Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 04.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн борбордук банктарынын кызматкерлери үчүн тажрыйбалык такшалуу иш-чарасын уюштурду 

 

ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн борбордук банктарынын персоналын окутуу программасынын алкагында, 2022-жылдын 28-июнунан тартып 30-июнь аралыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган “Финансылык сабаттуулук” темасында тажрыйбалык такшалуудан өтүү иш-чарасы болуп өттү

Тажрыйбалык такшалууга Беларусь Республикасынын, Монгол банкынын жана Монголиянын банктар ассоциациясынын өкүлдөрү катышты. Тажрыйбалык такшалуунун катышуучулары калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуунун актуалдуу маселелери боюнча пикир жана тажрыйба алмашышты. 

 

 


Датасы: 01.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 01.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кошумча лицензияны өз ыктыярдуу кайтарып берүү жөнүндө катышуучулардын 2022-жылдын 9-июнунда кабыл алган чечимине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кредиттик союздун катышуучусу менен макулдашылган шартта мөөнөтүндө төлөө, кайтарып берүү жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында өз атынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна берилген «Чет-Байсорун-М» кредиттик союзунун 2007-жылдын 28-февралындагы №87-001 кошумча лицензиясы 2022-жылдын 30-июнунан тартып жокко чыгарылды. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Ананьево айылы, Ленин көчөсү, 125-үй. 

 


Датасы: 01.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, анын ичинде МФУ тарабынан бир эле жакка же ага байланыштуу адамдардын тобуна берилүүчү кредиттөөнүн чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнө карата талаптарды бузгандыгы үчүн микрофинансылык уюмдардын бирине 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 

 


Датасы: 29.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/8 «Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт.  

Токтом долбоору ислам финансылык продуктуларды көбөйтүүгө багытталган. 

Токтом долбооору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 31-июлунан кечиктирбестен электрондук дарегине ( Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 29.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы үчүн 1 коммерциялык банкка айып салды. 


Датасы: 28.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында "Улуттук банктын ченемдик актылары"/"Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору»/«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2022-жылдын 28-июлунан кечиктирбестен электрондук почта дарегине ( Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 24.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн борбордук банктарынын кызматкерлери үчүн тажрыйбалык такшалуудан өтүү иш-чарасын уюштурду 

 

ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн борбордук банктарынын персоналын окутуу программасынын алкагында, 2022-жылдын 21-июнунан тартып 24-июнь аралыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган «Кардарлар менен байланыш түзүү каналдары» темасында тажрыйбалык такшалуудан өтүү иш-чарасы болуп өттү

Тажрыйбалык такшалууга Беларусь Республикасынын жана Россия Федерациясынын борбордук банктарынын өкүлдөрү катышты.  

Катышуучулар улуттук (борбордук) банктардын коммуникация саясатынын актуалдуу маселелери, коомчулук менен, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышуу, ошондой эле калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу жагында байланыш каналдары боюнча пикир алышып, тажрыйба алмашышты. 

 


Датасы: 24.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2022-жылдын 24-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган. 

Базаркулов Улан Аскарбекович «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 


Датасы: 24.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2022-жылдын 24-июнунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. 


Датасы: 24.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 23-июнунда «РСК Банкы» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Бакасов Эрмек Шаршенбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 22.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эл аралык акча которуу системалары боюнча келип түшкөн акча каражаттарын алууга байланышкан маселелер боюнча жарандардын кайрылууларына байланыштуу төмөнкүлөрдү билдирет. 

Экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары АКШ долларынын чыгып кетишине байланыштуу жагымсыз кесепеттерди төмөндөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 18-апрелинде акча которуу системалары боюнча акча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине (мындан ары Эрежелер) убактылуу өзгөртүүлөрдү киргизген. 

Азыркы учурда алуучуга Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык акча которуу системасы аркылуу которулган акча жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында же улуттук валюта сом менен гана берилиши мүмкүн. Ошол эле учурда, Улуттук банк акча которуулардын суммасы боюнча кандайдыр бир чектөөлөрдү белгилеген эмес.  

Эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү акча которуу системалары боюнча Россия Федерациясынан, Казакстан Республикасынан АКШ долларында келип түшкөн которуулардын көлөмүнүн кескин көбөйүүсүнө байланыштуу болгон. Кыргыз Республикасынын банктарында акча которууларды которуу валютасында, б.а нак АКШ долларында алуу менен Кыргыз Республикасынан чет өлкө валютасын алып чыгууга/алып кирүүгө тыюу салуунун жоктугунан улам, алуучулар АКШ долларын өлкө чегинен сырткары көп өлчөмдө алып чыгышкан жана алып чыгышууда. Бул Кыргыз Республикасынын финансы рыногунда нак АКШ долларынын жетишсиздигине байланыштуу жагдайдын орун алышын шарттайт.  

Россия Федерациясы менен Казакстан Республикасында өтүп жаткан жылдын март айынын башында 10 000 (он миң) АКШ доллары эквивалентинен ашкан суммада нак чет өлкө валютасын алып чыгууга тыюу салынган.  

Акыркы учурда Кыргыз Республикасынын ички валюта рыногунда да нак АКШ долларынын бир аз жетишсиздиги байкалууда, бул өз кезегинде, калктын валюталар менен алмашуу операцияларын жүргүзүү жагында суроо-талабын толугу менен канааттандырууга мүмкүндүк бербей келет. Мындай жагдай, айрым жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан өлкө аймагында нак жана нак эмес орус рублин, нак эмес АКШ долларын алып кирүү/которуу боюнча алып сатарлык операцияларды жүргүзүп, алар Кыргызстан банктарында нак акчага айландырылып, өлкөнүн чегинен тышкары чыгарылып жаткандыгы менен шартталган. Мындай операцияларды жүргүзүүнүн негизги максаты орус рубли/АКШ доллары ортосунда курстук айырмадан алып сатарлык киреше алуу. Бул, айрым Кыргызстан банктарын эл аралык акча которуу системалары боюнча түшкөн акча каражаттарын алуу жагында кардарларды тейлөөдөн убактылуу баш тартууга мажбур кылууда. 

Улуттук банк валюталар менен алмашуу операцияларын жүргүзүү боюнча кандайдыр бир чектөөлөрдү, анын ичинде акча которуу суммасы боюнча чектөөлөрдү киргизген эмес.  

Алмашуу/которуу суммалары боюнча айрым коммерциялык банктардын белгилеген чектөөлөрү ошол белгилүү бир банкта нак АКШ долларынын кандайдыр бир деңгээлде жетишсиз болушуна байланыштуу болуп жатат. 

Азыркы учурда коммерциялык банктар кардарлар алдында өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн нак АКШ долларынын зарыл көлөмү менен камсыздоо ишин жигердүү жүргүзүп жатышат. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, өз кезегинде, коммерциялык банктарга мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде көмөк көрсөтүүдө.  

Ошол эле учурда валюта рыногунда нак эмес АКШ долларынын көлөмү өсүүдө, бул Улуттук банкты алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында банктар аралык валюта рыногунда нак эмес АКШ долларын сатып алуу боюнча интервенцияларды жүргүзүүгө мажбурлайт (2022-жылдын башынан тартып жалпы суммасы 131,59 млн АКШ долларына сатып алуу боюнча алты интервенция жүргүзүлгөн).  

Улуттук банк өлкөнүн финансы рыногундагы кырдаалга туруктуу негизде талдоо жүргүзүп турат жана зарыл болгон учурда мыйзамга ылайык чараларды көрөт.  

 


Датасы: 21.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-21-июнь күндөрү Бишкек шаарында Дүйнөлүк банктын тобу тарабынан уюштурулган «Кыргыз Республикасында проблемалуу кредиттерди жөнгө салуунун ченемдик жана укуктук аспектилери» темасында семинар болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, мамлекеттик органдардын, коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын өкүлдөрү, ошондой эле төлөөгө жөндөмсүздүк боюнча иштер менен алектенип жүргөн юристтер катышты. 

Семинардын негизги максаты катары пруденциялдык көзөмөл жана жөнгө салуу жаатындагы мыкты тажрыйбаларды, ошондой эле проблемалуу кредиттерди жөнгө салуу жана жеке сектордун катышуусун жеңилдетүү үчүн жагымдуу чөйрөнү карап чыгуу каралды. 

Иш-чарада банк секторундагы проблемалуу кредиттер менен байланышкан жагдайды чечүүнү жеңилдетүү үчүн саясат менен тажрыйбага, проблемалуу кредиттерди жөнгө салууга таасир этүүчү укуктук жана техникалык аспектилерди изилдөөгө басым жасалды. 

Улуттук банктын төрагасынын орун басары Манас Жакыпов семинардын катышуучулары менен саламдашып жатып, кредиттик тобокелдиктерди азайтуу, проблемалуу кредиттерди жөнгө салуунун жаңы ыкмаларын түзүү жана колдонуудагы ыкмаларды өркүндөтүү азыркы учурда банк секторунун алдында турган негизги милдеттер болуп саналарын белгиледи. «Экономиканын натыйжалуу жана ийгиликтүү иштешине түздөн-түз таасир этүүчү ишенимдүү жана туруктуу банк системасын камсыз кылуу бардык кызыкдар болгон тараптардын биргелешкен аракетинин натыйжасы болуп саналат»,- деп кошумчалады М. Жакыпов. 

Семинардын алкагында катышуучулар ортосунда проблемалуу кредиттер менен иштөөнүн дүйнөлүк тажрыйбасы талкууланып, мындай кредиттер менен иштөөдө жаралган кыйынчылыктарды басып өтүүнү ар тараптуу кароо жана туура чечим кабыл алуу жолдорун издөө жагында жемиштүү пикир алмашуу болду. 


 

 


Датасы: 17.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-июнунда «Эл аралык саясат жана стратегиялар» багыты боюнча улук вице-президент, улук кеңешчи Майкл Шетцел мырза жетектеген Нью-Йорк шаарынын Федералдык резервдик банкынын делегациясы Улуттук банкка иш сапары менен келди. 

Иш сапардын алкагында Улуттук банктын жетекчилиги жана кызматкерлери менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушуу учурунда аймактык, дүйнөлүк экономикалык жана финансылык өнүгүү маселелери, борбордук банк алдында турган көйгөйлөр, ошондой эле Улуттук банк менен Нью-Йорк шаарынын Федералдык резервдик банкынын ортосундагы мамилелерди бекемдөө келечеги талкууланды.  

Иш сапардын жыйынтыгында жогоруда аталган багыттар боюнча кызматташууну андан ары өнүктүрүү чечими кабыл алынды. 

 


Датасы: 17.06.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Орозова Гульнара Саратанбековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 16-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абжанов Даулет Кубеновичтин талапкерлигине 2022-жылдын 16-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАК тарабынан «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКтын аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Султанов Руслан Раимбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 16-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ААК тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү / директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Айдосов Нурдаулет Галымовичтин талапкерлигине 2022-жылдын 16-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 15.06.2022
Туруктуу шилтеме

Банк эмес финансы-кредит уюмдарын жана Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактарды көзөмөлдөө функцияларын жүзөгө ашыруу тартибин белгилеген ченемдик укуктук актыларды унификациялоо максатында, «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтом долбоору (мындан ары токтом долбоору) иштелип чыкты. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Токтом долбоору боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди 2022-жылдын 18-июлунан кечиктирбестен amuratov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 


Датасы: 14.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасында криптовалютанын/виртуалдык активдердин жайылышына байланыштуу калкка мүмкүн болуучу тобокелдиктер жөнүндө маалымдайт жана эскертет: 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, биздин өлкөнүн аймагындагы жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты болуп, Кыргызстандын улуттук валютасы «сом» саналат. Ал эми «виртуалдык активдерди», атап айтканда, Кыргыз Республикасынын аймагында товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жана сатууда аларды төлөм каражаты катары колдонуу биздин мамлекеттин мыйзамдарын бузуу болуп саналат. 

Ушул себептен, Улуттук банк калкка «виртуалдык активдерди» колдонуу менен байланышкан тобокелдиктер менен анын кесепеттери тууралуу маалымат берүүнү зарыл деп эсептейт. 

1. Камсыздоонун жоктугу менен байланышкан тобокелдиктер, мында материалдык камсыздоо болбойт, ошондуктан, эреже катары, криптовалюта боюнча эч ким жоопкерчилик албайт. 

2. Криптовалюталардын реалдуу наркынын жоктугу, алар кандайдыр бир валютага же башка бир активге байланган эмес, бул алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүү болушун жана наркын жоготуп коюу тобокелдигинин жогору болушун шарттайт. 

3. Криптовалюталар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө алардын өзгөчөлүктөрүнөн келип чыккан тобокелдиктер жана контролдоочу борбордун жана контролдоочу органдын жоктугу. 

Жогоруда айтылгандардын негизинде, Улуттук банк криптовалюталарды төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө колдонуудан этият болууну жана андан баш тартууну сунуштайт, ошондой эле криптовалюталар/виртуалдык активдер менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө бардык мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана кесепеттерди колдонуучулар өздөрүнө ала турганын белгилейт. 


Датасы: 13.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы байланыш каналдарын кеңейтти  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калктын кайрылууларын ыкчам кароо максатында, байланыш каналдарынын тизмесин кеңейтти.  

Финансылык кызматтарды керектөөчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн Улуттук банктын 0501 89 00 00 номеринде WhatsApp-каналы ачылды, ал аркылуу финансы-кредит уюмдарынын (коммерциялык банктардын, микрофинансылык уюмдардын, кредиттик союздардын жана алмашуу бюролорунун) ишине тиешелүү бардык маселелер (даттануу, өтүнүч же пикир билдирүү) боюнча кайрылууга болот.  

Ошондой эле жарандар телефон аркылуу ыкчам маалымат/консультация алуу үчүн Улуттук банктын кабылдамасына 0 312 61 04 86 телефон номерине жана финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укугун коргоо маселелери боюнча 0555 85 57 48, 0770 73 73 49 мобилдик номерлерине кайрылууга боло тургандыгын эсиңиздерге салабыз.  

Мындан тышкары, Улуттук банктын жана финансы-кредит уюмдарынын, ошондой эле Улуттук банктан лицензия алган жана жөнгө салынган башка уюмдардын иши тууралуу коомчулукка маалымдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын социалдык тармактардагы: Facebook-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Инстаграм-nbkr_kg расмий баракчалары жана Улуттук банктын Telegram каналы ачылган. 

 

Маалымат үчүн: 

WhatsApp байланыш каналы жарандардын кайрылуусун Whatsapp-каналы аркылуу гана кабыл алууга багытталган, анда жарандын аты-жөнү, кайрылуунун мазмуну, ошондой эле (зарыл учурда) керектөөчүнүн далилдерин тастыктоо үчүн тиркелген документтер көрсөтүлүүгө тийиш.  

Ошол эле учурда адепсиз билдирүүлөрдү камтыган, же болбосо, жол берилбеген адабий стилде жазылган кайрылуулар каралбайт. 

WhatsApp-каналынын номерине кайрылуулар жумуш күндөрүүйшөмбү - жума) саат 08.30дан 18.00гө чейин кабыл алынат. Дем алыш күндөрү түшкөн билдирүүлөр андан кийинки жумуш күнү каралат.  

 


Датасы: 13.06.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мохаммад Афтаб Манзурдун талапкерлигине 2022-жылдын 10-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Коваленко Валентина Айдаралиевнанын талапкерлигине 2022-жылдын 10-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Токторбаев Алмазбек Биязбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 10-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кыйшыбаев Талгар Сартымановичтин талапкерлигине 2022-жылдын 10-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 10.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К. Боконтаев менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун (ЕККУ) Бишкек шаарындагы программалык кеңсесинин башчысы, элчи А. Рогов мырзанын жолугушусу болуп өттү. Жолугушууда финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланды.  

Улуттук банктын төрагасы 2022-2026-жылдарга Финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу стратегиясынын негизги компоненттеринин бири болуп саналган калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу маселесинин актуалдуулугун баса белгиледи. 

Өз кезегинде, А. Рогов төмөнкүлөрдү билдирди: «Өлкө калкынын, айрыкча, алыскы региондо жашаган калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууну мындан ары да улантуу зарыл. 2022-2026-жылдарга финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу стратегиясын ишке ашыруу жаатында Улуттук банктын аткарган олуттуу иштерин белгилеп кетүү маанилүү.». 

Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек шаарындагы программалык кеңсесинин ортосунда өз ара кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлду.  

 

Маалымат үчүн: 

Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму   бул коопсуздук маселелери менен алектенген Түндүк Америка, Европа жана Азиядан  57 мамлекетти бириктирген дүйнөдөгү эң ири регионалдык уюм. Аталган уюм бир миллиарддан ашык калк жашаган мейкиндикте туруктуулук, тынчтык жана демократия орнотуу максатында иш алып барып, саясий диалог түзөт, тынчтыкты жана туруктуулукту курууга жана бекемдөөгө багытталган практикалык иштерди жүргүзөт. 


 

 

 


Датасы: 10.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракеттери токтотулду. 

1. 2022-жылдын 9-июнунан тартып 23-июнун кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

- Бишкек шаары, Жайыл Баатыр көчөсү 1, «Фрунзе» соода борбору дареги боюнча жайгашкан КЖК Ломбард «ОПЦИЯ плюс» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 5-июнундагы № 5982 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү 115 («Дордой Плаза» соода комплекси, 1-кабат, В-10 б бутиги) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Топ Финанс» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 12-январындагы № 6048 лицензиясы. 

2. 2022-жылдын 9-июнунан тартып 18-июнун кошо алгандагы мезгил аралыгына Бишкек шаары, Садырбаев көчөсү 107, «Фрунзе» соода борбору дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «ДИМ ПРОФИ» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 2-октябрындагы № 6009 лицензиясы. 


Датасы: 09.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 9-июнундагы чечими менен «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коомуна башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн (нак эмес формада) аффинаждалган стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берилгендигин билдирет. 


Датасы: 09.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 7-июнунда Кыргыз Республикасынын төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талабын бузгандыгы үчүн бир төлөм уюмуна айып пул салды.  

 


Датасы: 09.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракеттери токтотулду. 

1. 2022-жылдын 9-июнунан тартып 23-июнун кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

- Бишкек шаары, Жайыл Баатыр көчөсү 1, «Фрунзе» соода борбору дареги боюнча жайгашкан КЖК Ломбард «ОПЦИЯ плюс» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 5-июнундагы № 5982 лицензиясы; 

- Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү 115 («Дордой Плаза» соода комплекси, 1-кабат, В-10 б бутиги) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Топ Финанс» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 12-январындагы № 6048 лицензиясы. 

2. 2022-жылдын 9-июнунан тартып 18-июнун кошо алгандагы мезгил аралыгына Бишкек шаары, Садырбаев көчөсү 107, «Фрунзе» соода борбору дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «ДИМ ПРОФИ» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 2-октябрындагы № 6009 лицензиясы. 


Датасы: 07.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынун Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору»/«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 8-июлунан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 07.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2022-жылдын 2-июнунда № 2022-П-12/35-1-(НПА) «Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтому кабыл алынган. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 07.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-14/35-3-(НПА) токтому менен «Кыргыз Республикасында ачык программалык интерфейстерди колдонуу менен финансылык платформалар (маркетплейс) аркылуу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуу жөнүндө» жобо бекитилди. 


Датасы: 03.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык, «Санарип Системс» тɵлɵм уюму жана тɵлɵм системасынын оператору» жоопкерчилиги чектелген коомуна 2022-жылдын 2-июнунда төмөнкү лицензиялар берилди: 

үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо ишин жүзөгө ашыруу укугуна № 2031020622 лицензия; 

өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо ишин жүзөгө ашыруу укугуна № 3033020622 лицензия. 

«Санарип Системс» тɵлɵм уюму жана тɵлɵм системасынын оператору» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтында «Банктын милдеттери» / «Төлөм системасы» / «Төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары» бөлүктөрүндө жайгаштырылган төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын лицензияларынын реестрлерине киргизилген. 


Датасы: 03.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 2-июнунда Кыргыз Республикасынын төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талабын бузгандыгы үчүн бир төлөм уюмуна айып пул салды. 


Датасы: 03.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 «Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору»/«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 4-июлунан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 03.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коому тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Айдаров Арстанбек Жаныбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 2-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 03.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 4-июлунан кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 02.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашыргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын жаранына (А.у.А.) 17 500 сом айып пул салынды. 


Датасы: 31.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 14,0 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 30-майында эсептик ченди (негизги чен) 14,0 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2022-жылдын 31-майынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляциялык процесстердин бир аз басаңдашы байкалат. Бул олуттуу басым орун алган мезгилден кийин дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда жагдайдын салыштырмалуу турукташуусу, ошондой эле ички факторлордун тийгизген таасири менен шартталган. 2022-жылдын май айында1 жылдык инфляция апрель айындагы 14,5 пайыздан 13,8 пайызга чейин басаңдаган. Бирок глобалдуу рыноктордо азык-түлүк товарларына болгон сунуштун чектелүү болушу жана логистикалык проблемалардын орун алышы дагы деле өзүндө инфляциялык тобокелдиктерди камтыйт. 

Бүтүндөй алганда, Кыргызстандын экономикасы үчүн тышкы экономикалык шарттар мурдагыдай эле белгисиздик факторунун жана тобокелдиктердин таасири астында өнүгүүдө. Өлкөбүздүн экономикасынын ковидден кийин калыбына келүүсү уланып жатат. 2022-жылдын январь-апрель айларынын жыйынтыгы боюнча ИДӨнүн өсүш арымы 5,4 пайызды түзгөн (2021-жылдын ушул эле мезгилинде экономика 3,0 пайызга төмөндөгөндүгү белгиленген). Сакталып турган жогору белгисиздик кыска мөөнөттүү келечекте өлкөнүн экономикасынын калыбына келүүсүн олуттуу тууралашы мүмкүн.  

Жүргүзүлүп жаткан монетардык саясат курсунун шартында коммерциялык банктардын кредиттик жигердүүлүгүн арттыруу алардын ресурстук базасын акырындап кеңейтүү менен коштолууда. Акча-кредит саясатын күчөтүү сом түрүндөгү аманаттардын артыкчылыгынын сакталып турушуна өбөлгө түзүп, калкты каражаттарын үнөмдөөгө үндөдү.  

Ички жана тышкы экономикалык чөйрөнү өнүктүрүү шарттарын эске алып, Улуттук банк эсептик ченди 14,0 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Учурдагы акча-кредит шарттарынын сакталышы Кыргызстандын макроэкономикалык абалына жооп берет жана келечекте орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана тышкы конъюнктура кесепеттерин азайтууга мүмкүндүк берет.  

Улуттук банк түптөлгөн жагдайга туруктуу негизде көз салып турат жана зарыл учурда орто мөөнөттүү мезгилде баа туруктуулугун камсыз кылуу боюнча максатка жетүү үчүн тиешелүү чараларды көрөт. 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чендин өлчөмү тууралуу кийинки пландык отуруму 2022-жылдын 25-июлунда өтөт. 

Улуттук банк жагдайга жараша негизги чендин өлчөмү тууралуу маселе боюнча пландан тышкаркы отурум өткөрөт. 

 


1 Айдын 20сына карата абал боюнча. 


Датасы: 31.05.2022
Туруктуу шилтеме

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААК башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Мамытова Кастору Касымбековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 26-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.»; 

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААК тарабынан «Айыл Банк» ААК башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Норузбаев Жанар Жолдошбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 26-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.»; 

3. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААК тарабынан «Айыл Банк» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү/шариат кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Габбасов Ринат Рашитовичтин талапкерлигине 2022-жылдын 26-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.»; 

4. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы АКБ «Толубай» ЖАК тарабынан АКБ «Толубай» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Атаханова Асель Асановнанын талапкерлигине 2022-жылдын 26-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.»; 

5. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы АКБ «Толубай» ЖАК тарабынан АКБ «Толубай» ЖАК операция башкармалыгынын начальнигинин орун басары/башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Калмамбет кызы Бегимайдын талапкерлигине 2022-жылдын 26-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.»; 

6. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААК башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сатарова Нургуль Женишбековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 26-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 27.05.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк коммерциялык банктарга кардарларды тейлөө сапатын жогорулатууну сунуштады 

 

2022-жылдын 27-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги менен коммерциялык банктардын, акча алмашуу бюролорунун жана алмашуу бюролорунун Ассоциациясынын өкүлдөрүнүн ортосунда жолугушуу болду. 

Жолугушуунун жүрүшүндө учурдагы өлкөнүн банк тутумундагы, валюта рыногундагы жагдай, ошондой эле дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга байланыштуу мүмкүн болуучу тобокелдиктерди минималдаштыруу жана алдын алуу маселелери талкууланды. 

Улуттук банктын жетекчилиги тарабынан акыркы учурда акча которуу системалары аркылуу акча каражаттарын кабыл алуу жана жөнөтүү боюнча айрым финансы-кредиттик мекемелердин тейлөө сапатына карата калк арасында даттануулардын саны өсүп жаткандыгы айтылды. 

Коммерциялык банктарга кардарларды тейлөө сапатын жогорулатуу жана банктардын бардык бөлүмдөрүндө банктык кызмат көрсөтүүлөрдү талаптагыдай жүргүзүүнү камсыз кылуу боюнча бардык зарыл чараларды көрүү, контролдоо жана ошондой эле кардарларга өз убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сунушу баса белгиленди. 

Мындан тышкары, Улуттук банктын жетекчилиги каржы рыногунун бардык катышуучулары, анын ичинде акча алмашуу бюролору жана алмашуу бюролорунун Ассоциациясына банктык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылуу зарылдыгы билдирилди.  

Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө Улуттук банк кырдаалды тыкыр көзөмөлдөп тураарын, зарыл болгон учурда өлкөнүн банк жана төлөм систесынын ишин мындан ары да туруктуу жана коопсуз негизде камсыздоого карата тийиштүү чараларды колдоноору белгиленди. 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 26-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Боконтаев Мамлекеттер аралык банктын президенти Н.В. Гаврилов менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө кызматташуу маселелери менен Мамлекеттер аралык банктын иши талкууланды. 


 

 


Датасы: 26.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн беш алмашуу бюролоруна 55 000 сомдон айып салынды.  


Датасы: 25.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-майында Кыргыз Республикасынын төлөм уюмдарынын/ төлөм системасынын операторунун ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү банк мыйзамдарынын талабын бузгандыгы үчүн бир төлөм уюмуна/төлөм системасынын операторуна айып пул салды. 


Датасы: 25.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн 2022-жылдын 25-майынан тартып төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валюталарын алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиялары кайтарылып алынды: 

1. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150, № 6 дарегинде жайгашкан «Пайда кей джи» ЖЧК алмашуу бюросунун 2021-жылдын 6-майындагы № 6121 лицензиясы; 

2. Бишкек шаары, Жибек-Жолу пр. 172 дарегинде жайгашкан «Три семерки плюс» ЖЧК алмашуу бюросунун 2021-жылдын 13-январындагы № 6051 лицензиясы. 


Датасы: 24.05.2022
Туруктуу шилтеме

Бишкекте «Банктар жана банк иши жөнүндө» 

мыйзам долбоору талкууланды 

2022-жылдын 24-майында Бишкек шаарында коомдук талкууга сунушталган «Банктар жана банк иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол болуп өттү

Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин мүчөлөрү, Улуттук банктын жетекчилиги жана кызматкерлери, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин (коммерциялык банктар, Төлөм системасынын операторлорунун ассоциациясы, Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы) өкүлдөрү катышты. 

Тегерек столдун катышуучулары менен саламдашып жатып, Улуттук банктын төрагасы К. Боконтаев мыйзам долбоору коомдук талкуудан өткөндүгүн, анын алкагында сын-пикирлер жана сунуштар банк коомчулугунун өкүлдөрүнөн да түшкөнүн белгиледи. Мыйзам долбоору «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдын колдонуудагы редакциясына салыштырмалуу олуттуу өзгөрбөгөндүгү белгиленди. Көзөмөлгө алынган уюмдардын ишин жөнгө салууга тийиштүү негизги жоболор жана ченемдер сакталган. 

Тегерек столдун катышуучулары мыйзам долбоорун талкуулап, банк ишинин туруктуулугун, ишенимдүүлүгүн жана андан ары өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн аны жакшыртуу маселелери боюнча ой бөлүшүштү

Жогорку Кеӊештин Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы Д.Төлөнов банк коомчулугунун өкүлдөрүнө кайрылып жатып, депутаттар кароого алынып жаткан банк секторунун мыйзам долбооруyна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарын кароого жана талкуулоого даяр экендигин белгиледи.  

Тегерек столду жыйынтыктап жатып, К.Бөкөнтаев мыйзам долбоору боюнча Улуттук банкка жөнөтүлгөн бардык сунуштар кылдаттык менен каралып чыгып, талдоого алынаарын, келечекте бул мыйзам долбоору бүтүндөй банк секторун жана ар бир банктын өнүгүүсү үчүн ишенимдүү мыйзамдык негиз болуп калаарын кошумчалады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 20.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коому тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Джусупов Тимур Джолчуевичтин талапкерлигине 2022-жылдын 19-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 19.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасын 2026-жылга чейин өнүктүрүүнүн Улуттук программасын ишке ашырууну аткаруунун алкагында, 2022-жылдын 17-майында Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында болуп өткөн кеңешмеде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисине, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин, мамлекеттик банктардын жетекчиликтерине ж.б. Санарип сом концепциясынын долбоорун сунуштады.  

Жолугушууда Концепциянын долбоорунун негизги жоболору, Концепцияны ишке ашыруу маселелери жана ыкмалары, санарип сомдун артыкчылыктары жана долбоорду ишке ашыруу мөөнөттөрү талкууланды. 

 


Датасы: 17.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракети токтотулду. 

1. 2022-жылдын 18-майынан тартып 01-июнун кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү 68 б дареги боюнча жайгашкан «МОСИ» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 21-июлундагы № 6171 лицензиясы; 

2. 2022-жылдын 18-майынан тартып 01-июнун кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

Жалал-Абад шаары, Н.Айтматова, н/ж (болжол: борбордук базар) дареги боюнча жайгашкан «ЯСИЙН» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 30-июнундагы № 6159 лицензиясы. 


Датасы: 17.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, анын ичинде МФУ тарабынан бир эле жакка же ага байланыштуу адамдардын тобуна берилүүчү кредиттөөнүн чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн микрофинансылык уюмдардын бирине 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 17.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Эл аралык музей күнүнө карата бардык кызыккан адамдарды Улуттук банктын музейинде 2022-жылдын 18-майында өтө турган Ачык эшик күнүнө чакырат. 

Музейге келген адамдар улуттук валютанын өнүгүү тарыхы менен таанышып, банкноттор кандай жасала тургандыгы тууралуу маалымат алуу менен катар эле, Улуу Жибек жолу доорунан тартып Кыргызстандын аймагында табылган кайталангыс байыркы монеталар экспозициясын көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ошондой эле, музейде Улуттук банк тарабынан 29 жыл ичинде чыгарылган коллекциялык монеталардын жана чет өлкө акча белгилеринин үлгүлөрүнүн экспозициялары жайгаштырылган. 

Экскурсия саат 10.00дөн 16.00гө чейин өткөрүлөт. 

Кирүү акысыз. Инсандыгын тастыктаган документи (паспорт, студенттик билет, айдоочунун күбөлүгү) болууга тийиш. 

Экскурсияга төмөнкү телефондор аркылуу: 66-90-08; 66-92-24 же mail@nbkr.kg электрондук дарек аркылуу алдын ала жазылууга болот. 


Датасы: 16.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 30 жылдыгынын урматына спорттук жарыш 

 

2022-жылдын 15-майында “Ынтымак” жана “Адинай” парктарынын аймагында Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын 30 жылдык мааракесине арналган иш-чаралардын алкагында атайын майрамдык жарыш уюштурду. 

Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Боконтаев өз сөзүндө жарышка активдүү катышкандардын бардыгына ыраазычылык билдирүү менен төмөнкүлөрдү белгиледи: “Учурда көпчүлүк мекендештерибиз жашоонун сергек мүнөзүнө өтүп, спорт менен активдүү машыгып, спорттук иш-чараларга жалпы катышып келе жатышат. Улуттук банк да четте калбастан, калк арасында, анын ичинде банк секторунун кызматкерлери арасында сергек жашоону жана спортту жайылтууну демилгелеп келет”. 

Бул майрамдык жарыштын катышуучулары жаш курак категориялары боюнча: 45 жашка чейинкилер 6 км, ал эми 45 жаштан жогоркулар 3 км аралыкта ат салышты. 

Мындан тышкары, эркектердин жана аялдардын командалары үчүн 400 м аралыкта, 4 баскычтан турган эстафеталык жарыштар өткөрүлдү. Жарыштын жеңүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эстелик белектери ыйгарылды. 

Спорттук иш-чарага Улуттук банктын, анын туунду уюмдарынын, коммерциялык банктардын, микрофинансылык компаниялардын, төлөм уюмдарынын кызматкерлеринин ж.б. ичинен 600дөн ашык адам катышты. 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 14.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-3-(ПС) «Төлөм системаларынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору «Төлөм системаларынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык келтирүү, ошондой эле төлөм системаларынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чараларын колдонуунун негиздерине жана тартибине карата кээ бир ченемдерге айрым киргизүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 14-июнунан кечиктирбестен asyrgataev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 14.05.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкта жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн семинар болуп өттү 

 

2022-жылдын 14-майында Бишкек шаарында Улуттук банктын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында, Улуттук банк тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн семинар уюштурулду.  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ролу жана функциялары» семинарына радио менен телеберүү кызматынын, басма сөздүн, алдыңкы маалымат агенттиктеринин жана интернет-басылмаларынын журналисттери катышты. 

Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Раушан Сейткасымова семинардын катышуучулары менен саламдашып жатып: «Өлкөнүн борбордук банкы катары Улуттук банктын ролу менен функцияларынын маанилүүлүгүн түшүнүү бүгүнкү семинардын актуалдуулугун белгилейт. Жалпыга маалымдоо каражаттары күн сайын коомчулукка Улуттук банктын жана финансы-кредит уюмдарынын иши жөнүндө маалымат берүү аркылуу жарандарыбыздын финансылык сабаттуулугун жана каражат топтоо маданиятынын деңгээлин жогорулатууга баа жеткис салым кошот», - деп белгиледи. 

Семинардын жүрүшүндө Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө Улуттук банктын ролу жана функциялары, акча-кредит саясатынын максаттары, банк секторун жөнгө салуу чаралары, улуттук төлөм системасын өнүктүрүү багыттары, нак акча жүгүртүү, ошондой эле өлкөнүн башкы финансылык институтунун маалымат саясатынын аспектилери жана финансы чөйрөсүндөгү агартуу иштери тууралуу маалымат беришти. 

 


Датасы: 14.05.2022
Туруктуу шилтеме

«Жаш кесипкөйлөр» (2022) программасынын жыйынтыгы чыгарылды 

 

Улуттук банк 2016-жылдан тартып «Жаш кесипкөйлөр» программасын ишке ашырып келе жатат. Аталган программа жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө жана жаш адистерге өлкөнүн борбордук банкынын ишмердүүлүгүнө катышуу аркылуу банк кесиби боюнча көндүмдөргө ээ болуу мүмкүнчүлүгүн түзүү максатын көздөйт. 

Улуттук банктын демилгеси менен бешинчи жолу 2021-жылдын ноябрь айында старт алган «Жаш кесипкөйлөр» тажрыйбалык такшалуудан өтүү программасынын жыйынтыгы чыгарылды. 

Такшалуудан өтүү үчүн талапкерлер сынак менен кабыл алынды. Сынак үч баскычта өтүп, анын жыйынтыгында документ тапшырган 56 адамдын ичинен 21 талапкер Улуттук банкта тажрыйбалык такшалуудан өтүүгө кабыл алынды. 

Программанын алкагында такшалуудан өтө турган талапкерлер «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ролу жана функциялары» лекциясына катышып, иш кагаздарын жүргүзүү боюнча интенсивдүү курстан өтүштү. Алар үчүн Улуттук банктын жогорку квалификациялуу адистери тренер катары окуткан «Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесиптик окутуу» темасында атайын окутуу каралган. Такшалуудан өтүүчү талапкерлердин теориялык билимдери коммерциялык банктарда практикадан өтүү менен бекемделген. 

Улуттук банк дайыма билим берүү иш-чараларын өткөрүп келет, ошондой эле келечекте ар кандай билим берүү долбоорлорун ишке ашырууну улантат. 

 

 

 


Датасы: 14.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кантип алдамчылардын кылтагына илинбей, акчадан кол жууп калбоо керек 

 

Кардарлардын/жарандардын ыңгайлуулугу үчүн уюштурулуучу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн өнүгүшүнө байланыштуу аралыктан сунушталуучу финансылык кызматтарга суроо-талап өстү

Рынок бир орунда турбайт. Үйдөн чыкпай туруп эле өз акча каражатыңызды башкарууга жана төлөмдөрдү/которууларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берген жаңы инновациялык технологиялар улам пайда болууда. 

Бирок башка бирөөнүн акчасына көз арткан кара ниет адамдар, жарандардын акчасын, ишенимин жана ак ниет ишенчээк асыл сапаттарына кыянаттык келтирип, бирөөнүн эсебинен тез пайда табуу үчүн түрдүү айла-амалдарды колдонуп келишет.  

Заманбап жана ыңгайлуу технологияларды колдонуудан коркпош керек. Бирок ар дайым этият болуп, сактык чараларын көрүү зарылдыгын эстен чыгарбоо зарыл. Анткени алдамчыларга кабылып калбоонун жолун билүү, сизге керектүү учурда туура чечим чыгарууга жардам берет. 

 

Алдамчылык менен жүргүзүлгөн операцияларды алдын алуу боюнча сунуштар: 

• Телефон аркылуу картаңыздын номерин жана PIN кодун эч качан бирөөгө бербеңиз. Банк кызматкерлери эч качан мындай маалыматты сурашпайт. Сизди алардын системасынан табуу үчүн аларга толук аты-жөнүңүздү билүү жетиштүү. Банк кызматкери эч качан сизге телефон чалып, картаңыздын реквизиттерин сурабайт. Эгерде чалган адам өзүн банк кызматкеримин деп тааныштырса, андан фамилиясын жана аты-жөнүн, кызмат ордун жана иштеген бөлүмүн сураңыз. Андан кийин картаны алган банкыңызга чалып, анын кызматкерлери эмне үчүн сиздин маалыматыңызды сурап жатканын сураңыз; 

• Банкоматтан акча алууда эч качан бейтааныш адамдарга жардам сурап кайрылбаңыз. Эгер сиз аны колдоно элек болсоңуз, картаны алууда жардам алуу үчүн банк кызматкерлерине кайрылганыңыз оң. Бирок бул учурда да, ПИН-кодду киргизүүдө, зарыл болсо, терүү панелин колуңуз менен жаап коюңуз. 

• Картаңыздын номерин, PIN-кодуңузду, картаңыздын жарактуулук мөөнөтүн, ошондой эле CVV/CVC коддорун (бул коопсуздук коддору, картанын арткы бетинде кол коюу тилкесиндеги акыркы 3 сан) эч кимге, анын ичинде туугандарыңызга, банк кызматкерлерине, укук коргоо органдарына, кесиптештериңизге да айтпаңыз. ЭЧ КИМГЕ! Бул маалыматты сизден башка эч ким билбеши керек; 

• Расмий сайттарды гана колдонуңуз, текшерилбеген шилтемелерге эч качан кирбеңиз, айрыкча, жеке маалыматтарды жана картаңыздын маалыматтарын ал жерге киргизбеңиз; 

• Эгерде сиздин картаңыз уурдалып же жоголсо, банкомат алып койсо же башка кыйынчылыкка кабылсаңыз, дароо банкыңызга чалыңыз; 

• Ар дайым транзакцияларыңызды банктык көчүрмөңүз менен текшериңиз. Эгерде сиз жүргүзбөгөн транзакцияны тапсаңыз, анда тез арада банкка билдирүү жана кырдаалды жөнгө салуу өтүнүчү менен кайрылыңыз; 

• Электрондук капчыктарды колдонууда да сактык чараларын көрүңүз. Биринчиден, капчыкка кирүү үчүн узун сыр сөздү (мисалы, 6-16 белгиден турган пароль) коюп, идентификациядан өтүңүз; 

• Электрондук капчыктан сыр сөздү жана алынган SMS коддорду эч кимге, анын ичинде туугандарга, банк кызматкерлерине, укук коргоо органдарына, кесиптештерге айтпаңыз жана ачыкка чыгарбаңыз; 

• Карта сыяктуу эле, электрондук капчыкты колдонууда, түшүнүксүз шилтемелерге кирбеңиз жана ал жерге маалыматтарды киргизбеңиз. Эгерде электрондук капчыгыңыздын тиркемеси жүктөлгөн телефонуңузду уурдатсаңыз, дароо банкыңызга кабарлаңыз жана капчыкка бөгөт коюңуз. 

 


Датасы: 13.05.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Али Ариф Махмуддун талапкерлигине 2022-жылдын 12-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Тургунбаев Мелис Жусупжановичтин талапкерлигине 2022-жылдын 12-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 11.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

ЖМК арасында «Улуттук банкка 30 жыл» темасын эң мыкты чагылдыруу боюнча республикалык сынак жарыялайт 

 

 

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында, журналисттер арасында “Улуттук банкка 30 жыл” темасын мыкты чагылдыруу боюнча республикалык сынак жарыялайт. 

Сынакка, борбор калаада сыяктуу эле аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарында, анын ичинде телеберүүдө жана радиодо жарыялаган, Кыргыз Республикасынын басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттеринин эмгектери катыша алат. 

Сынакка катышкан бир автордон сунушталуучу материалдын санына жана эмгектин көлөмүнө чек коюлбайт. 

Сынакка сунушталган эмгек 2022-жылдын 10-майынан 10-октябрына чейинки мезгил аралыгында жарыяланууга же эфирге чыгарылууга тийиш. 

Сынак төмөнкү номинациялар боюнча өткөрүлөт: 

- Мамлекеттик тилде мыкты теле материал; 

- Расмий тилде мыкты теле материал; 

- Мамлекеттик тилде мыкты радио материал; 

- Расмий тилде мыкты радио материал; 

- Мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттары басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал; 

- Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал; 

- Мамлекеттик тилде Интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал; 

- Расмий тилинде Интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал; 

- Региондо жарыяланган мыкты материал; 

 

Сынакка катышкан эмгектерди баалоонун негизги критерийлери: 

- материалдын сынакта жарыяланган темага, номинацияга, сынактын шарттарына ылайык келиши; 

- объективдүү чагылдыруу; 

- колдонулган маалыматтардын тактыгы, жеткиликтүү маалымдоо;  

- теманын толук ачып берүү

- ар түрдүү форматтар жана визуализация (мултимедиа). 

Сынакка катышуу үчүн талапкерлер сынакка катышуу билдирмесин онлайн режиминде толтурууга тийиш - https://forms.gle/GZXWCrxiv8qod2Yb9 

Сынактын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Маалымат жана басма сөз күнү алдында 2022-жылдын ноябрь айында Бишкек шаарында жеңүүчүлөрдү сыйлоо боюнча салтанаттуу аземинде жарыяланат. 

Кененирээк маалыматты www.nbkr.kg сайтындагы "Сынактар" бөлүмүндө жайгашкан.  


Датасы: 10.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2022-жылдын 29-апрелиндеги № 2022-ЗСД-КОМ-КПС-4/2 токтому менен «М Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомуна (мындан ары - «М Булак» МКК» ЖЧК) жана «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомуна (мындан ары - «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК) атайын жөнгө салуу режиминин алкагында, 2020-жылдан 28-октябрынан тартып 2022-жылдын 30-апрелине чейинки мезгил аралыгында, жүргүзүлгөн тестирлөө банк операцияларынын төмөнкү чектелген тизмесин жүргүзүү боюнча ийгиликтүү деп табылды: 

- нак эмес кредиттерди берүү үчүн «Элкарт» улуттук төлөм системасынын алдын ала чыгарылган, чектелген функционалдык кредиттик карттарын чыгаруу; 

- «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карттарын «М Булак» МКК POS-терминалдары/QR-коддору аркылуу эквайринги, анын ичинде POS-терминалдарды орнотуу/ QR-коддорду колдонуу боюнча соода-тейлөө ишканалары менен келишимдерди түзүү, товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөдө төлөм каражаты катары «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карттарын кабыл алуу, ошондой эле коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүү системаларынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин алкагында соода-тейлөө ишканалары менен эсептешүүлөрдү камсыз кылуу. 

Атайын жөнгө салуу режиминин мөөнөтү «М Булак» МКК» ЖЧК жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК үчүн 2022-жылдын 1-майынан 2022-жылдын 1-ноябрына чейин узартылды. 

Атайын жөнгө салуу режиминин катышуучулары болуп, «М Булак» МКК» ЖЧК жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК эсептелет. 


Датасы: 10.05.2022
Туруктуу шилтеме

Урматтуу банк секторунун кызматкерлери! 

 

Сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыбыз Банк кызматкеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм! 

Банк сектору өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүүдө, инновацияларды колдонууга киргизүүдө жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрүн сунуштоо аркылуу жарандарыбыздын жашоо-турмушун колдоодо өзгөчө орунду ээлейт.  

Банк чөйрөсүндөгү ишмердик адистерден тиешелүү билимге, көндүмдөргө жана жогорку кесипкөйлүккө ээ болууну эле эмес, ак ниеттүү жана жогорку жоопкерчиликте иш алып барууну да талап кылат. 

Коронавирус пандемиясына жана дүйнө жүзүндөгү геосаясий жагдайдан улам түптөлгөн глобалдуу экономикалык туруксуздукка карабастан, ар бир банк кызматкеринин талыкпас эмгеги жана өз кесибине чындап берилип иштеген ишинин натыйжасында, банк секторун өнүктүрүү жаатында максаттар ишке ашып, калкка сунушталып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээли артып жатат.  

Сиздердин кесипкөй, иш билги тажрыйбаңыздар жана билимиңиздер мындан ары да өлкөнүн туруктуу жана заманбап банк системасын өнүктүрүүгө багытталат деп толук ишенем!  

Сиздерге бекем ден соолук каалайм, ар бир жасаган ишиңиздер албан ийгиликтер менен коштолсун!  

 

Урматтоо менен, 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасы 

К. Боконтаев 


Датасы: 30.04.2022
Туруктуу шилтеме

Тышкы экономикалык жагдайлардын банктык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр үчүн тийгизген таасирин жумшартуу жана коммерциялык банктар менен жана банк эмес финансы-кредит уюмдары үчүн айрым талаптарды белгилөө максатында, Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 27-апрелинде № 2022- П-12/27-4-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айыптык санкциялар боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Аталган токтом менен кредиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткарбагандыгы/талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн карыз алуучуларга карата айыптык төлөм, анын ичинде кошумчаланган айыптык төлөм (айыптык төлөм/туум) салууга жана алууга коммерциялык банктар менен банк эмес финансы-кредит уюмдарына убактылуу чектөөлөр киргизилет. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылат. 


Датасы: 30.04.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун коомдук талкууга чыгарат. Улуттук банктын ченемдик укуктук актысына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору атайын жөнгө салуу режимине катышуу шарттарын жана критерийлерин тактоо максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Улуттук банктын ченемдик актылары / Талкуулоо үчүн долбоорлор бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Бардык кызыкдар тараптар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2022-жылдын 31-майынан кечиктирбестен abatyrbekova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 29.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 27-апрелинде № 2022-П-14/27-3-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. Өзгөртүүлөр негизинен 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен аны так чечмелеп берүү, ошондой эле 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун 83-пунктун «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого ылайык келтирүү максатында киргизилген. 

Токтомдун электрондук версиясы Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/Улуттук банктын ченемдик актылары/Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 29.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 27-апрелинде № 2022-П-14/27-3-(ПС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. Өзгөртүүлөр негизинен 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен аны так чечмелеп берүү, ошондой эле 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун 83-пунктун «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого ылайык келтирүү максатында киргизилген. 

Токтомдун электрондук версиясы Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында Банк тууралуу/Улуттук банктын ченемдик актылары/Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 28.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык, «Покет КГ» жоопкерчилиги чектелген коомуна 2022-жылдын 27-апрелинде төмөнкү лицензиялар берилди: 

үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо ишин жүзөгө ашыруу укугуна 2022-жылдын 27-апрелиндеги № 2030270422 лицензиясы; 

өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо ишин жүзөгө ашыруу укугуна 2022-жылдын 27-апрелиндеги № 3032270422 лицензиясы. 

«Покет КГ» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банктын милдеттери»/«Төлөм системасы»/«Төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары» бөлүктөрүндө жайгаштырылган төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын лицензияларынын реестрлерине киргизилген. 


Датасы: 28.04.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын башкаруучуларынын жыйынына катышты 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К.К. Бөкөнтаев Эл аралык валюта фондунда Кыргыз Республикасынын атынан башкаруучу катары 2022-жылдын 18-апрелинен тартып 24-апрель күндөрү Вашингтон шаарында (АКШ) болуп өткөн Эл аралык валюта фондунун (мындан ары - ЭВФ) жана Дүйнөлүк банктын башкаруучуларынын жазгы жыйынына катышты. 

Жазгы жыйындын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы бир катар жолугушуу өткөрүп, анын ичинде ЭВФтин тескөөчү директору Кристалина Георгиева айым, тескөөчү директордун орун басары Бо Ли мырза, ошондой эле Швейцариянын Улуттук банкынын төрагасы Т. Йордан мырза менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнөктөштөр, анын ичинде ЭВФ жана Швейцариянын Улуттук банкы ортосунда мындан ары кызматташуу жана өз ара иш алып баруу боюнча актуалдуу маселелер талкууланды.  


 


Датасы: 27.04.2022
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 30 жылдыгына карата  

 

Жогорку окуу жайларынын студенттери,бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана аспиранттары арасында илимий эмгектердин сынагы жарыяланат. 

Илимий эмкетердин темалары: 

-Кыргыз Республикасында кайсы жаңы  

ислам банктык продуктулары талап кылынышы мүмкүн ? 

-Ислам депозиттик продуктуларынын тарыхы жана заманбап түрлөрү

 Сынак өткөрүү тартиби

 

Толук маалымат www.nbkr.kg сайтында 

Тел.: (0312) 31 30 52, 31 32 11. 


Датасы: 27.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилген жазма буйруктарды белгиленген мөөнөттө аткарбагандыгы үчүн Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгы тарабынан кредиттик союздардын бирине 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 26.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 26-апрелинде Бишкек шаарында Финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу стратегиясын ишке киргизүү боюнча иш-чара болуп өттү, анда Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, ассоциациялардын, коммерциялык банктардын жана финансы секторунун башка өкүлдөрү катышты.  

Улуттук банктын төрагасынын орун басары Манас Жакыпов жолугушууну ачып жатып, Кыргыз Республикасында финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу адаттагы сыяктуу эле, санарип каналдар боюнча да бардык адамдар үчүн жеткиликтүү болгон, жогору сапаттагы, коопсуз, баасы жагынан жеткиликтүү жана финансылык кызмат керектөөлөрүнө жооп берген кеңири түрүн сунуштоону камсыз кылган чөйрөнү, инфраструктураны жана механизмдерди түзүү максатын көздөй тургандыгын белгиледи.  

М. Жакыпов финансылык жеткиликтүүлүктү арттыруу боюнча чараларды жүзөгө ашыруу өлкөнүн экономикасына алгылыктуу таасирин тийгизе тургандыгын, экспортко багытталган жана атаандашууга жөндөмдүү экономиканын инклюзивдик өсүшүнө жана өнүгүшүнө өбөлгө түзө тургандыгын баса белгиледи. 

«Улуттук банк алдыга коюлган максатка жетүү үчүн иш-чараларды аткарууга бардык күч-аракетин жумшоого даяр, ошондой эле бардык мамлекеттик органдарды жигердүү тартылуу менен Стратегияны ишке ашырууга колдоо көрсөтүүгө чакырат», деп кошумчалады М. Жакыпов. 

Иш-чаранын катышуучулары финансылык сектордун туруктуулугун жана бүтүндүгүн жогорулатууда, жалпы өркүндөп-өсүүнү камсыз кылууда финансылык жеткиликтүүлүктүн аткарган ролу маанилүү экендигин, ошондой эле финансылык жеткиликтүүлүктүн азыркы абалына жана келечегине тиешелүү маселелерди талкууга алышты. 

Мындан тышкары, катышуучулар ортосунда Финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу стратегиясын колдонууга киргизүү жана аны ишке ашыруу боюнча планды аткаруу үчүн андан аркы кадамдар боюнча ой-пикирлер айтылды.  

 

Маалымат үчүн:  

2022-2026-жылдары Финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу стратегиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Швейцариянын Экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгынын (SECO) финансылык көмөк көрсөтүүсү алдында Эл аралык финансы корпорациясы (Дүйнөлүк банктын тобу) менен биргеликте, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү максатында мамлекеттик жана жеке секторлордун өкүлдөрүн тартуу менен иштелип чыккан, ал күндөлүк жетишкендиктер менен проблемаларды, ошондой эле финансылык жеткиликтүүлүк жаатында максаттарды жана артыкчылыктарды камтыган стратегиялык документ. Стратегия Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан 2022-жылдын 16-мартында бекитилген. 

 

 

 

 

 


Датасы: 26.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 14,0 пайыз  

деңгээлинде калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 25-апрелинде эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 14,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2022-жылдын 26-апрелинен тартып күчүнө кирет.  

Пандемиядан кийинки мезгилде көпчүлүк өлкөлөрдө инфляция экономикалык жигердүүлүктү колдоо жана дүйнө жүзү боюнча товар ташуу-жеткирүү системасынын үзгүлтүккө учурашын жөнгө салуу чараларынын таасири астында өнүккөн. Орун алган геосаясий жагдайларынан улам дүйнөлүк азык-түлүк жана энергия продукциялары рыногунда баалардын өсүшүнүн уланышы инфляциялык басымды күчөтөт. Мындай шарттарда дүйнөлүк тенденция менен катар эле, Кыргыз Республикасында 2022-жылдын апрель айында1 керектөө баалары 14,3 пайызга өстү.  

Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2022-жылдын январь-март айларында 4,5 пайызды (Кумтөр алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда 3,8 пайызды) түзгөн, бул көбүнчө, 2021-жылдын башындагы төмөндөөдөн кийин экономика тармактарынын көрсөткүчтөрү калыбына келиши менен шартталган. Мында кыйла жогорку көрсөткүчтөр өнөр жай, кызмат көрсөтүү жана айыл чарба секторлорунда белгиленген.  

Глобалдуу сыяктуу эле, регионалдык экономикалык өнүгүү көз карашынан алганда, келечекте белгисиздик жагдайы кыйла күчөгөн, ал Кыргыз Республикасындагы мындан аркы экономикалык процесстерди, анын ичинде инфляциянын динамикасын алдын ала аныктайт. Азыркы учурда макроэкономикалык жана финансылык туруктуулукту колдоо негизги фактор болуп саналат.  

Улуттук банк тарабынан өз учурунда тиешелүү чаралар көрүлгөндүгүнө байланыштуу акча жана валюта рынокторундагы абал салыштырмалуу туруктуу сакталып турат. Мында бул сегменттерде, бүтүндөй финансы рыноктогудай эле белгилүү бир өзгөрүлмөлүүлүк сакталып калууда. Бул, эң оболу, өлкө экономикасынын ачыктыгы жана көлөмүнүн чакандыгы, соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөр менен тыгыз байланышта болгондугу менен шартталган.  

Улуттук банк тышкы жана ички экономикалык чөйрөнүн өнүгүү шарттарын эске алуу менен эсептик чен өлчөмүн 14,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясаты Кыргыз Республикасында инфляциялык тобокелдиктерди ооздуктоого жана инфляциялык күтүүлөрдү төмөндөтүүгө багытталган. Негизги чендин бул деңгээли өлкөнүн макроэкономикалык шарттарына ылайык келет жана экономикада орун алган тобокелдиктер боюнча Улуттук банктын саясатын чагылдырат.  

Улуттук банк түптөлгөн жагдайды туруктуу негизде көзөмөлдөп турат жана зарыл болгон учурда орто мөөнөткө каралган мезгилде баа туруктуулугун камсыздоо максатына жетүү үчүн тиешелүү чараларды көрөт. 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму планга ылайык 2022-жылдын 30-майында өтөт

 

___________________________ 

1 Апрель айынын 15ине карата. 


Датасы: 26.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, анын ичинде МФУ тарабынан бир эле жакка же ага байланыштуу адамдардын тобуна берилүүчү каржылоонун максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн микрофинансылык уюмдардын бирине 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. 


Датасы: 25.04.2022
Туруктуу шилтеме

Төлөм системасы боюнча ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүүнүн алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 20-апрелинде «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 2022-П-14/25-3-(ПС) токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Ченемдик укуктук акт Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 25.04.2022
Туруктуу шилтеме

Банк системасынын туруктуулугун колдоо жана тышкы экономикалык таасирлердин Кыргыз Республикасынын экономикасына тийгизген алгылыксыз кесепеттерин азайтууга, анын ичинде өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун колдоого көмөктөшүү максатында, Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 20-апрелинде № 2022-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын активдерди классификациялоо боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылат. 


Датасы: 22.04.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу жаатындагы ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү жана кредиттик союздардын капиталынын шайкештигине жана ликвиддүүлүгүнө карата талаптарды төмөндөтүү аркылуу кредиттик союздар системасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттик союздарды жөнгө салган айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары токтом долбоору) иштелип чыкты. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Токтом долбоору боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди 2022-жылдын 22-майынан кечиктирбестен chdjekshenbaeva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 


Датасы: 21.04.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 21-апрелинде «РСК Банкы» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Эрмеев Джыргалбек Советбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 21-апрелинде «РСК Банкы» ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы кызмат ордуна «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Букуев Кадырбек Джумабековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 21-апрелинде «ФинансКредитБанк» ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна «ФинансКредитБанк» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Алымбаев Артык Токтоназаровичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 21.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) «Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары  токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банктын көзөмөлүндөгү уюмдар жана башка кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 20-майынан кечиктирбестен abakesarieva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 21.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 19-апрелинде Кыргыз Республикасын 2026-жылга чейин өнүктүрүүнүн Улуттук программасын ишке ашыруу максатында, Улуттук банктын төрагасынын орун басары З.Л. Чокоевдин төрагалыгы астында Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда Санарип сом концепциясынын долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өткөрдү

Тегерек столдун жүрүшүндө Санарип сом концепциясынын долбоорун иштеп чыгуунун негизги баскычтары, Кыргыз Республикасынын аймагында санарип сомду киргизүүнүн ыкмалары, санарип сомдун артыкчылыктары жана андан келип чыгуучу тобокелдиктер, санарип сомдун мамлекеттин финансы системасына жана өлкөнүн финансы рыногуна тийгизген таасиринин мүмкүн болгон варианттары, ошондой эле финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн жана мамлекеттик бюджеттик каражаттарды алган/Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине төлөгөн адамдардын укуктарын коргоону камсыз кылуу маселелери талкууланды. 


 

 


Датасы: 20.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 19-апрелинде Кыргыз Республикасынын төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талабын бузгандыгы үчүн төлөм уюмуна айып пул салды. 


Датасы: 20.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракети токтотулду. 

1. 2022-жылдын 20-апрелинен тартып 24-апрелин кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

Бишкек шаары, Москва көчөсү 164-үй, 12-кв. дареги боюнча жайгашкан «Байкут и Ко» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 27-апрелиндеги № 6115 лицензиясы; 

2. 2022-жылдын 20-апрелинен тартып 4-майын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

Бишкек шаары, Манас проспекти 59-үй, 2-кв. дареги боюнча жайгашкан «Ариет финанс» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2020-жылдын 22-июлундагы № 5997 лицензиясы. 


Датасы: 19.04.2022
Туруктуу шилтеме

Маалыматтык билдирүү 

 

Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу, ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу жана накталай АКШ долларынын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары агылып чыгышынын терс таасирин минималдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) 2022-жылдын 18-апрелинде Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы акча которуу системалары боюнча акча которуулардын эрежелерине убактылуу өзгөртүүлөрдү киргизди. Белгилей кетсек, эсеп ачпастан акча которуу системалары аркылуу акча которууларды жеке адамдар гана жүргүзө алышат. 

Өзгөртүүлөрдү киргизүү акыркы мезгилде Россия Федерациясынан жана Казакстан Республикасынан АКШ долларында келип түшкөн акча которуулардын көлөмү кескин көбөйүп, кардарлар которуу валютасында, б.а. которууну нак АКШ доллары менен берүүнү суранып жаткандыгы менен шартталган. 

Эми Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык акча которуу системасы аркылуу акча которууну алуучуга берүү, жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында же сом улуттук валютасында гана болушу мүмкүн. 

Мисалы, эгерде Россия Федерациясынан акча которулган болсо, ал алуучуга орус рублинде гана берилиши керек, эгерде Казакстан Республикасынан болсо - казак теңгесинде гана, ал эми башка өлкөдөн болсо - анда коммерциялык банктын алмашуу курсу боюнча улуттук валютада берилет. Эгерде которулган валюта Кыргыз Республикасынын аймагында кеңири колдонулбаган болсо, банк Улуттук банктын эсептик курсун колдоно алат. Бул учурда кардарга валюта курсу тууралуу алдын ала маалымат берилиши керек. Акча которууну конвертациялоонун эрежелери өзгөрүүсүз калтырылды. Коммерциялык банк алуучунун макулдугу менен акча которууну улуттук валютадагы сомго гана конвертациялай алат. 

Кардар Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкына акча которууну анын банктык эсебине же электрондук капчыгына чегерүү боюнча буйрутма бере алат. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкы ички жол-жоболорго ылайык эсепти өз курсу боюнча валютага конвертациялайт же аны кардардын улуттук валютадагы электрондук капчыгына которот. Буга кошумча, эсеп валютасына алмашуу курсу жөнүндө кардар алдын ала кабардар болушу керек. 

Эгерде жөнөтүүчү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкында ачылган долларлык эсебине Россия Федерациясынан рубль менен акча которууну жүргүзсө, анда Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкы ички жол-жоболорго ылайык, өзүнүн курсу боюнча акчаны АКШ долларына которот.  

Бул өзгөртүүлөр убактылуу болуп саналат жана накталай АКШ долларынын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары агылып чыгышына терс таасирин минималдаштырууга багытталат. 

 


Датасы: 18.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине убактылуу өзгөртүүлөр киргизилди 

 

Кыргыз Республикасынын аймагындагы төлөм системалары штаттык режимде иштеп жатат. Ошол эле учурда, Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу максатында, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине өзгөртүүлөрдү кабыл алды.  

Өзгөртүүлөр убактылуу мүнөзгө ээ жана Кыргыз Республикасынын аймагына эл аралык акча которуу системасы боюнча которулган акчанын валютасына карата талаптарды белгилейт. Акча которууну жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында алса болот. Которулган акчаны башка валютага конвертациялоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Которулган акчаны алып /жөнөтүп жаткан учурда ал Кыргыз Республикасынын аймагында турган алуучунун/жөнөтүүчүнүн макулдугу менен нак эмес ыкма менен конвертацияланышы мүмкүн. 

Токтомдун электрондук версиясы Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg дареги боюнча Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акт Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg дареги боюнча Банк тууралуу / Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары / Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 18.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Грин Лайн ЖСМ» жоопкерчилиги чектелген коомуна 2015-жылдын 12-июнунда берилген лицензиясы кайтарылып алынгандыгына байланыштуу төлөм уюмунун № 3009120615 лицензиясынын жараксыз экенин маалымдайт. 


Датасы: 18.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргызстандын валюта рыногунда АКШ долларынын жасалма банкнотторун табуу фактылары көбөйүп жаткандыгына байланыштуу, Улуттук банк калкты валюта алмаштыруу операцияларын жүргүзүүдө этият болууга чакырат. 

Нак чет өлкө валютасынын аныктыгын тастыктоо үчүн коммерциялык банктардын жана алмашуу бюролорунун кызматкерлеринен аны валюталык детектордон текшерүүнү талап кылуу зарыл. Валюта алмаштыруу жайларына барганда Улуттук банктын лицензиясынын бар экендигине көңүл буруу керек. Лицензия жана алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү тууралуу катынын түп нускасы көрүнөө жерге илинүүгө тийиш. 

Чет өлкө валютасынын шектүү банкнотторуна экспертиза Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматы тарабынан жүргүзүлөт. 

Ошондой эле, чет элкө валютасынын шектүү банкнотторун сатууга да жол берилбей тургандыгын эскерте кетмекчибиз, анткени жасалма банкнотторду даярдоо гана эмес, жайылтуу да Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 233-беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине алып келет. 

Сак болуңуздар, чет элкө валютасынын банкнотторунун жасалма экендиги аныкталган учурда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин (РОВД) жакынкы райондук бөлүмүнө кайрылыңыз.  


Датасы: 15.04.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк санарип финансылык технологияларды өнүктүрүүгө жана санарип финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган конференция өткөрдү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 30-жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында, 2022-жылдын 15-апрелинде Бишкек шаарында “Кыргыз Республикасынын финансы секторун учурдагы шарттарда өнүктүрүү” темасында конференция өткөрүлдү

Конференцияда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү, коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, эл аралык уюмдардын, академиялык жана эксперттик коомчулуктардын жетекчилери катышты.  

Конференцияны ачып жатып Улуттук банктын төрагасы К. Боконтаев финансы жана банк системаларынын ишин жогорку технологиялык деңгээлде жүргүзүү, санарип финансылык технологияларды өнүктүрүү жана республиканын бардык региондорунда калктын мындай санарип финансылык технологиялардан пайдалануусун жогорулатуу Улуттук банктын ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин белгиледи.  

Конференцияда проблемалар кеңири, анын ичинде мамлекеттик санарип платформалары, финансы рыногун санарип трансформациялоону өнүктүрүү проблемалары каралды. Конференциянын айрым сессияларында инновациялык финансылык технологияларды ишке киргизүү маселелеринен тышкары, жогорку кесиптик билим берүү жана келечекте финансылык кызмат көрсөтүү тармактары үчүн кадрларды даярдоо маселелери да козголду. 

Конференциянын жыйынтыгында катышуучулар каралган маселелер учурда абдан маанилүү экендиги жөнүндө пикирин айтышып, бул багытта ишти улантууга даярдыгын белгилешти. 

 

 

 


Датасы: 15.04.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк сак болууга чакырат! 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы акыркы учурда ар кандай интернет-ресурстар, жалпыга маалымдоо каражаттары, ошондой эле социалдык тармактар, мессенджерлер жана башка байланыш каражаттары аркылуу өлкөбүздүн жарандарына аталыштарында «-койн», «криптовалюта», «криптомонета», «криптоактив» сөздөрү колдонулган айрым активдерди же продукттарды сатып алуу өтө көп сунушталып жатканын маалымдайт. Ошол эле учурда жарандарга чындыкка туура келген маалымат берилбейт, аларга акчаларды ушул инструменттерге салуу же аны сатып алуу менен кыска убакыттын ичинде, ошондой эле тез эле көп пайда көрүүгө болот деген азгырган маалыматты беришет.  

Улуттук банк финансы пирамидасынын белгилери катылган алдамчы схемаларынын бар экенин белгилейт, алдамчылар виртуалдык активдерди (криптовалюталар) таратууга жамынып алып, жаңы катышуучулардын акча каражаттарына ээлик кылууга аракет кылышат. Алдамчылар жарандардын көңүлүн көбүрөөк тартуу үчүн кайсы бир виртуалдык активди «криптовалютаны» жайылтууга багытталган жарыялоо кампаниясын жигердүү жүргүзүшөт, анын ичинде белгилүү медиа инсандарын тартуу, белгилүү бир активдерден көп киреше алуу, аларды андан ары төлөм каражаты катары жүгүртүүгө же товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө алмашуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалыматтарды жана материалдарды жайгаштыруу аркылуу дагы иштерди жүргүзүшөт. 

Улуттук банк виртуалдык активдерге (криптовалюталарга) жамынып сунушталган жана финансы пирамидасынын белгилери бар шектүү продукттарга, инструменттерге инвестиция салуудан алыс болууну, бардык ишке кылдаттык менен мамиле жасап сак болууну сунуштайт.  


Датасы: 14.04.2022
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногундагы жагдай жөнүндө 

 

Улуттук банктын валюта саясаты өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу саясатынын принциптерине негизделген. Өзгөрүлмөлүү алмашуу курсунун учурдагы саясатына таянып, Улуттук банк ички валюта рыногун катуу жөнгө салбайт, алмашуу курсу боюнча кандайдыр чектерди, аралыктарды белгилебейт жана чет өлкө валютасынын алмашуу курсунун тенденцияларын аныктабайт, себеби Кыргызстанда алмашуу курсу белгиленген болуп саналбайт, ал чет өлкө валютасын сатып алуучулар менен сатуучулар ортосунда өздөрүнүн керектөөлөрүнө жараша аныкталат.  

Улуттук банк дагы валюта рыногунун катышуучусу болуп саналат, ал башкалардан айырмаланып, АКШ долларынын алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө жана валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында өзүнүн функциясына жараша иштерди жүргүзөт (чет өлкө валютасын сатып алат жана сатат). 

Акыркы учурда ички валюта рыногунда АКШ долларынын алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсү көп учурда, тышкы финансы рынокторунда белгисиздик, Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндө өзгөрүлмөлүүлүк сакталып тургандыктан, психологиялык факторго байланыштуу болуп жатат. 

2022-жылдын башынан тартып 13-апрелге чейин алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, Улуттук банк 284,30 млн АКШ доллары суммасына чет өлкө валютасын сатуу боюнча беш интервенция (алардын ичинен 66,65 млн АКШ доллары нак түрдө сатылган) жана 19,90 млн АКШ доллары суммасына доллар сатып алуу боюнча эки интервенция жүргүзгөн. Жыйынтыгында, таза сатуу 264,40 млн АКШ долларын түзгөн.  

Экономикалык коопсуздукту, финансы жана банк системаларынын туруктуулугун камсыз кылуу максатында, Улуттук банк тарабынан бир катар чектөө чаралары белгиленген: финансы-кредит уюмдары тарабынан нак АКШ долларын чыгаруу убактылуу токтотулган, сомго карата орус рублинин расмий курсунун рыноктук курсу белгиленген, финансы-кредит уюмдары үчүн казак теңгесин сатып алуу курсу убактылуу төмөндөтүлгөн (Казакстан Республикасынын аймагына товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттогон жактардан тышкары),  финансы-кредит уюмдары үчүн теңге боюнча операцияларды жүргүзүү көлөмү убактылуу чектелген.  

Улуттук банк кабыл алынган өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу режимин мындан ары да улантат, зарылчылык келип чыккан учурда, курстун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына ылайык тиешелүү операцияларды, анын ичинде валюталык интервенцияларды жүргүзөт. 


Датасы: 13.04.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасы мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун формаларын «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобого ылайык келтирүү жана реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат алуу максатында, 2022-жылдын 6-апрелинде № 2022-П-12/20-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомдо Улуттук банктын талаптарына ылайык банктардын финансылык отчетунда потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү өлчөмүн ачык көрсөтүү боюнча тактоолор каралган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору.
Датасы: 13.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Жайыл Баатыр көчөсү 1, «Фрунзе» соода борбору дареги боюнча жайгашкан КЖК Ломбард «ОПЦИЯ плюс» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 5-июнундагы № 5982 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-апрелинен тартып 21-апрелин кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 13.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомун (мындан ары токтом) өркүндөтүү жана актуалдаштыруу боюнча кызыкдар болгон жактардын сунуштарын топтоо жөнүндө маалымдайт.  

Долбоордо токтомду мыйзамдардын жана эл аралык тажрыйбанын талаптарына ылайык өркүндөтүү жана актуалдаштыруу сунушталат. 

 1. Проблемалар жана негиздер  

Токтомду өркүндөтүү оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды актуалдаштырууга багытталган. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты токтомду өркүндөтүү жана актуалдаштыруу. 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- банктардан кеңири маалымат алуу; 

- жөнгө салуучу тарабынан банктардын ишине натыйжалуу көзөмөл жүргүзүү

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, анткени ал колдонуудагы ченемдерди өркүндөтүүгө, ошондой эле оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды жаңыртууга багытталган. 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү  

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына тиешелүү.  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.  

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго учурабайт.  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура деп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

zosokeeva@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын  

27-апрелинен кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын  

30-апрелинен кечиктирбестен  

 


Датасы: 12.04.2022
Туруктуу шилтеме

Депутаттар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

иши менен таанышып чыгышты 

 

2022-жылдын 12-апрелинде Жогорку Кеңештин депутаттары комитеттин төрагасы Д. Толонов баштаган бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына келип кетишти.  

Жогорку Кеңештин депутаттары келген учурда аларга Улуттук банктын акча-кредит саясатын жүзөгө ашыруу, финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө, өлкөнүн төлөм системасынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу сыяктуу негизги функциялары жана милдеттери жөнүндө маалымат берилди, ошондой эле банк мыйзамдарын Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүүнүн алкагында Жогорку Кеңештин кароосуна сунушталган мыйзам долбоорлору тууралуу маалымдалды.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы К. Боконтаев өз сөзүндө акыркы мезгилде дүйнө жүзүндө орун алган геосаясий тобокелдиктердин жогорулашынан улам, жагымсыз жагдайдын сакталып турушуна байланыштуу акыркы окуялар коомчулуктун Улуттук банктын ишине өзгөчө кызыгуусун жараткандыгын белгиледи. Көрсөтүлгөн шарттар өлкөдөгү ички экономикалык процесстерге, анын ичинде керектөө бааларынын динамикасына тышкы чөйрөнүн терс таасири үстөмдүк кылган факторлордон болуп саналат.  

Иш-чаранын алкагында депутаттар акча-кредит саясаты жана инфляциянын монетардык тобокелдиктерин ооздуктоо ыкмалары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системаларынын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча суроолоруна Улуттук банктын өкүлдөрүнөн толук жооб алышты.  

Комитеттин төрагасы Д. Толонов учурда орун алып турган геосаясий кырдаалда тышкы финансы рынокторунда Улуттук банк тарабынан көрүлүп жаткан чаралардын маанилүүлүгүн белгилеп, Улуттук банк алдында финансы-банк тутумунун туруктуулугун камсыз кылуу, ошондой эле өлкөнүн финансылык мекемелерине калктын ишенимин сактап калуу боюнча жооптуу милдет турат деп кошумчалады.  

Жолугушуунун соңунда Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргызстандын аймагында жүгүртүүдөгү акча белгилери жана монеталар, ошондой эле тарыхий жана нумизматикалык баалуулукка ээ башка баалуулуктар сакталган, Улуттук банктын нумизматикалык музейинде болушту. 

 

 

 

 

 


Датасы: 12.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-мартындагы № 2022-П-09/16-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

 

Кыргыз Республикасында экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана ички валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында, 2022-жылдын 11 апрелинде № 2022-П-09/21-1-(БС) Улуттук банк Башкармасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-мартындагы № 2022-П-09/16-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизди.  

 

Бул токтомго ылайык казак теңгесинин сатып алуу курсун белгилөө боюнча талаптар (70 пайыздан ашпаган өлчөмдө салмактанып алынган тобокелдик коэффициентин колдонуу) экспорттоо контракттарынын негизинде Казакстан Республикасынын аймагына товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоо менен алектенген жактардан нак эмес казак теңгесин сатып алуу боюнча Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын операцияларына жайылтылбайт. Казак теңгесинин сомго карата алмашуу курсу экспорттоо контракттарынын негизинде Казакстан Республикасынын аймагына товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоо менен алектенген жактар менен коммерциялык банктар ортосунда эркин аныкталат (келишимдин негизинде). 

Токтом Улуттук банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылган: www.nbkr.kg / Банк жөнүндө / Банк мыйзамдары / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору


Датасы: 11.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктардын, төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда коомдук талкуунун жыйынтыгы боюнча Санарип сом концепциясынын долбоорун (мындан ары Концепция) талкуулоо үчүн тегерек стол өткөрдү

Тегерек столдун жүрүшүндө Концепциянын долбоорунун негизги жоболору, Концепцияны ишке ашыруу маселелери жана ыкмалары, санарип сомдун артыкчылыктары жана мындан келип чыгуучу тобокелдиктер, ошондой эле санарип сомдун өлкөнүн финансы рыногуна тийгизген таасири, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылуу маселелери талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 06.04.2022
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногундагы жагдай жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы валюта рыногунда түптөлгөн жагдай тууралуу төмөнкүлөрдү билдирет.  

Учурда валюта рыногундагы жагдай салыштырмалуу туруктуу абалда турат. 2022-жылдын башталышынан тартып 6-апрель аралыгында АКШ долларынын сомго карата расмий курсу 1 АКШ доллары үчүн 1,06%, 84,8000 сомдон 85,7000 сомго чейин жогорулаган.  

Өзгөрүлмө алмашуу курсунун учурдагы саясаты алкагында АКШ долларынын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы - сомго карата алмашуу курсу чет өлкө валютасынын суроо-талабына жана сунушуна жараша ички валюта рыногунда эркин түзүлүүдө.  

Азыркы учурда ички валюта рыногунда чет өлкө валютасын сунуштоого караганда, ага карата суроо-талап жогорулап жаткандыгы байкалууда, бул көбүнчө психологиялык факторлор жана рыноктун катышуучуларынын күтүүлөрү менен шартталган. 

Улуттук банк ички валюта рыногундагы жана тышкы финансылык рыноктордогу жагдайды, ага кошо Кыргыз Республикасынын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүндөгү жагдайды туруктуу негизде көзөмөлдөп турат.  

Зарылчылыгына жараша, чет өлкө валютасынын алмашуу курсунун кескин өзгөрүлмөлүүлүгүн текшилөө жана валюта рыногундагы туруктуу жагдайды колдоо максатында, Улуттук банк ыкчам кийлигишип, тиешелүү чараларды көрө алат, анткени, жетиштүү ресурстарга жана акча-кредит саясатынын инструменттерине ээ. 

Улуттук банктын эл аралык резервинин көлөмү 2022-жылдын 5-апрелине карата абал боюнча 2 626 млн АКШ долларын түзөт жана өлкөнүн товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн импортунун келечектеги көлөмүнүн болжол менен 6,0 айын жабат.  

 

Маалымат үчүн:  

 

2022-жылдын башталышынан тартып 5-апрель аралыгында, алмашуу курсунун кескин өзгөрүүлөрүн жөнгө салуу максатында, Улуттук банк 284,30 млн АКШ доллары суммасында чет өлкө валютасын сатуу боюнча беш интервенция жана 19,90 млн АКШ доллары суммасында АКШ долларын сатып алуу боюнча эки интервенция жүргүзгөн. Жыйынтыгында таза сатуу 264,40 млн АКШ долларын түздү.  

 


Датасы: 05.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын банктарынын банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоолору жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары менен өлкөдө банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун бирдиктүү тартиби, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле чет өлкө жарандары үчүн да эсеп ачуу, банктык төлөм карттарды алуу тартиби аныкталгандыгын маалымдайт.  

Мында коммерциялык банктар кардарларды тейлөөгө кабыл алганга чейин кардарды өлкөлүк тобокелдиктерди кошо алганда, Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарына ылайык текшерүү чараларын жүргүзүүгө тийиш.  

Улуттук банк коммерциялык банктарга кардарларды тейлөөдө коопсуз банк ишин жүргүзүүнүн жалпы эрежелерин жана учурдагы экономикалык жана геосаясий жагдайды эске алуу менен кардарларды Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык текшерүү боюнча ички контролдоону күчөтүүнү сунуштады.  

Банктык мыйзамдарда аныкталган банктык тейлөө жагындагы талаптар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жана коммерциялык банктардын сайттарында жайгаштырылган.  

Улуттук банк бардык маселелер боюнча, анын ичинде банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого байланышкан суроолор боюнча байланыш каналдары аркылуу түздөн-түз коммерциялык банктарга кайрылууну жана маалыматты тиешелүү деңгээлде текшерүүнү сунуштайт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн такталбаган жана чындыкка дал келбеген, коомчулуктун адашуусуна алып келген маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырат. 


Датасы: 05.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2022-жылдын 29-мартында № 2022-П-14/18-3-(ПС) «Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому кабыл алынган. Банктык эсеп келишимине валюталарды конвертациялоо схемасы жөнүндө маалыматты киргизүү бөлүгүндө керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо максатында өзгөртүүлөр киргизилген. 

Токтомдун электрондук версиясы Улуттук банктын расмий интернет-сайтында кийинки дарек боюнча жайгаштырылган: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору. 

Ченемдик укуктук акт Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында кийинки дарек боюнча жайгаштырылган: www.nbkr.kg / Банк тууралуу / Улуттук банктын ченемдик актылары / Төлөм системасы


Датасы: 05.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2022-жылдын 30-мартындагы № 13/2 токтому менен юридикалык жактардан, жеке ишкерлерден жана жеке адамдардан Кыргыз Республикасынын аймагында аффинаждоочу заводдордо андан ары аффинаждоо максатында баалуу металл калдыктарын жана алтындын иштетиле элек түрүн сатып алуу каралган, «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун операцияларынын процессин тестирлөө боюнча атайын жөнгө салуу режими токтотулду. 


Датасы: 04.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-апрелинде Улуттук банктын төрагасы К.К.Бөкөнтаев Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топтун (мындан ары- ЕАТ) төрагасы Ю.А. Чиханчин жетектеген делегация менен жолугушту. 

Жолугушууга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы К.Т.Тургунбеков катышты. 

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасында кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүүнүн улуттук системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу маселеси талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 04.04.2022
Туруктуу шилтеме

Тышкы экономикалык жагдайлардын банк системасына тийгизген терс таасирин жөнгө салуу жана активдерди классификациялоо, анын ичинде реструктуризацияланган кредиттер боюнча өзүнчө талаптарды белгилөө максатында, Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 31-мартында № 2022-П-12/19-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө» токтом кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылат. 

 


Датасы: 04.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төрт алмашуу бюролоруна 55 000 сомдон айып салынды. 

 


Датасы: 01.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 30-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабын бузгандыгы үчүн 1 коммерциялык банкка айып салды. 

 


Датасы: 01.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 119, 11-бөлмө дареги боюнча жайгашкан «Брент моней» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2020-жылдын 29-июлундагы № 5999 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 2-апрелинен тартып 16-апрелин кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 01.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКтын аудит боюнча комитетинин төрөгасы кызмат ордуна сунушталган Анри де Куртиврондун талапкерлигине 2022-жылдын 30-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 31.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргызстанда Глобалдуу акча жумалыгы старт алды 

  

2022-жылдын 31-мартында Кыргызстанда «Каражатыңды туура колдонуп, жаркын келечегиңе жол сал» («Build your future, be smart about money») деген ураан менен Кыргызстандагы Глобалдуу акча жумалыгы старт алды. Ал республиканын бардык региондорунда 7-апрелге чейин өтөт. 

Жума ичинде Улуттук банк, коммерциялык банктар, мамлекеттик мекемелер, ошондой эле коомдук жана эл аралык уюмдар, финансылык сабаттуулук боюнча бир катар жалпы билим берүү иш-чараларын өткөрүшөт. Бул- сүрөт тартуу сынагы, акча кутучасы (копилка) сынагы, окутуу семинарлары, коммерциялык банктарга экскурсиялар, ачык эшик күндөрү жана балдар өзүн чыгармачылыгын жана билимдерин көрсөтө алышкан, интерактивдүү иш-чаралар. Сынакка катышкан мыкты эмгектер үчүн баалуу белектер берилет.  

Глобалдуу акча жумалыгынын иш-чаралар күндөлүгү Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жана finsabat.kg билим берүү сайтында жайгаштырылган. 

Иш-чаралар жөнүндө маалыматты Глобалдуу акча жумалыгынын иш-чаралар күндөлүгүнөн таба аласыздар. ( GMW-2022 иш-чара күндөлүгү

 

Маалымат үчүн: 

Глобалдуу акча жумалыгы (англис тилинде Global Money Week (GMW)) бул дүйнөнүн 170тен ашык өлкөсүндө жыл сайын өткөрүлө турган, ошондой эле балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу аракеттерине өз салымын кошкон кеңири масштабдуу кампания. Кампаниянын түпкү максаты балдарга жана жаштарга финансылык билим, тарбия алуу, алардын финансылык туруктуулугун жакшыртуу жана келечекте бакубаттуулугу үчүн акча топтоо маданиятын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн берүү.  

Глобалдуу акча жумалыгы дүйнө жүзүндө 2012-жылдан бери өткөрүлүп келет. Учурда кампания 53 млндон ашык баланы жана жаштарды камтыйт.  

Кыргызстанда Глобалдуу акча жумалыгы 2015-жылдан бери өткөрүлө баштаган. 2022-жылы мурдагы жылдардай эле, Улуттук банк Кыргызстанда Глобалдуу акча жумалыгын өткөрүүнүн координатору болгон. 

 

 


Датасы: 30.03.2022
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногундагы жагдай жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы валюта рыногундагы жагдай тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдайт. 

Учурдагы өзгөрүлмө алмашуу курсу боюнча чет өлкө валютасынын курсунун динамикасы ички валюта рыногундагы суроо талаптын жана сунуштун балансынын негизинде аныкталат.  

Мындан тышкары, Улуттук банк ички валюта рыногу боюнча катуу талап койгон жөнгө салуучу болуп саналбайт жана валюталар курсунун тенденциясын аныктабайт, ал алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн жеңилдетүү максатын гана көздөйт.  

Ал эми АКШ долларынын кыргыз сомуна карата курсунун төмөндөөсү боюнча айтсак, алмашуу курсу калктын жана ар кандай бизнес- коомчулуктун чет өлкө валютасына карата суроо-талабы менен сунушунун учурдагы балансынан түзүлөт. Суроо-талап жана сунуштун балансына тышкы сыяктуу эле, ички факторлор да таасирин тийгизет. Демек, АКШ долларынын курсунун төмөндөөсүнө чет өлкө валютасынын сунушунун ага болгон суроо-талаптан артышы, ошондой эле Кыргызстандын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүнүн улуттук валюталарынын АКШ долларына карата бекемделиши таасирин тийгизген.  

Улуттук банк ички валюта рыногунда жана тышкы финансылык рыноктордо түптөлгөн жагдайга дайым көз салып турат жана зарыл учурларда акча-кредит саясатынын негизинде тиешелүү чараларды көрөт. 

Алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында бүгүн, 2022-жылдын 30-мартында, Улуттук банк 5,4 млн АКШ доллары суммасында чет өлкө валютасын сатып алуу боюнча валюта интервенциясын жүргүздү

 


Датасы: 29.03.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары ФОЭС), атап айтканда ФОЭСтин «Финансылык инструменттер» 9-стандартына, ошондой эле бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык келтирүү максатында, 2022-жылдын 23-мартында № 2022-П-12/17-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 28.03.2022
Туруктуу шилтеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 30 жыл!» китеп көргөзмөсү 

 

2022-жылдын 28-мартында А. Осмонов атындагы Улуттук китепканада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөөнүн жана Глобалдуу акча жумалыгынын алкагында китеп көргөзмөсүнүн ачылышы болуп өттү.  

Көргөзмөдө республиканын башкы финансылык институтунун жылдык отчеттору жана басылмалары, ошондой эле Улуттук банктын жана улуттук валютанын маанилүү учурлары чагылдырылган борбордук банктын иши жөнүндө брошюралар жана буклеттер, сүрөттөр, постерлер көрүүчүлөрдүн назарына сунушталды. 

Улуттук китепкананын китеп фондунан жана Улуттук банктын китепканасынан тышкары көргөзмөдө кенже мектеп окуучулары үчүн «Акча алиппеси» окуу колдонмосунун 5 сериясы, 10-11-класстын окуучулары үчүн «Финансылык эркиндиктин ачкычы» окуу-методикалык комплекси, ошондой эле мектептерде финансылык сабаттуулук боюнча сабак өткөрүү үчүн методикалык көрсөтмөлөр сунушталган.  

Көргөзмө 2022-жылдын 3-апрелине чейин созулат. 

 

 

 

 


Датасы: 28.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 2022-жылдын 25, 26 жана 28-март күндөрү Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы №869 токтомун аткаруунун алкагында Бишкек шаарынын ар кандай административдик райондору боюнча соода-тейлөө ишканаларына товар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн накталай эмес түрдө төлөө мүмкүндүгүн берүү боюнча көчмө мониторинг жүргүзүлдү

 


Датасы: 26.03.2022
Туруктуу шилтеме

Банк системасында туруктуулукту камсыз кылуу жана учурдагы геосаясий кырдаалдын кесепеттерин азайтуу максатында Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 23-мартында № 2022-П-12/17-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Аталган токтом менен коммерциялык банктарга ликвиддүүлүк ченемдерин эсептөөдө Россия Федерациясынын суверендүү рейтингин, ошондой эле Россиянын контрагент банктарынын рейтингин 2022-жылдын 1-февралына карата белгиленген деңгээлинде сактоого уруксат берилди. Бул чара 2022-жылдын июлуна чейин колдонулат. 

Токтом Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча нускоого жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобого банктарга чет өлкө валютасында жаңыдан берилген кредиттер боюнча маалыматты Улуттук банкка тапшыруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн техникалык өзгөртүүлөрдү дагы камтыйт. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылат. 

 


Датасы: 26.03.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын 2022-жылы күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык келтирүү жана жеке адамдар, анын ичинде жеке ишкерлер катары катталган жактар банктык эсептерди ачуу жол-жобосун жөнөкөйлөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2022-жылдын 23-мартында № 2022-П-12/17-5-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому кабыл алынган. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 26.03.2022
Туруктуу шилтеме

Айрым интернет басылмаларда Кыргыз Республикасынын аймагында орус рублинин жүгүртүүгө чыгарылгандыгы тууралуу анык эмес маалыматтардын пайда болгондугуна байланыштуу, Улуттук банк төмөнкүлөрдү маалымдайт.  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык улуттук валюта сом өлкөнүн бүтүндөй аймагында төлөмдөрдүн бардык түрү боюнча кабыл алынууга милдеттүү болгон, бирден бир мыйзамдуу төлөм каражаты болуп саналат.  

Кыргыз Республикасынын аймагында эсептешүүлөр жана төлөмдөр Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында жүргүзүлөт. Төлөм валютасы тараптардын макулдашуусу менен аныктала турган, экспорттолуучу жана импорттолуучу товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо келишимин эске албаганда, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баа сом түрүндө көрсөтүлүүгө тийиш. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында Кыргыз Республикасынын аймагында эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү Улуттук банк тарабынан белгиленген тартипте чет өлкө валютасына жүргүзүү мүмкүнчүлүгү да каралган.  

Өлкө аймагында накталай жана нак эмес чет өлкө валютасын сатып алуу-сатуу (алмашуу) операциялары Улуттук банктын тиешелүү лицензиясына ээ банктар жана башка банк эмес финансы-кредит мекемелери тарабынан гана жүзөгө ашырылат.  

2022-жылдын 17-мартында Евразия экономикалык комиссиянын кеңешинин отуруму болуп өткөндүгүн белгилейбиз, анда Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттердин экономикасынын туруктуулугун жогорулатуу, анын ичинде макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоо чаралары көрүлгөн. Көрүлгөн чараларда өз ара соода жүргүзүүнүн алкагында эсептешүүлөрдү ишке ашырууда Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин улуттук валюталарын колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү каралган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө коом арасында жаңылыштыктарды жараткан такталбаган жана чындыкка туура келбеген маалыматтарды өз ресурстарында жарыялоодон алыс болууну сунуштайт.  

Буга кошумча, Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 23-августундагы “Анык эмес (жалган) маалыматтан коргоо жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын интернет мейкиндигинде анык эмес (жалган) маалыматты таратууга тыюу салынат. 

 


Датасы: 26.03.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «Керемет Банк» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна «Керемет Банк» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Джумаканов Рысбек Чанаевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «Керемет Банк» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна «Керемет Банк» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Жумашев Бакыт Курманалыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Ибрагимова Кира Сергеевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Асылбаева Гульшат Кадыровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы/мүчөсү кызмат ордуна «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Ибрагимов Сергей Мухамедовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «Бай-Тушум» Банкы ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары/чекене бизнес директору кызмат ордуна сунушталган Качкеев Мурас Рысбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы кызмат ордуна «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Альчиев Эрмек Карагуловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 26.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракети токтотулду. 

I. 2022-жылдын 26-мартынан тартып 9-апрелин кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

1. Бишкек шаары, Ден Сяопин проспекти 14-үй, 2-кв. дареги боюнча жайгашкан «Золотой динар» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2022-жылдын 4-мартындагы № 6270 лицензиясы; 

2. Бишкек шаары, Ден Сяопин проспекти 2-үй, 33-кв. дареги боюнча жайгашкан «Ынтымак плюс» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 28-майындагы № 6135 лицензиясы; 

 

II. 2022-жылдын 26-мартынан тартып 30-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

1. Бишкек шаары, Курманжан Датка көчөсү 274 дареги боюнча жайгашкан «Айгуль ЛТД» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 1-апрелиндеги № 6101 лицензиясы; 

2. Бишкек шаары, Курманжан Датка көчөсү 169 дареги боюнча жайгашкан «Аслан-Бектур» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 2-июлундагы № 6165 лицензиясы; 

3. Бишкек шаары, Курманжан Датка көчөсү 266/3 дареги боюнча жайгашкан «Усман плюс» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 22-сентябрындагы № 6196 лицензиясы; 

4. Бишкек шаары, Ден Сяопин проспекти 10-үй, 13-кв. дареги боюнча жайгашкан «Кайрат-Адил» алмашуу бюросу ЖЧКнын 2021-жылдын 30-мартындагы № 6095 лицензиясы. 

 


Датасы: 25.03.2022
Туруктуу шилтеме

Финансылык сабаттуулук боюнча тренингдердин экинчи баскычы башталды 

 

Улуттук банк German Sparkassenstiftung менен биргеликте 2022-жылдын 17-мартынан 29-апрелине чейин финансылык сабаттуулук боюнча «Менин каржым» семинарынын экинчи баскычын өткөрөт. 

Семинарлар Ош областынан 21 айыл аймагынын тургундары үчүн өткөрүлөт. Семинарлардын өткөрүү жайы жана графиги төмөнкү  шилтемеде жайгаштырылган. Маалыматтык-билим берүүчү www.finsabat.kg сайтынан жаңылыктар түрмөгүн байкап туруңуз! 

 

Маалымат үчүн: 

2021-жылдын октябрь айынан декабрь айына чейинки аралыкта семинарлардын биринчи баскычынын алкагында пилоттук региондо (Ош областында) Ош шаарынын жана Ош областынын тургундары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча 32 семинар өткөрүлдү, ага 690 киши, анын ичинде 24 айыл аймактын 400 тургуну катышкан. Семинарлар мурун Ош жана Бишкек шаарларында алдын ала окуудан өткөн финансылык сабаттуулук боюнча 16 тренер-мультипликатор тарабынан өткөрүлдү

 

 

 


Датасы: 24.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 24-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында өлкөбүздүн борбордук банкынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ролу жана функциялары” аталышындагы иш-чаранын биринчи семинары болуп өттү.  

Иш-чарага финансылык сабаттуулук боюнча адистештирилген мугалимдер, финансылык сабаттуулук боюнча ийримдердин жетекчилери, КР Билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз билим берүү академиясынын, Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун өкүлдөрү катышышты. 

Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Р.Р. Сейткасымова иш-чарага келген коноктордун алдында сүйлөгөн сөзүндө, бул семинардын актуалдуулугу - Улуттук банкты өлкөнүн борбордук банкы катары, анын аткарган ролун жана функцияларын коомчулуктун түшүнүүсүнүн маанилүүлүгү менен шартталаарын белгиледи. 

Семинардын жүрүшүндө, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери катышуучуларга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ролу жана функциялары, акча-кредит саясатынын максаттары, банк секторун жөнгө салуу чаралары, улуттук төлөм системасын өнүктүрүүнүн багыттары, накталай акчаны жүгүртүү, ошондой эле өлкөнүн негизги финансы институтунун маалыматтык саясатынын аспектилери жана финансылык сабаттуулук боюнча баяндамаларды жасашты. 

 


 


Датасы: 24.03.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону» бекитүү тууралуу долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниясынын долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 23-апрелинен кечиктирбестен malmanbetova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 23.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өлкөдөгү валюталар курсунун жогорку өзгөрмөлүүлүгү менен коштолгон кырдаалды эске алуу менен, банк системасынын туруктуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн чыңдоо, ар кандай экономикалык кырдаалдарда ички таасирлерге каршы турууда банк системасынын ийкемдүүлүгүн жана жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында, кайра түзүлгөн жана иштеп жаткан банктар үчүн чет өлкөлүк банктардын филиалдарынын капиталына талаптарды кошкондо, уставдык жана өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнө талаптарды баскыч-баскычы менен жогорулатуу жөнүндө маселени карайт.  

Улуттук банктын уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын минималдуу өлчөмү боюнча жаңы талаптарга болжолдуу сандык багыты 1 (бир) млрд сом болуп саналат, мында системалуу мааниге ээ банктар үчүн талаптардын өлчөмү көрсөтүлгөн суммадан жогору болот. 

Ушуга байланыштуу, Улуттук банк алардын ишмердүүлүгүнүн тобокелдикке, анын ичинде учурдагы кырдаалды эске алуу менен кредиттик тобокелдикке дуушарлануусун эске алып, банктардын келечектеги керектөөлөрүн өз убагында баалоонун маанилүүлүгү тууралуу белгилейт, анткени капитал, анын ичинде бөлүштүрүлбөгөн пайда Улуттук банк тарабынан белгиленген уставдык капиталга карата талаптарды аткаруу үчүн банкка келечекте талап кылынышы мүмкүн. 

 


Датасы: 18.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартиби киргизилди 

 

Кыргыз Республикасында экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана ички валюта рыногундагы жагдайды турукташтыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 18-мартында “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип жөнүндө” токтомун кабыл алды. 

Бул токтомго ылайык, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары, алмашуу бюролору, микрофинансылык уюмдары, 2022-жылдын 19-мартынан тартып, кыргыз сомуна карата казак теңгесин сатып алуу курсун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленүүчү кыргыз сомуна карата казак теңгесинин расмий курсунан 70 пайыздан ашпаган өлчөмдө салмактанып алынган тобокелдик коэффициентин эске алуу менен белгилеши керек.  

Ошондой эле, коммерциялык банктар жана микрофинансылык компаниялар ачык валюта позициясынын лимитинин мааниси казак теңгеси үчүн таза суммардык/ өздүк капиталынан бир пайыз өлчөмүндө, Улуттук банк белгилеген тартипте аткарышы керек. 

Улуттук банк тарабынан казак теңгесинин кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоонун учурдагы тартиби өзгөрүүсүз калтырылды. 

Убактылуу тартипти киргизүү валюта рыногуна чет өлкөлүк валюталардын өзгөрмөлүүлүгүнүн терс таасирин минималдаштырууга, ошондой эле валюталык операцияларды жүргүзүүдө зарыл талаптарды жана милдеттенмелерди аткарууга багытталган. 

Токтом Улуттук банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылган: www.nbkr.kg / Банк жөнүндө / Банк мыйзамдары / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору

 


Датасы: 18.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 125, дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Руслан ЛТД» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 14-сентябрындагы № 6003 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 19-мартынан тартып 2-апрелин кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 18.03.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин отурумун өткөрдү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2022-жылдын 18-мартында өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында соода-тейлөө ишканаларында төлөмдөрдү кабыл алууда QR-кодду жана аралыктан банктык тейлөөнүн башка инструменттерин колдонуу маселесин талкуулоо боюнча коммерциялык банктар менен жолугушуу болуп өттү.  

Мындан тышкары, жолугушуунун жүрүшүндө геосаясий кырдаал начарлаган шартта, төлөм системасында орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана алгылыксыз кесепеттерди азайтуу боюнча маселелер талкууланды. 

 


Датасы: 18.03.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) «Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен  төлөмдөрдү өткөрүү  эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана кызыкдар тараптардын сунуштарын чогултуу башталгандыгын билдирет. 

 

1. Проблемалар жана негиздер 

- Кыргыз Республикасында төлөм системаларынын катышуучуларынын QR-коддорунун системалар аралык интеграциясын түзүү

- төлөм системаларынын катышуучуларынын QR-коддорун Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борборунун 2019-жылдын 15-апрелиндеги 18-СТ (мындан ары-Улуттук стандарт) буйругу менен бекитилген КМС 1348:2019 финансылык төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу үчүн эки өлчөмдүү штрих код белгилеринин Улуттук стандартына ылайык келтирүү;  

- төлөөчүлөр үчүн QR-коддор аркылуу төлөө ыңгайлуулугун камсыз кылуу; 

- соода жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иш жүргүзгөн жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн товарлар/кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдү QR-кодду колдонуу менен кабыл алуу үчүн инфраструктура түзүү

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты: 

Төлөм системаларынын система аралык интеграциясын камсыз кылуу максатында төлөм системаларынын катышуучуларына алар колдонгон QR-коддорду милдеттүү түрдө Улуттук стандартка ылайык келтирүү жана төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн өз ара аракеттенүү операторуна кошуу сунушталат. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

QR-кодду колдонуу менен накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алуу пункттарын көбөйтүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

- жөнгө салуучунун пикири боюнча кандайдыр бир алгылыксыз кесепеттер күтүлбөйт; 

- QR-коддорун төлөмдөрдү өткөрүү үчүн колдонушкан, төлөм системаларынын катышуучулары үчүн QR-коддорду Улуттук стандартка ылайык келтирүү үчүн кошумча убакыт жана белгилүү бир финансылык сарптоолор талап кылынат. 

 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү.  

Сунушталган механизм Кыргыз Республикасынын аймагында төлөмдөрдү өткөрүү үчүн QR-коддорду колдонушкан, Улуттук банктын лицензиясына ээ төлөм системаларынын бардык катышуучуларына тиешелүү

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо 

Кыргыз Республикасынын аймагында төлөмдөрдү өткөрүү үчүн QR- коддорун колдонушкан төлөм системаларынын катышуучулары QR- коддорун Улуттук стандартка ылайык келтирүү жана өз ара аракеттенүү операторуна кошуу үчүн кошумча чыгымдарга дуушар болушат. 

Ушуга байланыштуу QR-коддорду Улуттук стандартка ылайык келтирүүнүн мөөнөттөрүн белгилөө сунушталууда. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. 

 

 Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор: 

- жөнгө салууну киргизүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы? 

- Көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал? 

- Проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

Бул сунуштарды талкуулоо үчүн каралган мөөнөт жана байланыш маалыматтары:  

 

1. Сунуштар төмөнкү формада кабыл алынат: 

 

- электрондук почта аркылуу  

abakesarieva@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.   

Чүй проспектиси, 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2022-жылдын 25-мартынан кечиктирбестен. 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын 1-апрелинен кечиктирбестен 

 


Датасы: 18.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кредиттик тобокелдик маселеси боюнча Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон тараптардан сунуштарды чогултуу жөнүндө билдирет.  

   

1. Проблемалар жана негиздер  

Сунушталган жөнгө салуу кредиттөөдө, атап айтканда, карыз алуучунун төлөө жөндөмдүүлүгүн талдоодо, кредиттерди берүү жана аларды башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууда келип чыккан проблемаларды чечүүгө багытталган. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты кредиттөө системасын өркүндөтүү жана оптималдаштыруу. 

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- акыркы банктык тегерек столдордун алкагында келип түшкөн банктардын сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен кредиттөөнүн ченемдик укуктук базасын жакшыртуу; 

- скоринг моделинин негизинде чечимдерди кабыл алуу процессин өркүндөтүү

- калкка каржылоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алуу алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, тескерисинче банктардын банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт. 

 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктарга, микрофинансылык компанияларга тиешелүү.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери чыгым тартышпайт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоорго Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашалар талап кылынбайт. 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура деп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

aiymanalieva@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын  

1-апрелинен кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2022-жылдын  

8-апрелинен кечиктирбестен 

 


Датасы: 16.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракети токтотулду. 

 

I. 2022-жылдын 16-мартынан тартып 30-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

1. Бишкек шаары, Манас проспекти 59-үй, 2-кв. дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Ариет финанс» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 22-июлундагы № 5997 лицензиясы; 

2. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 146, «С» дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Ордо Финанс Плюс» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 26-февралындагы № 6074 лицензиясы; 

3. Бишкек шаары, Киев көчөсү 49 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Нурислам Лтд» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 2-декабрындагы № 6034 лицензиясы; 

4. Бишкек шаары, Курманжан Датка көчөсү 278-үй, №1 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Азамат финанс» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 11-октябрындагы № 6206 лицензиясы; 

 

II. 2022-жылдын 16-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына: 

1. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 176А дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «АЯТ НУР» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 17-июлундагы № 5983 лицензиясы; 

2. Бишкек шаары, Жибек-Жолу проспекти 166-үй, №35 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Рашидик» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 3-ноябрындагы № 6206 лицензиясы; 

3. Чүй областы, Аламүдүн айылы, Түндүк айланма жолу (н/ж) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Исхак жана Исаак» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 30-ноябрындагы № 6033 лицензиясы; 

4. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 144/1 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Интегро Ко» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 23-октябрындагы № 5941 лицензиясы; 

5. Бишкек шаары, Курманжан Датка көчөсү 290 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Баймак Финанс» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 8-апрелиндеги № 6104 лицензиясы. 

 


Датасы: 16.03.2022
Туруктуу шилтеме

«Вестерн Юнион» системасынын иштеши тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартынан тартып «Вестерн Юнион» банк эсебин ачуусуз акча которуу системасы өз ишин Россия Федерациясында жана Беларусь Республикасында токтото тургандыгы жөнүндө «БКУ «Вестерн Юнион ДП Восток» жоопкерчилиги чектелген коомунан билдирүү келип түшкөнүн билдирет. 

«БКУ «Вестерн Юнион ДП Восток» ЖЧКнын катына ылайык, Россия Федерациясынан жана Беларусь Республикасынан «Вестерн Юнион» системасы аркылуу 2022-жылдын 24-мартына чейин жөнөтүлгөн бардык чек ара аркылуу өтүүчү которуулар алуучуларга төлөнүп берилет. 

Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынан башка өлкөлөргө (Россия Федерациясы менен Беларусь Республикасынан тышкары) жана башка өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасына (Россия Федерациясы менен Беларусь Республикасынан тышкары) бардык акча которуулар кадимки тартипте жүргүзүлөт. 

«БКУ «Вестерн Юнион ДП Восток» ЖЧК маалымдагандай, компания мындан ары да Кыргыз Республикасынын өнөктөштөрү, б.а. коммерциялык банктар, менен түзүлгөн келишимдер боюнча бардык милдеттенмелерин аткарат. 

 


Датасы: 14.03.2022
Туруктуу шилтеме

Эл аралык монетардык кызматташуу башкармалыгынын жетекчиси Аттилио Занетти мырза жетектеген Швейцария Улуттук банкынын делегациясы 2022-жылдын 13-14-мартында Улуттук банкка иш сапары менен келди. Иш сапардын жүрүшүндө Улуттук банктын төрагасы К.К. Бөкөнтаев Занетти мырза менен жолугушту, анда эки тараптуу кызматташуу маселелери жана Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 14.03.2022
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» ЖАК тарабынан «Азия Банкы» ЖАКтын ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Мусаев Кубанычбек Бердибековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 10-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААК башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Шапаков Кубанычбек Женишбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 10-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 14.03.2022
Туруктуу шилтеме

Акча которуулар боюнча 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы акча которуулар боюнча төмөнкүлөрдү билдирет. 

Акчаларды эсеп ачып дагы, банк эсебин ачпастан дагы которууга болот. 

Бүгүнкү күндө банк эсебин ачпастан эл аралык акча которуу системаларынын 12 оператору (мындан ары акча которуу системасы) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон өткөн, алардын ичинен акча которуу системасынын 6 оператору Россия Федерациясынын аймагында жайгашкан. Россия Федерациясынан/Россия Федерациясына акча которуу үчүн Россиянын төмөнкү акча которуу системаларын колдонууга болот: 

- Юнистрим;  

- Вестерн Юнион; 

- Золотая Корона; 

- CONTACT. 

Акча которуу системаларынын операторлорунун актуалдуу тизмеси Улуттук банктын расмий сайтында «Банктын милдеттери» «Төлөм системасы» «Эл аралык жана локалдык акча которуу системалары» бөлүмүндө жайгашкан. 

Акча которуу системасынын операторлоруна акча которуулардын максималдуу суммасы боюнча коюлган учурдагы чектөөлөрдөн тышкары, Россия Федерациясынын Борбордук банкы тарабынан коюлган чектөөлөр бар экендигин эске салабыз.  

Ошондой эле, коммерциялык банктар Россия Федерациясында көрүлгөн чараларга байланыштуу акча которуу системасы аркылуу АКШ долларында акча каражаттарын которуу көлөмүнө убактылуу чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн. 

Ушуга байланыштуу акча которуу системасы аркылуу акча каражатын жөнөтүүдө коммерциялык банктардын кызматкерлеринен бардык маанилүү шарттарды тактап алуу зарылдыгын белгилейбиз.  

Мындан тышкары, банктык төлөм карталары бар коммерциялык банктардын кардарлары P2P аркылуу ички жана/же башка төлөм системаларына которууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Алсак, Кыргызстанда «Элкарт» улуттук төлөм системасы Россиянын «Мир» улуттук төлөм системасы менен зарыл интеграциялык иш-чараларды жүргүзгөн. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары байланышсыз төлөм технологиясы менен «Элкарт» системасынын карталарын чыгарып жатышат (Элкарт NFC/Элкарт Байланышсыз), алар бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары «Мир» төлөм системасынын тармагында жана «Мир» системасынын өнөктөштөрүнүн төлөм системаларында тейленүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.  

Аны менен катар, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары өздөрүнүн аралыктан орнотулган түзүлүштөрүндө «Мир» төлөм системасынын карталарын тейлей алышат.  

Мындан тышкары, 2020-жылдан тартып «Мир» системасынын карталарынан «Элкарт» системасынын карталарына акчаларды P2P-которуу долбоору ишке киргизилген. 


Датасы: 12.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына, алмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларына нак АКШ долларын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгууга убактылуу тыюу салуу жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасында экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана ички валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 17, 36, 38, 68 жана 138-беренелерине таянып, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 11-мартында №2022-П-09/14-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына, алмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларына нак чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүүдө убактылуу чектөөлөрдү белгилөө жөнүндө» токтомун кабыл алды. Аталган токтомго ылайык нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясына ээ Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына, алмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларына 2022-жылдын 11-мартында саат 17:30дан тартып, нак АКШ долларын Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары алып чыгууга убактылуу тыюу салынды

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg дареги боюнча: Банк /Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 11.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-мартында Улуттук банктын төрагасы К.К. Бөкөнтаев Экономикалык өнүгүү жана кызматташуу бөлүмүнүн башчысы, Швейцариянын Экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыктын (ШЭММК) Соода келишимдери боюнча федералдык кеңешинин өкүлү, элчи Доминик Паравичини менен жолугушту.  

Жолугушууга Швейцария Конфедерациясынын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси Оливье Бангертер мырза да катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу маселелери жана Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы талкууланды. 

 

 

 

 


Датасы: 11.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банкына - 30 жыл! 


Бүгүн, 2022-жылдын 11-мартында, Т. Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү.  

Улуттук банктын төрагасы К. Боконтаев иш-чарага келген конокторду куттуктап жатып, өзүнүн сөзүндө банктын калыптануу мезгили жеңил болбогондугун, 30 жыл ичинде Улуттук банк өнүгүү жолунда ар кандай оор кыйынчылыктарды башынан кечиргендигин белгилеп өттү.  

«30 жыл ичинде Улуттук банк өзүнүн өнүгүү жолунда көптөгөн ийгиликтерге жетише алды: улуттук валюта жүгүртүүгө чыгарылды, эл аралык банктык тажрыйбанын стандарттарына жооп берген, банк системасы түзүлдү, ишенимдүү улуттук төлөм системасы калыптанды.  

Биз өз жолубузда 1997-жылы Азия финансылык кризисин, 2008-жылы дүйнөлүк финансылык кризисти жана башка туруксуздук мезгилдерди жолуктурдук. Азыр биз COVID-19 пандемиясынан жана учурда түптөлгөн геосаясий жагдайдан улам орун алган дүйнөлүк финансылык туруксуздук мезгилине күбө болуп жатабыз»,- деди К. Боконтаев. 

Улуттук банктын учурдагы жетишкендиктерин айтуу менен төрага Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системасы Борбордук Азияда эң эле туруктуу жана ишенимдүү системалардын бири экендигин белгилеп, мында Улуттук банктын эмгек жамаатынын күнүмдүк аткарган ишинин маанилүүлүгүн жана баалуулугун баса белгилеп кетти.  

Улуттук банктын жетекчисин жана кызматкерлерин Министрлер Кабинетинин Төрагасы А. Жапаров, Жогорку Кеңештин Төрагасынын орун басары У. Примов, ошондой эле Улуттук банктын экс-төрагасы М. Султанов куттукташты. 

Министрлер Кабинетинин Төрагасы белгилегендей, учурда орун алган геосаясий абалда тышкы финансылык рыноктордо Кыргыз Республикасынын соода-экономикалык өнөктөштөрү саналган өлкөлөрдүн валюталарынын курсунун жогорку туруксуздугу байкалууда. 

«Улуттук банктын алдында тийиштүү акча-кредит саясатын жүргүзүү аркылуу баалардын туруктуулугун сактоо боюнча жооптуу милдет турат. Бул жагдай Улуттук банктын улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн сактоо, финансы-банк тутумунун туруктуулугун камсыздоо, ошондой эле калктын финансылык институттарга болгон ишенимин сактоо боюнча ишти уланта турган финансылык институт катары маанилүүлүгүн көрсөтүп турат», - деп жыйынтыктады А.Жапаров жана банктын ар бир кызматкеринин аталган ишти аткаруудагы жоопкерчилигин белгиледи. 

Ошондой эле иш-чаранын алкагында конокторго Улуттук банктын түптөлүү жолундагы кыскача тасмасы тартууланды. 

Салтанаттуу жыйынга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өкүлдөрү, Министрлер Кабинетинин башчысы жана мүчөлөрү, финансы-кредит уюмдарынын жетекчилери, эксперттик коомчулук, эл аралык уюмдардын, коммерциялык банктардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана Улуттук банктын кызматкерлери катышты. 

 

Маалымат үчүн: 

1991-жылы СССРдин Кыргыз Республикалык Мамлекеттик банкы - Кыргызстан Республикасынын Мамлекеттик банкына өзгөртүлүп түзүлгөн. Андан кийин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992-жылдын 6-мартындагы токтому менен Кыргызстан Республикасынын Мамлекеттик банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өзгөртүлгөн.  

Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” мыйзамы менен Улуттук банктын укуктук статусу, аны уюштуруу принциптери, алдыга койгон максаттары менен негизги милдеттери жана функциялары бекемделген. 

 

 

 

 


Датасы: 11.03.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө” жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” ченемдик укуктук актынын долбооруна жөнгө салуучу таасирин талдоо жүргүзүүнү, ошондой эле кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо иштери башталгандыгы жөнүндө билдирет. 

Долбоор төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салууга багытталган. 

1. Сунушталган жөнгө салуу аркылуу чечилүүчү проблемалар:  

Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин кабыл алынышына, ошондой эле банк мыйзамдарындагы башка өзгөртүүлөргө байланыштуу “Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө” жобонун жоболорун көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актыларга ылайык келтирүү зарылчылыгы келип чыкты. Мындан тышкары, улуттук төлөм системасынын ишинин натыйжалуулугун, ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында, төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары боюнча ченемдик укуктук базаны укук колдонуу практикасын эске алуу менен өркүндөтүү зарыл. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты өлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү, ошондой эле аларды Улуттук банк тарабынан таасир этүү чараларын колдонуунун негиздери жана тартиби боюнча айрым эрежелерди тактоо. 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- төлөм системаларын пайдалануучулардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо; 

- төлөм системаларынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу. 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

Ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжага алып келбейт.  

5. Жөнгө салуу сунушталып жаткан ишкер субъектилерадресаттар боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү  

Сунушталып жаткан жөнгө салуу кредиттик союздардын ишине тиешелүү.   

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо  

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери кошумча сарптоолорго дуушар болбойт.   

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайданы болжолдуу баалоо  

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.   

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы;  

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал;  

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.   

   

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштарды кабыл алуу:   

    

- электрондук почта аркылуу   

ammaratova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу   

720001,   Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Чүй пр., 168   

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү   

2022-жылдын   22-мартынан кечиктирбестен   

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү.  

2022-жылдын 28-мартынан кечиктирбестен   

 


Датасы: 11.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Кожевенная көчөсү 1, «Дордой» соода-сатык комплекси, Чимкент бекети №13 а дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «НУРДАН КОМПАНИ ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 21-майындагы № 5897 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 10-мартынан тартып 19-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 11.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 9-мартында №2022-П-12/12-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында:  

www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу;  

www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу бөлүмдөрүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 10.03.2022
Туруктуу шилтеме

Карыз алуучулардын финансылык абалына терс таасирин тийгизип жаткан валюталар курсунун жогорку деңгээлде өзгөрүлмөлүү болушу менен шартталган жагдайга, кредиттик келишимдер боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздын өсүшүн чектөөгө багытталган, колдоо көрсөтүү чараларын кабыл алуу боюнча чакан жана орто бизнес субъектилеринин улам өсүп жаткан муктаждыктарына байланыштуу Улуттук банк коммерциялык банктарга мурда чет өлкөн валютасында берилген кредиттерди реструктуризациялоого жана конвертациялоо жолу менен кредит шарттарын кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуштайт.  

Реструктуризация карыз алуучунун арызынын/кайрылуусунун негизинде карыз алуучуга жеке тартипте жаңы шарттарды берүү аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн (пайыздык ченди жана/же кредиттин мөөнөтүн өзгөртүү ж.б.), өзгөртүүлөр кредиттик келишимдин шарттарына ылайык таризделиши зарыл. 

Мындан тышкары кредитти реструктуризациялоо, карыз алуучу кредитти төлөө боюнча финансылык кыйынчылыктарга туш болгон шартта, кредиттин болгон түрлөрү боюнча жеке жана юридикалык жактарга берилет.  

Улуттук банк, кредитти төлөө боюнча көйгөйлөр жаралган учурда, карыз алуучуларга кредитти реструктуризациялоо өтүнүчү менен кредит алган ошол банктын өзүнө кайрылууну сунуштайт. Мында чет өлкө валютасындагы кредитти тейлөө боюнча финансылык көйгөйлөрдүн жаралгандыгын карыз алуучу тастыктайт (документтерди, маалым каттарды жана башка кайсы болбосун маалыматтарды берүү). 

Ошону менен бирге, сапаттуу реструктуризация жүргүзүү үчүн коммерциялык банк карыз алуучунун учурдагы финансылык абалын талдоого жана ишине баа берүүгө тийиш, ушулардын негизинде коммерциялык банк кредиттин өзгөртүлгөн шарттары менен карыз алуучуга өз милдеттерин аткаруу үчүн реалдуу мүмкүнчүлүктөрү эске алынган реструктуризация планын сунуштай алат.  

Карыз алуучунун арызынын/кайрылуусунун негизинде коммерциялык банктар кредиттин валютасын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгышы мүмкүндүгүн кошумча белгилейбиз. Кредиттин валютасын өзгөртүү тараптар макулдашкан шарттарда жана карыз алуучу макул болгон учурда гана өзгөртүлүшү мүмкүндүгүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. 


Датасы: 10.03.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасы, банк системасынын финансылык туруктуулугун сактоо, финансылык рынокто жагдайды турукташтыруу жана банктардын операциялык ишинин үзгүлтүксүздүгүн камсыздоо максатында, 2022-жылдын 10-мартында № 2022-П-12/13-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча убактылуу чечимдери жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Аталган токтом менен коммерциялык банктардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын айрым талаптары кайра каралды. 

Мында, банктар Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин, чет өлкө валютасында жаңыдан берилген кредиттерди колдонуудагы 150 пайыздын ордуна 300 пайыз өлчөмүндө кредиттик тобокелдик деңгээли боюнча белгилөөсү зарыл. 

Мындан тышкары, банк системасында ликвиддүүлүктү сактоо жана акча каражаттарын сактоо мүмкүнчүлүгүн берүү максатында коммерциялык банктарга банк-резиденттер менен чет өлкө валютасындагы эсептер боюнча корреспонденттик мамилелерди түзүүгө уруксат берилди. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 10.03.2022
Туруктуу шилтеме

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагындагы төлөм системалары накталай эмес төлөмдөрдүн үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылып жатат. Россия банктарына санкцияларды киргизүү (Visa жана Mastercard банктык төлөм карталарын эсептешүүлөрдүн эл аралык системаларынан өчүрүү) жалпысынан Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине түздөн-түз таасирин тийгизбейт, анткени Кыргыз Республикасында «Элкарт» төлөм карталары менен улуттук эсептешүү системасы иштейт. Бул система өзүнүн форматтары, эрежелери, тарифтери боюнча иштейт. Ошол эле учурда катышуучулар менен байланыш каналы катары жергиликтүү коммуникациялык кызмат көрсөтүү провайдерлери пайдаланылат. «Элкарт» карталары менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын аймагында иштелип чыгат жана сакталат.  

Санкция Россиянын процессинг борборлоруна жайылган учурда, бир нече банктардын (ал жакта тейленген) Visa жана Mastercard карта ээлери-кардарлар башка банктардын инфраструктурасында (банкоматтар, POS-терминалдар) тейлене албай калышы мүмкүн. Бирок алар ошол банктардын өздөрүнүн филиалдарында/сактык кассаларында эсептешүү-кассалык тейлөөгө гана алынышы мүмкүн. 

Ушуга байланыштуу, мүмкүн болгон тобокелдиктерди алдын алуу максатында, Улуттук банк Visa жана Mastercard карта ээлерине «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карталарын кошумча ачууну жана алар боюнча өлкө ичинде операцияларды жүргүзүүнү сунуштайт.  

«Элкарт» улуттук төлөм системасынын карталарын алуу үчүн кардарлар коммерциялык банктарга кайрылышы керек. 

 


Датасы: 10.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 14,0 пайызга чейин жогорулатты 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2022-жылдын 10-мартында пландан тышкаркы отурумда эсептик ченди (негизги ченди) 400 базистик пунктка 14,0 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2022-жылдын 10-мартынан тартып күчүнө кирет. 

Бүгүнкү күндө ички валюта рыногунда Россия Федерациясына карата киргизилген санкциялардан улам фундаменталдуу факторлор менен шартталган алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүүлүгү байкалууда. Орус рублинин алмашуу курсу бир АКШ доллары үчүн 116-120 рублга өскөн. Кыргызстандын соода жүргүзүү жана акча которуулар жаатында соода боюнча өнөктөш өлкөлөр менен тыгыз экономикалык байланышын, ошондой эле тышкы чөйрөдө улам күч алган белгисиздикти эске алганда, биздин өлкөнүн валюта рыногундагы басым сакталат.  

Өз тарабынан Улуттук банк тышкы чөйрөдө жана ички валюта рыногунда түптөлүп жаткан жагдайга кылдат көз салып турат, зарылчылык келип чыккан учурда, тиешелүү чараларды колдонот. Алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, Улуттук банк чет өлкө валютасын сатуу боюнча валюталык интервенцияларды жүргүзүп жатат жана бардык зарыл болгон жөнгө салуу инструменттерин колдонууга киргизет. Улуттук банк өлкөнүн валюта рыногунда да катышып жатат жана жетиштүү ресурстар көлөмүнө ээ 2022-жылдын 7-мартына карата Улуттук банктын алтын-валюта камдарынын көлөмү 2,7 млрд АКШ долларынан жогоркуну түзөт (6 ай импорт көлөмүнө барабар).  

Тышкы чөйрөдөгү өнүгүүнү жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 14,0 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Мындай чечим Кыргыз Республикасындагы инфляциянын учурдагы динамикасына тышкы таасирлердин тийгизген терс таасирлерин азайтуу максатында кабыл алынды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан шартта, Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан монетардык саясатка кошумча түзөтүү киргизүү мүмкүнчүлүгүн дагы караштырат

Улуттук банк инфляцияга ички жана тышкы таасирлерге туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт. 

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки пландалган отуруму 2022-жылдын 25-апрелинде өтөт. 

Улуттук банк жагдайга жараша негизги чен өлчөмү маселеси боюнча пландан тышкаркы отурум өткөрүшү мүмкүн. 

 


Датасы: 09.03.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы укуктук жөнгө салуу боюнча талкуу жана кызыкдар болгон жактардын сунуштарын топтоо иштери башталгандыгы жөнүндө билдирет. 

1. Сунушталган жөнгө салуу аркылуу чечилүүчү проблемалар: 

Бүгүнкү күндө кредиттик союздардын бардык стандарттары жаңыдан түзүлгөн жана иштеп жаткан кредиттик союздардын стандарттарына бөлүнөт. Кредиттик союздардын системасын өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн бардык кредиттик союздар үчүн бирдиктүү коэффициенттерди белгилөө зарыл. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Улуттук банктын кредиттик союздарды жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- кредиттик союздардын системасын өнүктүрүү

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү 

Ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжага алып келбейт. 

5. Жөнгө салуу сунушталып жаткан ишкер субъектилерадресаттар боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу кредиттик союздардын ишине тиешелүү.  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери кошумча сарптоолорго дуушар болбойт.  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайданы болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

chdjekshenbaeva@nbkr.kg  

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын  

24-мартынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2022-жылдын 31-мартынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 07.03.2022
Туруктуу шилтеме

Финансылык кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн назарына! 

 

Эгерде финансылык кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдө (мындан ары - керектөөчү) финансы-кредит уюму (мындан ары ФКУ) тарабынан тейленген учурда кандайдыр бир суроолор жаралса, керектөөчү биринчи кезекте ФКУнун өзүнө кайрылуусу керек.  

ФКУга жазуу жүзүндө же башка байланыш каналдары (почта, электрондук байланыш каналдары) аркылуу кат жазып кайрылууга (даттанууга) болот. Кайрылууда (даттануу) керектөөчүнүн толук аты-жөнү, дареги жана телефон номери, кайрылуунун мазмуну көрсөтүлүүгө тийиш, зарыл болгон учурда керектөөчүнүн дооматтарын ырастаган документтер тиркелиши мүмкүн. 

Керектөөчүнүн кайрылуусуна (даттануусуна) жооп жазылган катта ФКУнун (филиалынын) жетекчисинин колу коюлууга жана анда кайрылууну канааттандыруу (толугу менен же жарым-жартылай) же канааттандыруудан баш тартуу боюнча так негиздеме берилүүгө тийиш. 

Эгерде керектөөчү ФКУдан алган жооп менен макул болбосо же жетиштүү деңгээде жооп ала албаса, анда керектөөчү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына кайрыла алат. 

Улуттук банк кайралган жарандардын маселелерин дайыма карап чыгат. 

Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр Улуттук банкка же анын аймактарда жайгашкан областтык башкармалыктарына ФКУнун иш-аракеттерине арыз же даттануу менен, анын ичинде төмөндө көрсөтүлгөн электрондук даректер боюнча кайрыла алышат. 

Электрондук почта аркылуу кайрылууда арызданган адам милдеттүү түрдө өзүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын (бар болсо), байланыш телефон номерин (үй, уюлдук же жумуш телефонун), жашаган жеринин дарегин көрсөтүүгө жана кайрылууга себеп болгон маселенин маңызын көрсөтүүгө милдеттүү

Мүмкүн болсо электрондук байланыш аркылуу кайрылган учурда электрондук документтердин көчүрмөлөрүн, электрондук файлдар (электрондук документтер, фото жана видеоматериалдар) жайгаштырылган интернет түйүнүндөгү даректерди тиркөө зарыл. 

Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселеси боюнча керектүү маалыматты / кеп-кеңештерди ыкчам алуу үчүн жарандар төмөндө берилген телефон номерлери, ошондой эле Улуттук банктын коомдук кабылдамасына 996 312 61 04 86 телефон номери аркылуу байланышса болот. 

 

 

Башкармалыктын аталышы 

Шаардын коду жана телефон номери 

Электрондук почта дареги 

Улуттук банктын борбордук аппараты 

0(555) 85 57 48 


0(770) 73 73 49 


(0312) 61 04 86
(0312) 61 52 78 

mail@nbkr.kg 

Ош областтык башкармалыгы  

(03222) 48434 


(03222) 48375 

jsydykov@nbkr.kg 

Нарын областтык башкармалыгы  

(03522) 50442 


(03522) 50472 

uduyshenaliev@nbkr.kg 

Ысык-Көл областтык башкармалыгы  

(03922) 51251 


(03922) 51278  

kmonuev@nbkr.kg 

Жалал-Абад областтык башкармалыгы 

(03722) 23884 

hakimbekov@nbkr.kg 

Талас областтык башкармалыгы 

(03422) 52270 


(03422) 52077  

iestebesov@nbkr.kg 

Баткен областындагы өкүлчүлүк 

(03622) 50446 

arazakov@nbkr.kg 

 

 

 


Датасы: 04.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксат берүү документтерин банк эмес финансы-кредит уюмдарына берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга чыгарат. 

Аталган долбоор Улуттук банктын банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин лицензиялоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 2-сентябрындагы № 105 «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алып, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине аталган ченемдик укуктук актыларды ылайык келтирүү максатында иштелип чыкты. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Банк эмес финансы-кредит уюмдары жана башка кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 6-апрелине чейин uakylbek@nbkr.kg электрондук почтасына (word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 04.03.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Санарип сом концепциясынын долбоорун (мындан ары  Концепция долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Концепция долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банктын көзөмөлүндөгү уюмдар жана башка кызыкдар болгон тараптар Концепциянын долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 4-апрелинен кечиктирбестен easanov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

Суроолор боюнча: + 996 (312) 61 14 34/996 550 99 85 77 телефондоруна кайрылыңыз. 


Датасы: 04.03.2022
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы укуктук жөнгө салуу боюнча талкуу жана кызыкдар жактардын сунуштарын топтоо иштери башталгандыгы жөнүндө билдирет. 

1. Сунушталган жөнгө салуу аркылуу чечилүүчү проблемалар: 

банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмүнө карата талаптарды жогорулатуу. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Улуттук банктын банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин лицензиялоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

-  банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин лицензиялоо чөйрөсүндө Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынан банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмүнө карата талаптарды алып салуу; 

- Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмүнө карата талаптарды Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө токтому менен белгилөө

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

Ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжага алып келбейт. 

5. Жөнгө салуу сунушталып жаткан адресаттар ишкердик субъектилерине мүнөздөмө жана алардын санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу микрофинансылык уюмдарга, турак жай-сактык кредиттик компанияларга, кепилдик фонддорго, кредиттик союздарга жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарына багытталат. 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

БФКУларды капиталдаштыруу каражаттарды талап кылат. 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- көрсөтүлгөн проблемалар жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган маселе болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

akubatbekov@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2022-жылдын  

18-мартынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2022-жылдын  

25-мартынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 04.03.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк ички валюта рыногундагы жана тышкы финансы рынокторундагы жагдайларга туруктуу негизде байкоо жүргүзүп турат.  

Бүгүнкү күндө болуп жаткан геосаясий кырдаалга байланыштуу тышкы финансы рынокторунда Кыргыз Республикасынын соода боюнча экономикалык өнөктөш болгон өлкөлөрүндө валюта курстарынын жогорку деңгээлде өзгөрүлмөлүү болушу байкалып жатат.  

Кыргыз Республикасында өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу режими колдонулат, бул режимдин алкагында динамика ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына болгон суроо-талап менен сунуштун балансынын негизинде аныкталат. 

Азыркы учурда валюта рыногунда чет өлкө валютасына болгон суроо-талап сунуштан ашып жаткандыгы байкалууда. 

Ушуга байланыштуу Улуттук банк валюта рыногунда өзүнүн катышуусун улантуу менен валюталык интервенцияларды жүргүзүп турат, анткени Улуттук банкта жагдайды текшилөө үчүн зарыл ресурстар менен инструменттер жетиштүү

Улуттук банк ички валюта рыногуна талдоо жүргүзүп турат жана жагдайды жөнгө салуу үчүн акча-кредит саясатынын инструменттеринин бардык спектрин колдонуп, бардык зарыл болгон чараларды кабыл алууга даяр. 


Датасы: 04.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору»/«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2022-жылдын 4-апрелинен кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 03.03.2022
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын жетекчилиги  

банк коомчулугунун жетекчилери менен жолугушту 

 

2022-жылдын 2-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги менен коммерциялык банктардын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин жана  «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомунун жетекчилеринин ортосунда жолугушуу болуп өттү

Жолугушууда өлкөнүн банк тутумундагы учурдагы жагдай, ошондой эле геосаясий кырдаалга байланыштуу болушу мүмкүн болгон тобокелдиктерди азайтуу жана алдын алуу маселелери жана банк секторунун туруктуулугун жана ишенимдүүлүгүн андан ары сактоо чаралары талкууланды.  

Жыйындын катышуучулары банк жана төлөм системасы штаттык режимде иштеп жатканын, кардарлардын төлөмдөрү үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканын белгилешти. 


Датасы: 02.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин токтому менен «Грин Лайн ЖСМ» ЖЧКнын 2015-жылдын 12-июнундагы төлөм уюмунун лицензиясын 2022-жылдын 03-мартынан тартып кайтарып алуу чечими кабыл алынган: 

№3009120615  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм с