Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 25.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2021-жылдын 25-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган. 

Базаркулов Улан Аскарбекович «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 25.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2021-жылдын 25-июнунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. 

 


Датасы: 18.06.2021
Туруктуу шилтеме

«Менин финансым» маалымат порталы менен бирге ар бир үйдө финансылык сабаттуулук 

 

2021-жылдын 18-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана German Sparkassenstiftung тарабынан иштелип чыккан, «Менин финансым» (https://moifinansy.finsabat.kg) жаңы агартуу-маалымат берүү порталынын бет ачары болуп өттү. Портал Улуттук банктын маалымат платформасында жайгашып, анда финансылык сабаттуулук боюнча окуу материалдары жарыяланган. 

Заманбап технологияларды өнүктүрүү шартында «Менин финансым» агартуу-маалымат берүү ресурсун санарип форматта түзүү заман талабына ылайык жана актуалдуу болуп саналат, анткени ал дуалдык билим берүү боюнча окутуучуларга, мугалимдерге жана финансылык сабаттуулукка кызыккан бардык каалоочуларга керектүү методикалык колдоо көрсөтөт. Ар кандай турмуш жагдайларына байланыштуу билим берүү мекемелерине убактылуу бара албаган же материалдарды кошумча изилдеп чыгууга муктаж болгон жарандардын категориясы дагы аталган порталдан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 18.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат.  

Улуттук банктын ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик укуктук актыларын салттуу банктар үчүн белгиленген ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүү токтом долбоорунун максаты болуп саналат.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 20-июлунан кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 18.06.2021
Туруктуу шилтеме

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК тарабынан «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдраимов Кубаныч Чоробековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абласов Эрмек Туратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Сатымкулов Миррад Женишбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банкы» ААК тарабынан «Капитал Банкы» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Романова Кыялдын талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдылдаев Айбек Аскатовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

6) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Алымбаев Токтоназар Исагалиевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

7) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/ Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Альчиев Эрмек Карагуловичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 

 


Датасы: 16.06.2021
Туруктуу шилтеме

Микрокредиттик компаниялардын, микрокредиттик агенттиктердин, кепилдик фонддордун, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын жана алмашуу бюролордун ишин лицензиялоо жана жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын талаптарын өркүндөтүү, анын ичинде аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана техникалык өзгөрүүлөргө ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) иштелип чыкты. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2021-жылдын 18-июлунан кечиктирбестен amuratov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылдын 28-мартындагы № 166/51-6 «Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны (үчүнчү этап) бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 12-июлунан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Банктар аралык чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө» жобонун долбоорун коомдук талкууга сунуштайт.  

Жобонун долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон жактар Жобонун долбоору боюнча сунуш-пикирлерин Улуттук банкка 2021-жылдын 9-июлунан кечиктирбестен, ошондой эле psoversight@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 11-июлунан кечиктирбестен eusuvalieva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүгө тийиш. 

 

 


Датасы: 08.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-июнунда «PayDala» жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (мындан ары  «PayDala» ЖЧШ): 

- Cashello.kz эл аралык электрондук акча системасынын оператору катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон өттү

- 5014040621 каттоо номери менен Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/эл аралык электрондук акча эмитентинин реестрине киргизилди. 

Жогоруда белгиленген реестр Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg «Банктын милдеттери»/«Төлөм системасы»/«Эл аралык электрондук акча системалары» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

«PayDala» ЖЧШ  Cashello.kz электрондук акча системасынын оператору Казакстан Республикасы, Алматы шаары, Бостандык району, Аль-Фараби проспекти, 21-үй (8-блок), турак эмес 1149-жай (почта индекси 050013) дареги боюнча жайгашкан жана Казакстан Республикасынын Улуттук банкында төлөм уюму катары 2019-жылдын 6-сентябрында 02-19-057 каттоо номеринде катталган. 

 


Датасы: 07.06.2021
Туруктуу шилтеме

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын башкармасынын мүчөсү/кредиттөө башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Бапа уулу Санжардын талапкерлигине 2021-жылдын 4-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сагындыков Жаркынбек Жумабаевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 4-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 07.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуучу таасирин талдап-иликтөө, ошондой эле мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун колдонуудагы формаларын өркүндөтүү маселеси боюнча кызыкдар болгон жактардан сунуштарын жана банктардын финансылык отчетторун чечмелөө боюнча талаптарды топтоо жөнүндө маалымдайт.  

Долбоор аркылуу реструктуризацияланган кредиттер боюнча кеӊири маалымат алуу максатында мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун формаларын толуктоо жана финансылык отчетто камдардын көлөмүн чечмелөө бөлүгүндө тактоо киргизүү сунушталат.  

 1. Проблемалар жана негиздер  

Мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун колдонуудагы формаларын өркүндөтүү төмөнкү проблемаларды чечүүгө багытталган: 

- реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалыматты топтоодо бирдиктүү мамиленин жок болушу; 

- финансылык отчетто камдын өлчөмүн чечмелөө боюнча Улуттук банктын айрым талаптарын банктар тарабынан туура эмес түшүнүү тобокелдиги. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту өркүндөтүү

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- банктардан кеӊири маалымат алуу; 

- жөнгө салуучунун банктардын ишине натыйжалуу көзөмөл жүргүзүүсү

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларды жаратпайт, анткени ал мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун колдонуудагы формаларын өркүндөтүүгө, ошондой эле камдардын өлчөмүн чечмелөө боюнча талаптарды тактоого багытталган. 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар мүнөздөмөсү жана санына баа берүү  

Коммерциялык банктар, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коому, «Кепилдик фонду» ачык акционердик коому сунушталган жөнгө салуудан өтүүгө тийиш.  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.  

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго учурабайт.  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдөн улам Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- Жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечим чыгарууну талап кылган көрсөтүлгөн проблемалар туура деп саналабы? 

- Бул максат негиздүү, ага жетүү үчүн маанилүү болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал? 

- Проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

nipasova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

22-июнан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын  

29-июнан кечиктирбестен  

 

 


Датасы: 04.06.2021
Туруктуу шилтеме

«Каражат топтоо» оюну аркылуу ар бир адам 

финансылык сабаттуу боло алат 

 

Улуттук банк German Sparkassenstiftung фонду менен биргеликте ишке ашырып жаткан «Кыргызстанда, Тажикстанда жана Түркмөнстанда айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишкердик потенциалын чыңдоого көмөктөшүү» долбоорунун алкагында, Ош шаарында финансылык сабаттуулук боюнча тренерлерди 2021-жылдын 31-майынан тартып 4-июнь күндөрү аралыгында атайын окутуудан өткөрдү.  

Окутуу «Каражат топтоо» иштиктүү оюн форматында өтүп: үй-бүлөлүк бюджет, финансылык пландаштыруу, жашоо сапатын жогорулатууга багытталган туура чечимдерди кабыл алуу үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон каражат топтой билүүнүн максаттарын жана артыкчылыктарын түшүнүү сыяктуу аспектилерди камтыды.  

Окутуу учурунда тренингдин катышуучулары финансылык сабаттуулукка окутуунун интерактивдүү методдору менен да таанышып чыгышты. 

 

 

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүүнүн алкагында жана Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамынын жана Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын талаптарын төлөм системаларынын операторлору/ төлөм уюмдары тарабынан сакталышы максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы 2021-жылдын 31-майында «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү № 2021-П-14/29-3-(ПС) токтомун бекитти.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Гигант» микрокредиттик агенттиги» коомдук фондунун уюштуруучуларынын жана байкоо кеңешинин 2021-жылдын 17-майындагы жалпы жыйынында кабыл алынган чечими менен «Гигант» микрокредиттик агенттиги» коомдук фондунун иши токтотулгандыгын маалымдайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2003-жылдын 8-февралында берилген № 8 күбөлүк 2021жылдын 2-июнунан тартып жокко чыгарылды. 

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

Балдар дүйнөлүк финансылык сабаттуулук үчүн! 

 

2021-жылдын 1-июнунда Дүйнөлүк акча жумалыгынын (GMW-2021) алкагында финансы-кредит мекемелери тарабынан балдар үчүн уюштурулган: балдардын сүрөтү, мыкты видеоролик, чыгармачыл акча кутучасы, китеп утуштары сыяктуу сынактардын катышуучулары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атайын номинациясы менен сыйланды. Аталган иш-чара 2021-жылы «Өзүңө сак бол, акчаңа бек бол» деген ураан алдында өттү. Дүйнөлүк акча жумалыгы-2021 өткөрүү боюнча Катчылыктын сунуш-көрсөтмөлөрүнө ылайык, Улуттук банктын номинанттарын сыйлоо салтанатын кошуу менен иш-чаранын негизги бөлүгү интернет-ресурстарда, социалдык тармактарда онлайн форматында өткөрүлдү

Дүйнөлүк акча жумалыгына (GMW-2021) 33 уюм, анын ичинде 6 мамлекеттик мекеме, 18 финансылык институт, 3 ассоциация жана башкалар катышты. Өлкө ичинде финансылык сабаттуулук боюнча 350гө жакын иш-чара өткөрүлүп, ага 200дөн ашык жалпы билим берүү мектептери, 70ке жакын жогорку окуу жайлары менен атайын кесиптик окуу жайлары катышты. Дүйнөлүк акча жумалыгы иш-чараларына түздөн-түз катышкандардын саны 38000 адамды түздү, ал эми кыйыр катышкандар 3 000 000дон ашты. 

Балдар сынагынын Улуттук банк тарабынан белгилеген катышуучулары жөнүндө маалымат бул жерде.

 

Маалымат катары: 

2015-жылдан тартып Кыргыз Республикасы дүйнө жүзү боюнча өткөрүлүп келе жаткан, балдардын жана жаштардын акча топтоо маданиятын өркүндөтүүгө жана алардын финансылык билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга багытталган Дүйнөлүк акча жумалыгына катышып келет. 

2016-жылы өлкөдө финансылык билим берүү жаатында олуттуу жетишкендиктери үчүн Кыргызстан Эл аралык балдар жана жаштар финансылык уюму (Child Youth Finance International, CYFI) тарабынан уюштурулган өлкө категориясы (Country Award) боюнча финалист катары «Дүйнөлүк жеткиликтүүлүк-2016» (Global Inclusion Awards) номинациясына татыган. 

2019-жылы Кыргыз Республикасы «Жаштарды тартуу-2019» номинациясында өлкө категориясы боюнча жеңүүчү деп табылган. Сыйлык Кыргыз Республикасына мектеп окуучуларынын, жаштардын жана мектеп мугалимдеринин арасында финансылык билим берүү жаатындагы олуттуу жетишкендиктери жана аракеттери үчүн тапшырылган. 

2020-жылдан тартып Дүйнөлүк акча жумалыгы Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун колдоосу алдында өткөрүлүп келет. 

 

 


Датасы: 01.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтомуму менен  микрофинансылык уюмга айыптык төлөм салынды. 


Датасы: 01.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 6,5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 31-майында эсептик ченди (негизги ченди) 6,5 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирет. 

Дүйнө жүзү боюнча жана Кыргыз Республикасынын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүндө экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келиши байкалууда, бул акырындап соода-логистикалык жолдорду калыбына келтирип, Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык ишин кайра баштоого шарт түзөт. Бирок, дүйнөдө сыяктуу эле, региондо да вакцина менен эмдөө жай арымда жүрүп, COVID-19 чалдыккандардын санынын өсүшү да экономикалык жигердүүлүктүн толугу менен калыбына келишин кечеңдетүүдө

Кыргыз Республикасынын экономикасынын жигердүүлүгүнүн акырындап калыбына келишинин алкагында алгачкы алгылыктуу белгилер байкалууда: 2021-жылдын январь-апрель айларында “Кумтөр” алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда, реалдуу ИДӨнүн өсүшү 1,1 пайызды түзгөн. Ички керектөө бир калыпта катталууда жана ал өлкөгө акча которуулардын эсебинен колдоого алынууда. 2021-жылдын январь-март айлары ичинде жеке адамдардын акча которууларынын таза агылып кириши 420,0 млн АКШ долларын түзүү менен 22,4 пайызга жогорулаган. 

Керектөө товарларына жана кызмат көрсөтүүлөргө, негизинен, азык-түлүк товарларына (күн карама майы, эт жана кант) жана күйүүчү-майлоочу материалдарга баалардын өсүшү сакталып турат. 2021-жылдын май айында (21ине карата) жылдык инфляция көрсөткүчү 10,7 пайыз чегинде калыптанган. Глобалдуу рыноктордо жана ЕАЭБ өлкөлөрүндө азык-түлүк товарларына баалардын жогорулашы өлкөдө инфляциялык тобокелдиктердин сакталып турушунан улам шартталган. 

Өлкөгө инфляциялык басымды чектөө максатында Улуттук банк тарабынан инфляциянын монетардык түзүүчүсүн аныктоо чаралары көрүлгөн. Ликвиддүүлүктү тескөө боюнча жигердүү чаралар банк системасында үстөк ликвиддүүлүк көлөмүн төмөндөтүүгө мүмкүндүк берген. Ушундан улам кыска сегментте банктар аралык кредит рыногунун катышуучуларынын жандануусу белгиленүүдө. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери, бүтүндөй алганда, негизги ченге жакындоо тенденциясына ээ болгон жана алар Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чек чегинде өзгөрүп турууда. Коммерциялык банктар ресурстук базасын жана экономиканы кредиттөөнү арттырууну улантышууда. 

Ички валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу, Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүнө жол бербөө үчүн валюталык интервенцияларды жүргүзүүдө.  

COVID-19 пандемиясынын жаңы штаммдарынын жайылышы жана дүйнөдө калкты вакцина менен эмдөө процессинин жай жылышы глобалдуу сыяктуу эле, регионалдык экономиканын да калыбына келишине тобокелдиктерди жаратууда. Айрым азык-түлүк товарларына дүйнөлүк баалардын өсүш тенденциясынын 2021-жылдын акырына чейин сакталып турушу күтүлүүдө. Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын тез арымда калыбына келиши Кыргыз Республикасынын соода-экономикалык мамилелерди калыбына келтирүүгө жана өлкө ичинде ишкердик жигердүүлүгүнүн артышына алып келет.  

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 6,5 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизиши мүмкүндүгүн билдирет.  

Улуттук банк туруктуу негизде инфляцияга тышкы жана ички таасир этүү чараларына баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын колдонот.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 26-июлунда өткөрүлөт. 

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 


Датасы: 28.05.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» ЖАК тарабынан «Азия Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Омоев Тимур Асылбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 27-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шамырканов Бакыт Талантбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 27-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коому тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Молдобекова Бурулкан Капаровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 27-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 25.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен  микрофинансылык уюмга айыптык төлөм салынды. 


Датасы: 21.05.2021
Туруктуу шилтеме

Банктык тегерек стол 

2021-жылдын 21-майы 

 

2021-жылдын 21-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү

Банктык тегерек стол маегинин ишине Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги жана кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, «Кепилдик фонд» ачык акционердик коомунун, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомунун жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышты.  

Аталган иш-чаранын катышуучулары коронавирус инфекциясына байланыштуу кризис шартында банк ишин жүргүзүү, Баткен областында болуп өткөн окуялардан улам жабыр тарткан карыз алуучулар боюнча жагдайды кароого алуу, ошондой эле банк ишин жөнгө салууну өркүндөтүү жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча актуалдуу тенденциялар сыяктуу банк секторундагы маанилүү маселелерди талкуулашты. 

Банктык тегерек стол маегинин ишинин жүрүшүндө коронавирус инфекциясына байланыштуу жагдай, өлкөнүн банк сектору үчүн да сыноо болгондугу белгиленди. Ошону менен бирге, кыйын кырдаалга карабастан, банк системасы кыйынчылыктарга жетиштүү деңгээлде туруштук бере алды. Мындай жагдайлар кризистен ийгиликтүү чыгуу үчүн жөнгө салуучу менен коммерциялык банктардын өз ара тыгыз иш алып баруусунун мааниси чоң экендигин дагы бир жолу тастыктайт.  

Банктык тегерек стол маеги банк секторунун катышуучулары үчүн салттуу аянтча болуп саналат, анда банк коомчулугунун орчундуу маселелери талкууланат.  

 

 

 


Датасы: 21.05.2021
Туруктуу шилтеме

1. Коронавирус инфекциясынан улам кризистин банк тутумуна тийгизген кесепетин жөнгө салуу жана активдерди үчүнчү ирет реструктуризациялоо боюнча талаптарды белгилөө максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 19-майында № 2021-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) «Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому кабыл алынган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

2. Кепилдик фондунун кепилдиги менен камсыздалган кредиттердин бөлүгүн классификациялоого карата талаптарды өркүндөтүү, ошондой эле чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн коммерциялык банктар кепилдик фондунун кепилдиктерин кабыл алуусуна түрткү берүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 19-майында №2021-П-12/25-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогоруда аталган токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилген: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) токтому менен бекитилген Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелерге. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кумтөр ишканасы тарабынан казылып алынган алтынды сатып алуу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынан түшүп жаткан суроо-талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкүлөрдү билдирет. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүп чыгарылган алтынды сатып алуу боюнча артыкчылык укугуна ээ. 

Алтын валюта резервинин көлөмүн толуктоо саясатынын алкагында, Улуттук банк жергиликтүү алтын өндүрүүчү ишканалар тарабынан сунушталган алтынды улуттук валютага гана туруктуу негизде сатып алып турат.  

Бул операциялар «Кыргызалтын» ачык акционердик коому менен Улуттук банктын ортосунда түзүлгөн башкы макулдашуунун чегинде гана жүргүзүлөт. 

«Кыргызалтын» ачык акционердик коому белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн алтындын кезектеги партиясын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу сунушу менен Улуттук банкка кайрылган. 

Азыркы учурда аталган сунуш белгиленген тартипте каралып жатат.  


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордундарына сунушталган Кыргызбаева Асель Жекшенбекованын талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын башкарманын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Курманбаев Дастан Жыргалбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААКтын тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордундарына сунушталган Камчибекова Гульчехра Садырбековнанын талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ташбаев Алмаз Халдаровичтин талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды

 


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын аткарбагандыгы үчүн 2021-жылдын 20-майынан тартып «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» ЖЧШнын (Казакстан Республикасы) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык электрондук акча системасынын оператору катары каттоосу жокко чыгарылды. 

Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун/ эл аралык электрондук акча эмитенттеринин реестри менен Улуттук банктын расмий сайтынан «Банктын милдеттери»/«Төлөм системасы»/«Эл аралык электрондук акча системалары» бөлүгүнөн таанышсаңыздар болот. 

 


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 21-июнунан кечиктирбестен bimasheva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 17.05.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Эл аралык Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Демир Кыргыз Эл аралык Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Орозбаева Лада Джантаевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Бузурманкулов Айбек Мырзакеримовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коому тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө жана комплаенс көзөмөлдөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Жумабаев Эркинбек Алтымышевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Пазылова Гулнар Олегкызынын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Молдокулова Рая Максутовнанын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 10.05.2021
Туруктуу шилтеме

Президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын Банк кызматкерлеринин күнү менен куттуктоосу 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 10-майда, банк кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. 

«Урматтуу банк секторунун кызматкерлери! 

Сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын банк кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм! 

Банк сектору приоритеттүү тармактардагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн банктык кызматтарды көрсөтүү, финансылык ресурстарды үлөштүрүү аркылуу өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. 

Кыргызстандын банк системасы коронавирус пандемиясы менен байланышкан глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан стабилдүү иштеди. Банк секторунун туруктуу көрсөткүчтөрү айтылгандарга далил. 

Финансылык стабилдүүлүк жана банк системасынын коопсуздугу банк кызматкерлеринин өз ишине берилип иштегендиги менен жетишилген. 

Сиздердин алдыңыздарда жаңы милдеттер турат. Дүйнөдө финансылык технологиялардын динамикалык өнүгүшүн эске алуу менен банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн санарип инфраструктурасын өнүктүрүүнү, инновациялык банк операцияларын жана санариптик төлөм технологияларын киргизүүнү тездетүү керек. 

Экономикалык активдүүлүктү тез арада калыбына келтирүү максатында жеңилдетилген каржылоо, жарандарга жана ишкерлерге финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү аркылуу экономиканын реалдуу секторун колдоо боюнча ишти активдештирүү зарыл. 

Сиздердин тажрыйбаңыздар жана билимиңиздер өлкөнүн банк системасынын мындан ары өнүгүшүнө жардам берет деп ишенем. 

Сиздерге ден соолук, үй-бүлөлүк бакубатчылык жана ишиңиздерде ийгилик каалайм!» 


Датасы: 10.05.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук валюта   сомдун жүгүртүүгө чыкканына 28 жыл болду 

 

Бүгүн 10-майда, улуттук валютабыз кыргыз сомунун жүгүртүүгө чыгарылганына 28 жыл толду.  

Эгемендикке ээ болгондон кийин Кыргызстан, мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттердин ичинен биринчилерден болуп, өз улуттук валютасын кыргыз сомун колдонууга киргизген.  

1993-жылдын 3-майында Кыргызстан Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен улуттук валютаны - кыргыз сомун колдонууга киргизүү чечими кабыл алынып, ошол эле жылы 10-майда сом жалпы өлкө аймагында расмий төлөм каражатынан болгон. 

Биздей жаш республика үчүн өзүнүн улуттук валютасын ошол мезгилде колдонууга киргизүү маанилүү кадамдардан болгон деп айтсак болот. Мындай чечкиндүү кадам экономиканы өнүктүрүүнүн жаңы баскычына чыгууга өбөлгө түзгөн.  

28 жыл ичинде кыргыз сому өз алдынча акча-кредит саясатын жүргүзүүнүн негизги инструменти гана болбостон, эгемендүү мамлекетти түптөөнүн ажырагыс символуна айланды.  

Өлкө экономикасындагы мезгил-мезгили менен болуп турган олуттуу таасирлерге, саясий олку-солку абалга жана дүйнөдөгү кескин жагдайларга карабастан, бүгүнкү күндө улуттук валютабыз совет доорунан кийинки мамлекеттердин мейкиндигинде кыйла туруктуу валюталардын катарына кирет.  

Бүгүнкү күндө улуттук валюта сом, өзүнүн туруктуулугу, коргоо белгилери жана банкноттордун дизайны боюнча да эл аралык көргөзмөлөрдө жана сынактарда жогорку баага ээ болуп, башка валюталардын арасында татыктуу орунду ээлейт. 

 


Датасы: 07.05.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/ директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кайып Айбектин талапкерлигине 2021-жылдын 6-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Азия Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Медеров Данияр Султановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 6-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 06.05.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы микрофинансы компаниянын банкка кошулууга мүмкүнчүлүк берген ченемдерин белгилөө, көчмө кассалардагы нак акча каражаттарынын калдыктарынын белгиленген лимиттерин кайра карап чыгуу, ошондой эле айрым документтерди тапшыруу, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптеринин алкагында уруксат алуу/лицензиялоо маселелери боюнча талаптарды алып салуу жагында “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Долбоор коммерциялык банктардын банк ишин лицензиялоо маселелери боюнча ишин жөнгө салууга багытталган.  

  

1. Проблемалар жана негиздер  

Сунушталган жөнгө салуу төмөнкүлөргө багытталган: 

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүүгө

- микрофинансы компанияларын кошуу түрүндө банктарды кайра өзгөртүп түзүү үчүн шарт түзүүгө

- көчмө кассаларына акча каражаттарынын калдыктарынын суммасы боюнча белгиленген лимиттерди кайра карап чыгууга; 

- кызмат адамдарын макулдашууда жана ислам терезесинин алкагында операциялардын тизмегин кеңейтүүдө айрым документтерди тапшыруу боюнча талапты алып салууга. 

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты банк тутумунун туруктуулугун жогорулатуу, коммерциялык банктар жана алардын кызмат адамдары тарабынан айрым документтерди тапшыруу боюнча талаптарды жеңилдетүү, көчмө кассаларынын толук кандуу иштөөсүнө шарт түзүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- банктардын микрофинансы компанияларын кошуу мүмкүнчүлүгү пайда болот; 

- көчмө кассаларынын акча каражаттарынын калдыктарынын көбөйүүсү банктардын инкассациялоо боюнча чыгымдарын азайтат; 

- Улуттук банк башка мамлекеттик органдарынан ала турган айрым документтерди коммерциялык банктар жана алардын кызмат адамдары тарабынан тапшыруу талабы жеңилдетилет; 

- «ислам терезесин» ачуу, ошондой эле ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык кошумча бүтүмдөрдү/операцияларды жүргүзүүгө уруксат алууда документтерди берүү боюнча айрым талаптар алып салынат; 

- эски жана иштебеген нормалар алып салынат. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:  

акча каражаттардын калдыктарынын суммасы көбөйтүлгөнүнө байланыштуу көчмө кассаларынын коопсуздук тобокелдиктери жогорулашы мүмкүн; 

 

5. Сунушталган жөнгө салуунун ишкердик субъектилеринин адресаттардын мүнөздөмөсү жана алардын санына баа берүү - сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардын ишине тийиштүү

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Коммерциялык банктар үчүн кошумча чыгымдар күтүлбөйт. Коммерциялык банктар үчүн пайда деп айрым документтерди берүү талабынын жеңилдетилишин, көчмө кассаларынын акча каражаттарынын калдыктары боюнча лимитинин көбөйүшүн эсептесе болот, ал операциялардын көлөмүн кеңейтүүгө өбөлгө түзөт.  

 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.   

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр  

1.  Сунуштарды кабыл алуу:   

   

- электрондук почта аркылуу  

eusuvalieva@nbkr.kg  

emukenov@nbkr.kg    

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168   

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын 21-майынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү   

2021-жылдын 31-майынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 04.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ак Жол 2000» кредиттик союзунун башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шатманов Бейшенбек Адылкановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 4-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 30.04.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аралыктан банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын маалымдайт.  

Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. 

  

1. Проблемалар жана негиздер.  

Кардарлардын мүмкүн болушунча кеңири чөйрөсүнө банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү жана инновациялык финансы рыногун калыптандырууга көмөк көрсөтүү үчүн аралыктан тейлөө каналдарын өнүктүрүү

Азыркы учурда эпидемиологиялык кырдаал банк өкүлчүлүктөрүнө барууга жана жарандардын байланышына атайын талаптарды коюуну шарттап жаткандыгын дагы эске алуу зарыл. Демек, кардарларга аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кызмат көрсөтүү үчүн банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, ошондой эле кардарды идентификациялоонун ишенимдүү ыкмаларын киргизүү талап кылынат. 

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  аралыктан банктык кызмат көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, операциялык тобокелдиктерди азайтуу. 

 

3. Сунушталган жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- жеке адамдар, жеке ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, инновациялык технологияларды өнүктүрүүгө дем берүү;  

- аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кызмат көрсөтүүдө операциялык тобокелдиктерди азайтуу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

- банктардын ишин уюштуруунун технологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу сунушталып жаткан жөнгө салууну ишке ашыруу үчүн жетишсиз корголгон механизмдерди колдонуу. 

  

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү   

Жөнгө салынуучу механизм Кыргыз Республикасынын айрым коммерциялык банктарында гана сунушталат. Ченемдик укуктук актылардын талаптары такталгандан кийин көп банктарга жайылтуу мүмкүн болот. 23 коммерциялык банкта ишке ашырылышы мүмкүн.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени сунушталган чечим иш-чараларды уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган.  

Кардарлар үчүн пайда:  

- аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү;  

- операциялык тобокелдик деңгээли төмөндөйт.  

  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо 

Долбоор банктардын кардарларды аралыктан идентификациялоо боюнча чечимдерди кабыл алууга кеткен чыгашаларынан тышкары, Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

  

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр  

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат:  

   

- электрондук почта аркылуу  

asadykov@nbkr.kg 

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү   

2021-жылдын 13-майынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 20-майынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 30.04.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банк» ЖАК тарабынан «ФИНКА Банк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Торобаева Нургул Аскаровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ААК тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Хамзин Рустем Назымбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААК тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Эшбердиева Чолпон Молдалиевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

 


Датасы: 27.04.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электрондук кол тамга коюлган документтерди электрондук форматта сунуш кылган коммерциялык банктардын отчетторун жана каттарын кагаз жүзүндө жеткирүү боюнча талаптарды алып салуу маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын маалымдайт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына өз ара аракеттенүү процесстерин кагаз жана электрондук түрдө кайталоону токтотуу максатында өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.  

- кагаз жүзүндө документ жүгүртүүнүн ашыкча болушу; 

- өз ара аракеттенүү процесстерин кагаз жана электрондук түрдө кайталоо; 

- электрондук документ жүгүртүү маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базанын жоктугу; 

- электрондук документтерди сактоо жана юридикалык күчүн камсыз кылуу, аларда камтылган маалыматтарды коргоо жана жок кылуу узактыгы боюнча мыйзамдуу талаптардын жоктугу. 

Бүгүнкү күндө Улуттук банк тарабынан отчетторду берүү талаптары электрондук документтерди бир мезгилде колдонууну жана камсыздоону, андан кийин кагаз жүзүндө жөнөтүүнү көздөйт. Бул талаптар операциялык тобокелдиктерди азайтуу боюнча иш-чараларды колдонуу алкагында иштелип чыккан. Учурдагы шарттарда мындай кайталоо электрондук өз ара аракеттенүүгө толук өтүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты отчетторду жана электрондук кол тамга коюлган каттарды электрондук форматта берген учурда, коммерциялык банктар менен Улуттук банктын ортосунда электрондук өз ара аракеттенүүнү киргизүү, ошондой эле кагаз жүзүндө жүгүртүүнүн үлүшүн, анын толук алынып салынышына чейин туруктуу кыскартуу. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- коммерциялык банктар менен өз ара аракеттенүүнүн алыскы каналдарын өнүктүрүүнү стимулдаштыруу; 

- электрондук документ жүгүртүүгө өтүү жана кагаз документтерди колдонууну минималдаштыруу. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

Банк ишин уюштуруунун технологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу сунушталган жөнгө салууну ишке ашыруу үчүн өз ара аракеттенүү каналынын жетишсиз корголгон механизмдерин колдонуу. 

 

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү  

Жөнгө салынуучу механизм Кыргыз Республикасынын бардык коммерциялык банктары үчүн сунушталат. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени сунуш кылынган чечим документ жүгүртүү боюнча кайталанма процесстерди жоюуга багытталган.  

Ишкерлер үчүн пайда:  

- документтерди кагаз жүзүндө сактоону уюштуруу чыгымдарын азайтуу (иштеп чыгуу жана сактоо); 

- электрондук маалымат каражаттарында документтер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук деңгээлин жогорулатуу; 

- документтерди иштеп чыгуу процессин оптималдаштыруу жана автоматташтыруу.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

Бул маалыматты талкуулоо үчүн каралган мөөнөт жана байланышуу үчүн маалыматтар  

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат:  

 

- электрондук почта аркылуу 

malmanbetova@nbkr.kg  

- почта дареги 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 11-апрелинен кечиктирбестен

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 18-апрелинен кечиктирбестен

 


Датасы: 27.04.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө

БИЛДИРҮҮ

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы укуктук жөнгө салуу боюнча талкуу жана кызыкдар жактардын сунуштарын топтоо иштери башталгандыгы жөнүндө билдирет. 

1. Сунушталган жөнгө салууну чечүүгө багытталган проблемалар: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 27-декабрындагы №36/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит уюмдардын финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө» жобону финансылык отчеттулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары ФОЭС) ылайык жаңылоо, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу зарылчылыгы; 

- жылдык отчетту жалпыга маалымдоо каражаттарында (мындан ары ЖМК) жарыялоо аркылуу микрофинансылык сектордун ачык-айкындуулугун камсыздоо жана ишенимди жогорулатуу зарылчылыгы. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Кыргыз Республикасындагы банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетту түзүүсүнө, жарыялоосуна жана Улуттук банкка сунуштоосуна карата талаптарды ФОЭСке ылайык өркүндөтүү

3. Сунушталган жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- жогоруда көрсөтүлгөн Жобону ФОЭСке ылайык жаңылоо, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу зарылчылыгы; 

- жылдык отчетту ЖМКга жарыялоо аркылуу микрофинансылык сектордун ачык-айкындуулугун камсыздоо жана ишенимди жогорулатуу зарылчылыгы. 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

Ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы жогоруда белгиленген Жобону ФОЭСти эске алуу менен жаңылоого багытталгандыктан, алгылыксыз натыйжага алып келбейт жана жылдык отчетту ЖМКга жарыялоо аркылуу микрофинансылык сектордун ачык-айкындуулугун камсыздоого жана ишенимди жогорулатууга көмөк көрсөтөт. 

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу микрофинансылык уюмдарга, турак жай-сактык кредиттик компанияларга, кепилдик фонддорго, кредиттик бюролорго, кредиттик союздарга, адистештирилген финансы мекемелерине жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарына багытталат. 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Сунушталган жөнгө салуунун субъектилери жылдык отчетту ЖМКга жарыялоого байланыштуу чыгымдарды көтөрүүгө тийиш (жылына бир жолу). 

Пайдалары: 

- банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жылдык отчетун ЖМКга жарыяланышын камсыздоо, бул өз кезегинде сектордун ачык-айкындуулугун камсыздоого жана ишенимди жогорулатууга көмөк көрсөтөт; 

- ченемдик укуктук актылардын жоболорун ФОЭСке ылайык өркүндөтүү

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

Ачык консультацияга катышуучулар үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

uakylbek@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

13-майынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2021-жылдын 21-майынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 27.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 6,50 пайызга чейин жогорулатты  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 26-апрелинде эсептик ченди (негизги ченди) 100 базистик пунктка 6,50 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 27-апрелинен тартып күчүнө кирет.  

COVID-19 пандемиясынын жаңы штаммдары жайылгандыгына байланыштуу чектөө чараларынын таасири жана дүйнөдө калкты вакцина менен эмдөө процессинин жай жылышы дүйнөлүк экономиканын өсүшүн басаңдатууну улантып жаткандыгы байкалууда. Муну менен катар эле дүйнөлүк азык-түлүк рынокторундагы баа конъюнктурасы жана глобалдуу финансы рынокторунда волатилдүүлүктүн күчөшү соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн калыбына келүү масштабына, натыйжада, Кыргыз Республикасынын экономикалык жактан өнүгүшүнө таасирин тийгизген негизги факторлордон болуп саналат.  

Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келүү тенденциясы белгиленген, ошол эле учурда ички суроо-талап төмөн бойдон сакталып калууда. Ал эми реалдуу эмгек акынын өлчөмү 2021-жылдын январь-февраль айларында 5,3 пайызга кыскарган. Ички керектөөнүн калыбына келүү факторлорунун бири катары өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсүнүн алгылыктуу динамикасы саналат, ал 2021-жылдын январь-февраль айларында 6,4 пайызга жогорулап, 254,1 млн АКШ долларын түзгөн.  

Ошондой эле Кыргыз Республикасында байкалган инфляция динамикасы импорт бааларынын, эң башкысы, азык-түлүк товарларына жана күйүүчү-майлоочу материалдарга баалардын жогорулашынын таасири менен шартталган. 2021-жылдын апрель айында (16сына карата) инфляция жылдык мааниде 2021-жылдын март айындагы 10,2 пайыздан төмөндөп, 8,6 пайызды түзгөн. Азык-түлүк бааларынын динамикасына дүйнөлүк азык-түлүк рынокторундагы баалардын тездик менен өсүшү жана өндүрүүчү өлкөлөрдө сунуштардын чектелиши сыяктуу тышкы факторлор негизги таасирин тийгизген. Бир катар администрленүүчү баалардын (тарифтердин) наркынын жогорулашынын күтүлүшү жалпы инфляцияга кошумча салымын кошот. Мындай инфляцияга өбөлгө түзүүчү факторлор өтүп жаткан жылдын акырында Кыргыз Республикасында инфляциянын кыйла жогору деңгээлинин түптөлүшүн шарттайт.  

Монетардык сектордо өтүп жаткан жылдын башталышынан тартып байкалган тенденциялар сакталып калган. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери алардын ортосундагы ажырымдын кыскарышын көрсөтүү менен негизги чендин динамикасы менен бир багытты көздөйт жана мурдагыдай эле Улуттук банк белгилеген пайыздык чектин алкагында өзгөрүшүн улантууда. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк деңгээли төмөндөп, акча рыногунун катышуучуларынын кыска мөөнөттүү сегментте, атап айтканда, банктар аралык репо-операциялар боюнча кыйла активдүү иш алып барышына алып келген.  

Өлкөдө экономикалык жигердүүлүктүн күчөшү, ошондой эле глобалдуу чийки зат рынокторунда баалардын волатилдүүлүгүнүн сакталып калышы айрым мезгилдерде ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына карата суроо-талаптын жогорулашын шарттаган. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшилөө максатында ички валюта рыногуна катышат.  

Ошондой эле соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдө мамлекет тарабынан өбөлгөлөөчү чаралардын көрүлүшү жана калкты вакцина менен эмдөө арымын тездетүү чараларынын күчөшү эсебинен орто мөөнөттүү келечекте тышкы суроо-талаптын акырындап калыбына келиши күтүлүүдө. Ал эми дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторундагы баалардын мурдагыдай эле өсүшү жакынкы келечекте Кыргыз Республикасында инфляциянын жогорулоо динамикасын түшүндүрөт. Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк пайыздык ченди 6,50 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк учурдагы акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. 

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 

 


Датасы: 15.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов 2021-жылдын 15-апрелинде ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультациялык кеңешинин видеоконференция режиминде өткөн отурумуна катышты. 

Кеңешменин жүрүшүндө COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин төмөндөтүү боюнча ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын кабыл алган чараларынын натыйжалуулугу жана ЕАЭБге мүчө мамлекеттеринин жалпы финансы рыногун калыптандырууга багытталган макулдашуулардын долбоорлору талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 13.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы, анын ичинде кредит берүүдө негизсиз комиссиялык төлөм алгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен микрофинансылык уюмга айыптык төлөм салынды. 


Датасы: 12.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» долбоордун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет.  

Долбоор Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын турак жай-сактык кредиттик компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин, кепилдик фонддордун жана алмашуу бюролордун ишин лицензиялоого жана жөнгө салууга тиешелүү талаптарын өркүндөтүүгө, анын ичинде ченемдик укуктук актыларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүүгө багытталган. 

 

1. Проблемалар жана негиздер  

Сунушталып жаткан жөнгө салуу Улуттук банк тарабынан көзөмөлгө алынган субъектилер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана төмөнкүлөр аркылуу алардын ишине карата белгиленген талаптарды өркүндөтүүгө багытталган: 

- нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия алууда жана алмашуу бюросун каттоону макулдашууда, документтердин тизмесинен айрым тастыктоочу документтерди алып салуу; 

- нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияны колдонуу мөөнөтүн узартуу; 

- микрокредиттик компанияларга жана микрокредиттик агенттиктерге филиалдарын ачуусуз түзүмдүк бөлүмдөрдү ачуу мүмкүнчүлүгүн берүү

Мындан тышкары, ченемдик укуктук актынын долбоорунда Улуттук банктын талаптарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү каралган. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча жол-жобо чараларын жөнөкөйлөтүү, анын ичинде нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия алуу жана алмашуу бюросун каттоону макулдашуу талаптарын өркүндөтүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияны колдонуу мөөнөтү узартылат; 

- микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин ишинин натыйжалуулугу жогорулатылат жана алардын ишинде операциялык чыгымдар азайтылат; 

- кепилдик фонддордун ишиндеги тобокелдиктер азаят; 

- ченемдик укуктук актылардын талаптары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирилет. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү 

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы терс кесепеттерге алып келбейт, анткени ал көзөмөлгө алынган субъектилердин ишин чектебейт. 

  

5. Жөнгө салуу сунушталып жаткан ишкер субъектилерадресаттар боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу кепилдик фонддорунун, микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын жана алмашуу бюролорунун ишине тиешелүү.  

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго дуушар болбойт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайданы болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын сарптоолору мамлекеттик органдын ишин жүзөгө ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- көрсөтүлгөн проблемалар жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

amuratov@nbkr.kg 

  

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

27-апрелинен кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2021-жылдын 4-майынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 12.04.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов 2021-жылдын 5-11-апрелинде видеоконференция форматында өткөн Дүйнөлүк банк менен Эл аралык валюта фондунун Башкаруучулар тобунун жазгы кеңешмесине катышты. 

Иш-чаранын алкагында бир катар онлайн-жолугушуулар болду, анда макроэкономикалык саясат, финансылык туруктуулукту сактоо маселелери, пандемиянын экономикага тийгизген кесепеттери менен күрөшүү боюнча чаралар, ошондой эле Кавказ жана Борбордук Азия чөлкөмүндө экономикалык өнүгүүнү калыбына келтирүү маселелери талкууланды. 

 


Датасы: 09.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Чимкент көчөсү 1, батыш автовокзалы дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Ю.М.Т» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 11-сентябрындагы № 5802 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 9-апрелинен тартып 15-апрелин кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 06.04.2021
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктардын ишинде электрондук документтерди колдонуу, тактап айтканда, банктык эсептерди ачуу жана кредит берүү боюнча банктык кызмат көрсөтүүлөр үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын маалымат системалары аркылуу алынуучу документтерди электрондук форматта колдонуу жолу менен Кыргыз Республикасында банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча талаптарды тактоо максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 31-мартында №2021-П-12/14-5-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому кабыл алынды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 01.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 2-майынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 01.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 2-майынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 01.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кошумча лицензияны өз ыктыярдуу кайтарып берүү жөнүндө катышуучулардын 2021-жылдын 25-февралында кабыл алган чечимине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна берилген «Копилка-777» кредиттик союздун 2009-жылдын 14-январындагы №56-001 кошумча лицензиясы 2021-жылдын 31-мартынан тартып жокко чыгарылды. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Балыкчы шаары, Ж. Абдрахманов көчөсү 217/92. 


Датасы: 31.03.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын аймагында чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (резерв) фондун түзүү жана иштеши боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү тууралуу билдирет. 

Бир же бир нече катышуучунун ликвиддүүлүгү жетишпеген учурда Улуттук банктын ири төлөмдөр системасында банктар аралык клиринг системасы жана банктык төлөм карттары менен эсептешүүлөр системасы сыяктуу банктар аралык чекене төлөм системаларынын таза позицияларынын өз убагында жана кепилденген акыркы эсептешүү механизмин камсыз кылуу тартибин өркүндөтүү сунушталат. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.  

Бүгүнкү күндө чекене төлөм системаларынын динамикалуу өнүгүүсү байкалууда. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамынын 15-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык, банктар аралык төлөмдөр боюнча улуттук валютадагы акыркы эсептешүүлөр Улуттук банктын талаптарына ылайык ачылган төлөм системасынын катышуучуларынын корреспонденттик (учурдагы) эсеби аркылуу жүзөгө ашырылат. Акыркы эсептешүү шартсыз жана кайтарылгыс болуп саналат

Банктар аралык чекене төлөм системалары боюнча акыркы эсептешүү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында (мындан ары ГСРРВ) жүзөгө ашырылат, бул эсептешүүлөр катышуучулардын эсептериндеги кредиттик калдыктын чегинде гана жүргүзүлөт жана шашылыш жана ири төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга, ошондой эле ар бир төлөм боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында накталай эмес түрүндө тез жана акыркы эсептөөнү камсыз кылууга арналган. Банктар аралык чекене төлөм системалары боюнча акыркы эсептешүү катышуучулардын көп тараптуу таза позицияларынын файлы бир жолку эсептөөнүн негизинде жүргүзүлүп жаткандыктан, жок дегенде бир ГСРРВ катышуучусу үчүн акча каражаты жетишсиз болгон учурда, система файлдын бардыгын автоматтык түрдө четке кагат. Ошентип, эсептешүү өз убагында аягына чыкпайт жана банктар аралык чекене төлөм системасынын бардык катышуучулары жогорулаган финансылык тобокелдикке дуушар болушат. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты төлөм системасынын операторлорунун же төлөм системаларынын катышуучуларынын коммерциялык банктарынын каражаттарынын эсебинен банктар аралык чекене төлөм системаларынын таза позицияларын ГСРРВда өз убагында жана кепилденген акыркы эсептешүү механизмин камсыз кылуу. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- банктар аралык чекене төлөм системалары боюнча акыркы эсептешүүлөрдү камсыз кылуу чаралары боюнча ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү;  

- бардык катышуучулар ортосунда өз убагында жана кепилденген акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн эсебинен банктар аралык чекене төлөм системаларында жана алардын катышуучуларында финансылык жана операциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:   

Ушул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу терс кесепеттерге алып келбейт, анткени ал банктардын жана/же төлөм системаларынын операторлорунун ишин чектөөгө багытталган эмес. 

 

5. Ишкер субъектилери  жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталган жөнгө салуу банктар аралык чекене төлөм системаларынын катышуучулары болуп саналган коммерциялык банктардын, ошондой эле банктар аралык чекене төлөм системаларынын операторлорунун ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталган жөнгө салуу субъектилеринин кошумча чыгымдары камсыздандыруу (резерв) фондун түзүүгө каражаттарды багыттоо түрүндө болушу мүмкүн. 

Коммерциялык банктар жана төлөм системаларынын операторлору үчүн пайда болуп, төлөм системаларынын бир же бир нече катышуучуларынын ликвиддүүлүгү менен байланышкан көйгөйү бар же жогуна карабастан, банктар аралык чекене төлөм системалары боюнча таза позицияларды өз убагында жана кепилденген акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө байланыштуу финансылык тобокелдиктерди төмөндөтүү саналат. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын чыгымдары мамлекеттик органдын ишин ишке ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт.   

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы;  

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы;  

сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал;  

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз. 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

 

- электрондук почта аркылуу 

psoversight@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу   

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын 15-апрелинен кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 22-апрелинен кечиктирбестен 

 


Датасы: 31.03.2021
Туруктуу шилтеме

"Ата Журттун нукура байлыгы - өз эли" 

 

2021-жылдын 31-мартында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30-жылдыгына карата чыгарылган "Ата Журттун нукура байлыгы - өз эли" аттуу темада социалдык видеороликтердин презентациясы болду. 

Видеороликтер улуттук валютанын банкнотторунда элеси түшүрүлгөн ойчул-философ акын Жусуп Баласагын, улуу манасчы Саякбай Каралаев, тунгуч классик акын Алыкул Осмонов, сүрөтчү жана актёр Сүймөнкул Чокморов сыяктуу көрүнүктүү инсандар тууралуу тартылган.  

Видеороликтер кыргыз элинин руханий мурасын даңазалоо, калктын улуттук валютага ишенимин жогорулатуу жана ага сарамжалдуу мамиле жасоо маданиятын калыптандыруу максатында тартылган.  

«Улуттук валютанын банкнотторунда тарыхый ишмерлердин, илим менен маданиятка, искусствого эмгек сиңирген, өлкөнүн улуттук сыймыгы болгон мыкты инсандардын элеси түшүрүлгөн», - деп Т.Абдыгулов өзүнүн сүйлөгөн сөзүндө белгилеп кетти.  

Видеороликтер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Президентинин Аппаратынын, Өкмөттүн, маданият менен искусствонун, тарыхтын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусунда көрсөтүлдү.  

Роликтер режиссер Руслан Акун жетектеген "Байрак Групп" чыгармачыл тобу, белгилүү кино ишмерлер Актан Арым Кубат, Эрнест Абдыжапаров, Марат Сарулу жана Баян Сарыгуловдор тарабынан жаралган. 

 

 


Датасы: 29.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында "Улуттук банктын ченемдик актылары"/"Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында "Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору" / "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому" бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 26-апрелинен кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 29.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» биргелешкен токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 29-апрелинен кечиктирбестен asyrgataev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 26.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктардын тобокелдиктерин жана капиталын тескөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банк тутумунун туруктуулугун жогорулатуу, кредиттик тобокелдикти төмөндөтүү жана кредиттердин ордун жабуу өлчөмү боюнча талаптарды кайра карап чыгуу, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын банктык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча эл аралык стандарттарга жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзамдарга шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан. Долбоордо коммерциялык банктардын Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү боюнча сунуштары эске алынган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында "Улуттук банктын ченемдик актылары"/"Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган. Ошондой эле долбоор Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында жайгаштырылган koomtalkuu.gov.kg/kg). 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2021-жылдын 29-мартынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 26.03.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Жумадылов Бакыт Тогузбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 25-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бедельбаев Нурбек Арстанбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 25-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК тарабынан «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКтын ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Добаев Максат Зоотбаевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 25-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 25.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, анын ичинде террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында талаптарды бузууга жол бергендиги үчүн Ош шаары, Ленин көчөсү 428 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «БАЙКАЛ-ЮГ» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 17-октябрындагы № 5822 лицензиясы 2021-жылдын 23-мартынан тартып кайтарылып алынды. 


Датасы: 19.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргызстанда Дүйнөлүк акча жумалыгы - 2021 старт алды 

2021-жылдын 22-мартынан тартып 28-март күндөрү Кыргызстандын бардык аймактарында өтө турган «Өзүңө сак бол, акчага бек бол!» деген ураан менен Дүйнөлүк акча жумалыгы өтөт. 

Дүйнөлүк акча жумалыгы (Global Money Week) - бул балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында дүйнөнүн 175тен ашуун өлкөсүндө жыл сайын өткөрүлүүчү ири кампания. 

Кыргыз Республикасы бардык жаш муунга жогорку сапатта финансылык билим алууга мүмкүнчүлүк берүү, акчаны туура жана сарамжалдуу колдоно билүү маданиятына жаштарды үйрөтүү максатында Дүйнөлүк акча жумалыгын 2015-жылдан тартып өткөрүп келет. 

Бир жума ичинде Улуттук банк, мамлекеттик органдар жана башка уюмдар, анын ичинде коомдук жана эл аралык уюмдар, коммерциялык банктар жана микрофинансы уюмдары бардык санитардык талаптарды сактоо менен финансылык сабаттуулук боюнча жалпы билим берүү иш-чараларын: мектептерде финансылык сабаттуулук сабактарын, университеттерде көчмө лекциялар менен тренингдерди, коммерциялык банктарда экскурсиялар менен ачык эшик күндөрүн, улуттук видеороликтер жана балдардын тарткан сүрөттөрү боюнча сынактарды, өзгөчө капчык сынагын өткөрүшөт, ошондой эле #GMWKyrgyzstan2021 хэштеги менен жайгаштырылган социалдык тармактарда ар кандай иш-чаралар уюштурулат. 

Дүйнөлүк акча жумалыгы - 2021 алкагында өткөрүлүүчү иш-чаралар тууралуу толук маалымат Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий сайтында жана Финсабат сайтында www.finsabat.kg/projects/5 жайгаштырылган. 

 Кыргызстандагы Дүйнөлүк акча жумалыгы - 2021 боюнча өтө турган иш-чаралар күндөлүгү. 

 

 


Датасы: 15.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банкы» ААК тарабынан «Керемет Банкы» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Токтогул Рысбектин талапкерлигине 2021-жылдын 12-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 15.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн, кредит/овердрафт берүүдө, ошондой эле күрөөлүк  камсыздоонун наркын баалоодо негизсиз комиссиялык төлөмдөрдү алгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен коммерциялык банкка айып пул салынган. 

 

Маалымат үчүн: Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 26-февралындагы № 2020-П-12/8-8-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому менен төмөнкү ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр киргизилген: 

- 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобо; 

- 2013-жылдын 14-июнундагы №19/2 “Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо; 

- 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 “Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо. 

Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, сунуштаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн банк/ФКУ тарабынан алынуучу комиссиялык жана башка төлөмдөр төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

- кардар үчүн өзүнчө пайдага же болбосо керектөө баалуулугуна  ээ болуу;  

- кредит берүү боюнча негизги кызмат көрсөтүүлөрдөн өз алдынча жана көз карандысыз болуу;  

- мыйзам талаптарына ылайык акысыз сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө таандык болбоо.  

Бир эле ошол операцияны ишке ашыргандыгы үчүн банк тарабынан пайыздарды жана комиссиялык төлөмдөрдү алууга жол берилбейт. 

 


Датасы: 12.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырган финансы-кредит уюмдары үчүн бирдей укуктук чөйрө түзүү жагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат.  

Бул токтом долбоорунун максаты болуп, Улуттук банктын ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик укуктук актыларын салттуу ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүү саналат.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 14-апрелинен кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

 


Датасы: 12.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААК башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Чыныбаева Алия Толюгеновнанын талапкерлигине 2021-жылдын 11-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  


Датасы: 03.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кепилдик фондунун кепилдиги менен камсыздалган активтерди классификациялоого тиешелүү «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 3- апрелинен кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 02.03.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү жана аны иштеп чыгуу, ошондой эле кызыкдар болгон жактардын төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү маселелери боюнча сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Долбоор аркылуу төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу маселелери боюнча өзүнчө талаптарды жөнгө салуу нормаларын бир түрдүү түшүнүүнү жана колдонууну камсыз кылуу максатында деталдаштыруу сунушталат. 

 

1. Проблемалар жана негиздер. 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча колдонуудагы нормаларга өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөргө багытталган: 

- аталган талаптардын төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын операторлору тарабынан талаптагыдай аткарылышы максатында жөнгө салуу боюнча талаптарды тактоого; 

- төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча талаптарды өркүндөтүүгө

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча талаптарды өркүндөтүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- жөнгө салуучу тарабынан төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишине натыйжалуу көзөмөл жүргүзүү

- жөнгө салуучу жана төлөм уюмдарынын/төлөм системаларынын операторлорунун ортосунда жөнгө салуу боюнча өзүнчө нормаларды түшүнүүдө жана колдонууда пикир келишпестиктердин келип чыгуу тобокелдиктерин төмөндөтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, анткени ал талаптарды конкреттештирүү максатында төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүүгө багытталган. 

 

5. Ишкер субъектилери сунушталган жөнгө салуу адресаттары боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталып жаткан жөнгө салуу төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуунун субъектилери төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча талаптарды өркүндөтүүгө байланыштуу кошумча сарптоолорго учурабайт. 

Артыкчылыктары: Керектөөчүлөрдүн алдында кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

 

Билдирүүгө карата тиркеме: 

1. Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуу вариантын киргизүү зарылдыгын баалоого өбөлгө түзгөн башка маалымат. 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

  

- электрондук почта аркылуу: 

adjakubova@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу: 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш, Чүй пр, 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү

2021-жылдын 17-мартынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2021-жылдын 22-мартынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 02.03.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү жана аны иштеп чыгуу, ошондой эле кызыкдар болгон жактардын төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү маселелери боюнча сунуштарын топтоо тууралуу билдирет 

Долбоор аркылуу төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо маселелери боюнча өзүнчө талаптарды лицензиялоо нормаларын бир түрдүү түшүнүүнү жана колдонууну камсыз кылуу максатында деталдаштыруу сунушталат. 

 

1. Проблемалар жана негиздер. 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча колдонуудагы нормаларга өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөргө багытталган: 

- аталган талаптардын өтүнүч ээлери/лицензиаттар тарабынан талаптагыдай аткарылышы максатында лицензиялоо боюнча талаптарды тактоого; 

- лицензиялоо боюнча талаптарды өркүндөтүүгө

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча талаптарды өркүндөтүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- жөнгө салуучу тарабынан төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишине натыйжалуу көзөмөл жүргүзүү

- жөнгө салуучу жана төлөм уюмдарынын/төлөм системаларынын операторлорунун ортосунда лицензиялоо боюнча өзүнчө нормаларды түшүнүүдө жана колдонууда пикир келишпестиктердин келип чыгуу тобокелдиктерин төмөндөтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, анткени ал лицензиялоо талаптарды конкреттештирүү максатында төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүүгө багытталган. 

 

5. Ишкер субъектилери сунушталган жөнгө салуу адресаттары боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталып жаткан жөнгө салуу төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуунун субъектилери төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо боюнча талаптарды өркүндөтүүгө байланыштуу кошумча сарптоолорго учурабайт. 

Артыкчылыктары: Керектөөчүлөрдүн алдында кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу. 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

 

Билдирүүгө карата тиркеме: 

1. Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуу вариантын киргизүү зарылдыгын баалоого өбөлгө түзгөн башка маалымат. 

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштарды кабыл алуу: 

  

- электрондук почта аркылуу: 

adjakubova@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу: 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү

2021-жылдын 17-мартынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2021-жылдын 22-мартынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 02.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 31-мартынан кечиктирбестен nzhaparkulova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 24.02.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 5,5 пайызга чейин жогорулатты  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 22-февралында эсептик ченди (негизги ченди) 50 базистик пунктка, 5,5 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 24-февралынан тартып күчүнө кирет. 

Дүйнөлүк экономиканын өнүгүшү COVID-19 пандемиясынын жайылышынан улам бир түрдүү эмес өңүттө өнүгүүдө. Эл аралык соода түзүмүндө көлөмдөрдүн төмөндөшү байкалган, ошол эле учурда дүйнөлүк товардык-чийки зат рыногунда бирдей эмес жагдай сакталып турат. Бардык мындай фактылар дүйнөлүк экономиканын өнүгүшүнө сыяктуу эле, Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн өнүгүшүнө да токтотуучу таасирин тийгизүүдө.  

Кыргыз Республикасынын экономикасы кармалып турган ыргакта калыбына келүүдө. Өндүрүш көлөмүнүн төмөндөшү өлкөнүн бардык негизги секторлорунда сакталып турат. Ички талапта эч кандай жандануу жок, бирок өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсү боюнча алгылыктуу динамика ички талапты жандандыруу факторлорунун биринен болгон. 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча жеке адамдардын өлкөгө акча каражатын которуунун таза агылып кирүүсү 2,0 пайызга жогорулап, 1,9 млрд АКШ долларын түзгөн.  

Дүйнөлүк азык-түлүк рыногунда баалардын өсүшү уланган, анын жыйынтыгында өлкөдө инфляция көрсөткүчү өсүүдө. Кыргыз Республикасында жылдык инфляциянын мааниси 2021-жылдын февраль айында (12сине карата) 10,2 пайызды түзгөн. Айкын инфляция көрсөткүчү негизинен азык-түлүк товарлар тобундагы, айрыкча, өлкөгө импорттолуучу товарлардын негизги компоненттери боюнча баалардын өсүшүнүн эсебинен калыптанган. 2021-жылдын биринчи чейрегинде алкоголдук жана тамеки продукцияларына акцизди план боюнча жогорулатуу өтүп жаткан жыл ичиндеги баалардын жалпы деңгээлине кошумча салымын кошот. Түптөлгөн ички жана тышкы факторлорду эске алганда, инфляциянын бир аз тездеп, жылдын орто ченине карата акырындык менен туруктуу абалга келери, андан ары жылдын акырында бир маани чегинде түптөлөрү күтүлөт. 

Банктар аралык акча рыногу алгылыктуу тенденцияларды сактоо менен мүнөздөлөт, кыска мөөнөттүү чендер бул рынокто Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чекте, негизги ченге жакын көрсөткүчтө калыптанган. Акча рыногунун бардык сегменттеринде катышуучулардын жигердүүлүгү байкалган. Фискалдык операциялардын түзүмүнүн өзгөрүшүнөн улам, 2020-жыл ичинде банк системасында үстөк ликвиддүүлүктүн жогорку деңгээлде топтолушунун орун алышы, болушу мүмкүн болгон инфляциялык тобокелдиктерди азайтуу үчүн, Улуттук банк тарабынан олуттуу көлөмдө арылтуу операцияларын жүргүзүүнү шарттайт. 

Ички валюта рыногу салыштырмалуу туруктуу. Тышкы экономикалык шарттардын таасири астында айрым мезгил аралыгында чет өлкө валютасына болгон талап жогорулагандыгы байкалган. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө үчүн валюта рыногуна катышат.  

Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын акырындап калыбына келиши күтүлүүдө, бул орто мөөнөткө каралган келечекте тышкы талапты камсыз кылуу үчүн республикада экономикалык жигердүүлүктүн жогорулашына өбөлгө түзөт. Ошентсе да, дүйнөлүк товардык-чийки зат рыногунда баалардын өсүшү Кыргыз Республикасында керектөө бааларынын жакынкы мезгил аралыгында жогорулашынын сакталып турушун шарттайт. Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк пайыздык ченди 5,5 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк учурдагы акча-кредит саясатына корректировкаларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. 

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 26-апрелинде өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 

 


Датасы: 22.02.2021
Туруктуу шилтеме

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абдыразаков Эркинбек Талиповичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Касымалиев Адылбек Алешовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ускенбаева Гульнара Тураровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Муртазалиев Шамиль Муртазалиевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Шермухамедов Нурбек Азизовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 19.02.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мурабаха операциясын эсепке алуу маселеси боюнча укуктук ченемдик актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет.  

Ислам финансылык институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюмунун №28 «Мурабаха жана бөлүп төлөө менен башка товардык бутүмдөр» стандартын эске алуу менен мурабаха бутүмү боюнча эсепке алуу, кирешелерди таануу жана маалыматты ачыкка чыгаруу методикасын стандартташтыруу сунушталат. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.   

Ислам банктары жана «ислам терезесине» ээ банктар тарабынан кардарларга каржылоону сунуштоодо кеңири колдонулган келишим мурабаха келишими, ошондуктан ал финансылык отчеттун кыйла бөлүгүн ээлейт.  

Ислам каржылоо принциптеринин калыптануу баскычын жана ислам банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногуна жаңы катышуучулардын киришин эске алганда, банк рыногунун бардык катышуучулары үчүн мурабаха бүтүмүн эсепке алуунун бирдиктүү эрежелерин белгилөө зарылдыгы жаралууда. 

Бүгүнкү күндө каржылоонун ислам принциптери боюнча кызматтарды сунуш кылган банктар мурабаха операциясынын предмети активдин наркынын өлчөмүндө мурабаха каржылоосун тааныйт. Бүтүм боюнча үстөк баа мурабаха боюнча төлөө графигине ылайык ай сайын эсептелет жана таанылат. Бирок, мурабаха бүтүмүнүн негизи катары тараптар ортосунда алдын-ала макулдашылган баада товарларды кайра сатуу санала тургандыгын эске алуу зарыл. Ушуга байланыштуу, AAOIFI №28 стандартында көрсөтүлгөндөй, мурабаха бүтүмү боюнча карызды үстөк баа боюнча кийинкиге жылдырылган кирешени таануу менен, бүтүмдүн предмети активдин наркынан жана банктын үстөк баасынан турган  нарк боюнча таануу сунуш кылынат.  

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  ислам каржылоо принциптери боюнча бүтүмдөрдү эсепке алууну стандартташтыруу. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- маалыматтарды эсепке алуу жана ачыкка чыгаруу боюнча банктардын бирдиктүү мамилеси; 

- шариат стандарттарын сактоо менен байланышкан банк секторунун аброюна шек келтирүү тобокелдигин төмөндөтүү

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү: мурабаха боюнча белгиленген үстөк баа боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарды банктардын туура эмес эсептеп койгон жагдайдын жаралышы.  

 

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Учурда эки банк мурабаха операцияларын жүргүзүү укугуна ээ. Ченемдик укуктук актынын долбоорун күчүнө киргизүү күнүнүн кийинкиге жылдырылышын эске алуу менен дагы эки банкта сунушталган жөнгө салууну жүзөгө ашыруу мүмкүн. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Мурабаха операциясын жүргүзүү укугуна ээ эки банктын чыгымдары мурабаханы жаңы талаптарга ылайык эсепке алуу үчүн автоматташтырылган банк системасын модернизациялоо менен байланыштуу болушу мүмкүн.  

Банктарга финансылык күч келүүнү азайтуу максатында, аталган өзгөртүүлөрдү күчүнө киргизүү күнү банктар менен талкуулоонун жыйынтыгы боюнча 2022-жылдын январь айынан эрте эмес убакытка белгиленет. Ошол эле учурда, мурабаха кызматын сунуштаган банктардын санынын аздыгын эске алуу менен бул документтин өз убагында кабыл алынышы ислам банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногуна кийинчерээк кирүүнү пландаштырган банктарга, ислам терезесин ачуу боюнча жалпы чаралардын алкагында, өздөрүнүн ички документтерин жана автоматташтырылган банк системасын алдын-ала ылайыкташтырууга мүмкүндүк берет. 

Ишкерлер үчүн артыкчылыктар: эсепке алуунун шариат стандарттарына туура келүүсү

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын чыгымдары мамлекеттик органдардын ишин ишке ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу 

smaitashova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 9-мартынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын 16-мартынан кечиктирбестен  

 

 

 


Датасы: 19.02.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктар менен ижарачынын ортосунда иджара мутахийя биттамлик операциясы боюнча түзүлгөн типтүү келишимдерди стандартташтыруу маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишимдерин түзүүгө, ошондой эле иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишимдеринин үлгүсүнө карата негизги талаптарды аныктоо сунушталат. 

  

1. Проблемалар жана негиздер.   

Иджара/иджара мунтахийя биттамлик стандарттуу келишимдеринин оптималдуу түзүмүн сунуштоо аркылуу сунушталып жаткан жөнгө салуу иджара/иджара мунтахийя биттамлик финансылык продукттарын андан ары жайылтуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  ислам каржылоо принциптери боюнча типтүү келишимдерди стандартташтыруу. 

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр  келишим предмети болуп саналган иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишимдерин түзүү эрежелери жана нормалары тартипке келтирилиши, өз кезегинде келишим тараптары үчүн ыңгайлуулукту жана алардын кызыкчылыгы мүмкүн болушунча корголушун камсыз кылат. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:  

 Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларды жаратпайт, анткени ал банктардын ишин чектөөгө багытталган эмес.  

 

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Сунушталып жаткан жөнгө салуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган коммерциялык банктардын, анын ичинде "ислам терезесине" ээ коммерциялык банктардын ишине тиешелүү

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуунун субъектилери кошумча сарптоолорго учурабайт.   

Коммерциялык банктар үчүн пайда: документтердин иштелип чыккан формаларын пайдалануу менен банктардын ишин жөнөкөйлөтүү аркылуу ислам каржылоо кызматтарын көрсөтүү шарттарын жакшыртуу

  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын чыгымдары мамлекеттик органдардын ишин ишке ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу 

urazzakov@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 9-мартынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын 16-мартынан кечиктирбестен  

 

 


Датасы: 15.02.2021
Туруктуу шилтеме

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААК тарабынан «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Турсунбекова Айдай Чыныбаевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 11-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды».  

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Мусуралиев Суйунтбек Иратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 11-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды». 


Датасы: 04.02.2021
Туруктуу шилтеме

Президент Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 4-февралда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (КРУБ) төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. 

КРУБдун жана банк секторунун 2020-жылдагы ишинин алдын ала жыйынтыктары, ошондой эле 2021-жылга карата биринчи кезектеги пландары талкууланды. 

Мамлекет башчысына экономиканын реалдуу секторун колдоо, коронавирус инфекциясы пандемиясынын таасири менен кесепеттерин жоюу боюнча чаралар тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле өлкөнүн каржы жана валюта рыногундагы азыркы кырдаал, улуттук валютанын алмашуусунун кескин өзгөрүүсүн жумшартуу чаралары жөнүндө айтылды. 

Толкунбек Абдыгуловдун айтымында, 2020-жыл бардык кыйынчылыктарга карабастан, ата мекендик каржы системасы үчүн жакшы көрсөткүчтөр менен аяктады: 

 Улуттук банк инфляцияны орто мөөнөттүү көрсөткүчтөрүн 5-7%дын тегерегинде кармай алды; 

 банк секторунда оң көрсөткүчтөр сакталды: насыялык портфель 11%га көбөйдү (162,6 млрд сомду түздү), банктагы депозиттер 19,9%га өстү (180,9 млрд сомду түздү); 

 депозиттерди долларлаштыруунун деңгээли 42,9%ды түздү, насыяларды долларлаштыруу 32,9%ды түздү

 2020-жылдын ичинде алтынвалюта резерви 384 млн АКШ долларына өсүп, жыл соңунда 2 млрд 808 млн АКШ долларын түздү. Бул келечектеги 6 айлык импортту жабат; 

 КРУБдун кирешеси рекорддук 8 млрд 484 млн сомду түздү

Толкунбек Абдыгулов ошондой эле Улуттук банк экономиканын реалдуу секторун колдоого жалпысынан 9,6 миллиард сом бөлгөнүн айтты. Улуттук банк 2021-жылы банк системасынын туруктуулугун кармоо, төлөм системасын өнүктүрүү жана банк мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча иштерди улантууну пландап жатканы белгиленди. 

Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын соода-экономикалык өнөктөш өлкөлөрүнүн эл аралык каржы рыногундагы жана экономикаларындагы кырдаалга байкоо жүргүзүүнүн өзгөчө зарылдыгын баса белгиледи. Буга байланыштуу ал тышкы экономиканын таасирлеринен улуттук экономикага болгон тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча чараларды көрүү зарылдыгына токтолду. 

Мамлекет башчысы өлкөнүн каржы-насыялык мекемелеринин туруктуу жана ишенимдүү иштеши керектигин белгилеп, улуттук валюта курсунун кескин өзгөрүшүнө жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүү керектигин айтты. 

 

 

 

 

 

Булак: www.gov.kg  


Датасы: 02.02.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы менен Германия эл аралык кызматташуу боюнча шпаркасс фондунун Борбордук Азия боюнча регионалдык директору Аня Хойер менен жолугушуу болуп өттү 

 

Германия эл аралык кызматташуу боюнча шпаркасс фондунун «Кыргызстанда, Тажикстанда жана Түркмөнстанда айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорунун алкагында, Фонд 2021-жылдын 2-февралында Улуттук банкка техникалык жабдууларды жана адабияттарды берди. 

Долбоордун максаты болуп, айыл калкынын финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн арттыруу, кирешелеринин өсүшүнө дем берүү үчүн алардын финансылык жана ишмердик жүргүзүү боюнча сабаттуулугун жогорулатуу, тышкы факторлордун таасиринен максаттуу топтордун туруктуу сакталышын камсыздоо саналат.  

Жолугушуунун жүрүшүндө Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Кыргызстандын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашырууда Фонддун көрсөткөн көмөгү үчүн Аня Хойерге ыраазычылык билдирүү менен төмөнкүлөрдү белгилеп өттү: «Германия эл аралык кызматташуу боюнча шпаркасс фонду менен беш жыл биргелешип иштеген мезгил ичинде бир катар ири иштер аткарылды: 650дөн ашык тармактык предметтердин мугалимдери финансылык сабаттуулук боюнча окутуу курстардан өттү; «Мектептерде финансылык сабаттуулук боюнча сабактарды өткөрүү боюнча методикалык сунуш-көрсөтмөлөр» окуу-методикалык куралы жана студенттердин дептери, «Банк иши» окуу китеби иштелип чыкты; дуалдык окутуу программасынын алкагында 500дөн ашык жаш банк адистери окуудан өтүштү

 

 


Датасы: 01.02.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Форс-мажордук кырдаал орун алган мезгил аралыгында коммерциялык банктардын чек ара аркылуу өтүүчү финансылык билдирүүлөрдү жөнөтүү жана алуу боюнча иш тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 5-мартынан кечиктирбестен jtashmamatov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 01.02.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 27-январында № 2021-П-12/4-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына COVID-19 пандемиясынан улам түптөлгөн жагдайда коммерциялык банктардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 2020-П-12/20-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Долбоордо (1) ликвиддүүлүк (К3.1) ченемине, кредиттик тобокелдик деңгээлине; (2) кредиттерге жана кыймылдуу мүлккө жеринде барып мониторинг жүргүзүүгө; (3) республиканын айрым аймактарына өзгөчө абал режимин киргизүүдө иштелип чыккан ыкмаларга жана талаптарга; (4) Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары, башка юридикалык жактар, ошондой эле банктарды жоюучулар жана убактылуу администраторлор тарабынан Улуттук банкка отчетторду берүү боюнча убактылуу мөөнөттөргө тиешелүү талаптардын күчүн жокко чыгаруу каралган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 29.01.2021
Туруктуу шилтеме

Лицензиялануучу ишкердиктин түрүн өз ыктыярдуу токтотуу жөнүндө берилген арыздын негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «KYRTELSAT» (КЫРТЕЛСАТ) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 2-июнундагы № 3005010615 жана № 2006010615 төлөм уюмунун жана төлөм системасынын операторунун лицензияларынын аракетин 2021-жылдын 1-февралынан тартып токтотуу тууралуу чечим кабыл алды. 

 


Датасы: 29.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн, «Terem PAY» (Терем ПЭЙ) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 10-июнундагы № 3008030615 жана № 2009030615 төлөм уюмунун жана төлөм системасынын операторунун лицензияларын 2021-жылдын 29-январынан тартып кайтарып алды. 

 


Датасы: 27.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Москва көчөсү 86, № 1 орун дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Вариант и Ко плюс» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 12-февралындагы № 5645 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 27-январынан тартып 2-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 26.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди  

5,0 пайыз деңгээлинде өзгөртүүсүз калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 25-январында эсептик ченди (негизги ченди) 5,0 деңгээлинде калтыруу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул чечим 2021-жылдын 26-январынан тартып күчүнө кирет.  

Дүйнө жүзүндө COVID-19 пандемиясынын жайылышы, товардык-чийки зат рынокторунда дүйнөлүк баалардын волатилдүүлүгү жана дүйнөлүк экономиканын бирдей эмес өнүгүүсү региондогу өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө жана анын ичинде Кыргыз Республикасынын экономикасына да терс таасирин тийгизүүнү улантууда.  

Кыргыз Республикасындагы экономикалык жигердүүлүк төмөн деңгээлде сакталып турат. Өндүрүш көлөмүнүн кыйла төмөндөшү айыл чарбасынан тышкары экономиканын дээрлик бардык секторлорунда катталган. Кыргыз Республикасынын экономикасынын алгылыктуу туруктуу өсүш арымына жетүүсү, негизинен, өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдайга жана соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын калыбына келүүсүнө жараша болот.  

Дүйнөлүк азык-түлүк жана чийки зат рынокторунда айрым товарларга баалар өсүүдө. Кыргыз Республикасына майларды жана кантты сунуштаган өлкөлөрдө аталган товарларга баалар туруктуу негизде өсүүдө. Бул фактор, коңшу өлкөлөрдө жергиликтүү эт продукциясына жогору суроо-талаптын сакталып турушу менен бирге өлкөдө жалпы баа деңгээлинин күндөлүк өсүшүн шарттоодо. Жылдык инфляция көрсөткүчү 2021-жылдын январь айында (15ине карата) 9,9 пайызды түзгөн. 2021-жылдын биринчи чейрегинде алкоголдук жана тамеки продукциясына акциздерди план чегинде жогорулатуу бүтүндөй жыл ичинде инфляция динамикасын жогорулаткан кошумча фактордон болот. Учурдагы экономикалык шарттарда, белгилүү бир жогорулоодон кийин жылдын орто ченинде инфляция бир аз турукташат жана жыл акырында бир маани чегинде калыптанат. 

Акча-кредиттик шарттар негизинен олуттуу өзгөрүүгө дуушар болгон жок. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банктын эсептик ченине жакындашкан жана белгиленген пайыздык чен чегинде өзгөрүп турууда. Акча рыногунун катышуучуларынын жигердүүлүгү биринчи кезекте, ачык рынокто операциялар боюнча кыска сегментте жогорулаган. 

Экономиканы кредиттөө жана банктардын депозит базасынын артышынан улам өсүшү сакталып турат. Кредиттер боюнча чендер төмөндөө тенденциясына ээ: 2020-жылдын январь-ноябрь айларында улуттук валютада кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган чен 1,3 пайыздык пунктка 16,2 пайызга чейин, чет өлкө валютасында кредиттер боюнча 0,4 пайыздык пунктка 9,3 пайызга чейин төмөндөгөн. Мында, мөөнөтү өткөрүлгөн кредиттердин жана мөөнөтү узартылган кредиттердин үлүшү кредит портфелине салыштырмалуу бир аз көбөйгөндүгү белгиленген (2020-жылдын ноябрь айынын жыйынтыгы боюнча тиешелүүлүгүнө жараша 2,6 пайызды (жыл башынан тартып +0,8 пайыздык пункт) жана 14,1 пайызды (жыл башынан тартып +11,5 пайыздык пункт) түзгөн).  

Экономиканын долларлашуу деңгээли анча жогору эмес деңгээлде сакталып турат: 2020-жылдын акырына карата депозиттердин долларлашуусу* жыл ичинде 4,7 пайыздык пунктка жогорулап, 42,9 пайызды түзгөн, ал эми кредиттердин долларлашуусу*, тескерисинче, 2,2 пайыздык пунктка, 32,9 пайызга чейин төмөндөгөн.  

Товардык-чийки зат рынокторундагы волатилдүүлүк, COVID-19 пандемиясынан улам бир катар өлкөлөрдө чектөөлөрдүн сакталып турушу жана ушундан улам глобалдуу экономиканын жай арымда өсүшү дүйнөлүк финансы рынокторундагы волатилдүүлүктү шарттоодо. 2020-жыл ичинде ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына суроо-талап аны сунуштоо деңгээлинен жогору болгондугу белгиленген, бул Улуттук банктын алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында валюталык интервенцияларды жүргүзүүсүн шарттаган. 2020-жылы чет өлкө валютасын сатуу боюнча валюталык интервенциялардын көлөмү 518,5 млн АКШ долларын түзгөн. Эл аралык камдар жетиштүү деңгээлде 2,8 млрд АКШ доллары өлчөмүндө катталган жана ал келечекте товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр импортунун болжолу менен 6 айынын ордун жабат.  

Жеке адамдардын өлкөгө акча которууларынын агымынын алгылыктуу тенденциясы байкалууда. 2020-жылдын январь-ноябрь айларынын жыйынтыгы боюнча акча которуулардын таза агымы 2019-жылдын тиешелүү көрсөткүчүнө салыштырганда 1,2 пайызга жогорулап, 1,7 млрд АКШ долларын түзгөн.  

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана түптөлүп жаткан ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк учурдагы акча-кредит саясатына корректировкаларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. 

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт. 

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 22-февралында өтөт. 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 

 

* Алдын ала маалыматтар


Датасы: 25.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы акционердик коммерциялык «Толубай» банкы жабык акционердик коому тарабынан акционердик коммерциялык «Толубай» банкы ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Идинкулов Нурлан Идинкуловичтин талапкерлигине 2021-жылдын 21-январында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

 


Датасы: 20.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндөгү айыптык төлөм салынды. 

 


Датасы: 04.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кредитти берүүдө күрөөлүк мүлктү баалоо боюнча талаптарды, банктардын башка кыймылсыз мүлк менен иш алып баруусу жана активдерди классификациялоо боюнча талаптарды өркүндөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 28-декабрында №2020-П-12/75-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилди: 

- «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартиби; 

- Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобо; 

- «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 31.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы криптовалюталарды жөнгө салуу маселеси боюнча анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча аналитикалык каттын долбоорун, «Криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө» жана «Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорлорун (мындан ары долбоорлор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоорлор Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк» / «Банк иши тууралуу мыйзамдар» / «Талкууга сунушталган мыйзам долбоорлору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Кызыкдар болгон тараптар долбоорлор боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 10-февралынан кечиктирбестен жөнөтүүсү, электрондук версиясын кошумча sabdygaziev@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 30.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо үчүн коммерциялык банктардан маалымат алуу максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 23-декабрында № 2020-П-12/73-10-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомдо ликвиддүүлүк ченемдерин (К3.1, К3.2) эсептөө тартибин өзгөртүү жана сандык көрсөткүчтөрдүн негизинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга алардын системалуу маанилүүлүгү жөнүндө билдирүүсү тууралуу ченемди киргизүү каралган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Талас областы, Манас району, Тараз-Покровка-Кайыңды автотрассасынын 0+0,070 км. дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Кербен-Алтын булак» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 1-мартындагы № 5868 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 28-декабрынан тартып 2021-жылдын 6-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндөгү айып салынган. 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Финансы-кредит уюмдарынын реструктуризацияланган кредиттерин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерин классификациялоо боюнча талаптарды өркүндөтүү, ошондой эле мүлк укуктары таркатылган активдерди классификациялоого карата талаптарды белгилөө максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 23-декабрында №2020-П-12/73-11-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилди: 

- «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 28.12.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы АКБ «Толубай» жабык акционердик коому тарабынан АКБ «Толубай» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдыразаков Надырбек Абдыкеримовичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Маматов Кайрат Адамкалиевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

 


Датасы: 25.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-декабрында Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдары жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин отуруму болуп өттү 

 

2020-жылдын 25-декабрында министрликтердин жана ведомстволордун, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин өкүлдөрүнүн катышуусу менен 2016-2020-жылдары Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин отуруму онлайн форматында өттү. Анын жүрүшүндө калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуунун туруктуу системасын түзүүгө тиешелүү маселелер каралды. 

Жолугушуу учурунда Улуттук банктын төрагасы: «Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруунун алкагында натыйжалуу чаралар жетиштүү кабыл алынганын, мында ар бир катышуучу аталган программаны ишке ашыруу үчүн өзүнүн ыйгарым укуктары менен компетенциясынын чегинде олуттуу салымын кошо алганын» белгиледи.  

Отурумдун акырында Улуттук банктын төрагасы өз ара кызматташтыкта үзүрлүү иш алып баргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына, министрликтер менен ведомстволорго, бейөкмөттүк жана коммерциялык уюмдарга, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесине, Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясына ыраазычылык билдирип, GIZ, Дүйнөлүк банктын IFC тобу, Sparkasse фонду сыяктуу эл аралык уюмдардын ж.б. Программаны ишке ашырууга кошкон салымын, көрсөткөн жардамын баса белгиледи. 

 

 

 


Датасы: 25.12.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» ченемдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында жана кредит келишимдерин түзүүдө жана банктык эсептерди (депозиттерди) ачууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын маалымат тутумдарынан электрондук түрдө маалымат алуу бөлүгүн тактоо максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 26-январынан кечиктирбестен ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл.