Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 04.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кредитти берүүдө күрөөлүк мүлктү баалоо боюнча талаптарды, банктардын башка кыймылсыз мүлк менен иш алып баруусу жана активдерди классификациялоо боюнча талаптарды өркүндөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 28-декабрында №2020-П-12/75-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилди: 

- «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартиби; 

- Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобо; 

- «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 31.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы криптовалюталарды жөнгө салуу маселеси боюнча анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча аналитикалык каттын долбоорун, «Криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө» жана «Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорлорун (мындан ары долбоорлор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоорлор Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк» / «Банк иши тууралуу мыйзамдар» / «Талкууга сунушталган мыйзам долбоорлору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Кызыкдар болгон тараптар долбоорлор боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 10-февралынан кечиктирбестен жөнөтүүсү, электрондук версиясын кошумча sabdygaziev@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 30.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо үчүн коммерциялык банктардан маалымат алуу максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 23-декабрында № 2020-П-12/73-10-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомдо ликвиддүүлүк ченемдерин (К3.1, К3.2) эсептөө тартибин өзгөртүү жана сандык көрсөткүчтөрдүн негизинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга алардын системалуу маанилүүлүгү жөнүндө билдирүүсү тууралуу ченемди киргизүү каралган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Талас областы, Манас району, Тараз-Покровка-Кайыңды автотрассасынын 0+0,070 км. дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Кербен-Алтын булак» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 1-мартындагы № 5868 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 28-декабрынан тартып 2021-жылдын 6-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн бир алмашуу бюросуна 55 000 сом өлчөмүндөгү айып салынган. 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

Финансы-кредит уюмдарынын реструктуризацияланган кредиттерин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерин классификациялоо боюнча талаптарды өркүндөтүү, ошондой эле мүлк укуктары таркатылган активдерди классификациялоого карата талаптарды белгилөө максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 23-декабрында №2020-П-12/73-11-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилди: 

- «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 28.12.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы АКБ «Толубай» жабык акционердик коому тарабынан АКБ «Толубай» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдыразаков Надырбек Абдыкеримовичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Маматов Кайрат Адамкалиевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 25-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

 


Датасы: 25.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-декабрында Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдары жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин отуруму болуп өттү 

 

2020-жылдын 25-декабрында министрликтердин жана ведомстволордун, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин өкүлдөрүнүн катышуусу менен 2016-2020-жылдары Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин отуруму онлайн форматында өттү. Анын жүрүшүндө калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуунун туруктуу системасын түзүүгө тиешелүү маселелер каралды. 

Жолугушуу учурунда Улуттук банктын төрагасы: «Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруунун алкагында натыйжалуу чаралар жетиштүү кабыл алынганын, мында ар бир катышуучу аталган программаны ишке ашыруу үчүн өзүнүн ыйгарым укуктары менен компетенциясынын чегинде олуттуу салымын кошо алганын» белгиледи.  

Отурумдун акырында Улуттук банктын төрагасы өз ара кызматташтыкта үзүрлүү иш алып баргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына, министрликтер менен ведомстволорго, бейөкмөттүк жана коммерциялык уюмдарга, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесине, Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясына ыраазычылык билдирип, GIZ, Дүйнөлүк банктын IFC тобу, Sparkasse фонду сыяктуу эл аралык уюмдардын ж.б. Программаны ишке ашырууга кошкон салымын, көрсөткөн жардамын баса белгиледи. 

 

 

 


Датасы: 25.12.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» ченемдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында жана кредит келишимдерин түзүүдө жана банктык эсептерди (депозиттерди) ачууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын маалымат тутумдарынан электрондук түрдө маалымат алуу бөлүгүн тактоо максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 26-январынан кечиктирбестен ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 25.12.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бакай Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Бакай Банк» ААК Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Сатарова Нургуль Женишбековнанын талапкерлигине 2020-жылдын 24-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды»; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Керемет Банк» ААК башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Шамкеева Гульзат Анарбекованын талапкерлигине 2020-жылдын 24-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды». 

 


Датасы: 24.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-декабрында Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2020-жылдын 25-декабрынан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими узартылгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. 

Абдулдабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 23.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-декабрында берилген арызга ылайык, Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, 14/1 дареги боюнча жайгашкан КЖК «Жасмин-Север» күрөөкананын алмашуу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды: 

Толук маалымат алуу үчүн Талас областтык башкармалыгынын көзөмөл бөлүмүнө, 5-20-77, 5-23-77 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 


Датасы: 21.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААК Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Соломко Оксана Павловнанын талапкерлигине 2020-жылдын 17-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 

 


Датасы: 16.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги), кредиттердин ордун камсыздоо менен жабуу, банктардын кредиттик тобокелдиктерин төмөндөтүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзө тургандыгын, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан сунуштарды кабыл ала тургандыгын билдирет.  

Долбоор экономикалык ченемдер жана Улуттук банктын талаптары боюнча коммерциялык банктардын ишин жөнгө салууга, коммерциялык банктардын ишине мүнөздүү болгон тобокелдиктерди тескөөгө багытталган.  

  

1. Проблемалар жана негиздер  

Сунушталган жөнгө салуу төмөнкүлөрдү чечүүгө багытталган: 

- банк системасынын туруктуулугун чыңдоо, банктардын, анын ичинде, системалуу мааниге ээ банктардын капиталдарынын сапатын жогорулатуу проблемалары; 

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин эл аралык стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура эмес келүү проблемалары.  

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты банк системасынын туруктуулугун жана банктардын капиталдарынын сапатын жогорулатуу, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын банктык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча эл аралык стандарттарга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- жергиликтүү банктарды Евразия экономикалык бирликтин жалпы финансы рыногун түзүүнүн алкагында атаандашууга жөндөмдүүлүгүн күчөтүү

- кардарлардын санын көбөйтүүгө жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүн көбүрөөк камтууга багытталган техникалык жана программалык продукттарды сатып алууга, жаңы банктык продукттар менен кызмат көрсөтүүлөрдү киргизүүгө банктарга дем берүү

- банктардын ишиндеги тобокелдиктерди төмөндөтүү

- банктардын финансы жана экономикалык каатчылыктардан пайда болгон тышкы таасирлерге дуушар болушун азайтуу. 

Мындан тышкары, капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттеринин маанилерин көбөйтүүгө тиешелүү жагындагы сунушталган жөнгө салууну 2023-жылы киргизүү пландаштырылууда. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү: Материалдык эмес активдердин реалдуу наркын аныктоо дайыма эле мүмкүн боло бербегендиктен, материалдык эмес активдерди биринчи деңгээлдеги капиталдан алып салууда капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештик) боюнча экономикалык ченемдерин банктар туура эмес эсептеп алган жагдайдын жаралышы. 

  

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар мүнөздөмөсү жана санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардын ишине, адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААК, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар сыяктуу өзүнчө банк эмес финансы-кредит уюмдарына тиешелүү.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Финансы-кредит уюмдарынын чыгымдары учурда минималдуу болот, себеби болжолдонуп жаткан жөнгө салуу ички документтерди жөнгө салуучунун ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү боюнча убакытты сарптоого байланыштуу олуттуу чыгашаларды талап кылбайт.  

Мындан тышкары, сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардан мурда келип түшкөн төмөнкү маселелер боюнча сунуштарды эске алат:  

- левераж коэффициентинин формуласын эсептөө, анын ичинде эл аралык стандарттарга ылайык баланстан тышкаркы милдеттенмелерди эсептөө боюнча; 

- материалдык эмес активдерден техникалык жана программалык продукттар менен байланышкан активдерди алып салуу, бул өз кезегинде, банктарга кардарларынын санын көбөйтүүгө, банктык жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүн көбүрөөк камтууга дем берет. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын чыгымдары мамлекеттик органдын ишин ишке ашырууга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

zhnarynbekkyzy@nbkr.kg 

aatyshova@nbkr.kg  

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2020-жылдын  

31-декабрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын 8-январынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 11.12.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы 

Кыргыз Республикасындагы акча-кредит саясатынын негизги багыттары 

жөнүндө студенттерге айтып берди 

 

2020-жылдын 11-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов "Манас" кыргыз-түрк университетинин Жогорку кесиптик мектебинин студенттери үчүн "Кыргыз Республикасындагы акча-кредит саясатынын негизги багыттары" деген темада лекцияны онлайн форматында өткөрдү

Лекциянын жүрүшүндө Улуттук банктын төрагасы студенттерге акча-кредит саясатынын инструменттери жөнүндө кеңири айтып берди, ошондой эле "Кыргыз Республикасынын экономикасын узак мөөнөткө туруктуу өнүктүрүү үчүн макроэкономикалык туруктуулуктун негизги элементтеринин бири болуп саналган, баа туруктуулугуна жетишүү жана инфляциялык жагымдуу чөйрөнү калыптандыруу максатында, Улуттук банк акча-кредит саясатын жүргүзөт" деп, белгиледи Т.Абдыгулов. 

Мындан тышкары, Улуттук банктын төрагасы акча-кредит саясатынын инструменттерин өркүндөтүү чараларына токтолду: “Орто мөөнөткө каралган келечекте биз инфляцияны таргетирлөө режимине акырындык менен өткөрүү тапшырмасын коюп жатабыз.".  

Жолугушуунун жыйынтыгында Т.Абдыгулов лекция угуучулардын суроолоруна жооп берип, жаш муунга өздөрү тандаган тармак боюнча кесипкөй адис болуп өсүп чыгуусуна каалоо тилегин айтты. 

Өз кезегинде, "Манас" кыргыз-түрк университетинин Жогорку кесиптик мектебинин жетекчилиги менен студенттери Улуттук банктын төрагасына кызыктуу лекция окуп бергенине ыраазычылык билдиришти. 

 

 

 


Датасы: 10.12.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода комплекси, Шымкент токтотуу жайы, № 3 «Т» дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Аман ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 17-июлундагы № 5915 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 9-декабрынан тартып 15-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Суеркулов көчөсү, «Оберон» базары, №31 күркө дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «КЭШ АП» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 14-мартындагы № 5876 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 10-декабрынан тартып 16-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода комплекси, борбордук өтмөк, №17 А/Б контейнер дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Лимон ЛТД» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 5-ноябрындагы № 5834 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 9-декабрынан тартып 15-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 08.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзө тургандыгын, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан Улуттук банктын таасир этүү чараларына тиешелүү колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү жагында сунуштарды кабыл ала тургандыгын билдирет.  

Бул багыттагы ченемдер бирдей түшүнүк берүүсүн жана колдонулушун камсыз кылуу максатында, долбоордо таасир этүү чаралары, анын ичинде тике банктык көзөмөл режими боюнча айрым талаптарды тактоо сунушталат.  

  

1. Проблемалар жана негиздер  

Таасир этүү чаралары боюнча, анын ичинде тике банктык көзөмөл режими боюнча колдонуудагы ченемдерди өркүндөтүү төмөнкү проблемаларды чечүүгө багытталган: 

- банктардын таасир этүү чараларынын айрым ченемдерин туура эмес түшүнүүсүнөн улам, Улуттук банктын таасир этүү чаралары боюнча талаптарын талаптагыдай аткарбоо тобокелдиктери; 

- тике банктык көзөмөл режими боюнча талаптардагы кемчиликтерди жана калтырып кетүүлөрдү четтетүү

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты таасир этүү чаралары боюнча талаптарды өркүндөтүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- таасир этүү чараларына, анын ичинде тике банктык көзөмөл режими боюнча чараларга тиешелүү ченемдик базанын сапатын жогорулатуу; 

- жөнгө салуучунун банктардын ишин натыйжалуу жөнгө салуусу; 

- таасир этүү чаралары боюнча айрым ченемдерди түшүнүү жана колдонуу жагында жөнгө салуучу менен банктар ортосунда пикир келишпестиктердин келип чыгуу тобокелдиктерин кыскартуу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларды жаратпайт, анткени ал колдонуудагы таасир этүү чаралары боюнча талаптарды өркүндөтүүгө багытталган, бул өз кезегинде, банктык көзөмөлдү жүзөгө ашырууда жөнгө салуучу менен банк ортосундагы пикир келишпестиктерден алыс болууга мүмкүндүк берет. 

