Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 27.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-июлунда Улуттук банк тарабынан ЖАК «ОКСУС» микрофинансылык компаниясына» № 015 жана № 015/1 айрым банк операцияларын улуттук жана чет өлкө валюталарында жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы берилди. 

 


Датасы: 20.07.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бекболотов Данияр Женишбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» жабык акционердик коому тарабынан ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Власова Александра Александровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан башкы бухгалтер кызмат ордуна сунушталган Усупбаева Нуршат Токтогуловнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 15.07.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы айрым ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырылуучу товардык мурабаха (таваррук) бүтүмүн колдонуу мүмкүнчүлүгүн арттыруу максатында иштелип чыккан. Бул долбоорго ылайык, белгилүү бир талаптарды сактаган учурда юридикалык жактар товардык мурабаха (таваррук) бүтүмү боюнча каржылоо алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат, ошондой эле товардык мурабаха (таваррук) бүтүмү банктарда валюта тобокелдигин жөнгө салуу максатында колдонулушу мүмкүн. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Бардык кызыкдар жактар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 17-августунан кечиктирбестен smaitashova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 13.07.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү, ошондой эле банктарды кайра уюштурууга жана кызмат адамдарын макулдашууга, анын ичинде туунду коммерциялык банктардын жана гарантиялык фонддордун кызмат адамдарын макулдашууга, ошондой эле лицензиялоо жол-жоболорун ишке ашырууга байланыштуу маселелерди жөнгө салуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 8-июлунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорунун лицензиялоо бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган.  

Токтомдо банк Башкармасынын мүчөсү болбогон жана бир гана кибер коопсуздук жана маалыматтык технологиялар, коопсуздукту камсыздоо, юридикалык колдоо маселелерин жөнгө салган банктын башкаруучу директорлорун макулдашуу өзгөчөлүктөрүн жөнгө салган, банк кардарларынын укуктарынын жана таламдарынын укугунун бузулушуна жол бербөө, ошондой эле банктык кызматтардын үзгүлтүксүз сунушталышын камсыз кылуу үчүн кайра уюштурулуп жаткан банктардын уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу жол-жобосун токтото турууга, зарыл болгон учурда кайрадан түзүлүп жаткан банктардын банктык мыйзамдарын талаптагыдай сактоосун жана кайрадан түзүлүп жаткан банк тарабынан берилген маалыматтардын аныктыгын текшерүү маселелери боюнча инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген нормалар, Шариат кенешинин мүчөлөрүнө карата талаптар, атап айтканда аларды 5 (беш) жылга чейинки мөөнөткө гана шайлоо жана Шариат кеңешинин кеминде 1 (бир) мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш экендигин белгилөө, банк кардарларына банктык кызмат көрсөтүүлөрдү үзгүлтүксүз сунуштоо үчүн алар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөнгө чейин кайрадан түзүлүп жаткан банктын филиалдарына БИК ыйгарууга мүмкүндүк берген ченемдерди жөнгө салуу талаптары камтылат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Лицензиялоо» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 13.07.2020
Туруктуу шилтеме

Ачык позицияны эсептөө тартибин аныктоо, ислам банктары жана «ислам терезесине» ээ банктар тарабынан баалуу металлдар түрүндө ачык позициянын лимиттеринин сакталышын контролдоо максатында Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 8-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө нускоо тууралуу» токтом кабыл алынган. Токтом баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашырган банктар үчүн баалуу металлдар түрүндө ачык позиция лимиттерин, «ислам терезесине» ээ банктар жана ислам банктары тарабынан баалуу металлдар түрүндө ачык позиция лимиттеринин сакталышына карата талаптарды, баалуу металлдар менен операциялар боюнча ички контролдоону уюштурууга карата талаптарды белгилейт. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg / Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg / Улуттук банктын ченемдик актылары / Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 10.07.2020
Туруктуу шилтеме

«UPT» эл аралык акча которуу системасынын оператору «UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş.» АК Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү. Реестр боюнча каттоо номери 1048100720. 

 


Датасы: 09.07.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк коронавирус инфекциясынын жайылып кетишинин экономикага тийгизген терс кесепеттерин жеңилдетүү, ишкер субъектилерге жана калкка колдоо көрсөтүү, ошондой эле өлкөнүн банк жана финансы системасынын туруктуулугун сактоо максатында, 2020-жылдын 18-мартындагы чечиминде финансы-кредиттик уюмдарга (мындан ары - банктарга ) карыз алуучулар үчүн кредиттик төлөмдөр боюнча кредиттин негизги суммасын сыяктуу эле, чегерилген пайыздарды да төлөө мөөнөтүн кеминде 3 (үч) айга өз-өзүнчө же чогуу жылдырууну сунуштаган.   

Карыз алуучу COVID-19 вирусунун жайылып кетишине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, жеке адамдарга сыяктуу эле, юридикалык жактарга да берилген кайсы болбосун кредиттин төлөө мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн.   

Кредиттик төлөмдөрдүн төлөө мөөнөтү карыз алуучунун кредиттик келишим түзгөн банкка берген өтүнүч катынын/кайрылуусунун негизинде жылдырылат.   

Банктар, өз кезегинде карыз алуучуларга кредиттерди төлөө мөөнөтүн жылдыруунун төмөнкүдөй варианттарын сунуштай алышат:   

1. негизги карызды төлөөнү 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу;   

2. негизги карызды сыяктуу эле, пайыздарды төлөөнү да 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу.   

Бул варианттардын ар биринде мөөнөтү жылдырылган төлөм (негизги карыз гана же негизги карыз пайыздары менен кошо):  

1) кредитти төлөөнүн акыркы мөөнөтүнө жылдырылышы мүмкүн, б.а кредит төлөө мөөнөтү узарат. Ошентип, эгерде карыздын негизги суммасы боюнча гана төлөө мөөнөтү жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде төлөө мөөнөтү жылдырылган учурдагы негизги сумманын калдыгына чегерилген пайыздарды төлөйт, ал эми төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат.   

Эгерде төлөө мөөнөтү негизги сумма жана пайыздар боюнча чогуу жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде эч нерсе төлөбөйт. Мында карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктагандан кийин негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат. Төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил ичинде төлөнүүгө тийиш болгон карыздын негизги суммасынын калдыгына чегерилген пайыздар график боюнча мөөнөттөргө бөлүштүрүү менен же графиктеги мөөнөттүн акырында төлөнөт.   

2) төлөө мөөнөтү жылдырылган сумма кредиттин бир бөлүгүнө же бүтүндөй мөөнөтүнө бирдей бөлүштүрүү менен төлөнөт, мында бул мезгилде кредит боюнча ар айлык төлөмдөр көбөйөт;  

3) төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгилдин акырына жылдырылса, б.а карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда мөөнөтү жылдырылган төлөм боюнча карызынын ордун жабууга тийиш;  

4) банк тарабынан мыйзамда каралган башка ыкмалар менен жөнгө салынган.  

Банктардын финансылык ортомчу катары негизги функцияларынын бирин эске алуу менен кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу тууралуу маселе, биринчи кезекте, аманатчылардын талабы боюнча төлөнүп берилүүчү аманаттардын жана анын ичинде алар боюнча пайыздардын көлөмүнөн жана аманаттардын мөөнөтүнөн, банктын кредит боюнча мөөнөттөрдү жылдырып берүү боюнча мүмкүнчүлүктөрүнөн көз каранды.   

Банк карыз алуучунун төлөө мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле анын ишин жана андан тапкан кирешесин калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон убакытты эске алуу менен төлөө мөөнөтүн узартууну сунуштай алат.   

Кредиттик төлөмдөр боюнча мөөнөттүн, аны менен бирге пайыздардын төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгына карабастан, банк график боюнча карыз алуучу келечекте төлөй турган пайыздарды чегерүүнү улантаарын билүү зарыл. Бул банктар бизнестин башка түзүмдөрү сыяктуу эле, ишкердик субъектиси болуп саналгандыктан, алардын ишинин максатынан болуп, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодон, биринчи кезекте кредиттөөдөн пайда алуу саналат. Банктын кирешесинен ошондой эле кызматкерлердин эмгек акыларынын сакталышы жана банктын аманатчылары жана башка кредиторлору алдында депозиттер боюнча милдеттенмелердин аткарылышы көз каранды.  

Мындан тышкары, банктар белгилүү бир пайыздык чен боюнча тартылган кредиторлордун карыздык каражаттарынын эсебинен кредиттерди берет. Карыз алуучулардын кредиттери боюнча пайыздардын токтотулушу жана мындан улам кредиторлор алдында милдеттенмелердин өз убагында аткарылбашы банк тутумуна карата ишенимди жоготууга жана инвестициялардын агылып чыгуусуна алып келиши ыктымал.  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы токтомунун ченемдери учурда колдонулууда жана Улуттук банк тиешелүү чечим кабыл алганга чейин күчүндө болот. COVID-19 эпидемиясынын улам жанданып туруусун жана Кыргыз Республикасында жагдай калыбына келип, бардык жеке адамдар жана ишкердик субъектилер ишкердигин баштоо мөөнөтү белгисиз болуп тургандыгын эске алганда, Улуттук банк банктардын карыз алуучуларга айыптык санкцияларды, комиссиялык жана башка төлөмдөрдү эсептөө жана алуу боюнча күндөлүк ишин баштоо маселесин кароо азыркы учурда эрте деп эсептейт.  

Өз кезегинде, Улуттук банк туруктуу негизде карыз алуучулардын финансылык мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен COVID-19 коронавирус инфекциясынын тарап кетишинен жана ага байланыштуу чектөөлөрдөн улам жабыр тарткан карыз алуучулардын кредиттери боюнча төлөө мөөнөттөрүн жана башка шарттарын кайра карап чыгуу ишин жүргүзүү зарылчылыгы жөнүндө банктарга маалымдап турат. 

Мамлекет тарабынан жаңы чектөө чаралары киргизилгендигине жана өлкөдө оор эпидемиологиялык жагдай сакталып тургандыгына байланыштуу Улуттук банк банктарга ушул багытта ишти жүргүзүүнү сунуштады.  

Мурда кредит боюнча төлөөнү кийинкиге жалдырган, бирок учурда түптөлгөн жагдайдан улам андан ары төлөө жагында дале проблемалары бар жеке адамдар жана ишкердик субъектилер төлөө мөөнөтүн жылдыруу, төлөө графигин кайра караштыруу же кредиттик келишимдин башка шарттарын өзгөртүү өтүнүчү менен банктарга кайра кайрылуусуна жол берилет.  

  

 Карыз алуучу төлөм мөөнөтүн кийинкиге өз убагында жана так жылдыруусу үчүн (төлөө графигин кайра караштыруу жана башка шарттарды өзгөртүү)  төмөнкүлөрдү билүүсү зарыл:  

  

1. Байланыштын кайсы болбосун түрү аркылуу кредит алган банкка кайрылып, төлөмдүн мөөнөтүн жылдыруу же жеткиликтүү болгон, мүмкүнчүлүккө жараша байланыштын аралыкта орнотулган каналдары аркылуу кредиттин ордун жабуу шарттарын өзгөртүү жөнүндө өтүнүчтү берүүсү зарыл.  

2. Карыз алуучу кредиттин ордун жаап баштай турган мөөнөткө туура баа берүүсү зарыл, мүмкүнчүлүккө жараша ай сайын, чейрек сайын, ар бир жарым жыл сайын төлөй алган сумманы эсептөөгө тийиш.  

3. Кредиттин ордун жабуу маселесин чечүү мүмкүндүгү жөнүндө консультация алуу үчүн банктын өкүлүнө кайрылып, кредиттин ордун жаап баштай турган мөөнөттөр, алар боюнча төлөмдөрдүн мүмкүн болгон суммалары жөнүндө маалыматты сунуштоого тийиш жана карыз алуучу сыяктуу эле, банк үчүн да оптималдуу/алгылыктуу графикти кабыл алуу зарыл.  

  

 Эгерде карыз алуучу даттануу менен кайрылса, ар бир банкта керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо боюнча тиешелүү жол-жобо бар экендигин билүү зарыл. Карыз алуучу банктын жооптуу кызматкеринен өтүнүч кат берүү тартиби жөнүндө маалымат ала алат же болбосо банктын расмий сайтынан көрсөтүлгөн маалыматты таба алат.   

Мындан тышкары, банктын аткаруу органынын жетекчиси же анын башка ыйгарым укуктуу мүчөлөрү, ошондой эле филиалдардын жетекчилери банктын расмий сайтында жана маалымат такталарында жайгаштырылган графикке ылайык кардарларды жеке кабыл алат.   

Талаш маселелер келип чыккан учурда же банк менен жалпы чечимге келүү мүмкүн болбогон учурда карыз алуучу алгач банкка кагаз жүзүндө кайрылуусу зарыл, анткени жарандык-укуктук келишимдерден улам келип чыккан талаш маселелер тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет, ал эми тараптар макулдашууга келе албаса анда соттук тартипте карала тургандыгын билүү зарыл.   

Кагаз жүзүндө кайрылуу банктын жооптуу кызматкерине берилиши мүмкүн же почта жана байланыштын башка каналдары аркылуу жөнөтүлүп же болбосо “Даттаануулар жана сунуштар китебинде” келтирилиши мүмкүн.   

Кайрылууда, карыз алуучунун аты-жөнүнөн, дарегинен, телефон номеринен тышкары, кайрылуунун маңызы көрсөтүлүп, зарылчылыкка жараша карыз алуучунун далилдерин тастыктоочу документтер болушу зарыл.   

Банктар ак ниеттүүлүк, ачык-айкындуулук, чындык, карыз алуучуга карата өнөктөштүк, алардын экономикалык кызыкчылыктарын жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу сыяктуу жооптуу кредиттөө принциптеринин сакталышы менен кредиттик ишти жүзөгө ашырууга милдеттүү экендигин билүү зарыл.  

Банк тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн принциптер бузулган же банктан жооп алынбаган суроолор келип чыккан учурда карыз алуучу Улуттук банкка кайрыла алат. Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрү үчүн кайрылууларды берүү тартиби жана байланыш маалыматы Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланган. 

 


Датасы: 08.07.2020
Туруктуу шилтеме

Өлкөдө курч эпидемиологиялык кырдаал жаралгандыгына байланыштуу, СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылып кетүү тобокелдигин азайтуу максатында, Улуттук банк өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин эскилиги жеткен акчаларды алмаштыруу, ошондой эле өлчөнгөн алтын куймаларды жана нумизматикалык баалуулуктарды сатуу боюнча операцияларды убактылуу токтотот. 

 


Датасы: 03.07.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ачык акционердик коомунун Ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Бектеналиев Маматжоро Акматбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 2-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ачык акционердик коомунун башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Крымская Галия Анваровнанын талапкерлигине 2020-жылдын 2-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 02.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-июнунда «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банктын Башкармасынын № 2020-П-33\38-5-(НФКУ) токтому кабыл алынды (мындан ары токтом). 

Токтомдо коммерциялык банкты микрофинансылык компанияга кайра каттоо тартибине киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор, анын ичинде микрофинансылык компанияга кайра катталган учурда коммерциялык банктын банктык операцияларды токтотуу тартиби боюнча өзгөртүүлөр камтылган.  

Мындан тышкары, токтом микрофинансылык компаниялардын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү макулдашуу, микрофинансылык компаниянын кызмат адамдарын макулдашуу жагында өзгөртүүлөрдү камтыйт. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 02.07.2020
Туруктуу шилтеме

Өлкөдө курч эпидемиологиялык кырдаал жаралганына байланыштуу көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелери боюнча кызматтык милдеттерин аткарган учурда Улуттук банктын кызматкерлери арасында СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылып кетүү тобокелдигин азайтуу максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 29-июнунда № 2020-П-33\38-4-(НФКУ) «СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Улуттук банк Башкармасы коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун ишине текшерүүлөрдү, анын ичинде үчүнчү жактардын суроо-талабы боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүүнү убактылуу токтотуу чечимин кабыл алды. 

Мындан тышкары, алмашуу бюролорун лицензиялоо маселелери боюнча карап чыгуунун алкагында алар орун алган жайлардын 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 токтом менен бекитилген «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жободо белгиленген талаптарга ылайык келүүсүнө текшерүүлөрдү жүргүзүү убактылуу токтотулат. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал туруктуу абалга келген учурда лицензиялоо жана жол-жобо иш-чараларын толуктоо максатында алмашуу бюролору орун алган жайларга тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлөт. 

Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин колдонулат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 01.07.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 29-июнунда № 2020-П-14/38-6-(ПС) «СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу төлөм уюмдарына\төлөм системаларынын операторлоруна инспектордук текшерүүлөрдү, өтүнмө берүүчүлөргө алдын ала текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомго ылайык, СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылып кетүү жана жугузуу тобокелдигин азайтууга багытталган чараларды камсыз кылуу максатында, төлөм системасында күтүүсүз чара көрүүнү талап кылган учурлардан тышкары, төлөм уюмдарына/төлөм системаларынын операторлоруна инспектордук текшерүүлөрдү, өтүнмө берүүчүлөргө алдын ала текшерүүлөрдү жеринде барып жүргүзүү убактылуу токтотулду. 

Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин колдонулат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 30.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 29-июнунда эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 30-июнунан тартып күчүнө кирет.  

COVID-19 пандемиясынын созулушунан улам, дүйнөлүк жана регионалдык экономикада болуп жаткан өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын экономикасына да таасирин тийгизип жатат. Карантин чаралары алынгандан кийин дүйнөнүн кайсы бир өлкөлөрүнүн экономикалары калыбына келгендиги жөнүндө айрым бир байкалган белгилерге карабастан, жалпы алганда көптөгөн өлкөлөрдүн реалдуу ИДӨ динамикасы дагы деле терс көрсөткүчтөр деңгээлинде кармалууда. Дүйнөлүк финансы уюмдары дүйнөлүк жана регионалдык экономиканын начарлап кетүүсүн болжолдошууда. 2020-жылы дүйнөлүк экономика олуттуу төмөндөй тургандыгы күтүлөт.  

ИДӨ көрсөткүчтөрүнүн динамикасында Кыргыз Республикасындагы төмөн экономикалык жигердүүлүк экономиканын дээрлик бардык секторунда өндүрүштүн төмөндөшүн көрсөтүү менен чагылдырылган. Ички керектөөнү кармап туруучу фактор катары өлкөгө акча которуулар көлөмүнүн жана экспорттук пайданын агылып кирүү көлөмүнүн кыскарган тенденциясы мында да сакталган.  

Ички суроо-талаптын басаңдашы өлкөдө инфляциянын төмөндөгөн динамикасын шарттайт. 2020-жылдын июнь айында (19-июнга карата) жылдык инфляция көрсөткүчү ушул эле жылдын апрель айында 8,6 пайыз деңгээлине жеткенден кийин 6,1 пайызга чейин төмөндөгөн. Инфляция негизинен азык-түлүк инфляциясынын өсүш арымынын төмөндөшүнүн эсебинен басаңдаган. Инфляциянын түзүлгөн динамикасы жалпысынан Улуттук банктын күтүүлөрүнө туура келет.  

COVID-19 эпидемиясы шартында акча-кредит саясаты боюнча кабыл алынган чаралар, жалпы алганда, монетардык секторго колдоо көрсөткөн таасирге ээ. Акча-кредит чөйрөсүндө туруктуулук сакталууда. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери негизги ченге жакындаганын көрсөтүү менен Улуттук банк тарабынан белгиленген чекте өзгөрүлүп турат. Коммерциялык банктардын кредит портфели менен депозит базасынын өсүш деңгээли сакталган.  

Мамлекеттик финансы секторунда чыгым тарткан операциялардын көбүрөөк орун алышы жана Улуттук банк тарабынан экономиканын реалдуу секторун колдоо боюнча кредиттик операцияларды активдүү жүргүзүлүшү банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк деңгээлинин жогорулашына алып келет. Мында Улуттук банк негизинен акча рыногунун кыска сегментинде арылтуу операцияларын жүргүзүүнү улантууда. Ички валюта рыногу бир калыпта туруктуу сакталып турат.  

Ички жана тышкы суроо-талаптын басаңдашы өлкөдөгү инфляция динамикасына кармап туруучу таасир берет деген божомолдор орун алат. Улуттук банк инфляция боюнча мурдагы болжолдоолорго таянат жана учурдагы жылдын акырына карата анын орточо мааниси акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчү 5-7 пайыз чегинде сактала тургандыгын болжолдойт.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү боюнча өбөлгөлөрдүн жана түзүлгөн ички экономикалык шарттардын негизинде, экономиканын реалдуу секторун колдоо зарылдыгын эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды.  

Улуттук банк инфляцияга таасир берген ички жана тышкы факторлорго туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларды кабыл алат. Кандайдыр бир тобокелдиктер орун алган учурда Улуттук банк алардын кесепеттерин жөнгө салуу үчүн жетиштүү инструменттерге ээ.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 24-августунда өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 

 


Датасы: 29.06.2020
Туруктуу шилтеме

Катышуучуларынын жалпы жыйынында 2020-жылдын 15-июнунда өзүн жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгына байланыштуу «Нурдамир» Кредиттик союзу (мындан ары КС) 2005-жылдын 20-апрелиндеги № 196 лицензиясы 2020-жылдын 24-июнунан тартып, жокко чыгарылды.  

Молдагазиева Зийнагуль КСтин ликвидаторы болуп дайындалды. 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2020-жылдын 26-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган. 

Абдулдабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2020-жылдын 26-июнунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. 

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин төрагасы/мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шакетаев Руслан Нуржановичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Айыл Банк» ачык акционердик коомунун Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Эсеналиев Талантбек Канатбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда коммерциялык банктар үчүн жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоо боюнча кредиттик аукцион өткөрүлдү.  

Кредиттик аукцион COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс кесепеттерди жөнгө салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасы боюнча экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында өткөрүлгөн.  

Аукциондун жыйынтыгы боюнча жайгаштырылган көлөм 150,00 млн сомду түздү

Бул кредиттик каражаттар максаттуу багытка ээ жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасында каралган багыттар жана шарттар боюнча  кредиттөөгө жумшалууга тийиш. 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн бул кредиттер боюнча чектүү номиналдык пайыздык чен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасынын багыттарына жараша аныкталат.  

 


Датасы: 23.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-июнунда коммерциялык банктар үчүн жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоо боюнча кредиттик аукцион өткөрүлдү. Кредиттик аукцион COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс кесепеттерди жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында өткөрүлгөн. Аукциондун жыйынтыгы боюнча жайгаштыруу көлөмү 500,00 млн сомду түзгөн. 

Бул кредиттик каражаттар максаттуу багытка ээ жана ишкер субъектилердин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга багытталууга тийиш. Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен 10,0% деңгээлинде аныкталган. 

 


Датасы: 23.06.2020
Туруктуу шилтеме

«Ак-Тилек-Бай-Эл-Инвест» кредиттик союзунун катышуучуларынын жалпы жыйынынын 2020-жылдын 16-июнундагы чечиминин негизинде «Ак-Тилек-Бай-Эл-Инвест» кредиттик союзу өз ишин токтоткон жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «Ак-Тилек-Бай-Эл-Инвест» кредиттик союзуна 2005-жылдын 3-мартында берилген №211 лицензия 2020-жылдын 19-июнунан тартып жокко чыгарылды.  

 


Датасы: 19.06.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 18-июнунда «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Касымалиев Болот Абдыбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 18-июнунда «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдукаримова Айнура Алайчиевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 19.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 17-июнунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банктын Башкармасынын № 2020-П-33/35-1-(НФКУ) токтому кабыл алынды (мындан ары токтом). 

Токтом банк эмес финансы-кредиттик уюмдарынын кредиттеринин классификациясына коюлган талаптарды жеңилдетүү максатында кабыл алынган. 

Тактап айтканда, токтом банк эмес финансы-кредиттик уюмдарынын байкоого алынган активдери жана субстандарттык активдери боюнча, ошондой эле карыз алуучунун бир банк эмес финансы-кредиттик уюмундагы параллель кредиттерин классификациялоо боюнча жеңилдетүүлөрдү жана башкаларды камтыйт. 

Ошондой эле токтом менен «Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун тартибине» жана «Коммерциялык банктар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелерине» өзгөртүүлөр киргизилди. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 18.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасы боюнча коммерциялык банктар үчүн кредиттик аукцион өткөрүүнү пландаштырууда 

 

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс натыйжаларды жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Улуттук банк 2020-жылдын 25-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасы боюнча коммерциялык банктар үчүн жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоо менен кредиттик аукционду өткөрүүнү пландаштырууда. 

Кредиттик аукционду өткөрүү параметрлери жана шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин 2020-жылдын 22-июнуна каралган отурумунун жыйынтыгы боюнча аныкталат. 

 


Датасы: 12.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

коммерциялык банктар үчүн кредиттик аукцион 

өткөрүүнү пландаштырууда 

 

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс натыйжаларды жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Улуттук банк 2020-жылдын 19-июнунда коммерциялык банктар үчүн ишкердик субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга багытталган жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоонун жалпы көлөмү менен кредиттик аукционду өткөрүүнү пландаштырууда. 

Кредиттик аукционду өткөрүү параметрлери жана шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин 2020-жылдын 15-июнуна каралган отурумунун жыйынтыгы боюнча аныкталат. 

 


Датасы: 11.06.2020
Туруктуу шилтеме

ASIAPAY(АЗИЯПЭЙ) эл аралык электрондук акча системасынын оператору «ASIAPAY(АЗИЯПЭЙ)» ЖЧШ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү. Реестр боюнча каттоо номери 5011100620. 


Датасы: 05.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт:  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети «Nur International Trade» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 10-ноябрындагы №2017101115 үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына аларды сунуштоо боюнча кызмат көрсөтүү лицензиясынын аракетин 2020-жылдын 03-июнунан тартып токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети «Грин Лайн ЖСМ» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 12-июнундагы №2010120615 үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына аларды сунуштоо боюнча кызмат көрсөтүү лицензиясынын аракетин 2020-жылдын 03-июнунан тартып токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды.  

 


Датасы: 05.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов 2020-жылдын 4-июнунда ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук (борбордук) банктарынын жетекчилеринин видеоконференция режиминде өткөн кеңешмесине катышты. 

Кеңешменин жүрүшүндө ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук (борбордук) банктарынын COVID-19 пандемиясынын кесепеттеринин таасирин төмөндөтүүгө багытталган чаралары талкууланды. 

 


Датасы: 04.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

коммерциялык банктар үчүн кредиттик аукцион 

өткөрүүнү пландаштырууда 

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс натыйжаларды жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Улуттук банк 2020-жылдын 11-июнунда коммерциялык банктар үчүн ишкердик субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга багытталган жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоонун жалпы көлөмү менен кредиттик аукционду өткөрүүнү пландаштырууда. 

Кредиттик аукционду өткөрүү параметрлери жана шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин 2020-жылдын 8-июнуна каралган отурумунун жыйынтыгы боюнча аныкталат. 

 


Датасы: 02.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 1-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Борбордук Азия, Кара деңиз жана Балкан региондорундагы өлкөлөрдүн Борбордук банктарынын башкаруучулар клубунун онлайн режиминде өткөн 43-отурумуна катышты. 

Онлайн жолугушуунун жүрүшүндө Борбордук Азия, Кара деңиз жана Балкан региондорундагы өлкөлөрдүн экономикалары үчүн CОVID-19 пандемиясынын кесепеттери, ошондой эле экономикалык жигердүүлүктү жандандыруу үчүн кабыл алынуучу чаралар талкууланды. 

 


Датасы: 01.06.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» жабык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Анри де Куртеврондун талапкерлигине 2020-жылдын 28-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Компаньон Банкы» жабык акционердик коомунун башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Сатибалдиев Максатбек Сатибалдиевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 28-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Султанов Руслан Раимбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 28-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коому тарабынан «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин төрагасы/мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Разаков Жениш Парпиевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 28-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 29.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. 

Өзгөртүүлөрдө төлөм уюмдарынын агенттеринин мобилдик тиркемелери аркылуу кызмат көрсөтүү учурунда пайдалануучуларды аралыктан тейлөө режими аркылуу идентификациялоо жана верификациялоо мүмкүнчүлүгү каралган. 

Белгиленген токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 28.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системаларынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын башка кызыкдар катышуучулары долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 28-июнунан кечиктирбестен abakesarieva@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 27.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 26-майында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 27-майынан тартып күчүнө кирет.  

COVID-19 пандемиясынын тышкы жана ички экономикалык кесепеттери жана мунай боюнча дүйнөлүк рыногундагы абал, вируска каршы күрөшүү боюнча карантин чараларын киргизүү шартында калктын биринчи зарылчылыктагы товарларына карата жогорку суроо-талап менен катар эле күндөлүк инфляциянын тездешине алып келген. 2020-жылдын май айында (15ине карата) жылдык инфляциянын көрсөткүчү өтүп жаткан жылдын апрелинде 8,6 пайызга чейин жогорулагандан кийин 7,5 пайыз деңгээлинде түптөлгөн.  

Дүйнөлүк экономиканын калыбына келишинин, анын ичинде калыбына келүү траекториясынын жана убактысынын белгисиздиги жогорку деңгээлде калууда. Дүйнөлүк жана регионалдык экономиканын өнүгүү келечектери пандемия абалынын өрчүшү сыяктуу көп факторлордон, кризиске каршы көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугунан жана алардын өз убагында көрүлгөндүгүнөн жана тышкы экономикалык иштин калыбына келишинен, учурда алар бир маанилүү болбогон баа берүүдөн көз каранды. 

Коронавирустун жайылышын ооздуктоо боюнча чектөө чаралары Кыргыз Республикасынын экономикасынын дээрлик бардык секторлорунда өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келди. Экономикалык жигердүүлүктүн төмөндөшү биринчи кезекте кызмат көрсөтүүлөр, курулуш жана өнөр жай чөйрөсүндө катталган. Кыска мөөнөттүү мезгил ичинде мындай тенденциянын сакталышы күтүлүүдө. Ички керектөөнү кармап туруучу фактор катары экспорттук пайданын агылып кирүү көлөмүнүн жана үй чарба кирешелеринин олуттуу булактарынан болуп саналган эмгек мигранттарынын акча которууларынын көлөмүнүн кыскарышы саналат.  

Улуттук банктын баа берүүлөрүнө ылайык ички суроо-талаптын күтүлүп жаткан алсызданышы орто мөөнөттүү мезгил ичинде өлкөдө инфляциянын динамикасына ооздуктоочу таасирин тийгизип турат. Жаңыртылган болжолдоолорго ылайык Кыргыз Республикасынын экономикасындагы учурдагы экономикалык шарттарда жылдын акырында бир маанидеги чекте анын орточо маанисин сактоо менен 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде инфляциянын убактылуу тездетилиши байкалып турат.  

Бүтүндөй алганда акча-кредит секторундагы абал олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон эмес. Кредит портфелинин жана депозит базасынын өсүшү улантылууда. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банктын эсептик ченине ылайык жалпы багытка ээ, алар белгиленген пайыздык чендин чегинде өзгөрүлүп турууда. Кредиттик ресурстардын банктар аралык рыногу жыл башындагы мезгилге салыштырмалуу акыркы эки ай ичинде эң көп жигердүүлүктү көрсөтүүдө. Ички валюта рыногу чет өлкө валютасынын рыноктук суроо-талабы жана сунушу менен теңдештирилүүдө. 2020-жылдын май айында2 Улуттук банк валюталык интервенцияларды жүргүзгөн эмес. Улуттук банк тарабынан кабыл алынган монетардык жана макропруденциалдык чаралар бүтүндөй банк жана финансы системаларында коронавирустун терс кесепеттерин жеңилдетүүгө мүмкүндүк берет. 

Негизги чен боюнча чечимдер инфляциянын айкын деңгээлин жана орто мөөнөттүү мезгил ичинде 5-7 пайыз максаттуу чек боюнча анын болжолдонулуп жаткан динамикасын эске алуу менен кабыл алынат. Тышкы чөйрөнүн өнүгүү шарттарын жана түптөлүп жаткан ички шарттарды эске алуу менен Улуттук банк экономиканын реалдуу секторун демилгелөө боюнча чараларды колдоо зарылчылыгын эске алып, эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алган.  

Улуттук банк инфляцияга карата тышкы жана ички таасир этүү факторлоруна туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык абалга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк алардын кесепеттерин жеңилдетүү боюнча жетиштүү инструментке ээ. 

 

Маалымат үчүн: 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 29-июнунда өтөт.  

______________________________________________ 

2 2020-жылдын 25-майына карата абал боюнча  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 


Датасы: 22.05.2020
Туруктуу шилтеме

Банктардын кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу эрежелери тууралуу Улуттук банк түшүндүрөт 

 

Улуттук банк коронавирус инфекциясынын жайылып кетишинин экономикага тийгизген терс кесепеттерин жеңилдетүү, ишкер субъектилерге жана калкка колдоо көрсөтүү, ошондой эле өлкөнүн банк жана финансы системасынын туруктуулугун сактоо максатында, 2020-жылдын 18-мартындагы чечиминде финансы-кредиттик уюмдарга (мындан ары - банктарга ) карыз алуучулар үчүн кредиттик төлөмдөр боюнча кредиттин негизги суммасын сыяктуу эле, чегерилген пайыздарды да төлөө мөөнөтүн кеминде 3 (үч) айга өз-өзүнчө же чогуу жылдырууну сунуштаган.  

Карыз алуучу COVID-19 вирусунун жайылып кетишине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, жеке адамдарга сыяктуу эле, юридикалык жактарга да берилген кайсы болбосун кредиттин төлөө мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн.  

Кредиттик төлөмдөрдүн төлөө мөөнөтү карыз алуучунун кредиттик келишим түзгөн банкка берген өтүнүч катынын/кайрылуусунун негизинде жылдырылат.  

Банктар, өз кезегинде карыз алуучуларга кредиттерди төлөө мөөнөтүн жылдыруунун төмөнкүдөй варианттарын сунуштай алышат:  

1. негизги карызды төлөөнү 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу;  

2. негизги карызды сыяктуу эле, пайыздарды төлөөнү да 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу.  

Бул варианттардын ар биринде мөөнөтү жылдырылган төлөм (негизги карыз гана же негизги карыз пайыздары менен кошо): 

- кредитти төлөөнүн акыркы мөөнөтүнө жылдырылышы мүмкүн, б.а кредит төлөө мөөнөтү узарат. Ошентип, эгерде карыздын негизги суммасы боюнча гана төлөө мөөнөтү жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде төлөө мөөнөтү жылдырылган учурдагы негизги сумманын калдыгына чегерилген пайыздарды төлөйт, ал эми төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат.  

Эгерде төлөө мөөнөтү негизги сумма жана пайыздар боюнча чогуу жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде эч нерсе төлөбөйт. Мында карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктагандан кийин негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат. Төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил ичинде төлөнүүгө тийиш болгон карыздын негизги суммасынын калдыгына чегерилген пайыздар график боюнча мөөнөттөргө бөлүштүрүү менен же графиктеги мөөнөттүн акырында төлөнөт.  

- төлөө мөөнөтү жылдырылган сумма кредиттин бир бөлүгүнө же бүтүндөй мөөнөтүнө бирдей бөлүштүрүү менен төлөнөт, мында бул мезгилде кредит боюнча ар айлык төлөмдөр көбөйөт; 

- төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгилдин акырына жылдырылса, б.а карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда мөөнөтү жылдырылган төлөм боюнча карызынын ордун жабууга тийиш; 

- банк тарабынан мыйзамда каралган башка ыкмалар менен жөнгө салынган. 

Банктардын финансылык ортомчу катары негизги функцияларынын бирин эске алуу менен кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу тууралуу маселе, биринчи кезекте, аманатчылардын талабы боюнча төлөнүп берилүүчү аманттардын жана анын ичинде алар боюнча пайыздардын көлөмүнөн жана аманаттардын мөөнөтүнөн, банктын кредит боюнча мөөнөттөрдү жылдырып берүү боюнча мүмкүнчүлүктөрүнөн көз каранды.  

 

Банк карыз алуучунун төлөө мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле анын ишин жана андан тапкан кирешесин калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон убакытты эске алуу менен төлөө мөөнөтүн узартуу варианттарынын бирин сунуштай алат.  

Мисалы, 

1-жагдай. 

2019-жылдын 10-январында жеке адам (мындан ары - карыз алуучу) банктан 7 жылдык мөөнөткө ипотекалык кредит алган, б.а кредиттик келишимдин мөөнөтү 2026-жылдын 10-январында бүтөт. Ал эми карыз алуучунун бирден бир киреше булагы болуп, соода борборунда кийим саткан соода түйүнү саналат, ал өлкөдөгү өзгөчө жагдайдан улам жабылып калган.  

2020-жылдын 10-апрелинде карыз алуучунун кредити боюнча негизги сумманы жана пайыздарды төлөө мөөнөтү тиешелүү сумманы кредит төлөө мөөнөтүнүн акырында төлөө шарты менен 4 айга жылдырылган жана кредиттик келишимдин мөөнөтү 4 айга узартылган.  

Б.а жаңы шарттарга ылайык 2020-жылдын 10-августунан тартып (4 айдан кийин) карыз алуучу негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөмдү төлөй баштоого тийиш, ал мурдагы график боюнча төлөнүүчү суммага барабар (аннуитеттик төлөм болсо) болот. 

Кредиттин кошумча убактысы, б.а 4 ай ичинде карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгилде төлөбөгөн карыздын негизги суммасынын калдыгын жана пайыздарды кредит мөөнөтүнүн акырында төлөөгө тийиш болот. Кредиттик келишимдин мөөнөтү 2026-жылдын 10-майында бүтөт.  

 

2-жагдай. 

2019-жылдын 10-январында жеке адам (мындан ары - карыз алуучу) банктан турак үйүн ремонттоо үчүн 3 жылдык мөөнөткө кредит алган. Карыз алуучу тойканада жумасына 4 күн официант болуп иштечү, мында анын эмгек акысы ар айлык кирешесинин 60%, азык-түлүк дүкөнүндө жумасына 3 жолу сатуучу катары иштеп тапкан маянасы 40 % түзгөн.  

COVID-19 пандемиясына байланыштуу тойкана ээси бардык официанттарды эмгек акысы сакталбаган өргүүгө жиберген. Карыз алуучу азык-түлүк дүкөнүндө жумасына 3 жолу сатуучу катары ишин уланта берген.  

Банк 2020-жылдын 10-апрелинде карыз алуучунун кредити боюнча карыздын негизги суммасын төлөөнү 3 айлык мөөнөткө жылдырган. Карыз алуучу дүкөндөн иштеп тапкан кирешесинин эсебинен пайыздарды төлөй ала тургандыгын билдирген.  

Мында негизги карыздын 3 ай ичиндеги суммасы кредиттин калган мөөнөтүнө бөлүштүрүлгөн, натыйжада 2020-жылдын 10-июлунан тартып карыз алуучунун ар айлык төлөмүнүн суммасы апрель айынан тартып июнь айын кошо алгандагы ар айлык төлөмдөрдүн суммасына көбөйгөн, бирок кредиттин мөөнөтү 3 жыл бойдон калат.  

Карыз алуучунун кредиттин ордун жабуу мүмкүнчүлүгүнө жана COVID-19 инфекциясынын жайылышы боюнча чектөөлөргө байланыштуу ар кандай жагдайлар көп болушу мүмкүн, бул мисалдар, эгерде карыз алуучуда акча агымдары (кирешелер) толугу менен жок болсо, 1-жагдайдын мисалында келтирилгендей мындан ары ордун жабуунун өзгөрүлмөлүү шарттары менен кредит боюнча төлөмдүн бардык суммасына төлөө мөөнөтүн жылдыруу мүмкүнчүлүгү бериле тургандыгын көрсөткөн жеңилдетилген варианты гана болуп саналат. Карыздын бөлүгүн төлөөгө мүмкүн болгон кандайдыр бир финансылык булактар болгон учурда, мисалы 2-жагдайдын мисалында келтирилген пайыздарды төлөө мүмкүн болсо, банк негизги карыз боюнча гана мөөнөтүн жылдырышы мүмкүн. 

 

 

Карыз алуучу төлөмдүн мөөнөтүн өз убагында жана кийинкиге туура калтыруу үчүн төмөнкүлөрдү билүүсү зарыл: 

 

1. Байланыштын кайсы болбосун түрү аркылуу кредит алган банкка кайрылып, төлөмдүн мөөнөтүн жылдыруу же жеткиликтүү болгон, мүмкүнчүлүккө жараша байланыштын аралыкта орнотулган каналдары аркылуу кредиттин ордун жабуу шарттарын өзгөртүү жөнүндө өтүнүчтү берүүсү зарыл. 

2. Карыз алуучу кредиттин ордун жаап баштай турган мөөнөткө туура баа берүүсү зарыл, мүмкүнчүлүккө жараша ай сайын, чейрек сайын, ар бир жарым жыл сайын төлөй алган сумманы эсептөөгө тийиш. 

3. Кредиттин ордун жабуу маселесин чечүү мүмкүндүгү жөнүндө консультация алуу үчүн банктын өкүлүнө кайрылып, кредиттин ордун жаап баштай турган мөөнөттөр, алар боюнча төлөмдөрдүн мүмкүн болгон суммалары жөнүндө маалыматты сунуштоого тийиш жана карыз алуучу сыяктуу эле, банк үчүн да оптималдуу/алгылыктуу графикти кабыл алуу зарыл. 

 

Кредиттик төлөмдөр боюнча мөөнөттүн, аны менен бирге пайыздардын төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгына карабастан, банк график боюнча карыз алуучу келечекте төлөй турган пайыздарды чегерүүнү улантаарын билүү зарыл. Бул банктар бизнестин башка түзүмдөрү сыяктуу эле, ишкердик субъектиси болуп саналгандыктан, алардын ишинин максатынан болуп, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодон, биринчи кезекте кредиттөөдөн пайда алуу саналат. Банктын кирешесинен ошондой эле кызматкерлердин эмгек акыларынын сакталышы жана банктын аманатчылары жана башка кредиторлору алдында депозиттер боюнча милдеттенмелердин аткарылышы көз каранды. Мындан тышкары, банктар белгилүү бир пайыздык чен боюнча тартылган кредиторлордун карыздык каражаттарынын эсебинен кредиттерди берет. Карыз алуучулардын кредиттери боюнча пайыздардын токтотулушу жана мындан улам кредиторлор алдында милдеттенмелердин өз убагында аткарылбашы банк тутумуна карата ишенимди жоготууга жана инвестициялардын агылып чыгуусуна алып келиши ыктымал. 

 

Эгерде карыз алуучунун даттануусу болсо, ар бир банкта керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо боюнча тиешелүү жол-жобо бар экендигин билүү зарыл. Карыз алуучу банктын жооптуу кызматкеринен өтүнүч кат берүү тартиби жөнүндө маалымат ала алат же болбосо банктын расмий сайтынан көрсөтүлгөн маалыматты таба алат.  

Мындан тышкары, банктын аткаруу органынын жетекчиси же анын башка ыйгарым укуктуу мүчөлөрү, ошондой эле филиалдардын жетекчилери банктын расмий сайтында жана маалымат такталарында жайгаштырылган графикке ылайык кардарларды жеке кабыл алат.  

Талаш маселелер келип чыккан учурда же банк менен жалпы чечимге келүү мүмкүн болбогон учурда карыз алуучу алгач банкка кагаз жүзүндө кайрылуусу зарыл, анткени жарандык-укуктук келишимдерден улам келип чыккан талаш маселелер тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет, ал эми тараптар макулдашууга келе албаса анда соттук тартипте карала тургандыгын билүү зарыл.  

Кагаз жүзүндө кайрылуу банктын жооптуу кызматкерине берилиши мүмкүн же почта жана байланыштын башка каналдары аркылуу жөнөтүлүп же болбосо “Даттаануулар жана сунуштар китебинде” келтирилиши мүмкүн.  

Кайрылууда, карыз алуучунун аты-жөнүнөн, дарегинен, телефон номеринен тышкары, кайрылуунун маңызы көрсөтүлүп, зарылчылыкка жараша карыз алуучунун далилдерин тастыктоочу документтер болушу зарыл.  

Банктар ак ниеттүүлүк, ачык-айкындуулук, чындык, карыз алуучуга карата өнөктөштүк, алардын экономикалык кызыкчылыктарын жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу сыяктуу жооптуу кредиттөө принциптеринин сакталышы менен кредиттик ишти жүзөгө ашырууга милдеттүү экендигин билүү зарыл. 

Банк тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн принциптер бузулган же банктан жооп алынбаган суроолор келип чыккан учурда карыз алуучу Улуттук банкка кайрыла алат. Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрү үчүн кайрылууларды берүү тартиби жана байланыш маалыматы Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланган. 

 


Датасы: 19.05.2020
Туруктуу шилтеме

Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн эсине! 

 

Бишкек жана Ош шаарларынын аймагында, Нарын областынын Ат-Башы районунун жана Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагында өзгөчө кырдаал режими шартында карантинди сактоо чараларынын улантылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) жарандарга коронавирус инфекциясын андан ары жайылтуу тобокелдигинен алыс болуу үчүн алдын алуу чараларын бекем сактоо зарылдыгын эскертет.  

Өзгөчө кырдаал режими шарттарында дагы Улуттук банк жарандардын кайрылууларын кароо иштерин улантып жатат. Ошентсе да, коомдук жайларга баруу зарылдыгы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу үчүн финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр Улуттук банкка же анын аймактык бөлүмдөрүнө өз кайрылууларын электрондук почтага жөнөтүү менен электрондук түрдө кайрыла алышат. Даректери төмөндө көрсөтүлгөн.  

Электрондук почтага кайрылуу жөнөткөн учурда, кайрылып жаткан адам милдеттүү түрдө өзүнүн аты-жөнүн (толук), байланышуу үчүн телефон номерин (үй, мобилдик же жумуш), жашаган жеринин дарегин көрсөтүүгө жана кайрылуунун мазмунун чагылдырууга тийиш. Мүмкүн болсо документтердин электрондук көчүрмөлөрүн дагы тиркеп коюуга болот.  

Улуттук банк электрондук түрдө кайрылууну алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде электрондук почта аркылуу кайрылган адамга кайрылуу келип түшкөн күнүн жана убактысын, ага берилген кириш каттоо номерин, байланышуу үчүн тиешелүү телефон номерлерин көрсөтүү менен кайрылуу кароого кабыл алынгандыгы же себебин негиздөө менен кароодон баш тартылгандыгы тууралуу электрондук билдирүү жөнөтөт.  

Электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылууну карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча арыз ээсине электрондук жооп берүүдөн тышкары, кайрылууда көрсөтүлгөн дарек боюнча кат жүзүндө кошумча жооп жөнөтүлөт.  

Жарандар финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселелери боюнча зарыл болгон маалыматты ыкчам алуу үчүн төмөндөгү телефондор аркылуу кайрыла алышат:  

 

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталыштары 

Шаар коду, телефон номерлери 

Электрондук почтанын дареги 

Улуттук банктын борбордук аппараты 

0(555) 855 748; 0(770) 73 73 49  

0(312) 61 04 86; 0(312) 61 52 78 

mail@nbkr.kg  

Ош областтык башкармалыгы 

0(3222) 48434; 0(3222) 48375 

jsydykov@nbkr.kg  

Нарын областтык башкармалыгы 

0(3522) 50442; 0(3522) 50472 

uduyshenaliev@nbkr.kg  

Ысык-Көл областтык башкармалыгы 

0(3922) 51251; 0(3922) 51247 

ftartykov@nbkr.kg  

Жалал-Абад областтык башкармалыгы 

0(3722) 23884 

hakimbekov@nbkr.kg  

Талас областтык башкармалыгы 

0(3422) 52270; 0(3422) 52077 

iestebesov@nbkr.kg  

Баткен областындагы өкүлчүлүк 

0(3622) 50446 

arazakov@nbkr.kg  

 

 


Датасы: 15.05.2020
Туруктуу шилтеме

Эпидемиологиялык кооптуу жагдайды төмөндөтүү жана финансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чаралардын алкагында, 2020-жылдын 13-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтому кабыл алынды. 

Ушул токтомго ылайык банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо боюнча минималдуу талаптар аныкталат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Токтомго кошумча Эл аралык финансы корпорациясынын (IFC) көмөгү менен даярдалган «Кардарларды аралыктан талаптагыдай текшерүү менен тейлөөдө кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу жана терроризмди каржылоо тобокелдиктерин талдап-иликтөө» коммерциялык банктарга кардарды талаптагыдай текшерүүнү уюштуруу боюнча методикалык сунуш-көрсөтмө катары жөнөтүлөт. 

 


Датасы: 15.05.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобонун долбоорун коомдук талкууга сунуштайт.  

Улуттук банктын ченемдик укуктук актысынын долбоору, кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн, анын ичинде Кыргыз Республикасынын региондорунда жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, банк жана төлөм системаларынын бар болгон жана жаңы катышуучулар рыногуна инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды жайылтуу үчүн тоскоолдуктарды азайтуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын төмөндөтүү, инновациялык ишти жөнгө салуу жана контролдоо, ошондой эле мындай ишке талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүнүн негизинде башка маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу максатында иштелип чыкты. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Бардык кызыкдар болгон жактар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 15-июнунан кечиктирбестен ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 14.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

коммерциялык банктар жана банк эмес финансы-кредит уюмдары үчүн кредиттик аукциондорду өткөрүүнү пландаштырууда 

 

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада пайда болгон терс кесепеттерди жеңилдетүү, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Улуттук банк: 

· 2020-жылдын 21-майында коммерциялык банктар үчүн ишкер субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга багытталган, жалпы өлчөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды; 

· 2020-жылдын 28-майында банк эмес финансы-кредит уюмдары үчүн коронавирустун жайылышынан улам пайда болгон терс кесепеттерди жеңилдетүү үчүн республиканын региондорун каржылоого жана колдоого багытталган, жалпы өлчөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоо менен кредиттик аукциондорду өткөрүүнү пландаштырат. 

Кредиттик аукциондорду өткөрүүнүн шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин тиешелүүлүгүнө жараша 2020-жылдын 18 жана 25-майында өткөрүү белгиленген отурумдарынын жыйынтыгы боюнча аныкталат. 

 


Датасы: 07.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу SWIFT компаниясынын коопсуздук боюнча «Shared Infrastructure Programme»* программасын ишке киргизүү боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында эл аралык сертификациядан ийгиликтүү өтүп, дүйнөнүн сертификациядан өткөн сервис бюролорунун тизмесине кирди. 

2018-жылы SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнүнүн базасында жана чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөрдүн жана которуулардын сапатын, коопсуздугун, ишенимдүүлүгүн жана туруктуулугун жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында СВИФТ сервис бюросу түзүлгөн. Мындай чечимди кабыл алуунун өзү Кыргыз Республикасынын финансы системасынын туруктуулугун жогорулатууга өбөлгө түзгөн. 

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнүнө туташуу кызматын көрсөткөн биринчи жана жападан жалгыз бюро болуп, Улуттук банктын СВИФТ сервис бюросу эсептелет. 

Сертификацияланган сервис бюролорунун тизмеси SWIFT компаниясынын www.swift.com расмий интернет сайтында төмөнкү шилтеме боюнча жарыяланган https://www.swift.com/about-us/partner-programme/shared-infrastructure-programme/service-bureau-directory

* Shared Infrastructure Programme SWIFT компаниясынын атайын талаптары белгиленген программасы, ал сапатты, коопсуздукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу менен SWIFT системасына туташуу сунушталган сервис бюролору үчүн алгылыктуу критерийлерди жана операциялар стандарттарын аныктайт. 


Датасы: 06.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуу Ата Мекендик согушта Улуу Жеңишке жетишкендигинин 75 жылдыгына арнап «Тарыхый окуялар» сериясындагы «Улуу Жеңишке 75 жыл» коллекциялык күмүш жана жез-никель монеталарын, ошондой эле ушул сериядагы «Элдик Апрель революциясына 10 жыл» коллекциялык жез-никель монетасын жүгүртүүгө чыгарды.  

«Улуу Жеңишке 75 жыл» монетасы 

Бир канча жылдар өтүп, кайсы бир окуялар тарых барактарынан өчсө дагы каардуу Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында канын, жанын аябай салгылашкан, өз элинин эркиндиги үчүн курман болгон баатырлардын жасаган эрдиктери кийинки муундардын эсинде түбөлүккө сакталат.  

Монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин тынчтыкты даңазалаган көгүчкөн түзөт (күмүш монетасында голограмма түрүндө берилген), анын арткы фонунда Кызыл Армиянын солдаттарынын жана офицерлеринин «Жеңиш автографтары» жазылган Рейхстаг дубалы чагылдырылган. Монетанын жогору жагында «Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе» жазуусу, ал эми төмөн жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925°), салмагы (28,28 г), ошондой эле монетанын номиналы (10) жана Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдигинен болгон сомдун графикалык белгиси С берилген. 

Монетанын арткы бетинде «75» деген сандын фонунда «28 Баатырдын эрдиги үчүн» мемориалдык комплексинин элеси түшүрүлгөн. Монетанын жогору жагында «Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе» жазуусу жана Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын төмөн жагында кайраттуулук менен эрдиктин символу катары гвоздика гүлү түстүү басма менен түшүрүлүп, монетанын чыгарылган жылы (2020) көрсөтүлгөн. 

Согуштун алгачкы жылдарында генерал-майор И.В. Панфилов командалык кылган 316-аткычтар дивизиясынын душмандарга каршы сокку урган беттеши чечүүчү жана маанилүү салгылашуунун бири болуп саналат, алардын катарында кыргыз элинин эр жүрөк уулдары да бар эле. 28 панфиловчулардын мындай эрдиктери согуш жылдарында өзгөчө чечүүчү ролду ойногон. Эр жүрөк баатырлардын артка тартпас кайраты менен эрдиктери эл арасында уламыштарга айланып, алардын ысымдары тарых барактарында өлбөс-өчпөс бойдон түбөлүккө сакталып калды. 1975-жылы салгылашуу болуп өткөн жерде  

«28 Баатырдын эрдиги үчүн» мемориалдык комплекси орнотулган, ал 28 панфиловчулардын катарында салгылашкан алты улуттун өкүлүнөн болгон жоокерлердин элесин чагылдырган алты монументалдык эстеликтен турат. 

 

 

 

«Элдик Апрель революциясына 10 жыл» монетасы Элдик Апрель революциясынын 10 жылдыгына арналып чыгарылган. 

Монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин 2010-жылдын 7-апрелинде болуп өткөн кайгылуу окуяларда курман болгондордун жаркын элесине арнап, Бишкек шаарынын Ала-Тоо аянтында орнотулган монументтин фрагменти түзөт. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Элдик Апрель революциясына 10 жыл» деген жазуу чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинде кыргыз улуттук оймо-чиймесинин фонунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазуу жайгаштырылган, ал эми төмөнкү бөлүгүндө монета чыгарылган жыл (2020) көрсөтүлгөн. 

 

 

 

Монеталардын мүнөздөмөсү 

 

Монетанын аталышы 

Номиналы 

Металлы 

Диаметри 

(мм) 

Салмагы (г) 

Сапаты 

Нускасы (даана) 

Сатуу баасы  

«Улуу Жеңишке 75 жыл»  

10 сом 

Ag 925°  

38,61 

28,28 

Proof 

1 000 

3 270 сом 

«Улуу Жеңишке 75 жыл» 

1 сом 

CuNi 

30,00 

12,00 

Proof-like 

5 000 

425 сом 

«Элдик Апрель революция-сына 10 жыл» 

1 сом 

CuNi 

30,00 

12,00 

Proof-like 

1 000 

815 сом 

 

Ар бир монета акрил капсуласына салынган жана өзүнчө таңгакталган. Коллекциялык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.  


Датасы: 30.04.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 29-апрелинде төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- №2020-П-12/25-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча убактылуу кошумча чаралар жөнүндө» токтом. Бул токтом Улуттук банктын айрым талаптарынын банктар тарабынан аткарылышын жеңилдетүүгө жана убактылуу токтотууга байланыштуу кабыл алынып, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого багытталган; 

- №2020-П-12/25-7-(НПА) «Коммерциялык банктар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө» токтом. Бул токтом активдерди классификациялоого карата атайын талаптарды белгилеп, банктарга өз ресурстарын мобилизациялоого өбөлгө түзөт жана Кыргыз Республикасынын калкынын иш жигердүүлүгүн колдоого мүмкүндүк берет. 

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 28.04.2020
Туруктуу шилтеме

 

Улуттук банк кредиттик төлөмдөрдүн мөөнөттөрүн жылдыруу, комиссиялык жана айыптык төлөмдөрдү алууга, туум чегерүүгө тыюу салуу боюнча түшүндүрмөлөрдү берет 

 

Коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу экономикалык терс кесепеттерди жөнгө салуу максатында колдонулуп жаткан чаралардын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 2020-жылдын 18-мартында өлкөнүн ишкер субъектилерин жана калкын колдоого, банк жана финансы системасынын туруктуулугун сактоого багытталган чечим кабыл алынган.  

Улуттук банктын бул чечими менен финансы-кредит уюмдарына карыз алуучуга кандай жеңилдиктер берилгендигине карабастан, кредиттик келишим шарттарын кайра карап чыгууда комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегерүүгө жана алууга тыюу салынган.  

Карыз алуучу кредит боюнча төлөмдөрдү убагында төлөй албаган же сумманын бир бөлүгүн гана төлөгөн учурда, ага үстөк айып (айыптык төлөм/туум) салууга тыюу салынган. 

Финансы-кредит уюмдарына карыз алуучулардын кредитти төлөө мөөнөтүн негизги суммасы боюнча да, чегерилген пайыздар боюнча да өз-өзүнчө же чогуу алганда кеминде 3 (үч) айга жылдыруу сунушталган. Мында карыз алуучунун финансы-кредит уюмунун алдындагы карызын кечүү эмес, төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу сунушталгандыгын белгилеп кетүү зарыл. Анткени бул коммерциялык банктардын аманатчылар алдындагы милдеттенмелерин аткаруу мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизет. 

Жарандардын көңүлүн «кредиттик тыныгуу» бул негизги суммага пайыздарды чегерүү токтотулду дегенди билдирбей тургандыгына бурабыз. Улуттук банктын сунуш-көрсөтмөсүндө негизги сумманы жана пайыздарды төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгы так белгиленген, мында коммерциялык банктардын бар милдеттенмелерине байланыштуу негизги суммага пайыздарды чегерүү токтотулушу мүмкүн эмес. 

Улуттук банктын сунуш-көрсөтмөсүнүн өзүнчө пунктунда белгилүү бир карыз алуучунун абалына, атап айтканда, анын бизнесинин абалына жана каржылоо булактарына баа берүү талабы белгиленген. Баа берүүнүн жыйынтыгында банк сунуш кылынып жаткан үч ай мезгилинен ашкан мөөнөткө кредитти реструктуризациялоо жана пролонгациялоо жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.  

Ошондой эле баа берүүдөн тышкары, жылдырылган мөөнөткө аманатчылардын депозитинин жайгаштырылган мөөнөтү да түздөн-төз таасирин тийгизерин эске алуу зарыл, себеби банк алардын каражаттарынын эсебинен кредит берет.  

Республиканын көптөгөн ишкерлери сыяктуу эле коммерциялык банктар да коронавирус инфекциясынан улам келип чыккан оор шарттарда өз бизнесин жүргүзүп жаткан ишкердик иштин субъектилери болуп саналат.  

Бүгүнкү күндө банк чөйрөсүндө 15000 жаран эмгектенет, алар өлкөбүздүн калкын финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылат. 

2020-жылдын 27-апрелине карата абал боюнча коммерциялык банктар тарабынан жалпы 46,5 млрд. сом суммасына 57 миң кредит реструктуризацияланган. Ошондой эле 24 млрд. сом суммасынын тегерегинде 25 миңге жакын билдирмелер банктар тарабынан кошумча каралууда.  

Бул маалыматта банктардын көпчүлүк кардарлары киргизилген чектөөлөргө байланыштуу банкка өз учурунда билдирме бере албай жаткандыгы эске алынган эмес. Ушуга байланыштуу Улуттук банк берилген арыздардын дагы көбөйүшүн жана өзгөчө абал токтотулгандан кийин да банктардын кредиттерди реструктуризациялашын болжолдойт. 

Кредит боюнча төлөмдөрдү төлөөдө кыйынчылыктар келип чыккан шартта, карыз алуучу финансы-кредит уюмуна кредиттик келишимдин шарттарын өзгөртүү (негизги сумма сыяктуу эле, пайыздар боюнча да төлөө мөөнөтүн жылдыруу, төлөө графигин өзгөртүү, төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу, пайыздык ченди төмөндөтүү ж.б.) өтүнүчү менен кайрылуусу зарыл.  

Финансы-кредит уюмдары, өз кезегинде, ар бир кредит боюнча өзүнчө жеке чечим кабыл алып, учурдагы жагдайга байланыштуу карыз алуучуларга кредиттик милдеттенмелерин жеңилдетүүгө мүмкүндүк берген ар түрдүү варианттарды сунуштайт (келишим шарттарын кайра кароо, төлөө мөөнөтүн жылдыруу).  

Коронавирус инфекциясынын жалпы жайылып кетүүсүнө жол бербөөгө байланыштуу жагдайдан улам кредитти төлөө мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө маалыматтар кредиттик бюролор тарабынан терс кредиттик маалыматка киргизилбейт. Ушуга байланыштуу келечекте кредит алууда финансы-кредит уюмдары кредиттерди төлөөнүн мөөнөтүн кечиктирүүнүн себептерине көңүл бурушат.  

Кабыл алынган чечимдер финансы-кредит уюмдарынын карыз алуучулары болуп саналган жеке адамдарга да юридикалык жактарга таркатылат. Ошол эле учурда кабыл алынган ченемдер коронавирус инфекциясынын жайылышына же ага каршы күрөшүү боюнча кабыл алынган чараларга байланыштуу тике же кыйыр түрдө финансылык кыйынчылыктарга туш болгон карыз алуучулардын төлөмдөрүнө гана карата колдонулат. 

Өзгөчө абал режими шартында финансы-кредит уюмдарына алардын расмий сайттары, электрондук почталары жана башка байланыш каналдары аркылуу аралыктан кайрылуу сунушталат.  

Улуттук банктын талаптарына ылайык, кардар банкка кайрылган ар бир учур кайрылуулар боюнча журналда катталат, ага ылайык финансы-кредит уюмдары карыз алуучулардын арыздарын карап чыгууга жана жооп жөнөтүүгө милдеттүү

Жогорудагы чаралар өлкөдөгү экономикалык жана социалдык абалга жараша Улуттук банк тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынганга чейин колдонулат.  

Кандайдыр бир суроолор пайда болгон же даттануу зарылдыгы жаралган учурда төмөндөгү телефондорго кайрылууну өтүнөбүз: 

Башкармалыктын аталышы 

Шаар коду, телефон номерлери 

Электрондук почтанын дареги 

Улуттук банктын  

борбордук аппараты 

0(555) 85 57 48 

0 (770) 73 73 49 

(0312) 61 04 86 (0312) 61 52 78 

mail@nbkr.kg 

Ош областтык башкармалыгы 

(03222) 48434 

(03222) 48375 

jsydykov@nbkr.kg 

Нарын областтык башкармалыгы 

(03522) 50442 

(03522) 50472 

uduyshenaliev@nbkr.kg 

Ысык-Көл областтык башкармалыгы 

(03922) 51251 

(03922)51247  

ftartykov@nbkr.kg 

Жалал-Абад областтык башкармалыгы  

(03722) 23884 

hakimbekov@nbkr.kg 

Талас областтык башкармалыгы 

(03422) 52270 

(03422) 52077  

iestebesov@nbkr.kg 

Баткен областындагы өкүлчүлүк 

(03622) 50446 

arazakov@nbkr.kg 

 


Датасы: 27.04.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын аткарбагандыгы үчүн «ЖОКОЙ кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 1997-жылдын 29-октябрындагы №1 лицензиясынын аракетин 2020-жылдын 28-апрелинен тартып убактылуу токтотту.  

«ЖОКОЙ кредиттик союзу» финансылык кооперативинин юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Ч. Айтматов көчөсү, № 52. 


Датасы: 24.04.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк тарабынан Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоор иштелип чыкты. Сунушталган өзгөртүүлөр коммерциялык банкты микрофинансылык компанияга кайра каттоо боюнча жана башка талаптарды камтыйт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2020-жылдын 22-майынан кечиктирбестен mtatybekova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 

 


Датасы: 23.04.2020
Туруктуу шилтеме

Комиссиялык жана башка төлөмдөрдүн тизмесинин жана өлчөмүнүн экономикалык жактан максатка ылайыктуулугун изилдөө, ошондой эле аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан кредиттерди берүүнүн алкагында комиссиялык жана башка төлөмдөрдү белгилөөдө адилеттүү ыкманы камсыз кылуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) иштелип чыкты. Мындан тышкары долбоордо күрөөнү баалоого карата талаптар белгиленет. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2020-жылдын 22-майынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 


Датасы: 23.04.2020
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктык төлөм карттарынан нак акча алууну, акчаларды которууну кошо алганда, өзгөчө абал режими шартында калктын банктык кызмат көрсөтүүлөргө муктаждыгын канааттандыруу максатында, 2020-жылдын 27-апрелинен тартып 30-апрелине чейин Бишкек шаарына жакын жайгашкан жаңы жана калктуу конуштарда саат 10.00дөн тартып 15.00гө чейин 14 көчмө кассасынын иши кайрадан ишке кире тургандыгын маалымдайт. Бишкек шаарына жакын жайгашкан калктуу конуштарда уюштурулган коммерциялык банктардын көчмө кассаларынын жайгашкан жери, иштөө тартиби жөнүндө маалымат төмөндө келтирилген.

 

Коммерциялык банктардын көчмө кассалары (2020-жылдын 27-апрелинен тартып 30-апрелине чейин)  

ИШТӨӨ ГРАФИГИ

 № 

Касса 

Дареги  

Иштөө режими 

Банктык операциялар тизмеги  

Банк 

Свердлов району 

1. 

«Ак-Тилек» көчмө кассасы 

«Ак-Тилек» конушу, Чалдабар көч. 2а (Свердлов районунун муниципалдык-аймактык башкармалыгынын имараты (МАБ-0)) 

саат 10.00 - 15.00 чейин 

Жеке адамдарды гана тейлөө:  

1) бюджетке төлөмдөрдү кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө

2) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

3) банктын кардарларынан алынган кредиттердин ордун жабуу эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу; 

4) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

5) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу). 

 

 

 

 

 

«ДКИБ» ЖАК 

0312 610610 

2. 

«Энесай» көчмө кассасы 

«Энесай» конушу, 10-көчө, 36-үй (МАБ 21). 

саат 09.00 - 16.00 чейин    

1) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

2) кредиттин ордун жабуу; 

3) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу); 

4) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

 

 

 

«Бакай Банк» ААК 

0312 610061 

0554 006111 

3. 

«Красный Строитель» көчмө кассасы 

«Красный Строитель» конушу, Ден көч., коомдук сейил бактын ичинде милиция участогунун пунктунун имараты  

саат 9.30 - 12.00 чейин 

1) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу);  

2) кредиттин ордун жабуу;  

3) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү;  

4) жеке адамдар үчүн акча которуулар. 

 

 

 

«КБ КЫРГЫЗСТАН» ААК 

0312 613333 

4. 

«Дордой-2» көчмө кассасы 

«Дордой-2» конушу 8-көчө, милиция участогунун пунктунун имараты 

саат 12.30 - 15.00 чейин 

5. 

«Келечек» көчмө кассасы 

Елебесов көч., 316/5,  №8 милиция участогунун пункту, №7 милициянын шаардык бөлүмү, мобилдик касса 

27-апрель, 29-апрель, 1-май  

саат 10.00 - 15.00 чейин 

1) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

2) банктын кардарларынан алынган кредиттердин ордун жабуу эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу; 

3) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

4) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу). 

 

 

«Дос-Кредобанк» ААК 

0312 986989 

Биринчи май району 

6. 

«Азиз базары» көчмө кассасы 

«Азиз» базарындагы контейнер  

саат 9.00 - 15.00 чейин 

1) нак акча каражаттарын алуу жана POS-терминалдар аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, эмгек акыларды жана социалдык жөлөк пулдарды берүү); 

2) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

3) акча каражаттарынын аныктыгын текшерүү жана нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

4) бюджетке төлөмдөрдү кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө

5) банктын кардарларынан алынган кредиттердин ордун жабуу эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Керемет Банк» ААК 

0312 554444 

7. 

«Ак Босого» көчмө кассасы 

«Ак Босого» конушу, милиция участогунун пунктунун имараты 

8. 

«Калыс-Ордо» көчмө кассасы 

«Калыс-Ордо» конушу, 109-көчө, 6-имарат (Биринчи май районунун Милиция участогунун пунктунун имараты) 

саат 10.00 - 15.00 чейин    

1) РOS-терминал аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү берүү). 

«Финка Банк» ЖАК 

0312 440440 

9. 

«Мурас-Ордо» көчмө кассасы 

«Мурас-Ордо» конушу, 19-көчө (№17 милиция участогунун пунктунун имараты, Биринчи май районунун №5 милициянын шаардык бөлүмү

саат 9.30 - 15.30 чейин 

1) эсеп ачуусуз акча которууларды жүзөгө ашыруу (филиалдар аралык, акча которуу системалары боюнча); 

2) POS-терминал аркылуу банктык төлөм карттарынан пенсияларды, эмгек акыларды жана жөлөк пулдарды берүү);  

3) валюта алмашуу операциялары; 

4) толуктоолорду кабыл алуу/«Оптима Банк» ААКта ачылган эсептен аманаттарды берүү.  

«Оптима Банк» ААК 

0312 90 59 59 

Ленин району 

10. 

«Ак-Ордо» көчмө кассасы 

«Ак-Ордо» конушу, Гагарин көч. номери жок (Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын №24 милиция участогунун пунктунун имараты) 

саат 09.00 - 16.00 чейин 

1) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

2) кредиттин ордун жабуу; 

3) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу); 

4) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү.  

«Айыл Банк» ААК 

0556 680000 

11. 

«Ак-Өргө» көчмө кассасы 

«Ак-Өргө» конушу Омуракунов көч., 60 (Ашар көч. кесилишинде) 

28-апрель, 30-апрель 

саат 10.00 - 15.00 чейин 

1) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

2) банктын кардарларынан алынган кредиттердин ордун жабуу эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу; 

3) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

4) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу). 

«Дос-Кредобанк» ААК 

0312 98 69 89 

12. 

«Арча-Бешик» көчмө кассасы 

«Арча-Бешик» конушу, Чортеков көч., 469 (Жайыл баатыр көч. кесилишинде) («Арти» дүкөнү

саат 10.00 - 15.00 чейин    

1) pos-терминал аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү берүү); 

2) кредиттердин ордун жабуу эсебине кардарлардан төлөмдөрдү кабыл алуу; 

3) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

4) «Элсом» капчыгын толуктоо жана нак акча алуу; 

5) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

«КИКБ» ЖАК 

0312 620101 

13. 

«Ала-Тоо» көчмө кассасы 

Жоон-Дөбө көч., 30 (№1 милициянын шаардык бөлүмүнүн имараты) 

саат 10.00 - 15.00 чейин 

1) РOS-терминал аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү берүү). 

«РСК Банк» ААК 

0312/552 91111 

Октябрь району 

14. 

«Кара-Жыгач» көчмө кассасы 

«Кара-Жыгач» конушу, Исакеев көч., 36/6 (№6 милиция участогунун пунктунун имараты) 

саат 10.00 - 15.00 чейин 

1) эсеп ачуусуз акча которууларды жүзөгө ашыруу (филиалдар аралык, акча которуу системалары боюнча); 

2) РOS-терминал аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү берүү); 

3) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

4) толуктоолорду кабыл алуу/«ФКБ» ААКта ачылган эсептен аманаттарды берүү

5) кредиттердин ордун жабуу эсебине кардарлардан төлөмдөрдү кабыл алуу. 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

0(312) 30-30-14, 30-35-10, 30-34-87, 30-34-12, 443-443 

 

* Коммерциялык банктардын чыгуу кассаларынын иш тартиби жөнүндө толук маалымат алуу үчүн коммерциялык банктарга кайрылыңыз.


Датасы: 16.04.2020
Туруктуу шилтеме

Пенсияларды, жөлөк пулдарды жана эмгек акыларын чегерүү мезгилинде калкты нак акча менен камсыз кылуу үчүн көчмө кассалар уюштурулду  

 

Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына 2020-жылдын 25-мартынан тартып киргизилген өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шарттарында, Улуттук банк жана коммерциялык банктар калктын бир орундан башка орунга жылуу мүмкүнчүлүгү чектелгендигин эске алуу менен, элдин жана экономика чөйрөсүнүн керектөөлөрүн өз учурунда жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу иштерин улантып жатат.  

Эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулдарды чегерүү мезгилинде калкты нак акча менен өз учурунда камсыз кылуу максатында, Улуттук банк Бишкек шаарынын комендатурасы жана коммерциялык банктар менен биргеликте көчмө кассаларды уюштурду.  

2020-жылдын 10-апрелинен 15-апрелине чейин Бишкек шаарына жакын жайгашкан Ак-Ордо, Энесай, Ак-Өргө, Ак-Тилек, Арча-Бешик, Красный Строитель, Дордой-2, Мурас-Ордо, Ала-Тоо, Калыс-Ордо турак жай жана жаңы конуштарында ачылган көчмө кассаларда жарандардын нак акча алуу, пенсия, жөлөк пул жана эмгек акыларын алуу, акча которууларды жөнөтүү/алуу, акча алмашуу операцияларын жана башка банктык операцияларды жүргүзүшү үчүн шарттар түзүлгөн.  

Эгерде өзгөчө абал шарттарында калктын банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу зарылчылыгы келип чыкса, анда аталган көчмө кассалардын иши кайрадан жандандырылат. 

Ошондой эле Жалал-Абад областынын комендатурасы жана коммерциялык банктар менен биргеликте Жалал-Абад областынын Сузак районунун жогорку аймагында, атап айтканда, Кыз-Көл, Курманбек жана Көк-Арт айыл аймактарында жарандар пенсия, жөлөк пул жана эмгек акыларын өз учурунда алуусу, ошондой эле акча которууларын жөнөтүүсү/алуусу ж.б. үчүн көчмө кассалар уюштурулган. Ал эми Жалал-Абад областынын Сузак районунун төмөнкү аймагын нак акча менен камсыз кылуу максатында, 2020-жылдын 16-апрелинен тартып Барпы жана Атабеков айыл өкмөттөрүндө көчмө кассалары ачылды.  

2020-жылдын 25-мартынан тартып Баткен областына киргизилген өзгөчө кырдаал шартында, Баткен областтык штабынын коммерциялык банктар менен биргеликте көмөктөшүүсү менен Баткен районунун Кыштут, Дара, Суу-Башы, Кара-Бак айыл аймактарында жана Лейлек районунун Ак-Суу, Бешкент, Маргун, Жаңы-Жер, Лейлек, Катраң, Кулунду, Сумбула жана Тогуз-Булак сыяктуу бардык айыл аймактарындагы калк пенсия, жөлөк пул, эмгек акыны өз учурунда алуусу жана башка банктык операцияларды жүргүзүүсү үчүн көчмө кассалар уюштурулган. 

Андан тышкары, региондордун калкын нак акча менен өз убагында камсыз кылуу, эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулдарды алуусуна шарт түзүү максатында, «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасы жана коммерциялык банктар менен биргеликте пилоттук долбоор ишке ашырылып жатат. Учурда өлкөнүн 1000ге жакын айылы 375 POS-терминал менен тейленип жатат. 

Ошондой эле, калктын нак акча алуу жана нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү өлкөнүн бардык региондорунда орнотулган банктык жабдуулар аркылуу да камсыз кылынууда.  

2020-жылдын 1-мартына карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында 1 744 банкомат, 11 260 POS-терминал (анын ичинен 9 136 POS-терминал - соода-тейлөө түйүндөрүндө жана 2 124 POS-терминал коммерциялык банктардын филиалдарында жана сактык кассаларында) жана 1 927 төлөм терминалы орнотулган. 

Орнотулган банкоматтарга Улуттук банк тарабынан күн сайын жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча, банктык жабдуулардын 90 пайызы калкка жеткиликтүү. Ал эми калган 10 пайызы орнотулган жери карантинге жабылгандыгына байланыштуу иштетилбей турат. Жеткиликтүү банкоматтардын бардыгы коммерциялык банктар тарабынан нак акча менен жетиштүү санда толукталып турат. Эгерде банкоматтардын үзгүлтүксүз иштешине кедергисин тийгизүүчү штаттан тышкаркы жагдай (электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы, байланыштын жоктугу, ремонт жана алдын алуу иштери) келип чыкса, анда коммерциялык банктар орун алган көйгөйлөрдү четтетүү боюнча ыкчам чараларды көрөт. 

Улуттук банк өзгөчө абал шарттарында финансылык кызматтарды үзгүлтүксүз көрсөтүүнү жана персоналды коргоону камсыз кылуу максатында, коммерциялык банктарга коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу чараларын бекем сактоону камсыз кылууну сунуштаган. Алсак, банк кызматкерлерин санитардык коргоо каражаттары менен камсыз кылуу, белгиленген коопсуздук аралыгын сактоо менен адамдардын топтолушуна жана кезектин көбөйүшүнө жол бербестен кызмат көрсөтүү сунушталган.  

Мындан тышкары, банктарга колдо болгон онлайн-кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу менен кардарларды мүмкүн болушунча аралыктан тейлөө режимине өткөрүү сунушталган. 

Коммерциялык банктардын жана алардын филиалдарынын, сактык кассаларынын, банкоматтар түйүндөрүнүн иштөө режими жана онлайн-кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү жөнүндө толук маалымат алардын интернет сайттарында жайгаштырылган.  


Датасы: 16.04.2020
Туруктуу шилтеме

COVID-19 пандемиясынын терс кесепеттерин төмөндөтүү боюнча көрүлгөн чаралардын алкагында, ошондой эле региондорду өнүктүрүүнү колдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 15-апрелинде «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/10 «Улуттук банк тарабынан кредиттик аукциондордун алкагында коммерциялык банктарга берилген кредиттерди пролонгациялоо жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Ушул токтомго ылайык, кредиттик аукциондордун алкагында 2018-жылдын май айынан тартып берилген жана төлөө мөөнөтү 2020-жылы келе турган, кредиттер жалпы мөөнөтү эки жылга чейин кошумча пролонгацияланышы мүмкүн. Улуттук банк тарабынан 2018-жылы берилген кредиттер Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүүгө багытталган.  

 


Датасы: 14.04.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Мундузбаева Бакита Абдыкалыевнанын талапкерлигине 2020-жылдын 10-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Айыл Банк» ачык акционердик коомунун башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Казакова Аймира Жоломановнанын талапкерлигине 2020-жылдын 10-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 10.04.2020
Туруктуу шилтеме

COVID-19 пандемиясынын терс кесепеттерин төмөндөтүүнүн алкагында, ошондой эле «Элкарт» карттары аркылуу пенсияны жана мамлекеттик жөлөк пулдарды алуучуларды колдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 9-апрелинде карт ээлерин банкоматтардан, нак акча берүү пункттарынан жана «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын бөлүмдөрүндө орнотулган POS-терминалдардан нак акча каражатын алууда комиссияларды төлөөдөн бошотуу жөнүндө токтом кабыл алды. 

Айрым банктардын банктык жабдууларында автоматтык түрдө комиссия алуу программасы орнотулгандыктан, жогоруда аталган төлөөлөр боюнча нак акча каражаттарын алууда комиссия кармалган учурда, коммерциялык банктар тарабынан кийинчерээк «Элкарт» карттары боюнча пенсионерлер менен мамлекеттик жөлөк пул алуучуларга кармалган комиссиялар кайтарылып берилет. 

 


Датасы: 09.04.2020
Туруктуу шилтеме

Кайра уюштурулуп жаткан банктардын банктык кызматтарды үзгүлтүксүз сунуштоосун камсыз кылуу маселелерин бир тартипке келтирүү, банктарга башкаруучу директорлор кызматына тиешелүү иш тажрыйбасына ээ адамдарды дайындоо мүмкүнчүлүгүн сунуштоо, Директорлор кеңешинин жана Шариат кеңешинин мүчөлөрүнө карата коюлган талаптарды, ошондой эле акционерлер жыйынында банктык топту жетектеген адам тарабынан чечимдерди кабыл алуу процессинин ачык-айкындыгын жөнгө салуу маселелерин белгилөө максатында, Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 10-майынан кеч эмес мөөнөттө iimanhodzhaev@nbkr.kg электрондук почтасына (анын ичинде Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 09.04.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасы калктын социалдык аялуу катмарын колдоо максатында, 2020-жылдын 9-апрелинде «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы №2020-П-12/13-1-(БС) «COVID-19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Токтом «Элкарт» банктык төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн улуттук системасы аркылуу нак акча каражаттарын алган учурда пенсионерлердин жана мамлекеттик жөлөк пул алуучулардын карттарынан комиссияларды албоо жагында коммерциялык банктарга талаптарды белгилейт. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында:www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 03.04.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы өлкөнүн банк жана финансы системасында туруктуулукту камсыз кылуу максатында, 2020-жылдын 3-апрелинде № 2020-П-12/20-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын (ФКУ) Улуттук банкка отчетторду берүүсү боюнча мөөнөттөрдү узартууга, ошондой эле белгиленген мөөнөттө отчет берүү маселеси боюнча Улуттук банктын талаптары ФКУ тарабынан аткарылбай калуу тобокелдигин төмөндөтүүгө багытталган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 31.03.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Дыйканбаева Гульнура Саякбаевнанын талапкерлигине 2020-жылдын 26-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коому тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коомунун башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Омурбеков Адилет Омурбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 26-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 31.03.2020
Туруктуу шилтеме

COVID-19 коронавирусу жайылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө абал киргизүүдө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын иштөө тартиби жана алардын ишин жөнгө салуу жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 24-мартындагы «Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө» № 57, «Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ош шаарынын, Ноокат жана Кара-Суу райондорунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө» № 56, «Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө» № 55 жарлыктарынын талаптарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын маанилүү бизнес-процесстеринин ишин камсыз кылуу үчүн тобокелдиктерди кыскартуу боюнча чаралар тизмесин жана иш-чаралар топтомун жүзөгө ашыруу ыкмаларын бекитти. 

2020-жылдын 30-мартында кабыл алынган тиешелүү № 2020-П-12/19-1-(БС) токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 31.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 30-мартында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 5,00 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 31-мартынан тартып күчүнө кирет.  

Дүйнө жүзүндө COVID-19 пандемиясынын жайылышы жана мунайга карата дүйнөлүк баанын кескин төмөндөшү 2020-жылдын март айынын башынан тартып тышкы чөйрөдөгү жагдайдын олуттуу өзгөрүшүнө алып келди. Учурда дүйнөлүк экономиканын басаңдашы, товардык-чийки зат жана финансы рынокторундагы дүйнөлүк баалардын жогорку волатилдүүлүгү, ошондой эле соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн валюталарынын алсызданышы байкалууда.  

Тышкы экономикалык шарттардын таасири жана чек аралардын жабылышы Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүккө айрым чектөөлөрдү жаратты. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасында 2020-жылдын январь-февраль айларында 4,3 пайыз деңгээлинде катталган ИДӨнүн орточо өсүшү кийинки чейректер ичинде экономикалык жигердүүлүктүн төмөндөшү менен алмашышы мүмкүн.  

Чет өлкө валютасынын реэкспорттук операциялар аркылуу да, акча которуулар аркылуу да өлкөгө агылып кирүүсүнүн азайышы, ошондой эле мунайга дүйнөлүк баанын төмөндөшүнө байланыштуу региондогу улуттук валюталардын алсызданышы улуттук валютанын сомдун курсуна тиешелүү басымды шарттады. Ички валюта рыногунда түптөлгөн чет өлкө валютасына суроо-талап менен сунуштун өз ара катышынын натыйжасында, АКШ долларынын сомго карата курсу жогорулап, азыркы учурда бир АКШ доллары үчүн 80,0 сом тегерегинде катталган. Улуттук банк өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу режимин сактоо менен, зарылдыгына жараша, алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, мурдагыдай эле валюталык интервенцияларды жүргүзүүнү улантат.  

Улуттук банк баа туруктуулугун колдоо үчүн бир катар чараларды кабыл алды. Алмашуу курсунун жана соода чөйрөсүндөгү шарттардын тийгизген таасиринен улам инфляциялык таасир күчөгөн шартта, 2020-жылдын 24-февралында Улуттук банктын эсептик чени 5,0 пайызга чейин жогорулатылышы инфляция динамикасына корректировкаларды киргизүүгө мүмкүндүк берет.  

Азыркы учурда (20-мартка карата) Кыргыз Республикасындагы жылдык инфляция көрсөткүчү 4,9 пайыз деңгээлинде катталган. Ал эми баалардын жогорулашы, негизинен, азык-түлүк товарларынын тобуна туура келет. Улуттук банк өтүп жаткан жыл ичинде инфляциянын убактылуу тездешин анын орточо мааниси акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү 5-7 пайызга жакындашы менен болжолдойт.  

Ал эми монетардык сектор акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендеринин акырындап жогорулашы менен мүнөздөлөт. Чендер мурдагыдай эле Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин тегерегинде, айрыкча, эсептик ченге жакын деңгээлде өзгөрүлүп турушу уланууда. Банк тутумунда улуттук валютада үстөк ликвиддүүлүк, ал эми банктар аралык кредит рыногунда жигердүүлүк сакталып турат.  

Негизги чен боюнча чечимдер инфляциянын айкын деңгээлин жана орто мөөнөттүү мезгил аралыгында максаттуу көрсөткүч 5-7 пайыз деңгээлинде болжолдонуп жаткан инфляция динамикасын эске алуу менен кабыл алынат. Дүйнөлүк жана регионалдык экономиканын басаңдашы 2020-жыл ичинде ички суроо-талапты төмөндөтүү менен Кыргыз Республикасынын экономикасына олуттуу таасирин тийгизет. Ички жана тышкы шарттарды, ошондой эле орто мөөнөттүү мезгил ичинде инфляциялык процесстердин болжолдонгон динамикасын эске алуу менен Улуттук банк эсептик чендин буга чейин белгиленген өлчөмүн сактап калуу чечимин кабыл алды. 

Улуттук банк баа туруктуулугуна, ошондой эле финансылык туруктуулукка таасирин тийгизген факторлорго туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларды кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 25-майында өтөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 


Датасы: 30.03.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 30-мартындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын чечими менен күндөлүк негизде милдеттүү камдык талаптарды аткаруу тартиби өзгөртүлгөн.  

COVID-19 пандемиясынан улам көрүлгөн аракеттердин банк жана финансы системасына тийгизген терс таасирлерин азайтуу жагында Улуттук банктын туруктуу абалды сактоо чараларын колдоо, ошондой эле коммерциялык банктарга улуттук валютадагы ликвиддүүлүктү башкарууда көбүрөөк ыңгайлуулукту берүү максатында Улуттук банк Башкармасынын чечими менен милдеттүү камдык талаптарды сактоо шарттары жеңилдетилген. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 30-мартындагы № 2020-П-07\18-2-(ДКП) токтому менен милдеттүү камдар көлөмүнөн минималдуу чектүү деңгээли 80 пайыздан 70 пайызга чейин төмөндөтүлгөн. 

Бул чечим 2020-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 

 


Датасы: 26.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 20-мартында банк системасынын туруктуулугун колдоого, COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу эпидемиологиялык абалдан улам кабыл алынган чаралардын терс таасирлерин азайтууга багытталган № 2020-П-09/15-9-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасында COVID-19 пандемиясынын терс таасирлерин жеңилдетүү максатында коммерциялык банктарга кредит берүүсү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 26.03.2020
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктардын топтук кредиттер менен иш алып баруусун жөнгө салуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 24-мартында № 2020-П-12/15-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу» токтому кабыл алынды. 

Токтомго ылайык «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр киргизилди. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 24.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы өлкөнүн банк жана финансы системасында туруктуулукту камсыз кылуу максатында 2020-жылдын 24-мартында № 2020-П-12/15-7-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жана банк эмес финансы-кредит уюмдары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдерди жана талаптарды белгилөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым убактылуу чечимдери жөнүндө» токтом кабыл алды. 

Токтом COVID-19 коронавирус инфекциясына байланыштуу эпидемиологиялык абалдан улам, өлкө экономикасынын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча  кабыл алынган чаралардын  банктардын ишине тийгизген терс таасирин азайтууга жана банктардын айрым экономикалык ченемдерди жана талаптарды аткарбай коюу  тобокелдигин төмөндөтүүгө багытталган. 

 


Датасы: 24.03.2020
Туруктуу шилтеме

Азия Кредит Сервис» Микрокредиттик компаниясы» Жоопкерчилиги чектелген коомунун (мындан ары Компания) уюштуруучусунун 2019-жылдын 3-декабырындагы «Фольк» Микрокредиттик компаниясы» Жоопкерчилиги чектелген коомуна кошулуу аркылуу Компанияны кайрадан түзүү тууралуу чечимин кабыл алгандыгына байланыштуу, Компаниянын 2008-жылдын 18-апрелиндеги №130 күбөлүгү 2020-жылдын 20-мартындан тартып жокко чыгарылды. 

 


Датасы: 24.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 24-мартындагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режими шартында, банк жана төлөм системасы банк кызматтарынын негизги түрлөрүн сунуштоо, төлөө жана которуу операцияларын ишке ашыруу менен өзгөчө абалдын талаптарына ылайык режимде иштейт.  

Улуттук банк экономика чөйрөсүнүн жана калктын нак акчага муктаждыгын коммерциялык банктар аркылуу керектүү банкноттордун номиналдары жана монеталар менен толук көлөмдө жана өз убагында камсыз кылуу жагында үзгүлтүксүз иш алып барууну улантат.  

«Элкарт» улуттук төлөм системасын кошуу менен Кыргыз Республикасынын төлөм системасы киргизилген өзгөчө абал режиминде иштейт жана нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат. Төлөмдөр жана эсептешүүлөр ар түрдүү нак эмес жана аралыктан төлөө инструменттерин колдонуу менен жүргүзүлөт (банк төлөм карттары, электрондук капчыктар, «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемеси, QR-кодду колдонуу менен төлөмдөр жана которуулар, мобилдик банкинг, интернет банкинг ж.б.).  

Нак эмес төлөмдөрдү, акча которууларды ишке ашыруу жана онлайн тейлөө кызматтарынын, банкоматтардын, POS-терминалдардын, төлөм терминалдарынын ишин үзгүлтүксүз жүргүзүү жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору/төлөм уюмдары тарабынан иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.  

Коомдук жайларга, анын ичинде коммерциялык банктарга баруу зарылдыгы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу максатында, Улуттук банк онлайн тейлөө кызматтарын, нак эмес жана аралыктан эсептешүү формаларын колдонууну (интернет-банкинг, мобилдик-банкинг, электрондук жана мобилдик тиркемелер), ошондой эле QR-коддорун колдонууну сунуштайт. 

Финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен байланышкан кандайдыр бир суроолор жаралса, өзгөчө абал шартында Улуттук банк финансы уюмдарына онлайн тейлөө кызматтары аркылуу кайрылууну сунуштайт (телефон, электрондук почта, социалдык тармак жана мессенджерлер аркылуу). 

Иштөө режими, продукттар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды финансы уюмдарынын интернет-сайттарынан алууга болот.  

Улуттук банк 2020-жылдын 25-мартынан тартып Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режими шартында, төлөө жана акча которуу операцияларынын үзгүлтүксүз ишке ашырылышын камсыз кылуу максатында, өлкөнүн финансылык секторундагы жагдайга туруктуу негизде байкоо жүргүзөт.  

 


Датасы: 24.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

маалыматтык билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын иши Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 24-мартындагы «Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад шаарынын жана Жалал-Абад областынын Сузак районунун аймагына өзгөчө абалды киргизүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын жана Ош областынын Ноокат жана Кара-Суу райондорунун аймагына өзгөчө абалды киргизүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абалды киргизүү жөнүндө» жарлыктарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.  

Өзгөчө абал киргизилген шартта, Улуттук банк ишин банк жана төлөм системаларынын туруктуулугун сактоо, төлөм жана которуу операцияларын үзгүлтүксүз ишке ашыруу, калктын жана экономиканын нак акчага муктаждыгын өз убагында жана үзгүлтүксүз коммерциялык банктар аркылуу камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте санитардык чараларды бекем сактоону талап кылуу менен айрым кызматкерлер үчүн ишти орундарында жана аралыктан иштөөнү уюштуруу менен жүргүзөт. 

Расмий маалымат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg жана социалдык тармактардагы Улуттук банктын расмий баракчаларында жайгаштырылат. 

Эпидемиялык кырдаалдан улам өзгөчө абал жарыялангандыгына жана элге жалпы жугуу коркунучуна байланыштуу Улуттук банкта жарандарды жеке кабыл алуу убактылуу токтотулду. 

Бардык кызыктырган суроолор менен mail@nbkr.kg электрондук почтасы же төмөнкү телефон аркылуу кайрылууну сунуштайбыз: коомдук маалымдама 0312 61 04 86.  

 


Датасы: 23.03.2020
Туруктуу шилтеме

COVID-19 коронавирусу жайылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагына өзгөчө кырдаал киргизүүдө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын иштөө тартиби жана алардын ишин жөнгө салуу жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, COVID-19 коронавирусу жайылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын аймагына өзгөчө кырдаал режимин киргизгендигинин негизинде, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын маанилүү бизнес-процесстеринин ишин камсыз кылуу үчүн тобокелдиктерди кыскартуу боюнча чаралар тизмесин жана иш-чаралар топтомун жүзөгө ашыруу ыкмаларын бекитти. 

2020-жылдын 23-мартында кабыл алынган тиешелүү № 2020-П-12/14-1-(БС) токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 23.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтык билдирүүсү 

 

Бүгүнкү мезгилдеги коронавирус инфекциясынын жайылышы менен байланышкан чыныгы шарттарда Кыргыз Республикасынын финансы системасы тышкы факторлордун терс кесепеттерине каршы туруу жөндөмдүүлүгүн жана туруктуулугун сактап турат.  

2020-жылдын 1-мартына карата абал боюнча банк тутуму өздүк капиталдын жана ликвиддүүлүктүн ири запасына ээ. Банк тутуму боюнча ликвиддүүлүк коэффициенти 68,7 пайызды түзгөн (ченем боюнча 45,0 пайыз). Банк сектору боюнча суммардык капиталдын жетиштүүлүк коэффициенти (шайкештик) 22,7 пайызды түзгөн (ченем боюнча 12,0 пайыз). 

Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө абал киргизилген шартта, банк жана төлөм системасы которуу жана төлөм операцияларын, эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды төлөм карттарына которуу жана аларды банкоматтар аркылуу алуу операцияларын үзгүлтүксүз ишке ашырууну камсыз кылууда.  

Улуттук банк экономика чөйрөсүнүн жана калктын нак акчага муктаждыгын коммерциялык банктар аркылуу керектүү банкноттордун номиналдары жана монеталар менен толук көлөмдө жана өз убагында камсыз кылуу жагында үзгүлтүксүз иш алып барууну улантат.  

«Элкарт» улуттук төлөм системасын кошуу менен Кыргыз Республикасынын төлөм системасы штаттык режимде иштеп, нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууда. Жеке адамдар, юридикалык жактар жана жеке ишкер субъектилери товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү ар түрдүү нак эмес төлөө инструменттерин колдонуу менен жүргүзө алышат (банк төлөм карттары, электрондук капчыктар, «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемеси, QR-кодду колдонуу менен төлөмдөр жана которуулар, мобилдик банкинг, интернет банкинг ж.б.).  

Нак эмес төлөмдөрдү жана которууларды ишке ашырууда үзгүлтүксүз иштөөнү жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору/төлөм уюмдары тарабынан иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.  

Коомдук жайларга, анын ичинде коммерциялык банктарга баруу зарылдыгы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу максатында, Улуттук банк товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү төлөө үчүн онлайн-сервистерди, нак эмес жана аралыктан эсептешүү формаларын, банктык төлөм карттарды колдонууну, аралыктан тейленүү кызматтарынан пайдаланууну (интернет-банкинг, мобилдик-банкинг, электрондук жана мобилдик тиркемелер), ошондой эле QR-коддорду жана электрондук акчаларды колдонууну сунуштайт. 

Улуттук банк 2020-жылдын 22-мартынан тартып Кыргыз Республикасынын аймагына киргизилген өзгөчө абал режими шартында, калктын финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн жеткиликтүү пайдалануусун камсыз кылуу максатында, өлкөнүн финансылык секторундагы жагдайга туруктуу негизде байкоо жүргүзүп турат.  

 


Датасы: 20.03.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 (№ 16 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Гранд КЭШ» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 20-майындагы № 5894 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 20-мартынан тартып 26-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин проспекти 6-14 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Обмен» алмашуу бюросунун 2017-жылдын 31-июлундагы № 5571 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 (№ 26 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Умар Компани» алмашуу бюросунун 2017-жылдын 19-сентябрындагы № 5578 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

4. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Москва көчөсү, үй № 86 (№ 28 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Экспо мани» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 28-ноябрындагы № 5955 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 19.03.2020
Туруктуу шилтеме

COVID 19 инфекциясынын жайылышына байланыштуу ишкер субъектилерине колдоо көрсөтүү чаралары жөнүндө 

 

COVID 19 (мындан ары коронавирус инфекциясы) инфекциясынын жайылышына байланыштуу ага каршы күрөшүүдө дүйнө мамлекеттери тарабынан кабыл алынып жаткан чаралар экономиканын айрым тармактарындагы экономикалык активдүүлүккө да терс таасирин тийгизип жатат. Каралып жаткан бул көйгөй глобалдуу мүнөзгө ээ экендигин эске алып, мындай шарттарда айрым ишкер субъектилерине колдоо көрсөтүү, өлкөнүн банк жана финансы системаларында максималдуу туруктуулукту сактоо жагында тиешелүү чараларды көрүү зарыл. 

Коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам, анын экономикага, калкка, ишкер субъектилерине, анын ичинде банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына тийгизиши мүмкүн болгон терс таасирлеринин кесепеттерин жеңилдетүү максатында кабыл алынып жаткан чаралардын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 18-мартында «COVID 19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Аталган токтом менен Улуттук банк банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишине төмөнкүдөй убактылуу талаптарды коёт: 

- кредиттик келишимдердин шарттарын кайра карап чыгууга байланыштуу комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегерүүгө жана алууга тыюу салынат; 

- кредиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткарбагандыгы/талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн карыз алуучуларга карата айыптык төлөмдөр, анын ичинде кошумчаланган айыптык төлөм (айыптык төлөм/туум) салууга жана алууга тыюу салынат; 

- берилген кредиттер боюнча төлөмдөрдү кеминде 3 (үч) ай мөөнөтүнө узартуу сунушталат; 

- кредиттик келишимдердин шарттарын өзгөрткөн учурларда, анын ичинде реструктуризациялоодо, ишкердик ишине коронавирус инфекциясынын жайылып кетүүсүн алдын алуу иштерине байланыштуу киргизилген чектөөлөр таасирин тийгизген карыз алуучулардын кредиттерине мониторинг жүргүзүүдө кредиттерди классификациялоо категориясын начарлатпоого уруксат берилет. 

Бул чаралар өлкөдөгү экономикалык жана социалдык кырдаалга жараша Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин күчүндө болот. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.

 


Датасы: 17.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, коронавирус инфекциясынын нак акча жана башка төлөм каражаттары аркылуу жайылышын алдын алуу максатында, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына ылайык, банкнотторду жана монеталарды кармагандан кийин жөнөкөй жеке гигиена эрежелерин сактоо зарылдыгы тууралуу эскертет. 

Коронавирус инфекциясы башка вирустар же бактериялар сыяктуу эле, бардык жерде, анын ичинде банкноттордун, монеталардын, кагаздын, смартфондордун, пластик карталардын жана башка буюмдардын беттеринде болушу мүмкүн. 

Банкноттор менен монеталар биринчи кезекте бир колдон экинчи колго дайыма өтүп турган төлөм каражаты болуп санала турганын эстен чыгарбоо зарыл. Жөнөкөй жеке гигиена эрежелерин сактоо банкноттор, монеталар жана башка төлөм каражаттары аркылуу жугушу мүмкүн болгон инфекцияларды таратуу тобокелдигин азайтат. 


Датасы: 16.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө нускоо тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 10-апрелинен кечиктирбестен ntoktobekov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 13.03.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Жалилов Чубак Тажибаевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 12-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ибраев Марс Каиповичтин талапкерлигине 2020-жылдын 12-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Маликов Кадыр Курманбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 12-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 12.03.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы санарип финансылык технологиялар тууралуу Мамлекеттик башкаруу Академиясында айтып берди 

 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2020-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясында «Кыргыз Республикасындагы санарип финансылык технологиялар» темасында атайын лекция окуду.  

 

Аталган лекцияны угууга Мамлекеттик башкаруу академиясынын магистранттары, профессордук окутуучулар курамы, ошондой эле Улуттук банктын башчысы менен жолугушуп, өздөрүн кызыктырган суроолоруна жооп издеген адамдар катышты.  

 

Жолугушуу учурунда катышуучулардын суроолоруна жооп берип жатып, Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын жүргүзүп жаткан иши, валюта рыногунда туруктуулукту камсыз кылуу боюнча көрүлүүчү чаралар тууралуу айтып берди.  

 

 

 

 


Датасы: 11.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов журналисттер менен жолугушуп, валюта рыногундагы жагдай тууралуу айтып берди 

 

 

2020-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында валюта рыногунда орун алган жагдай тууралуу брифинг болуп өттү. Журналисттердин суроолоруна Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жооп берди. 

Улуттук банк андан мурунку күнү эле жалпы суммасы 53,7 млн АКШ долларын түзгөн нак жана нак эмес чет өлкө валютасын сатуу боюнча валюталык интервенцияны ишке ашырган. 

Улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгуловдун айтымында өлкөбүздүн  

валюта рыногундагы абал туруктуу.  

Бүгүнкү күндө улуттук валютанын курсу төмөндөп кетишине таасир берүүчү эч кандай ири макроэкономикалык факторлор жок. Валюталар курсу азыркы тапта туруктуу абалга келүүдө. Кыргызстан боюнча акча алмаштыруу бюролорунда жана коммерциялык банктарда бир доллардын баасы 73 сомдон ашкан жок. 

«Азыркы учурда Кыргызстандын аймагында долларды эле эмес, башка кайсы болбосун чет өлкө валютасын сатуу же сатып алуу менен байланышкан кандайдыр бир көйгөйлөр байкалбайт», - деп кошумчалады Толкунбек Абдыгулов.  

Улуттук банк алып сатуу операцияларына жол бербөө максатында, валюта саясатын активдүү жүргүзүү жана жөнгө салуу инструменттерин колдонуу үчүн жетиштүү эл аралык резерв көлөмүнө ээ. 2020-жылдын 9-мартына карата абал боюнча резерв көлөмү 2,428 млрд АКШ долларын түзөт.  

 

 

 

 


Датасы: 10.03.2020
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногундагы жагдай тууралуу 

 

Cоода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн финансылык рынокторунда улам өзгөрүлүп турган жагдай байкалууда. Соода жүргүзүү жана финансы операциялары аркылуу рыноктордун бири-бирине байланышта болушу бул өлкөлөрдө орун алган жагдайдын Кыргыз Республикасынын финансылык индикаторлоруна да таасир берүүнү шарттайт.  

Мындай шарттарда Улуттук банктын чаралары Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон тышкы таасирлерди жеңилдетүүгө багытталган. Баа жана финансы туруктуулугун камсыз кылуу Улуттук банктын негизги максаттарынын бири болуп саналат. 

Улуттук банк валюта саясатын жүргүзүүдө өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу режимин карманат. Ошентсе да, валюта рыногундагы активдүүлүк көп учурда жарандардын күтүүлөрү менен психологиялык факторлордон улам жаралууда.  

Алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, Улуттук банк 2020-жылдын 10-мартында 53,7 млн АКШ доллары жалпы суммасында чет өлкө валютасын сатуу боюнча интервенцияны ишке ашырды (анын ичинде нак акчада 4,0 млн АКШ доллары). Учурда ички валюта рыногунда жагдай туруктуу.  

Улуттук банктын эл аралык камдарынын көлөмү жогорку деңгээлде жетиштүү жана ал келечектеги товарлар импортунун 5,0 айынын ордун жабат, 2020-жылдын 9-мартына карата эл аралык камдар көлөмү 2 428,26 млн. АКШ долларын түзгөн.  

Эл аралык камдардын жетиштүү запасы, акча-кредит саясатын жүргүзүүнүн жана жөнгө салуунун кеңири инструменттери Улуттук банкка ыкчам чара көрүүгө, анын ичинде алып сатуу иштерине жол бербөө максатында, валюта интервенцияларын жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.  

Улуттук банк туруктуу негизде ички валюта рыногунда жана тышкы финансылык рыноктордо түптөлгөн жагдайды байкоого алып турат. 

 

Маалымат үчүн: 

2020-жылдын башынан тартып 10-мартка чейин Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, 140,2 млн АКШ доллары суммасында чет өлкө валютасын сатуу боюнча интервенцияларды жүргүзгөн.  

 


Датасы: 10.03.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк төлөм уюмдарынын агенттеринин мобилдик тиркемелерин товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн пайдалануучуларын идентификациялоо жана верификациялоо боюнча жолугушуу өткөрдү  

 

2020-жылдын 10-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында мобилдик байланыш операторлорунун жетекчилери (MegaCom, Beeline, «О!» соода маркалары), «KG төлөм системаларынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмеси менен 2019-жылдын 13-августунда түзүлгөн №2019-Д-141/835-0-3 Мобилдик байланыш операторлорунун мобилдик кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүүдө коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары менен кызматташуусу жөнүндө макулдашууну (мындан ары Макулдашуу) аткаруу боюнча жолугушуу болуп өттү. Аталган макулдашууга ылайык, мобилдик тиркемелердин жана электрондук капчыктардын бардык колдонуучулары 2020-жылдын 1-октябрына чейин идентификациядан өтүүгө тийиш.  

Мобилдик байланыш операторлору агенттик схеманын алкагына мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациядан өткөрүүнүн ар түрдүү инструменттери тууралуу маалымат беришти. Жолугушууда аралыктан идентификациялоого байланыштуу, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен иш-аракеттерди андан ары координациялоо зарылдыгы тууралуу маселелер талкууланды. 

 

 


Датасы: 10.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода комплекси, Шымкент токтотуу жайы, № 3 «Т» дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Аман ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 17-июлундагы № 5915 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 10-мартынан тартып 16-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 09.03.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 9-мартында Бишкек шаарында «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмеси тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү

Аталган иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Гарантиялык фонд ААКтын, «Ишеним» кредит бюросу ЖАКтын, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, Банктар аралык процессинг борбору ЖАКтын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышты. 

Банктык тегерек стол маегинин катышуучулары банк ишинде мамлекеттик органдар менен өз ара натыйжалуу иш алып баруунун актуалдуу маселелерин талкуулашып, Улуттук банктын акча-кредит саясаты, региондордо банктык кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу, аларды санариптештирүү жана аралыктан идентификациялоо механизмдерин ишке ашыруу, ошондой эле «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумунун сервистерине туташуу процесстерин оптималдаштыруу маселелерин карап чыгышты. Мындан тышкары, бул иш-чаранын алкагында колдонуудагы салык мыйзамдарынын, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын ишке ашыруу жана өркүндөтүү маселелери да талкууга алынды.  

Банктык тегерек стол маеги банк секторунун катышуучулары үчүн банк тутумундагы маанилүү маселелерди талкуулоого шарт түзгөн салттуу аянтча болуп саналат. 


Датасы: 09.03.2020
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногундагы жагдай тууралуу 

 

Азыркы учурда республиканын валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу сакталууда. 2020-жылдын башынан тартып 9-мартка чейин АКШ долларынын сомго карата расмий курсу бир АКШ доллары үчүн 0,49%, 69,5117 сомдон 69,8500 сомго чейин өскөн.  

Учурда колдонулуп жаткан өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу саясатынын алкагында, АКШ долларынын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сомго карата алмашуу курсу ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына болгон суроо-талапка жана сунушка жараша эркин түптөлөт.  

Улуттук банк туруктуу негизде Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндөгү жагдайды кошо алганда, ички валюта рыногунда жана тышкы финансылык рыноктордо түптөлгөн жагдайды байкоого алып турат. 

Зарыл учурларда чет өлкө валютасынын алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында Улуттук банк кийлигишүүсү мүмкүн, себеби кескин өзгөрүүнү текшилөө боюнча жетиштүү инструменттерге ээ. 

Эл аралык камдардын жетиштүү запасы, валюталык интервенцияларды жүргүзүү аркылуу Улуттук банктын ыкчам кийлигишүү мүмкүнчүлүгү валюта рыногунда туруктуу жагдайдын сакталышын камсыз кылат.  

Улуттук банктын эл аралык камдарынын запасы жетиштүү болуп саналат. 2020-жылдын 6-мартына карата эл аралык камдар көлөмү 2 400,15 млн. АКШ долларын түзгөн, бул өлкөнүн товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр импортунун 4,9 айынын ордун жабат.  

Улуттук банк сом колдонууга киргизилген учурдан тартып жүргүзүп келген өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу саясаты дүйнөлүк рыноктордо орун алган өзгөрүүлөргө жана ички макроэкономикалык жагдайга ыңгайлашууда өз натыйжалуулугун тастыктаган. Бүтүндөй мезгил ичинде сомдун алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүүлүк тенденциясы Кыргыз Республикасынын экономикасын ачык жүргүзүүдө ар кандай тышкы жана ички таасирлерге салыштырмалуу туруктуу экендигин көрсөткөн.  

Маалымат катары билдире кетсек, Улуттук банк коммерциялык банктарга, ошондой эле алмашуу бюролоруна да чет өлкө валютасын сатуу жана сатып алуу суммасы боюнча кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизген эмес жана кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү маселесин карабайт.  

Ушул себептерден, жарандарды улуттук валюта - сомдун курсуна тиешелүү божомолдорго, ушак кептерге жана башка тастыкталбаган булактардан алынган маалыматтарга көңүл бурбоого чакырабыз.  


Датасы: 04.03.2020
Туруктуу шилтеме

Комиссиялык жана башка төлөмдөрдүн тизмегин актуалдаштыруу, аталган төлөмдөргө критерийлерди белгилөө максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 26-февралында №2020-П-12/8-8-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган. 

Жогорудагы токтомдор менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди: 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- «Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- «Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 04.03.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 4-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында тегерек стол маеги болуп өттү. Аталган иш-чарага төлөм системаларынын операторлорунун, төлөм уюмдарынын, «KG төлөм системаларынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, «Байланыш операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү катышты.  

Тегерек столдун катышуучуларына Кыргыз Республикасында санарип төлөм технологияларын 2020-2022-жылдары өнүктүрүү концепциясынын долбоору сунушталды. 

Уюштурулган иш-чаранын жүрүшүндө санарип төлөм технологияларын 2020-2022-жылдары өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары, аларды ишке ашыруу мөөнөттөрү жана долбоордун катышуучулары тууралуу маселелер талкууга алынды. 

 

 


Датасы: 02.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы реструктуризацияланган кредиттерди, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди классификациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 1-апрелинен кечиктирбестен zhnarynbekkyzy@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 02.03.2020
Туруктуу шилтеме

Төлөм системасынын оператору «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү боюнча өз ара иш алып баруу оператору катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан катталды. Реестр боюнча каттоо номери 6001280220. 


Датасы: 28.02.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин кезектеги отуруму болуп өттү. Анда коммерциялык банктардын, Кыргызстан банктарынын бирикмесинин жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын өкүлдөрү катышышты.  

Отурумдун алкагында төмөнкү маселелер талкууланды: 

- банктык жабдууларды алып келүү жана бирдей жайгаштыруу; 

- банктык жабдууларды мамлекеттик мекемелердин аймактарында жана коммерциялык банктардын тарифтери менен орнотуу; 

- QR-коддорду колдонуу менен акча которуу жана төлөмдөрдү жүргүзүү

Кыргыз Республикасында санариптик төлөм технологияларын өнүктүрүү боюнча 2020-2022-жылдарга каралган Концепция

Маалыматтарды иштеп чыгуу борбору (Дата борбору). 

Мындан тышкары, электрондук капчыктардын ишин жөнгө салуу боюнча маселелер каралды. 

Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин отурумунун жыйынтыгында, коммерциялык банктар Макулдашуунун негизинде 2020-жылга пландаштырылган банктык жабдууларды толук алып келүүнү камсыз кылууга, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жана башка төлөмдөр үчүн банктык карт, интернет-банкинг, электрондук капчык, QR-код аркылуу нак эмес формада төлөөнү жайылтууну камсыз кылууга милдеттеништи.  

 

 

 


Датасы: 27.02.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» ченемдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор кампа күбөлүктөрүн күрөөгө кабыл алуу менен кредит берүүдө коммерциялык банктарга карата минималдуу талаптарды белгилөө максатында иштелип чыккан. Бул долбоордо кампа күбөлүктөрүн күрөөгө кабыл алуу менен каржылоону аныктоо жана бир катар талаптарды белгилөө сунушталган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 27-мартынан кечиктирбестен ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 27.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 26-февралындагы чечими менен «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коомуна башка эмитенттердин стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдары менен жана жогорку сапат белгисине ээ банк күмүшүнөн, алтынынан жана платинасынан даярдалган монеталар менен нак жана нак эмес формада операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берилген. 


Датасы: 25.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 0,75 пайыздык пунктка жогорулатты 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 24-февралында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 75 базистик пунктка 5,0 пайыз деңгээлине чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 25-февралынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында баа динамикасы орточо деңгээлде өсүүнү көрсөтүүдө. Өтүп жаткан жылдын февраль айында (14-февралга карата) инфляция жылдык мааниде 3,9 пайызды түзгөн. Товарлардын азык-түлүк тобуна баалардын өсүшү баалардын жалпы деңгээлине инфляциялык басым көрсөтүүнү уланткан.  

Өлкө экономикасынын өнүгүшү мурдагыдай эле көбүрөөк деңгээлде тышкы экономикалык шарттардан көз каранды бойдон калууда. Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндө экономикалык жигердүүлүк сакталып турат. Ал эми глобалдык жана регионалдык азык-түлүк рынокторундагы тенденциялар жакынкы аралыкта акырындык менен жогорулашын улантат.  

Улуттук банк тышкы шарттардын чектүү таасири жана ички таасирлердин жок болушу шартында, үстүбүздөгү жылдын экинчи чейрегинде инфляция деңгээли максаттуу көрсөткүчтүн төмөнкү чегине жакындай тургандыгын болжолдойт. Өтүп жаткан жылдагы орточо жылдык инфляция (мезгилге карата мезгил) 4,6 пайыз деңгээлинде, ал эми жыл акырында (2019-жылдын декабрына карата 2020-жылдын декабрь айы) 5,0 пайыз тегерегинде болжолдонууда.  

Кыргыз Республикасынын экономикасында чогуу алгандагы суроо-талап өлкө ичиндеги экономикалык жигердүүлүктүн сакталышынын эсебинен сыяктуу эле, жергиликтүү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшүнүн эсебинен да колдоого алынып турат.  

Экономиканын монетардык жана финансы секторлорунда алгылыктуу тенденциялар сакталууда. Банк тутумунда сакталган үстөк ликвиддүүлүк Улуттук банк тарабынан арылтуу операцияларын жүргүзүүгө түрткү берет. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери, Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин алкагында, негизги ченге жакын деңгээлде катталган. Ал эми банктар аралык кредит рыногунда жигердүүлүк сакталып турат.  

Негизги чен боюнча чечимдер инфляциянын айкын деңгээлин жана орто мөөнөттүү мезгил аралыгында максаттуу көрсөткүчкө карата 5-7 пайыз деңгээлинде болжолдонуп жаткан инфляция динамикасын эске алуу менен кабыл алынат. Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана түзүлгөн ички шарттарды, ошондой эле орто мөөнөттүү мезгилде болжолдуу инфляциялык процесстердин динамикасын эске алып, Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. 

Улуттук банк ички жана тышкы факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларды кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 30-мартында өтөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде)

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде)

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздар)

 


Датасы: 24.02.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Конрад Хурнинин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Мырзабаева Мунара Артыковнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Джаманкулов Данияр Нургазыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Уманкулов Аалы Болотовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Кагиров Руслан Зайндиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Ченгиз Лариса Георгиевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Искакова Фаанагуль Океновнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

 


Датасы: 21.02.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын делегациясы ортосунда жолугушуу болуп өттү.  

Делегацияны Россия жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн Финансылык институттар департаментинин Директорунун орун басары Жахан Шамсиев мырза жетектеди.  

Жолугушуу учурунда соода тармагын каржылоо потенциалын өнүктүрүү, банк секторун өнүктүрүү тенденциялары тууралуу маселелер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын эки тараптуу өз ара кызматташуу маселелери талкууланды. 

 

 


Датасы: 21.02.2020
Туруктуу шилтеме

Катышуучу 2020-жылдын 17-февралындагы микрофинансылык ишти жүзөгө ашыруусуз юридикалык жак катары ишин улантуу чечимин кабыл алынгандыгына байланыштуу “Талас-Финансы-Бай-Тор” жоопкерчилиги чектелген коому микрокредиттик компаниясынын 2006-жылдын 1-июнундагы № 51 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү, 2020-жылдын 20-февралынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жокко чыгарылды. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас көчөсү, № 116/12. 

 

 


Датасы: 21.02.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коому 2020-жылдын 20-февралында төмөнкү иш багытын жүргүзүү укугуна лицензия алды: 

№ 3030200220  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо. 

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди. 

 


Датасы: 14.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Маткабылова Нуркыз Аттокуровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 13-февралында кабыл алды. 


Датасы: 13.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомдук талкууга Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна топтук кредиттерди жөнгө салуу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 13-мартынан кечиктирбестен zhnarynbekkyzy@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 12.02.2020
Туруктуу шилтеме

Чет өлкө валютасынын жасалма банкнотторунун пайда болгондугу тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалыматтарга  байланыштуу Улуттук банк жарандарды чет өлкө валюталарын алмаштыруу операцияларын ишке ашырууда кылдат болууга чакырат. Нак чет өлкө валютасынын аныктыгын тастыктоо үчүн акча алмаштыруу бюросунун кызматкерлеринен банкноттун аныктыгын валюталар детекторунда текшерип берүүнү талап кылуу керек. Валюта алмаштырууда акча алмаштыруу бюросу Улуттук банктын лицензиясына жана уруксат берүүчү башка документтерге ээ экендигине көңүл бөлүү зарыл. Акча алмаштыруу бюросунун лицензиясы жана каттоодон өткөндүгү жөнүндө  каттын түп нускасы көрүнүктүү жерде илинип турууга тийиш. 

Аныктыгы күмөн жараткан улуттук валютанын банкноттору/монеталары табылган учурда, аларды ИИМ/Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына/УКМК же Улуттук банкка өткөрүп берүү зарыл. 

Аныктыгы күмөн болгон улуттук валютанын банкноттору/монеталары экспертизага Улуттук банк тарабынан күн сайын дүйшөмбүдөн тартып жума күндөрү саат 9.00 -12.00 чейин кабыл алынат жана акысыз жүргүзүлөт. 

Аныктыгы күмөн жараткан чет өлкө валютасынын банкноттору/монеталары табылган учурда, аларды ИИМ/ Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына/УКМК өткөрүп берүү зарыл. Аныктыгы күмөн болгон чет өлкө валюталарынын банкнотторуна/монеталарына экспертиза Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматы тарабынан жүргүзүлөт. 

Аныктыгы күмөн банкнотторду/монеталарды  өткөрүүгө аракет кылбаңыз, себеби жасалма акчаны жасап чыгаруу эле эмес, аларды жайылтуу иш-аракети да Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 225-беренесинин талаптарына ылайык жоопкерчилик тартууга алып келет. 

 


Датасы: 10.02.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин көчөсү, үй № 2, № 10 квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Бай-плюс» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 5-февралындагы № 5640 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 11-февралынан тартып 19-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекти 299 в («Ала Арча» соода борбору, 1-кабат) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Нурзаман ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 19-сентябрындагы № 5927 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 10-февралынан тартып 18-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 06.02.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «КЭМП Мани» жоопкерчилиги чектелген коому 2020-жылдын 5-февралында төмөнкү иш багыттарын жүргүзүү укугуна лицензияларды алды: 

№ 3029050220  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо; 

№ 2028050220  үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо. 

«КЭМП Мани» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди.