Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 03.04.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы өлкөнүн банк жана финансы системасында туруктуулукту камсыз кылуу максатында, 2020-жылдын 3-апрелинде № 2020-П-12/20-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын (ФКУ) Улуттук банкка отчетторду берүүсү боюнча мөөнөттөрдү узартууга, ошондой эле белгиленген мөөнөттө отчет берүү маселеси боюнча Улуттук банктын талаптары ФКУ тарабынан аткарылбай калуу тобокелдигин төмөндөтүүгө багытталган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 03.04.2020
Туруктуу шилтеме

Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн эсине! 

 

Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат, Кара-Суу райондорунун жана Жалал-Абад областынын Сузак районунун аймагына өзгөчө абал режими киргизилгендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) жарандарга коронавирус инфекциясын андан ары жайылтуу тобокелдигинен алыс болуу үчүн алдын алуу чараларын бекем сактоо зарылдыгы тууралуу эскертет.  

Өзгөчө абал режими киргизилген шартта дагы Улуттук банк жарандардын кайрылууларын кароо иштерин улантып жатат. Ошентсе дагы, коомдук жайларга баруу зарылдыгы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу үчүн финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр Улуттук банкка же анын аймактык бөлүмдөрүнө өз кайрылууларын электрондук почтага жөнөтүү менен электрондук түрдө кайрыла алышат. Даректери төмөндө көрсөтүлгөн. 

Электрондук почтага кайрылуу жөнөткөн учурда, кайрылып жаткан адам милдеттүү түрдө өзүнүн аты-жөнүн (толук), байланышуу үчүн телефон номерин (үй, мобилдик же жумуш), жашаган жеринин дарегин көрсөтүүгө жана кайрылуунун мазмунун чагылдырууга тийиш. Мүмкүн болсо документтердин көчүрмөлөрүн дагы тиркеп коюуга болот.  

Улуттук банк электрондук түрдө кайрылууну алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде электрондук почта аркылуу кайрылган адамга кайрылуу келип түшкөн күнүн жана убактысын, ага берилген кириш каттоо номерин, байланышуу үчүн тиешелүү телефон номерлерин көрсөтүү менен кайрылуу кароого кабыл алынгандыгы же себебин негиздөө менен кароодон баш тартылгандыгы тууралуу электрондук билдирүү жөнөтөт. 

Электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылууну карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча арыз ээсине электрондук жооп берүүдөн тышкары, кайрылууда көрсөтүлгөн дарек боюнча кат жүзүндө кошумча жооп жөнөтүлөт.  

Жарандар финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселелери боюнча зарыл болгон маалыматты ыкчам алуу үчүн төмөндөгү телефондор аркылуу кайрыла алышат.  

 

Башкармалыктын атылышы 

Шаар коду, телефон номерлери 

Электрондук почтанын дареги 

Улуттук банктын  

борбордук аппараты 

0(555) 85 57 48 

0 (770) 73 73 49 

(0312) 61 04 86 (0312) 61 52 78 

mail@nbkr.kg 

Ош областтык башкармалыгы  

(03222) 48434 

(03222) 48375 

jsydykov@nbkr.kg 

Нарын областтык башкармалыгы  

(03522) 50442 

(03522) 50472 

uduyshenaliev@nbkr.kg 

Ысык-Көл областтык башкармалыгы  

(03922) 51251 

(03922)51247  

ftartykov@nbkr.kg 

Жалал-Абад областтык башкармалыгы  

(03722) 23884 

hakimbekov@nbkr.kg 

Талас областтык башкармалыгы  

(03422) 52270 

(03422) 52077  

iestebesov@nbkr.kg 

Баткен областындагы өкүлчүлүк 

(03622) 50446 

arazakov@nbkr.kg 

 

 

 


Датасы: 31.03.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Дыйканбаева Гульнура Саякбаевнанын талапкерлигине 2020-жылдын 26-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коому тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коомунун башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Омурбеков Адилет Омурбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 26-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 31.03.2020
Туруктуу шилтеме

COVID-19 коронавирусу жайылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө абал киргизүүдө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын иштөө тартиби жана алардын ишин жөнгө салуу жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 24-мартындагы «Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө» № 57, «Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ош шаарынын, Ноокат жана Кара-Суу райондорунун аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө» № 56, «Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө» № 55 жарлыктарынын талаптарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын маанилүү бизнес-процесстеринин ишин камсыз кылуу үчүн тобокелдиктерди кыскартуу боюнча чаралар тизмесин жана иш-чаралар топтомун жүзөгө ашыруу ыкмаларын бекитти. 

2020-жылдын 30-мартында кабыл алынган тиешелүү № 2020-П-12/19-1-(БС) токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 31.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 30-мартында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 5,00 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 31-мартынан тартып күчүнө кирет.  

Дүйнө жүзүндө COVID-19 пандемиясынын жайылышы жана мунайга карата дүйнөлүк баанын кескин төмөндөшү 2020-жылдын март айынын башынан тартып тышкы чөйрөдөгү жагдайдын олуттуу өзгөрүшүнө алып келди. Учурда дүйнөлүк экономиканын басаңдашы, товардык-чийки зат жана финансы рынокторундагы дүйнөлүк баалардын жогорку волатилдүүлүгү, ошондой эле соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн валюталарынын алсызданышы байкалууда.  

Тышкы экономикалык шарттардын таасири жана чек аралардын жабылышы Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүккө айрым чектөөлөрдү жаратты. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасында 2020-жылдын январь-февраль айларында 4,3 пайыз деңгээлинде катталган ИДӨнүн орточо өсүшү кийинки чейректер ичинде экономикалык жигердүүлүктүн төмөндөшү менен алмашышы мүмкүн.  

Чет өлкө валютасынын реэкспорттук операциялар аркылуу да, акча которуулар аркылуу да өлкөгө агылып кирүүсүнүн азайышы, ошондой эле мунайга дүйнөлүк баанын төмөндөшүнө байланыштуу региондогу улуттук валюталардын алсызданышы улуттук валютанын сомдун курсуна тиешелүү басымды шарттады. Ички валюта рыногунда түптөлгөн чет өлкө валютасына суроо-талап менен сунуштун өз ара катышынын натыйжасында, АКШ долларынын сомго карата курсу жогорулап, азыркы учурда бир АКШ доллары үчүн 80,0 сом тегерегинде катталган. Улуттук банк өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу режимин сактоо менен, зарылдыгына жараша, алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, мурдагыдай эле валюталык интервенцияларды жүргүзүүнү улантат.  

Улуттук банк баа туруктуулугун колдоо үчүн бир катар чараларды кабыл алды. Алмашуу курсунун жана соода чөйрөсүндөгү шарттардын тийгизген таасиринен улам инфляциялык таасир күчөгөн шартта, 2020-жылдын 24-февралында Улуттук банктын эсептик чени 5,0 пайызга чейин жогорулатылышы инфляция динамикасына корректировкаларды киргизүүгө мүмкүндүк берет.  

Азыркы учурда (20-мартка карата) Кыргыз Республикасындагы жылдык инфляция көрсөткүчү 4,9 пайыз деңгээлинде катталган. Ал эми баалардын жогорулашы, негизинен, азык-түлүк товарларынын тобуна туура келет. Улуттук банк өтүп жаткан жыл ичинде инфляциянын убактылуу тездешин анын орточо мааниси акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү 5-7 пайызга жакындашы менен болжолдойт.  

Ал эми монетардык сектор акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендеринин акырындап жогорулашы менен мүнөздөлөт. Чендер мурдагыдай эле Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин тегерегинде, айрыкча, эсептик ченге жакын деңгээлде өзгөрүлүп турушу уланууда. Банк тутумунда улуттук валютада үстөк ликвиддүүлүк, ал эми банктар аралык кредит рыногунда жигердүүлүк сакталып турат.  

Негизги чен боюнча чечимдер инфляциянын айкын деңгээлин жана орто мөөнөттүү мезгил аралыгында максаттуу көрсөткүч 5-7 пайыз деңгээлинде болжолдонуп жаткан инфляция динамикасын эске алуу менен кабыл алынат. Дүйнөлүк жана регионалдык экономиканын басаңдашы 2020-жыл ичинде ички суроо-талапты төмөндөтүү менен Кыргыз Республикасынын экономикасына олуттуу таасирин тийгизет. Ички жана тышкы шарттарды, ошондой эле орто мөөнөттүү мезгил ичинде инфляциялык процесстердин болжолдонгон динамикасын эске алуу менен Улуттук банк эсептик чендин буга чейин белгиленген өлчөмүн сактап калуу чечимин кабыл алды. 

Улуттук банк баа туруктуулугуна, ошондой эле финансылык туруктуулукка таасирин тийгизген факторлорго туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларды кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 25-майында өтөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 


Датасы: 30.03.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 30-мартындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын чечими менен күндөлүк негизде милдеттүү камдык талаптарды аткаруу тартиби өзгөртүлгөн.  

COVID-19 пандемиясынан улам көрүлгөн аракеттердин банк жана финансы системасына тийгизген терс таасирлерин азайтуу жагында Улуттук банктын туруктуу абалды сактоо чараларын колдоо, ошондой эле коммерциялык банктарга улуттук валютадагы ликвиддүүлүктү башкарууда көбүрөөк ыңгайлуулукту берүү максатында Улуттук банк Башкармасынын чечими менен милдеттүү камдык талаптарды сактоо шарттары жеңилдетилген. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 30-мартындагы № 2020-П-07\18-2-(ДКП) токтому менен милдеттүү камдар көлөмүнөн минималдуу чектүү деңгээли 80 пайыздан 70 пайызга чейин төмөндөтүлгөн. 

Бул чечим 2020-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 

 


Датасы: 26.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2020-жылдын 20-мартында банк системасынын туруктуулугун колдоого, COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу эпидемиологиялык абалдан улам кабыл алынган чаралардын терс таасирлерин азайтууга багытталган № 2020-П-09/15-9-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасында COVID-19 пандемиясынын терс таасирлерин жеңилдетүү максатында коммерциялык банктарга кредит берүүсү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу» токтомун кабыл алды. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 26.03.2020
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктардын топтук кредиттер менен иш алып баруусун жөнгө салуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 24-мартында № 2020-П-12/15-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу» токтому кабыл алынды. 

Токтомго ылайык «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр киргизилди. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 24.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы өлкөнүн банк жана финансы системасында туруктуулукту камсыз кылуу максатында 2020-жылдын 24-мартында № 2020-П-12/15-7-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жана банк эмес финансы-кредит уюмдары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдерди жана талаптарды белгилөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым убактылуу чечимдери жөнүндө» токтом кабыл алды. 

Токтом COVID-19 коронавирус инфекциясына байланыштуу эпидемиологиялык абалдан улам, өлкө экономикасынын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча  кабыл алынган чаралардын  банктардын ишине тийгизген терс таасирин азайтууга жана банктардын айрым экономикалык ченемдерди жана талаптарды аткарбай коюу  тобокелдигин төмөндөтүүгө багытталган. 

 


Датасы: 24.03.2020
Туруктуу шилтеме

Азия Кредит Сервис» Микрокредиттик компаниясы» Жоопкерчилиги чектелген коомунун (мындан ары Компания) уюштуруучусунун 2019-жылдын 3-декабырындагы «Фольк» Микрокредиттик компаниясы» Жоопкерчилиги чектелген коомуна кошулуу аркылуу Компанияны кайрадан түзүү тууралуу чечимин кабыл алгандыгына байланыштуу, Компаниянын 2008-жылдын 18-апрелиндеги №130 күбөлүгү 2020-жылдын 20-мартындан тартып жокко чыгарылды. 

 


Датасы: 24.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалыматтык билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 24-мартындагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режими шартында, банк жана төлөм системасы банк кызматтарынын негизги түрлөрүн сунуштоо, төлөө жана которуу операцияларын ишке ашыруу менен өзгөчө абалдын талаптарына ылайык режимде иштейт.  

Улуттук банк экономика чөйрөсүнүн жана калктын нак акчага муктаждыгын коммерциялык банктар аркылуу керектүү банкноттордун номиналдары жана монеталар менен толук көлөмдө жана өз убагында камсыз кылуу жагында үзгүлтүксүз иш алып барууну улантат.  

«Элкарт» улуттук төлөм системасын кошуу менен Кыргыз Республикасынын төлөм системасы киргизилген өзгөчө абал режиминде иштейт жана нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат. Төлөмдөр жана эсептешүүлөр ар түрдүү нак эмес жана аралыктан төлөө инструменттерин колдонуу менен жүргүзүлөт (банк төлөм карттары, электрондук капчыктар, «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемеси, QR-кодду колдонуу менен төлөмдөр жана которуулар, мобилдик банкинг, интернет банкинг ж.б.).  

Нак эмес төлөмдөрдү, акча которууларды ишке ашыруу жана онлайн тейлөө кызматтарынын, банкоматтардын, POS-терминалдардын, төлөм терминалдарынын ишин үзгүлтүксүз жүргүзүү жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору/төлөм уюмдары тарабынан иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.  

Коомдук жайларга, анын ичинде коммерциялык банктарга баруу зарылдыгы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу максатында, Улуттук банк онлайн тейлөө кызматтарын, нак эмес жана аралыктан эсептешүү формаларын колдонууну (интернет-банкинг, мобилдик-банкинг, электрондук жана мобилдик тиркемелер), ошондой эле QR-коддорун колдонууну сунуштайт. 

Финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен байланышкан кандайдыр бир суроолор жаралса, өзгөчө абал шартында Улуттук банк финансы уюмдарына онлайн тейлөө кызматтары аркылуу кайрылууну сунуштайт (телефон, электрондук почта, социалдык тармак жана мессенджерлер аркылуу). 

Иштөө режими, продукттар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды финансы уюмдарынын интернет-сайттарынан алууга болот.  

Улуттук банк 2020-жылдын 25-мартынан тартып Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режими шартында, төлөө жана акча которуу операцияларынын үзгүлтүксүз ишке ашырылышын камсыз кылуу максатында, өлкөнүн финансылык секторундагы жагдайга туруктуу негизде байкоо жүргүзөт.  

 


Датасы: 24.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

маалыматтык билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын иши Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 24-мартындагы «Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад шаарынын жана Жалал-Абад областынын Сузак районунун аймагына өзгөчө абалды киргизүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын жана Ош областынын Ноокат жана Кара-Суу райондорунун аймагына өзгөчө абалды киргизүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абалды киргизүү жөнүндө» жарлыктарынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.  

Өзгөчө абал киргизилген шартта, Улуттук банк ишин банк жана төлөм системаларынын туруктуулугун сактоо, төлөм жана которуу операцияларын үзгүлтүксүз ишке ашыруу, калктын жана экономиканын нак акчага муктаждыгын өз убагында жана үзгүлтүксүз коммерциялык банктар аркылуу камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте санитардык чараларды бекем сактоону талап кылуу менен айрым кызматкерлер үчүн ишти орундарында жана аралыктан иштөөнү уюштуруу менен жүргүзөт. 

Расмий маалымат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg жана социалдык тармактардагы Улуттук банктын расмий баракчаларында жайгаштырылат. 

Эпидемиялык кырдаалдан улам өзгөчө абал жарыялангандыгына жана элге жалпы жугуу коркунучуна байланыштуу Улуттук банкта жарандарды жеке кабыл алуу убактылуу токтотулду. 

Бардык кызыктырган суроолор менен mail@nbkr.kg электрондук почтасы же төмөнкү телефон аркылуу кайрылууну сунуштайбыз: коомдук маалымдама 0312 61 04 86.  

 


Датасы: 23.03.2020
Туруктуу шилтеме

COVID-19 коронавирусу жайылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагына өзгөчө кырдаал киргизүүдө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын иштөө тартиби жана алардын ишин жөнгө салуу жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, COVID-19 коронавирусу жайылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын аймагына өзгөчө кырдаал режимин киргизгендигинин негизинде, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын маанилүү бизнес-процесстеринин ишин камсыз кылуу үчүн тобокелдиктерди кыскартуу боюнча чаралар тизмесин жана иш-чаралар топтомун жүзөгө ашыруу ыкмаларын бекитти. 

2020-жылдын 23-мартында кабыл алынган тиешелүү № 2020-П-12/14-1-(БС) токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 23.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтык билдирүүсү 

 

Бүгүнкү мезгилдеги коронавирус инфекциясынын жайылышы менен байланышкан чыныгы шарттарда Кыргыз Республикасынын финансы системасы тышкы факторлордун терс кесепеттерине каршы туруу жөндөмдүүлүгүн жана туруктуулугун сактап турат.  

2020-жылдын 1-мартына карата абал боюнча банк тутуму өздүк капиталдын жана ликвиддүүлүктүн ири запасына ээ. Банк тутуму боюнча ликвиддүүлүк коэффициенти 68,7 пайызды түзгөн (ченем боюнча 45,0 пайыз). Банк сектору боюнча суммардык капиталдын жетиштүүлүк коэффициенти (шайкештик) 22,7 пайызды түзгөн (ченем боюнча 12,0 пайыз). 

Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө абал киргизилген шартта, банк жана төлөм системасы которуу жана төлөм операцияларын, эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды төлөм карттарына которуу жана аларды банкоматтар аркылуу алуу операцияларын үзгүлтүксүз ишке ашырууну камсыз кылууда.  

Улуттук банк экономика чөйрөсүнүн жана калктын нак акчага муктаждыгын коммерциялык банктар аркылуу керектүү банкноттордун номиналдары жана монеталар менен толук көлөмдө жана өз убагында камсыз кылуу жагында үзгүлтүксүз иш алып барууну улантат.  

«Элкарт» улуттук төлөм системасын кошуу менен Кыргыз Республикасынын төлөм системасы штаттык режимде иштеп, нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууда. Жеке адамдар, юридикалык жактар жана жеке ишкер субъектилери товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү ар түрдүү нак эмес төлөө инструменттерин колдонуу менен жүргүзө алышат (банк төлөм карттары, электрондук капчыктар, «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемеси, QR-кодду колдонуу менен төлөмдөр жана которуулар, мобилдик банкинг, интернет банкинг ж.б.).  

Нак эмес төлөмдөрдү жана которууларды ишке ашырууда үзгүлтүксүз иштөөнү жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору/төлөм уюмдары тарабынан иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.  

Коомдук жайларга, анын ичинде коммерциялык банктарга баруу зарылдыгы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу максатында, Улуттук банк товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү төлөө үчүн онлайн-сервистерди, нак эмес жана аралыктан эсептешүү формаларын, банктык төлөм карттарды колдонууну, аралыктан тейленүү кызматтарынан пайдаланууну (интернет-банкинг, мобилдик-банкинг, электрондук жана мобилдик тиркемелер), ошондой эле QR-коддорду жана электрондук акчаларды колдонууну сунуштайт. 

Улуттук банк 2020-жылдын 22-мартынан тартып Кыргыз Республикасынын аймагына киргизилген өзгөчө абал режими шартында, калктын финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн жеткиликтүү пайдалануусун камсыз кылуу максатында, өлкөнүн финансылык секторундагы жагдайга туруктуу негизде байкоо жүргүзүп турат.  

 


Датасы: 20.03.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 (№ 16 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Гранд КЭШ» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 20-майындагы № 5894 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 20-мартынан тартып 26-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин проспекти 6-14 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Обмен» алмашуу бюросунун 2017-жылдын 31-июлундагы № 5571 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 (№ 26 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Умар Компани» алмашуу бюросунун 2017-жылдын 19-сентябрындагы № 5578 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

4. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Москва көчөсү, үй № 86 (№ 28 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Экспо мани» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 28-ноябрындагы № 5955 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 19.03.2020
Туруктуу шилтеме

COVID 19 инфекциясынын жайылышына байланыштуу ишкер субъектилерине колдоо көрсөтүү чаралары жөнүндө 

 

COVID 19 (мындан ары коронавирус инфекциясы) инфекциясынын жайылышына байланыштуу ага каршы күрөшүүдө дүйнө мамлекеттери тарабынан кабыл алынып жаткан чаралар экономиканын айрым тармактарындагы экономикалык активдүүлүккө да терс таасирин тийгизип жатат. Каралып жаткан бул көйгөй глобалдуу мүнөзгө ээ экендигин эске алып, мындай шарттарда айрым ишкер субъектилерине колдоо көрсөтүү, өлкөнүн банк жана финансы системаларында максималдуу туруктуулукту сактоо жагында тиешелүү чараларды көрүү зарыл. 

Коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам, анын экономикага, калкка, ишкер субъектилерине, анын ичинде банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына тийгизиши мүмкүн болгон терс таасирлеринин кесепеттерин жеңилдетүү максатында кабыл алынып жаткан чаралардын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 18-мартында «COVID 19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Аталган токтом менен Улуттук банк банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишине төмөнкүдөй убактылуу талаптарды коёт: 

- кредиттик келишимдердин шарттарын кайра карап чыгууга байланыштуу комиссиялык жана башка төлөмдөрдү чегерүүгө жана алууга тыюу салынат; 

- кредиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткарбагандыгы/талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн карыз алуучуларга карата айыптык төлөмдөр, анын ичинде кошумчаланган айыптык төлөм (айыптык төлөм/туум) салууга жана алууга тыюу салынат; 

- берилген кредиттер боюнча төлөмдөрдү кеминде 3 (үч) ай мөөнөтүнө узартуу сунушталат; 

- кредиттик келишимдердин шарттарын өзгөрткөн учурларда, анын ичинде реструктуризациялоодо, ишкердик ишине коронавирус инфекциясынын жайылып кетүүсүн алдын алуу иштерине байланыштуу киргизилген чектөөлөр таасирин тийгизген карыз алуучулардын кредиттерине мониторинг жүргүзүүдө кредиттерди классификациялоо категориясын начарлатпоого уруксат берилет. 

Бул чаралар өлкөдөгү экономикалык жана социалдык кырдаалга жараша Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин күчүндө болот. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.

 


Датасы: 17.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, коронавирус инфекциясынын нак акча жана башка төлөм каражаттары аркылуу жайылышын алдын алуу максатында, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына ылайык, банкнотторду жана монеталарды кармагандан кийин жөнөкөй жеке гигиена эрежелерин сактоо зарылдыгы тууралуу эскертет. 

Коронавирус инфекциясы башка вирустар же бактериялар сыяктуу эле, бардык жерде, анын ичинде банкноттордун, монеталардын, кагаздын, смартфондордун, пластик карталардын жана башка буюмдардын беттеринде болушу мүмкүн. 

Банкноттор менен монеталар биринчи кезекте бир колдон экинчи колго дайыма өтүп турган төлөм каражаты болуп санала турганын эстен чыгарбоо зарыл. Жөнөкөй жеке гигиена эрежелерин сактоо банкноттор, монеталар жана башка төлөм каражаттары аркылуу жугушу мүмкүн болгон инфекцияларды таратуу тобокелдигин азайтат. 


Датасы: 16.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө нускоо тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 10-апрелинен кечиктирбестен ntoktobekov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 13.03.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Жалилов Чубак Тажибаевичтин талапкерлигине 2020-жылдын 12-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ибраев Марс Каиповичтин талапкерлигине 2020-жылдын 12-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Маликов Кадыр Курманбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 12-мартында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 12.03.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы санарип финансылык технологиялар тууралуу Мамлекеттик башкаруу Академиясында айтып берди 

 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2020-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясында «Кыргыз Республикасындагы санарип финансылык технологиялар» темасында атайын лекция окуду.  

 

Аталган лекцияны угууга Мамлекеттик башкаруу академиясынын магистранттары, профессордук окутуучулар курамы, ошондой эле Улуттук банктын башчысы менен жолугушуп, өздөрүн кызыктырган суроолоруна жооп издеген адамдар катышты.  

 

Жолугушуу учурунда катышуучулардын суроолоруна жооп берип жатып, Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын жүргүзүп жаткан иши, валюта рыногунда туруктуулукту камсыз кылуу боюнча көрүлүүчү чаралар тууралуу айтып берди.  

 

 

 

 


Датасы: 11.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов журналисттер менен жолугушуп, валюта рыногундагы жагдай тууралуу айтып берди 

 

 

2020-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында валюта рыногунда орун алган жагдай тууралуу брифинг болуп өттү. Журналисттердин суроолоруна Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жооп берди. 

Улуттук банк андан мурунку күнү эле жалпы суммасы 53,7 млн АКШ долларын түзгөн нак жана нак эмес чет өлкө валютасын сатуу боюнча валюталык интервенцияны ишке ашырган. 

Улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгуловдун айтымында өлкөбүздүн  

валюта рыногундагы абал туруктуу.  

Бүгүнкү күндө улуттук валютанын курсу төмөндөп кетишине таасир берүүчү эч кандай ири макроэкономикалык факторлор жок. Валюталар курсу азыркы тапта туруктуу абалга келүүдө. Кыргызстан боюнча акча алмаштыруу бюролорунда жана коммерциялык банктарда бир доллардын баасы 73 сомдон ашкан жок. 

«Азыркы учурда Кыргызстандын аймагында долларды эле эмес, башка кайсы болбосун чет өлкө валютасын сатуу же сатып алуу менен байланышкан кандайдыр бир көйгөйлөр байкалбайт», - деп кошумчалады Толкунбек Абдыгулов.  

Улуттук банк алып сатуу операцияларына жол бербөө максатында, валюта саясатын активдүү жүргүзүү жана жөнгө салуу инструменттерин колдонуу үчүн жетиштүү эл аралык резерв көлөмүнө ээ. 2020-жылдын 9-мартына карата абал боюнча резерв көлөмү 2,428 млрд АКШ долларын түзөт.  

 

 

 

 


Датасы: 10.03.2020
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногундагы жагдай тууралуу 

 

Cоода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн финансылык рынокторунда улам өзгөрүлүп турган жагдай байкалууда. Соода жүргүзүү жана финансы операциялары аркылуу рыноктордун бири-бирине байланышта болушу бул өлкөлөрдө орун алган жагдайдын Кыргыз Республикасынын финансылык индикаторлоруна да таасир берүүнү шарттайт.  

Мындай шарттарда Улуттук банктын чаралары Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон тышкы таасирлерди жеңилдетүүгө багытталган. Баа жана финансы туруктуулугун камсыз кылуу Улуттук банктын негизги максаттарынын бири болуп саналат. 

Улуттук банк валюта саясатын жүргүзүүдө өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу режимин карманат. Ошентсе да, валюта рыногундагы активдүүлүк көп учурда жарандардын күтүүлөрү менен психологиялык факторлордон улам жаралууда.  

Алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, Улуттук банк 2020-жылдын 10-мартында 53,7 млн АКШ доллары жалпы суммасында чет өлкө валютасын сатуу боюнча интервенцияны ишке ашырды (анын ичинде нак акчада 4,0 млн АКШ доллары). Учурда ички валюта рыногунда жагдай туруктуу.  

Улуттук банктын эл аралык камдарынын көлөмү жогорку деңгээлде жетиштүү жана ал келечектеги товарлар импортунун 5,0 айынын ордун жабат, 2020-жылдын 9-мартына карата эл аралык камдар көлөмү 2 428,26 млн. АКШ долларын түзгөн.  

Эл аралык камдардын жетиштүү запасы, акча-кредит саясатын жүргүзүүнүн жана жөнгө салуунун кеңири инструменттери Улуттук банкка ыкчам чара көрүүгө, анын ичинде алып сатуу иштерине жол бербөө максатында, валюта интервенцияларын жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.  

Улуттук банк туруктуу негизде ички валюта рыногунда жана тышкы финансылык рыноктордо түптөлгөн жагдайды байкоого алып турат. 

 

Маалымат үчүн: 

2020-жылдын башынан тартып 10-мартка чейин Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, 140,2 млн АКШ доллары суммасында чет өлкө валютасын сатуу боюнча интервенцияларды жүргүзгөн.  

 


Датасы: 10.03.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк төлөм уюмдарынын агенттеринин мобилдик тиркемелерин товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн пайдалануучуларын идентификациялоо жана верификациялоо боюнча жолугушуу өткөрдү  

 

2020-жылдын 10-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында мобилдик байланыш операторлорунун жетекчилери (MegaCom, Beeline, «О!» соода маркалары), «KG төлөм системаларынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмеси менен 2019-жылдын 13-августунда түзүлгөн №2019-Д-141/835-0-3 Мобилдик байланыш операторлорунун мобилдик кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүүдө коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары менен кызматташуусу жөнүндө макулдашууну (мындан ары Макулдашуу) аткаруу боюнча жолугушуу болуп өттү. Аталган макулдашууга ылайык, мобилдик тиркемелердин жана электрондук капчыктардын бардык колдонуучулары 2020-жылдын 1-октябрына чейин идентификациядан өтүүгө тийиш.  

Мобилдик байланыш операторлору агенттик схеманын алкагына мобилдик тиркемелерин пайдалануучуларды идентификациядан өткөрүүнүн ар түрдүү инструменттери тууралуу маалымат беришти. Жолугушууда аралыктан идентификациялоого байланыштуу, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен иш-аракеттерди андан ары координациялоо зарылдыгы тууралуу маселелер талкууланды. 

 

 


Датасы: 10.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода комплекси, Шымкент токтотуу жайы, № 3 «Т» дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Аман ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 17-июлундагы № 5915 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 10-мартынан тартып 16-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 09.03.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 9-мартында Бишкек шаарында «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмеси тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү

Аталган иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Гарантиялык фонд ААКтын, «Ишеним» кредит бюросу ЖАКтын, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, Банктар аралык процессинг борбору ЖАКтын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышты. 

Банктык тегерек стол маегинин катышуучулары банк ишинде мамлекеттик органдар менен өз ара натыйжалуу иш алып баруунун актуалдуу маселелерин талкуулашып, Улуттук банктын акча-кредит саясаты, региондордо банктык кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу, аларды санариптештирүү жана аралыктан идентификациялоо механизмдерин ишке ашыруу, ошондой эле «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумунун сервистерине туташуу процесстерин оптималдаштыруу маселелерин карап чыгышты. Мындан тышкары, бул иш-чаранын алкагында колдонуудагы салык мыйзамдарынын, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын ишке ашыруу жана өркүндөтүү маселелери да талкууга алынды.  

Банктык тегерек стол маеги банк секторунун катышуучулары үчүн банк тутумундагы маанилүү маселелерди талкуулоого шарт түзгөн салттуу аянтча болуп саналат. 


Датасы: 09.03.2020
Туруктуу шилтеме

Валюта рыногундагы жагдай тууралуу 

 

Азыркы учурда республиканын валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу сакталууда. 2020-жылдын башынан тартып 9-мартка чейин АКШ долларынын сомго карата расмий курсу бир АКШ доллары үчүн 0,49%, 69,5117 сомдон 69,8500 сомго чейин өскөн.  

Учурда колдонулуп жаткан өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу саясатынын алкагында, АКШ долларынын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сомго карата алмашуу курсу ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына болгон суроо-талапка жана сунушка жараша эркин түптөлөт.  

Улуттук банк туруктуу негизде Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндөгү жагдайды кошо алганда, ички валюта рыногунда жана тышкы финансылык рыноктордо түптөлгөн жагдайды байкоого алып турат. 

Зарыл учурларда чет өлкө валютасынын алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында Улуттук банк кийлигишүүсү мүмкүн, себеби кескин өзгөрүүнү текшилөө боюнча жетиштүү инструменттерге ээ. 

Эл аралык камдардын жетиштүү запасы, валюталык интервенцияларды жүргүзүү аркылуу Улуттук банктын ыкчам кийлигишүү мүмкүнчүлүгү валюта рыногунда туруктуу жагдайдын сакталышын камсыз кылат.  

Улуттук банктын эл аралык камдарынын запасы жетиштүү болуп саналат. 2020-жылдын 6-мартына карата эл аралык камдар көлөмү 2 400,15 млн. АКШ долларын түзгөн, бул өлкөнүн товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр импортунун 4,9 айынын ордун жабат.  

Улуттук банк сом колдонууга киргизилген учурдан тартып жүргүзүп келген өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу саясаты дүйнөлүк рыноктордо орун алган өзгөрүүлөргө жана ички макроэкономикалык жагдайга ыңгайлашууда өз натыйжалуулугун тастыктаган. Бүтүндөй мезгил ичинде сомдун алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүүлүк тенденциясы Кыргыз Республикасынын экономикасын ачык жүргүзүүдө ар кандай тышкы жана ички таасирлерге салыштырмалуу туруктуу экендигин көрсөткөн.  

Маалымат катары билдире кетсек, Улуттук банк коммерциялык банктарга, ошондой эле алмашуу бюролоруна да чет өлкө валютасын сатуу жана сатып алуу суммасы боюнча кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизген эмес жана кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү маселесин карабайт.  

Ушул себептерден, жарандарды улуттук валюта - сомдун курсуна тиешелүү божомолдорго, ушак кептерге жана башка тастыкталбаган булактардан алынган маалыматтарга көңүл бурбоого чакырабыз.  


Датасы: 04.03.2020
Туруктуу шилтеме

Комиссиялык жана башка төлөмдөрдүн тизмегин актуалдаштыруу, аталган төлөмдөргө критерийлерди белгилөө максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 26-февралында №2020-П-12/8-8-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган. 

Жогорудагы токтомдор менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди: 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- «Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- «Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 04.03.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 4-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында тегерек стол маеги болуп өттү. Аталган иш-чарага төлөм системаларынын операторлорунун, төлөм уюмдарынын, «KG төлөм системаларынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, «Байланыш операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү катышты.  

Тегерек столдун катышуучуларына Кыргыз Республикасында санарип төлөм технологияларын 2020-2022-жылдары өнүктүрүү концепциясынын долбоору сунушталды. 

Уюштурулган иш-чаранын жүрүшүндө санарип төлөм технологияларын 2020-2022-жылдары өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары, аларды ишке ашыруу мөөнөттөрү жана долбоордун катышуучулары тууралуу маселелер талкууга алынды. 

 

 


Датасы: 02.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы реструктуризацияланган кредиттерди, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди классификациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 1-апрелинен кечиктирбестен zhnarynbekkyzy@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 02.03.2020
Туруктуу шилтеме

Төлөм системасынын оператору «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү боюнча өз ара иш алып баруу оператору катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан катталды. Реестр боюнча каттоо номери 6001280220. 


Датасы: 28.02.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин кезектеги отуруму болуп өттү. Анда коммерциялык банктардын, Кыргызстан банктарынын бирикмесинин жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын өкүлдөрү катышышты.  

Отурумдун алкагында төмөнкү маселелер талкууланды: 

- банктык жабдууларды алып келүү жана бирдей жайгаштыруу; 

- банктык жабдууларды мамлекеттик мекемелердин аймактарында жана коммерциялык банктардын тарифтери менен орнотуу; 

- QR-коддорду колдонуу менен акча которуу жана төлөмдөрдү жүргүзүү

Кыргыз Республикасында санариптик төлөм технологияларын өнүктүрүү боюнча 2020-2022-жылдарга каралган Концепция

Маалыматтарды иштеп чыгуу борбору (Дата борбору). 

Мындан тышкары, электрондук капчыктардын ишин жөнгө салуу боюнча маселелер каралды. 

Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин отурумунун жыйынтыгында, коммерциялык банктар Макулдашуунун негизинде 2020-жылга пландаштырылган банктык жабдууларды толук алып келүүнү камсыз кылууга, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жана башка төлөмдөр үчүн банктык карт, интернет-банкинг, электрондук капчык, QR-код аркылуу нак эмес формада төлөөнү жайылтууну камсыз кылууга милдеттеништи.  

 

 

 


Датасы: 27.02.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» ченемдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор кампа күбөлүктөрүн күрөөгө кабыл алуу менен кредит берүүдө коммерциялык банктарга карата минималдуу талаптарды белгилөө максатында иштелип чыккан. Бул долбоордо кампа күбөлүктөрүн күрөөгө кабыл алуу менен каржылоону аныктоо жана бир катар талаптарды белгилөө сунушталган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 27-мартынан кечиктирбестен ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 27.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 26-февралындагы чечими менен «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коомуна башка эмитенттердин стандарттуу жана өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдары менен жана жогорку сапат белгисине ээ банк күмүшүнөн, алтынынан жана платинасынан даярдалган монеталар менен нак жана нак эмес формада операцияларды жүргүзүү укугуна уруксат берилген. 


Датасы: 25.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 0,75 пайыздык пунктка жогорулатты 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 24-февралында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 75 базистик пунктка 5,0 пайыз деңгээлине чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 25-февралынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында баа динамикасы орточо деңгээлде өсүүнү көрсөтүүдө. Өтүп жаткан жылдын февраль айында (14-февралга карата) инфляция жылдык мааниде 3,9 пайызды түзгөн. Товарлардын азык-түлүк тобуна баалардын өсүшү баалардын жалпы деңгээлине инфляциялык басым көрсөтүүнү уланткан.  

Өлкө экономикасынын өнүгүшү мурдагыдай эле көбүрөөк деңгээлде тышкы экономикалык шарттардан көз каранды бойдон калууда. Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндө экономикалык жигердүүлүк сакталып турат. Ал эми глобалдык жана регионалдык азык-түлүк рынокторундагы тенденциялар жакынкы аралыкта акырындык менен жогорулашын улантат.  

Улуттук банк тышкы шарттардын чектүү таасири жана ички таасирлердин жок болушу шартында, үстүбүздөгү жылдын экинчи чейрегинде инфляция деңгээли максаттуу көрсөткүчтүн төмөнкү чегине жакындай тургандыгын болжолдойт. Өтүп жаткан жылдагы орточо жылдык инфляция (мезгилге карата мезгил) 4,6 пайыз деңгээлинде, ал эми жыл акырында (2019-жылдын декабрына карата 2020-жылдын декабрь айы) 5,0 пайыз тегерегинде болжолдонууда.  

Кыргыз Республикасынын экономикасында чогуу алгандагы суроо-талап өлкө ичиндеги экономикалык жигердүүлүктүн сакталышынын эсебинен сыяктуу эле, жергиликтүү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшүнүн эсебинен да колдоого алынып турат.  

Экономиканын монетардык жана финансы секторлорунда алгылыктуу тенденциялар сакталууда. Банк тутумунда сакталган үстөк ликвиддүүлүк Улуттук банк тарабынан арылтуу операцияларын жүргүзүүгө түрткү берет. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери, Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин алкагында, негизги ченге жакын деңгээлде катталган. Ал эми банктар аралык кредит рыногунда жигердүүлүк сакталып турат.  

Негизги чен боюнча чечимдер инфляциянын айкын деңгээлин жана орто мөөнөттүү мезгил аралыгында максаттуу көрсөткүчкө карата 5-7 пайыз деңгээлинде болжолдонуп жаткан инфляция динамикасын эске алуу менен кабыл алынат. Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана түзүлгөн ички шарттарды, ошондой эле орто мөөнөттүү мезгилде болжолдуу инфляциялык процесстердин динамикасын эске алып, Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 5,0 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. 

Улуттук банк ички жана тышкы факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларды кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2020-жылдын 30-мартында өтөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде)

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде)

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздар)

 


Датасы: 24.02.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Конрад Хурнинин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Мырзабаева Мунара Артыковнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Джаманкулов Данияр Нургазыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Уманкулов Аалы Болотовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Кагиров Руслан Зайндиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Ченгиз Лариса Георгиевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Искакова Фаанагуль Океновнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 20-февралында кабыл алды. 

 


Датасы: 21.02.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын делегациясы ортосунда жолугушуу болуп өттү.  

Делегацияны Россия жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн Финансылык институттар департаментинин Директорунун орун басары Жахан Шамсиев мырза жетектеди.  

Жолугушуу учурунда соода тармагын каржылоо потенциалын өнүктүрүү, банк секторун өнүктүрүү тенденциялары тууралуу маселелер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын эки тараптуу өз ара кызматташуу маселелери талкууланды. 

 

 


Датасы: 21.02.2020
Туруктуу шилтеме

Катышуучу 2020-жылдын 17-февралындагы микрофинансылык ишти жүзөгө ашыруусуз юридикалык жак катары ишин улантуу чечимин кабыл алынгандыгына байланыштуу “Талас-Финансы-Бай-Тор” жоопкерчилиги чектелген коому микрокредиттик компаниясынын 2006-жылдын 1-июнундагы № 51 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү, 2020-жылдын 20-февралынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жокко чыгарылды. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас көчөсү, № 116/12. 

 

 


Датасы: 21.02.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коому 2020-жылдын 20-февралында төмөнкү иш багытын жүргүзүү укугуна лицензия алды: 

№ 3030200220  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо. 

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди. 

 


Датасы: 14.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Маткабылова Нуркыз Аттокуровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 13-февралында кабыл алды. 


Датасы: 13.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомдук талкууга Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна топтук кредиттерди жөнгө салуу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2020-жылдын 13-мартынан кечиктирбестен zhnarynbekkyzy@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 12.02.2020
Туруктуу шилтеме

Чет өлкө валютасынын жасалма банкнотторунун пайда болгондугу тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалыматтарга  байланыштуу Улуттук банк жарандарды чет өлкө валюталарын алмаштыруу операцияларын ишке ашырууда кылдат болууга чакырат. Нак чет өлкө валютасынын аныктыгын тастыктоо үчүн акча алмаштыруу бюросунун кызматкерлеринен банкноттун аныктыгын валюталар детекторунда текшерип берүүнү талап кылуу керек. Валюта алмаштырууда акча алмаштыруу бюросу Улуттук банктын лицензиясына жана уруксат берүүчү башка документтерге ээ экендигине көңүл бөлүү зарыл. Акча алмаштыруу бюросунун лицензиясы жана каттоодон өткөндүгү жөнүндө  каттын түп нускасы көрүнүктүү жерде илинип турууга тийиш. 

Аныктыгы күмөн жараткан улуттук валютанын банкноттору/монеталары табылган учурда, аларды ИИМ/Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына/УКМК же Улуттук банкка өткөрүп берүү зарыл. 

Аныктыгы күмөн болгон улуттук валютанын банкноттору/монеталары экспертизага Улуттук банк тарабынан күн сайын дүйшөмбүдөн тартып жума күндөрү саат 9.00 -12.00 чейин кабыл алынат жана акысыз жүргүзүлөт. 

Аныктыгы күмөн жараткан чет өлкө валютасынын банкноттору/монеталары табылган учурда, аларды ИИМ/ Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына/УКМК өткөрүп берүү зарыл. Аныктыгы күмөн болгон чет өлкө валюталарынын банкнотторуна/монеталарына экспертиза Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматы тарабынан жүргүзүлөт. 

Аныктыгы күмөн банкнотторду/монеталарды  өткөрүүгө аракет кылбаңыз, себеби жасалма акчаны жасап чыгаруу эле эмес, аларды жайылтуу иш-аракети да Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 225-беренесинин талаптарына ылайык жоопкерчилик тартууга алып келет. 

 


Датасы: 10.02.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин көчөсү, үй № 2, № 10 квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Бай-плюс» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 5-февралындагы № 5640 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 11-февралынан тартып 19-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекти 299 в («Ала Арча» соода борбору, 1-кабат) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Нурзаман ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 19-сентябрындагы № 5927 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 10-февралынан тартып 18-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

 


Датасы: 06.02.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «КЭМП Мани» жоопкерчилиги чектелген коому 2020-жылдын 5-февралында төмөнкү иш багыттарын жүргүзүү укугуна лицензияларды алды: 

№ 3029050220  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо; 

№ 2028050220  үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо. 

«КЭМП Мани» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди. 

 


Датасы: 04.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасында санариптик төлөм технологияларын өнүктүрүү боюнча 2020-2022-жылдарга каралган концепциянын долбоорун (мындан ары-долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системасынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 29-февралынан кечиктирбестен sibragimova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.02.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк банктык портфелдин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо жана ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин деңгээлине мониторинг жүргүзүү үчүн коммерциялык банктардан маалымат алуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Ошондой эле, долбоордо ликвиддүүлүк ченемдерин (К3.1, К3.2) эсептөө тартибин өзгөртүү жана сандык көрсөткүчтөрдүн негизинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга алардын системалуу маанилүүлүгү жөнүндө билдирүүсү тууралуу ченем киргизүү каралган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 5-мартынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 03.02.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, коллекциялык эстелик монеталарын көргөзмөгө чыгаруу жана кеңири жайылтуу максатында, Берлин шаарында (Германия) 2020-жылдын 31-январынан 2-февралына чейин болуп өткөн Дүйнөлүк акча көргөзмөсү World Money Fair боюнча жыл сайын өтүүчү 49-көргөзмөгө катышты.  

Көргөзмөгө Улуттук банктын нумизматикалык баалуулуктары: Кыргызстандын тарыхый-маданий мурастарын чагылдырган жана ар түрдүү серияда чыгарылган алтын, күмүш жана жез-никель коллекциялык монеталарынын түрлөрү, улуттук валютанын кесилбеген белек банкноттор топтомдору коюлуп, алар кесипкөй коллекционер-нумизматтар тарабынан суроо-талаптарды гана жаратпастан, кооз эксклюзивдүү баалуулуктарды сүйүүчүлөрдү да абдан кызыктырды. Көргөзмөдө дүйнөлүк коомчулук жалпы Кыргызстан өлкөсүнө өзгөчө кызыгуу артканын белгилеп кетүүгө болот. 

 

 


Датасы: 30.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-жылдын 27-29-январь күндөрү Дүйнөлүк банктын колдоосу менен «ФОЭС 9. Күтүлүүчү кредиттик чыгымдардын моделин түзүү» темасында семинар болуп өттү

Лектор Дүйнөлүк банктын консультанты Кумар Дасгупта (АССА). Ал ФОЭС 9 стандартын иштеп чыккандардын бири болуп саналат, ошондой эле ФОЭС 9 боюнча бардык долбоорлорду убагында жетектеген Эл аралык эсепке алуу стандарттары боюнча Кеңешинин (IASB) техникалык директору болуп эмгектенген.  

Семинарда күтүлүүчү кредиттик чыгымдарга баа берүүнүн эл аралык алдыңкы практикасы, түзүлгөн моделдер боюнча тобокелдиктерди тескөө, келечектүү моделдерин түзүү жана аларды ырастоо маселелери каралып, баа берүү маанилеринин аудити боюнча кайра каралган эл аралык аудит стандартына баяндама жасалды. 

 

 

 

 


Датасы: 30.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн алмашуу бюросуна Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 210-беренесине ылайык, 55 000 (элүү беш миң) сом өлчөмүндө айып салынды. 


Датасы: 28.01.2020
Туруктуу шилтеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 4,25 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2020-жылдын 27-январында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Чечим 2020-жылдын 28-январынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасындагы инфляция Улуттук банк тарабынын күтүлгөн чектеги орточо жогорулаган динамиканы көрсөтүү менен төмөн деңгээлде сакталууда. 2020-жылдын январь айында (17-январга карата) инфляция жылдык мааниде 2,8 пайызды түзгөн. Азык-түлүк товарларына, анын ичинде, мөмө-жемиштерге жана жашылчаларга, сүт азыктарына баалардын өсүшү өтүп жаткан жылдын башынан тартып жалпы баа деңгээлинин динамикасына кошумча салымын кошкон.  

2020-жыл ичинде инфляциянын түптөлүшү көбүнчө дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторундагы жагдайга жана Кыргыз Республикасынын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүндөгү экономикалык абалга көз каранды болушу күтүлөт. Мында глобалдык жана регионалдык азык-түлүк рынокторундагы тенденциялар жакынкы аралыкта акырындык менен жогорулоо улантышы болжолдонот. 

Улуттук банктын акча-кредит саясаты 2020-жылы инфляция деңгээлин орто мөөнөттүү максаттуу көрсөткүч 5-7 пайыздан ашпаган чекте кармап турууга багытталган.  

Учурда Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүк сакталып турат. Экономиканын негизги секторлору өлкө экономикасынын өсүшүнө оң салымын кошууну уланткан. Ошол эле учурда өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсү төмөндөгөн тенденция ички суроо-талапты ооздуктаган факторлордун бири болуп калууда.  

Экономиканын монетардык жана финансы секторлорунда 2019-жылы белгиленген негизги тенденциялар сакталып калган. Акча рыногундагы кыска мөөнөттүү пайыздык чендер Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чек алкагында, негизги ченге жакын деңгээлде катталган. Ошондой эле коммерциялык банктардын, негизинен, улуттук валютадагы кредит портфелинин жана депозиттик базасынын көбөйүшү улантылып жатат. Экономиканын долларлашуу деңгээли буга чейин калыптанган минималдуу деңгээлге чейин жеткен.  

Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрү жана түзүлгөн ички шарттар, кандайдыр бир тышкы жана ички инфляциялык таасирлер болбогон учурда, 2020-жыл ичинде инфляция динамикасынын максаттуу көрсөткүчтөн 5-7 пайыз чегинен ашпаган деңгээлде сакталышын болжолдойт. Ушуга байланыштуу эсептик чен өлчөмүн сактап калуу чечими кабыл алынган. 

Негизги чен боюнча чечимдер инфляциянын айкын деңгээлин жана максаттуу көрсөткүчкө карата болжолдонуп жаткан инфляция динамикасын, ошондой эле экономиканын өнүгүшүн эске алуу менен кабыл алынат. Ал эми ички жана тышкы шарттардан улам тобокелдиктер келип чыккан шартта, Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатын корректировкалоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгышы мүмкүн.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын кийинки отуруму 2020-жылдын 24-февралында өтөт. 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция (%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздар 

)

 

 


Датасы: 24.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 токтому менен бекитилген «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялардын тизмегин кеңейтүү максатында, тактап айтканда өлкөнүн айыл чарба секторунда иш алып барган кардарларды мугараса, музараа жана мусакат операцияларын колдонуу менен каржылоого уруксат берүү үчүн иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Микрофинансылык уюмдар, кредиттик союздар жана кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 28-февралына чейин uakylbek@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 24.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор микрофинансылык компаниялар жана кредиттик союздар тарабынан берилүүчү ачык валюта позициялары жөнүндө отчетту тапшыруу тартибин өзгөртүү зарылдыгына байланыштуу иштелип чыкты. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Микрофинансылык компаниялар, кредиттик союздар жана кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 28-февралына чейин mtatybekova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 24.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» тарабынан сунушталган Алиев Бектур Кубанычбековичтин талапкерлигине Башкарманын төрагасынын милдетин аткаруучу кызмат ордуна макулдук берүү чечимин 2020-жылдын 23-январында кабыл алды. 

 


Датасы: 21.01.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын 2019-жылы аткарган иштеринин алдын ала жыйынтыгына арналган 

пресс-конференция болуп өттү 

 

Улуттук банктын 2019-жылы аткарган иштеринин алдын ала жыйынтыгына арналган пресс-конференция болуп өттү.  

Пресс-конференцияга Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов катышты. 

Өз сөзүндө Толкунбек Абдыгулов 2019-жыл ичинде экономиканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу жактары, өткөн жылдагы макроэкономикалык алдын ала көрсөткүчтөр, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында Улуттук банк тарабынан аткарылган иштер тууралуу айтып берди.  

“Улуттук банк отчеттук жыл ичинде өз ишин өлкөбүздүн мыйзам талаптарына ылайык жүргүздү. Улуттук банктын ишинин негизги максаты болуп, баа туруктуулугун камсыз кылуу эсептелет. Өткөн жылы баа туруктуулугун камсыз кылуу максаттарына жетиштик. 2019-жылы баалар орточо алганда 1,1 пайызга, инфляция жылдык мааниде (2019-декабрь/2018-декабрь) 3,1 пайызга өскөн, алмашуу курсу жыл ичинде 0,3 пайызга төмөндөп, 69,6439 сомду түзгөн” деп белгиледи Абдыгулов. 

Эл аралык резерв көлөмү 2019-жылдын башынан 268,6 млн АКШ долларына же 12,5 пайызга көбөйүү менен 2019-жылдын 31-декабрына карата 2 424,1 млн АКШ долларын түзгөн, бул Улуттук банктын берген баасы боюнча товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр импортунун келечектеги көлөмүнүн 5,0 айын жабат.  

Толкунбек Абдыгуловдун айтымында банк секторунда да жагымдуу жетишкендиктер болгон. Кредит портфели 14,5 пайызга 146,4 млрд сомго чейин көбөйгөн (2018 жылы 127,9 млрд сом), банктагы депозиттер 13,4 пайызга 151,0 млрд сомго чейин өскөн (2018 жылы 133,1 млрд сом), кредиттер боюнча чендер төмөндөө тенденциясына ээ болуп, улуттук валютада жаңыдан берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган чен, 2018-жылга салыштырмалуу 0,5 пайыздык пунктка төмөндөп, 2019-жылы 19,0 пайызды түзгөн, чет өлкө валютасында 0,1 пайыздык пунктка төмөндөө менен 9,6 пайызды түзгөн. 

Экономикалык жигердүүлүктү колдоо үчүн Улуттук банк коммерциялык банктарды андан ары кредиттөө үчүн ресурстарды сунуштап турган. Мында 54,5 млрд сом өлчөмүндө каражаттар сунушталган (анын ичинде «Айыл чарбасын каржылоо-7» программасы жана региондорду өнүктүрүүнү колдоо үчүн), бул каражаттардын ичинен коммерциялык банктар 2,02 млрд сом көлөмүндө каражаттарды алышкан. Улуттук банк коммерциялык банктар менен биргеликте 2019-жылы экономикага 4,04 млрд сом көлөмүндө: 12 пайыздан ашпаган чен боюнча 2,46 млрд сом көлөмүндө региондорду өнүктүрүү максатына, 10 пайыздан ашпаган чен боюнча «Айыл чарбасын каржылоо-7» программасынын алкагында 1,58 млрд сом өлчөмүндө кредит жумшаган. 

Улуттук банк 2019-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин жогоруда аталган жарлыгынын талаптарын аткаруунун алкагында, региондордо банк инфраструктурасын өнүктүрүү жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жагында ченемдик жана укуктук базаны өркүндөтүү, регионалдык долбоорлорду кредиттөөнү кеңейтүү боюнча иш-чараларды жүргүзгөн. 

Нак эмес төлөмдөрдүн үлүшүн арттыруу жагында жүргүзүлгөн иштер жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон: чыгарылган банктык карттардын саны көбөйүп (+20,8%) 3,0 млн жакын көрсөткүчтү түзгөн, төлөм карттарын колдонуу менен ишке ашырылган операциялардын көлөмү 2019-жылы 240 млрд сомго жакындап 22,3 пайызга өскөн, орнотулган банкоматтар менен ПОС-терминалдардын саны 1,7 миң бирдикке жана 11,1 миң бирдикке чейин жеткен. 

Көчмө кассалар аркылуу өлкөнүн алыскы региондорунун жашоочуларын банктык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу боюнча пилоттук долбоор Жалал-Абад, Ош жана Нарын областтарында ишке киргизилген. Банктык кызмат көрсөтүүлөр 127 айылда сунушталып, 3 064 570 сом өлчөмүндө 212 282 адам акча каражаттарын алган. Төлөм картынан нак акча каражаттарын алуу боюнча региондордо коммерциялык банктар менен биргеликте «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын пилоттук долбоору ишке ашырылып жатат. Бүгүнкү күндө 321 POS-терминал 980ден ашык алыс жайгашкан айылдарды (калктуу конуштардын жарымы) тейлөөдө

«Элкарт» улуттук картынын ээлери үчүн мобилдик телефон аркылуу бир нече секунд ичинде дээрлик бардык операцияларды жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берген «Элкарт Мобайл» тиркемеси иштелип чыккан. Учурда 83 миңден ашык пайдалануучу «Элкарт Мобайл» тиркемесин жигердүү пайдаланып келет, алар аркылуу 1,5 млн транзакция ишке ашырылган. “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАК тарабынан 2019-жылдын 1-мартынан тартып «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемеси аркылуу QR-кодун (эки өлчөмдүү штрих-код) колдонуу менен төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча долбоор ишке киргизилген, бул соода түйүндөрүнө мобилдик телефон аркылуу нак эмес формада төлөмдөрдү кабыл алууга өбөлгө түзөт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратында Маалыматтарды иштеп чыгуу борбору (Дата борбору) курулду. 

Регионалдык долбоорлорду каржылоону колдоого алуу үчүн Улуттук банк “Кепилдик фонд” ачык акционердик коомуна 550 млн сом инвестициялаган (1 132 млн сомго чейин капиталдаштырган), бул айрыкча, күрөөлүк камсыздоону сунуштоого мүмкүнчүлүгү жок өлкөнүн региондорундагы ишкерлерге каржылоо каражаттарын алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Улуттук банк, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана “Кепилдик фонд” ААК тарабынан региондордо негизги эки долбоор боюнча стартап-долбоорлорду каржылоо механизмдери иштелип чыккан. 

Улуттук банк 2020-жылы Кыргыз Республикасын 2018-2040-жылдарга өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында жана Кыргыз Республикасынын Президентинин «2020-жылды Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгында аныкталган милдеттерди аткаруунун алкагында өз ишин уланта тургандыгын белгилеп кетким келет. 

 

 

 

 


Датасы: 21.01.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 144/6 дареги боюнча жайгашкан Ломбард «Азамат КЭШ» КЖК алмашуу бюросунун 2017-жылдын 23-январындагы № 5541 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 20-январынан тартып 23-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 43 дареги боюнча жайгашкан «КЭШ Профи» ЖЧК алмашуу бюросунун 2019-жылдын 14-июнундагы № 5905 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 20-январынан тартып 28-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекти, үй № 51, 3-квартира дареги боюнча жайгашкан «Наздин» ЖЧК алмашуу бюросунун 2018-жылдын 4-октябрындагы № 5815 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 21-январынан тартып 29-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 17.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Маалыматтарды иштеп чыгуу борбору (Дата борбору) ишке киришти 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 17-январда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына (КРУБ) барды. 

Мамлекет башчысы КРУБнын Маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун (Дата борбору) иши менен таанышты. 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов КРУБ Дата борбору дүйнөгө таанымал эл аралык көз карандысыз Uptime Institute уюмунун тастыктамалоосунан өткөн Борбордук Азиядагы жалгыз борбор экенин билдирди. 

Президент Сооронбай Жээнбеков банк секторун санариптештирүү өлкөнү санариптик трансформациялоо боюнча мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири жана санариптик экономиканы куруунун ажырагыс бөлүгү экенин өзгөчө белгиледи. 

Дата борборунун ишке кириши Улуттук банктын санариптештирүүнүн алкагында кошкон зор салымы экендигин баса белгиледи. 

«Мындай масштабдуу долбоордун жергиликтүү компания тарабынан ишке ашырылганы абдан кубандырат. Биздин АйТи-адистерибиздин дарамети чоң, эгерде зарыл колдоо болсо, алар көптөгөн долбоорлорду ишке ашыра алышат», деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. 

Мамлекет башчысы Дата борборунун ишке кириши жалпы эле банк системасынын маалыматтар менен алмашуу коопсуздугун жогорулатарын кошумчалады. 

«Эң негизгиси, Дата борборунун ишке кириши жарандарыбыздын банк системасына болгон ишенимин арттырат. Ошондой эле региондордогу жана элетте жашаган калк үчүн банк жана финансы кызматтарын көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууга өбөлгө болоруна ишенем», деп баса белгиледи Президент. 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун айтымында, Дата борбору Улуттук банктын негизги милдеттерин аткаруу төлөмдөр жана соода системаларынын, мамлекеттер аралык төлөмдөр жана эсептешүүлөр, банк көзөмөлү алкагында банк отчеттуулугун алуу жана иштеп чыгуу системасынын, электрондук документ жүгүртүү, «Түндүк» ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу маалымат алмашууну уюштуруу системасынын, банктын ички операциялык ишмердиги үчүн системалардын иштөөсүн камсыз кылуу ж. б. үчүн иштелип чыккан. 

«Дата борбору бардык төлөм системаларын модернизациялоого, калкыбызга көптөгөн жаңы санариптик продукцияларды берүүгө мүмкүндүк берет. Эң башкысы Дата борборун ишке киргизүү өлкөнүн төлөмдөрүнүн толук коопсуздугун камсыздап, банк секторун санариптештирүү боюнча жаңы амбициялык долбоорлорду иштеп чыгуу жөнүндө ойлонууга өбөлгө түзөт», деп баса белгиледи Толкунбек Абдыгулов. 

Бул Дата борбору эң жогорку деңгээлдеги ишенимдүүлүгү, коопсуздугу жана үзгүлтүксүз иштөө жөндөмдүүлүгү менен айырмаланары белгиленди. 

Бардык негизги системаларды кайталоо (дублирование) электр кубаттуулугу өчүп калганда Дата борборунун жабдууларынын чектелбеген мөөнөткө үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылат. Бул өлкөнүн банк жана төлөмдөр системаларынын ишинин туруктуулугун бир кыйла жогорулатат. 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов ошондой эле Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылынын алкагында үстүбүздөгү жылы бир катар маанилүү иш-чаралар пландалганын билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы жана Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети сыяктуу тийиштүү түзүмдөр менен жарандар үчүн алыстан идентификациялоо кызматын көрсөтүү боюнча пландар талкууланып жатканын маалымдады. Эгерде бул ишке ашса, жарандар чөнтөк телефону аркылуу өздүгүн аныктап, мамлекеттик жана финансылык кызматтарды ала алышат. Долбоорду пилоттук ишке ашыруу алты айдын ичинде башталып, 2020-жылдын аягына чейин толук ишке киргизүү күтүлүүдө

Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү менен маектешүү учурунда банк секторунун, анын ичинде аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагындагы көрсөткүчтөрүн оң баалады. Бул багыттагы ишти улантуу жана күчөтүү зарылдыгын белгиледи. 

«Региондордогу кайра иштетүү өнөр жайын колдобосок, жумуш орундарын түзбөсөк жана экспортту көбөйтпөсөк, миграцияны кыскарта албайбыз. Биз каражаттарды экономикага, чет элдик рынокко чыгаруу үчүн ата-мекендик продукцияны кайра иштетүүгө салышыбыз керек. 2019-жылы айыл чарба азык-түлүктөрүн экспорттоо дээрлик 29-30%га өстү, бул региондорду колдоого багытталган мамлекеттик саясаттын үзүрү. Региондорду өнүктүрүү саясаты мындан ары да күчөтүлөт», деп сөзүн жыйынтыктады Президент Сооронбай Жээнбеков жана финансы ресурстарын өлкөнүн региондорун социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө багыттоо зарылдыгын өзгөчө белгиледи. 

 

 

 

 

Булак: КР Президенттин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү 

 


Датасы: 17.01.2020
Туруктуу шилтеме

Калктын ислам каржылоо принциптери тууралуу маалымдар болуу деңгээлин жогорулатуу максатында Улуттук банк тарабынан «Ислам банкинги боюнча суроолор жана жооптор» аттуу китепче даярдалды.  

Бул китепчеден окурман ислам банкингинин өзгөчөлүктөрү, ислам каржылоо принциптерине ылайык сунушталган операциялардын негизги түрлөрү, ошондой эле аларды ишке ашыруу тартиби тууралуу маалымат ала алат.  

Китепче менен ислам каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардан, микрофинансылык уюмдардан, Кыргызстан ислам университетинен алып, таанышып чыгууга болот.  

Китепченин электрондук вариантын Финсабат: http://finsabat.kg сайтынан алып окусаңыздар болот. 


Датасы: 16.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель комитетинин банктык көзөмөл боюнча эл аралык стандарттарына, атап айтканда, Базель II жана III стандарттарына ылайык келтирүү жана андан ары Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына шайкеш келтирүү максатында 2019-жылдын 27-декабрында төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- № 2019-П-12/68-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»; 

- № 2019-П-12/68-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

Токтомдор операциялык тобокелдиктерди эске алуу менен суммардык капиталдын шайкештик коэффициентин, левераж коэффициентин, ошондой эле чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептөө боюнча банктарга карата талаптарды белгилөөчү ченемдерди камтыйт. 

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 15.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2020-жылды Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 6-январындагы тапшырмасын аткаруунун алкагында, 2020-жылдын 15-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.Абдыгулов менен мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ортосунда жумушчу жолугушуу болуп өттү.  

Жолугушууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы А.И.Мамбетов, Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Д.Д.Догоев катышты. 

Жолугушууда тараптар ортосунда юридикалык маанилүү макулдашууларды электрондук түрдө түзүү үчүн, ошондой эле санарип электрондук кол тамгалар инфраструктурасын пайдалануу үчүн инсанды идентификациялоонун жана верификациялоонун санарип ыкмаларын ишке ашырууда мамлекеттик органдардын өз ара иш алып баруу маселелери талкууланды. Инсанды идентификациялоонун жана верификациялоонун мындай ыкмаларын колдонуу коммерциялык банктарга аралыктан тейлөө каналдары аркылуу жарандардын кеңири чөйрөсүнө банктык кызматтарды сунуштоого мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда инсанды аныктоонун мындай системасы ишенимдүүлүк боюнча коопсуздуктун бардык стандарттарына туура келүүгө тийиш экендигине өзгөчө көңүл бурулду.  

Жолугушуунун жыйынтыгында катышуучулар мамлекеттик жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодо инсанды идентификациялоо жана верификациялоо системасын ишке ашыруунун натыйжалуу механизмдерин аныктоо милдеттери кирген ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө чечимге келишти. 

Биринчи жарым жылдыкта аралыктан идентификациялоонун жаңы системасын тесттен өткөрүү үчүн пилоттук долбоорду ишке ашыруу пландаштырылууда. 

 

 


Датасы: 15.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 27-декабрында № 2019-П-12/68-1-(НПА) «Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2009-жылдын 14-апрелиндеги №5/2 токтому менен бекитилген, Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөргө укуктук ченемдик акты статусун берүү, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель II эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү максатында жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына андан ары шайкеш келтирүү алкагында кабыл алынган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 14.01.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель III эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү, ошондой эле жогорку ликвиддүү активдердин жетиштүү запасын камсыздоо жолу менен банктардын ликвиддүүлүгүн жана туруктуулугун сактоо максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 27-декабрында № 2019-П-12/68-4-(НПА) «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому кабыл алынган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 13.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 83-беренесине таянуу менен Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун 7-бөлүмүнүн 36-главасына ылайык, «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомуна биригип, кайра өзгөртүлүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу «БТА Банкы» жабык акционердик коому улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна 2017-жылдын 22-июнундагы № 036 лицензиясын, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна 2018-жылдын 20-июнундагы № 036/1 кошумча лицензиясын өткөрүп бергендигин маалымдайт. 

«БТА Банкы» жабык акционердик коому лицензияга ээ банктардын реестринен чыгарылды. 


Датасы: 10.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун 2019-жылдын декабрь айында Бириккен Араб Эмираттарына барган иш сапарынын жүрүшүндө жетишилген келишимдердин жыйынтыгы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасына келген, Бириккен Араб Эмираттарынын Билим берүү министри Хусейн бин Ибрагим Аль Хаммади мырза жетектеген Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясы менен жолугушуунун алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т. С. Абдыгулов Абу Даби Исламик Банкынын аткаруучу директору Хамис Аль-Шамси мырза менен жолугушту.  

Жолугушуу учурунда тараптар Кыргыз Республикасында ислам банкингин андан ары өнүктүрүү жаатындагы кызматташуу, ислам каржылоо принциптери боюнча толук кандуу иштеген банкты түзүү маселелерин талкуулашты. 

Маалымат үчүн: Abu Dhabi Islamic Bank (Абу Даби Исламик Банк) 1997-жылы Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби Эмиратында биринчи ислам банкы катары катталган. Азыркы учурда Abu Dhabi Islamic Bank Улуу Британия, Сауд Арабиясы Королдугу, Египет мамлекеттеринде ийгиликтүү иш алып барып, эл аралык рейтинг агенттиктер тарабынан жогору бааланып келет. 

 

 

 


Датасы: 10.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн «ДРИМ ПРОДАКШН» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 29-декабрындагы № 2019291215 жана № 3019291215 лицензияларын 2020-жылдын 10-январынан тартып кайтарып алды


Датасы: 08.01.2020
Туруктуу шилтеме

«Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Кыргызмобайлкомпани» жоопкерчилиги чектелген коому 2020-жылдын 8-январында төмөнкү иш багыттарын жүргүзүү укугуна лицензияларды алды: 

№ 3028080120  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо; 

№ 2027080120  үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо. 

«Кыргызмобайлкомпани» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди.». 

 


Датасы: 08.01.2020
Туруктуу шилтеме

«WebMoney Kazakhstan эл аралык электрондук акча системасынын оператору «Гермес Гарант Групп» ЖЧШ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү. Реестр боюнча каттоо номери 5010301219.». 

 


Датасы: 30.12.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 25-декабрында Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2019-жылдын 28-декабрынан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими узартылгандыгы тууралуу токтом кабыл алынган. 

Абдулдабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 27.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 «Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар жана акча которуу системаларынын операторлору долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 27-январынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 27.12.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шеймерден Евгения Валерьевнанын талапкерлигине 2019-жылдын 26-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААК тарабынан «Айыл Банк» ААК Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Асанбаев Бакыт Рысбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 26-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК тарабынан «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАКтын ички аудит башкармалыгынын начальнигинин орун басары кызмат ордуна сунушталган Кадырбекова Наргиза Кадырбековнанын талапкерлигине 2019-жылдын 26-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 26.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы № 9/10 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө»» жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт (мындан ары долбоор).  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктарга, банктык эмес финансы-кредиттик уюмдар жана төлөм уюмдары долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 27-январынан кечиктирбестен ntaalaibekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 25.12.2019
Туруктуу шилтеме

«РосФинансКредит» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомунун (мындан ары Компания) катышуучуларынын жалпы жыйынынын 2019-жылдын 21-ноябрындагы Компанияны жоюу тууралуу чечими менен анын 2012-жылдын 28-июнундагы № 461 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү 2019-жылдын 23-декабрынан тартып жокко чыгарылды.  


Датасы: 24.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 4,25 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 23-декабрында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 24-декабрынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция бир калыпта сакталган динамиканы көрсөтүү менен Улуттук банктын күтүүлөрүнүн чегинде орун алган. Декабрь айында (13-декабрга карата) инфляция жылдык мааниде 2,9 пайыз деңгээлинде катталган. Мындай көрсөткүч азык-түлүк товарларына баалардын кошкон алгылыктуу салымынын эсебинен түптөлгөн. Базалык инфляция көрсөткүчү төмөнкү деңгээлде сакталган. 

Улуттук банктын 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча болжолдоолоруна ылайык, инфляциянын орточо жылдык мааниси 1,2 пайыз аралыгында түптөлөт, ал 2020-жылы дүйнөлүк товардык-чийки зат рыногунда баалардын калыбына келүүсүнөн улам, ошондой эле ички жана тышкы таасирлер жок болгон учурда, акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү 5-7 пайыздан ашпайт. Дүйнөлүк жана регионалдык рыноктордо жакынкы аралыкта күтүлгөн тенденциялар Кыргыз Республикасынын экономикасы үчүн олуттуу инфляция тобокелдиктерин жаратпайт. 

Реалдуу сектордо экономикалык жигердүүлүк сакталууда. 2019-жылдын январь-ноябрь айларында реалдуу ИДӨ 4,9 пайызга, ал эми «Кумтөр» ишканалары өндүргөн продукциялар боюнча маалыматтарды эске албаганда 3,5 пайызга өскөн. Өндүрүш көлөмүнүн жогорулашы экономиканын бардык негизги секторлорунда байкалган, мында өндүрүш сектору негизги салымды кошууну уланткан.  

Экономиканын монетардык жана финансы секторлорунда алгылыктуу тенденциялар сакталып турган катары мүнөздөөгө болот. Жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын чаралары акча рыногунда кыска мөөнөттүү пайыздык чендердин өзгөрүлмөлүүлүгүн төмөндөтүүгө, алардын негизги чен көрсөткүчүнө жакын түптөлүшүнө шарт түзгөн. Учурдагы жылдын башынан тартып, депозит базасынын туруктуу өсүү тенденциясы, ошондой эле коммерциялык банктардын кредит портфелинин көлөмүнүн өсүшү байкалган. Банк сектору үстөк ликвиддүүлүктүн жогорку көлөмүнө ээ болгондуктан, Улуттук банк тарабынан арылтуу операцияларынын жүргүзүлүшүн улантууну шарттаган. Экономиканын долларлашуу деңгээли да төмөнкү тенденцияда сакталган. 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын жана анын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүнүн экономикаларынын өнүгүшү, ошондой эле дүйнөлүк товардык-чийки зат рыногунун келечекте өнүгүшү боюнча болжолдоолор Кыргыз Республикасында инфляциянын орто мөөнөттүү келечекте акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчүнүн алкагында, 5-7 пайыз чегинде, түптөлүшүн күтүүгө мүмкүндүк берет. Мындай шарттарда эсептик ченди 4,25 пайыз деңгээлинде сактоо чечими кабыл алынган. Ички жана тышкы чөйрөдө тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгү менен кайра карап чыгышы мүмкүн.  

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

Эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча Улуттук банк Башкармасынын кийинки отуруму 2020-жылдын 27-январында өткөрүлөт. 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздарда)


Датасы: 23.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, үй №144а дареги боюнча жайгашкан «Датка ЛТД» ЖЧК алмашуу бюросунун 2019-жылдын 24-апрелиндеги №5888 лицензиясынын аракети 2019-жылдын 23-декабрынан тартып 2020-жылдын 1-январына чейин токтотулду. 


Датасы: 23.12.2019
Туруктуу шилтеме

Микрофинансылык уюмдардагы кредиттерди камсыздоо, электрондук кол тамганы пайдалануу менен кардарларды обочо/аралыктан тейлөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жагында Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, ошондой эле кредиттик отчетту талдап-иликтөө шарттарын жакшыртуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) иштелип чыкты. 

Долбоордо айрым операциялар боюнча электрондук кол тамганы колдонууну, электрондук кол тамганы колдонуу боюнча тобокелдиктерди чектөөнү Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салуу, ошондой эле электрондук кол тамганы колдонуу менен операцияларды жүргүзүү боюнча тактоолорду киргизүү сунушталат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2020-жылдын 21-январынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 

 


Датасы: 23.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «АПЕКС-Микрофинанс» МКК» ЖАКтын 2007-жылдын 11-апрелиндеги №78 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн 2019-жылдын 24- декабрнан тартып кайтарып алды. 

«АПЕКС-Микрофинанс» МКК» ЖАКтын юридикалык дареги: Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 21 үй, БЦ «Орион».  

«АПЕКС-Микрофинанс» МКК» ЖАК Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчөсү 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефону: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 20.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 11-декабрында төмөнкү токтомдорду кабыл алды:  

- «Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу» № 2019-П-14/62-5-(ПС); 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 2019-П-14/62-6-(ПС). 

Бул токтомдор төлөмдөрдү инновациялык инструменттер менен жүргүзүүнү кеңейтүүгө, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын калкты аралыктан тейлөөсүнө мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган, аймактарды өнүктүрүү жана экономиканы санариптештирүү демилгесинин алкагында кабыл алынган. 

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 19.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» жабык акционердик коомуна Улуттук банк тарабынан эмитирленген (чыгарылган) нак жана нак эмес формада аффинаждалган өлчөнгөн куйма түрүндөгү баалуу металлдар менен жана башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн баалуу металлдар (нак эмес формада) менен операцияларды жүргүзүү укугуна Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 18-декабрындагы чечими менен уруксат берилгендигин билдирет. 


Датасы: 13.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин проспекти, үй №2, 31-квартира дареги боюнча жайгашкан, «Арзы плюс Ж» ЖЧК алмашуу бюросунун 2018-жылдын 4-июнундагы №5735 лицензиясынын аракети 2019-жылдын 12-декабрынан тартып 21-декабрына чейин токтотулду. 


Датасы: 06.12.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шайикова Салтанат Болотбековнанын талапкерлигине 2019-жылдын 5-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы АКБ «Толубай» ЖАК тарабынан АКБ «Толубай» ЖАКтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Омукеева Чолпон Джумабековнанын талапкерлигине 2019-жылдын 5-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 06.12.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 8-декабрында алдын алуу иштерин жүргүзүүгө байланыштуу сайтка кирүү мүмкүнчүлүгү убактылуу чектелиши мүмкүн. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз. 


Датасы: 05.12.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 28-ноябрында Түркиянын Стамбул шаарында Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC) (мындан ары Корпорация) Стамбул борбордук банк ишинин мектеби (ISCB) жана Статистикалык, экономикалык жана социалдык изилдөөлөр жана ислам өлкөлөрү үчүн кадрларды кесиптик жактан даярдоо борбору (SESRIC) менен биргеликте ислам банк иши жана финансы боюнча төрт күндүк окутуу курсун өткөрдү. Семинарда колдонуудагы финансы продукттары, ислам финансы институттарынын иши тууралуу кенен маалымат берилип, адаттагы банктык кызмат көрсөтүүлөр менен шариат стандарттарына ылайык келген финансы жана банктык кызмат көрсөтүүлөр ортосундагы негизги айырмачылыктар толук каралып чыкты.  

Тренингге Азербайжандын, Казакстандын, Кыргыз Республикасынын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Афганистандын ислам банк ишин жана каржылоону ченемдик укуктук жактан жөнгө салууну жана өнүктүрүүнү жүзөгө ашырган борбордук банктарынын жана башка уюмдарынын жыйырмага жакын өкүлдөрү, ошондой эле Түркиянын төрт банкынын өкүлү катышты. 

Бул семинар Корпорация тарабынан КМШ өлкөлөрү үчүн уюштурулган семинарлардын бири болуп саналат. Ал ислам финансы кызмат көрсөтүүлөрүн кеңейтүүгө, ал тууралуу маалыматты Корпорациянын сооданы өнүктүрүү боюнча ишинин алкагында кеңири таратууга багытталган.  

 

Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC) жөнүндө

Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC) Ислам өнүктүрүү банкы (IsDB) тобунун курамынын мүчөсү болуп саналат. Анын негизги милдети Ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр ортосунда соода мамилелерин өнүктүрүүгө түрткү берүү

Корпорация 2008-жылдын январь айында өз ишин баштап, буга чейин Ислам өнүктүрүү банкы (IsDB) тобундагы ар башка «терезе» тарабынан сунушталган соода-финансы операцияларын бириктирүүгө жетишти. Корпорациянын Moodys рейтинг агенттигинен A1 рейтингин алгандыгы анын кызмат көрсөтүүлөрдү натыйжалуу сунуштап жаткандыгын, ошондой эле бизнес чөйрөсүндөгү кардарлардын муктаждыгына ыкчам чара көрүү жөндөмдүүлүгүн айгинелейт. 

Корпорация 2008-жылдан тартып, Ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөргө сооданы каржылоо үчүн 45,4 млрд АКШ долларынан ашык каражат бөлүп берген, бул Корпорациянын Ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн муктаждыктары үчүн соода боюнча чечимдерди кабыл алууда алдыңкы провайдер экендигин билдирет.  

Азыркы учурда Корпорация Кыргыз Республикасынын, Тажикстан жана Өзбекстан өкмөттөрү менен стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдеп, Кыргыз Республикасындагы жана Өзбекстандагы алдыңкы финансы уюмдары менен кызматташууну ийгиликтүү улантып жатат.  

Корпорация түзүлгөн учурдан тартып, КМШ өлкөлөрү үчүн бөлүнгөн жалпы сумма 1,1 млрд АКШ долларын түзгөн. 

 


Датасы: 02.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жана операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктарда кредиттик тобокелдикти тескөө бөлүгү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 2-январынын кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 29.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргызстан терроризмди каржылоого жана кылмыштуу кирешелердин изин жашырууга каршы аракеттенүү боюнча прогресске жетишүү тууралуу отчетун коргоду 

 

2019-жылдын 25 жана 26-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын жана Улуттук банктын өкүлдөрү кирген Кыргыз Республикасынын делегациясы Түркмөнстан Республикасынын Ашхабад шаарында өз ара баа берүү жана укук маселелери боюнча Евразия тобунун терроризмди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү боюнча жумушчу тобунун отурумуна катышты. Евразия тобунун күчөтүлгөн мониторинг жүргүзүүсүнүн алкагында, аталган жумушчу топтун отурумунда Кыргыз Республикасы террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча улуттук системасында кабыл алынган чаралар боюнча прогресске жетишүү тууралуу 2-отчетун тапшырып, ФАТФнын айрым сунуш-көрсөтмөлөрү боюнча рейтингди кайра карап чыгуу өтүнүчүн сунуштаган. 

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүн жөнгө салган Кыргыз Республикасында жаңы мыйзамдарды кабыл алуу, Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын жана Улуттук банктын банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөр рыногунун катышуучулары менен жигердүү иш жүргүзүүсү рейтингдерди жогорулатууга жана эл аралык стандарттарга туура келүүгө өбөлгө түзгөн динамикага оң таасирин тийгизген. Мындай динамика менен Кыргызстан террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү тобокелдиктер жана кооптуу жагдайлар менен күрөшүүнүн алкагында орчундуу прогресске ээ болгондугун көрсөтүүдө.  

Өз ара баа берүү жана укук маселелери боюнча Евразия жумушчу тобунун отурумунун жыйынтыгы боюнча жана Евразия тобунун жол-жоболоруна ылайык, рейтингди жогорулатуу жөнүндө консенсуска жетишүү менен Кыргыз Республикасынын отчету 2019-жылдын 29-ноябрында Ашхабад шаарында өткөн Евразия тобунун 31-Пленардык отурумунда каралып бекитилди.  

 


Датасы: 28.11.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.Абдыгулов мырза Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луиз Чемберлен айым менен жолугушту. 

Жолугушуу өлкөнү 2040-жылдарга карата туруктуу өнүктүрүү максатында экономика чөйрөсүндө кызматташуу, финансы секторун келечекте андан ары өнүктүрүү тууралуу бир катар маселелер боюнча пикир алмашуунун алкагында өттү. Ошондой эле, каржы сабаттуулугун жогорулатуу алкагында өз ара аракеттешүү маселелери талкууланды.  

 

 


Датасы: 28.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кредиттик союздар аткарууга милдеттүү болгон экономикалык ченемдерди бузгандыгы, ошондой эле Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн 2019-жылдын 4-ноябрынан тартып «Кредиттик союз Ата-Дөөлөт» финансылык кооперативинин төмөнкү операцияларды жүргүзүү ишин убактылуу токтотту: 

- катышуучуларына кредит берүү

- мамлекеттик баалуу кагаздардан тышкары, баалуу кагаздарга жана негизги каражаттарга инвестиция салуу. 

«Кредиттик союз Ата-Дөөлөт» финансылык кооперативинин дареги: Ош шаары, Шакиров көчөсү, 36/1 а. 

  

 


Датасы: 26.11.2019
Туруктуу шилтеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 4,25 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 25-ноябрында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 26-ноябрынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында баалардын жалпы деңгээли, негизинен азык-түлүккө болгон баалардын эсебинен, бир калыпта калыбына келүүсү байкалган. Ноябрь айында (15-ноябрга карата) инфляциянын жылдык мааниси 2,5 пайыз деңгээлинде түптөлгөн.  

Инфляция динамикасы Улуттук банктын күтүүлөрүнүн алкагында орун алууда. Инфляция боюнча мурдагы болжолдоолор сакталган: 2019-жылдын акырына карата инфляциянын 3,5 пайызга жакын болушу (2019-ж. дек./2018-ж.дек), ал эми анын орточо жылдык мааниси 1,5 пайыздан жогору эмес түптөлүшү күтүлүүдө. Улуттук банк ички жана тышкы таасирлер жок болгон учурда инфляцияны акырындап орто мөөнөттүү максаттуу көрсөткүч 5-7 пайызга жакындай тургандыгын болжолдоодо. 

Реалдуу сектордо экономикалык жигердүүлүк сакталууда. 2019-жылдын январь-октябрь айларында реалдуу ИДӨ 5,7 пайызга, ал эми “Кумтөр” ишканаларынын продукцияларынын өндүрүлүшү боюнча маалыматтарды эске албаганда 3,3 пайызга өскөн. Өндүрүш көлөмүнүн жогорулашы экономиканын бардык негизги секторлорунда байкалган, ага негизги салымды өнөр жайы кошкон. Ички суроо-талап кармалып турган динамиканы көрсөтүүдө, ал эми өлкөгө акча которуулардын агылып кирүү көлөмүнүн азаюу тенденциясы анын начарлап кетүүсү үчүн өбөлгө түзүүнү шарттайт. 

Жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын түрткү берүүчү багыты экономиканы кредиттөөнү жогорулатууга жана акырындап акыркы керектөөчүлөр үчүн кредиттик ресурстар наркын төмөндөтүүгө өбөлгө түзгөн. Коммерциялык банктардын ресурстук базасын кеңейтүү иши уланууда. Банктар аралык кредит рыногунун активдүүлүгү жетиштүү деңгээлде сакталууда. Жалпысынан акча рыногу кыска мөөнөттүү пайыздык чендердин негизги ченге жакындаганын көрсөтүүдө. Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын жүргүзүүнү улантууда, мында банк тутумунда анын акырындап төмөндөө тенденциясы байкалат. Ички валюта рыногунда жагдай туруктуу.  

Кыргыз Республикасынын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүнүн экономикаларынын 2020-2021-жылдарга белгиленген өсүү тенденциясын сактоо тууралуу болжолдоолор, орто мөөнөттүү келечекте дүйнөлүк товардык чийки зат рыногунда баалардын салыштырмалуу туруктуулугун сакталышы жана ички өнүгүү шарттарына баа берүүлөр Кыргыз Республикасында инфляциянын орто мөөнөттүү келечекте акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчүнүн алкагында, 5-7 пайыз чегинде, түптөлүшүн күтүүгө мүмкүндүк берет. Мындай шарттарда эсептик ченди сактоо чечими кабыл алынган. Ички жана тышкы чөйрөдө тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгү менен кайра карап чыгышы мүмкүн.  

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

Эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча Улуттук банк Башкармасынын кийинки отуруму 2019-жылдын 23-декабрында өткөрүлөт. 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) (пайыздарда)

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздарда) 

 


Датасы: 25.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы «Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөрүн санариптик трансформациялоонун 2020-2021-жылдарга каралган негизги багыттары жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Документ, банк секторунда санарип технологияларын өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жана мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында иштелип чыккан, бул, өз кезегинде, керектөөчүлөрдүн кеңири чөйрөсү сапаттуу банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусуна шарт түзөт. 

Банк тутумун өнүктүрүү саясатын аныктаган орган катары Улуттук банк, рыноктун катышуучулары өз ишин уюштурууда жана бизнес-процесстерди андан ары өнүктүрүүдө эске алышы мүмкүн болгон санарип банктык технологияларды өнүктүрүүнүн негизги багыттарын белгилеген.  

Документ Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк иши тууралуу мыйзамдар» / «Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» жана «Банк тутуму» / «Банк секторун өнүктүрүү стратегиясы» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 25.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ислам каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктарда корпоративдик башкарууга жана финансылык отчеттуулукка тиешелүү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 23-декабрынан кечиктирбестен smaitashova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 22.11.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 144а дареги боюнча жайгашкан «Датка ЛТД» ЖЧК алмашуу бюросунун 2019-жылдын 24-апрелиндеги №5888 лицензиясынын аракети 2019-жылдын 15-ноябрынан тартып 25-ноябрына чейин (кошо алганда) токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Московская көчөсү, 69-үй, 16-батир дареги боюнча жайгашкан «НИШАН КОМПАНИ» ЖЧК алмашуу бюросунун 2017-жылдын 8-ноябрындагы №5597 лицензиясынын аракети 2019-жылдын 18-ноябрынан тартып 26-ноябрына чейин (кошо алганда) токтотулду. 

 


Датасы: 21.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргызстанда Эл аралык валюта фондунун 

миссиясы өз ишин баштады 

 

Кыргыз Республикасына Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) миссиясы келди. Миссиянын ишинде Жакынкы Чыгыш жана Борбордук Азия өлкөлөрү департаментинин директорунун орун басары Субир Лал мырза да катышууда. 

ЭВФ миссиясынын иш сапарынын максаты учурда экономикада түптөлгөн багыттарды, анын ичинде мамлекеттик бюджеттин абалын талкуулоо. Иш сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Улуттук банктын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар пландаштырылган. 

Өлкөнүн региондорунда түптөлгөн экономикалык жагдайга баа берүү максатында 16-ноябрдан 18-ноябрга чейин ЭВФ миссиясы Нарын областына сапар алып, жергиликтүү бийлик органдардын, жеке сектордун, мектептердин жана ооруканалардын өкүлдөрү менен жолугушту. 

Миссиянын иши 2019-жылдын 26-ноябрына чейин уланат. 

 


Датасы: 21.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Карман» ЖЧК юридикалык жактын дареги өзгөргөндүгүнө байланыштуу, 2019-жылдын 20-ноябрында төлөм системасынын операторунун № 2025260819 жана төлөм уюмунун № 3025260819 лицензиялары кайрадан тариздетилгендигин билдирет. 

 


Датасы: 21.11.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 20-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Н.Жениш мырза Дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Вернер Грубер мырза менен жолугушту. 

Жолугушуунун жүрүшүндө банктар ортосунда кызматташуу, ошондой эле Кыргыз Республикадагы экономикалык абал жөнүндө маселелер талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 20.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2019-жылдын 18-ноябрында Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов Швейцария Улуттук банкынын эксперттери акча жана валюта рыногу департаментинин башчысы Марсель Циммерман жана улук экономисти Насиба Имаралиева менен жолугушту.  

Жолугушуунун жүрүшүндө Улуттук банктын төрагасы Швейцария Улуттук банкынын банк иши жагында тажрыйбасын изилдөөгө кызыкдар экендигин белгиледи. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Швейцария Улуттук банкынын кызматташуусун өнүктүрүүнүн алкагында Марсель Циммерманн 2019-жылдын 18-ноябрынан тартып 20-ноябрына чейин Улуттук банктын кызматкерлери үчүн семинар болуп өттү

 


Датасы: 20.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-8-(НПА) «Убактылуу администрация жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүмүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, коммерциялык банктар, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүмүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен abakesarieva@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүмүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары, төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен abakesarieva@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 18.11.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» ченемдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор, арбитраждык валюта операцияларын жүргүзүүдө коммерциялык банктарга карата минималдуу талаптарды белгилөө максатында иштелип чыккан. Бул долбоордо арбитраждык валюта операцияларынын аныктамасын берүү жана тобокелдиктерди жөнгө салуу боюнча минималдуу талаптарды жана кредиттик чектин максималдуу өлчөмүн белгилөө менен мындай операцияларды жүргүзүүнү жөнгө салуу сунушталган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен asadykov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 18.11.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-ноябрь күнү Ош областынын Өзгөн шаарында Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» Жарлыгынын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргелешип уюштурган «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» темасында тегерек стол маеги болуп өттү

Аталган иш-чарага Улуттук банктын, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана жергиликтүү бизнес-коомчулугунун, айыл аймактарынын өкүлдөрү жана Өзгөн районунун акими катышты. 

Бул иш-чара жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусунда финансы институттары менен Өзгөн районунун бизнес-коомчулуктары ортосунда натыйжалуу карым-катышты түзүү максатында уюштурулган. Тегерек стол маегинин жүрүшүндө Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү калктын жана ишкерлердин сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусун камсыз кылуу жагында жөнгө салуучу жана бүтүндөй банк сектору тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жана иш-аракеттер тууралуу маалымат беришти. 

 

 

 

 


Датасы: 15.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 14-ноябрында «Банк Компаньон» ЖАКтын ички аудит кызматынын начальнигинин орун басары кызмат ордуна тең кызматка «Банк Компаньон» ЖАК тарабынан сунушталган Эсенбаев Бектур Темирлановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 13.11.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын рыноктук тобокелдиктерди жөнгө салууга (пайыздык чен тобокелдиги) тиешелүү ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү жана аларды Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 30-октябрында №2019-П-12/54-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» жана №2019-П-12/54-4-(НПА) «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомдор кабыл алынган. 

Жогоруда аталган токтомдор менен «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясы бекитилип, Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди: 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобо

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобо; 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик уюмдарында рыноктук тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 11.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын жана Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган мамлекеттик программанын алкагында ишин улантууда. 

Кыргыз Республикасынын бүтүндөй аймагында картты пайдалануу менен нак эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого көмөк көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы республиканын аймагында эл аралык төлөм системасынын карттары боюнча улуттук валютада эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшүн камсыз кылуу боюнча иш-чараларды аяктады. MasterCard жана Visa эл аралык системалары менен өлкө ичиндеги эсептешүүлөр боюнча келишимдер түзүлдү (2019-жылдын 4-мартында жана 1-ноябрында) жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын катышуусунда долбоор ишке ашырыла баштады.  

Бул долбоорлорду колдонууга киргизүү менен карт ээлери соода-тейлөө ишканаларында комиссиялык төлөм төлөөсүз жана конвертациялоосуз кайсы болбосун банктын POS-терминалы аркылуу нак эмес төлөмдөрдү, акыркы эсептешүүнү дароо ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

Ушуну менен катар эле, ЕАЭБ мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктары менен кызматташуунун алкагында улуттук карттар системаларын интеграциялоо иштери жүрүп жатат. 2019-жылдын башынан тартып 18 коммерциялык банк МИР улуттук картын өз инфраструктурасында кабыл алууну камсыз кылган. Бул иш алгачкы интеграциялоо баскычы болуп саналат, натыйжада Элкарт жана МИР улуттук карттары бири-биринин инфраструктурасында тейлөөгө алынышына мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кийинки баскычта Элкарт жана МИР карттары ортосунда акча которууну ишке киргизүү пландаштырылууда. 

 


Датасы: 05.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

расмий маалыматы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 5-ноябрынан тартып «Кыргыз каганатынын доору» сериясынан «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы», «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» күмүш коллекциялык монеталарын жана ошондой эле «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» коллекциялык жез-никель монетасын жүгүртүүгө чыгарат. 

 

«Кыргыз каганатынын доору» сериясынын «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы» жана «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» коллекциялык монеталар кыргыз элинин маданий баалуулуктарын жана рухий дөөлөттөрүн даңазалоо жана жайылтуу максатында чыгарылган. 

 

«Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы» монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин улуттук оймолор менен кооздолгон үч кыргыз кумурасы түзөт. Жогорку бөлүгүндө «Кыргыз кумурасы / Kyrgyz vase» жазуусу орун алган. Оң жагында металлдын сапат белгиси (Ag925°) жана салмагы көрсөтүлгөн (28,28g). Монетанын номиналы (10 сом) төмөн жагында берилген. 

Монетанын арткы бетине улуттук кыргыз оймолору менен кооздолгон кумуралардын сүрөтү түшүрүлүп, борборунда Кыргыз Республикасынын герби орун алган. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Улуу кыргыз каганаты» жазуусу берилген. Ал эми төмөн жагында чыгарылган жылы көрсөтүлгөн (2019). 

 

«Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түстүү ыкмада оюу түшүрүлгөн сөйкө желбирөөчтү тагынган кыздын образы түзөт. Монетанын сол тарабында орун алган «Улуу кыргыз каганаты» орхон-енисей рун тамгалары менен жазылган. Оң жагында металлдын сапат белгиси (Ag925°), монетанын аталышы «Сырга/Earring», салмагы (28,28g) жана номиналы (10 сом) көрсөтүлгөн.  

Асыл таштар чөгөрүлүп, шуру менен тизмектелип берилген сырганын сүрөттөлүшү монетанын арткы бетинин негизги сюжетин түзөт. Монетанын борборунда Кыргыз Республикасынын герби жайгаштырылган, ал эми оң жагында чыгарылган жылы көрсөтүлгөн (2019). 

Күмүш монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган.  

Жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана чөнөктүү таңылчактарга салынган.   

  

Монеталардын мүнөздөмөлөрү:  

Аталышы 

Номиналы 

Металлы (сапат белгиси) 

Диаметри 

(мм) 

Салмагы (г) 

Сапаты 

Нускасы (даанасы) 

Сатуу баасы 

(сом) 

Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы 

10 сом 

Күмүш 925°  

38,61 

28,28  

«Proof» 

1 000  

2 650 

Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары 

10 сом 

Күмүш 925°  

38,61 

28,28  

«Proof» 

1 000  

2 650 

1 сом 

Жез-никель  

30,00 

12,00 

«Proof-like» 

5 000 

380 

 

Бардык коллекциялык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

 


Датасы: 05.11.2019
Туруктуу шилтеме

1.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Акматалиев Темирбек Асанбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 31-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Азимжанов Алыбек Асилбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 31-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 04.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор кредиттерди берүү учурунда банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган жактардын комиссиялык жана башка төлөмдөрдү белгилөөсүндө бирдиктүү ыкманы камсыз кылуу максатында иштелип чыккан.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2019-жылдын 4-декабрынан кечиктирбестен nzhaparkulova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 


Датасы: 01.11.2019
Туруктуу шилтеме

 

2019-жылдын 1-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйүндө министрликтердин жана ведомстволордун, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, акционердик коомдордун, юридикалык жактар бирикмеси формасындагы тармактык ассоциациялардын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышкан Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги отуруму болуп өттү

Отурумдун жүрүшүндө Нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын аткаруунун төмөнкүдөй маселелери кароого алынды: 

- региондордо банктык жабдууларды орнотуу; 

- Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө», «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамдарына) нак эмес эсептешүүлөр маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы №869 «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча чаралар жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү

- медициналык кызматтар үчүн төлөмдөрдү, жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн айып пулдарды POS-терминалдар аркылуу төлөө

- «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын жана коммерциялык банктардын региондордо POS-терминалдарды орнотуу боюнча биргелешкен долбоору. 

 

 

 


Датасы: 01.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин (ЕАЭБ) борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультациялык кеңешинин отурумуна катышты 

 

Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов жетектеген делегация Беларусь Республикасынын Минск шаарында 2019-жылдын 31-октябрында болуп өткөн Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин (ЕАЭБ) борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультациялык кеңешинин 20-отурумуна катышты. 

Ошондой эле аталган отурумга ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын төрагалары катышты. Отурумдун жүрүшүндө финансы рыногунда маалымат коопсуздугун камсыз кылуу, улуттук төлөм системаларынын жана акча-кредиттик саясатынын маселелери талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында, тараптар финансы рыногунун кибер коопсуздугун камсыз кылуу жолдорун иштеп чыгуу боюнча иштерди улантууну макулдашты. 


Датасы: 01.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Базель III эл аралык стандарттарына ылайык банктардын туруктуулугун сактоо, ошондой эле ликвиддүүлүгүн колдоо максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 01-декабрынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 31.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун 74-1-пунктуна ылайык, 2019-жылдын 30-октябрынан тартып төмөнкү эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун Улуттук банкта каттоодон өткөндүгү жокко чыгарылгандыгын маалымдайт»: 

1. «WOOPPAY» (ВУППЭЙ) жоопкерчилиги чектелген шериктештиктин  

2017-жылдын 15-мартындагы 5002150317 каттоо номери; 

2. «ГЛОБПЭЙ» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2018-жылдын 21-июнундагы 5006210618 каттоо номери; 

3. «RPS Asia» жоопкерчилиги чектелген шериктештиктин 2018-жылдын  

21-июнундагы 5005210618 каттоо номери». 

 


Датасы: 30.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт.  

Долбоор Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту өркүндөтүү, ошондой эле коммерциялык банктардан алынган отчеттук маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу процессин оптималдаштыруу максатында иштелип чыккан.   

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 2-декабрынан кечиктирбестен rkerimkulova@nbkr.kg жана balymkulova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 29.10.2019
Туруктуу шилтеме

Финансылык продукттар жана кызмат көрсөтүүлөр жармаңкеси 

 

Дүйнөлүк жыйым топтоо күнүнүн алкагында 2019-жылдын 29-октябрында Бишкек шаарында, “Дордой Плаза 2” соода борборунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен өнөктөш уюмдар тарабынан биргелешип уюштурулган финансылык жармаңке өткөрүлдү.  

Иш-чаранын максаты - жарандарга финансылык пландаштыруу, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү туура жана акыл ченемдүү колдоно билүү, өз финансылык абалын жакшырткысы келген жана рынокто сунушталуучу банктык же башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууну каалаган адамдарга консультациялык жардам көрсөтүү.  

“Бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү бул жылы «Кыялдар канат байлаганда» деген ураан алдында өтүүдө. Бул ураан бүтүндөй иш-чаранын маани-маңызын ачып, бүгүнкү күнү Кыргызстан калкы үчүн каражат топтоонун эң туруктуу ыкмасы - бул, банктык аманат экендигин тастыктап турат” деп билдирди, Улуттук банктын башкарма мүчөсү Алмаз Сыдыков иш-чараны ачып жатып.  

Өткөн жылдагыдай эле, финансылык жармаңке Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган мамлекеттик программанын алкагында өткөрүлүүдө.  

 

 

 

 

 


Датасы: 29.10.2019
Туруктуу шилтеме

«Жаш кесипкөй адистер» программасы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы экономика жана башка тармактар боюнча жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү жана жаш адистер үчүн жыл сайын өткөрүлүүчү «Жаш кесипкөй адистер» программасын кайрадан ишке киргизүүдө.  

Бул программанын максаты өлкөнүн борбордук банкынын иш процессине түздөн-түз катыштыруу аркылуу жаш адистердин банк чөйрөсүндөгү кесиптер боюнча толук маалымдар болуусу, аралашуусу үчүн шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Сынактан өткөн жаш адистер (35 талапкер) Улуттук банктын ар башка түзүмдүк бөлүмдөрүндө 8 (сегиз) ай тажрыйбалык такшалуудан өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

Бул программа, республиканын финансы жана банк системасында иштөөнү каалаган, жогорку билим көрсөткүчтөрүнө жана мыкты чыгаан сапаттарына ээ жаш адистер үчүн бирден бир мүмкүнчүлүк.  

Программа экономика, статистика, финансы, эконометрика жана математикалык ыкмалар, бухгалтердик эсепке алуу, аудит, юриспруденция, маалымат технологиялары, социология, физика, электроника ж.б. сыяктуу чөйрөлөрдү өздөштүрүү максатын көздөгөн, келечекке умтулган жаш муундарга арналган. Тажрыйбалык такшалуудан өтүүнүн бардык мезгилине ар айлык 2000 сом өлчөмүндө эмгек акы белгиленет. 

Программаны ийгиликтүү аяктаган, келечекке умтулган адистер Улуттук банкка ишке чакырылат же кадрлар резервине киргизилет. 

 

Талапкерлерге коюлган талаптар: 

· Кыргыз Республикасынын жараны; 

· жаш курагы: 25 жашка чейин; 

· бакалавр же магистр даражасына ээ билими (артыкчылыкка ээ же тиешелүү тармак боюнча эң мыкты деген баалар артыкчылык кылган диплом); 

· кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөгөн, англис тилин билүүгө артыкчылык берилет; 

· төмөнкү адистиктер боюнча: экономика, статистика, финансы, бухгалтердик эсепке алуу, аудит, юриспруденция, маалымат технологиялары, социология, эконометрика жана математикалык ыкмалар, физика, электроника. 

Программага катышуу үчүн билдирмелер 2019-жылдын 4-октябрынан тартып кабыл алынат.  

Документтер 2019-жылдын 6-ноябрында саат 17:00 чейин кабыл алынат. 

Программага катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

· кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

· таржымал (кошумча маалыматтар); 

· өмүр баяны; 

· тиешелүү кесиптик билимин жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

· паспорттун же инсандыгын күбөлөндүргөн башка документтин көчүрмөсү

· аскердик билеттин көчүрмөсү

 

Бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот: Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмү, № 117/1 иш бөлмөсү, тел.: (0312) 669018, (0312) 61-10-21. 

 


Датасы: 28.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, лицензия берилген учурдан тартып 1 (бир) жылдан ашык убакыт бою төлөм системасынын оператору/төлөм уюму катары иш жүргүзбөгөндүгүнө байланыштуу, «Барс Мани» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2023200418 жана № 3023200418 лицензиялары 2019-жылдын 28-октябрынан тартып кайтарылып алынгандыгын маалымдайт. 

 


Датасы: 23.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын жыл сайын өтүүчү кеңешмесине катышты 

 

2019-жылдын 14-20-октябрь күндөрү Эл аралык валюта фондунда Кыргыз Республикасынан башкаруучу болгон Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С.Абдыгулов Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамында АКШнын Вашингтон шаарында болуп өткөн Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын башкаруучуларынын жылдык жыйынына катышты.  

Аталган иш-чаранын алкагында кыргыз делегациясы борбордук банктын ишине жана дүйнөдөгү жалпы экономикалык кырдаалга тиешелүү актуалдуу маселелерди талкуулоо боюнча Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын жетекчилиги менен бир катар маанилүү жолугушууларды өткөрдү. Ошондой эле, Эл аралык валюта фондунун жаңы башкаруучу директору Кристалина Георгиева менен жолугушуу болду. Жолугушууда Эл аралык валюта фонду менен Кыргыз Республикасынын мындан ары өз ара иш алып баруу маселелери тууралуу айтылды.  

 

 


Датасы: 22.10.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель II эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү максатында жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттеринин мыйзамдарына андан ары шайкеш келтирүүнүн алкагында, «Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтомдун долбоору ошондой эле Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2009-жылдын 14-апрелиндеги №5/2 токтому менен бекитилген Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөрүнө укуктук ченемдик акты статусун берүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-ноябрынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы операциялык тобокелдиктер, левераж коэффициенти жана чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүк көрсөткүчтөрү маселеси боюнча Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель II жана III эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү максатында жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттеринин мыйзамдарына андан ары шайкеш келтирүүнүн алкагында иштелип чыккан. 

Долбоор операциялык тобокелдиктерди эске алуу менен суммардык капиталдын шайкештиги коэффициентин, левераж коэффициентин, ошондой эле чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептөө боюнча банктарга карата талаптарды белгилеген ченемдерди камтыйт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-ноябрынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 21.10.2019
Туруктуу шилтеме

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү өз ишин баштады 

 

2019-жылдын 21-октябрында пресс-конференция өткөрүлүп, анда Кыргызстанда Дүйнөлүк жыйым топтоо күнүн белгилөө иш-чарасы башталгандыгы жарыяланды. 

Пресс-конференцияга Улуттук банктын төрагасынын орун басары Мээрим Момункулова, Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы Элчисинин орун басары Ирья Берг айым, Эл аралык кызматташуу боюнча Шпаркасс фондунун регионалдык координатору Аня Хойер айым жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мурзабеков катышты. 

Өз сөзүндө М. Момункулова бүгүнкү күндө Кыргызстандын калкы үчүн каражат топтоонун эң эле туруктуу ыкмасы катары банктык аманаттар санала тургандыгын белгилеп кетти. Бул, биринчи кезекте, банк тутумунун туруктуулугу, ошондой эле депозиттерге мүнөздүү бир катар артыкчылыктар менен шартталган. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн белгилөөгө карата көптөгөн иш-чараларды: финансылык жармаңке, ачык эшик күндөрү, лекциялар, интерактивдүү оюндар, финансылык мекемелерге экскурсия уюштуруу, сынактарды өткөрүү пландаштырылган. 

Аня Хойер айым каражат топтоо финансылык көз карандысыздыкка жана жашоо деңгээлин жакшыртууга негиз түптөй тургандыгын айтты. Топтолгон жогорку үлүштөгү каражат инвестиция салууга өбөлгө түзүп, өлкөнүн экономикасын андан да өнүктүрүүгө түрткү берет.  

 

Маалымат үчүн: 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда Германия сактык кассалар фонду, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана коммерциялык банктар менен биргеликте бешинчи жолу уюштурулууда. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү 90 жылдан ашык убакыттан бери белгиленип келет. Мындай иш-чаранын негизги милдети калктын акчалай гана эмес, суу, токой, энергетика жана башка ресурстарды да сактоо маданиятын түптөө саналат.  

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн өткөрүүнүн максаты каражат топтоо маданиятын жайылтуу жана үйрөтүү саналат. 

 

Кыргызстанда 2019-жылдын 16-октябрынан 6-ноябрына чейин Дүйнөлүк каражат топтоо күнү-2019 алкагында өткөрүлгөн иш-чаралардын планы  

 

 

 


Датасы: 18.10.2019
Туруктуу шилтеме

Ош областында «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» аталышында тегерек стол маеги болуп өттү 

 

2019-жылдын 16-октябрь күнү Ош областынын Ноокат шаарында Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү биргелешип уюштурган, «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» темасында тегерек стол маеги болуп өттү

Аталган иш-чарага Улуттук банктын, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана жергиликтүү бизнес-коомчулугунун, айыл аймактарынын өкүлдөрү жана Ноокат районунун акими катышты. 

Бул иш-чара жергиликтүү бийлик органдарын катыштырып, финансы институттары менен райондун бизнес-коомчулуктарынын ортосунда натыйжалуу карым-катышты түзүү максатында уюштурулган. Тегерек стол маегинин жүрүшүндө калкты жана ишкерлерди сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу жагында жөнгө салуучу жана бүтүндөй банк сектору тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жана иш-аракеттер тууралуу Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү маалымат беришти. 

 

 

 


Датасы: 18.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» жабык акционердик коомуна электрондук акча чыгаруу боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 16-октябрындагы чечими менен уруксат берилгендиги тууралуу билдирет. 

 


Датасы: 17.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары-долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 16-ноябрынан кечиктирбестен sibragimova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 17.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелери долбоорун (мындан ары-долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 16-ноябрынан кечиктирбестен sibragimova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 16.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн «Nur International Trade» (Нур Интернейшнл Трейд) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 10-ноябрындагы № 3016101115 жана № 2017101115 лицензияларынын аракети 2019-жылдын 15-октябрынан тартып убактылуу токтотулгандыгын маалымдайт. Лицензиялардын аракетинин убактылуу токтотулушу «Nur International Trade» (Нур Интернейшнл Трейд) жоопкерчилиги чектелген коомун өз милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт. 

 


Датасы: 15.10.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Баланс КГ» жоопкерчилиги чектелген коому 2019-жылдын 11-октябрында төмөнкү иш багыттарын жүргүзүү укугуна лицензияларды алды: 

№ 3026111019  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо; 

№ 2026111019  үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо. 

«Баланс КГ» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди. 

 


Датасы: 14.10.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Диджитал Пэйментс-К» жоопкерчилиги чектелген коому өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо ишин жүргүзүү укугуна № 3027111019 лицензиясын 2019-жылдын 11-октябрында алды. 

«Диджитал Пэйментс-К» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди. 

 


Датасы: 11.10.2019
Туруктуу шилтеме

Өлкө региондорунда стартап-долбоорлорун жана чакан бизнести каржылоо механизмин талкуулоо боюнча жолугушуу болуп өттү 

 

2019-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Айыл Банк» ААКтын, «РСК Банк» ААКтын жана «Бакай Банк» ААКтын жетекчилиги менен жолугушуусу болуп өттү. Анын алкагында тараптар өлкөнүн региондорунда стартап-долбоорлорду каржылоо механизмдери боюнча биргелешкен программанын ишке ашырылышын талкуулашты. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасын аткаруунун жана Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Улуттук банк Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен биргеликте региондордо чакан бизнес чөйрөсүндө стартап-долбоорлорду түз каржылоо линиясы боюнча каржылоо механизмдерин иштеп чыккан. 

Долбоорлорду талаптагыдай даярдоо максатында, биринчи программага катышкан ишкерлер үчүн Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду БУУӨП (ПРООН) менен биргеликте региондордо стартап-долбоорлордун алкагында тике каржылоо линиясы боюнча жалпы 1 млн. АКШ доллары суммасына бизнес жүргүзүү, бизнес-план түзүү, ж.б. боюнча ишкерлерди окутууну уюштурган. Бул алардын билимин жана квалификациясын жогорулатууга, ошондой эле колдо болгон потенциалды кеңейтүүгө жана арттырууга багытталган. 

Окутуунун жыйынтыгы боюнча 10 долбоор, анын ичинде Нарын областы боюнча - 4 (сүттү кайра иштетүү 3, мал союу цехи 1), Баткен областы боюнча - 3 (өрүктү кайра иштетүү жана сактоо 2, жүндү кайра иштетүү 1), Талас областы боюнча - 3 (төө буурчакты кайра иштетүү 1, логистикалык борбор 1, медициналык клиника 1) долбоор тандалып алынган. 

Региондордо чакан бизнес чөйрөсүндөгү стартап-долбоорлорун каржылоо боюнча экинчи программа өлкөнүн бардык областтарындагы экономиканын артыкчылыктуу секторлору боюнча жаңы ишкерлер үчүн тиешелүү шарттарды түзүү максатында иштелип чыккан. 

Бул программага катышууну каалагандар үчүн үстүбүздөгү жылдын август-сентябрь айларында Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан өлкөнүн бардык региондорунда үч күндүк консультациялык курстар уюштурулуп өткөрүлдү. Белгилүү бир бизнес-планды иштеп чыгуу жана толтуруу боюнча жардам көрсөтүү уюштурулган консультациялардын максаты болуп саналат. Ал эми ийгиликтүү иштелип чыккан бизнес-пландар өнөктөш банктардын кароосуна сунушталды. Окутуунун жыйынтыктары боюнча 70тен ашык долбоорлор даярдалган, алар каржылоо маселеси боюнча кароого алынат. 

Чакан бизнести каржылоо механизми тобокелдиктерди программанын катышуучулары ортосунда бөлүштүрүүнү болжолдойт, мында Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду долбоор боюнча каржылоо суммасынан 30% өлчөмүндө (долбоор боюнча Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан кепилдиктерди берүү жолу менен), «Гарантиялык фонд» ААК 30% өлчөмүндө (долбоор боюнча Гарантиялык фонд тарабынан кепилдиктерди берүү жолу менен) жана өнөктөш банктар 40% өлчөмүндө тобокелдиктерди өзүнө алат. 

Бул долбоорлор иш жигердүүлүгүн жогорулатууга түрткү берет, ал эми түзүлгөн ишканалар өндүрүштө тиешелүү мультипликативдик таасирин тийгизип, кластердик ыкманы өнүктүрүүгө негиз түзөт деп күтүлүүдө

 


Датасы: 11.10.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ААК тарабынан «РСК Банкы» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бекболотов Данияр Женишбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 10-октябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Бейшеналиева Айганыш Шукурбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 10-октябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 10.10.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Ислам өнүктүрүү банкынан келген делегация ортосунда жолугушуу болуп өттү.  

Делегацияны Ислам өнүктүрүү банкынын Казакстандагы Алматы шаарында жайгашкан Аймактык кеңсесинин директору Х.Т. Мааруф мырза жетектеди.  

Жолугушуу учурунда 2020-2023-жылдар аралыгында банктар ортосундагы кызматташуу маселелери талкууланды. 

Мындан тышкары, Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан  Ислам өнүктүрүү банкы тобунун президенти, доктор Б. Хаджар мырзага андан ары берүү үчүн делегациянын жетекчиси Х.Т. Мааруф мырзага 2019-жылдын 19-ноябрында Бишкек шаарында өтө турган жогорку деңгээлдеги “Туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү” форумуна чакыруу катын тапшырды. 

 

 

 

 


Датасы: 09.10.2019
Туруктуу шилтеме

Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Улуттук банктын аткарган иши тууралуу пресс-конференция болуп өттү 

 

2019-жылдын 8-октябрында Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш.Жээнбековдун «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын талаптарын ишке ашыруунун алкагында, Улуттук банктын 2019-жылдын 9 айы ичинде аткарган иши тууралуу пресс-конференция болуп өттү.  

Пресс-конференцияга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов катышып, Улуттук банк негизги үч багыт боюнча иш алып барып жаткандыгын белгиледи:  

- банктардын инфраструктурасын өнүктүрүү жана региондордо финансы кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу; 

- ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү

- региондордогу долбоорлорду каржылоо. 

Улуттук банктын төрагасы өлкөнүн региондорунда финансы кызмат көрсөтүүлөрүн санариптештирүү жана банк жабдууларын орнотуу боюнча иштер уланып жаткандыгын билдирди. Өткөн жылга салыштырмалуу банкоматтар 6,2 пайызга, POS-терминалдар 16,6 пайызга көбөйгөн.  

Төлөм карттарынын саны бир жыл аралыгында 21,7 пайызга көбөйүп, 2,8 млн даанага жеткен, анын ичинен «Элкарт» улуттук төлөм карттарынын саны 1,4 миллионду түзөт, бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн 27,3 пайызга көп дегенди билдирет. Банктык төлөм карттары өлкөнүн бардык аймактарында жайгашкан 1 628 банкоматта жана 10 807 POS- терминалда тейленет. «Элкарт» улуттук төлөм карттарынын ээлери үчүн «Элкарт Мобайл» тиркемеси иштелип чыккан, бул тиркеме менен 2019-жылдын 1-мартынан тартып QR-кодду (эки ченемдүү штрих-кодду) пайдалануу менен уюлдук телефондор аркылуу нак эмес төлөмдөр төлөнүп келет.  

Коммерциялык банктар онлайн-банкинг, интернет-банкинг жана мобилдик банкинг аркылуу калкка кызмат көрсөтүүнү жигердүү өнүктүрүп жатышат.  

Мындан сырткары, Т.Абдыгулов аймактарды кредиттөө долбоорлорунун кеңейтилип жаткандыгы тууралуу маалымдады. 2019-жылдын башынан тарта Улуттук банк кредиттик аукциондордун алкагында коммерциялык банктарга 2 миллиард сомдон ашык суммада улуттук валютада ресурстарды сунуштаган, бул кредиттердин максималдуу пайыздык чени акыркы карыз алуучулар үчүн 12,0 пайыз өлчөмүндө аныкталган. Ошондой эле, коммерциялык банктар тарабынан жалпы 500,0 млн сом суммасында региондогу 75 ири долбоор каржылаган. Мындан сырткары күрөөсүз кредит берүү боюнча 15 коммерциялык банктын катышуусунда аймактык долбоорлор ишке ашырылып жатат.  

«Региондордогу долбоорлорду каржылоону колдоо максатында Улуттук банк 49 пайыз үлүшүнө ээ акционеринен болуу менен “Гарантиялык фонд” ачык акционердик коомунун капиталына 550 млн сом инвестиция жумшады, бул Улуттук банк, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана “Гарантиялык фонд” ААК тарабынан иштелип чыккан Баткен, Талас жана Нарын областтарындагы айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү үчүн старт-ап долбоорлорун каржылоо механизмин ишке ашырууга мүмкүндүк берет”, - деп билдирди Т. Абдыгулов.