоо зарылдыгы жаралды. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобону терминдер менен аныктамалар боюнча Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык келтирүү, банк-эмитенттерге карата талаптарды тактоо, Кыргыз Республикасында электрондук акчаларды жөнгө салуу боюнча ченемдик базаны өркүндөтүү. «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун колдонуудагы редакциясына пландаштырылган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тексттин жарымынан көбүн түзгөндүгүнө байланыштуу «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык ченемдик укуктук актыны жаңы редакцияда тариздөө сунушталат. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:   

-  Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- электрондук капчык ээлеринин укуктарын коргоо. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:   

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз кесепеттерге алып келбейт. 

 

5. Ишкердик субъекттери  жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү.  

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардын, эл аралык/локалдык электрондук акча системаларынын, алардын агенттеринин, субагенттеринин, электрондук акча системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салууга тиешелүү.  

  6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо.  

Сунушталган жөнгө салуунун субъектилери өздөрүнүн белгиленген бюджеттеринин чегинде сарптоолорго учурашат. 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдө Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.   

 Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. 

 

 Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:   

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы;  

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал;  

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.   

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштарды кабыл алуу:   

  

- электрондук почта аркылуу  

azmambetalieva@nbkr.kg    

- почта дареги аркылуу  

Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек ш., Чүй пр., 168   

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 26-октябры 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 3-ноябры 

 


Датасы: 06.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 4-октябрынан тартып 6-октябры ичинде салык салуу маселелерин кароого тартылган мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда «Ислам банк операциялары менен бүтүмдөрү, аларга салык салуу» темасында семинар өткөрүп жатат.  

Семинардын максаты мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн ислам банк иши жана каржылоо принциптери жөнүндө түшүнүгүн арттыруу. Семинардын алкагында ислам укугу боюнча түшүнүктөр жана анын принциптери, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча негизги операциялар, алардын салттуу банктык операциялардан айырмачылыгы сыяктуу темалар каралат. Мындан тышкары аталган семинардын жүрүшүндө ислам банктык продукттарына салык салуу маселеси талкууланат. 

 


Датасы: 05.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Москва көчөсү 164, 12-квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Байкут и Ко» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 27-апрелиндеги № 6115 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 5-октябрынан тартып 11-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктык чекене кызмат көрсөтүү боюнча агенттик келишим түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү жана кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Банктардын чекене агенттери тарабынан документтерди ошол жерде кабыл алуу жана аларды банкка өткөрүп берүү боюнча сунуштаган банктык чекене кызматтарынын чөйрөсүн кеңейтүү сунушталат, бул кардарларга жана банкка, айрыкча өлкөнүн алыскы аймактарында кредиттөө / каржылоо процессин жеңилдетет. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.   

Кредит берүү банктардын эң маанилүү иши болуу менен улуттук экономиканы өнүктүрүүгө салмактуу таасирин тийгизет. Азыркы учурда кредит аркылуу алдыңкы жана социалдык жактан маанилүү ишканаларга, калкка финансылык колдоо көрсөтүлөт, бул экономиканын реалдуу секторунун калыптанышына жана жашоо деңгээлин жогорулатууга алып келет. Каржылоо аркылуу коммерциялык банктар каржылоону камсыз кылуу жагында маанилүү ролду ойнойт. 

Иштелип чыккан долбоорго ылайык, банктар товар сатуучу агенттери аркылуу керектөө кредиттерин / каржылоону алууга потенциалдуу кардарлардан билдирмелерди карап чыгуу үчүн зарыл документтерди кабыл ала алышат.  

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  чекене агенттер тарабынан көрсөтүлгөн кызматтардын чөйрөсүн кеңейтүү, каржылоого жетүүнү кеңейтүү аркылуу банктардын ишинин натыйжалуулугун оптималдаштыруу жана өркүндөтүү боюнча зарыл чараларды көрүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

Ченемдик укуктук актыга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор чекене агенттер сунуш кылган, колдонулуп жаткан кызматтарды кеңейтүүгө, жакшыртууга жана модернизациялоого багытталган. Мунун баары төмөнкү артыкчылыктарга ээ: 

- кардарлардын убактысын үнөмдөө

- кардарларды ыңгайлуу тейлөөнү арттыруу; 

- каржылоо пунктун ачууга банктын чыгымдарын азайтуу; 

- кызматкерлердин эмгек өндүрүмдүүлүгүн арттыруу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:  

Чекене агенттери тарабынан банкка берүү үчүн документтер топтомун толук эмес чогултуп коюу. Кардарды идентификациялоо мүмкүн эместиги. 

  

5. Ишкердик субъекттери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Бул долбоор коммерциялык банктарга, банктык чекене кызматтарынын кеңири чөйрөсүн сунуштаган агенттерге, банктык чекене кызматтардын чектелген чөйрөсүн сунуштаган агенттерге жана «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасына жайылтылат. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо. 

Аталган жөнгө салуу боюнча чыгымдар күтүлбөйт. 

Ишкерлер жана агенттер үчүн пайда: 

- кардарлар базасын кеңейтүү

Кардарлар үчүн пайда: 

- кредитти тариздөөнүн жеткиликтүүлүгү

Коммерциялык банктар үчүн пайда: 

- кредит портфелинин көбөйүшү

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдө Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.  

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын сарптоолору мамлекеттик органдардын ишин жүргүзүүгө бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу 

ausenova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 21-октябрынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 1-октябрында «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү - 2021» темасында ири иш-чараны өткөрүү боюнча өнөктөш уюмдар менен жолугушуу болуп өттү.  

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн өткөрүүнүн максаты каражат топтоо көндүмдөрүн калыптандыруу жана жайылтуу. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнө арналып, дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 31-октябрда өтө түрган иш-чаранын алкагында бир катар иш-чараларды: ачык эшик күндөрүн, интерактивдүү оюндарды, лекцияларды уюштуруу, финансылык уюмдарга экскурсияга баруу, ошондой эле сынак өткөрүү пландаштырылган. Иш-чаралардын толук тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жайгаштырылат. 

 

Маалымат үчүн: 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда Германия сактык кассалары фонду, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, коммерциялык банктары менен биргеликте өткөрүлөт. 

 

 

 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасында майда чекене жана дайыма өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасын модернизациялоого байланыштуу ченемдик укуктук актыларды актуалдаштыруу максатында иштелип чыккан. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен asyrgataev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААК тарабынан «Айыл Банк» ААКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдрашев Нургазы Акунжановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААК тарабынан «Айыл Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Айдаров Каныбек Абдраевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан «Кыргызкоммерцбанк» ААКтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Колесникова Анна Владимировнанын талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы, тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Акматалиев Темирбек Асанбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Токоева Анара Сапаровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 29-сентябрь жана 30-сентябрь күндөрү шариат окумуштуулары менен коммерциялык банктардын шариат кеңештеринин мүчөлөрүнүн катышуусунда мамлекеттик тилде «Финансылык кызматтар» темасында семинар өткөрүп жатат.  

Семинардын максаты финансылык кызматтар менен өлкөнүн финансы системасы жөнүндө калктын маалымдар болуусун жогорулатуу. Семинардын алкагында финансы институттарынын негизги түрлөрү, финансы рынокторун жөнгө салган мамлекеттик бийлик органдарынын ролу; тобокелдиктер жана финансылык коопсуздук: финансы уюмдарынын ишеничтүүлүгүнө кантип баа берүүгө болот; ислам банк иши: финансылык продукттардын негизги түрлөрү сыяктуу темалар жана башка маселелер каралат. 

 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эмгек жамааты  

жаңы жетекчи менен таанышты 

 

2021-жылдын 30-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жетекчисинин орун басары Адылбек Касымалиев Улуттук банктын эмгек жамаатына жаңы жетекчи Боконтаев Кубанычбек Кеңешовичти тааныштырды. 

А. Касымалиев жаңы жетекчи К.К. Боконтаевди тааныштырып жатып, бүгүнкү күндө Улуттук банктын алдында турган милдеттердин маанилүүлүгүн белгилөө менен катар эле жооптуу кызмат ордуна келген жаңы төраганын ишине ийгиликтерди жана жемиштүү эмгектенүүнү каалап өттү

Өз кезегинде Кубанычбек Боконтаев ага ишеним көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине ыраазычылык билдирип, эмгек жамааты менен өлкөнүн бакубаттыгы үчүн натыйжалуу иш алып барууга ишенерин айтты. 

Кечээ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы кызмат ордуна К.К. Боконтаевдин талапкерлигин жактырган. 

 

 


Датасы: 29.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына жана алар тарабынан маркетингдик иш-чараларды жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын мыйзамдарга ылайык келтирүү, коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар, төлөм системаларынын операторлору/төлөм уюмдары тарабынан жүргүзүлүүчү маркетингдик иш-чараларга карата айрым талаптарды тактоо максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ошондой эле токтом долбоору Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында жайгаштырылган koomtalkuu.gov.kg/ru

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сунуш-пикирлерин 2021-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен bimasheva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалымат билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютанын жасалма банкноттору табылгандыгы тууралуу социалдык тармактарда тараган билдирүүлөргө байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банкноттун аныктыгын кантип текшерүү керектигин эскертет.  

 

Жасалма акча жасоочулардан сактаныш үчүн жана анык банкнотту жасалма банкноттон айырмалоо үчүн банкноттордун аныктыгы боюнча белгилүү болгон бардык коргоо белгилерин текшерип көрүү зарыл: 

 

Сүрөт. Банкнотту кылдаттык менен текшерип, сүрөттөрдүн тунуктугуна көңүл буруңуз. 

Рельефтүүлүк. Сүрөттөгү портрет менен жазуулардын рельефтүүлүгүн (одуракайлыгын) кол менен кармап текшерип көрүңүз. 

Суу белги. Банкнотту жарыка салып кароодо ак тилкесинде жайгашкан суу белгисин текшерүү зарыл. Суу белгинин сүрөтү банкноттогу портреттин сүрөтүнө дал келүүгө тийиш. 

Коргоо тилке. Жарыкка салып кароодо туташ болуп көрүнүп туруучу жана номиналдык санды камтыган көзөнөкчө түрүндөгү коргоо тилкелерин текшерүү зарыл. 5000 сомдук банкнотту жантайтып кароодо коргоо тилкеси кызыл түстөн жашыл түскө өзгөрөт.  

Номиналдын сандары. Банкноттун төмөнкү оң бурчунда жайгашкан тик бурчтукка көңүл буруңуз. Банкнотту жантайтып кароодо оюу-чийменин алдында номиналдын саны көрүнөт. 

Голлографиялык тилке (100, 200, 500 жана 1000 сомдук банкноттордо гана). Банкнотту ар бир бурчунан жарыкка салып кароодо, голлографиялык тилкедеги сүрөттөр өзгөрөт. 

Түсүн өзгөрткөн боёк (5000 сомдук банкнотто гана). Банкнотту ар бир бурчунан жарыкка салып кароодо, тик бурчтуктун түсү жашыл түстөн көк түскө өзгөрөт. 

Голограмма (2000 сомдук банкнотто гана). Банкнотту сол жактан оң жагына же тескерисинче алып, жантайтып кароодо "25" деген сан улуттук оюу-чийимге айланып өзгөрөт.  

Микрооптикалык тилке (2000 сомдук банкнотто гана). Банкнотту ар бурчунан жарыкка салып кароодо, тилкедеги көлөмдүү сүрөттөлүш, кыймылдын таасири кубулуп, чагылышып көрүнөт. 

 

Эгерде колуңузда шектүү банкнот бар болсо, анда ал банкноттун аныктыгына экспертиза жүргүзө турган жакынкы ички иштер бөлүмүнө же Улуттук банкка өткөрүлүп берилиши керек.  

 

Улуттук банк улуттук валютанын шектүү банкнотторун жана монеталарын экспертизага күн сайын, дүйшөмбүдөн жумага чейин, 9.00дөн 15.00гө чейин кабыл алат. Экспертиза акысыз жүргүзүлөт жана 5 жумуш күндөн ашпайт. 

 

Улуттук банк шектүү банкнотту сатып өткөрүүгө аракет кылбоо керектигин эскертет, анткени жасалма банкнотторду чыгаруу гана эмес, таркатуу да мыйзам алдында жазаланат.  


Датасы: 27.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22 жана 23-сентябрында Монголиянын, Россиянын, Тажикстандын жана Белоруссиянын Борбордук (Улуттук) банктарынын финансылык сабаттуулук боюнча эксперттери үчүн «Финансылык сабаттуулук» вебинары өткөрүлдү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 22-сентябрынан тартып 23-сентябрына чейин Россия Федерациясынын Борбордук банкынын, Тажикстан Республикасынын Улуттук банкынын, Беларусь Республикасынын Улуттук банкынын жана Монголиянын Борбордук банкынын өкүлдөрүнүн катышуусунда «Финансылык сабаттуулук» боюнча вебинар уюштурду. 

 

«Финансылык сабаттуулук» вебинары Борбордук (улуттук) банктардын персоналын кесиптик окутуу боюнча 2021-жылга каралган программаны жүзөгө ашыруунун алкагында өткөрүлдү. Онлайн платформада маалыматтык жана методикалык колдонмолорду иштеп чыгуудагы жетишкендиктер, финансылык сабаттуулук боюнча материалдарды санариптештирүү, финансылык билимди кеңири жайылтуу, эл аралык институттар менен өз ара иш алып баруу тажрыйбасы, өлкөлөрдүн маданий, географиялык жана башка өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу программаларды ишке ашыруудагы тоскоолдуктар талкууланды. 

 


Датасы: 24.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга чыгарат.  

Улуттук банктын ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик укуктук актыларын салттуу банктар үчүн белгиленген ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүү аталган токтом долбоорунун максаты болуп саналат. Сунушталган токтом долбоорунун алкагында операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык жүргүзгөн банктар, суммардык капиталдын шайкештиги коэффициентин эсептөөнү операциялык тобокелдиктерди эске алуу менен жүргүзүүсү зарыл. Токтом долбооруна ылайык, капитал шайкештигинин (жетиштүүлүгүнүн) айрым ченемдеринин мааниси жогорулоо жагында кайра каралган. Системалуу мааниге ээ банктар үчүн айрым ченемдердин жогорулатылган өлчөмдөрү аныкталган. Мындан тышкары, токтом долбоору менен баланстан тышкаркы милдеттенмелерди эсептөөгө тиешелүү болгон левераж коэффициентинин формуласы өзгөртүлгөн.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 25-октябрынан кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 24.09.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тынаев Нурланбек Орунбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кокоев Акжигит Маматкалиловичтин талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ибрагим Мухаммаддын талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 23.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу эсеп планын бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 23-октябрынан кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 23.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу эсеп планына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 23-октябрынан кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 23.09.2021
Туруктуу шилтеме

Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын Валюта саясаты боюнча консультативдик кеңешинин 22-отуруму, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы 

 

2021-жылдын 23-сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагалыгы алдында ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын Валюта саясаты боюнча консультативдик кеңешинин, тактап айтканда, ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук (борбордук) банктарынын валюта саясаты боюнча өз ара кызматташуусун өнүктүрүү жана тереңдетүү жагында иш алып барган ЕАЭБге кирген мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын консультативдик жана кеңеш берүүчү органынын 22-отуруму болуп өттү

Аталган отурумга Армян Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Россия Федерациясынын, Кыргыз Республикасынын борбордук (улуттук) банктарынын, ошондой эле Казакстан Республикасынын Финансы рыногун жөнгө салуу жана өнүктүрүү агенттигинин жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин алдындагы Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын жетекчилери катышты. 

Отурумдун катышуучулары учурдагы экономикалык абалды жана ЕАЭБге мүчө мамлекеттердеги акча-кредит саясатын ишке ашыруунун жүрүшүн, финансы рыногун жөнгө салуу боюнча улуттук органдарды көзөмөлдөгөн орган жана стандартташтырылган лицензия жөнүндө макулдашуулардын долбоорлорун, ошондой эле интеграциялык өз ара аракеттенүү боюнча башка бир катар актуалдуу маселелерди талкуулады. 

 

Маалымат үчүн: Валюта саясаты боюнча консультативдик кеңеш Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын консультативдик-кеңеш берүүчү органы болуп саналат, анын негизги милдеттерине ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук (борбордук) банктарынын валюта саясаты боюнча өз ара кызматташуусун өнүктүрүү жана тереңдетүү кирет. 

 

 


Датасы: 21.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, банк тутумунун туруктуулугун жогорулатуу, кредиттик тобокелдиктин деңгээлин тескөө жана кредиттердин ордун толтуруу өлчөмү боюнча талаптарды кайра карап чыгуу, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын банктык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча эл аралык стандарттарга жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзамдарга шайкеш келтирүү максатында, 2021-жылдын 15-сентябрында № 2021-П-12/51-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктардын тобокелдиктерин тескөө жана алардын капиталы маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 21.09.2021
Туруктуу шилтеме

German Sparkassenstiftung менен биргеликте Улуттук банк тарабынан ишке ашырылып жаткан финансылык сабаттуулук боюнча «Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорунун алкагында, 2021-жылдын 17-19-сентябрында Бишкек шаарында «Калктын эресеге жеткен катмарын окутуунун негиздери» темасында семинар болуп өттү, бул семинар Ош областында финансылык сабаттуулук боюнча тренер-мультипликаторлор үчүн билим берүүнүн кезектеги циклин аяктаган иш-чара болду.  

Семинардын жүрүшүндө калктын эресеге жеткен катмарын окутуу концепциясы, маалыматты натыйжалуу берүү ыкмалары жана башка маселелер каралды. Семинардын катышуучулары калктын эресеге жеткен катмарын натыйжалуу окутууну уюштуруу үчүн ар түрдүү методикалык ыкмаларды үйрөнүштү

Буга чейин финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер финансылык сабаттуулуктун негиздери жана «Каражат топтоо» деп аталган иштиктүү оюн өткөрүү көндүмдөрү боюнча окутуудан өтүшкөн. 

 

 


Датасы: 20.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин токтому менен «Карман» ЖЧКнын 2019-жылдын 26-августундагы төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмунун лицензияларын 2021-жылдын 20-сентябрынан тартып кайтарып алуу чечими кабыл алынган: 

№ 3025260819  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо укугуна; 

№ 2025260819  үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо укугуна. 


Датасы: 17.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 15-сентябрында № 2021-П-12/51-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомуна операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмдары үчүн бирдей укуктук чөйрө түзүү боюнча өзгөртүүлөр кабыл алынган. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 15.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2021-жылдын 9-сентябрындагы № 33/3 токтому менен «Бакай Банк» ачык акционердик коому үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык жактардан, жеке ишкерлерден жана жеке адамдардан лом жана иштетиле элек алтын түрүндө баалуу металлдарды аффинаждоо заводдорунда андан ары аффинаждоо максатында сатып алуу операцияларын тестирлөө үчүн атайын жөнгө салуу режими түзүлдү.  

Атайын жөнгө салуу режими 2021-жылдын 14-сентябрынан тартып 2022-жылдын 13-сентябрына чейинки мезгил аралыгына каралды.  

«Бакай Банк» ачык акционердик коому атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусу болуп аныкталды. 


Датасы: 15.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Европа/Борбордук Азия департаментинин жетекчиси Маттиас Фосс мырза жетектеп келген German Sparkassenshtiftung (Германия эл аралык кызматташуу Шпаркасс фонду) фондунун расмий өкүлдөрү менен жолугушту. 

Жолугушуу учурунда «Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорун ишке ашыруунун алкагында калктын финансылык сабаттуулугун арттыруу чөйрөсүндө иш-аракеттерди биргелешип жүргүзүү жана эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланды. Аталган биргелешкен долбоор Германия эл аралык кызматташуу Шпаркасс фондунун колдоосу менен Улуттук банк тарабынан айыл тургундарынын финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу, киреше алууга дем берүү үчүн алардын финансылык сабаттуулугун жана ишкердик жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле максаттуу топторду тышкы факторлордун таасиринен коргоону (туруктуу болушун) камсыз кылуу максатында ишке ашырылып жатат. 

 

 


Датасы: 13.09.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ААК тарабынан «РСК Банкы» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Юсупов Фархат Иллахуновичтин талапкерлигине 2021-жылдын 9-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ААК тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кристиан Эрих Карл Ремердин талапкерлигине 2021-жылдын 9-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 10.09.2021
Туруктуу шилтеме

Ош областынын тренер-мультипликаторлору үчүн тренинг 

 

Улуттук банк тарабынан German Sparkassenstiftung менен биргеликте ишке ашырылып жаткан «Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорунун алкагында 2021-жылдын 7-сентябры жана 10-сентябры күндөрү аралыгында финансылык сабаттуулук боюнча тренер-мультипликаторлор үчүн кезектеги семинар уюштурулду. 

Семинардын программасы финансылык сабаттуулук боюнча бирдейлештирилген комплекстин негизинде даярдалган, ал 9 модулдан турат жана өз ара сессияларга бөлүнгөн. Комплекс Кыргыз Республикасынын калкынын эресеге жеткен катмары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча Базалык компетенциялар боюнча стандарттардын (билим, көндүм жана жүрүм-турум) бардык компоненттерин камтыйт. 

Тренер-мультипликаторлор үчүн биринчи семинар 2021-жылдын 31-майынан 4-июнуна чейин Ош шаарында болуп өткөн. Бул семинарда катышуучулар жашоо сапатын жакшыртууга багытталган чечимдерди кабыл алуу үчүн өзгөчө маанилүү болгон үй-бүлөлүк бюджет, финансылык пландаштыруу, үнөмдөөнүн максаттары жана артыкчылыктары сыяктуу аспектилерди камтыган «Каражат топтоо» темасында иштиктүү оюнду ойноо көндүмдөрүнө үйрөнүшкөн. 


 

 

 

 


Датасы: 10.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2021-жылдын 22-июлунда кабыл алынган № 105 «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамына Кыргыз Республикасынын Президенти кол койгонун билдирет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин, тактап айтканда, 2021-жылдын 17-сентябрында күчүнө кирет. 

Бул Мыйзамга ылайык, кесиптик иштин негизинде акча түрүндө заёмдорду берүү менен байланышкан иш Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 34-главасынын 2-параграфынын жоболору жана банк мыйзамдары менен жөнгө салынуучу кредит берүү иши катары каралат. Ушуга байланыштуу Улуттук банк кесиптик иштин негизинде акча түрүндө заёмдорду берүү ишин жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган Улуттук банктын лицензиялык-уруксат берүүчү документтерин алуу зарылдыгын маалымдайт. Улуттук банктын лицензиялык-уруксат берүүчү документтери жок иш жүргүзгөн жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат. 

Аны менен катар, акча түрүндө заёмдорду берүү иши төмөнкү шарттардын бирине туура келген учурда кесиптик иш деп таанылат: 

- адамдардын белгисиз чөйрөсүнө заёмдорду берүү боюнча сунуштарды жарыялоо (коомдук оферта); 

- бир ай ичинде (отуз күн ичинде) системалуу түрдө (эки же андан көп жолу) заёмдорду берүү

- заём берүү юридикалык жактын/жеке ишкердин, жеке адамдын негизги же жалгыз иши болуп саналган учурда. 

Заёмдорду берүү төмөнкү учурларда кесиптик эмес иш болуп саналат: 

- жумуш берүүчү тарабынан кызматкерге заём берүү

- акча каражаттарын төлөө, мөөнөттүү жана кайтаруу шарттарында берүү боюнча кесиптик иш алып барган коммерциялык уюмдун уюштуруучуларына (катышуучулары) же аффилирленген жактарына заёмдорду берүү

- баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн ишке ашыруу үчүн брокер тарабынан кардарга заём берүү

- мыйзамда каралган башка учурлар. 


Датасы: 06.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы  

Ислам өнүктүрүү банкынын башкаруучуларынын жылдык жыйынына катышты 

 

2021-жылдын 3-4-сентябрь күндөрү Кыргыз Республикасынан Ислам өнүктүрүү банкында башкаруучунун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов жетектеп барган Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы Өзбекстан Республикасынын, Ташкент шаарында болуп өткөн Ислам өнүктүрүү банкынын башкаруучуларынын 46-жылдык жыйынына катышты. 

Жылдык жыйын учурунда бир катар маанилүү жолугушуулар, анын ичинде Ислам өнүктүрүү банкынын президенти, улуу урматтуу доктор Мохаммед бен Сулейман Аль-Жассер менен жолугушуу болуп өттү. Кыргыз делегациясынын башчысы Т.С. Абдыгулов аны президенттик кызматка дайындалышы менен куттуктап, жаңы кызмат ордунда ийгиликтерди жарата беришин каалады.  

Тараптар Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүү жаатында кызматташуу маселелерин, ошондой эле Кыргыз Республикасында Ислам банкын түзүү боюнча Ислам өнүктүрүү банкы менен биргеликте ишке ашырылып жаткан долбоорду талкуулашты. Т.С. Абдыгулов Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мохаммед бен Сулейман Аль-Жассерди Кыргыз Республикасына расмий визит менен келип кетүүгө чакырды. 

Мындан тышкары, Араб экономикалык өнүктүрүү боюнча Кувейт фондунун өкүлдөрү менен болгон жолугушуунун алкагында, кыргыз делегациясы Сауд өнүктүрүү фондунун Араб координациялык тобу боюнча өнөктөштөр менен биргеликте ишке ашырылып Корумду-Балбай участогунда Ысык-Көлдү айланып өтүү автожолун реконструкциялоо долбоорун ишке ашырууга көрсөтүлгөн финансылык жардам үчүн ыраазычылык билдирди, ошондой эле 2021-жылы Бишкек шаарында төртүнчү тегерек столду өткөрүү маселеси каралды. 

Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясынын (МИТФК) башкы аткаруучу директору Хани Салем Сонбол менен болгон жолугушууда тараптар Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүү жаатында кызматташуу маселелерин талкуулашты. 

 

 

 


Датасы: 02.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАК тарабынан «ФИНКА Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кепуска Фисниктин талапкерлигине 2021-жылдын 2-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 02.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 7,5 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 1-сентябрында эсептик ченди (негизги ченди) 7,5 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 2-сентябрынан тартып күчүнө кирет  

Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келиши өбөлгө түзүүчү чаралардын жардамы менен уланууда. Аны менен катар, суроо-талаптын тез калыбына келиши жана дүйнөлүк рынокто айрым товарларга болгон сунуштун чектелиши шартында, инфляциялык процесстердин күч алышы байкалууда. COVID-19 вирусунун кыйла кооптуу штаммдарынын пайда болуу тобокелдиктерин алдын алуу үчүн жаңы чектөө чараларын киргизүүгө, ошондой эле дүйнө жүзү боюнча элди эмдөө арымына байланыштуу дүйнөлүк жана регионалдык экономиканын өнүгүшүндө белгисиздик жогорку деңгээлде сакталып турат. 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын калыбына келиши 2021-жылдын экинчи чейрегинде бир аз басаңдаган 2021-жылдын январь-июль айларынын жыйынтыгы боюнча ИДӨ көлөмү өткөн жылдын ушундай эле көрсөткүчүнө салыштырмалуу 1,6 пайызга төмөндөгөн, «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда, ИДӨ 3,6 пайызга жогорулаган. Өнөр жай өндүрүшү менен айыл-чарба өндүрүшүнүн көлөмүнүн кыскарышы өлкө экономикасынын калыбына келүүсүн токтотуп турган негизги факторлордон болгон. Ички суроо-талаптын динамикасы акырындык менен калыбына келүүнү көрсөтүүдө, бирок өзүнүн пандемияга чейинки деңгээлине жете элек. Өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсүнүн өсүшү уланган 2021-жылдын январь-июль айларында жеке адамдардын акча которууларынын таза агылып кирүүсү 31,1 пайызга жогорулап, 1,1 млрд АКШ долларынын тегерегин түзгөн. 

Кыргыз Республикасындагы инфляциянын динамикасына дүйнө жүзү боюнча азык-түлүк товарларына болгон баалардын өсүшү таасирин тийгизүүдө. 2021-жылдын август айында (20сына карата) керектөө баалары жылдык мааниде 14,1 пайызга өскөн, ал эми жыл башынан тартып керектөө бааларынын өсүшү 6,3 пайыз деңгээлинде түптөлгөн. Ошол эле учурда жашылча менен жемиштердин бааларынын сезондук арзандашы инфляциянын түптөлгөн динамикасына дефляциялык таасир тийгизген. Бир катар административдик баалардын жана тарифтердин наркынын жогорулашы мүмкүндүгү 2021-жылы жалпы инфляцияга кошумча салым кошушу мүмкүн.  

Инфляциялык басымдын сакталганын эске алуу менен Улуттук банк акча-кредит шарттарын күчөтүү багытында иштерди жүргүзүүнү улантууда. Жалпысынан, акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери негизги чен менен бирге жалпы багытка ээ болуп, өсүү тенденциясын көрсөткөн. Ошол эле учурда акча рыногунун чендери Улуттук банк тарабынан аныкталган пайыздык чектин алкагында сакталган. Акча рыногунда катышуучулардын жигердүүлүгү негизинен кыска сегментте сакталууда. Банк системасы ликвиддүүлүктүн жетиштүү көлөмүнө ээ. Экономиканы кредиттөө көлөмүнүн өсүшү жана депозит базасын арттыруу уланган. 

COVID-19 вирусунун жаңы кооптуу штаммдарынын пайда болуу тобокелдиги, ошондой эле калкты жай жана бир калыпта эмес эмдөө процесси соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн сыяктуу эле Кыргыз Республикасынын дагы экономикасынын өнүгүү траекториясын алдын ала болжолдоого мүмкүндүк берүүдө. Кыргыз Республикасындагы баалардын динамикасы көп учурда, айрым товарлардын бааларынын өсүп кетүү тобокелдиги сакталган, дүйнөлүк азык-түлүк рынокторундагы кырдаалга көз каранды. 

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 7,50 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизүү мүмкүндүгүн билдирет.  

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 25-октябрында өтөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция  

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция  

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени  

(пайыздар)  


Датасы: 26.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2021-жылдын 24-августундагы № 2021-ЗСД-КОМ-КПС-9/2 токтому менен төмөнкү банк операцияларын жана кызматтарын тестирлөө максатында «Региональные платежные системы» («РПС») жоопкерчилиги чектелген коому үчүн атайын жөнгө салуу режими түзүлдү

- электрондук акчанын ээлерине электрондук акча менен операцияларды жүргүзүү, анын ичинде алардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн берүү менен нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу өз электрондук акчаларын жүгүртүүгө чыгарууга (эмиссия); 

- сатылуучу товарларга, иштерге, соода-тейлөө ишканаларынын көрсөткөн кызматтарына төлөө үчүн, ошондой эле коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүү системасынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин алкагында соода-тейлөө ишканалары менен эсептешүүлөрдү камсыз кылуу үчүн, төлөм каражаты катары банктык карттарды кабыл алуу, POS-терминалдарды орнотуу/ QR-коддорду колдонуу боюнча соода-тейлөө ишканалары менен келишим мамилелерин түзүү жолу менен POS-терминалдар, анын ичинде виртуалдык жана мобилдик POS терминалдар, ошондой эле QR-коддорду колдонуу аркылуу электрондук коммерция жүргүзүү максатында, банктык карттардын эквайринги («Элкарт» улуттук төлөм системасы, «VISA» менен «Mastercard» эл аралык төлөм системалары), анын ичинде интернет-эквайринг. 

Атайын жөнгө салуу режими 2021-жылдын 1-сентябрынан 2022-жылдын 30-августуна чейинки мезгил аралыгына түзүлдү

«Региональные платежные системы» («РПС») жоопкерчилиги чектелген коому атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусу болуп аныкталды


Датасы: 26.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2021-жылдын 24-августундагы №2021-ЗСД-КОМ-КПС-9/1 токтомуна ылайык, «Грин Лайн ЖСМ» жоопкерчилиги чектелген коомуна 46 064,0 сом (кырк алты миң алтымыш төрт) өлчөмүндө акчалай айыптык төлөм салынды. 


Датасы: 25.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-августунда берилген арызга ылайык, Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Эшенов көчөсү 98 («Корзинка» дүкөнү) дареги боюнча жайгашкан «Хан плюс» ЖЧК алмашуу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды. 

 


Датасы: 24.08.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө   

БИЛДИРҮҮ   

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартибинин долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан синдикатталган кредиттөөгө тиешелүү жаңы талаптар боюнча сунуштар кабыл алына тургандыгын билдирет. 

Долбоордо синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартиби каралган.  

   

1. Проблемалар жана негиздер  

Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартибинин долбоорун бекитүү менен төмөнкү проблемаларды чечүүгө болот: 

- банктардын ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн карыз алуучуларга ири кредиттерди берүүдөн баш тартуусун; 

- синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартибин жөнгө салуу ченемдик укуктук актынын негизинде ишке ашырылат. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты банктардын банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- синдикатталган кредиттерди берүү аркылуу банктык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу; 

- ири инвестициялык долбоорлорду тартуу; 

- карыз алуучулардын ар башка банктардан кредит алууга кеткен убактысын үнөмдөө жана чыгымдарын азайтуу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларды жаратпайт, тескерисинче, банктардын банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт, бул өз кезегинде өлкөнүн инвестициялык артыкчыларын жогорулатууга мүмкүндүк берет. 

 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Мындай жөнгө салуу коммерциялык банктарга, микрофинансылык компанияларга карата таркатылат.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго учурабайт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдөн улам Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоорго Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашалар талап кылынбайт. 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура деп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

aiymanalieva@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

13-сентябры 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын  

20-сентябры 

 


Датасы: 23.08.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө   

БИЛДИРҮҮ   

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле финансы-кредит уюмдарынын маркетингдик иш-чараларына тиешелүү талаптарды өркүндөтүү жагында кызыкдар болгон жактардан сунуштарды кабыл алуу тууралуу билдирет.  

Долбоор менен маркетингдик иш-чараларды, анын ичинде финансы-кредит уюмдарына дем берүүчү иш-чараларды жүргүзүү жана жарыялоо маселелери боюнча айрым талаптарды тактоо сунушталат.  

1. Проблемалар жана негиздер   

Маркетингдик иш-чараларды жүргүзүү боюнча ченемдерди өркүндөтүү төмөнкү проблемаларды чечүүгө багытталган: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын мыйзамдарга ылайык келтирүү

- финансы-кредит уюмдары тарабынан жүргүзүлүүчү маркетингдик иш -чаралар, анын ичинде банктык мыйзамдардын талаптарын бирдей колдонуу максатында дем берүү иш-чаралары боюнча тактоочу талаптарды киргизүү

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- финансы-кредит уюмдары тарабынан жүргүзүлүүчү маркетингдик иш-чараларды жүргүзүү жагында ченемдик укуктук базанын сапатын жогорулатуу; 

- финансы-кредит уюмдарындагы маркетингдик иш-чаралар боюнча айрым ченемдерди түшүнүү жана колдонуу жагында жөнгө салуучу менен финансы-кредит уюмдары ортосунда пикир келишпестиктердин келип чыгуу тобокелдиктерин төмөндөтүү

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, анткени ал мыйзамдардын талаптарына ылайык келтирүүгө багытталган. 

5. Ишкердик субъекттери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктарга, микрофинансылык уюмдарга тиешелүү.  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо. 

Сунушталган жөнгө салуу субъектилери чыгым тартпайт.  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоорго Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашалар талап кылынбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги : 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

bimasheva@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

3-сентябрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын  

9-сентябрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 13.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» жаңы коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарып жаткандыгына байланыштуу 2021-жылдын 16-августунан тартып нумизматикалык баалуулуктарды, өлчөнгөн алтын куймаларын сатуу, ошондой эле эскилиги жеткен акчаларды алмаштыруу операцияларын кайрадан жүргүзө баштайт. 

 


Датасы: 13.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода жана базар комплекси, Шымкент унаа токтотуучу жайы № 3 «Т» дарегинде жайгашкан «Аман ЛТД» ЖЧК алмашуу бюросунун нак чет өлкө валюталарын алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2019-жылдын 17-июлундагы № 5915 лицензиясы 2021-жылдын 13-августунан тартып кайтарылып алынды. 

 


Датасы: 13.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 16-августунан тартып Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 30 жылдыгына карата «Тарыхый окуялар» сериясындагы «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» алтын жана күмүш коллекциялык монеталарын жүгүртүүгө чыгарат. 

 

Алтын монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетинен болуп, кыргыз элинин биримдигин жана гүлдөп-өркүндөшүн чагылдырган улуттук оюулар менен кооздолгон, жетишкендиктин жана бакубаттуулуктун символу катары боз үйдүн сүрөтү саналат. Боз үйдүн чок ортосунда «30 жыл» (30 лет) деген жазуу түшүрүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналы жана улуттук валютанын графикалык символу «100 С» көрсөтүлгөн. Монетанын аталышы «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл / Независимой Кыргызской Республике 30 лет» монетаны тегерете түшүрүлгөн.  

Монетанын арткы бетинде улуттук оюулар менен шырдактын кийиз килемдин сүрөтү түшүрүлгөн. Монетанын чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын сол жагында сапат белгиси (Au 999°) жана монетанын салмагы (7,78 g), ал эми монетанын оң жагында чыгарылган жылы (2021) көрсөтүлгөн. Монетаны тегерете «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» жазуусу түшүрүлгөн.  

 

«Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл»  

алтын коллекциялык монетанын өзгөчөлүгү 

 

Номиналы 

100 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

Au 999  

Диаметри (мм) 

22,6 

Салмагы (г) 

7,78 

Аткаруу сапаты 

«Proof» 

Нускасы (даана) 

1 000 

Сатуу баасы 

50 660 с 

 

 

Күмүш монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетинен болуп, региондор аралык жана аймактык биримдиктин символу катары гүлдүн жети желекчеси түрүндө берилген жана «30 жыл» (30 лет) жазуусу менен бириктирилген, Кыргызстандын ар бир регионунун географиялык картасынын сүрөтү саналат. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» жазуусу түшүрүлгөн. Сол жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925) жана монетанын салмагы (28,28 g), оң жагында монетанын номиналы «10 сом» чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинин чок ортосунда өлкөнүн желегинин элесин билдирген, улуттук оюулар жана күндүн нурлары менен курчалган Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө чыгарылган жылы (2021) көрсөтүлгөн. Монетаны тегерете «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» жазуусу түшүрүлгөн. 

«Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл»  

күмүш коллекциялык монетанын өзгөчөлүгү 

Номиналы 

10 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

Ag 925  

Диаметри (мм) 

38,61 

Салмагы (г) 

28,28 

Аткаруу сапаты 

«Proof» 

Кошумча технологиялар 

Алтын жалатуу 

Түстүү басма  

Нускасы (даана) 

1 000 

Сатуу баасы 

3 410 с 

 

Ар бир коллекциялык монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган. 

Улуттук валютанын коллекциялык монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

 

Коллекциялык монеталарды сатуу Улуттук банктын мекемелеринин кассаларында иш күндөрү саат 9.00дөн 15.00гө чейин жүргүзүлөт, ошондой эле www.numizmat.nbkr.kg веб сайты аркылуу. 

 


Датасы: 12.08.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк, Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү максатында, ошондой эле кредиттерди берүүдө коммерциялык банктардын сунуштарын жана коммерциялык банктардын күрөө менен иштөө практикасына жүргүзүлгөн талдоону эске алып, Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтом долбоорун иштеп чыкты (мындан ары токтом долбоору).  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 12-сентябрына чейин (кошо алганда), asagynbaeva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 12.08.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абласов Эрмек Туратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан «Кыргызкоммерцбанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ким Юлия Вячеславовнанын талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААК тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Нурмолдоева Гуланда Айнидиновнанын талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

 


Датасы: 06.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 2021-жылдын 5-августунда ислам каржылоо принциптери боюнча «Ислам банкинги жана финансы принциптерине ылайык жүргүзүлгөн операциялар» аттуу темада вебинар өткөрдү. Программага ылайык вебинар мамлекеттик тилде калктын кеңири катмары үчүн даярдалган. 

Вебинарга Чүй областынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, бизнес түзүмдүн, коммерциялык банктардын жана микрокредиттик уюмдардын өкүлдөрү катышты. 

 

 


Датасы: 04.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүү, жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүү боюнча талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга чыгарат. 

Аталган долбоор «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүү, жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүү боюнча талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү максатында иштелип чыккан. Мында Жобонун сунушталган редакциясы финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык актуалдаштыруу, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу максатында иштелип чыкты. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор»бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Банк эмес финансы-кредит уюмдары жана башка кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 4-сентябрына чейин uakylbek@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга чыгарат. 

Аталган долбоор «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүү, жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүү боюнча талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүүгө байланыштуу айрым ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Банк эмес финансы-кредит уюмдары жана башка кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 4-сентябрына чейин uakylbek@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.08.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Карташова Лидия Викторовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Пышкин Денис Владимировичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү/шариат кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Борочоров Жакшылык Айсаракуновичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды. 

 


Датасы: 30.07.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк коомдук талкууга Улуттук банк Башкармасынын «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) чыгарат. 

Долбоор банктык кызматтарды көрсөтүү үчүн кардарларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо боюнча минималдуу талаптарды кеңейтүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 1-сентябрынан кечиктирбестен asadykov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 30.07.2021
Туруктуу шилтеме

"Жаш кесипкөйлөр" (2021) программасынын жыйынтыгы чыгарылды 

 

Улуттук банк 2016-жылдан бери «Жаш кесипкөйлөр» программасын ишке ашырып келе жатат. Аталган программа жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө жана жаш адистерге өлкөнүн борбордук банкынын ишмердүүлүгүнө катышуу аркылуу банк кесиби боюнча көндүмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгүн түзүү максатын көздөйт. 

Улуттук банктын демилгеси менен 2021-жылдын февраль айында төртүнчү ирет башталган "Жаш кесипкөйлөр" тажрыйбалык такшалуудан өтүү программасынын жыйынтыгы чыгарылды. 

Стажёрлорду тандоо сынак аркылуу өткөрүлдү. Сынактык тандоо үч баскычта өтүп, анын жыйынтыгында 73 талапкердин 34 талапкери Улуттук банктын атайын программасы боюнча тажрыйбалык такшалуудан өтүүгө кабыл алынды. 

Программанын алкагында стажёрлор "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ролу жана функциялары" лекцияларына катышып, иш кагаздарын жүргүзүү боюнча интенсивдүү курстан өтүштү. Стажёрлор үчүн “Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесиптик окутуу» деген аталышта адистештирилген окутуу каралган. Анда Улуттук банктын жогорку квалификациялуу адистери тренер катары катышты. Стажёрлордун теориялык билимдери "Керемет Банк" ААК, "РСК Банк" ААК, "Айыл Банк" ААК сыяктуу коммерциялык банктарда практика өтөө менен бекемделди. Буга кошумча стажёрлор "Финансылык эсеп-1", "Укук" жана "Жаңы баштагандар үчүн программалоо" курстарына дагы багыттама алышты. 

Улуттук банк алдыга коюлган милдеттерди жана функцияларды кесипкөй жана натыйжалуу ишке ашырууга жөндөмдүү жаш кадрларды тандоо, окутуу жана аларды алдыга жылдыруунун негизинде Улуттук банктын ишмердүүлүгүнүн үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу үчүн "Жаш кесипкөйлөр" программасын ишке ашырууну мындан ары дагы улантууга ниеттенүүдө

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине киргизүү үчүн талапкерлерди ачык тандоо тууралуу жарыялайт. 

Ачык тандоого катышуу боюнча кеңири маалымат менен Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Сынактар» бөлүгүнөн таанышууга болот. 

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 7,50 пайызга чейин жогорулатты 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 26-июлунда эсептик ченди (негизги ченди) 100 базистик пунктка 7,50 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 27-июлунан тартып күчүнө кирет. 

Пандемиянын кесепетинен кийин глобалдык экономиканын калыбына келиши кыйла тез арымда жүрүүдө. Ага мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча дем берүүчү чаралар менен калкты жалпы эмдөөдөн өткөрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин негизинде карантиндик чектөөлөрдүн кыскарышы өбөлгө түзүүдө. Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдө иш жигердүүлүгүнүн калыбына келүүсүнүн тездетилген арымы Кыргыз Республикасында дагы соода-экономикалык мамилелердин калыбына келүүсүн шарттоодо. Бирок, COVID-19 вирусунун жаңы штаммдарынын пайда болуу тобокелдиктерин эске алганда, глобалдуу сыяктуу эле, регионалдык экономикалардын өнүгүүсүндө белгисиздик деңгээли жогорку чекте сакталып турат. 

Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келүүсү байкалууда (2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында, «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда, реалдуу ИДӨнүн өсүшү 3,7 пайызды түзгөн). Ошол эле учурда өнөр жай өндүрүшү менен курулуш көлөмүнүн кыскарышы өлкө экономикасынын толук масштабда калыбына келүүсүн чектөөдө. Ички керектөө салыштырмалуу деңгээлде анчалык калыбына келе элек, ал өлкөгө акча каражаттарын которуунун алгылыктуу динамикасы менен колдоого алынып турат. 2021-жылдын январь-май айларында жеке адамдардын акча которууларынын таза агылып кириши 778,1 млн АКШ долларын түзүү менен 45,3 пайызга жогорулаган. 

Кыргыз Республикасында керектөө товарларына баалардын өсүшү, негизинен азык-түлүк товарларына дүйнөлүк баанын өсүшүнүн эсебинен, күтүлгөндөн жогору болууда. 2021-жылдын июль айында (16сына карата) инфляция жылдык мааниде 15,0 пайызды түзгөн. Дүйнөлүк рыноктордо азык-түлүк товарларына баалардын байкаларлык жогорулашы жана аларды өндүрүүчү өлкөлөрдө сунуштун чектелиши Кыргыз Республикасында 2021-жылдын экинчи жарымында азык-түлүк товарларына болгон керектөө бааларынын өсүшү уланат деген тобокелдиктин келип чыгышын шарттайт. 

Акча-кредит шарттары негизинен олуттуу өзгөрүүлөргө кабылган жок. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери, бүтүндөй алганда, өсүү тенденциясына ээ болуп, Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин чегинде өзгөрүп турган. Акча рыногунун катышуучуларынын жигердүүлүгү кыска сегментте, негизинен, ачык рыноктогу операциялар боюнча жогорулаган. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк деңгээлинин өсүшү уланган. Мындай шарттарда өлкөдө инфляциялык басымды чектөө үчүн Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын жүргүзүүнү уланткан.  

Ички валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу сакталган. Дүң эл аралык резерв көлөмү 2021-жылдын 24-июлуна карата 2,7 млрд АКШ доллары эквивалентин түзгөн, бул 6 айга жакын импорт көлөмүнүн ордун жабат.  

Дүйнөлүк экономиканын калыбына келиши көп учурда кыйла коркунучтуу деп эсептелген COVID-19 вирусунун жаңы штаммдарынын жайылышына, мындан улам жаңы чектөө чараларынын киргизилишине жана дүйнө жүзү боюнча калкты эмдөө масштабына көз каранды. Тышкы товардык-чийки зат рынокторунда бир жактуу болбогон жагдай сакталууда (азык-түлүк товарларын өндүрүүчү өлкөлөрдө аба ырайынын жагымсыз шарттарынын натыйжасында). Мындан улам азык-түлүктүн айрым түрлөрүнө болгон дүйнөлүк баанын жогорулашы белгиленет. Бул факторлор орто мөөнөткө каралган келечекте биздин өлкөдө инфляциялык тобокелдиктердин жаралышын улантат.  

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 7,50 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизүү мүмкүндүгүн билдирет.  

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 30-августунда өтөт.1  

 

 


1.