  

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар мүнөздөмөсү жана санына баа берүү 

Мындай жөнгө салуу коммерциялык банктарга, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКка, кредиттик союздарга, «Кепилдик фонду» ААКка, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата таркатылат.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго учурабайт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдөн улам Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

 

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечим чыгарууну талап кылган көрсөтүлгөн проблемалар туура деп саналабы; 

- бул максат жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

nzhaparkulova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2020-жылдын  

22-декабрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2020-жылдын  

29-декабрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 04.12.2020
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аралыктан банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын маалымдайт.  

Мында, Улуттук банктын электрондук документтерди кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кредит берүү лимиттерин жогорулатуу каралган.   

  

1. Проблемалар жана негиздер.   

Банктык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонуучулардын мүмкүн болушунча кеңири чөйрөсү үчүн иштеп чыгуу жана кеңейтүү үчүн технологиялардын колдонулушу атаандаштыкка кыйла жөндөмдүү жана инновациялык финансы секторун өнүктүрүүгө жана финансы системасынын бүтүндүгүн камсыз кылууга өбөлгө түзүүгө тийиш. 

Ошондой эле учурда эпидемиологиялык кырдаал жарандардын кыймылына жана байланышына атайын талаптарды колдонууну шарттап жаткандыгын эске алуу зарыл. Буга ылайык, кардарларды тейлөөнү аралыктан тейлөө каналдарына өткөрүү чараларын көрүү зарыл. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  технологиялардын жана бизнестин өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү, тобокелдиктерди минималдаштыруу, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо.  

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун келечектеги пайдалуу жана артыкчылыктуу жактарына баа берүү:  

- инновациялык технологиялардын өнүгүшүнө түрткү берүү, бизнес-коомчулук үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү;  

- аралыктан тейлөө каналдарын өнүктүрүүгө түрткү берүү.  

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон кесепеттерге баа берүү:  

- банктардын ишин уюштуруунун технологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу, сунушталган жөнгө салууну ишке ашыруу үчүн жетиштүү деңгээлде корголбогон механизмдерди колдонуу. 

  

5. Сунушталып жаткан жөнгө салууда каралган жактар  ишкердик субъектилердин санын баалоо жана алардын өзгөчөлүктөрү

Жөнгө салынуучу механизм Кыргыз Республикасынын айрым коммерциялык банктарында гана сунушталат. Ченемдик укуктук актылардын талаптары такталгандан кийин көп банктарга жайылтууга болот. 23 коммерциялык банкта ишке ашырылышы мүмкүн. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууда каралган жактар аны жүзөгө ашырууда дуушарланышы ыктымал болгон кошумча чыгашаларды жана пайданы болжолдуу баалоо 

Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени бул сунуш ишти уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган.  

Ишкерлер үчүн пайдалуу жагы:  

- аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

- укуктук жактан белгисиздик деңгээли төмөндөйт.  

  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдө Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайда алуусун болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын сарптоолору мамлекеттик органдардын ишине бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу бул проблемаларды чечүүгө болобу; 

- белгиленген максатка жетүү үчүн маанилүүбү жана негиздүүбү

- сунушталып жаткан жөнгө салуу белгиленген проблемаларды чечүүдө артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алуудан улам кандай пайда алууга болот жана анын артыкчылыктары;  

- сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алууда кандай тобокелдиктер жана кесепеттер келип чыгышы мүмкүн;  

- проблемаларды чечүүнүн альтернативалуу, кыйла натыйжалуу жолдору барбы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин пикириңиз. 

  

Бул маалыматты талкуулоо үчүн каралган мөөнөт жана байланышуу үчүн маалыматтар  

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат:  

   

- электрондук почта аркылуу 

ukulmanbetov@nbkr.kg   

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2020-жылдын 17-декабрына чейин  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2020-жылдын 24-декабрына чейин  

 

 


Датасы: 04.12.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк 2020-жылдын 13-ноябрындагы ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча криптовалюталарды сатып алуу-сатуу (алмаштыруу) кызматтарын сунуштаган (криптовалюталар менен операциялар) субъектилердин ишин жөнгө салууну киргизүү/ өзгөртүү боюнча жумуштардын улантыларын билдирет.  

Сунуштардын жана жооптордун реестри Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg / Банк тууралуу / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Талкууга сунушталган мыйзам долбоорлору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 03.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын башкы бухгалтердин орун басары кызмат ордуна сунушталган Резаева Виктория Евгеньеванын талапкерлигине 2020-жылдын 03-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 02.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн, «Nur International Trade» (Нур Интернейшнл Трейд) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 10-ноябрындагы № 3016101115 лицензиясын 2020-жылдын 02-декабрынан тартып кайтарып алды. 


Датасы: 01.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, банктардын ишине тобокелдикти аныктоого багытталган көзөмөл жүргүзүү ыкмаларын өркүндөтүү, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү жана калктын банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында, 2020-жылдын 25-ноябрында № 2020-П-12/67-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 01.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 5,0 пайыз деңгээлинде калтырды  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 30-ноябрында эсептик ченди (негизги ченди) 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул чечим 2020-жылдын 1-декабрынан тартып күчүнө кирет.  

Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Эл аралык уюмдардын базалык болжолдоосу боюнча дүйнөлүк экономиканын калыбына келиши бирдей эмес деңгээлде болуп, калыбына узак убакытта келери жана белгисиз жагдайлар менен коштолушу күтүлөт. Дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторунда волатилдүүлүк сакталууда.  

Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келиши тышкы жана ички терс факторлордун таасиринен кыйла басаңдаган. Ошондой эле экономиканын дээрлик бардык секторлорунда өндүрүш көлөмүнүн кыйла төмөндөшү уланууда. Экономиканын туруктуу экономикалык өсүү траекториясына кайтышы көбүнчө өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга, соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын калыбына келүү тездигине, ошондой эле дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторундагы баалардын динамикасына жараша болот.  

Дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда Кыргыз Республикасы тарабынан импорттолуучу негизги азык-түлүк товарларына баанын жогорулашы байкалууда. Бул фактор, өлкөгө товарлар импортунун логистикасынын татаалданышы менен катар эле, коңшу өлкөлөрдүн жергиликтүү этке болгон суроо-талабынын өсүшү, ошондой эле дүйнө жүзүндөгү АКШ долларынын курсунун жогорулаган тенденциясы инфляция арымынын бир аз тездешине шарт түзгөн. Жылдык инфляциянын көрсөткүчү 2020-жылдын ноябрь айында (жыйырмасында) 7,9 пайызды түзгөн. Учурдагы экономикалык шарттарда инфляциянын орточо маанисинин 2020-жылдын акырына чейин бир маанидеги чекте сакталышы жана убактылуу тездеши күтүлөт.  

Жалпысынан, акча-кредит секторунун абалы олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банктын эсептик чени менен жалпы багытта болуп, белгиленген пайыздык чектин алкагында өзгөрүүсүн улантууда. Ошондой эле, банктар аралык кредит рыногундагы жигердүүлүк сакталып, кредит портфелинин жана депозиттик базанын өсүшү да уланууда.  

Ички валюта рыногунда өтүп жаткан жылдын ноябрь айында чет өлкө валютасына болгон сунуштан ага карата суроо-талаптын жогорулагандыгы байкалган. Тышкы факторлор, атап айтканда, товардык-чийки зат рынокторундагы волатилдүүлүк, COVID-19 пандемиясынан улам бир катар өлкөлөргө чектөөлөрдү кайрадан киргизүүгө жана ага байланыштуу глобалдуу экономикадагы терс натыйжалар улуттук валютанын курсуна басым көрсөтүү факторлорунан болгон жана ал алмашуу курсунун кескин өзгөрүүлөрүн жөнгө салуу үчүн Улуттук банк тарабынан валюталык интервенцияларды жүргүзүүнү шарттаган.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана түптөлүп жаткан ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Мында, жалпысынан акча-кредит саясатынын инструменттери экономиканын реалдуу секторуна түрткү берүүгө багытталат.  

Улуттук банк туруктуу негизде инфляциянын тышкы жана ички таасир этүү факторлоруна баа берип, экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын колдонот. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк алардын кесепетин жөнгө салуу үчүн жетиштүү инструменттерге ээ.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 25-январында өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздар) 


Датасы: 30.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 25-ноябрында № 2020-П-12/67-3-(НПА) «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) эсептери боюнча пайданы/чыгымды бөлүштүрүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомун (мындан ары токтом) кабыл алды. 

Токтом, сунушталып жаткан операциялардын ачык-айкындуулугун жана кардарлардын акча каражаттарын жайгаштыруудан алынган пайданы/чыгымды бөлүштүрүүнү стандартташтыруу жолу аркылуу аманатчылардын ишенимин арттыруу, ошондой эле ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктар тарабынан түзүлгөн каржылоо портфелдерин жана аманаттарын тескөө талаптарын белгилөө максатында кабыл алынган. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук актылар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 30.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 1-декабрынан тартып «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» сериясынын «Кыргыз күрөш» коллекциялык күмүш жана жез-никель монеталарын жүгүртүүгө чыгарат. 

«Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» сериясынын «Кыргыз күрөш» коллекциялык монеталары улуттук спорттун түрүн жандандыруу жана даңазалоо максатында чыгарылган жана IV Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган.  

Кыргыз күрөш кыргыз элинин улуттук спорт оюндарынын байыркы түрлөрүнүн бирине кирет, мында беттешкен эки тарап атаандашын эки кол менен курунан кармап күрөшөт.  

Эл арасында айтылган уламыштар, үлгү-насаат кептер жана тарыхый даректүү булактар аты таанылган балбандар жөнүндө көптөгөн маалыматтарды камтыйт. Ал эми күрөштүн өзү салттуу маданияттын бир бөлүгүнө айланып, азыркы учурда да өзүнүн ээлеген маанилүү ордун жоготпой келет. Курду кармап күрөшүү көчмөндөрдүн салттуу спорт оюндарынын ичинен башкы оюндардын бири. Ушул себептен «Кыргыз күрөш» Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өткөрүлүүчү мелдештердин тизмесине киргизилген жана спорт программасынын ичинен көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан эң эле кызыктуу оюндардын түрлөрүнүн бири болуп саналат.  

 

Монетанын сүрөттөлүшү 

 

Көрүүчүлөрдүн, боз үйлөр менен тоолордун фонунда күрөшүп жаткан балбандар монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түзөт. Монетанын жогору жагында Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын логотиби жана «Кыргыз күрөш / Kyrgyz kurosh» жазуусу түшүрүлгөн. Монетанын оң жагында номиналы (10 сом) көрсөтүлгөн. Монетанын төмөн жагында улуттук оюулар түшүрүлүп, металлдын сапат белгиси (Ag 925°) жана салмагы (31,10 g) берилген.  

Монетанын арткы бетинде күндүн сүрөттөлүшү түрүндөгү оюу-чийменин ичинде Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына кирген улуттук оюндардын ар кандай түрлөрү чагылдырылган. Ал эми оюу-чийменин ортосунан күрөшүп жаткан балбандардын сүрөтүн көрүүгө болот. Монетанын оң жагында Кыргыз Республикасынын герби жайгаштырылып, монетанын чыгарылган жылы (2020) көрсөтүлгөн. Ал эми сол жагында «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары / World nomad games» жазуусу түшүрүлгөн.  

Ар бир күмүш монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган. Ар бир жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана чөнөктүү таңылчактарга салынган.   

Бардык коллекциялык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

Монетанын мүнөздөмөлөрү 

 

Аталышы 

Номиналы 

Металлы  

Өлчөмү (мм) 

Салмагы (г) 

Сапаты 

Нускасы (даана) 

Сатуу баасы (сом) 

«Кыргыз күрөш» 

10 сом 

Күмүш 

38,61*38,61 

31,10 

Proof 

1 000 

2 965  

1 сом  

Жез -никель 

30,00*30,00 

12,00 

Proof-like 

5 000 

620  


Датасы: 27.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Робин Орд-Смит мырза жетектеген Кыргыз Республикасынын Бизнес-омбудсмен институтунун делегациясынын жолугушуусу болуп өттү

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Бизнес-омбудсмен институтунун ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилип, кызматташуу мамилелерин түзүү маселелери талкууланды. 

 

 


Датасы: 27.11.2020
Туруктуу шилтеме

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Нестеренко Наталья Николаевнанын талапкерлигине 2020-жылдын 26-ноябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды»

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Уманкулов Аалы Болотовичтин талапкерлигине 2020-жылдын 26-ноябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды». 

 


Датасы: 27.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-ноябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык акча которуу системаларынын операторлору катары төмөнкү юридикалык жактардын каттоосу жокко чыгарылды: 

1. Xpress Money Services Limited компаниясынын Xpress Money системасы; 

2. CEL.INT Ltd компаниясынын Sigue Money Transfer жана «ФОРСАЖ» системалары; 

3. «Народный банк» АКтын «НАРОДНАЯ» системасы. 

Жогоруда аталган жактардын каттоосу, ушул компаниялар жайгашкан өлкөлөрдүн финансылык көзөмөл боюнча иштин ушул түрүн лицензиялоочу/жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу органдары тарабынан буга чейин акча которуу системаларынын операторлорунун ишин жүзөгө ашыруу укугуна берилген уруксат берүү документтеринин (лицензиялары/сертификаттары/каттоо жөнүндө күбөлүктөрү жана/же башка) кайтарылып алынгандыгына/жокко чыгарылгандыгына байланыштуу жокко чыгарылды. 

Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуу системалары боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган жана Улуттук банкта катталган операторлордун реестри менен Улуттук банктын расмий сайтынан «Банктын милдеттери»/«Төлөм системасы»/«Акча которуу системасынын операторлору» бөлүгүнөн таанышсаңыздар болот. 

 


Датасы: 20.11.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 2020-П-14/66-6-(ПС) токтому менен Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 2020-П-14/20-2-(ПС) «Коммерциялык банктардын, төлөм уюмдарынын, төлөм системаларынын операторлорунун Кыргыз Республикасын Улуттук банкына электрондук форматта төлөм системасы боюнча отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө чечим кабыл алынды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Банк иши тууралуу мыйзамдар»/«Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган жана расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 18-ноябрында Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө № 2020-П-14/66-5-(ПC) токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Банк иши тууралуу мыйзамдар»/«Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 20.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 19-ноябрында «Керемет Банкы» ААКтын Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна «Керемет Банкы» ААК тарабынан сунушталган Душеналиев Сейтек Кубанычбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 20.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-ноябрындагы чечими менен «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомуна башка эмитенттердин стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдары жана жогорку сапат белгисине ээ банк күмүшүнөн, алтынынан жана платинасынан даярдалган монеталар менен нак формада операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берилгендигин билдирет. 

 


Датасы: 19.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор милдеттүү камдык талаптар боюнча ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү максатында даярдалган. Долбоордун алкагында төмөнкүлөр каралат: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан милдеттүү камдык талаптарды сактоо үчүн каралган камдык активдердин курамын директивдүү кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү

- форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышынан улам милдеттүү камдык талаптардын аткарылбай калышы үчүн айыптык санкцияларды колдонбоо мүмкүнчүлүгүн киргизүү

- техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү

Ошол эле учурда, акча-кредит саясатынын бул инструментинин концептуалдык аспектилери мурдагыдай эле калууда. 

Бул долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы долбоорго карата сын-пикирлерди жана сунуштарды 2020-жылдын 21-декабрынан кечиктирбестен amambetkulkyzy@nbkr.kg и bkudaiberdieva@nbkr.kg электрондук даректери боюнча (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүнү өтүнөт. 

 


Датасы: 19.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт.  

Токтом долбоору банктардын милдеттенмелеринин мөөнөттүү түзүмүнө карата милдеттүү камдык талаптардын нормаларын дифференциациялоону киргизүү үчүн коммерциялык банктардын милдеттенмелери боюнча толугураак отчеттук маалыматты топтоо максатында иштелип чыккан.   

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 21-декабрынан кечиктирбестен rkerimkulova@nbkr.kg жана balymkulova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 17.11.2020
Туруктуу шилтеме

Банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын карыз алуучуларына мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө  

 

Кыргыз Республикасынын финансы-кредит уюмдарынан кредит алган жана COVID-19 коронавирус инфекциясынан улам келип чыккан эпидемиологиялык жана социалдык жагдайга байланыштуу экономикалык оор жагдайга туш болгон карыз алуучуларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү, ошондой эле өлкөнүн банк жана финансы системаларынын туруктуулугун сактоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-ноябрындагы №552 токтому менен (мындан ары Өкмөттүн токтому) карыз алуучуларды кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотуу чечими кабыл алынган.  

Өкмөттүн жогоруда аталган токтомуна ылайык, 2020-жылдын 1-октябрына чейин 100 000 (жүз миң) сомдон ашпаган өлчөмдө банктардан жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынан (кредиттик союздардан, лизинг компанияларынан жана күрөөканалардан тышкары) (мындан ары ФКУ) кредит/каржылоо алган карыз алуучулар 2020-жылдын декабрь айында жана 2021-жылдын январь-февраль айларында чегерилген пайыздарды/үстөк бааларды төлөөдөн бошотулат.  

Мында, кредит боюнча төлөө графигине ылайык 2020-жылдын ноябрь айы үчүн чегерилген кредит боюнча пайыздар/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк баалар төлөнүүгө тийиш. 

Өкмөт тарабынан субсидиялануучу кредит боюнча пайыздардын/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк баалардын жалпы суммасы болжолу менен 1,2 млрд сомду түзөт.  

Улуттук банк 2020-жылдын 1-декабрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине (мындан ары - Финансы министрлиги) ФКУлардын жыйынтыкталган реестрин тапшырат, андан кийин Финансы министрлиги алар менен карыз алуучулардын кредиттери боюнча чегерилген пайыздарды/үстөк бааларды субсидиялоо жөнүндө макулдашуу түзөт.  

ФКУлар 2020-жылдын 27-ноябрына чейин аталган токтомдо көрсөтүлгөн талаптарга жооп берген карыз алуучуларга пайыздарды/үстөк бааларды төлөөдөн бошотулгандыгы жөнүндө маалымдап, Өкмөттүн токтомунда көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотулган карыз алуучулар реестрин түзүшөт.  

Реестрге киргизилбей калуу тобокелдигине жол бербөө үчүн Улуттук банк карыз алуучуларга 2020-жылдын 5-декабрына чейин кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотулган карыз алуучулар реестрине киргизүү үчүн ФКУга жазуу жүзүндө, анын ичинде электрондук байланыш каналдары аркылуу кайрылууну сунуштайт.  

Эгерде карыз алуучунун бир нече ФКУда кредити/каржылоосу бар болсо (катар кредиттери), ФКУдан билдирүү алган карыз алуучулар кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотулган карыз алуучулар реестрине киргизүү үчүн өз каалоосу боюнча тандап алган ФКУга жазуу жүзүндө, анын ичинде электрондук байланыш каналдары аркылуу өтүнүч кат менен кайрылууга тийиш. 

Улуттук банк, кредит боюнча пайыздарды/ислам каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча үстөк бааларды төлөөдөн бошотулган карыз алуучулар реестрине кирүү үчүн жазуу жүзүндө, анын ичинде электрондук байланыш каналдары аркылуу өз убагында кайрылуу зарыл экендигин карыз алуучуларга эскертет. 

ФКУ тарабынан түзүлгөн, анда субсидиялануучу пайыздар/үстөк баалар суммасы көрсөтүлгөн карыз алуучулар реестринин негизинде Улуттук банк ФКУдан карыз алуучулар реестрин алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде Финансы министрлигине карыз алуучулардын жыйынтыкталган реестрин жөнөтөт. 

Финансы министрлиги, өз кезегинде, ай сайын Улуттук банктан карыз алуучулардын жыйынтыкталган реестрин жана финансы-кредит уюмдарынын билдирмелерин алган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде ФКУлардын эсептерине субсидиялардын эсептик суммаларын которот.  

Маалыматтардын ачык-айкындуу сунушталышын камсыздоо жана финансы-кредит уюмдары Өкмөттөн алган субсидиялардын тиешелүү негизде пайдаланылышын контролдоо максатында, Улуттук банк инспектордук текшерүүлөрдүн алкагында, карыз алуучулар реестриндеги маалыматтардын аныктыгын жана Өкмөттүн токтомунда белгиленген ченемдердин жана талаптардын аткарылышын текшерет. 

Маалыматтар так эмес сунушталгандыгы жана/же Өкмөттүн токтомунда белгиленген ченемдер жана талаптар аткарылбагандыгы аныкталган учурда, мындай маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүү үчүн Финансы министрлигине өткөрүлүп берилет. 

 


Датасы: 16.11.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 12-ноябрында «Айыл Банкы» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна «Айыл Банкы» ААК тарабынан сунушталган Абдрашев Нургазы Акунжановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 12-ноябрында «Айыл Банкы» ААКтын Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна «Айыл Банкы» ААК тарабынан сунушталган Турумбеков Талайбек Насыркановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 12-ноябрында «Айыл Банкы» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна «Айыл Банкы» ААК тарабынан сунушталган Жакыбалиев Адилет Курманбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 13.11.2020
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы криптовалюталарды жөнгө салуу маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуу таасирин талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын маалымдайт. 

Мында, криптовалюталарды сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу) кызматтарын сунуштаган (криптовалюталар менен операциялар) субъектилердин ишин жөнгө салуу каралган.  

 

1. Маселелер жана негиздер.  

Криптовалюталарды сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу) операцияларын жөнгө салуу төмөнкү маселелерди чечүүгө багытталган: 

- технологиялардын жана бизнестин өнүгүшүнө ыңгайлуу чөйрөнүн жоктугу проблемасын; 

- керектөөчүлөрдүн жана инвесторлордун укугун коргоо жагында проблемаларды; 

- алдамчылык схемаларынын пайда болуу мүмкүндүгүн, кылмыштуу иштерди, анын ичинде террористтик ишти каржылоо, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобекелдиктерин, ошондой эле капиталды чыгарып кетүү тобокелдиктерин.  

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты технологиялардын жана бизнестин өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү, тобокелдиктерди минималдаштыруу, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салууда келечекте пайда алууну жана анын артыкчылыктуу жактарын баалоо: 

- инновациялык технологиялардын өнүгүшүнө түрткү берүү, бизнес-коомчулук, анын ичинде инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү

- санарип продукттар чөйрөсүндө улуттук мыйзамдарды өнүктүрүүгө түрткү берүү

- алдамчылык операциялардын, террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо), ошондой эле капиталды чыгаруу тобекелдиктерин азайтуу; 

- керектөөчүлөрдүн жана инвесторлордун укугун коргоо; 

- криптовалюталарды сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу) кызматтарын сунуштаган субъектилерди көмүскө рыноктон чыгаруу, криптовалюталардын ачык жүгүртүлүшүн камсыз кылуу; 

- оптималдуу салык алуу вариантын колдонууга киргизүү

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз кесепеттерди баалоо: 

- Криптовалюталардын технологиялык жана чек арадан тышкары чыгуу өзгөчөлүктөрүнөн улам сунушталып жаткан жөнгө салуу механизмдеринин жетишсиздиги; 

- Оптималдуу салык режимин иштеп чыгууну, ошондой эле криптовалюталарды сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу) операцияларына натыйжалуу мониторинг жүргүзүлүшүн камсыз кылууну татаалдаткан жагдайдын келип чыгуу мүмкүндүгү

 

5. Сунушталып жаткан жөнгө салууда каралган жактар ишкердик субъектилердин санын баалоо жана алардын өзгөчөлүктөрү.  

Криптовалюта рыногу жөнгө салынбагандыктан жана ал ар тараптуу жүргүзүлүп жаткандыктан, жөнгө салынууга тийиш болгон ишкердик субъектилердин саны жөнүндө статистикалык маалыматтар жок. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууда каралган жактар аны жүзөгө ашырууда дуушарланышы ыктымал болгон кошумча чыгашаларды жана пайда алуусун болжолдуу баалоо 

Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени сунушталып жаткан жөнгө салууда олуттуу чыгашаларды шарттаган талаптар камтылбайт. 

Ишкерлер үчүн пайда: 

- ыңгайлуу атаандашуу чөйрөсү түзүлөт; 

- укуктук белгисиздик деңгээли төмөндөйт; 

- криптовалюта рыногунун субъектилеринин көмүскө рыноктон чыгуусуна шарт түзүлөт; 

- сунушталуучу кызматтардын түрү көбөйөт жана сапаты жогорулайт; 

- инвестицияларды тартууга шарт түзүлөт. 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдө Кыргыз Республикасынын бюджетинен чыгашаларды жана пайда алуусун болжолдуу баалоо  

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын сарптоолору мамлекеттик органдардын ишине бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. Мында, ишкердик субъектилер Кыргыз Республикасынын бюджетине тиешелүү салыктарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөп турушат.  

 

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор: 

- Жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу бул проблемаларды чечүүгө болобу? 

- Белгиленген максатка жетүү үчүн маанилүүбү жана негиздүүбү

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу белгиленген проблемаларды чечүүдө артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алуудан улам кандай пайда алууга болот жана анын артыкчылыктары? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салууну кабыл алууда кандай тобокелдиктер жана кесепеттер келип чыгышы мүмкүн? 

- Проблемаларды чечүүнүн альтернативалуу, кыйла натыйжалуу жолдору барбы?  

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин пикириңиз. 

 

Бул маалыматты талкуулоо үчүн каралган мөөнөт жана байланышуу үчүн маалыматтар  

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат: 

  

- электрондук почта аркылуу 

sabdygaziev@nbkr.kg  

- почта дареги 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168 

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2020-жылдын 27-ноябрына чейин 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2020-жылдын 4-декабрына чейин 

 


Датасы: 11.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 144 (№ 3 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Валютный Центр» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 9-июлундагы № 5992 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 11-ноябрынан тартып 17-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 11.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 4-ноябрындагы № 2020-П-14/64-1-(ПC) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына эл аралык төлөм системаларын каттоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому менен Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине жана «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр киргизилген. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Банк иши тууралуу мыйзамдар»/«Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.» 


Датасы: 05.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Борбордук Азия, Кара деңиз жана Балкан региондорундагы өлкөлөрдүн Борбордук банктарынын башкаруучулар клубунун видеоконференция режиминде өткөн 44-отурумуна катышты. 

Отурумдун жүрүшүндө COVID-19 пандемиясы контекстинде дүйнөлүк экономика жана финансы системаларынын келечеги, ошондой эле Борбордук банктардын санариптик валюталары боюнча маселелер талкууланды.  

 


Датасы: 02.11.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» СБ, Шымкент унаа токтотмосу, №4 «Т» дареги боюнча жайгашкан «Гарант финанс» ЖЧКнын алмашуу бюросунун 2020-жылдын 8-сентябрдагы № 6002 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 30-октябрынан тартып 5-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду; 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Кант шаары, Ленин көчөсү, н/ж (борбордук базардын кире бериши) дареги боюнча жайгашкан «НКА үч жети» ЖЧКнын алмашуу бюросунун 2020-жылдын 9-июлдагы № 5991 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 30-октябрынан тартып 5-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 02.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо үчүн коммерциялык банктардан маалымат алуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоордо ликвиддүүлүк ченемдерин (К3.1, К3.2) эсептөө тартибин өзгөртүү жана сандык көрсөткүчтөрдүн негизинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга алардын системалуу маанилүүлүгү жөнүндө билдирүүсү тууралуу ченемди киргизүү каралган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 2-декабрынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 02.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомдук талкууга «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишиндеги бузуулар жөнүндө маалымдоо саясатын бекитүү тууралуу» токтом долбоорун сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 2-декабрынан кечиктирбестен iayazbaev@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 30.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 30-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Корея Республикасынын Борбордук банкы тарабынан уюштурулган «COVID-19 пандемиясынан кийинки глобалдык өзгөрүүлөр жана түндүк экономикалык кызматташуунун келечеги 2020» темасындагы эл аралык форумга видеоконференция режиминде катышты. 

Форумдун жүрүшүндө COVID-19 пандемиясынан кийин өлкөлөрдө орун алган экономикалык жагдай, экономиканы калыбына келтирүүдө финансы каражаттарынын ролу, ошондой эле борбордук банктар ортосундагы эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланды.  

 


Датасы: 29.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 119 (№ 19/2 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Ихсан ЛТД» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 29-июлундагы № 6000 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 29-октябрынан тартып 4-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 29.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2020-жылдын 26-октябрындагы № 2020-ЗСД-КОМ-КПС-15/1 токтому менен «М Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому үчүн төмөнкү банк операцияларын жана кызматтарын тестирлөө үчүн атайын жөнгө салуу режими түзүлгөн: 

- нак эмес формада кредиттерди берүү үчүн алдын ала чыгарылган «Элкарт» улуттук төлөм системасынын чектелген функциядагы кредиттик карттарын чыгаруу; 

- POS-терминалдар/QR-коддор, анын ичинде соода-тейлөө ишканалары менен POS-терминалдарды орнотуу/QR-коддорду пайдалануу жана «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карттарын сатылган товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө каражаты катары кабыл алуу боюнча келишимдерди түзүү, ошондой эле соода-тейлөө ишканалары менен эсептешүүлөрдү коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү системаларынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин негизинде камсыз кылуу аркылуу «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карттарынын эквайринги. 

Атайын жөнгө салуу режими 2020-жылдын 2-ноябрынан 2021-жылдын 29-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына белгиленген. 

Атайын жөнгө салуу режиминин катышуучулары катары «М Булак» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому жана «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коому эсептелинет». 

 


Датасы: 26.10.2020
Туруктуу шилтеме

31-октябрь күнү өлкөбүз Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн алтынчы ирет белгилейт. Бул иш-чараны Улуттук банк Эл аралык кызматташтык боюнча Шпаркасс Германия фонду, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, коммерциялык банктар жана Депозиттерди коргоо боюнча агенттик менен биргеликте өткөрөт. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча да белгиленип келет.  

Бул иш-чаранын максаты балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнүн негизги милдети калктын каражат топтоо маданиятын калыптандыруу, себеби каражат топтоо адамдарга өз келечегин пландаштырууга мүмкүнчүлүк берет: алсак, балдарга билим берүү, турак жай, автоунаа сатып алуу, саякаттоо ж.б. 

Жылдан-жылга Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн өткөрүү балдар менен жаштар арасында кеңири белгилүү болуп, аны өткөрүү чөйрөсү да кеңейип келет. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнүн “Кыялдар канат байлаганда” Когда мечты становятся возможностями” деген урааны кампаниянын жалпы маңызын таамай чагылдырып, Кыргызстандын келечеги үчүн каражат топтоону сактоонун эң эле туруктуу ыкмасы бул банктык салымдар экендигин тастыктап турат. 

Алсак, эгер 2017 жана 2018-жылдардын сентябрь айында банк секторунун депозиттик базасы тиешелүүлүгүнө жараша 118,2 млрд сомду жана 127, 5 млн сомду түзсө, 2020-жылдын август айында 165 млрд сомдон ашкан. Бул сандык көрсөткүч, калктын банктарга көбүрөөк ишеним артып, адамдардын депозит кылып сактоо жакшы экендигин түшүнө баштагандыгынан кабар берет. 

Депозит базасынын өсүшү, биринчи кезекте, банк тутумунун туруктуулугу, ошондой эле депозиттерге тиешелүү бир катар артыкчылыктар менен шартталган.  

Бул жылы бардык социалдык ченемдерди сактоону эске алуу менен Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн белгилөө онлайн форматында өтөт. 

Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана башка финансылык мекемелердин өкүлдөрү социалдык тармактар аркылуу калкка каражат топтоонун маанилүүлүгү жөнүндө маалымат берип, топтолгон каражатты сактоонун жана көбөйтүүнүн ар кандай ыкмалары менен тааныштырышат.  

Бардык иш-чаралардын толук тизмеси Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жана финансылык сабаттуулук боюнча www.finsabat.kg сайтында жайгаштырылат.  

 

 

 


Датасы: 26.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Чүй проспекти 113, 42-квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Миррат ЛТД» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 19-августундагы № 6001 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 26-октябрынан тартып 1-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 23.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы социалдык тармактар жана башка маалымат байланыш каналдары аркылуу Улуттук банктын алтын-валюта камдары, сом эмиссиясы жана улуттук валютанын АКШ долларына карата курсу тууралуу чындыкка дал келбеген маалымат таркап жаткандыгына байланыштуу төмөнкүлөрдү маалымдайт. 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” мыйзамынын 47-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө насыя берүүгө, анын ичинде республикалык бюджеттин тартыштыгын каржылоо үчүн насыяларды жана кепилдиктерди берүүгө Улуттук банкка тыюу салынат. Бул берене Мыйзамга акчаны контролдоосуз басып чыгаруунун эсебинен инфляцияны “жогорулатып жиберүүгө” жана улуттук валютанын нарксызданышына жол бербөө максатында киргизилген. Банкноттор жана монеталар банкноттордун кетилип эскиришине жараша улуттук валютанын запастарын план боюнча толуктоо максатында гана даярдалып турат. Бул планга жакынкы арада кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү каралган эмес, ошондой эле пландаштырылган жок. 

Эл аралык камдар же алтын-валюта камдары бул, мамлекеттин активдери, ага Улуттук банк “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” мыйзамга ылайык ээлик кылат жана тескөөгө алып турат. Алар Кыргыз Республикасынын финансылык туруктуулугун камсыздоо үчүн жана Кыргыз Республикасынын тышкы карыз боюнча милдеттенмелерин өз убагында аткаруу үчүн колдонулушу мүмкүн.  

Улуттук банк аталган милдеттерди талаптагыдай аткаруу үчүн керектүү деңгээлдеги эл аралык камдардын көлөмүн туруктуу негизде колдоого алып турат. 2020-жылдын 22-октябрына карата абал боюнча эл аралык камдардын дүң көлөмү 2020-жылдын башынан тартып 597,5 млн АКШ долларына же 24,6 пайызга өсүү менен 3 021,6 млн АКШ долларын түздү

Алтын-валюта камдарынын керектүү көлөмүн кармап туруу жана аларды колдонуу иши эл аралык финансы институттары тарабынан байкоого алынып турат, алтын-валюта камдарынын кандайдыр бир шектүү операцияларга катышуусу донордук жардам көрсөтүүлөрдүн, ошондой эле өлкөгө берилип жаткан башка жардамдардын токтотулушуна алып келиши мүмкүн. 

Алтын-валюта камдарынын көлөмү тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында мезгил-мезгили менен жаңыртылып турат жана кеңири коомчулукка жеткиликтүү болуп саналат. 

Улуттук банк тарабынан мыйзамдардын бардык ченемдеринин кынтыксыз аткарылышы Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жана эл аралык “ири төрт” аудитордук компаниялары (Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG) тарабынан дагы тыкыр көзөмөлгө алынып, тастыкталып турат. 2020-жылы Улуттук банктын ишине KPMG компаниясы аудитордук текшерүү жүргүзөт. 

Социалдык тармактарда жана мессенджерлерде таркатылып жаткан маалыматтар чындыкка туура келбейт.  

 

 


Датасы: 22.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 «Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатын бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү камтыган.  

Токтом долбоору «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары жана кызыкдар болгон жактар токтом долбоору боюнча сунуш-пикирлерин Улуттук банкка 2020-жылдын 21-ноябрынан кечиктирбестен, ошондой эле psoversight@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 22.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Чокоев Заир Линаровичтин талапкерлигине 2020-жылдын 22-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 

 

 


Датасы: 22.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

лотерея жана утуш оюндарын ойнотпойт 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук кабылдамасына Улуттук банк ойнотуп жатат деген имиш менен ойнотулуп жаткан утуш тууралуу толук маалымат алууга кызыккан жарандардан кайрылуулар келип түшүүдө. Улуттук банкка келип жаткан маалыматтарга ылайык, белгисиз адамдар акчалай же башка баалуу байгени утуу тууралуу баяндап, ал үчүн комиссиянын белгилүү бир суммасын төлөө зарылдыгын айтышкан. Ошондой эле, ал адамдар Улуттук банктын лицензиясына шилтеме берүү менен көрсөтүлгөн реквизиттер боюнча белгилүү бир сумманы төлөөнү суранышкан.  

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкүлөрдү белгилеп кетүүнү зарыл деп эсептейт:  

Улуттук банктын негизги милдеттери болуп, улуттук валютанын сатылып алынуу жөндөмдүүлүгүн колдоо, республиканын экономикалык жактан узак мөөнөткө өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү үчүн Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системасынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүү иштешин камсыздоо эсептелет.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эч кандай лотерея жана/же кандайдыр бир утуш оюндарын ойнотпойт жана аларды уюштурууга да катышпайт.  

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы финансы пирамидалары, лотереяларды жана акчалай байгелерди ойнотуу менен алектенген компанияларга лицензия бербейт. Улуттук банктын уруксат берүү документтерине шилтеме берген мындай учурлар чындыкка дал келбейт жана лотерея же баалуу байгелерди/акча каражаттарын ойнотуу тууралуу мындай маалымат алардын мыйзамдуулугуна кошумча текшерүү жүргүзүү зарылдыгын айгинелейт. Мындай учурларда кулактандырууларда айтылган компаниялар менен уюмдардын өзүнө же түздөн-түз укук коргоо органдарына кайрылуу сунушталат.  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 111-беренесинин 8-пунктуна ылайык, банктарга ар кандай утуштарды, лотереяларды жана башка ушул сыяктуу "оюн" иш-чараларын уюштурууга же аларды өткөрүүгө катышууга, ошондой эле аларды жарнамалоого жана жарыялоого тыюу салынат. Банктар Улуттук банктын талаптарына ылайык маркетингдик иш-чараларды жүзөгө ашыра алат. Кайсы бир финансы институтун ушундай лотереяларда, ойнотуу оюндарында же финансы пирамидаларында эскертүү финансылык аферанын белгиси болуп саналат.  

Улуттук банк жарандарды этият болууга чакырат жана Улуттук банктын компетенциясына кирген бардык суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук кабылдамасына 61-04-86 телефону же mail@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылууну сунуштайт.  


Датасы: 21.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 144 (№ 4 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Финанс Профи» алмашуу бюросунун 2020-жылдын 20-июлундагы № 5994 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 21-октябрынан тартып 27-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 20.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

 

Өлкөдө коомдук-саясий кырдаал турукташкандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 20-октябрында SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөргө чектөөлөр белгиленген Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу чечимин кабыл алды.  

Улуттук банк өлкөнүн финансы жана төлөм системаларынын коопсуздугун, туруктуулугун, ошондой эле улуттук сыяктуу эле эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдүн өз убагында жана үзгүлтүксүз жүргүзүлүшүн камсыз кылуу үчүн чараларды кабыл алат. 

2020-жылдын 21-октябрынан тартып коммерциялык банктар акча которуу системалары боюнча жеке адамдардын эсеп ачуусуз акча которуу операцияларын, SWIFT системасын жана альтернативдүү байланыш каналдарын кошуу менен эл аралык жана улуттук төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү, которуу операцияларын эч кандай чектөөлөрсүз ишке ашырууну улантышат. 

Төлөмдөрдү жүргүзүү жана которуу операцияларын ишке ашырууда коммерциялык банктар тарабынан террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптары сакталат. 

Улуттук сыяктуу эле эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүүнү кошо алганда, банктык кызмат көрсөтүүлөргө байланышкан суроолор боюнча штаттык режимде иштеп жаткан коммерциялык банктарга кайрылуу зарыл.  

Улуттук банктын 2020-жылдын 20-октябрындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтому менен төмөнкү шилтемеден таанышып чыгууга болот: Банк / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору

 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

Президенттин м.а. Садыр Жапаров Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгуловду  

кабыл алды 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучу, Премьер-министр Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен жолугушту. 

 

Жолугушуунун жүрүшүндө Толкунбек Абдыгулов өлкөдөгү макроэкономикалык туруктуулукту, Кыргыз Республикасынын банктык жана төлөм тутумунун туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздоого багытталган Улуттук банктын аткарып жаткан иштери, ошондой эле валюталык рыноктогу абал тууралуу маалымат берди.  

 

Мындан тышкары, калк жана ишкерлик субъектилери үчүн коронавирустук инфекциянын жайылуусунун жагымсыз кесепеттерин жайгарууга тийиштүү маселелер талкууланды.  

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучу, Премьер-министр Садыр Жапаров финансы-банк тутумунун, улуттук валютаны алмаштыруу курсунун туруктуулугун сактоонун, ошондой эле коронавирустук инфекциянын жайылышына байланыштуу улуттук экономика үчүн тобокелдиктерди кыскартуунун маанилүүлүгүн белгиледи.  

 

Садыр Жапаров Улуттук банкка өлкөдөгү абалды турукташтырууга байланыштуу улуттук жана эл аралык төлөм тутуму боюнча төлөм жана которуу операцияларын өз учурунда жана үзгүлтүксүз ишке ашыруу үчүн чараларды кабыл алууну, ошондой эле SWIFT тутуму жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча трансчектеш операцияларды чектөөсүз жүргүзүүнү жаңыртуу тапшырмасын берди. 

 

 

 

 

Булак: www.gov.kg 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 119-үй, 9-в квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Талисман Плюс» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 12-ноябрындагы № 5835 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-октябрынан тартып 25-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 

 

 


Датасы: 16.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тынаев Нурланбек Орунбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 15-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 12.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

маалыматтык билдирүүсү 

 

Улуттук банк 2020-жылдын 12-октябрында SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алды. 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары 2020-жылдын 13-октябрында саат 9:00дөн тартып, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана алардын кардарларынын пайдасына кирген бардык төлөмдөрдү кабыл ала баштайт.  

Чек ара аркылуу өтүүчү чыккан төлөмдөр төмөнкү операциялар боюнча гана жүргүзүлөт: 

- товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча мурда түзүлгөн жана банктарга берилген контракттар боюнча Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын кардарларынын операциялары (юридикалык жактар, жеке ишкерлер, дыйкан жана фермердик чарбалар). Мында төлөмдөрдүн суммасы ошол кардарга мүнөздүү болгон орточо деңгээлден ашпоого, ал эми контракттар/келишимдер кардардын кадимки ишине таандык болууга тийиш; 

- контрагенттер менен аягына чыгарылбаган валюталык бүтүмдөр, ликвиддүүлүктү жана/же валюта позициясын, анын ичинде своп-операцияларын тескөө максатында, ошондой эле активдерди алмашууга байланыштуу чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу/сатуу операциялары боюнча;  

- эл аралык төлөм системалары боюнча өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү операциялары боюнча;  

- Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын резидент эмес банктардагы ностро-эсептерин толуктоо боюнча;  

- эл аралык уюмдардан алынган кредиттерди жана алар боюнча чегерилген пайыздарды төлөө операциялары боюнча; 

- банкта тейленген банк эмес финансы-кредит уюмдарынан акча которууну ишке ашыруу операциялары боюнча; 

- мурда чыгарылган аккредитивдерди жана банктык кепилдиктерди соодалык каржылоо бүтүмдөрү боюнча банктын милдеттенмелерине тиешелүү операциялар боюнча; 

- банктардын ишин камсыз кылуу үчүн зарыл операциялар боюнча; 

- эл аралык уюмдардын жана чет өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн тапшырмалары боюнча операциялар боюнча; 

- жеке адамдардын коммерциялык максаттарга ээ эмес 5 000 АКШ долларына чейинки өлчөмдө же дарыланууну, жашап турууну, окууну жана алиментти төлөө үчүн башка чет өлкө валютасы (жумасына) эквивалентинде акча которуулар боюнча. 

Жогоруда көрсөтүлгөн которуу операцияларын ишке ашырууда коммерциялык банктар террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарынын сакталышын камсыз кылууга тийиш. 

Төлөмдөрдү улуттук төлөм системалары сыяктуу эле, эл аралык төлөм системалары боюнча да өткөрүүнү кошо алганда, банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого байланыштуу маселелер боюнча коммерциялык банктарга кайрылуу зарыл, алар  

2020-жылдын 13-октябрынан тартып саат 09:00дөн 17:00гө чейин штаттык режимде иштейт.  

Улуттук банк учурдагы жагдайга байкоо жүргүзүп турат, өлкөнүн финансы жана төлөм системасынын коопсуздугу менен туруктуулугун камсыз кылуу үчүн чараларды көрөт. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-октябрындагы «SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө» токтому менен төмөнкү шилтеме боюнча таанышып чыгууга болот: Банк / Банк иши тууралуу мыйзамдар / Улуттук банк Башкармасынын токтомдору


Датасы: 12.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

маалыматтык билдирүүсү 

 

 

Бишкек шаарында 2020-жылдын 9-октябрында киргизилген өзгөчө абал шартында, банк жана төлөм системасы өзгөчө абалдын талаптарына туура келген режимде иштеп жатат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары (мындан ары финансы уюмдары) экономиканын тармактарын, ишкерлерди жана калкты негизги банктык кызмат көрсөтүүлөр менен үзгүлтүксүз жана өз убагында камсыз кылуу жагында өз ишин жүргүзүүнү улантууда.  

Төлөм системасы, анын ичинде «Элкарт» улуттук төлөм системасы штаттык режимде иштеп жатат. Ал эми финансы уюмдары нак эмес төлөмдөрдү, улуттук төлөм системалары жана эсеп ачуусуз жеке адамдардын акча которуу системалары боюнча акча которуу жана төлөө операцияларын ишке ашырууда. 

Эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды чегерүү мезгили аралыгында калкты нак акча менен өз убагында камсыз кылуу максатында, Улуттук банк жана анын региондордогу областтык башкармалыктары өлкөнүн бардык региондорунда өз ишин жүргүзгөн филиалдарын жана сактык кассаларын кошуу менен коммерциялык банктар аркылуу калкты, экономиканын тармактарын нак акча менен толук көлөмдө камсыз кылуу иштерин жүргүзүп жатат

Нак акчанын, ошондой эле нак эмес төлөмдөрдүн жеткиликтүү болушу өлкөнүн бардык региондорунда финансы уюмдары тарабынан орнотулган банктык жабдуулар аркылуу камсыз кылынууда. 

2020-жылдын 1-сентябрына карата Кыргыз Республикасынын аймагында 1 813 банкомат, 11 633 POS-терминал (анын ичинен 9 447 POS-терминал соода-тейлөө түйүндөрүндө жана 2 186 POS-терминал коммерциялык банктардын филиалдары менен сактык кассаларында) жана 2 018 төлөм терминалы орнотулган. 

Улуттук банк банктык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер жаралган учурда түздөн-түз финансылык уюмдарга кайрылууну сунуштайт, аларга иштөө убактысын саат 09:00дөн тартып 15:00гө чейин аныктоо сунушталган.  

Финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулары жана кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө маалыматтар алардын интернет-сайттарында жайгаштырылган. 

Улуттук банк учурдагы жагдайга байкоо салып турат, өлкөнүн финансы жана төлөм системасынын коопсуздугу менен туруктуулугун камсыз кылуу үчүн чараларды көрөт. 

 

 

 


Датасы: 08.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калкты банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги түрлөрү менен камсыз кылуу үчүн коммерциялык банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына (мындан ары финансылык уюмдар) 2020-жылдын 8-октябрынан тартып кайрадан иштеп баштоону сунуштады.  

Эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды өз убагында алуу үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле калкты нак акча менен камсыз кылуу максатында, өлкөдөгү бүгүнкү кырдаалды эске алып, финансылык уюмдарга иш убактысын саат 09.00дөн тартып 15.00гө чейин белгилөө сунушталат. 

Финансылык уюмдар калкка банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги түрлөрүн сунуштоо ишин улантат, ошондой эле төлөмдөрдү жана которуу операцияларын улуттук төлөм системалары боюнча гана жүргүзөт. Нак эмес төлөмдөрдү жана которууларды өлкө ичинде жүргүзүүдө, онлайт кызмат көрсөтүүдө коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле банкоматтардын, POS-терминалдар менен төлөм терминалдарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу жагында чаралар көрүлөт. 

Чек ара аркылуу (өлкөнүн чегинен тышкары) төлөмдөрдү ишке ашырууга мүмкүндүк берген эл аралык төлөм системалары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү Улуттук банктын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин токтотулду. 

Улуттук банк финансылык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер боюнча финансылык уюмдарга алардын онлайн кызмат көрсөтүүлөрү аркылуу кайрылууну сунуштайт. Ал эми финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды алардын интернет-сайттарынан алууга болот. 


Датасы: 07.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Өлкөнүн финансы-банк секторунун коопсуздугун жана финансы-кредит уюмдарынын активдеринин сакталышын камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына 2020-жылдын 7-октябрында өз ишин токтотуп, өлкөбүздө саясий абал туруктуу болгонго чейин коопсуздук чараларын күчөтүүнү сунуштайт.  

Улуттук «Элкарт» төлөм системасы нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууну улантууда. Төлөмдөр жана эсептешүүлөр нак эмес жана аралыктан төлөөнүн ар кандай инструменттерин банктык төлөм карттарды, электрондук капчыктарды, «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемелерин, QR-коддорду ж.б. колдонуу менен ишке ашырылышы мүмкүн.  

Ошол эле учурда акча каражаттарын которууну камсыз кылган улуттук төлөм системаларынын, ошондой эле чек ара аркылуу төлөмдөрдү ишке ашырууга мүмкүндүк берген эл аралык төлөм системаларынын иши токтотулду. 

Улуттук банк финансылык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер боюнча финансылык уюмдарга онлайн кызмат көрсөтүүлөрү (телефон, электрондук почта, социалдык түйүндөр жана мессенджерлер ж.б.)  аркылуу кайрылууну сунуштайт.  

Финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулары жана кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө маалыматтарды алардын интернет-сайттарынан алууга болот.   

Улуттук банк жагдайды байкоого алып турат, зарыл болгон учурда өлкөнүн финансылык жана банк системасынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды колдонот. 

 

 

 


Датасы: 06.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Өлкөнүн финансы-банк секторунун коопсуздугун жана финансы-кредит уюмдарынын активдеринин сакталышын камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына 2020-жылдын 6-октябрында өз ишин токтотуп, коопсуздук чараларын күчөтүүнү сунуштайт.  

Финансылык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу маселелер келип чыккан учурда, Улуттук банк онлайн-сервис кызмат көрсөтүүлөр (телефон, электрондук почта, социалдык түйүндөр жана мессенджерлер ж.б.)  аркылуу финансылык уюмдарга кайрылууну сунуштайт.  

Финансылык уюмдардын иштөө режими, финансылык продуктулар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды алардын интернет-сайттарынан алууга болот.   

Улуттук банк жагдайды байкоого алып турат, зарыл болгон учурда өлкөнүн финансылык жана банк системасынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды колдонот. 

 

 


Датасы: 05.10.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Ашкерова Бегаим Болотовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 1-октябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Джамалидинов Улан Кенешовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 1-октябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 02.10.2020
Туруктуу шилтеме

Эпидемиологиялык кооптуу жагдайды төмөндөтүү жана микрофинансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралардын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 30-сентябрында «Микрофинансы уюмдарынын кардарларын аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Ушул токтомго ылайык микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо боюнча минималдуу талаптар аныкталган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 01.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, кредитти берүүдө күрөөлүк мүлктү баалоо, банктардын башка кыймылсыз мүлк менен иш алып баруу жана активдерди классификациялоо боюнча талаптарды белгилөө жагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен zhnarynbekkyzy@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 01.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 1-октябрынан тартып идентификациядан өтпөгөн электрондук капчык ээлеринин/ мобилдик тиркемелерди колдонуучулардын финансылык операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү токтотулду 

 

2020-жылдын 1-октябрынан тартып идентификацияланбаган электрондук капчык ээлерине жана төлөм уюмдарынын (мобилдик байланыш операторлору) агенттеринин мобилдик тиркемелерин колдонуучуларына финансылык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салуу тууралуу ченем күчүнө кирет. 

Электрондук капчык жана /же агенттердин мобилдик тиркемелери аркылуу финансылык операцияларды жүргүзүү 2020-жылдын 1-октябрынан тартып идентификацияланган кардар-колдонуучуларга гана жеткиликтүү болот. 

Идентификацияланбаган электрондук капчык ээлерине жана төлөм уюмдарынын агенттеринин мобилдик тиркемелерин колдонуучуларына финансылык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салуу жашыруун транзакцияларды ишке ашыруу менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоо) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын аткаруу максатында киргизилген.  

2020-жылдын 1-октябрына чейин идентификациядан өтпөгөн электрондук капчык ээлери /агенттердин мобилдик тиркемелерин колдонуучулар электрондук акча системасынын операторуна же төлөм уюмунун агентине кайрыла алышат. Мында коммерциялык банктар же төлөм системасынын оператору же электрондук акчалардын банк-эмитенти электрондук акча системасынын операторунан боло алышат.  

Электрондук акча системасынын оператору же электрондук акчалардын банк-эмитенти жарандардын кайрылуусу боюнча алар кызыккан маалыматты берүүгө милдеттүү

Аралыктан идентификациядан жана верификациядан өтүү, жеткиликтүү болгон финансылык эмес маалыматты колдонуу, ошондой эле өзүнүн электрондук капчыгынын/телефондун өздүк эсебинин балансына көз салуу максатында, идентификациядан өтпөгөн электрондук капчык ээлери /агенттердин мобилдик тиркемелерин колдонуучулар үчүн өздөрүнүн идентификацияланбаган электрондук капчыктарына/ агенттердин мобилдик тиркемелерине кирүү мүмкүнчүлүгү сактала тургандыгын эсиңиздерге салабыз. Бирок мындай учурда кандайдыр бир финансылык операцияны ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү болбойт. 

Жаралган бардык суроолор боюнча Улуттук банк электрондук акча системасынын операторуна же электрондук акчалардын банк-эмитентине, төлөм уюмуна, төлөм уюмунун агентине (мобилдик байланыш операторлору) кайрылууну сунуштайт, мында коммерциялык банктар же төлөм системасынын оператору электрондук акча системасынын операторунан боло алышат. 

 

Маалымат үчүн:  

Идентификацияланган электрондук капчык бул, ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык идентификация жана верификация процессинен өткөн электрондук капчык. 

Идентификацияланбаган электрондук капчык бул, эмитенттин талаптарына ылайык жана ачык офертанын негизинде электрондук түзүлүштөрдүн (мобилдик телефондор, смартфондор жана башка электрондук түзүлүштөр) жардамы менен аралыктан /обочо туруп жеке адамдар тарабынан ачылган электрондук капчык. 

 

 


Датасы: 30.09.2020
Туруктуу шилтеме

Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорлору (мындан ары токтом долбоорлору) иштелип чыкты.  

Токтом долбоорлору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Токтом долбоорлору боюнча сунуш-пикирлерин сектор 2020-жылдын 30-октябрынан кечиктирбестен mtatybekova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 29.09.2020
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан көзөмөлгө алынышы, лицензияланышы жана жөнгө салынышы максатында, Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 25-сентябрында №2020-П-33/52-7-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-4-(НФКУ) «СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар тууралуу» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогоруда аталган токтом менен өзүнүн функцияларын ишке ашыруунун алкагында Улуттук банктын көзөмөлүндөгү субъектилерин текшерүүлөрүн жүргүзүү улантылат. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 29.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 

5,0 пайыз деңгээлинде өзгөртүүсүз калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 28-сентябрында эсептик ченди (негизги чен) 5,0 пайыз деңгээлинде өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 29-сентябрынан тартып күчүнө кирет.  

Дүйнөдө пандемия уланышы мүмкүндүгүнөн улам белгисиздик сакталууда. Ошол эле учурда бир катар өлкөлөрдө мурда күтүлгөнгө караганда экономикалык жигердүүлүк калыбына келе баштагандыгы белгиленген. Бирок жалпы алганда COVID-19 пандемиясынын жайылышынан улам кесепеттер дүйнөлүк экономикага дале таасирин тийгизүүдө. Дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторунда баалар динамикасы өзгөрүп тургандыгы байкалган. 

Кыргыз Республикасында коронавирус инфекциясынын жайылып кетишине жол бербөө боюнча чектөө чараларын жеңилдетүүнүн натыйжасында экономикалык жигердүүлүк бир аз калыбына келгендиги байкалган, ошол эле учурда экономиканын негизги секторлорунда чыгаруу көлөмү терс мааниде сакталган. Өлкөгө акча которуулар агымынын кыскарышы жана мунун натыйжасында ички керектөөнүн азайышы, ошондой эле негизги капиталга инвестициялар көлөмүнүн төмөндөшү өлкө экономикасынын ыкчам калыбына келүүсүн чектеген факторлордон болгон.  

Жылдык инфляция көрсөткүчү 2020-жылдын сентябрь айында (18ине карата) 5,1 пайызды түзүү менен инфляция боюнча максаттуу көрсөткүч чегинде сакталып турган. Азык-түлүк товарларына, анын ичинде нан азыктарына жана этке баалардын өсүшү күндөлүк инфляцияга негизги салым кошкон. Улуттук банктын баа берүүсү боюнча инфляциянын орточо мааниси өтүп жаткан жылдын акырына акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчтөрүнүн чегинде 5-7 пайызга жакын катталат.  

Монетардык сектордо жагдай туруктуу. Акча рыногунда анын катышуучуларынын кыска сегментте жигердүүлүгү белгиленген. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чен чегинде өзгөрүп турат. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүктүн жогору деңгээли сакталууда, бул Улуттук банктын арылтуу операцияларын жүргүзүүсүн аныктайт. Экономиканы кредиттөө көлөмүн жогорулатуу уланууда, ошондой эле депозиттик базанын туруктуу өсүшү катталган.  

Тышкы экономикалык шарттардын таасири астында, анын ичинде дүйнөдө коронавирус инфекциясынын жайылып кетиши жана дүйнөдө геосаясый жагдайлардын күч алышы мүмкүндүгүнөн улам кооптонуулардын натыйжасында алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө үчүн Улуттук банк сентябрь айында (24үнө карата) валюталык интервенцияларды жүргүзгөн.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана түптөлүп жаткан ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Мында, жалпысынан акча-кредит саясатынын инструменттери экономиканын реалдуу секторуна түрткү берүүгө багытталат.  

Улуттук банк туруктуу негизде инфляцияга тышкы жана ички таасир этүү факторлоруна баа берип, экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын колдонот. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк алардын кесепетин жөнгө салуу үчүн жетиштүү инструменттерге ээ.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 30-ноябрында өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздар) 


Датасы: 23.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы токтомдорунун талаптарына ылайык, 2020-жылдын 1-октябрынан тартып идентификацияланбаган электрондук капчык ээлери жана төлөм уюмдарынын (уюлдук байланыш операторлору) агенттеринин мобилдик тиркемелерин пайдаланган идентификацияланбаган колдонуучулары тарабынан төлөмдөрдү жүргүзүүгө тыюу салуу ченеми күчүнө кирет. 

Ушуга байланыштуу, Улуттук банк 2020-жылдын 1-октябрына чейин идентификацияланбаган электрондук капчыктардын ээлерин жана агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланбаган колдонуучуларын идентификация жол-жобосунан өтүү зарылдыгы тууралуу эскертет. 

Идентификация жол-жобосунан өтүү үчүн идентификацияланбаган электрондук капчыктардын ээлери жана/же агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланбаган колдонуучулары коммерциялык банкка/төлөм уюмуна же анын агентине (тиешелүү уюлдук байланыш операторуна) кайрылып, өзү келип паспортун көрсөтүү менен же сүрөттү салыштырып текшерүү же болбосо видео байланышты колдонуу менен аралыктан идентификациядан өтүүсү зарыл. 

2020-жылдын 1-октябрынан тартып, идентификацияланбаган электрондук капчыктардын ээлери жана агенттердин мобилдик тиркемелеринин идентификацияланбаган колдонуучулары боюнча бардык финансылык операциялар токтой тургандыгын белгилейбиз. Ошол эле учурда, капчык ээлери/колдонуучулар үчүн аралыктан идентификациядан жана верификациядан өтүү үчүн өздөрүнүн электрондук капчыктарына/агенттердин мобилдик тиркемелерине кирүү, жеткиликтүү маалыматты колдонуу, ошондой эле өздөрүнүн электрондук капчыгындагы/телефондун өздүк эсебиндеги балансты байкап туруу мүмкүнчүлүгү сакталат. 

Улуттук банк бардык суроолор боюнча тейлеген коммерциялык банкка/төлөм уюмуна, төлөм уюмунун агентине (уюлдук байланыш оператору) кайрылууну сунуштайт. 

 


Датасы: 18.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банктардын ишине тобокелдикти аныктоого багытталган көзөмөлдөө ыкмаларын өркүндөтүү, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу боюнча калктын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында, ошондой эле коммерциялык банктардын сунушу боюнча иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 18-октябрынан кечиктирбестен nzhaparkulova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.09.2020
Туруктуу шилтеме

Жарандардан келип түшкөн кайрылуулар көп болгондугуна байланыштуу Улуттук банк, коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам, анын ишкер субъектилерине жана калктын ишмердигине тийгизген терс кесепеттерине дайыма байкоо жүргүзүп, аларды жеңилдетүү боюнча чараларды кабыл алып турарын кайрадан билдирет.  

Бул максатта колдоо чараларынын бири болуп, Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы чечими эсептелет, анда финансы-кредит уюмдарына (мындан ары - ФКУ) карыз алуучуларга кредитти төлөө мөөнөтүн негизги суммасы сыяктуу эле, эсептелген пайыздары боюнча өзүнчө же чогуу 3 (үч) айдан кем эмес мөөнөткө жылдырууга сунуш-көрсөтмө берилген. 

Улуттук банк Башкармасынын жогоруда айтылган токтомунун ченемдери Улуттук банктын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин колдонулат. 

Карыз алуучу COVID-19 вирусунун жайылып кетишине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон шартта, кредит алуу үчүн келишим түзүлгөн кредиттик уюмга карыз алуучунун жазган арызынын негизинде кредиттин төлөө мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн.  

Карыз алуучуларга кредиттерди төлөө мөөнөтүн жылдыруунун төмөнкү түрлөрү сунушталышы мүмкүн: 

- негизги карызды төлөөнү 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу; 

- пайыздарды төлөөнү  3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу; 

- негизги карызды, ошондой эле пайыздарды төлөөнү 3 ай же андан ашык мөөнөткө жылдыруу. 

Ар бир учурда мөөнөтү жылдырылган төлөм (негизги карыз, же пайыздар, же негизги карыз пайыздар менен чогуу) төмөнкүдөй болушу мүмкүн: 

1) Кредиттин акыркы мөөнөтүнө жылдырылган, бул учурда кредиттин төлөө мөөнөтү узарат. Ошентип: 

- эгерде карыздын негизги суммасы боюнча гана төлөө мөөнөтү жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде төлөө мөөнөтү жылдырылган учурдагы негизги сумманын калдыгына чегерилген пайыздарды төлөйт, ал эми төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда, негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат. 

- эгерде төлөө мөөнөтү негизги сумма жана пайыздар боюнча чогуу жылдырылса, анда карыз алуучу бул мезгил ичинде эч нерсе төлөбөйт. Мында карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктагандан кийин негизги карыздын күндөлүк калдыгын белгиленген график боюнча төлөөнү улантат. Пайыздар боюнча төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил ичинде төлөнүүгө тийиш болгон карыздын негизги суммасынын калдыгына чегерилген пайыздарды төлөө тараптардын макулдашуусу боюнча графиктин мөөнөтү боюнча же графикте берилген төлөө мөөнөтүнүн акырына бөлүштүрүлөт. 

2) кредиттин мөөнөтүнүн бир бөлүгүнө пропорционалдуу же бүтүндөй мөөнөтүнө бөлүштүрүлөт, бул мезгилде кредит боюнча ар айлык төлөмдөр көбөйөт;  

3)  төлөө мөөнөтү жылдырылган күндүн акыркы күнүнө жылдырылат, б.а. карыз алуучу төлөө мөөнөтү жылдырылган мезгил аяктаганда мөөнөтү жылдырылган төлөм боюнча карызынын ордун жабууга тийиш; 

4) башка ыкмалар менен жөнгө салынган. 

Ошол эле учурда, кредиттик төлөмдөр боюнча, анын ичинде пайыздар боюнча, кредиттик каражаттарды пайдалангандыгы үчүн пайыздардын төлөө мөөнөтү жылдырылгандыгына карабастан, карыз алуучу келечекте төлөй турган пайыздарды чегерүү улантыларын эстен чыгарбоо зарыл. Кредит боюнча пайыздарды чегербөө тууралуу чечим, кредиттик келишимдин тараптарынын макулдашуусу менен гана кабыл алынат. 

Бул, кредиттик уюмдар бизнестин башка түзүмдөрү сыяктуу эле, ишкердиктин субъектилери болуп саналат, алардын кирешесинен кызматкерлердин эмгек акыларынын сакталышы, аманатчылардын жана башка кредиторлордун алдында депозиттер боюнча милдеттенмелердин аткарылышы, ошондой эле банк тутумунун финансылык туруктуулугу көз каранды. 

Кредитор кредитти төлөө мөөнөтүн жылдырууда келишимдин шарттарын өзгөртүү жөнүндө кошумча келишим түзөт, анда башка мөөнөттөр көрсөтүлөт жана төлөмдөрдүн мурдагы графиги өзгөртүлөт. Карыз алуучу аны кылдаттык менен окуп чыгышы керек.  

Кредиттик келишимге өзгөртүүлөр киргизилген учурда, ошондой эле кредитке тиешелүү башка документтерге аларды окуп чыкпастан кол коюуга болбойт! Келишимдин бардык пунктуларын кылдат окуп чыгуу зарыл. Бул үчүн, мүмкүн болсо, кошумча келишимди жана жаңы графикти үйгө алып кетип, анын шарттарын кылдаттык менен окуп, анда карыз алуучу билбеген же мааниси түшүнүксүз болгон шарттар жок экендигин текшерүү керек. Карыз алуучу кредиттин ай сайын төлөнүүчү негизги суммасын жана кредит боюнча пайыздардын, келишимдин өзгөртүлө турган шарттарына ылайык өз убагында төлөө мүмкүнчүлүгүн билүүсү керек. 

Өз кезегинде, Улуттук банк тарабынан туруктуу негизде кредиттик уюмдарга карыз алуучулардын финансылык мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен COVID-19 коронавирус инфекциясынын тарап кетишинен жана ага байланыштуу чектөөлөрдөн улам жабыр тарткан карыз алуучулардын кредиттери боюнча төлөө мөөнөттөрүн жана башка шарттарын кайра карап чыгуу, кардарларга кредиттерди жана ал боюнча эсептелген пайыздарды реструктуризациялоо шарттарын толук түшүндүрүп берүү, ошондой эле карыз алуучулардын кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө укуктарын сактоо зарылчылыгы жөнүндө маалымдоо иштери жүргүзүлүп турат. 

Белгилей кетсек, кредиттик төлөмдөрү мурда жылдырылган, бирок учурдагы абалга байланыштуу төлөө жагында дале кыйынчылык тартып жаткан жеке адамдар жана ишкер субъектилери кредиттик уюмга төлөө графигин кайрадан карап чыгуу же кредиттик келишимдин айрым шарттарын өзгөртүү өтүнүчү менен кайрылса болот. 

Кредитти төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда карыз алуучу алгач өз кредиттик уюмуна кайрылуусу зарыл, анткени жарандык-укуктук келишимдерден улам келип чыккан талаш маселелер тараптардын өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилүүгө тийиш, ал эми тараптар макулдашууга келе албаса анда сот тартибинде карала тургандыгын билүү зарыл. 

Кредиттик уюм боюнча суроолор же нааразычылыктар болсо карыз алуучулар Улуттук банкка 0(312) 61 52 78, 0(555) 855 748; 0(770) 73 73 49 телефондору аркылуу же mail@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылышса болот. 

 


Датасы: 08.09.2020
Туруктуу шилтеме

Ченемдик базаны оптималдаштыруу, БФКУ боюнча ченемдик укуктук актыларды коммерциялык банктар боюнча ченемдик укуктук базага шайкеш келтирүү, ошондой эле тобокелдикти аныктоого багытталган мамилени эске алуу менен БФКУнун ар биринин өзүнчө түрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, БФКУга карата бирдей мамилени иштеп чыгуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобонун долбоору жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун долбоору иштелип чыккан. 

Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга, анын ичинде, коммерциялык банктар жана алмашуу бюролорунан тышкары, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган жана «ислам терезеси» бар башка юридикалык жактарга карата Улуттук банк тарабынан таасир этүү чараларын колдонуунун тартибин аныктоо ушул Жобонун максатынан болуп саналат. 

Жобонун ченемдери микрофинансылык уюмдарга, кредиттик союздарга, кепилдик фонддоруна, кредиттик бюролорго, турак жай-сактык кредиттик компанияларына жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарына таркатылат. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Сектор долбоорлор боюнча өз сын-пикирлерин 2020-жылдын 8-октябрынан кечиктирбестен mtatybekova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банк» ачык акционердик коомунун Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бекболотов Данияр Женишбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 3-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 28.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК «ЭкоИсламикБанк» тарабынан башкы бухгалтердин орун басары кызмат ордуна сунушталган Калашникова Юлия Витальевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 28-августунда кабыл алды. 

 


Датасы: 27.08.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү 

 

2020-жылдын 27-августунда Улуттук банктын төрагасы Т.С.Абдыгулов коммерциялык банктардын жетекчилери менен жолугушуу өткөрүп, анын жүрүшүндө борбордук банктын төрагасы коммерциялык банктар кредиттерди жана алар боюнча эсептелинген пайыздарды реструктуризациялоо шарттарын кылдат түшүндүрүү жагында кардарлар менен тыгыз иш алып баруу, ошондой эле карыз алуучуларга кредиттерди мөөнөтүнөн мурда төлөө укугу тууралуу да түшүндүрмө берүү зарылдыгын баса белгиледи. 

Жолугушуунун жүрүшүндө коммерциялык банктардын өкүлдөрүнө көйгөйдү эрте аныктоо, кардарлар менен иштешүүнү жакшыртуу, белгиленген талаптарды сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана талаптардын сакталышын камсыз кылуу жагында региондордо жайгашкан филиалдар менен туруктуу негизде иш алып барууну улантуу сунушталды.  

 

 

 

 


Датасы: 25.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченин 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калды  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 24-августунда эсептик ченин (негизги ченди) 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калуу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул чечим 2020-жылдын 25-августунан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө мурдагыдай эле, тышкы экономикалык шарттар жана коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы аракеттенүү чараларынан улам орун алган факторлор көбүрөөк таасирин тийгизүүдө. Дүйнөдө экономикалык жигердүүлүк акырындап калыбына келе баштагандыгына карабастан, тышкы сектордогу жагдай белгисиз бойдон калууда. Экономиканын кризиске чейинки деңгээлге кайтып келүүсү буга чейин болжолдонгондон көбүрөөк убакытты талап кыла тургандыгы күтүлүүдө.  

Пандемиянын жайылышы жана анын тийгизген терс кесепеттери Кыргыз Республикасындагы айыл чарба секторун жана “Кумтөр” ишканаларын эске албаганда, экономиканын дээрлик бардык секторлорунда экономикалык жигердүүлүктүн кескин төмөндөшүнө алып келген. Өлкө экономикасынын реалдуу секторунун көрсөткүчтөрү акыркы бир нече жылдардагы минималдуу мааниге жетүү менен терс зонада болуусун улантууда. Кыргыз Республикасына акча которуулар агымынын көлөмү өткөн жылдагы көрсөткүчтөн төмөн болуп, ички керектөөнүн бир калыпта кармалышын шарттаган.  

Инфляцияны басаңдатуучу факторлор күчөгөндүгүнө байланыштуу, инфляция динамикасы төмөндөөсүн улантууда. Инфляциянын жылдык көрсөткүчү өтүп жаткан жылдын апрелинде жогорку чекке жетип, 2020-жылдын август айында (14-август) 4,9 пайызга чейин төмөндөгөн. Инфляциянын төмөндөшүнө рыноктун сезондук товарлар менен камсыз болушу жана улуттук валютанын курсунун салыштырмалуу туруктуу сакталышы менен катар эле, азыраак ички суроо-талап өбөлгө түзгөн.  

Акча-кредит чөйрөсүндө туруктуулук сакталып турат. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү сегменти рыноктун катышуучуларынын жигердүүлүгү жогорулашынан улам, чендердин жогорулашын көрсөткөн, мында алар Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин тегерегинде негизги ченге жакын деңгээлде өзгөрүп турган.  

Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүктүн жогорку деңгээли сакталууда, бул көбүнчө бюджеттик канал боюнча чыгаша операцияларынын эсебинен калыптанган. Улуттук банк арылтуу операцияларын, негизинен, акча рыногунун кыска сегментинде жүргүзүүнү улантууда. 

Коммерциялык банктардын депозиттик базасы жана кредит портфели акырындап өсүшүн улантуу менен терс экономикалык чөйрө шарттарында туруктуулугун көрсөтүүдө. Ички валюта рыногу салыштырмалуу туруктуу, чет өлкө валюталарынын сомго карата курсунун волатилдүүлүгү төмөндөгөн.  

Учурда Улуттук банк өтүп жаткан жылдын акырына карата инфляциянын орточо мааниси акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчтөрүнүн алкагында 5-7 пайыз чегинде орун алат деп күтүүдө.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана учурдагы ички экономикалык шарттарды, ошондой эле экономиканын реалдуу секторуна көмөк көрсөтүү чараларын колдоо зарылдыгын эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,00 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды.  

Улуттук банк инфляцияга таасирин тийгизген ички жана тышкы факторлорго туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша, акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларын кабыл алат. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда, алардын кесепеттерин жөнгө салуу үчүн Улуттук банкта жетиштүү инструменттер каралган.  

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 28-сентябрында өтөт.  

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде)

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде)

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар)

 


Датасы: 21.08.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен видеоконференция өткөрдү 

 

2020-жылдын 19-августунда Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов коммерциялык банктардын жетекчилеринин катышуусунда видеоконференция өткөрүп, анын жүрүшүндө борбордук банктын төрагасы коммерциялык банктар кредиттерди жана алар боюнча эсептелинген пайыздарды реструктуризациялоо шарттарын кылдат түшүндүрүү жагында кардарлар менен тыгыз иш алып баруу, ошондой эле карыз алуучуларга кредиттерди мөөнөтүнөн мурда төлөө укугу тууралуу да түшүндүрмө берүү зарылдыгын баса белгиледи. 

Видеоконференциянын жүрүшүндө коммерциялык банктардын өкүлдөрүнө көйгөйдү эрте аныктоо, кардарлар менен иштешүүнү жакшыртуу, белгиленген талаптарды сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, талаптардын сакталышын камсыз кылуу жагында региондордо жайгашкан филиалдар менен туруктуу негизде иш алып барууну улантуу сунушталды.  

 


Датасы: 21.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 19-августунда № 2020-П-14\46-4-(ПC) «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системасынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында Банк/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 20.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына эл аралык төлөм системаларын каттоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» (Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине, «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобого) токтом долбоорун (мындан ары  долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор жана ага карата материалдар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Бардык кызыкдар болгон жактар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 20-сентябрынан кечиктирбестен aisaeva@nbkr.kg электрондук почтасына жөнөтүүсү зарыл (PDF жана Word форматында).  

 


Датасы: 20.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Банк»/«Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын кызыкдар болгон башка катышуучулары долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 20-сентябрынан кечиктирбестен sabdygaziev@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

Банк жана төлөм системаларынын бар болгон жана жаңы катышуучулар рыногуна инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды жайылтуу үчүн тоскоолдуктарды азайтуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 12-августунда «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому кабыл алынды. 

Жаңы технологияларга кызыгуу, банктык кызмат көрсөтүүлөр наркын төмөндөтүү, алардын акыркы керектөөчүлөр үчүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жагында банктык кызматтарды керектөөчүлөр үчүн сыяктуу эле, жөнгө салуучу үчүн дагы кызмат көрсөтүү процессинин ачык-айкындыгын, көзөмөлгө алынышын камсыз кылуу, рынокто атаандаштыкты жогорулатуу, финансы-кредит уюмдарынын ишинде тобокелдиктерди азайтуу аркылуу алдыдагы милдеттерди аткаруу зарылдыгы менен шартталган. 

Ушул токтомго ылайык, атайын жөнгө салуу режиминин алкагында өтүнмөлөрдү кароо, лицензияларды берүү, кайтарып алуу жана аракетин токтотуу, убактылуу токтотуу чечимдерин кабыл алуу тартиби аныкталган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын төрагасы менен коронавирус пандемиясынын шартында макроэкономикалык туруктуулукту колдоо боюнча чараларды талкуулады 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 14-августта, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен онлайн кеңешме өткөрдү

Өлкөдөгү коронавирус инфекциясы пандемиясы шартында банктык жана төлөм системаларынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздоо чаралары талкууланды. 

Толкунбек Абдыгуловдун маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө Улуттук банк тарабынан илдеттин терс таасирлерин жымсалдоо, ишкер субъектилерин жана калкты колдоо максатында жалпысынан 6 миллиард сомдон ашык каражат ата мекендик экономиканы жана реалдуу секторду колдоого багытталган: 

 2020-жылдын январь айынан тартып 3 млрд. сомдон ашык каражат коммерциялык банктарга берилип, калкка 10-14%дан насыя түрүндө таратылган; 

 коммерциялык банктар үчүн насыялар дээрлик 1 миллиард сомго чейин кеңейтилген; 

 пандемиянын терс таасирин азайтуу максатында коммерциялык банктарга 400 млн. сомдон ашык суммада насыялар берилген; 

 пандемия шартында ипотекалык, кичи жана орто бизнести насыялоону кеңейтүү максатында, «Керемет Банк» ААКна 1,5 млрд сомго кошумча капиталдаштыруу жүргүзүлгөн; 

 коммерциялык банктардан насыя алуу үчүн кепилдик берүү жолу менен ишкерлерди колдоого «Кепилдик фонд» ААКна 1 миллиард сомго кошумча капиталдаштыруу жүргүзүлгөн; 

Ошондой эле бюджетти колдоо максатында Улуттук банктын 2019-жылдагы 2,5 миллиард сом өлчөмүндөгү бардык кирешеси 2020-жылдын июль айында мамлекеттик бюджетти колдоого багытталган, ал эми 10 пайызы  болжол менен 256 миллион сом, өлкөнүн каржы секторун колдоо үчүн Өкмөттүн резервин түзүүгө багытталган. 

Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын эл аралык резервдери тарыхый максимумга жетип, 2 миллиард 769 миллион АКШ долларын түзгөнүн кошумчалады. 

Резервдердин өсүшү биринчи кезекте ички рыноктогу алтынды улуттук валютага сатып алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан саясатка байланышкан. 

Мындан сырткары, ал Улуттук банктын мурда берген сунуштамаларына ылайык, зайымчыларга жеңилдиктерди берүү жаатында каржылык-насыялоо уюмдары тарабынан 30-июлга карата жалпы суммасы 77 млрд сомдук 201277 насыялар реструктуризацияланганын маалымдады. 

Муну менен бирге Улуттук банк 2020-жылдын 12-августунда атайын регулятивдик режим жөнүндө токтом кабыл алган. Ага ылайык, банктык жана төлөм системаларында инновациялык кызмат көрсөтүүлөр жана технологиялар ишке киргизилет, баасы төмөндөтүлөт, банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгү жогорулайт, ошондой эле  кызмат көрсөтүү процессинде ачык-айкындуулук камсыздалат.  

Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын макроэкономикалык туруктуулукту сактоодогу өзгөчө ролун белгиледи. 

Каржылык-банк тутумунда туруктуулукту сактоонун, коронавирус инфекциясы пандемиясына байланыштуу сакталып жаткан тобокелчиликтер шартында улуттук валютанын сатып алуучулук мүмкүнчүлүгүнүн маанисин баса белгиледи. 

Мамлекет башчысы бардык аймактардагы банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүүнү кенейтүүнүн маанисине токтолуп, алыскы райондордун пос-терминалдар жана банкоматтар менен камсыздалышына көңул бурду. 

Улуттук банктын төрагасынын берген маалыматы боюнча, жергиликтүү бийликтин айрым жетекчилеринин материалдык жоопкерчилик алууну каалабаганы банкоматтарды орнотууга тоскоолдук болууда. Толкунбек Абдыгулов бул багытта Өкмөт менен биргеликте иштер жүргүзүлүп жатканын, орун алган көйгөйлөр чечилерине ишендирди. 

Мамлекет башчысы ошондой эле ишкердикти колдоого жеңилдетилген түрдө насыяларды берүү механизмдерин иштеп чыгууга көңүл бурду. 

Мындан сырткары, ал Улуттук банк өлкөнүн алтын-валюта резервдерин көбөйтүү саясатын улантып, азыркы түзүлгөн кырдаалда өзгөчө маанилүү болгон банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча ишти күчөтүү керектигин белгиледи. 

Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө экономикасын мындан ары стимулдаштыруу боюнча натыйжалуу чараларды иштеп чыгуу үчүн кылдат анализ жүргүзүү зарылдыгын өзгөчө белгиледи. 

 

www.president.kg

 

 

 


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк эскилиги жеткен акчаларды алмаштыруу, өлчөнгөн алтын куймаларын жана нумизматикалык баалуулуктарды сатуу боюнча операцияларды 2020-жылдын 17-августунан тартып кайрадан жүргүзө баштайт. 


Датасы: 13.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) эсептери боюнча пайданы/чыгымды бөлүштүрүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат.  

Долбоор сунушталып жаткан операциялардын ачык-айкындуулугун арттыруу жана кардарлардын акча каражаттарын жайгаштыруудан алынган пайданы/чыгымды бөлүштүрүү методдорун стандартташтыруу жолу аркылуу аманатчылардын ишенимин арттыруу максатында иштелип чыккан.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 14-сентябрынан кечиктирбестен abazarbaeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 12.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 12-августунда саат 09-00дөн тартып «Terem PAY» (Терем ПЭЙ) жоопкерчилиги чектелген коомунун төмөнкү кызмат көрсөтүүлөр боюнча операцияларды жүргүзүү ишин убактылуу токтотту: 

-Коомдун төлөм системасынын, процессинг, клиринг борборлорунун катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча; 

өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча. 

 


Датасы: 06.08.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк онлайн режиминде дуалдык окутуу боюнча тренерлерди даярдады 

 

2020-жылдын 13-июлунан тартып 5-августуна чейинки мезгили ичинде Германия эл аралык кызматташуу боюнча Шпаркасс фондусунун колдоосу менен уюштурулган Улуттук банктын окутуучулары үчүн дуалдык окутуу боюнча семинарлар болуп өттү. Семинар онлайн окутуу куралдарына жана методикасына арналган, мында катышуучулар тренингдердин педагогикалык дизайны, тренингдердин моделин онлайн режиминде түзүү үчүн онлайн куралдарды колдонуу жагында жаңы билимдерге ээ болушту.  

Улуттук банктын кызматкерлери электрондук контентти жеткирүүнүн ар кыл ыкмаларын колдонуунун негизинде аралыктан окутуу технологиялары аркылуу алган билимдерин жана көндүмдөрүн билим берүү процессин уюштуруу боюнча аралыктан окутууда ийгиликтүү колдоно алат деп пландаштырылууда. 

 


Датасы: 27.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-июлунда Улуттук банк тарабынан ЖАК «ОКСУС» микрофинансылык компаниясына» № 015 жана № 015/1 айрым банк операцияларын улуттук жана чет өлкө валюталарында жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы берилди. 

 


Датасы: 20.07.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бекболотов Данияр Женишбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» жабык акционердик коому тарабынан ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Власова Александра Александровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 16-июлунда «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан башкы бухгалтер кызмат ордуна сунушталган Усупбаева Нуршат Токтогуловнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды.