Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 20.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

 

Өлкөдө коомдук-саясий кырдаал турукташкандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 20-октябрында SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөргө чектөөлөр белгиленген Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу чечимин кабыл алды.  

Улуттук банк өлкөнүн финансы жана төлөм системаларынын коопсуздугун, туруктуулугун, ошондой эле улуттук сыяктуу эле эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдүн өз убагында жана үзгүлтүксүз жүргүзүлүшүн камсыз кылуу үчүн чараларды кабыл алат. 

2020-жылдын 21-октябрынан тартып коммерциялык банктар акча которуу системалары боюнча жеке адамдардын эсеп ачуусуз акча которуу операцияларын, SWIFT системасын жана альтернативдүү байланыш каналдарын кошуу менен эл аралык жана улуттук төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү, которуу операцияларын эч кандай чектөөлөрсүз ишке ашырууну улантышат. 

Төлөмдөрдү жүргүзүү жана которуу операцияларын ишке ашырууда коммерциялык банктар тарабынан террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптары сакталат. 

Улуттук сыяктуу эле эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүүнү кошо алганда, банктык кызмат көрсөтүүлөргө байланышкан суроолор боюнча штаттык режимде иштеп жаткан коммерциялык банктарга кайрылуу зарыл.  

Улуттук банктын 2020-жылдын 20-октябрындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтому менен төмөнкү шилтемеден таанышып чыгууга болот: Банк / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору

 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

Президенттин м.а. Садыр Жапаров Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгуловду  

кабыл алды 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучу, Премьер-министр Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен жолугушту. 

 

Жолугушуунун жүрүшүндө Толкунбек Абдыгулов өлкөдөгү макроэкономикалык туруктуулукту, Кыргыз Республикасынын банктык жана төлөм тутумунун туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздоого багытталган Улуттук банктын аткарып жаткан иштери, ошондой эле валюталык рыноктогу абал тууралуу маалымат берди.  

 

Мындан тышкары, калк жана ишкерлик субъектилери үчүн коронавирустук инфекциянын жайылуусунун жагымсыз кесепеттерин жайгарууга тийиштүү маселелер талкууланды.  

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучу, Премьер-министр Садыр Жапаров финансы-банк тутумунун, улуттук валютаны алмаштыруу курсунун туруктуулугун сактоонун, ошондой эле коронавирустук инфекциянын жайылышына байланыштуу улуттук экономика үчүн тобокелдиктерди кыскартуунун маанилүүлүгүн белгиледи.  

 

Садыр Жапаров Улуттук банкка өлкөдөгү абалды турукташтырууга байланыштуу улуттук жана эл аралык төлөм тутуму боюнча төлөм жана которуу операцияларын өз учурунда жана үзгүлтүксүз ишке ашыруу үчүн чараларды кабыл алууну, ошондой эле SWIFT тутуму жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча трансчектеш операцияларды чектөөсүз жүргүзүүнү жаңыртуу тапшырмасын берди. 

 

 

 

 

Булак: www.gov.kg 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 119-үй, 9-в квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Талисман Плюс» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 12-ноябрындагы № 5835 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-октябрынан тартып 25-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 

 

 


Датасы: 16.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тынаев Нурланбек Орунбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 15-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 12.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

маалыматтык билдирүүсү 

 

Улуттук банк 2020-жылдын 12-октябрында SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алды. 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары 2020-жылдын 13-октябрында саат 9:00дөн тартып, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана алардын кардарларынын пайдасына кирген бардык төлөмдөрдү кабыл ала баштайт.  

Чек ара аркылуу өтүүчү чыккан төлөмдөр төмөнкү операциялар боюнча гана жүргүзүлөт: 

- товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча мурда түзүлгөн жана банктарга берилген контракттар боюнча Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын кардарларынын операциялары (юридикалык жактар, жеке ишкерлер, дыйкан жана фермердик чарбалар). Мында төлөмдөрдүн суммасы ошол кардарга мүнөздүү болгон орточо деңгээлден ашпоого, ал эми контракттар/келишимдер кардардын кадимки ишине таандык болууга тийиш; 

- контрагенттер менен аягына чыгарылбаган валюталык бүтүмдөр, ликвиддүүлүктү жана/же валюта позициясын, анын ичинде своп-операцияларын тескөө максатында, ошондой эле активдерди алмашууга байланыштуу чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу/сатуу операциялары боюнча;  

- эл аралык төлөм системалары боюнча өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү операциялары боюнча;  

- Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын резидент эмес банктардагы ностро-эсептерин толуктоо боюнча;  

- эл аралык уюмдардан алынган кредиттерди жана алар боюнча чегерилген пайыздарды төлөө операциялары боюнча; 

- банкта тейленген банк эмес финансы-кредит уюмдарынан акча которууну ишке ашыруу операциялары боюнча; 

- мурда чыгарылган аккредитивдерди жана банктык кепилдиктерди соодалык каржылоо бүтүмдөрү боюнча банктын милдеттенмелерине тиешелүү операциялар боюнча; 

- банктардын ишин камсыз кылуу үчүн зарыл операциялар боюнча; 

- эл аралык уюмдардын жана чет өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн тапшырмалары боюнча операциялар боюнча; 

- жеке адамдардын коммерциялык максаттарга ээ эмес 5 000 АКШ долларына чейинки өлчөмдө же дарыланууну, жашап турууну, окууну жана алиментти төлөө үчүн башка чет өлкө валютасы (жумасына) эквивалентинде акча которуулар боюнча. 

Жогоруда көрсөтүлгөн которуу операцияларын ишке ашырууда коммерциялык банктар террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарынын сакталышын камсыз кылууга тийиш. 

Төлөмдөрдү улуттук төлөм системалары сыяктуу эле, эл аралык төлөм системалары боюнча да өткөрүүнү кошо алганда, банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого байланыштуу маселелер боюнча коммерциялык банктарга кайрылуу зарыл, алар  

2020-жылдын 13-октябрынан тартып саат 09:00дөн 17:00гө чейин штаттык режимде иштейт.  

Улуттук банк учурдагы жагдайга байкоо жүргүзүп турат, өлкөнүн финансы жана төлөм системасынын коопсуздугу менен туруктуулугун камсыз кылуу үчүн чараларды көрөт. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтому менен төмөнкү шилтеме боюнча таанышып чыгууга болот: Банк / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору


Датасы: 12.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

маалыматтык билдирүүсү 

 

 

Бишкек шаарында 2020-жылдын 9-октябрында киргизилген өзгөчө абал шартында, банк жана төлөм системасы өзгөчө абалдын талаптарына туура келген режимде иштеп жатат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары (мындан ары финансы уюмдары) экономиканын тармактарын, ишкерлерди жана калкты негизги банктык кызмат көрсөтүүлөр менен үзгүлтүксүз жана өз убагында камсыз кылуу жагында өз ишин жүргүзүүнү улантууда.  

Төлөм системасы, анын ичинде «Элкарт» улуттук төлөм системасы штаттык режимде иштеп жатат. Ал эми финансы уюмдары нак эмес төлөмдөрдү, улуттук төлөм системалары жана эсеп ачуусуз жеке адамдардын акча которуу системалары боюнча акча которуу жана төлөө операцияларын ишке ашырууда. 

Эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды чегерүү мезгили аралыгында калкты нак акча менен өз убагында камсыз кылуу максатында, Улуттук банк жана анын региондордогу областтык башкармалыктары өлкөнүн бардык региондорунда өз ишин жүргүзгөн филиалдарын жана сактык кассаларын кошуу менен коммерциялык банктар аркылуу калкты, экономиканын тармактарын нак акча менен толук көлөмдө камсыз кылуу иштерин жүргүзүп жатат

Нак акчанын, ошондой эле нак эмес төлөмдөрдүн жеткиликтүү болушу өлкөнүн бардык региондорунда финансы уюмдары тарабынан орнотулган банктык жабдуулар аркылуу камсыз кылынууда. 

2020-жылдын 1-сентябрына карата Кыргыз Республикасынын аймагында 1 813 банкомат, 11 633 POS-терминал (анын ичинен 9 447 POS-терминал соода-тейлөө түйүндөрүндө жана 2 186 POS-терминал коммерциялык банктардын филиалдары менен сактык кассаларында) жана 2 018 төлөм терминалы орнотулган. 

Улуттук банк банктык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер жаралган учурда түздөн-түз финансылык уюмдарга кайрылууну сунуштайт, аларга иштөө убактысын саат 09:00дөн тартып 15:00гө чейин аныктоо сунушталган.  

Финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулары жана кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө маалыматтар алардын интернет-сайттарында жайгаштырылган. 

Улуттук банк учурдагы жагдайга байкоо салып турат, өлкөнүн финансы жана төлөм системасынын коопсуздугу менен туруктуулугун камсыз кылуу үчүн чараларды көрөт. 

 

 

 


Датасы: 08.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калкты банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги түрлөрү менен камсыз кылуу үчүн коммерциялык банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына (мындан ары финансылык уюмдар) 2020-жылдын 8-октябрынан тартып кайрадан иштеп баштоону сунуштады.  

Эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды өз убагында алуу үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле калкты нак акча менен камсыз кылуу максатында, өлкөдөгү бүгүнкү кырдаалды эске алып, финансылык уюмдарга иш убактысын саат 09.00дөн тартып 15.00гө чейин белгилөө сунушталат. 

Финансылык уюмдар калкка банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги түрлөрүн сунуштоо ишин улантат, ошондой эле төлөмдөрдү жана которуу операцияларын улуттук төлөм системалары боюнча гана жүргүзөт. Нак эмес төлөмдөрдү жана которууларды өлкө ичинде жүргүзүүдө, онлайт кызмат көрсөтүүдө коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле банкоматтардын, POS-терминалдар менен төлөм терминалдарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу жагында чаралар көрүлөт. 

Чек ара аркылуу (өлкөнүн чегинен тышкары) төлөмдөрдү ишке ашырууга мүмкүндүк берген эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү Улуттук банктын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин токтотулду. 

Улуттук банк финансылык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер боюнча финансылык уюмдарга алардын онлайн кызмат көрсөтүүлөрү аркылуу кайрылууну сунуштайт. Ал эми финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды алардын интернет-сайттарынан алууга болот. 


Датасы: 07.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Өлкөнүн финансы-банк секторунун коопсуздугун жана финансы-кредит уюмдарынын активдеринин сакталышын камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына 2020-жылдын 7-октябрында өз ишин токтотуп, өлкөбүздө саясий абал туруктуу болгонго чейин коопсуздук чараларын күчөтүүнү сунуштайт.  

Улуттук «Элкарт» төлөм системасы нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууну улантууда. Төлөмдөр жана эсептешүүлөр нак эмес жана аралыктан төлөөнүн ар кандай инструменттерин банктык төлөм карттарды, электрондук капчыктарды, «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемелерин, QR-коддорду ж.б. колдонуу менен ишке ашырылышы мүмкүн.  

Ошол эле учурда акча каражаттарын которууну камсыз кылган улуттук төлөм системаларынын, ошондой эле чек ара аркылуу төлөмдөрдү ишке ашырууга мүмкүндүк берген эл аралык төлөм системаларынын иши токтотулду. 

Улуттук банк финансылык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер боюнча финансылык уюмдарга онлайн кызмат көрсөтүүлөрү (телефон, электрондук почта, социалдык түйүндөр жана мессенджерлер ж.б.)  аркылуу кайрылууну сунуштайт.  

Финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулары жана кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө маалыматтарды алардын интернет-сайттарынан алууга болот.   

Улуттук банк жагдайды байкоого алып турат, зарыл болгон учурда өлкөнүн финансылык жана банк системасынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды колдонот. 

 

 

 


Датасы: 06.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Өлкөнүн финансы-банк секторунун коопсуздугун жана финансы-кредит уюмдарынын активдеринин сакталышын камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына 2020-жылдын 6-октябрында өз ишин токтотуп, коопсуздук чараларын күчөтүүнү сунуштайт.  

Финансылык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер келип чыккан учурда, Улуттук банк онлайн-сервис кызмат көрсөтүүлөр (телефон, электрондук почта, социалдык түйүндөр жана мессенджерлер ж.б.)  аркылуу финансылык уюмдарга кайрылууну сунуштайт.  

Финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды алардын интернет-сайттарынан алууга болот.   

Улуттук банк жагдайды байкоого алып турат, зарыл болгон учурда өлкөнүн финансылык жана банк системасынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды колдонот. 

 

 


Датасы: 05.10.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Ашкерова Бегаим Болотовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 1-октябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Джамалидинов Улан Кенешовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 1-октябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 02.10.2020
Туруктуу шилтеме

Эпидемиологиялык кооптуу жагдайды төмөндөтүү жана микрофинансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралардын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 30-сентябрында «Микрофинансы уюмдарынын кардарларын аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Ушул токтомго ылайык микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо боюнча минималдуу талаптар аныкталган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 01.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, кредитти берүүдө күрөөлүк мүлктү баалоо, банктардын башка кыймылсыз мүлк менен иш алып баруу жана активдерди классификациялоо боюнча талаптарды белгилөө жагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен zhnarynbekkyzy@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 01.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 1-октябрынан тартып идентификациядан өтпөгөн электрондук капчык ээлеринин/ мобилдик тиркемелерди колдонуучулардын финансылык операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү токтотулду 

 

2020-жылдын 1-октябрынан тартып идентификацияланбаган электрондук капчык ээлерине жана төлөм уюмдарынын (мобилдик байланыш операторлору) агенттеринин мобилдик тиркемелерин колдонуучуларына финансылык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салуу тууралуу ченем күчүнө кирет. 

Электрондук капчык жана /же агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу финансылык операцияларды жүргүзүү 2020-жылдын 1-октябрынан тартып идентификацияланган кардар-колдонуучуларга гана жеткиликтүү болот. 

Идентификацияланбаган электрондук капчык ээлерине жана төлөм уюмдарынын агенттеринин мобилдик тиркемелерин колдонуучуларына финансылык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салуу жашыруун транзакцияларды ишке ашыруу менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоо) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын аткаруу максатында киргизилген.  

2020-жылдын 1-октябрына чейин идентификациядан өтпөгөн электрондук капчык ээлери /агенттердин мобилдик тиркемелерин колдонуучулар электрондук акча системасынын операторуна же төлөм уюмунун агентине кайрыла алышат. Мында коммерциялык банктар же төлөм системасынын оператору же электрондук акчалардын банк-эмитенти электрондук акча системасынын операторунан боло алышат.  

Электрондук акча системасынын оператору же электрондук акчалардын банк-эмитенти жарандардын кайрылуусу боюнча алар кызыккан маалыматты берүүгө милдеттүү

Аралыктан идентификациядан жана верификациядан өтүү, жеткиликтүү болгон финансылык эмес маалыматты колдонуу, ошондой эле өзүнүн электрондук капчыгынын/телефондун өздүк эсебинин балансына көз салуу максатында, идентификациядан өтпөгөн электрондук капчык ээлери /агенттердин мобилдик тиркемелерин колдонуучулар үчүн өздөрүнүн идентификацияланбаган электрондук капчыктарына/ агенттердин мобилдик тиркемелерине кирүү мүмкүнчүлүгү сактала тургандыгын эсиңиздерге салабыз. Бирок мындай учурда кандайдыр бир финансылык операцияны ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү болбойт. 

Жаралган бардык суроолор боюнча Улуттук банк электрондук акча системасынын операторуна же электрондук акчалардын банк-эмитентине, төлөм уюмуна, төлөм уюмунун агентине (мобилдик байланыш операторлору) кайрылууну сунуштайт, мында коммерциялык банктар же төлөм системасынын оператору электрондук акча системасынын операторунан боло алышат. 

 

Маалымат үчүн:  

Идентификацияланган электрондук капчык бул, ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык идентификация жана верификация процессинен өткөн электрондук капчык. 

Идентификацияланбаган электрондук капчык бул, эмитенттин талаптарына ылайык жана ачык офертанын негизинде электрондук түзүлүштөрдүн (мобилдик телефондор, смартфондор жана башка электрондук түзүлүштөр) жардамы менен аралыктан /обочо туруп жеке адамдар тарабынан ачылган электрондук капчык. 

 

 


Датасы: 30.09.2020
Туруктуу шилтеме

Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорлору (мындан ары токтом долбоорлору) иштелип чыкты.  

Токтом долбоорлору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Токтом долбоорлору боюнча сунуш-пикирлерин сектор 2020-жылдын 30-октябрынан кечиктирбестен mtatybekova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 29.09.2020
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан көзөмөлгө алынышы, лицензияланышы жана жөнгө салынышы максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 25-сентябрында №2020-П-33/52-7-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-4-(НФКУ) «СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар тууралуу» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогоруда аталган токтом менен өзүнүн функцияларын ишке ашыруунун алкагында Улуттук банктын көзөмөлүндөгү субъектилерин текшерүүлөрүн жүргүзүү улантылат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 29.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 

5,0 пайыз деңгээлинде өзгөртүүсүз калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 28-сентябрында эсептик ченди (негизги чен) 5,0 пайыз деңгээлинде өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 29-сентябрынан тартып күчүнө кирет.  

Дүйнөдө пандемия уланышы мүмкүндүгүнөн улам белгисиздик сакталууда. Ошол эле учурда бир катар өлкөлөрдө мурда күтүлгөнгө караганда экономикалык жигердүүлүк калыбына келе баштагандыгы белгиленген. Бирок жалпы алганда COVID-19 пандемиясынын жайылышынан улам кесепеттер дүйнөлүк экономикага дале таасирин тийгизүүдө. Дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторунда баалар динамикасы өзгөрүп тургандыгы байкалган. 

Кыргыз Республикасында коронавирус инфекциясынын жайылып кетишине жол бербөө боюнча чектөө чараларын жеңилдетүүнүн натыйжасында экономикалык жигердүүлүк бир аз калыбына келгендиги байкалган, ошол эле учурда экономиканын негизги секторлорунда чыгаруу көлөмү терс мааниде сакталган. Өлкөгө акча которуулар агымынын кыскарышы жана мунун натыйжасында ички керектөөнүн азайышы, ошондой эле негизги капиталга инвестициялар көлөмүнүн төмөндөшү өлкө экономикасынын ыкчам калыбына келүүсүн чектеген факторлордон болгон.  

Жылдык инфляция көрсөткүчү 2020-жылдын сентябрь айында (18ине карата) 5,1 пайызды түзүү менен инфляция боюнча максаттуу көрсөткүч чегинде сакталып турган. Азык-түлүк товарларына, анын ичинде нан азыктарына жана этке баалардын өсүшү күндөлүк инфляцияга негизги салым кошкон. Улуттук банктын баа берүүсү боюнча инфляциянын орточо мааниси өтүп жаткан жылдын акырына акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчтөрүнүн чегинде 5-7 пайызга жакын катталат.  

Монетардык сектордо жагдай туруктуу. Акча рыногунда анын катышуучуларынын кыска сегментте жигердүүлүгү белгиленген. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чен чегинде өзгөрүп турат. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүктүн жогору деңгээли сакталууда, бул Улуттук банктын арылтуу операцияларын жүргүзүүсүн аныктайт. Экономиканы кредиттөө көлөмүн жогорулатуу уланууда, ошондой эле депозиттик базанын туруктуу өсүшү катталган.  

Тышкы экономикалык шарттардын таасири астында, анын ичинде дүйнөдө коронавирус инфекциясынын жайылып кетиши жана дүйнөдө геосаясый жагдайлардын күч алышы мүмкүндүгүнөн улам кооптонуулардын натыйжасында алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө үчүн Улуттук банк сентябрь айында (24үнө карата) валюталык интервенцияларды жүргүзгөн.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана түптөлүп жаткан ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Мында, жалпысынан акча-кредит саясатынын инструменттери экономиканын реалдуу секторуна түрткү берүүгө багытталат.  

Улуттук банк туруктуу негизде инфляцияга тышкы жана ички таасир этүү факторлоруна баа берип, экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын колдонот. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк алардын кесепетин жөнгө салуу үчүн жетиштүү инструменттерге ээ.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 30-ноябрында өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздар) 


Датасы: 23.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы токтомдорунун талаптарына ылайык, 2020-жылдын 1-октябрынан тартып идентификацияланбаган электрондук капчык ээлери жана төлөм уюмдарынын (уюлдук байланыш операторлору) агенттеринин мобилдик тиркемелерин пайдаланган идентификацияланбаган колдонуучулары тарабынан төлөмдөрдү жүргүзүүгө тыюу салуу ченеми күчүнө кирет. 

Ушуга байланыштуу, Улуттук банк 2020-жылдын 1-октябрына чейин идентификацияланбаган электрондук капчыктардын ээлерин жана агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланбаган колдонуучуларын идентификация жол-жобосунан өтүү зарылдыгы тууралуу эскертет. 

Идентификация жол-жобосунан өтүү үчүн идентификацияланбаган электрондук капчыктардын ээлери жана/же агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланбаган колдонуучулары коммерциялык банкка/төлөм уюмуна же анын агентине (тиешелүү уюлдук байланыш операторуна) кайрылып, өзү келип паспортун көрсөтүү менен же сүрөттү салыштырып текшерүү же болбосо видео байланышты колдонуу менен аралыктан идентификациядан өтүүсү зарыл. 

2020-жылдын 1-октябрынан тартып, идентификацияланбаган электрондук капчыктардын ээлери жана агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланбаган колдонуучулары боюнча бардык финансылык операциялар токтой тургандыгын белгилейбиз. Ошол эле учурда, капчык ээлери/колдонуучулар үчүн аралыктан идентификациядан жана верификациядан өтүү үчүн өздөрүнүн электрондук капчыктарына/агенттердин мобилдик тиркемелерине кирүү, жеткиликтүү маалыматты колдонуу, ошондой эле өздөрүнүн электрондук капчыгындагы/телефондун өздүк эсебиндеги балансты байкап туруу мүмкүнчүлүгү сакталат. 

Улуттук банк бардык суроолор боюнча тейлеген коммерциялык банкка/төлөм уюмуна, төлөм уюмунун агентине (уюлдук байланыш оператору) кайрылууну сунуштайт. 

 


Датасы: 18.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банктардын ишине тобокелдикти аныктоого багытталган көзөмөлдөө ыкмаларын өркүндөтүү, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу боюнча калктын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында, ошондой эле коммерциялык банктардын сунушу боюнча иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 18-октябрынан кечиктирбестен nzhaparkulova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.09.2020
Туруктуу шилтеме

Жарандардан келип түшкөн кайрылуулар көп болгондугуна байланыштуу Улуттук банк, коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам, анын ишкер субъектилерине жана калктын ишмердигине тийгизген терс кесепеттерине дайыма байкоо жүргүзүп, аларды жеңилдетүү боюнча чараларды кабыл алып турарын кайрадан билдирет.  

Бул максатта колдоо чараларынын бири болуп, Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы чечими эсептелет, анда финансы-кредит уюмдарына (мындан ары - ФКУ) карыз алуучуларга кредитти төлөө мөөнөтүн негизги суммасы сыяктуу эле, эсептелген пайыздары боюнча өзүнчө же чогуу 3 (үч) айдан кем эмес мөөнөткө жылдырууга сунуш-көрсөтмө берилген. 

Улуттук банк Башкармасынын жогоруда айтылган токтомунун ченемдери Улуттук банктын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин колдонулат. 

Карыз алуучу COVID-19 вирусунун жайылып кетишине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон шартта, кредит алуу үчүн келишим түзүлгөн кредиттик уюмга карыз алуучунун жазган арызынын негизинде кредиттин төлөө мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн.  

Карыз алуучуларга кредиттерди төлөө мөөнөтүн жылдыруунун төмөнкү түрлөрү сунушталышы мүмкүн: 

- негизги карызды төлөөнү 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу; 

- пайыздарды төлөөнү  3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу; 

- негизги карызды, ошондой эле пайыздарды төлөөнү 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу. 

Ар бир учурда мөөнөтү жылдырылган төлөм (негизги карыз, же пайыздар, же негизги карыз пайыздар менен чогуу) төмөнкүдөй болушу мүмкүн: 

1) Кредиттин акыркы мөөнөтүнө жылдырылган, бул учурда кредиттин төлөө мөөнөтү узарат. Ошентип: 

- эгерде карыздын негизги суммасы боюнча гана төлөө мөөнөтү жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде төлөө мөөнөтү жылдырылган учурдагы негизги сумманын калдыгына чегерилген пайыздарды төлөйт, ал эми төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда, негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат. 

- эгерде төлөө мөөнөтү негизги сумма жана пайыздар боюнча чогуу жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде эч нерсе төлөбөйт. Мында карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктагандан кийин негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат. Пайыздар боюнча төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил ичинде төлөнүүгө тийиш болгон карыздын негизги суммасынын калдыгына чегерилген пайыздарды төлөө тараптардын макулдашуусу боюнча графиктин мөөнөтү боюнча же графикте берилген төлөө мөөнөтүнүн акырына бөлүштүрүлөт. 

2) кредиттин мөөнөтүнүн бир бөлүгүнө пропорционалдуу же бүтүндөй мөөнөтүнө бөлүштүрүлөт, бул мезгилде кредит боюнча ар айлык төлөмдөр көбөйөт;  

3)  төлөө мөөнөтү жылдырылган күндүн акыркы күнүнө жылдырылат, б.а. карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда мөөнөтү жылдырылган төлөм боюнча карызынын ордун жабууга тийиш; 

4) башка ыкмалар менен жөнгө салынган. 

Ошол эле учурда, кредиттик төлөмдөр боюнча, анын ичинде пайыздар боюнча, кредиттик каражаттарды пайдалангандыгы үчүн пайыздардын төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгына карабастан, карыз алуучу келечекте төлөй турган пайыздарды чегерүү улантыларын эстен чыгарбоо зарыл. Кредит боюнча пайыздарды чегербөө тууралуу чечим, кредиттик келишимдин тараптарынын макулдашуусу менен гана кабыл алынат. 

Бул, кредиттик уюмдар бизнестин башка түзүмдөрү сыяктуу эле, ишкердиктин субъектилери болуп саналат, алардын кирешесинен кызматкерлердин эмгек акыларынын сакталышы, аманатчылардын жана башка кредиторлордун алдында депозиттер боюнча милдеттенмелердин аткарылышы, ошондой эле банк тутумунун финансылык туруктуулугу көз каранды. 

Кредитор кредитти төлөө мөөнөтүн жылдырууда келишимдин шарттарын өзгөртүү жөнүндө кошумча келишим түзөт, анда башка мөөнөттөр көрсөтүлөт жана төлөмдөрдүн мурдагы графиги өзгөртүлөт. Карыз алуучу аны кылдаттык менен окуп чыгышы керек.  

Кредиттик келишимге өзгөртүүлөр киргизилген учурда, ошондой эле кредитке тиешелүү башка документтерге аларды окуп чыкпастан кол коюуга болбойт! Келишимдин бардык пунктуларын кылдат окуп чыгуу зарыл. Бул үчүн, мүмкүн болсо, кошумча келишимди жана жаңы графикти үйгө алып кетип, анын шарттарын кылдаттык менен окуп, анда карыз алуучу билбеген же мааниси түшүнүксүз болгон шарттар жок экендигин текшерүү керек. Карыз алуучу кредиттин ай сайын төлөнүүчү негизги суммасын жана кредит боюнча пайыздардын, келишимдин өзгөртүлө турган шарттарына ылайык өз убагында төлөө мүмкүнчүлүгүн билүүсү керек. 

Өз кезегинде, Улуттук банк тарабынан туруктуу негизде кредиттик уюмдарга карыз алуучулардын финансылык мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен COVID-19 коронавирус инфекциясынын тарап кетишинен жана ага байланыштуу чектөөлөрдөн улам жабыр тарткан карыз алуучулардын кредиттери боюнча төлөө мөөнөттөрүн жана башка шарттарын кайра карап чыгуу, кардарларга кредиттерди жана ал боюнча эсептелген пайыздарды реструктуризациялоо шарттарын толук түшүндүрүп берүү, ошондой эле карыз алуучулардын кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө укуктарын сактоо зарылчылыгы жөнүндө маалымдоо иштери жүргүзүлүп турат. 

Белгилей кетсек, кредиттик төлөмдөрү мурда жылдырылган, бирок учурдагы абалга байланыштуу төлөө жагында дале кыйынчылык тартып жаткан жеке адамдар жана ишкер субъектилери кредиттик уюмга төлөө графигин кайрадан карап чыгуу же кредиттик келишимдин айрым шарттарын өзгөртүү өтүнүчү менен кайрылса болот. 

Кредитти төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда карыз алуучу алгач өз кредиттик уюмуна кайрылуусу зарыл, анткени жарандык-укуктук келишимдерден улам келип чыккан талаш маселелер тараптардын өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилүүгө тийиш, ал эми тараптар макулдашууга келе албаса анда сот тартибинде карала тургандыгын билүү зарыл. 

Кредиттик уюм боюнча суроолор же нааразычылыктар болсо карыз алуучулар Улуттук банкка 0(312) 61 52 78, 0(555) 855 748; 0(770) 73 73 49 телефондору аркылуу же mail@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылышса болот. 

 


Датасы: 08.09.2020
Туруктуу шилтеме

Ченемдик базаны оптималдаштыруу, БФКУ боюнча ченемдик укуктук актыларды коммерциялык банктар боюнча ченемдик укуктук базага шайкеш келтирүү, ошондой эле тобокелдикти аныктоого багытталган мамилени эске алуу менен БФКУнун ар биринин өзүнчө түрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, БФКУга карата бирдей мамилени иштеп чыгуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобонун долбоору жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун долбоору иштелип чыккан. 

Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга, анын ичинде, коммерциялык банктар жана алмашуу бюролорунан тышкары, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган жана «ислам терезеси» бар башка юридикалык жактарга карата Улуттук банк тарабынан таасир этүү чараларын колдонуунун тартибин аныктоо ушул Жобонун максатынан болуп саналат. 

Жобонун ченемдери микрофинансылык уюмдарга, кредиттик союздарга, кепилдик фонддоруна, кредиттик бюролорго, турак жай-сактык кредиттик компанияларына жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарына таркатылат. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Сектор долбоорлор боюнча өз сын-пикирлерин 2020-жылдын 8-октябрынан кечиктирбестен mtatybekova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банк» ачык акционердик коомунун Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бекболотов Данияр Женишбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 3-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 28.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК «ЭкоИсламикБанк» тарабынан башкы бухгалтердин орун басары кызмат ордуна сунушталган Калашникова Юлия Витальевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 28-августунда кабыл алды. 

 


Датасы: 27.08.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү 

 

2020-жылдын 27-августунда Улуттук банктын төрагасы Т.С.Абдыгулов коммерциялык банктардын жетекчилери менен жолугушуу өткөрүп, анын жүрүшүндө борбордук банктын төрагасы коммерциялык банктар кредиттерди жана алар боюнча эсептелинген пайыздарды реструктуризациялоо шарттарын кылдат түшүндүрүү жагында кардарлар менен тыгыз иш алып баруу, ошондой эле карыз алуучуларга кредиттерди мөөнөтүнөн мурда төлөө укугу тууралуу да түшүндүрмө берүү зарылдыгын баса белгиледи. 

Жолугушуунун жүрүшүндө коммерциялык банктардын өкүлдөрүнө көйгөйдү эрте аныктоо, кардарлар менен иштешүүнү жакшыртуу, белгиленген талаптарды сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана талаптардын сакталышын камсыз кылуу жагында региондордо жайгашкан филиалдар менен туруктуу негизде иш алып барууну улантуу сунушталды.  

 

 

 

 


Датасы: 25.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченин 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калды  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 24-августунда эсептик ченин (негизги ченди) 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул чечим 2020-жылдын 25-августунан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө мурдагыдай эле, тышкы экономикалык шарттар жана коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы аракеттенүү чараларынан улам орун алган факторлор көбүрөөк таасирин тийгизүүдө. Дүйнөдө экономикалык жигердүүлүк акырындап калыбына келе баштагандыгына карабастан, тышкы сектордогу жагдай белгисиз бойдон калууда. Экономиканын кризиске чейинки деңгээлге кайтып келүүсү буга чейин болжолдонгондон көбүрөөк убакытты талап кыла тургандыгы күтүлүүдө.  

Пандемиянын жайылышы жана анын тийгизген терс кесепеттери Кыргыз Республикасындагы айыл чарба секторун жана “Кумтөр” ишканаларын эске албаганда, экономиканын дээрлик бардык секторлорунда экономикалык жигердүүлүктүн кескин төмөндөшүнө алып келген. Өлкө экономикасынын реалдуу секторунун көрсөткүчтөрү акыркы бир нече жылдардагы минималдуу мааниге жетүү менен терс зонада болуусун улантууда. Кыргыз Республикасына акча которуулар агымынын көлөмү өткөн жылдагы көрсөткүчтөн төмөн болуп, ички керектөөнүн бир калыпта кармалышын шарттаган.  

Инфляцияны басаңдатуучу факторлор күчөгөндүгүнө байланыштуу, инфляция динамикасы төмөндөөсүн улантууда. Инфляциянын жылдык көрсөткүчү өтүп жаткан жылдын апрелинде жогорку чекке жетип, 2020-жылдын август айында (14-август) 4,9 пайызга чейин төмөндөгөн. Инфляциянын төмөндөшүнө рыноктун сезондук товарлар менен камсыз болушу жана улуттук валютанын курсунун салыштырмалуу туруктуу сакталышы менен катар эле, азыраак ички суроо-талап өбөлгө түзгөн.  

Акча-кредит чөйрөсүндө туруктуулук сакталып турат. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү сегменти рыноктун катышуучуларынын жигердүүлүгү жогорулашынан улам, чендердин жогорулашын көрсөткөн, мында алар Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин тегерегинде негизги ченге жакын деңгээлде өзгөрүп турган.  

Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүктүн жогорку деңгээли сакталууда, бул көбүнчө бюджеттик канал боюнча чыгаша операцияларынын эсебинен калыптанган. Улуттук банк арылтуу операцияларын, негизинен, акча рыногунун кыска сегментинде жүргүзүүнү улантууда. 

Коммерциялык банктардын депозиттик базасы жана кредит портфели акырындап өсүшүн улантуу менен терс экономикалык чөйрө шарттарында туруктуулугун көрсөтүүдө. Ички валюта рыногу салыштырмалуу туруктуу, чет өлкө валюталарынын сомго карата курсунун волатилдүүлүгү төмөндөгөн.  

Учурда Улуттук банк өтүп жаткан жылдын акырына карата инфляциянын орточо мааниси акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчтөрүнүн алкагында 5-7 пайыз чегинде орун алат деп күтүүдө.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана учурдагы ички экономикалык шарттарды, ошондой эле экономиканын реалдуу секторуна көмөк көрсөтүү чараларын колдоо зарылдыгын эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,00 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды.  

Улуттук банк инфляцияга таасирин тийгизген ички жана тышкы факторлорго туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша, акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларын кабыл алат. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда, алардын кесепеттерин жөнгө салуу үчүн Улуттук банкта жетиштүү инструменттер каралган.  

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 28-сентябрында өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде)

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде)

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар)

 


Датасы: 21.08.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен видеоконференция өткөрдү 

 

2020-жылдын 19-августунда Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов коммерциялык банктардын жетекчилеринин катышуусунда видеоконференция өткөрүп, анын жүрүшүндө борбордук банктын төрагасы коммерциялык банктар кредиттерди жана алар боюнча эсептелинген пайыздарды реструктуризациялоо шарттарын кылдат түшүндүрүү жагында кардарлар менен тыгыз иш алып баруу, ошондой эле карыз алуучуларга кредиттерди мөөнөтүнөн мурда төлөө укугу тууралуу да түшүндүрмө берүү зарылдыгын баса белгиледи. 

Видеоконференциянын жүрүшүндө коммерциялык банктардын өкүлдөрүнө көйгөйдү эрте аныктоо, кардарлар менен иштешүүнү жакшыртуу, белгиленген талаптарды сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, талаптардын сакталышын камсыз кылуу жагында региондордо жайгашкан филиалдар менен туруктуу негизде иш алып барууну улантуу сунушталды.  

 


Датасы: 21.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 19-августунда № 2020-П-14\46-4-(ПC) «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системасынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында Банк/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 20.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына эл аралык төлөм системаларын каттоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» (Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине, «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобого) токтом долбоорун (мындан ары  долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор жана ага карата материалдар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Бардык кызыкдар болгон жактар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 20-сентябрынан кечиктирбестен aisaeva@nbkr.kg электрондук почтасына жөнөтүүсү зарыл (PDF жана Word форматында).  

 


Датасы: 20.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын кызыкдар болгон башка катышуучулары долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 20-сентябрынан кечиктирбестен sabdygaziev@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

Банк жана төлөм системаларынын бар болгон жана жаңы катышуучулар рыногуна инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды жайылтуу үчүн тоскоолдуктарды азайтуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 12-августунда «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому кабыл алынды. 

Жаңы технологияларга кызыгуу, банктык кызмат көрсөтүүлөр наркын төмөндөтүү, алардын акыркы керектөөчүлөр үчүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жагында банктык кызматтарды керектөөчүлөр үчүн сыяктуу эле, жөнгө салуучу үчүн дагы кызмат көрсөтүү процессинин ачык-айкындыгын, көзөмөлгө алынышын камсыз кылуу, рынокто атаандаштыкты жогорулатуу, финансы-кредит уюмдарынын ишинде тобокелдиктерди азайтуу аркылуу алдыдагы милдеттерди аткаруу зарылдыгы менен шартталган. 

Ушул токтомго ылайык, атайын жөнгө салуу режиминин алкагында өтүнмөлөрдү кароо, лицензияларды берүү, кайтарып алуу жана аракетин токтотуу, убактылуу токтотуу чечимдерин кабыл алуу тартиби аныкталган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын төрагасы менен коронавирус пандемиясынын шартында макроэкономикалык туруктуулукту колдоо боюнча чараларды талкуулады 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 14-августта, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен онлайн кеңешме өткөрдү

Өлкөдөгү коронавирус инфекциясы пандемиясы шартында банктык жана төлөм системаларынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздоо чаралары талкууланды. 

Толкунбек Абдыгуловдун маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө Улуттук банк тарабынан илдеттин терс таасирлерин жымсалдоо, ишкер субъектилерин жана калкты колдоо максатында жалпысынан 6 миллиард сомдон ашык каражат ата мекендик экономиканы жана реалдуу секторду колдоого багытталган: 

 2020-жылдын январь айынан тартып 3 млрд. сомдон ашык каражат коммерциялык банктарга берилип, калкка 10-14%дан насыя түрүндө таратылган; 

 коммерциялык банктар үчүн насыялар дээрлик 1 миллиард сомго чейин кеңейтилген; 

 пандемиянын терс таасирин азайтуу максатында коммерциялык банктарга 400 млн. сомдон ашык суммада насыялар берилген; 

 пандемия шартында ипотекалык, кичи жана орто бизнести насыялоону кеңейтүү максатында, «Керемет Банк» ААКна 1,5 млрд сомго кошумча капиталдаштыруу жүргүзүлгөн; 

 коммерциялык банктардан насыя алуу үчүн кепилдик берүү жолу менен ишкерлерди колдоого «Кепилдик фонд» ААКна 1 миллиард сомго кошумча капиталдаштыруу жүргүзүлгөн; 

Ошондой эле бюджетти колдоо максатында Улуттук банктын 2019-жылдагы 2,5 миллиард сом өлчөмүндөгү бардык кирешеси 2020-жылдын июль айында мамлекеттик бюджетти колдоого багытталган, ал эми 10 пайызы  болжол менен 256 миллион сом, өлкөнүн каржы секторун колдоо үчүн Өкмөттүн резервин түзүүгө багытталган. 

Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын эл аралык резервдери тарыхый максимумга жетип, 2 миллиард 769 миллион АКШ долларын түзгөнүн кошумчалады. 

Резервдердин өсүшү биринчи кезекте ички рыноктогу алтынды улуттук валютага сатып алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан саясатка байланышкан. 

Мындан сырткары, ал Улуттук банктын мурда берген сунуштамаларына ылайык, зайымчыларга жеңилдиктерди берүү жаатында каржылык-насыялоо уюмдары тарабынан 30-июлга карата жалпы суммасы 77 млрд сомдук 201277 насыялар реструктуризацияланганын маалымдады. 

Муну менен бирге Улуттук банк 2020-жылдын 12-августунда атайын регулятивдик режим жөнүндө токтом кабыл алган. Ага ылайык, банктык жана төлөм системаларында инновациялык кызмат көрсөтүүлөр жана технологиялар ишке киргизилет, баасы төмөндөтүлөт, банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгү жогорулайт, ошондой эле  кызмат көрсөтүү процессинде ачык-айкындуулук камсыздалат.  

Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын макроэкономикалык туруктуулукту сактоодогу өзгөчө ролун белгиледи. 

Каржылык-банк тутумунда туруктуулукту сактоонун, коронавирус инфекциясы пандемиясына байланыштуу сакталып жаткан тобокелчиликтер шартында улуттук валютанын сатып алуучулук мүмкүнчүлүгүнүн маанисин баса белгиледи. 

Мамлекет башчысы бардык аймактардагы банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүүнү кенейтүүнүн маанисине токтолуп, алыскы райондордун пос-терминалдар жана банкоматтар менен камсыздалышына көңул бурду. 

Улуттук банктын төрагасынын берген маалыматы боюнча, жергиликтүү бийликтин айрым жетекчилеринин материалдык жоопкерчилик алууну каалабаганы банкоматтарды орнотууга тоскоолдук болууда. Толкунбек Абдыгулов бул багытта Өкмөт менен биргеликте иштер жүргүзүлүп жатканын, орун алган көйгөйлөр чечилерине ишендирди. 

Мамлекет башчысы ошондой эле ишкердикти колдоого жеңилдетилген түрдө насыяларды берүү механизмдерин иштеп чыгууга көңүл бурду. 

Мындан сырткары, ал Улуттук банк өлкөнүн алтын-валюта резервдерин көбөйтүү саясатын улантып, азыркы түзүлгөн кырдаалда өзгөчө маанилүү болгон банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча ишти күчөтүү керектигин белгиледи. 

Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө экономикасын мындан ары стимулдаштыруу боюнча натыйжалуу чараларды иштеп чыгуу үчүн кылдат анализ жүргүзүү зарылдыгын өзгөчө белгиледи. 

 

www.president.kg

 

 

 


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк эскилиги жеткен акчаларды алмаштыруу, өлчөнгөн алтын куймаларын жана нумизматикалык баалуулуктарды сатуу боюнча операцияларды 2020-жылдын 17-августунан тартып кайрадан жүргүзө баштайт. 


Датасы: 13.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) эсептери боюнча пайданы/чыгымды бөлүштүрүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат.  

Долбоор сунушталып жаткан операциялардын ачык-айкындуулугун арттыруу жана кардарлардын акча каражаттарын жайгаштыруудан алынган пайданы/чыгымды бөлүштүрүү методдорун стандартташтыруу жолу аркылуу аманатчылардын ишенимин арттыруу максатында иштелип чыккан.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 14-сентябрынан кечиктирбестен abazarbaeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 12.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 12-августунда саат 09-00дөн тартып «Terem PAY» (Терем ПЭЙ) жоопкерчилиги чектелген коомунун төмөнкү кызмат көрсөтүүлөр боюнча операцияларды жүргүзүү ишин убактылуу токтотту: 

-Коомдун төлөм системасынын, процессинг, клиринг борборлорунун катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча; 

өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча. 

 


Датасы: 06.08.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк онлайн режиминде дуалдык окутуу боюнча тренерлерди даярдады 

 

2020-жылдын 13-июлунан тартып 5-августуна чейинки мезгили ичинде Германия эл аралык кызматташуу боюнча Шпаркасс фондусунун колдоосу менен уюштурулган Улуттук банктын окутуучулары үчүн дуалдык окутуу боюнча семинарлар болуп өттү. Семинар онлайн окутуу куралдарына жана методикасына арналган, мында катышуучулар тренингдердин педагогикалык дизайны, тренингдердин моделин онлайн режиминде түзүү үчүн онлайн куралдарды колдонуу жагында жаңы билимдерге ээ болушту.  

Улуттук банктын кызматкерлери электрондук контентти жеткирүүнүн ар кыл ыкмаларын колдонуунун негизинде аралыктан окутуу технологиялары аркылуу алган билимдерин жана көндүмдөрүн билим берүү процессин уюштуруу боюнча аралыктан окутууда ийгиликтүү колдоно алат деп пландаштырылууда. 

 


Датасы: 27.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-июлунда Улуттук банк тарабынан ЖАК «ОКСУС» микрофинансылык компаниясына» № 015 жана № 015/1 айрым банк операцияларын улуттук жана чет өлкө валюталарында жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы берилди. 

 


Датасы: 20.07.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бекболотов Данияр Женишбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» жабык акционердик коому тарабынан ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Власова Александра Александровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан башкы бухгалтер кызмат ордуна сунушталган Усупбаева Нуршат Токтогуловнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 15.07.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы айрым ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырылуучу товардык мурабаха (таваррук) бүтүмүн колдонуу мүмкүнчүлүгүн арттыруу максатында иштелип чыккан. Бул долбоорго ылайык, белгилүү бир талаптарды сактаган учурда юридикалык жактар товардык мурабаха (таваррук) бүтүмү боюнча каржылоо алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат, ошондой эле товардык мурабаха (таваррук) бүтүмү банктарда валюта тобокелдигин жөнгө салуу максатында колдонулушу мүмкүн. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Бардык кызыкдар жактар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 17-августунан кечиктирбестен smaitashova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 13.07.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү, ошондой эле банктарды кайра уюштурууга жана кызмат адамдарын макулдашууга, анын ичинде туунду коммерциялык банктардын жана гарантиялык фонддордун кызмат адамдарын макулдашууга, ошондой эле лицензиялоо жол-жоболорун ишке ашырууга байланыштуу маселелерди жөнгө салуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 8-июлунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорунун лицензиялоо бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган.  

Токтомдо банк Башкармасынын мүчөсү болбогон жана бир гана кибер коопсуздук жана маалыматтык технологиялар, коопсуздукту камсыздоо, юридикалык колдоо маселелерин жөнгө салган банктын башкаруучу директорлорун макулдашуу өзгөчөлүктөрүн жөнгө салган, банк кардарларынын укуктарынын жана таламдарынын укугунун бузулушуна жол бербөө, ошондой эле банктык кызматтардын үзгүлтүксүз сунушталышын камсыз кылуу үчүн кайра уюштурулуп жаткан банктардын уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу жол-жобосун токтото турууга, зарыл болгон учурда кайрадан түзүлүп жаткан банктардын банктык мыйзамдарын талаптагыдай сактоосун жана кайрадан түзүлүп жаткан банк тарабынан берилген маалыматтардын аныктыгын текшерүү маселелери боюнча инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген нормалар, Шариат кенешинин мүчөлөрүнө карата талаптар, атап айтканда аларды 5 (беш) жылга чейинки мөөнөткө гана шайлоо жана Шариат кеңешинин кеминде 1 (бир) мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш экендигин белгилөө, банк кардарларына банктык кызмат көрсөтүүлөрдү үзгүлтүксүз сунуштоо үчүн алар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөнгө чейин кайрадан түзүлүп жаткан банктын филиалдарына БИК ыйгарууга мүмкүндүк берген ченемдерди жөнгө салуу талаптары камтылат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Лицензиялоо» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 13.07.2020
Туруктуу шилтеме

Ачык позицияны эсептөө тартибин аныктоо, ислам банктары жана «ислам терезесине» ээ банктар тарабынан баалуу металлдар түрүндө ачык позициянын лимиттеринин сакталышын контролдоо максатында Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 8-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө нускоо тууралуу» токтом кабыл алынган. Токтом баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашырган банктар үчүн баалуу металлдар түрүндө ачык позиция лимиттерин, «ислам терезесине» ээ банктар жана ислам банктары тарабынан баалуу металлдар түрүндө ачык позиция лимиттеринин сакталышына карата талаптарды, баалуу металлдар менен операциялар боюнча ички контролдоону уюштурууга карата талаптарды белгилейт. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg / Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg / Улуттук банктын ченемдик актылары / Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 10.07.2020
Туруктуу шилтеме

«UPT» эл аралык акча которуу системасынын оператору «UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş.» АК Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү. Реестр боюнча каттоо номери 1048100720. 

 


Датасы: 09.07.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк коронавирус инфекциясынын жайылып кетишинин экономикага тийгизген терс кесепеттерин жеңилдетүү, ишкер субъектилерге жана калкка колдоо көрсөтүү, ошондой эле өлкөнүн банк жана финансы системасынын туруктуулугун сактоо максатында, 2020-жылдын 18-мартындагы чечиминде финансы-кредиттик уюмдарга (мындан ары - банктарга ) карыз алуучулар үчүн кредиттик төлөмдөр боюнча кредиттин негизги суммасын сыяктуу эле, чегерилген пайыздарды да төлөө мөөнөтүн кеминде 3 (үч) айга өз-өзүнчө же чогуу жылдырууну сунуштаган.   

Карыз алуучу COVID-19 вирусунун жайылып кетишине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, жеке адамдарга сыяктуу эле, юридикалык жактарга да берилген кайсы болбосун кредиттин төлөө мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн.   

Кредиттик төлөмдөрдүн төлөө мөөнөтү карыз алуучунун кредиттик келишим түзгөн банкка берген өтүнүч катынын/кайрылуусунун негизинде жылдырылат.   

Банктар, өз кезегинде карыз алуучуларга кредиттерди төлөө мөөнөтүн жылдыруунун төмөнкүдөй варианттарын сунуштай алышат:   

1. негизги карызды төлөөнү 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу;   

2. негизги карызды сыяктуу эле, пайыздарды төлөөнү да 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу.   

Бул варианттардын ар биринде мөөнөтү жылдырылган төлөм (негизги карыз гана же негизги карыз пайыздары менен кошо):  

1) кредитти төлөөнүн акыркы мөөнөтүнө жылдырылышы мүмкүн, б.а кредит төлөө мөөнөтү узарат. Ошентип, эгерде карыздын негизги суммасы боюнча гана төлөө мөөнөтү жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде төлөө мөөнөтү жылдырылган учурдагы негизги сумманын калдыгына чегерилген пайыздарды төлөйт, ал эми төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат.   

Эгерде төлөө мөөнөтү негизги сумма жана пайыздар боюнча чогуу жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде эч нерсе төлөбөйт. Мында карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктагандан кийин негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат. Төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил ичинде төлөнүүгө тийиш болгон карыздын негизги суммасынын калдыгына чегерилген пайыздар график боюнча мөөнөттөргө бөлүштүрүү менен же графиктеги мөөнөттүн акырында төлөнөт.   

2) төлөө мөөнөтү жылдырылган сумма кредиттин бир бөлүгүнө же бүтүндөй мөөнөтүнө бирдей бөлүштүрүү менен төлөнөт, мында бул мезгилде кредит боюнча ар айлык төлөмдөр көбөйөт;  

3) төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгилдин акырына жылдырылса, б.а карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда мөөнөтү жылдырылган төлөм боюнча карызынын ордун жабууга тийиш;  

4) банк тарабынан мыйзамда каралган башка ыкмалар менен жөнгө салынган.  

Банктардын финансылык ортомчу катары негизги функцияларынын бирин эске алуу менен кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу тууралуу маселе, биринчи кезекте, аманатчылардын талабы боюнча төлөнүп берилүүчү аманаттардын жана анын ичинде алар боюнча пайыздардын көлөмүнөн жана аманаттардын мөөнөтүнөн, банктын кредит боюнча мөөнөттөрдү жылдырып берүү боюнча мүмкүнчүлүктөрүнөн көз каранды.   

Банк карыз алуучунун төлөө мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле анын ишин жана андан тапкан кирешесин калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон убакытты эске алуу менен төлөө мөөнөтүн узартууну сунуштай алат.   

Кредиттик төлөмдөр боюнча мөөнөттүн, аны менен бирге пайыздардын төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгына карабастан, банк график боюнча карыз алуучу келечекте төлөй турган пайыздарды чегерүүнү улантаарын билүү зарыл. Бул банктар бизнестин башка түзүмдөрү сыяктуу эле, ишкердик субъектиси болуп саналгандыктан, алардын ишинин максатынан болуп, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодон, биринчи кезекте кредиттөөдөн пайда алуу саналат. Банктын кирешесинен ошондой эле кызматкерлердин эмгек акыларынын сакталышы жана банктын аманатчылары жана башка кредиторлору алдында депозиттер боюнча милдеттенмелердин аткарылышы көз каранды.  

Мындан тышкары, банктар белгилүү бир пайыздык чен боюнча тартылган кредиторлордун карыздык каражаттарынын эсебинен кредиттерди берет. Карыз алуучулардын кредиттери боюнча пайыздардын токтотулушу жана мындан улам кредиторлор алдында милдеттенмелердин өз убагында аткарылбашы банк тутумуна карата ишенимди жоготууга жана инвестициялардын агылып чыгуусуна алып келиши ыктымал.  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы токтомунун ченемдери учурда колдонулууда жана Улуттук банк тиешелүү чечим кабыл алганга чейин күчүндө болот. COVID-19 эпидемиясынын улам жанданып туруусун жана Кыргыз Республикасында жагдай калыбына келип, бардык жеке адамдар жана ишкердик субъектилер ишкердигин баштоо мөөнөтү белгисиз болуп тургандыгын эске алганда, Улуттук банк банктардын карыз алуучуларга айыптык санкцияларды, комиссиялык жана башка төлөмдөрдү эсептөө жана алуу боюнча күндөлүк ишин баштоо маселесин кароо азыркы учурда эрте деп эсептейт.  

Өз кезегинде, Улуттук банк туруктуу негизде карыз алуучулардын финансылык мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен COVID-19 коронавирус инфекциясынын тарап кетишинен жана ага байланыштуу чектөөлөрдөн улам жабыр тарткан карыз алуучулардын кредиттери боюнча төлөө мөөнөттөрүн жана башка шарттарын кайра карап чыгуу ишин жүргүзүү зарылчылыгы жөнүндө банктарга маалымдап турат. 

Мамлекет тарабынан жаңы чектөө чаралары киргизилгендигине жана өлкөдө оор эпидемиологиялык жагдай сакталып тургандыгына байланыштуу Улуттук банк банктарга ушул багытта ишти жүргүзүүнү сунуштады.  

Мурда кредит боюнча төлөөнү кийинкиге жалдырган, бирок учурда түптөлгөн жагдайдан улам андан ары төлөө жагында дале проблемалары бар жеке адамдар жана ишкердик субъектилер төлөө мөөнөтүн жылдыруу, төлөө графигин кайра караштыруу же кредиттик келишимдин башка шарттарын өзгөртүү өтүнүчү менен банктарга кайра кайрылуусуна жол берилет.  

  

 Карыз алуучу төлөм мөөнөтүн кийинкиге өз убагында жана так жылдыруусу үчүн (төлөө графигин кайра караштыруу жана башка шарттарды өзгөртүү)  төмөнкүлөрдү билүүсү зарыл:  

  

1. Байланыштын кайсы болбосун түрү аркылуу кредит алган банкка кайрылып, төлөмдүн мөөнөтүн жылдыруу же жеткиликтүү болгон, мүмкүнчүлүккө жараша байланыштын аралыкта орнотулган каналдары аркылуу кредиттин ордун жабуу шарттарын өзгөртүү жөнүндө өтүнүчтү берүүсү зарыл.  

2. Карыз алуучу кредиттин ордун жаап баштай турган мөөнөткө туура баа берүүсү зарыл, мүмкүнчүлүккө жараша ай сайын, чейрек сайын, ар бир жарым жыл сайын төлөй алган сумманы эсептөөгө тийиш.  

3. Кредиттин ордун жабуу маселесин чечүү мүмкүндүгү жөнүндө консультация алуу үчүн банктын өкүлүнө кайрылып, кредиттин ордун жаап баштай турган мөөнөттөр, алар боюнча төлөмдөрдүн мүмкүн болгон суммалары жөнүндө маалыматты сунуштоого тийиш жана карыз алуучу сыяктуу эле, банк үчүн да оптималдуу/алгылыктуу графикти кабыл алуу зарыл.  

  

 Эгерде карыз алуучу даттануу менен кайрылса, ар бир банкта керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо боюнча тиешелүү жол-жобо бар экендигин билүү зарыл. Карыз алуучу банктын жооптуу кызматкеринен өтүнүч кат берүү тартиби жөнүндө маалымат ала алат же болбосо банктын расмий сайтынан көрсөтүлгөн маалыматты таба алат.   

Мындан тышкары, банктын аткаруу органынын жетекчиси же анын башка ыйгарым укуктуу мүчөлөрү, ошондой эле филиалдардын жетекчилери банктын расмий сайтында жана маалымат такталарында жайгаштырылган графикке ылайык кардарларды жеке кабыл алат.   

Талаш маселелер келип чыккан учурда же банк менен жалпы чечимге келүү мүмкүн болбогон учурда карыз алуучу алгач банкка кагаз жүзүндө кайрылуусу зарыл, анткени жарандык-укуктук келишимдерден улам келип чыккан талаш маселелер тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет, ал эми тараптар макулдашууга келе албаса анда соттук тартипте карала тургандыгын билүү зарыл.   

Кагаз жүзүндө кайрылуу банктын жооптуу кызматкерине берилиши мүмкүн же почта жана байланыштын башка каналдары аркылуу жөнөтүлүп же болбосо “Даттаануулар жана сунуштар китебинде” келтирилиши мүмкүн.   

Кайрылууда, карыз алуучунун аты-жөнүнөн, дарегинен, телефон номеринен тышкары, кайрылуунун маңызы көрсөтүлүп, зарылчылыкка жараша карыз алуучунун далилдерин тастыктоочу документтер болушу зарыл.   

Банктар ак ниеттүүлүк, ачык-айкындуулук, чындык, карыз алуучуга карата өнөктөштүк, алардын экономикалык кызыкчылыктарын жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу сыяктуу жооптуу кредиттөө принциптеринин сакталышы менен кредиттик ишти жүзөгө ашырууга милдеттүү экендигин билүү зарыл.  

Банк тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн принциптер бузулган же банктан жооп алынбаган суроолор келип чыккан учурда карыз алуучу Улуттук банкка кайрыла алат. Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрү үчүн кайрылууларды берүү тартиби жана байланыш маалыматы Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланган. 

 


Датасы: 08.07.2020
Туруктуу шилтеме

Өлкөдө курч эпидемиологиялык кырдаал жаралгандыгына байланыштуу, СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылып кетүү тобокелдигин азайтуу максатында, Улуттук банк өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин эскилиги жеткен акчаларды алмаштыруу, ошондой эле өлчөнгөн алтын куймаларды жана нумизматикалык баалуулуктарды сатуу боюнча операцияларды убактылуу токтотот. 

 


Датасы: 03.07.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ачык акционердик коомунун Ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Бектеналиев Маматжоро Акматбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 2-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ачык акционердик коомунун башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Крымская Галия Анваровнанын талапкерлигине 2020-жылдын 2-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 02.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-июнунда «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банктын Башкармасынын № 2020-П-33\38-5-(НФКУ) токтому кабыл алынды (мындан ары токтом). 

Токтомдо коммерциялык банкты микрофинансылык компанияга кайра каттоо тартибине киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор, анын ичинде микрофинансылык компанияга кайра катталган учурда коммерциялык банктын банктык операцияларды токтотуу тартиби боюнча өзгөртүүлөр камтылган.  

Мындан тышкары, токтом микрофинансылык компаниялардын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү макулдашуу, микрофинансылык компаниянын кызмат адамдарын макулдашуу жагында өзгөртүүлөрдү камтыйт. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 02.07.2020
Туруктуу шилтеме

Өлкөдө курч эпидемиологиялык кырдаал жаралганына байланыштуу көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелери боюнча кызматтык милдеттерин аткарган учурда Улуттук банктын кызматкерлери арасында СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылып кетүү тобокелдигин азайтуу максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 29-июнунда № 2020-П-33\38-4-(НФКУ) «СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Улуттук банк Башкармасы коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун ишине текшерүүлөрдү, анын ичинде үчүнчү жактардын суроо-талабы боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүүнү убактылуу токтотуу чечимин кабыл алды. 

Мындан тышкары, алмашуу бюролорун лицензиялоо маселелери боюнча карап чыгуунун алкагында алар орун алган жайлардын 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 токтом менен бекитилген «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жободо белгиленген талаптарга ылайык келүүсүнө текшерүүлөрдү жүргүзүү убактылуу токтотулат. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал туруктуу абалга келген учурда лицензиялоо жана жол-жобо иш-чараларын толуктоо максатында алмашуу бюролору орун алган жайларга тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлөт. 

Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин колдонулат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 01.07.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 29-июнунда № 2020-П-14/38-6-(ПС) «СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу төлөм уюмдарына\төлөм системаларынын операторлоруна инспектордук текшерүүлөрдү, өтүнмө берүүчүлөргө алдын ала текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомго ылайык, СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылып кетүү жана жугузуу тобокелдигин азайтууга багытталган чараларды камсыз кылуу максатында, төлөм системасында күтүүсүз чара көрүүнү талап кылган учурлардан тышкары, төлөм уюмдарына/төлөм системаларынын операторлоруна инспектордук текшерүүлөрдү, өтүнмө берүүчүлөргө алдын ала текшерүүлөрдү жеринде барып жүргүзүү убактылуу токтотулду. 

Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин колдонулат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 30.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 29-июнунда эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 30-июнунан тартып күчүнө кирет.  

COVID-19 пандемиясынын созулушунан улам, дүйнөлүк жана регионалдык экономикада болуп жаткан өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын экономикасына да таасирин тийгизип жатат. Карантин чаралары алынгандан кийин дүйнөнүн кайсы бир өлкөлөрүнүн экономикалары калыбына келгендиги жөнүндө айрым бир байкалган белгилерге карабастан, жалпы алганда көптөгөн өлкөлөрдүн реалдуу ИДӨ динамикасы дагы деле терс көрсөткүчтөр деңгээлинде кармалууда. Дүйнөлүк финансы уюмдары дүйнөлүк жана регионалдык экономиканын начарлап кетүүсүн болжолдошууда. 2020-жылы дүйнөлүк экономика олуттуу төмөндөй тургандыгы күтүлөт.  

ИДӨ көрсөткүчтөрүнүн динамикасында Кыргыз Республикасындагы төмөн экономикалык жигердүүлүк экономиканын дээрлик бардык секторунда өндүрүштүн төмөндөшүн көрсөтүү менен чагылдырылган. Ички керектөөнү кармап туруучу фактор катары өлкөгө акча которуулар көлөмүнүн жана экспорттук пайданын агылып кирүү көлөмүнүн кыскарган тенденциясы мында да сакталган.  

Ички суроо-талаптын басаңдашы өлкөдө инфляциянын төмөндөгөн динамикасын шарттайт. 2020-жылдын июнь айында (19-июнга карата) жылдык инфляция көрсөткүчү ушул эле жылдын апрель айында 8,6 пайыз деңгээлине жеткенден кийин 6,1 пайызга чейин төмөндөгөн. Инфляция негизинен азык-түлүк инфляциясынын өсүш арымынын төмөндөшүнүн эсебинен басаңдаган. Инфляциянын түзүлгөн динамикасы жалпысынан Улуттук банктын күтүүлөрүнө туура келет.  

COVID-19 эпидемиясы шартында акча-кредит саясаты боюнча кабыл алынган чаралар, жалпы алганда, монетардык секторго колдоо көрсөткөн таасирге ээ. Акча-кредит чөйрөсүндө туруктуулук сакталууда. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери негизги ченге жакындаганын көрсөтүү менен Улуттук банк тарабынан белгиленген чекте өзгөрүлүп турат. Коммерциялык банктардын кредит портфели менен депозит базасынын өсүш деңгээли сакталган.  

Мамлекеттик финансы секторунда чыгым тарткан операциялардын көбүрөөк орун алышы жана Улуттук банк тарабынан экономиканын реалдуу секторун колдоо боюнча кредиттик операцияларды активдүү жүргүзүлүшү банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк деңгээлинин жогорулашына алып келет. Мында Улуттук банк негизинен акча рыногунун кыска сегментинде арылтуу операцияларын жүргүзүүнү улантууда. Ички валюта рыногу бир калыпта туруктуу сакталып турат.  

Ички жана тышкы суроо-талаптын басаңдашы өлкөдөгү инфляция динамикасына кармап туруучу таасир берет деген божомолдор орун алат. Улуттук банк инфляция боюнча мурдагы болжолдоолорго таянат жана учурдагы жылдын акырына карата анын орточо мааниси акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчү 5-7 пайыз чегинде сактала тургандыгын болжолдойт.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү боюнча өбөлгөлөрдүн жана түзүлгөн ички экономикалык шарттардын негизинде, экономиканын реалдуу секторун колдоо зарылдыгын эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды.  

Улуттук банк инфляцияга таасир берген ички жана тышкы факторлорго туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларды кабыл алат. Кандайдыр бир тобокелдиктер орун алган учурда Улуттук банк алардын кесепеттерин жөнгө салуу үчүн жетиштүү инструменттерге ээ.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 24-августунда өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 

 


Датасы: 29.06.2020
Туруктуу шилтеме

Катышуучуларынын жалпы жыйынында 2020-жылдын 15-июнунда өзүн жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгына байланыштуу «Нурдамир» Кредиттик союзу (мындан ары КС) 2005-жылдын 20-апрелиндеги № 196 лицензиясы 2020-жылдын 24-июнунан тартып, жокко чыгарылды.  

Молдагазиева Зийнагуль КСтин ликвидаторы болуп дайындалды. 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2020-жылдын 26-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган. 

Абдулдабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2020-жылдын 26-июнунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. 

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин төрагасы/мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шакетаев Руслан Нуржановичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Айыл Банк» ачык акционердик коомунун Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Эсеналиев Талантбек Канатбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда коммерциялык банктар үчүн жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоо боюнча кредиттик аукцион өткөрүлдү.  

Кредиттик аукцион COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс кесепеттерди жөнгө салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасы боюнча экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында өткөрүлгөн.  

Аукциондун жыйынтыгы боюнча жайгаштырылган көлөм 150,00 млн сомду түздү

Бул кредиттик каражаттар максаттуу багытка ээ жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасында каралган багыттар жана шарттар боюнча  кредиттөөгө жумшалууга тийиш. 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн бул кредиттер боюнча чектүү номиналдык пайыздык чен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасынын багыттарына жараша аныкталат.  

 


Датасы: 23.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-июнунда коммерциялык банктар үчүн жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоо боюнча кредиттик аукцион өткөрүлдү. Кредиттик аукцион COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс кесепеттерди жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында өткөрүлгөн. Аукциондун жыйынтыгы боюнча жайгаштыруу көлөмү 500,00 млн сомду түзгөн. 

Бул кредиттик каражаттар максаттуу багытка ээ жана ишкер субъектилердин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга багытталууга тийиш. Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен 10,0% деңгээлинде аныкталган. 

 


Датасы: 23.06.2020
Туруктуу шилтеме

«Ак-Тилек-Бай-Эл-Инвест» кредиттик союзунун катышуучуларынын жалпы жыйынынын 2020-жылдын 16-июнундагы чечиминин негизинде «Ак-Тилек-Бай-Эл-Инвест» кредиттик союзу өз ишин токтоткон жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «Ак-Тилек-Бай-Эл-Инвест» кредиттик союзуна 2005-жылдын 3-мартында берилген №211 лицензия 2020-жылдын 19-июнунан тартып жокко чыгарылды.  

 


Датасы: 19.06.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 18-июнунда «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Касымалиев Болот Абдыбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 18-июнунда «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдукаримова Айнура Алайчиевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 19.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 17-июнунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банктын Башкармасынын № 2020-П-33/35-1-(НФКУ) токтому кабыл алынды (мындан ары токтом). 

Токтом банк эмес финансы-кредиттик уюмдарынын кредиттеринин классификациясына коюлган талаптарды жеңилдетүү максатында кабыл алынган. 

Тактап айтканда, токтом банк эмес финансы-кредиттик уюмдарынын байкоого алынган активдери жана субстандарттык активдери боюнча, ошондой эле карыз алуучунун бир банк эмес финансы-кредиттик уюмундагы параллель кредиттерин классификациялоо боюнча жеңилдетүүлөрдү жана башкаларды камтыйт. 

Ошондой эле токтом менен «Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун тартибине» жана «Коммерциялык банктар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелерине» өзгөртүүлөр киргизилди. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 18.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасы боюнча коммерциялык банктар үчүн кредиттик аукцион өткөрүүнү пландаштырууда 

 

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс натыйжаларды жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Улуттук банк 2020-жылдын 25-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасы боюнча коммерциялык банктар үчүн жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоо менен кредиттик аукционду өткөрүүнү пландаштырууда. 

Кредиттик аукционду өткөрүү параметрлери жана шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин 2020-жылдын 22-июнуна каралган отурумунун жыйынтыгы боюнча аныкталат. 

 


Датасы: 12.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

коммерциялык банктар үчүн кредиттик аукцион 

өткөрүүнү пландаштырууда 

 

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс натыйжаларды жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Улуттук банк 2020-жылдын 19-июнунда коммерциялык банктар үчүн ишкердик субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга багытталган жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоонун жалпы көлөмү менен кредиттик аукционду өткөрүүнү пландаштырууда. 

Кредиттик аукционду өткөрүү параметрлери жана шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин 2020-жылдын 15-июнуна каралган отурумунун жыйынтыгы боюнча аныкталат. 

 


Датасы: 11.06.2020
Туруктуу шилтеме

ASIAPAY(АЗИЯПЭЙ) эл аралык электрондук акча системасынын оператору «ASIAPAY(АЗИЯПЭЙ)» ЖЧШ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү. Реестр боюнча каттоо номери 5011100620. 


Датасы: 05.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт:  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети «Nur International Trade» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 10-ноябрындагы №2017101115 үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына аларды сунуштоо боюнча кызмат көрсөтүү лицензиясынын аракетин 2020-жылдын 03-июнунан тартып токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитети «Грин Лайн ЖСМ» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 12-июнундагы №2010120615 үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына аларды сунуштоо боюнча кызмат көрсөтүү лицензиясынын аракетин 2020-жылдын 03-июнунан тартып токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды.  

 


Датасы: 05.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов 2020-жылдын 4-июнунда ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук (борбордук) банктарынын жетекчилеринин видеоконференция режиминде өткөн кеңешмесине катышты. 

Кеңешменин жүрүшүндө ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук (борбордук) банктарынын COVID-19 пандемиясынын кесепеттеринин таасирин төмөндөтүүгө багытталган чаралары талкууланды. 

 


Датасы: 04.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

коммерциялык банктар үчүн кредиттик аукцион 

өткөрүүнү пландаштырууда 

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс натыйжаларды жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Улуттук банк 2020-жылдын 11-июнунда коммерциялык банктар үчүн ишкердик субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга багытталган жалпы көлөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоонун жалпы көлөмү менен кредиттик аукционду өткөрүүнү пландаштырууда. 

Кредиттик аукционду өткөрүү параметрлери жана шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин 2020-жылдын 8-июнуна каралган отурумунун жыйынтыгы боюнча аныкталат. 

 


Датасы: 02.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 1-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Борбордук Азия, Кара деңиз жана Балкан региондорундагы өлкөлөрдүн Борбордук банктарынын башкаруучулар клубунун онлайн режиминде өткөн 43-отурумуна катышты. 

Онлайн жолугушуунун жүрүшүндө Борбордук Азия, Кара деңиз жана Балкан региондорундагы өлкөлөрдүн экономикалары үчүн CОVID-19 пандемиясынын кесепеттери, ошондой эле экономикалык жигердүүлүктү жандандыруу үчүн кабыл алынуучу чаралар талкууланды. 

 


Датасы: 01.06.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» жабык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Анри де Куртеврондун талапкерлигине 2020-жылдын 28-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Компаньон Банкы» жабык акционердик коомунун башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Сатибалдиев Максатбек Сатибалдиевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 28-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Султанов Руслан Раимбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 28-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коому тарабынан «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин төрагасы/мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Разаков Жениш Парпиевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 28-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 29.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. 

Өзгөртүүлөрдө төлөм уюмдарынын агенттеринин мобилдик тиркемелери аркылуу кызмат көрсөтүү учурунда пайдалануучуларды аралыктан тейлөө режими аркылуу идентификациялоо жана верификациялоо мүмкүнчүлүгү каралган. 

Белгиленген токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 28.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системаларынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын башка кызыкдар катышуучулары долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 28-июнунан кечиктирбестен abakesarieva@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 27.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 26-майында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 27-майынан тартып күчүнө кирет.  

COVID-19 пандемиясынын тышкы жана ички экономикалык кесепеттери жана мунай боюнча дүйнөлүк рыногундагы абал, вируска каршы күрөшүү боюнча карантин чараларын киргизүү шартында калктын биринчи зарылчылыктагы товарларына карата жогорку суроо-талап менен катар эле күндөлүк инфляциянын тездешине алып келген. 2020-жылдын май айында (15ине карата) жылдык инфляциянын көрсөткүчү өтүп жаткан жылдын апрелинде 8,6 пайызга чейин жогорулагандан кийин 7,5 пайыз деңгээлинде түптөлгөн.  

Дүйнөлүк экономиканын калыбына келишинин, анын ичинде калыбына келүү траекториясынын жана убактысынын белгисиздиги жогорку деңгээлде калууда. Дүйнөлүк жана регионалдык экономиканын өнүгүү келечектери пандемия абалынын өрчүшү сыяктуу көп факторлордон, кризиске каршы көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугунан жана алардын өз убагында көрүлгөндүгүнөн жана тышкы экономикалык иштин калыбына келишинен, учурда алар бир маанилүү болбогон баа берүүдөн көз каранды. 

Коронавирустун жайылышын ооздуктоо боюнча чектөө чаралары Кыргыз Республикасынын экономикасынын дээрлик бардык секторлорунда өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келди. Экономикалык жигердүүлүктүн төмөндөшү биринчи кезекте кызмат көрсөтүүлөр, курулуш жана өнөр жай чөйрөсүндө катталган. Кыска мөөнөттүү мезгил ичинде мындай тенденциянын сакталышы күтүлүүдө. Ички керектөөнү кармап туруучу фактор катары экспорттук пайданын агылып кирүү көлөмүнүн жана үй чарба кирешелеринин олуттуу булактарынан болуп саналган эмгек мигранттарынын акча которууларынын көлөмүнүн кыскарышы саналат.  

Улуттук банктын баа берүүлөрүнө ылайык ички суроо-талаптын күтүлүп жаткан алсызданышы орто мөөнөттүү мезгил ичинде өлкөдө инфляциянын динамикасына ооздуктоочу таасирин тийгизип турат. Жаңыртылган болжолдоолорго ылайык Кыргыз Республикасынын экономикасындагы учурдагы экономикалык шарттарда жылдын акырында бир маанидеги чекте анын орточо маанисин сактоо менен 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде инфляциянын убактылуу тездетилиши байкалып турат.  

Бүтүндөй алганда акча-кредит секторундагы абал олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон эмес. Кредит портфелинин жана депозит базасынын өсүшү улантылууда. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банктын эсептик ченине ылайык жалпы багытка ээ, алар белгиленген пайыздык чендин чегинде өзгөрүлүп турууда. Кредиттик ресурстардын банктар аралык рыногу жыл башындагы мезгилге салыштырмалуу акыркы эки ай ичинде эң көп жигердүүлүктү көрсөтүүдө. Ички валюта рыногу чет өлкө валютасынын рыноктук суроо-талабы жана сунушу менен теңдештирилүүдө. 2020-жылдын май айында2 Улуттук банк валюталык интервенцияларды жүргүзгөн эмес. Улуттук банк тарабынан кабыл алынган монетардык жана макропруденциалдык чаралар бүтүндөй банк жана финансы системаларында коронавирустун терс кесепеттерин жеңилдетүүгө мүмкүндүк берет. 

Негизги чен боюнча чечимдер инфляциянын айкын деңгээлин жана орто мөөнөттүү мезгил ичинде 5-7 пайыз максаттуу чек боюнча анын болжолдонулуп жаткан динамикасын эске алуу менен кабыл алынат. Тышкы чөйрөнүн өнүгүү шарттарын жана түптөлүп жаткан ички шарттарды эске алуу менен Улуттук банк экономиканын реалдуу секторун демилгелөө боюнча чараларды колдоо зарылчылыгын эске алып, эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алган.  

Улуттук банк инфляцияга карата тышкы жана ички таасир этүү факторлоруна туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык абалга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк алардын кесепеттерин жеңилдетүү боюнча жетиштүү инструментке ээ. 

 

Маалымат үчүн: 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 29-июнунда өтөт.  

______________________________________________ 

2 2020-жылдын 25-майына карата абал боюнча  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 


Датасы: 22.05.2020
Туруктуу шилтеме

Банктардын кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу эрежелери тууралуу Улуттук банк түшүндүрөт 

 

Улуттук банк коронавирус инфекциясынын жайылып кетишинин экономикага тийгизген терс кесепеттерин жеңилдетүү, ишкер субъектилерге жана калкка колдоо көрсөтүү, ошондой эле өлкөнүн банк жана финансы системасынын туруктуулугун сактоо максатында, 2020-жылдын 18-мартындагы чечиминде финансы-кредиттик уюмдарга (мындан ары - банктарга ) карыз алуучулар үчүн кредиттик төлөмдөр боюнча кредиттин негизги суммасын сыяктуу эле, чегерилген пайыздарды да төлөө мөөнөтүн кеминде 3 (үч) айга өз-өзүнчө же чогуу жылдырууну сунуштаган.  

Карыз алуучу COVID-19 вирусунун жайылып кетишине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, жеке адамдарга сыяктуу эле, юридикалык жактарга да берилген кайсы болбосун кредиттин төлөө мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн.  

Кредиттик төлөмдөрдүн төлөө мөөнөтү карыз алуучунун кредиттик келишим түзгөн банкка берген өтүнүч катынын/кайрылуусунун негизинде жылдырылат.  

Банктар, өз кезегинде карыз алуучуларга кредиттерди төлөө мөөнөтүн жылдыруунун төмөнкүдөй варианттарын сунуштай алышат:  

1. негизги карызды төлөөнү 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу;  

2. негизги карызды сыяктуу эле, пайыздарды төлөөнү да 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу.  

Бул варианттардын ар биринде мөөнөтү жылдырылган төлөм (негизги карыз гана же негизги карыз пайыздары менен кошо): 

- кредитти төлөөнүн акыркы мөөнөтүнө жылдырылышы мүмкүн, б.а кредит төлөө мөөнөтү узарат. Ошентип, эгерде карыздын негизги суммасы боюнча гана төлөө мөөнөтү жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде төлөө мөөнөтү жылдырылган учурдагы негизги сумманын калдыгына чегерилген пайыздарды төлөйт, ал эми төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат.  

Эгерде төлөө мөөнөтү негизги сумма жана пайыздар боюнча чогуу жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде эч нерсе төлөбөйт. Мында карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктагандан кийин негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат. Төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил ичинде төлөнүүгө тийиш болгон карыздын негизги суммасынын калдыгына чегерилген пайыздар график боюнча мөөнөттөргө бөлүштүрүү менен же графиктеги мөөнөттүн акырында төлөнөт.  

- төлөө мөөнөтү жылдырылган сумма кредиттин бир бөлүгүнө же бүтүндөй мөөнөтүнө бирдей бөлүштүрүү менен төлөнөт, мында бул мезгилде кредит боюнча ар айлык төлөмдөр көбөйөт; 

- төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгилдин акырына жылдырылса, б.а карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда мөөнөтү жылдырылган төлөм боюнча карызынын ордун жабууга тийиш; 

- банк тарабынан мыйзамда каралган башка ыкмалар менен жөнгө салынган. 

Банктардын финансылык ортомчу катары негизги функцияларынын бирин эске алуу менен кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу тууралуу маселе, биринчи кезекте, аманатчылардын талабы боюнча төлөнүп берилүүчү аманттардын жана анын ичинде алар боюнча пайыздардын көлөмүнөн жана аманаттардын мөөнөтүнөн, банктын кредит боюнча мөөнөттөрдү жылдырып берүү боюнча мүмкүнчүлүктөрүнөн көз каранды.  

 

Банк карыз алуучунун төлөө мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле анын ишин жана андан тапкан кирешесин калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон убакытты эске алуу менен төлөө мөөнөтүн узартуу варианттарынын бирин сунуштай алат.  

Мисалы, 

1-жагдай. 

2019-жылдын 10-январында жеке адам (мындан ары - карыз алуучу) банктан 7 жылдык мөөнөткө ипотекалык кредит алган, б.а кредиттик келишимдин мөөнөтү 2026-жылдын 10-январында бүтөт. Ал эми карыз алуучунун бирден бир киреше булагы болуп, соода борборунда кийим саткан соода түйүнү саналат, ал өлкөдөгү өзгөчө жагдайдан улам жабылып калган.  

2020-жылдын 10-апрелинде карыз алуучунун кредити боюнча негизги сумманы жана пайыздарды төлөө мөөнөтү тиешелүү сумманы кредит төлөө мөөнөтүнүн акырында төлөө шарты менен 4 айга жылдырылган жана кредиттик келишимдин мөөнөтү 4 айга узартылган.  

Б.а жаңы шарттарга ылайык 2020-жылдын 10-августунан тартып (4 айдан кийин) карыз алуучу негизги сумма жана пайыздар боюнча төлөмдү төлөй баштоого тийиш, ал мурдагы график боюнча төлөнүүчү суммага барабар (аннуитеттик төлөм болсо) болот. 

Кредиттин кошумча убактысы, б.а 4 ай ичинде карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгилде төлөбөгөн карыздын негизги суммасынын калдыгын жана пайыздарды кредит мөөнөтүнүн акырында төлөөгө тийиш болот. Кредиттик келишимдин мөөнөтү 2026-жылдын 10-майында бүтөт.  

 

2-жагдай. 

2019-жылдын 10-январында жеке адам (мындан ары - карыз алуучу) банктан турак үйүн ремонттоо үчүн 3 жылдык мөөнөткө кредит алган. Карыз алуучу тойканада жумасына 4 күн официант болуп иштечү, мында анын эмгек акысы ар айлык кирешесинин 60%, азык-түлүк дүкөнүндө жумасына 3 жолу сатуучу катары иштеп тапкан маянасы 40 % түзгөн.  

COVID-19 пандемиясына байланыштуу тойкана ээси бардык официанттарды эмгек акысы сакталбаган өргүүгө жиберген. Карыз алуучу азык-түлүк дүкөнүндө жумасына 3 жолу сатуучу катары ишин уланта берген.  

Банк 2020-жылдын 10-апрелинде карыз алуучунун кредити боюнча карыздын негизги суммасын төлөөнү 3 айлык мөөнөткө жылдырган. Карыз алуучу дүкөндөн иштеп тапкан кирешесинин эсебинен пайыздарды төлөй ала тургандыгын билдирген.  

Мында негизги карыздын 3 ай ичиндеги суммасы кредиттин калган мөөнөтүнө бөлүштүрүлгөн, натыйжада 2020-жылдын 10-июлунан тартып карыз алуучунун ар айлык төлөмүнүн суммасы апрель айынан тартып июнь айын кошо алгандагы ар айлык төлөмдөрдүн суммасына көбөйгөн, бирок кредиттин мөөнөтү 3 жыл бойдон калат.  

Карыз алуучунун кредиттин ордун жабуу мүмкүнчүлүгүнө жана COVID-19 инфекциясынын жайылышы боюнча чектөөлөргө байланыштуу ар кандай жагдайлар көп болушу мүмкүн, бул мисалдар, эгерде карыз алуучуда акча агымдары (кирешелер) толугу менен жок болсо, 1-жагдайдын мисалында келтирилгендей мындан ары ордун жабуунун өзгөрүлмөлүү шарттары менен кредит боюнча төлөмдүн бардык суммасына төлөө мөөнөтүн жылдыруу мүмкүнчүлүгү бериле тургандыгын көрсөткөн жеңилдетилген варианты гана болуп саналат. Карыздын бөлүгүн төлөөгө мүмкүн болгон кандайдыр бир финансылык булактар болгон учурда, мисалы 2-жагдайдын мисалында келтирилген пайыздарды төлөө мүмкүн болсо, банк негизги карыз боюнча гана мөөнөтүн жылдырышы мүмкүн. 

 

 

Карыз алуучу төлөмдүн мөөнөтүн өз убагында жана кийинкиге туура калтыруу үчүн төмөнкүлөрдү билүүсү зарыл: 

 

1. Байланыштын кайсы болбосун түрү аркылуу кредит алган банкка кайрылып, төлөмдүн мөөнөтүн жылдыруу же жеткиликтүү болгон, мүмкүнчүлүккө жараша байланыштын аралыкта орнотулган каналдары аркылуу кредиттин ордун жабуу шарттарын өзгөртүү жөнүндө өтүнүчтү берүүсү зарыл. 

2. Карыз алуучу кредиттин ордун жаап баштай турган мөөнөткө туура баа берүүсү зарыл, мүмкүнчүлүккө жараша ай сайын, чейрек сайын, ар бир жарым жыл сайын төлөй алган сумманы эсептөөгө тийиш. 

3. Кредиттин ордун жабуу маселесин чечүү мүмкүндүгү жөнүндө консультация алуу үчүн банктын өкүлүнө кайрылып, кредиттин ордун жаап баштай турган мөөнөттөр, алар боюнча төлөмдөрдүн мүмкүн болгон суммалары жөнүндө маалыматты сунуштоого тийиш жана карыз алуучу сыяктуу эле, банк үчүн да оптималдуу/алгылыктуу графикти кабыл алуу зарыл. 

 

Кредиттик төлөмдөр боюнча мөөнөттүн, аны менен бирге пайыздардын төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгына карабастан, банк график боюнча карыз алуучу келечекте төлөй турган пайыздарды чегерүүнү улантаарын билүү зарыл. Бул банктар бизнестин башка түзүмдөрү сыяктуу эле, ишкердик субъектиси болуп саналгандыктан, алардын ишинин максатынан болуп, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодон, биринчи кезекте кредиттөөдөн пайда алуу саналат. Банктын кирешесинен ошондой эле кызматкерлердин эмгек акыларынын сакталышы жана банктын аманатчылары жана башка кредиторлору алдында депозиттер боюнча милдеттенмелердин аткарылышы көз каранды. Мындан тышкары, банктар белгилүү бир пайыздык чен боюнча тартылган кредиторлордун карыздык каражаттарынын эсебинен кредиттерди берет. Карыз алуучулардын кредиттери боюнча пайыздардын токтотулушу жана мындан улам кредиторлор алдында милдеттенмелердин өз убагында аткарылбашы банк тутумуна карата ишенимди жоготууга жана инвестициялардын агылып чыгуусуна алып келиши ыктымал. 

 

Эгерде карыз алуучунун даттануусу болсо, ар бир банкта керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо боюнча тиешелүү жол-жобо бар экендигин билүү зарыл. Карыз алуучу банктын жооптуу кызматкеринен өтүнүч кат берүү тартиби жөнүндө маалымат ала алат же болбосо банктын расмий сайтынан көрсөтүлгөн маалыматты таба алат.  

Мындан тышкары, банктын аткаруу органынын жетекчиси же анын башка ыйгарым укуктуу мүчөлөрү, ошондой эле филиалдардын жетекчилери банктын расмий сайтында жана маалымат такталарында жайгаштырылган графикке ылайык кардарларды жеке кабыл алат.  

Талаш маселелер келип чыккан учурда же банк менен жалпы чечимге келүү мүмкүн болбогон учурда карыз алуучу алгач банкка кагаз жүзүндө кайрылуусу зарыл, анткени жарандык-укуктук келишимдерден улам келип чыккан талаш маселелер тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет, ал эми тараптар макулдашууга келе албаса анда соттук тартипте карала тургандыгын билүү зарыл.  

Кагаз жүзүндө кайрылуу банктын жооптуу кызматкерине берилиши мүмкүн же почта жана байланыштын башка каналдары аркылуу жөнөтүлүп же болбосо “Даттаануулар жана сунуштар китебинде” келтирилиши мүмкүн.  

Кайрылууда, карыз алуучунун аты-жөнүнөн, дарегинен, телефон номеринен тышкары, кайрылуунун маңызы көрсөтүлүп, зарылчылыкка жараша карыз алуучунун далилдерин тастыктоочу документтер болушу зарыл.  

Банктар ак ниеттүүлүк, ачык-айкындуулук, чындык, карыз алуучуга карата өнөктөштүк, алардын экономикалык кызыкчылыктарын жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу сыяктуу жооптуу кредиттөө принциптеринин сакталышы менен кредиттик ишти жүзөгө ашырууга милдеттүү экендигин билүү зарыл. 

Банк тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн принциптер бузулган же банктан жооп алынбаган суроолор келип чыккан учурда карыз алуучу Улуттук банкка кайрыла алат. Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрү үчүн кайрылууларды берүү тартиби жана байланыш маалыматы Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланган. 

 


Датасы: 19.05.2020
Туруктуу шилтеме

Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн эсине! 

 

Бишкек жана Ош шаарларынын аймагында, Нарын областынын Ат-Башы районунун жана Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагында өзгөчө кырдаал режими шартында карантинди сактоо чараларынын улантылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) жарандарга коронавирус инфекциясын андан ары жайылтуу тобокелдигинен алыс болуу үчүн алдын алуу чараларын бекем сактоо зарылдыгын эскертет.  

Өзгөчө кырдаал режими шарттарында дагы Улуттук банк жарандардын кайрылууларын кароо иштерин улантып жатат. Ошентсе да, коомдук жайларга баруу зарылдыгы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу үчүн финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр Улуттук банкка же анын аймактык бөлүмдөрүнө өз кайрылууларын электрондук почтага жөнөтүү менен электрондук түрдө кайрыла алышат. Даректери төмөндө көрсөтүлгөн.  

Электрондук почтага кайрылуу жөнөткөн учурда, кайрылып жаткан адам милдеттүү түрдө өзүнүн аты-жөнүн (толук), байланышуу үчүн телефон номерин (үй, мобилдик же жумуш), жашаган жеринин дарегин көрсөтүүгө жана кайрылуунун мазмунун чагылдырууга тийиш. Мүмкүн болсо документтердин электрондук көчүрмөлөрүн дагы тиркеп коюуга болот.  

Улуттук банк электрондук түрдө кайрылууну алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде электрондук почта аркылуу кайрылган адамга кайрылуу келип түшкөн күнүн жана убактысын, ага берилген кириш каттоо номерин, байланышуу үчүн тиешелүү телефон номерлерин көрсөтүү менен кайрылуу кароого кабыл алынгандыгы же себебин негиздөө менен кароодон баш тартылгандыгы тууралуу электрондук билдирүү жөнөтөт.  

Электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылууну карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча арыз ээсине электрондук жооп берүүдөн тышкары, кайрылууда көрсөтүлгөн дарек боюнча кат жүзүндө кошумча жооп жөнөтүлөт.  

Жарандар финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселелери боюнча зарыл болгон маалыматты ыкчам алуу үчүн төмөндөгү телефондор аркылуу кайрыла алышат:  

 

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталыштары 

Шаар коду, телефон номерлери 

Электрондук почтанын дареги 

Улуттук банктын борбордук аппараты 

0(555) 855 748; 0(770) 73 73 49  

0(312) 61 04 86; 0(312) 61 52 78 

mail@nbkr.kg  

Ош областтык башкармалыгы 

0(3222) 48434; 0(3222) 48375 

jsydykov@nbkr.kg  

Нарын областтык башкармалыгы 

0(3522) 50442; 0(3522) 50472 

uduyshenaliev@nbkr.kg  

Ысык-Көл областтык башкармалыгы 

0(3922) 51251; 0(3922) 51247 

ftartykov@nbkr.kg  

Жалал-Абад областтык башкармалыгы 

0(3722) 23884 

hakimbekov@nbkr.kg  

Талас областтык башкармалыгы 

0(3422) 52270; 0(3422) 52077 

iestebesov@nbkr.kg  

Баткен областындагы өкүлчүлүк 

0(3622) 50446 

arazakov@nbkr.kg  

 

 


Датасы: 15.05.2020
Туруктуу шилтеме

Эпидемиологиялык кооптуу жагдайды төмөндөтүү жана финансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чаралардын алкагында, 2020-жылдын 13-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтому кабыл алынды. 

Ушул токтомго ылайык банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо боюнча минималдуу талаптар аныкталат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Токтомго кошумча Эл аралык финансы корпорациясынын (IFC) көмөгү менен даярдалган «Кардарларды аралыктан талаптагыдай текшерүү менен тейлөөдө кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу жана терроризмди каржылоо тобокелдиктерин талдап-иликтөө» коммерциялык банктарга кардарды талаптагыдай текшерүүнү уюштуруу боюнча методикалык сунуш-көрсөтмө катары жөнөтүлөт. 

 


Датасы: 15.05.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобонун долбоорун коомдук талкууга сунуштайт.  

Улуттук банктын ченемдик укуктук актысынын долбоору, кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн, анын ичинде Кыргыз Республикасынын региондорунда жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, банк жана төлөм системаларынын бар болгон жана жаңы катышуучулар рыногуна инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды жайылтуу үчүн тоскоолдуктарды азайтуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын төмөндөтүү, инновациялык ишти жөнгө салуу жана контролдоо, ошондой эле мындай ишке талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүнүн негизинде башка маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу максатында иштелип чыкты. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Бардык кызыкдар болгон жактар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 15-июнунан кечиктирбестен ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 14.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

коммерциялык банктар жана банк эмес финансы-кредит уюмдары үчүн кредиттик аукциондорду өткөрүүнү пландаштырууда 

 

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада пайда болгон терс кесепеттерди жеңилдетүү, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Улуттук банк: 

· 2020-жылдын 21-майында коммерциялык банктар үчүн ишкер субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга багытталган, жалпы өлчөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды; 

· 2020-жылдын 28-майында банк эмес финансы-кредит уюмдары үчүн коронавирустун жайылышынан улам пайда болгон терс кесепеттерди жеңилдетүү үчүн республиканын региондорун каржылоого жана колдоого багытталган, жалпы өлчөмү 1,0 млрд сом суммасында кредиттик ресурстарды сунуштоо менен кредиттик аукциондорду өткөрүүнү пландаштырат. 

Кредиттик аукциондорду өткөрүүнүн шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин тиешелүүлүгүнө жараша 2020-жылдын 18 жана 25-майында өткөрүү белгиленген отурумдарынын жыйынтыгы боюнча аныкталат. 

 


Датасы: 07.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу SWIFT компаниясынын коопсуздук боюнча «Shared Infrastructure Programme»* программасын ишке киргизүү боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында эл аралык сертификациядан ийгиликтүү өтүп, дүйнөнүн сертификациядан өткөн сервис бюролорунун тизмесине кирди. 

2018-жылы SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнүнүн базасында жана чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөрдүн жана которуулардын сапатын, коопсуздугун, ишенимдүүлүгүн жана туруктуулугун жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында СВИФТ сервис бюросу түзүлгөн. Мындай чечимди кабыл алуунун өзү Кыргыз Республикасынын финансы системасынын туруктуулугун жогорулатууга өбөлгө түзгөн. 

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнүнө туташуу кызматын көрсөткөн биринчи жана жападан жалгыз бюро болуп, Улуттук банктын СВИФТ сервис бюросу эсептелет. 

Сертификацияланган сервис бюролорунун тизмеси SWIFT компаниясынын www.swift.com расмий интернет сайтында төмөнкү шилтеме боюнча жарыяланган https://www.swift.com/about-us/partner-programme/shared-infrastructure-programme/service-bureau-directory

* Shared Infrastructure Programme SWIFT компаниясынын атайын талаптары белгиленген программасы, ал сапатты, коопсуздукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу менен SWIFT системасына туташуу сунушталган сервис бюролору үчүн алгылыктуу критерийлерди жана операциялар стандарттарын аныктайт. 


Датасы: 06.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуу Ата Мекендик согушта Улуу Жеңишке жетишкендигинин 75 жылдыгына арнап «Тарыхый окуялар» сериясындагы «Улуу Жеңишке 75 жыл» коллекциялык күмүш жана жез-никель монеталарын, ошондой эле ушул сериядагы «Элдик Апрель революциясына 10 жыл» коллекциялык жез-никель монетасын жүгүртүүгө чыгарды.  

«Улуу Жеңишке 75 жыл» монетасы 

Бир канча жылдар өтүп, кайсы бир окуялар тарых барактарынан өчсө дагы каардуу Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында канын, жанын аябай салгылашкан, өз элинин эркиндиги үчүн курман болгон баатырлардын жасаган эрдиктери кийинки муундардын эсинде түбөлүккө сакталат.  

Монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин тынчтыкты даңазалаган көгүчкөн түзөт (күмүш монетасында голограмма түрүндө берилген), анын арткы фонунда Кызыл Армиянын солдаттарынын жана офицерлеринин «Жеңиш автографтары» жазылган Рейхстаг дубалы чагылдырылган. Монетанын жогору жагында «Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе» жазуусу, ал эми төмөн жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925°), салмагы (28,28 г), ошондой эле монетанын номиналы (10) жана Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдигинен болгон сомдун графикалык белгиси С берилген. 

Монетанын арткы бетинде «75» деген сандын фонунда «28 Баатырдын эрдиги үчүн» мемориалдык комплексинин элеси түшүрүлгөн. Монетанын жогору жагында «Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе» жазуусу жана Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын төмөн жагында кайраттуулук менен эрдиктин символу катары гвоздика гүлү түстүү басма менен түшүрүлүп, монетанын чыгарылган жылы (2020) көрсөтүлгөн. 

Согуштун алгачкы жылдарында генерал-майор И.В. Панфилов командалык кылган 316-аткычтар дивизиясынын душмандарга каршы сокку урган беттеши чечүүчү жана маанилүү салгылашуунун бири болуп саналат, алардын катарында кыргыз элинин эр жүрөк уулдары да бар эле. 28 панфиловчулардын мындай эрдиктери согуш жылдарында өзгөчө чечүүчү ролду ойногон. Эр жүрөк баатырлардын артка тартпас кайраты менен эрдиктери эл арасында уламыштарга айланып, алардын ысымдары тарых барактарында өлбөс-өчпөс бойдон түбөлүккө сакталып калды. 1975-жылы салгылашуу болуп өткөн жерде  

«28 Баатырдын эрдиги үчүн» мемориалдык комплекси орнотулган, ал 28 панфиловчулардын катарында салгылашкан алты улуттун өкүлүнөн болгон жоокерлердин элесин чагылдырган алты монументалдык эстеликтен турат. 

 

 

 

«Элдик Апрель революциясына 10 жыл» монетасы Элдик Апрель революциясынын 10 жылдыгына арналып чыгарылган. 

Монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин 2010-жылдын 7-апрелинде болуп өткөн кайгылуу окуяларда курман болгондордун жаркын элесине арнап, Бишкек шаарынын Ала-Тоо аянтында орнотулган монументтин фрагменти түзөт. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Элдик Апрель революциясына 10 жыл» деген жазуу чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинде кыргыз улуттук оймо-чиймесинин фонунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазуу жайгаштырылган, ал эми төмөнкү бөлүгүндө монета чыгарылган жыл (2020) көрсөтүлгөн. 

 

 

 

Монеталардын мүнөздөмөсү 

 

Монетанын аталышы 

Номиналы 

Металлы 

Диаметри 

(мм) 

Салмагы (г) 

Сапаты 

Нускасы (даана) 

Сатуу баасы  

«Улуу Жеңишке 75 жыл»  

10 сом 

Ag 925°  

38,61 

28,28 

Proof 

1 000 

3 270 сом 

«Улуу Жеңишке 75 жыл» 

1 сом 

CuNi 

30,00 

12,00 

Proof-like 

5 000 

425 сом 

«Элдик Апрель революция-сына 10 жыл» 

1 сом 

CuNi 

30,00 

12,00 

Proof-like 

1 000 

815 сом 

 

Ар бир монета акрил капсуласына салынган жана өзүнчө таңгакталган. Коллекциялык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.  


Датасы: 30.04.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 29-апрелинде төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- №2020-П-12/25-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча убактылуу кошумча чаралар жөнүндө» токтом. Бул токтом Улуттук банктын айрым талаптарынын банктар тарабынан аткарылышын жеңилдетүүгө жана убактылуу токтотууга байланыштуу кабыл алынып, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого багытталган; 

- №2020-П-12/25-7-(НПА) «Коммерциялык банктар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө» токтом. Бул токтом активдерди классификациялоого карата атайын талаптарды белгилеп, банктарга өз ресурстарын мобилизациялоого өбөлгө түзөт жана Кыргыз Республикасынын калкынын иш жигердүүлүгүн колдоого мүмкүндүк берет. 

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 28.04.2020
Туруктуу шилтеме

 

Улуттук банк кредиттик төлөмдөрдүн мөөнөттөрүн жылдыруу, комиссиялык жана айыптык төлөмдөрдү алууга, туум чегерүүгө тыюу салуу боюнча түшүндүрмөлөрдү берет 

 

Коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу экономикалык терс кесепеттерди жөнгө салуу максатында колдонулуп жаткан чаралардын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 2020-жылдын 18-мартында өлкөнүн ишкер субъектилерин жана калкын колдоого, банк жана финансы системасынын туруктуулугун сактоого багытталган чечим кабыл алынган.  

Улуттук банктын бул чечими менен финансы-кредит уюмдарына карыз алуучуга кандай жеңилдиктер берилгендигине карабастан, кредиттик келишим шарттарын кайра карап чыгууда комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегерүүгө жана алууга тыюу салынган.  

Карыз алуучу кредит боюнча төлөмдөрдү убагында төлөй албаган же сумманын бир бөлүгүн гана төлөгөн учурда, ага үстөк айып (айыптык төлөм/туум) салууга тыюу салынган. 

Финансы-кредит уюмдарына карыз алуучулардын кредитти төлөө мөөнөтүн негизги суммасы боюнча да, чегерилген пайыздар боюнча да өз-өзүнчө же чогуу алганда кеминде 3 (үч) айга жылдыруу сунушталган. Мында карыз алуучунун финансы-кредит уюмунун алдындагы карызын кечүү эмес, төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу сунушталгандыгын белгилеп кетүү зарыл. Анткени бул коммерциялык банктардын аманатчылар алдындагы милдеттенмелерин аткаруу мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизет. 

Жарандардын көңүлүн «кредиттик тыныгуу» бул негизги суммага пайыздарды чегерүү токтотулду дегенди билдирбей тургандыгына бурабыз. Улуттук банктын сунуш-көрсөтмөсүндө негизги сумманы жана пайыздарды төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгы так белгиленген, мында коммерциялык банктардын бар милдеттенмелерине байланыштуу негизги суммага пайыздарды чегерүү токтотулушу мүмкүн эмес. 

Улуттук банктын сунуш-көрсөтмөсүнүн өзүнчө пунктунда белгилүү бир карыз алуучунун абалына, атап айтканда, анын бизнесинин абалына жана каржылоо булактарына баа берүү талабы белгиленген. Баа берүүнүн жыйынтыгында банк сунуш кылынып жаткан үч ай мезгилинен ашкан мөөнөткө кредитти реструктуризациялоо жана пролонгациялоо жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.  

Ошондой эле баа берүүдөн тышкары, жылдырылган мөөнөткө аманатчылардын депозитинин жайгаштырылган мөөнөтү да түздөн-төз таасирин тийгизерин эске алуу зарыл, себеби банк алардын каражаттарынын эсебинен кредит берет.  

Республиканын көптөгөн ишкерлери сыяктуу эле коммерциялык банктар да коронавирус инфекциясынан улам келип чыккан оор шарттарда өз бизнесин жүргүзүп жаткан ишкердик иштин субъектилери болуп саналат.  

Бүгүнкү күндө банк чөйрөсүндө 15000 жаран эмгектенет, алар өлкөбүздүн калкын финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылат. 

2020-жылдын 27-апрелине карата абал боюнча коммерциялык банктар тарабынан жалпы 46,5 млрд. сом суммасына 57 миң кредит реструктуризацияланган. Ошондой эле 24 млрд. сом суммасынын тегерегинде 25 миңге жакын билдирмелер банктар тарабынан кошумча каралууда.  

Бул маалыматта банктардын көпчүлүк кардарлары киргизилген чектөөлөргө байланыштуу банкка өз учурунда билдирме бере албай жаткандыгы эске алынган эмес. Ушуга байланыштуу Улуттук банк берилген арыздардын дагы көбөйүшүн жана өзгөчө абал токтотулгандан кийин да банктардын кредиттерди реструктуризациялашын болжолдойт. 

Кредит боюнча төлөмдөрдү төлөөдө кыйынчылыктар келип чыккан шартта, карыз алуучу финансы-кредит уюмуна кредиттик келишимдин шарттарын өзгөртүү (негизги сумма сыяктуу эле, пайыздар боюнча да төлөө мөөнөтүн жылдыруу, төлөө графигин өзгөртүү, төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу, пайыздык ченди төмөндөтүү ж.б.) өтүнүчү менен кайрылуусу зарыл.  

Финансы-кредит уюмдары, өз кезегинде, ар бир кредит боюнча өзүнчө жеке чечим кабыл алып, учурдагы жагдайга байланыштуу карыз алуучуларга кредиттик милдеттенмелерин жеңилдетүүгө мүмкүндүк берген ар түрдүү варианттарды сунуштайт (келишим шарттарын кайра кароо, төлөө мөөнөтүн жылдыруу).  

Коронавирус инфекциясынын жалпы жайылып кетүүсүнө жол бербөөгө байланыштуу жагдайдан улам кредитти төлөө мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө маалыматтар кредиттик бюролор тарабынан терс кредиттик маалыматка киргизилбейт. Ушуга байланыштуу келечекте кредит алууда финансы-кредит уюмдары кредиттерди төлөөнүн мөөнөтүн кечиктирүүнүн себептерине көңүл бурушат.  

Кабыл алынган чечимдер финансы-кредит уюмдарынын карыз алуучулары болуп саналган жеке адамдарга да юридикалык жактарга таркатылат. Ошол эле учурда кабыл алынган ченемдер коронавирус инфекциясынын жайылышына же ага каршы күрөшүү боюнча кабыл алынган чараларга байланыштуу тике же кыйыр түрдө финансылык кыйынчылыктарга туш болгон карыз алуучулардын төлөмдөрүнө гана карата колдонулат. 

Өзгөчө абал режими шартында финансы-кредит уюмдарына алардын расмий сайттары, электрондук почталары жана башка байланыш каналдары аркылуу аралыктан кайрылуу сунушталат.  

Улуттук банктын талаптарына ылайык, кардар банкка кайрылган ар бир учур кайрылуулар боюнча журналда катталат, ага ылайык финансы-кредит уюмдары карыз алуучулардын арыздарын карап чыгууга жана жооп жөнөтүүгө милдеттүү

Жогорудагы чаралар өлкөдөгү экономикалык жана социалдык абалга жараша Улуттук банк тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынганга чейин колдонулат.  

Кандайдыр бир суроолор пайда болгон же даттануу зарылдыгы жаралган учурда төмөндөгү телефондорго кайрылууну өтүнөбүз: 

Башкармалыктын аталышы 

Шаар коду, телефон номерлери 

Электрондук почтанын дареги 

Улуттук банктын  

борбордук аппараты 

0(555) 85 57 48 

0 (770) 73 73 49 

(0312) 61 04 86 (0312) 61 52 78 

mail@nbkr.kg 

Ош областтык башкармалыгы 

(03222) 48434 

(03222) 48375 

jsydykov@nbkr.kg 

Нарын областтык башкармалыгы 

(03522) 50442 

(03522) 50472 

uduyshenaliev@nbkr.kg 

Ысык-Көл областтык башкармалыгы 

(03922) 51251 

(03922)51247  

ftartykov@nbkr.kg 

Жалал-Абад областтык башкармалыгы  

(03722) 23884 

hakimbekov@nbkr.kg 

Талас областтык башкармалыгы 

(03422) 52270 

(03422) 52077  

iestebesov@nbkr.kg 

Баткен областындагы өкүлчүлүк 

(03622) 50446 

arazakov@nbkr.kg 

 


Датасы: 27.04.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын аткарбагандыгы үчүн «ЖОКОЙ кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 1997-жылдын 29-октябрындагы №1 лицензиясынын аракетин 2020-жылдын 28-апрелинен тартып убактылуу токтотту.  

«ЖОКОЙ кредиттик союзу» финансылык кооперативинин юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Ч. Айтматов көчөсү, № 52. 


Датасы: 24.04.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк тарабынан Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоор иштелип чыкты. Сунушталган өзгөртүүлөр коммерциялык банкты микрофинансылык компанияга кайра каттоо боюнча жана башка талаптарды камтыйт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2020-жылдын 22-майынан кечиктирбестен mtatybekova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 

 


Датасы: 23.04.2020
Туруктуу шилтеме

Комиссиялык жана башка төлөмдөрдүн тизмесинин жана өлчөмүнүн экономикалык жактан максатка ылайыктуулугун изилдөө, ошондой эле аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан кредиттерди берүүнүн алкагында комиссиялык жана башка төлөмдөрдү белгилөөдө адилеттүү ыкманы камсыз кылуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) иштелип чыкты. Мындан тышкары долбоордо күрөөнү баалоого карата талаптар белгиленет. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2020-жылдын 22-майынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 


Датасы: 23.04.2020
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктык төлөм карттарынан нак акча алууну, акчаларды которууну кошо алганда, өзгөчө абал режими шартында калктын банктык кызмат көрсөтүүлөргө муктаждыгын канааттандыруу максатында, 2020-жылдын 27-апрелинен тартып 30-апрелине чейин Бишкек шаарына жакын жайгашкан жаңы жана калктуу конуштарда саат 10.00дөн тартып 15.00гө чейин 14 көчмө кассасынын иши кайрадан ишке кире тургандыгын маалымдайт. Бишкек шаарына жакын жайгашкан калктуу конуштарда уюштурулган коммерциялык банктардын көчмө кассаларынын жайгашкан жери, иштөө тартиби жөнүндө маалымат төмөндө келтирилген.

 

Коммерциялык банктардын көчмө кассалары (2020-жылдын 27-апрелинен тартып 30-апрелине чейин)  

ИШТӨӨ ГРАФИГИ

 № 

Касса 

Дареги  

Иштөө режими 

Банктык операциялар тизмеги  

Банк 

Свердлов району 

1. 

«Ак-Тилек» көчмө кассасы 

«Ак-Тилек» конушу, Чалдабар көч. 2а (Свердлов районунун муниципалдык-аймактык башкармалыгынын имараты (МАБ-0)) 

саат 10.00 - 15.00 чейин 

Жеке адамдарды гана тейлөө:  

1) бюджетке төлөмдөрдү кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө

2) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

3) банктын кардарларынан алынган кредиттердин ордун жабуу эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу; 

4) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

5) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу). 

 

 

 

 

 

«ДКИБ» ЖАК 

0312 610610 

2. 

«Энесай» көчмө кассасы 

«Энесай» конушу, 10-көчө, 36-үй (МАБ 21). 

саат 09.00 - 16.00 чейин    

1) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

2) кредиттин ордун жабуу; 

3) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу); 

4) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

 

 

 

«Бакай Банк» ААК 

0312 610061 

0554 006111 

3. 

«Красный Строитель» көчмө кассасы 

«Красный Строитель» конушу, Ден көч., коомдук сейил бактын ичинде милиция участогунун пунктунун имараты  

саат 9.30 - 12.00 чейин 

1) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу);  

2) кредиттин ордун жабуу;  

3) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү;  

4) жеке адамдар үчүн акча которуулар. 

 

 

 

«КБ КЫРГЫЗСТАН» ААК 

0312 613333 

4. 

«Дордой-2» көчмө кассасы 

«Дордой-2» конушу 8-көчө, милиция участогунун пунктунун имараты 

саат 12.30 - 15.00 чейин 

5. 

«Келечек» көчмө кассасы 

Елебесов көч., 316/5,  №8 милиция участогунун пункту, №7 милициянын шаардык бөлүмү, мобилдик касса 

27-апрель, 29-апрель, 1-май  

саат 10.00 - 15.00 чейин 

1) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

2) банктын кардарларынан алынган кредиттердин ордун жабуу эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу; 

3) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

4) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу). 

 

 

«Дос-Кредобанк» ААК 

0312 986989 

Биринчи май району 

6. 

«Азиз базары» көчмө кассасы 

«Азиз» базарындагы контейнер  

саат 9.00 - 15.00 чейин 

1) нак акча каражаттарын алуу жана POS-терминалдар аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, эмгек акыларды жана социалдык жөлөк пулдарды берүү); 

2) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

3) акча каражаттарынын аныктыгын текшерүү жана нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

4) бюджетке төлөмдөрдү кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө

5) банктын кардарларынан алынган кредиттердин ордун жабуу эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Керемет Банк» ААК 

0312 554444 

7. 

«Ак Босого» көчмө кассасы 

«Ак Босого» конушу, милиция участогунун пунктунун имараты 

8. 

«Калыс-Ордо» көчмө кассасы 

«Калыс-Ордо» конушу, 109-көчө, 6-имарат (Биринчи май районунун Милиция участогунун пунктунун имараты) 

саат 10.00 - 15.00 чейин    

1) РOS-терминал аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү берүү). 

«Финка Банк» ЖАК 

0312 440440 

9. 

«Мурас-Ордо» көчмө кассасы 

«Мурас-Ордо» конушу, 19-көчө (№17 милиция участогунун пунктунун имараты, Биринчи май районунун №5 милициянын шаардык бөлүмү

саат 9.30 - 15.30 чейин 

1) эсеп ачуусуз акча которууларды жүзөгө ашыруу (филиалдар аралык, акча которуу системалары боюнча); 

2) POS-терминал аркылуу банктык төлөм карттарынан пенсияларды, эмгек акыларды жана жөлөк пулдарды берүү);  

3) валюта алмашуу операциялары; 

4) толуктоолорду кабыл алуу/«Оптима Банк» ААКта ачылган эсептен аманаттарды берүү.  

«Оптима Банк» ААК 

0312 90 59 59 

Ленин району 

10. 

«Ак-Ордо» көчмө кассасы 

«Ак-Ордо» конушу, Гагарин көч. номери жок (Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын №24 милиция участогунун пунктунун имараты) 

саат 09.00 - 16.00 чейин 

1) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

2) кредиттин ордун жабуу; 

3) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу); 

4) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү.  

«Айыл Банк» ААК 

0556 680000 

11. 

«Ак-Өргө» көчмө кассасы 

«Ак-Өргө» конушу Омуракунов көч., 60 (Ашар көч. кесилишинде) 

28-апрель, 30-апрель 

саат 10.00 - 15.00 чейин 

1) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

2) банктын кардарларынан алынган кредиттердин ордун жабуу эсебине төлөмдөрдү кабыл алуу; 

3) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

4) банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (нак акча алуу). 

«Дос-Кредобанк» ААК 

0312 98 69 89 

12. 

«Арча-Бешик» көчмө кассасы 

«Арча-Бешик» конушу, Чортеков көч., 469 (Жайыл баатыр көч. кесилишинде) («Арти» дүкөнү

саат 10.00 - 15.00 чейин    

1) pos-терминал аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү берүү); 

2) кредиттердин ордун жабуу эсебине кардарлардан төлөмдөрдү кабыл алуу; 

3) жеке адамдар үчүн акча которуулар; 

4) «Элсом» капчыгын толуктоо жана нак акча алуу; 

5) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

«КИКБ» ЖАК 

0312 620101 

13. 

«Ала-Тоо» көчмө кассасы 

Жоон-Дөбө көч., 30 (№1 милициянын шаардык бөлүмүнүн имараты) 

саат 10.00 - 15.00 чейин 

1) РOS-терминал аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү берүү). 

«РСК Банк» ААК 

0312/552 91111 

Октябрь району 

14. 

«Кара-Жыгач» көчмө кассасы 

«Кара-Жыгач» конушу, Исакеев көч., 36/6 (№6 милиция участогунун пунктунун имараты) 

саат 10.00 - 15.00 чейин 

1) эсеп ачуусуз акча которууларды жүзөгө ашыруу (филиалдар аралык, акча которуу системалары боюнча); 

2) РOS-терминал аркылуу банктык төлөм карттар боюнча операцияларды жүргүзүү (пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү берүү); 

3) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү

4) толуктоолорду кабыл алуу/«ФКБ» ААКта ачылган эсептен аманаттарды берүү

5) кредиттердин ордун жабуу эсебине кардарлардан төлөмдөрдү кабыл алуу. 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

0(312) 30-30-14, 30-35-10, 30-34-87, 30-34-12, 443-443 

 

* Коммерциялык банктардын чыгуу кассаларынын иш тартиби жөнүндө толук маалымат алуу үчүн коммерциялык банктарга кайрылыңыз.