Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 21.01.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын 2019-жылы аткарган иштеринин алдын ала жыйынтыгына арналган 

пресс-конференция болуп өттү 

 

Улуттук банктын 2019-жылы аткарган иштеринин алдын ала жыйынтыгына арналган пресс-конференция болуп өттү.  

Пресс-конференцияга Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов катышты. 

Өз сөзүндө Толкунбек Абдыгулов 2019-жыл ичинде экономиканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу жактары, өткөн жылдагы макроэкономикалык алдын ала көрсөткүчтөр, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында Улуттук банк тарабынан аткарылган иштер тууралуу айтып берди.  

“Улуттук банк отчеттук жыл ичинде өз ишин өлкөбүздүн мыйзам талаптарына ылайык жүргүздү. Улуттук банктын ишинин негизги максаты болуп, баа туруктуулугун камсыз кылуу эсептелет. Өткөн жылы баа туруктуулугун камсыз кылуу максаттарына жетиштик. 2019-жылы баалар орточо алганда 1,1 пайызга, инфляция жылдык мааниде (2019-декабрь/2018-декабрь) 3,1 пайызга өскөн, алмашуу курсу жыл ичинде 0,3 пайызга төмөндөп, 69,6439 сомду түзгөн” деп белгиледи Абдыгулов. 

Эл аралык резерв көлөмү 2019-жылдын башынан 268,6 млн АКШ долларына же 12,5 пайызга көбөйүү менен 2019-жылдын 31-декабрына карата 2 424,1 млн АКШ долларын түзгөн, бул Улуттук банктын берген баасы боюнча товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр импортунун келечектеги көлөмүнүн 5,0 айын жабат.  

Толкунбек Абдыгуловдун айтымында банк секторунда да жагымдуу жетишкендиктер болгон. Кредит портфели 14,5 пайызга 146,4 млрд сомго чейин көбөйгөн (2018 жылы 127,9 млрд сом), банктагы депозиттер 13,4 пайызга 151,0 млрд сомго чейин өскөн (2018 жылы 133,1 млрд сом), кредиттер боюнча чендер төмөндөө тенденциясына ээ болуп, улуттук валютада жаңыдан берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган чен, 2018-жылга салыштырмалуу 0,5 пайыздык пунктка төмөндөп, 2019-жылы 19,0 пайызды түзгөн, чет өлкө валютасында 0,1 пайыздык пунктка төмөндөө менен 9,6 пайызды түзгөн. 

Экономикалык жигердүүлүктү колдоо үчүн Улуттук банк коммерциялык банктарды андан ары кредиттөө үчүн ресурстарды сунуштап турган. Мында 54,5 млрд сом өлчөмүндө каражаттар сунушталган (анын ичинде «Айыл чарбасын каржылоо-7» программасы жана региондорду өнүктүрүүнү колдоо үчүн), бул каражаттардын ичинен коммерциялык банктар 2,02 млрд сом көлөмүндө каражаттарды алышкан. Улуттук банк коммерциялык банктар менен биргеликте 2019-жылы экономикага 4,04 млрд сом көлөмүндө: 12 пайыздан ашпаган чен боюнча 2,46 млрд сом көлөмүндө региондорду өнүктүрүү максатына, 10 пайыздан ашпаган чен боюнча «Айыл чарбасын каржылоо-7» программасынын алкагында 1,58 млрд сом өлчөмүндө кредит жумшаган. 

Улуттук банк 2019-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин жогоруда аталган жарлыгынын талаптарын аткаруунун алкагында, региондордо банк инфраструктурасын өнүктүрүү жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жагында ченемдик жана укуктук базаны өркүндөтүү, регионалдык долбоорлорду кредиттөөнү кеңейтүү боюнча иш-чараларды жүргүзгөн. 

Нак эмес төлөмдөрдүн үлүшүн арттыруу жагында жүргүзүлгөн иштер жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон: чыгарылган банктык карттардын саны көбөйүп (+20,8%) 3,0 млн жакын көрсөткүчтү түзгөн, төлөм карттарын колдонуу менен ишке ашырылган операциялардын көлөмү 2019-жылы 240 млрд сомго жакындап 22,3 пайызга өскөн, орнотулган банкоматтар менен ПОС-терминалдардын саны 1,7 миң бирдикке жана 11,1 миң бирдикке чейин жеткен. 

Көчмө кассалар аркылуу өлкөнүн алыскы региондорунун жашоочуларын банктык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу боюнча пилоттук долбоор Жалал-Абад, Ош жана Нарын областтарында ишке киргизилген. Банктык кызмат көрсөтүүлөр 127 айылда сунушталып, 3 064 570 сом өлчөмүндө 212 282 адам акча каражаттарын алган. Төлөм картынан нак акча каражаттарын алуу боюнча региондордо коммерциялык банктар менен биргеликте «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын пилоттук долбоору ишке ашырылып жатат. Бүгүнкү күндө 321 POS-терминал 980ден ашык алыс жайгашкан айылдарды (калктуу конуштардын жарымы) тейлөөдө

«Элкарт» улуттук картынын ээлери үчүн мобилдик телефон аркылуу бир нече секунд ичинде дээрлик бардык операцияларды жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берген «Элкарт Мобайл» тиркемеси иштелип чыккан. Учурда 83 миңден ашык пайдалануучу «Элкарт Мобайл» тиркемесин жигердүү пайдаланып келет, алар аркылуу 1,5 млн транзакция ишке ашырылган. “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАК тарабынан 2019-жылдын 1-мартынан тартып «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемеси аркылуу QR-кодун (эки өлчөмдүү штрих-код) колдонуу менен төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча долбоор ишке киргизилген, бул соода түйүндөрүнө мобилдик телефон аркылуу нак эмес формада төлөмдөрдү кабыл алууга өбөлгө түзөт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратында Маалыматтарды иштеп чыгуу борбору (Дата борбору) курулду. 

Регионалдык долбоорлорду каржылоону колдоого алуу үчүн Улуттук банк “Кепилдик фонд” ачык акционердик коомуна 550 млн сом инвестициялаган (1 132 млн сомго чейин капиталдаштырган), бул айрыкча, күрөөлүк камсыздоону сунуштоого мүмкүнчүлүгү жок өлкөнүн региондорундагы ишкерлерге каржылоо каражаттарын алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Улуттук банк, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана “Кепилдик фонд” ААК тарабынан региондордо негизги эки долбоор боюнча стартап-долбоорлорду каржылоо механизмдери иштелип чыккан. 

Улуттук банк 2020-жылы Кыргыз Республикасын 2018-2040-жылдарга өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында жана Кыргыз Республикасынын Президентинин «2020-жылды Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгында аныкталган милдеттерди аткаруунун алкагында өз ишин уланта тургандыгын белгилеп кетким келет. 

 

 

 

 


Датасы: 21.01.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 144/6 дареги боюнча жайгашкан Ломбард «Азамат КЭШ» КЖК алмашуу бюросунун 2017-жылдын 23-январындагы № 5541 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 20-январынан тартып 23-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 43 дареги боюнча жайгашкан «КЭШ Профи» ЖЧК алмашуу бюросунун 2019-жылдын 14-июнундагы № 5905 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 20-январынан тартып 28-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекти, үй № 51, 3-квартира дареги боюнча жайгашкан «Наздин» ЖЧК алмашуу бюросунун 2018-жылдын 4-октябрындагы № 5815 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 21-январынан тартып 29-январын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 17.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Маалыматтарды иштеп чыгуу борбору (Дата борбору) ишке киришти 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 17-январда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына (КРУБ) барды. 

Мамлекет башчысы КРУБнын Маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун (Дата борбору) иши менен таанышты. 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов КРУБ Дата борбору дүйнөгө таанымал эл аралык көз карандысыз Uptime Institute уюмунун тастыктамалоосунан өткөн Борбордук Азиядагы жалгыз борбор экенин билдирди. 

Президент Сооронбай Жээнбеков банк секторун санариптештирүү өлкөнү санариптик трансформациялоо боюнча мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири жана санариптик экономиканы куруунун ажырагыс бөлүгү экенин өзгөчө белгиледи. 

Дата борборунун ишке кириши Улуттук банктын санариптештирүүнүн алкагында кошкон зор салымы экендигин баса белгиледи. 

«Мындай масштабдуу долбоордун жергиликтүү компания тарабынан ишке ашырылганы абдан кубандырат. Биздин АйТи-адистерибиздин дарамети чоң, эгерде зарыл колдоо болсо, алар көптөгөн долбоорлорду ишке ашыра алышат», деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. 

Мамлекет башчысы Дата борборунун ишке кириши жалпы эле банк системасынын маалыматтар менен алмашуу коопсуздугун жогорулатарын кошумчалады. 

«Эң негизгиси, Дата борборунун ишке кириши жарандарыбыздын банк системасына болгон ишенимин арттырат. Ошондой эле региондордогу жана элетте жашаган калк үчүн банк жана финансы кызматтарын көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууга өбөлгө болоруна ишенем», деп баса белгиледи Президент. 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун айтымында, Дата борбору Улуттук банктын негизги милдеттерин аткаруу төлөмдөр жана соода системаларынын, мамлекеттер аралык төлөмдөр жана эсептешүүлөр, банк көзөмөлү алкагында банк отчеттуулугун алуу жана иштеп чыгуу системасынын, электрондук документ жүгүртүү, «Түндүк» ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу маалымат алмашууну уюштуруу системасынын, банктын ички операциялык ишмердиги үчүн системалардын иштөөсүн камсыз кылуу ж. б. үчүн иштелип чыккан. 

«Дата борбору бардык төлөм системаларын модернизациялоого, калкыбызга көптөгөн жаңы санариптик продукцияларды берүүгө мүмкүндүк берет. Эң башкысы Дата борборун ишке киргизүү өлкөнүн төлөмдөрүнүн толук коопсуздугун камсыздап, банк секторун санариптештирүү боюнча жаңы амбициялык долбоорлорду иштеп чыгуу жөнүндө ойлонууга өбөлгө түзөт», деп баса белгиледи Толкунбек Абдыгулов. 

Бул Дата борбору эң жогорку деңгээлдеги ишенимдүүлүгү, коопсуздугу жана үзгүлтүксүз иштөө жөндөмдүүлүгү менен айырмаланары белгиленди. 

Бардык негизги системаларды кайталоо (дублирование) электр кубаттуулугу өчүп калганда Дата борборунун жабдууларынын чектелбеген мөөнөткө үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылат. Бул өлкөнүн банк жана төлөмдөр системаларынын ишинин туруктуулугун бир кыйла жогорулатат. 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов ошондой эле Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылынын алкагында үстүбүздөгү жылы бир катар маанилүү иш-чаралар пландалганын билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы жана Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети сыяктуу тийиштүү түзүмдөр менен жарандар үчүн алыстан идентификациялоо кызматын көрсөтүү боюнча пландар талкууланып жатканын маалымдады. Эгерде бул ишке ашса, жарандар чөнтөк телефону аркылуу өздүгүн аныктап, мамлекеттик жана финансылык кызматтарды ала алышат. Долбоорду пилоттук ишке ашыруу алты айдын ичинде башталып, 2020-жылдын аягына чейин толук ишке киргизүү күтүлүүдө

Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү менен маектешүү учурунда банк секторунун, анын ичинде аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагындагы көрсөткүчтөрүн оң баалады. Бул багыттагы ишти улантуу жана күчөтүү зарылдыгын белгиледи. 

«Региондордогу кайра иштетүү өнөр жайын колдобосок, жумуш орундарын түзбөсөк жана экспортту көбөйтпөсөк, миграцияны кыскарта албайбыз. Биз каражаттарды экономикага, чет элдик рынокко чыгаруу үчүн ата-мекендик продукцияны кайра иштетүүгө салышыбыз керек. 2019-жылы айыл чарба азык-түлүктөрүн экспорттоо дээрлик 29-30%га өстү, бул региондорду колдоого багытталган мамлекеттик саясаттын үзүрү. Региондорду өнүктүрүү саясаты мындан ары да күчөтүлөт», деп сөзүн жыйынтыктады Президент Сооронбай Жээнбеков жана финансы ресурстарын өлкөнүн региондорун социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө багыттоо зарылдыгын өзгөчө белгиледи. 

 

 

 

 

Булак: КР Президенттин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү 

 


Датасы: 17.01.2020
Туруктуу шилтеме

Калктын ислам каржылоо принциптери тууралуу маалымдар болуу деңгээлин жогорулатуу максатында Улуттук банк тарабынан «Ислам банкинги боюнча суроолор жана жооптор» аттуу китепче даярдалды.  

Бул китепчеден окурман ислам банкингинин өзгөчөлүктөрү, ислам каржылоо принциптерине ылайык сунушталган операциялардын негизги түрлөрү, ошондой эле аларды ишке ашыруу тартиби тууралуу маалымат ала алат.  

Китепче менен ислам каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардан, микрофинансылык уюмдардан, Кыргызстан ислам университетинен алып, таанышып чыгууга болот.  

Китепченин электрондук вариантын Финсабат: http://finsabat.kg сайтынан алып окусаңыздар болот. 


Датасы: 16.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель комитетинин банктык көзөмөл боюнча эл аралык стандарттарына, атап айтканда, Базель II жана III стандарттарына ылайык келтирүү жана андан ары Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына шайкеш келтирүү максатында 2019-жылдын 27-декабрында төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- № 2019-П-12/68-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»; 

- № 2019-П-12/68-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

Токтомдор операциялык тобокелдиктерди эске алуу менен суммардык капиталдын шайкештик коэффициентин, левераж коэффициентин, ошондой эле чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептөө боюнча банктарга карата талаптарды белгилөөчү ченемдерди камтыйт. 

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 15.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2020-жылды Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 6-январындагы тапшырмасын аткаруунун алкагында, 2020-жылдын 15-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.Абдыгулов менен мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ортосунда жумушчу жолугушуу болуп өттү.  

Жолугушууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы А.И.Мамбетов, Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Д.Д.Догоев катышты. 

Жолугушууда тараптар ортосунда юридикалык маанилүү макулдашууларды электрондук түрдө түзүү үчүн, ошондой эле санарип электрондук кол тамгалар инфраструктурасын пайдалануу үчүн инсанды идентификациялоонун жана верификациялоонун санарип ыкмаларын ишке ашырууда мамлекеттик органдардын өз ара иш алып баруу маселелери талкууланды. Инсанды идентификациялоонун жана верификациялоонун мындай ыкмаларын колдонуу коммерциялык банктарга аралыктан тейлөө каналдары аркылуу жарандардын кеңири чөйрөсүнө банктык кызматтарды сунуштоого мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда инсанды аныктоонун мындай системасы ишенимдүүлүк боюнча коопсуздуктун бардык стандарттарына туура келүүгө тийиш экендигине өзгөчө көңүл бурулду.  

Жолугушуунун жыйынтыгында катышуучулар мамлекеттик жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодо инсанды идентификациялоо жана верификациялоо системасын ишке ашыруунун натыйжалуу механизмдерин аныктоо милдеттери кирген ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө чечимге келишти. 

Биринчи жарым жылдыкта аралыктан идентификациялоонун жаңы системасын тесттен өткөрүү үчүн пилоттук долбоорду ишке ашыруу пландаштырылууда. 

 

 


Датасы: 15.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 27-декабрында № 2019-П-12/68-1-(НПА) «Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтом, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2009-жылдын 14-апрелиндеги №5/2 токтому менен бекитилген, Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөргө укуктук ченемдик акты статусун берүү, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель II эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү максатында жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына андан ары шайкеш келтирүү алкагында кабыл алынган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 14.01.2020
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель III эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү, ошондой эле жогорку ликвиддүү активдердин жетиштүү запасын камсыздоо жолу менен банктардын ликвиддүүлүгүн жана туруктуулугун сактоо максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 27-декабрында № 2019-П-12/68-4-(НПА) «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому кабыл алынган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 13.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 83-беренесине таянуу менен Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун 7-бөлүмүнүн 36-главасына ылайык, «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомуна биригип, кайра өзгөртүлүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу «БТА Банкы» жабык акционердик коому улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна 2017-жылдын 22-июнундагы № 036 лицензиясын, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна 2018-жылдын 20-июнундагы № 036/1 кошумча лицензиясын өткөрүп бергендигин маалымдайт. 

«БТА Банкы» жабык акционердик коому лицензияга ээ банктардын реестринен чыгарылды. 


Датасы: 10.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун 2019-жылдын декабрь айында Бириккен Араб Эмираттарына барган иш сапарынын жүрүшүндө жетишилген келишимдердин жыйынтыгы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасына келген, Бириккен Араб Эмираттарынын Билим берүү министри Хусейн бин Ибрагим Аль Хаммади мырза жетектеген Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясы менен жолугушуунун алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т. С. Абдыгулов Абу Даби Исламик Банкынын аткаруучу директору Хамис Аль-Шамси мырза менен жолугушту.  

Жолугушуу учурунда тараптар Кыргыз Республикасында ислам банкингин андан ары өнүктүрүү жаатындагы кызматташуу, ислам каржылоо принциптери боюнча толук кандуу иштеген банкты түзүү маселелерин талкуулашты. 

Маалымат үчүн: Abu Dhabi Islamic Bank (Абу Даби Исламик Банк) 1997-жылы Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби Эмиратында биринчи ислам банкы катары катталган. Азыркы учурда Abu Dhabi Islamic Bank Улуу Британия, Сауд Арабиясы Королдугу, Египет мамлекеттеринде ийгиликтүү иш алып барып, эл аралык рейтинг агенттиктер тарабынан жогору бааланып келет. 

 

 

 


Датасы: 10.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн «ДРИМ ПРОДАКШН» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 29-декабрындагы № 2019291215 жана № 3019291215 лицензияларын 2020-жылдын 10-январынан тартып кайтарып алды


Датасы: 08.01.2020
Туруктуу шилтеме

«Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Кыргызмобайлкомпани» жоопкерчилиги чектелген коому 2020-жылдын 8-январында төмөнкү иш багыттарын жүргүзүү укугуна лицензияларды алды: 

№ 3028080120  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо; 

№ 2027080120  үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо. 

«Кыргызмобайлкомпани» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди.». 

 


Датасы: 08.01.2020
Туруктуу шилтеме

«WebMoney Kazakhstan эл аралык электрондук акча системасынын оператору «Гермес Гарант Групп» ЖЧШ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү. Реестр боюнча каттоо номери 5010301219.». 

 


Датасы: 30.12.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 25-декабрында Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2019-жылдын 28-декабрынан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими узартылгандыгы тууралуу токтом кабыл алынган. 

Абдулдабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 27.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 «Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар жана акча которуу системаларынын операторлору долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 27-январынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 27.12.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шеймерден Евгения Валерьевнанын талапкерлигине 2019-жылдын 26-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААК тарабынан «Айыл Банк» ААК Башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Асанбаев Бакыт Рысбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 26-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК тарабынан «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАКтын ички аудит башкармалыгынын начальнигинин орун басары кызмат ордуна сунушталган Кадырбекова Наргиза Кадырбековнанын талапкерлигине 2019-жылдын 26-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 26.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы № 9/10 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө»» жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт (мындан ары долбоор).  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктарга, банктык эмес финансы-кредиттик уюмдар жана төлөм уюмдары долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 27-январынан кечиктирбестен ntaalaibekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 25.12.2019
Туруктуу шилтеме

«РосФинансКредит» микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коомунун (мындан ары Компания) катышуучуларынын жалпы жыйынынын 2019-жылдын 21-ноябрындагы Компанияны жоюу тууралуу чечими менен анын 2012-жылдын 28-июнундагы № 461 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү 2019-жылдын 23-декабрынан тартып жокко чыгарылды.  


Датасы: 24.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 4,25 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 23-декабрында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 24-декабрынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция бир калыпта сакталган динамиканы көрсөтүү менен Улуттук банктын күтүүлөрүнүн чегинде орун алган. Декабрь айында (13-декабрга карата) инфляция жылдык мааниде 2,9 пайыз деңгээлинде катталган. Мындай көрсөткүч азык-түлүк товарларына баалардын кошкон алгылыктуу салымынын эсебинен түптөлгөн. Базалык инфляция көрсөткүчү төмөнкү деңгээлде сакталган. 

Улуттук банктын 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча болжолдоолоруна ылайык, инфляциянын орточо жылдык мааниси 1,2 пайыз аралыгында түптөлөт, ал 2020-жылы дүйнөлүк товардык-чийки зат рыногунда баалардын калыбына келүүсүнөн улам, ошондой эле ички жана тышкы таасирлер жок болгон учурда, акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү 5-7 пайыздан ашпайт. Дүйнөлүк жана регионалдык рыноктордо жакынкы аралыкта күтүлгөн тенденциялар Кыргыз Республикасынын экономикасы үчүн олуттуу инфляция тобокелдиктерин жаратпайт. 

Реалдуу сектордо экономикалык жигердүүлүк сакталууда. 2019-жылдын январь-ноябрь айларында реалдуу ИДӨ 4,9 пайызга, ал эми «Кумтөр» ишканалары өндүргөн продукциялар боюнча маалыматтарды эске албаганда 3,5 пайызга өскөн. Өндүрүш көлөмүнүн жогорулашы экономиканын бардык негизги секторлорунда байкалган, мында өндүрүш сектору негизги салымды кошууну уланткан.  

Экономиканын монетардык жана финансы секторлорунда алгылыктуу тенденциялар сакталып турган катары мүнөздөөгө болот. Жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын чаралары акча рыногунда кыска мөөнөттүү пайыздык чендердин өзгөрүлмөлүүлүгүн төмөндөтүүгө, алардын негизги чен көрсөткүчүнө жакын түптөлүшүнө шарт түзгөн. Учурдагы жылдын башынан тартып, депозит базасынын туруктуу өсүү тенденциясы, ошондой эле коммерциялык банктардын кредит портфелинин көлөмүнүн өсүшү байкалган. Банк сектору үстөк ликвиддүүлүктүн жогорку көлөмүнө ээ болгондуктан, Улуттук банк тарабынан арылтуу операцияларынын жүргүзүлүшүн улантууну шарттаган. Экономиканын долларлашуу деңгээли да төмөнкү тенденцияда сакталган. 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын жана анын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүнүн экономикаларынын өнүгүшү, ошондой эле дүйнөлүк товардык-чийки зат рыногунун келечекте өнүгүшү боюнча болжолдоолор Кыргыз Республикасында инфляциянын орто мөөнөттүү келечекте акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчүнүн алкагында, 5-7 пайыз чегинде, түптөлүшүн күтүүгө мүмкүндүк берет. Мындай шарттарда эсептик ченди 4,25 пайыз деңгээлинде сактоо чечими кабыл алынган. Ички жана тышкы чөйрөдө тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгү менен кайра карап чыгышы мүмкүн.  

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

Эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча Улуттук банк Башкармасынын кийинки отуруму 2020-жылдын 27-январында өткөрүлөт. 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздарда)


Датасы: 23.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, үй №144а дареги боюнча жайгашкан «Датка ЛТД» ЖЧК алмашуу бюросунун 2019-жылдын 24-апрелиндеги №5888 лицензиясынын аракети 2019-жылдын 23-декабрынан тартып 2020-жылдын 1-январына чейин токтотулду. 


Датасы: 23.12.2019
Туруктуу шилтеме

Микрофинансылык уюмдардагы кредиттерди камсыздоо, электрондук кол тамганы пайдалануу менен кардарларды обочо/аралыктан тейлөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жагында Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, ошондой эле кредиттик отчетту талдап-иликтөө шарттарын жакшыртуу максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) иштелип чыкты. 

Долбоордо айрым операциялар боюнча электрондук кол тамганы колдонууну, электрондук кол тамганы колдонуу боюнча тобокелдиктерди чектөөнү Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салуу, ошондой эле электрондук кол тамганы колдонуу менен операцияларды жүргүзүү боюнча тактоолорду киргизүү сунушталат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2020-жылдын 21-январынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 

 


Датасы: 23.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «АПЕКС-Микрофинанс» МКК» ЖАКтын 2007-жылдын 11-апрелиндеги №78 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн 2019-жылдын 24- декабрнан тартып кайтарып алды. 

«АПЕКС-Микрофинанс» МКК» ЖАКтын юридикалык дареги: Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 21 үй, БЦ «Орион».  

«АПЕКС-Микрофинанс» МКК» ЖАК Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчөсү 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефону: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 20.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 11-декабрында төмөнкү токтомдорду кабыл алды:  

- «Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу» № 2019-П-14/62-5-(ПС); 

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 2019-П-14/62-6-(ПС). 

Бул токтомдор төлөмдөрдү инновациялык инструменттер менен жүргүзүүнү кеңейтүүгө, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын калкты аралыктан тейлөөсүнө мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган, аймактарды өнүктүрүү жана экономиканы санариптештирүү демилгесинин алкагында кабыл алынган. 

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 19.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» жабык акционердик коомуна Улуттук банк тарабынан эмитирленген (чыгарылган) нак жана нак эмес формада аффинаждалган өлчөнгөн куйма түрүндөгү баалуу металлдар менен жана башка эмитенттердин жеке белгилери көрсөтүлбөгөн баалуу металлдар (нак эмес формада) менен операцияларды жүргүзүү укугуна Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 18-декабрындагы чечими менен уруксат берилгендигин билдирет. 


Датасы: 13.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин проспекти, үй №2, 31-квартира дареги боюнча жайгашкан, «Арзы плюс Ж» ЖЧК алмашуу бюросунун 2018-жылдын 4-июнундагы №5735 лицензиясынын аракети 2019-жылдын 12-декабрынан тартып 21-декабрына чейин токтотулду. 


Датасы: 06.12.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шайикова Салтанат Болотбековнанын талапкерлигине 2019-жылдын 5-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы АКБ «Толубай» ЖАК тарабынан АКБ «Толубай» ЖАКтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Омукеева Чолпон Джумабековнанын талапкерлигине 2019-жылдын 5-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 06.12.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 8-декабрында алдын алуу иштерин жүргүзүүгө байланыштуу сайтка кирүү мүмкүнчүлүгү убактылуу чектелиши мүмкүн. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз. 


Датасы: 05.12.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 28-ноябрында Түркиянын Стамбул шаарында Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC) (мындан ары Корпорация) Стамбул борбордук банк ишинин мектеби (ISCB) жана Статистикалык, экономикалык жана социалдык изилдөөлөр жана ислам өлкөлөрү үчүн кадрларды кесиптик жактан даярдоо борбору (SESRIC) менен биргеликте ислам банк иши жана финансы боюнча төрт күндүк окутуу курсун өткөрдү. Семинарда колдонуудагы финансы продукттары, ислам финансы институттарынын иши тууралуу кенен маалымат берилип, адаттагы банктык кызмат көрсөтүүлөр менен шариат стандарттарына ылайык келген финансы жана банктык кызмат көрсөтүүлөр ортосундагы негизги айырмачылыктар толук каралып чыкты.  

Тренингге Азербайжандын, Казакстандын, Кыргыз Республикасынын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Афганистандын ислам банк ишин жана каржылоону ченемдик укуктук жактан жөнгө салууну жана өнүктүрүүнү жүзөгө ашырган борбордук банктарынын жана башка уюмдарынын жыйырмага жакын өкүлдөрү, ошондой эле Түркиянын төрт банкынын өкүлү катышты. 

Бул семинар Корпорация тарабынан КМШ өлкөлөрү үчүн уюштурулган семинарлардын бири болуп саналат. Ал ислам финансы кызмат көрсөтүүлөрүн кеңейтүүгө, ал тууралуу маалыматты Корпорациянын сооданы өнүктүрүү боюнча ишинин алкагында кеңири таратууга багытталган.  

 

Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC) жөнүндө

Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC) Ислам өнүктүрүү банкы (IsDB) тобунун курамынын мүчөсү болуп саналат. Анын негизги милдети Ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр ортосунда соода мамилелерин өнүктүрүүгө түрткү берүү

Корпорация 2008-жылдын январь айында өз ишин баштап, буга чейин Ислам өнүктүрүү банкы (IsDB) тобундагы ар башка «терезе» тарабынан сунушталган соода-финансы операцияларын бириктирүүгө жетишти. Корпорациянын Moodys рейтинг агенттигинен A1 рейтингин алгандыгы анын кызмат көрсөтүүлөрдү натыйжалуу сунуштап жаткандыгын, ошондой эле бизнес чөйрөсүндөгү кардарлардын муктаждыгына ыкчам чара көрүү жөндөмдүүлүгүн айгинелейт. 

Корпорация 2008-жылдан тартып, Ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөргө сооданы каржылоо үчүн 45,4 млрд АКШ долларынан ашык каражат бөлүп берген, бул Корпорациянын Ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн муктаждыктары үчүн соода боюнча чечимдерди кабыл алууда алдыңкы провайдер экендигин билдирет.  

Азыркы учурда Корпорация Кыргыз Республикасынын, Тажикстан жана Өзбекстан өкмөттөрү менен стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдеп, Кыргыз Республикасындагы жана Өзбекстандагы алдыңкы финансы уюмдары менен кызматташууну ийгиликтүү улантып жатат.  

Корпорация түзүлгөн учурдан тартып, КМШ өлкөлөрү үчүн бөлүнгөн жалпы сумма 1,1 млрд АКШ долларын түзгөн. 

 


Датасы: 02.12.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жана операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктарда кредиттик тобокелдикти тескөө бөлүгү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2020-жылдын 2-январынын кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 29.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргызстан терроризмди каржылоого жана кылмыштуу кирешелердин изин жашырууга каршы аракеттенүү боюнча прогресске жетишүү тууралуу отчетун коргоду 

 

2019-жылдын 25 жана 26-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын жана Улуттук банктын өкүлдөрү кирген Кыргыз Республикасынын делегациясы Түркмөнстан Республикасынын Ашхабад шаарында өз ара баа берүү жана укук маселелери боюнча Евразия тобунун терроризмди каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү боюнча жумушчу тобунун отурумуна катышты. Евразия тобунун күчөтүлгөн мониторинг жүргүзүүсүнүн алкагында, аталган жумушчу топтун отурумунда Кыргыз Республикасы террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча улуттук системасында кабыл алынган чаралар боюнча прогресске жетишүү тууралуу 2-отчетун тапшырып, ФАТФнын айрым сунуш-көрсөтмөлөрү боюнча рейтингди кайра карап чыгуу өтүнүчүн сунуштаган. 

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүн жөнгө салган Кыргыз Республикасында жаңы мыйзамдарды кабыл алуу, Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын жана Улуттук банктын банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөр рыногунун катышуучулары менен жигердүү иш жүргүзүүсү рейтингдерди жогорулатууга жана эл аралык стандарттарга туура келүүгө өбөлгө түзгөн динамикага оң таасирин тийгизген. Мындай динамика менен Кыргызстан террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү тобокелдиктер жана кооптуу жагдайлар менен күрөшүүнүн алкагында орчундуу прогресске ээ болгондугун көрсөтүүдө.  

Өз ара баа берүү жана укук маселелери боюнча Евразия жумушчу тобунун отурумунун жыйынтыгы боюнча жана Евразия тобунун жол-жоболоруна ылайык, рейтингди жогорулатуу жөнүндө консенсуска жетишүү менен Кыргыз Республикасынын отчету 2019-жылдын 29-ноябрында Ашхабад шаарында өткөн Евразия тобунун 31-Пленардык отурумунда каралып бекитилди.  

 


Датасы: 28.11.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.Абдыгулов мырза Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луиз Чемберлен айым менен жолугушту. 

Жолугушуу өлкөнү 2040-жылдарга карата туруктуу өнүктүрүү максатында экономика чөйрөсүндө кызматташуу, финансы секторун келечекте андан ары өнүктүрүү тууралуу бир катар маселелер боюнча пикир алмашуунун алкагында өттү. Ошондой эле, каржы сабаттуулугун жогорулатуу алкагында өз ара аракеттешүү маселелери талкууланды.  

 

 


Датасы: 28.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кредиттик союздар аткарууга милдеттүү болгон экономикалык ченемдерди бузгандыгы, ошондой эле Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн 2019-жылдын 4-ноябрынан тартып «Кредиттик союз Ата-Дөөлөт» финансылык кооперативинин төмөнкү операцияларды жүргүзүү ишин убактылуу токтотту: 

- катышуучуларына кредит берүү

- мамлекеттик баалуу кагаздардан тышкары, баалуу кагаздарга жана негизги каражаттарга инвестиция салуу. 

«Кредиттик союз Ата-Дөөлөт» финансылык кооперативинин дареги: Ош шаары, Шакиров көчөсү, 36/1 а. 

  

 


Датасы: 26.11.2019
Туруктуу шилтеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 4,25 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 25-ноябрында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 26-ноябрынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында баалардын жалпы деңгээли, негизинен азык-түлүккө болгон баалардын эсебинен, бир калыпта калыбына келүүсү байкалган. Ноябрь айында (15-ноябрга карата) инфляциянын жылдык мааниси 2,5 пайыз деңгээлинде түптөлгөн.  

Инфляция динамикасы Улуттук банктын күтүүлөрүнүн алкагында орун алууда. Инфляция боюнча мурдагы болжолдоолор сакталган: 2019-жылдын акырына карата инфляциянын 3,5 пайызга жакын болушу (2019-ж. дек./2018-ж.дек), ал эми анын орточо жылдык мааниси 1,5 пайыздан жогору эмес түптөлүшү күтүлүүдө. Улуттук банк ички жана тышкы таасирлер жок болгон учурда инфляцияны акырындап орто мөөнөттүү максаттуу көрсөткүч 5-7 пайызга жакындай тургандыгын болжолдоодо. 

Реалдуу сектордо экономикалык жигердүүлүк сакталууда. 2019-жылдын январь-октябрь айларында реалдуу ИДӨ 5,7 пайызга, ал эми “Кумтөр” ишканаларынын продукцияларынын өндүрүлүшү боюнча маалыматтарды эске албаганда 3,3 пайызга өскөн. Өндүрүш көлөмүнүн жогорулашы экономиканын бардык негизги секторлорунда байкалган, ага негизги салымды өнөр жайы кошкон. Ички суроо-талап кармалып турган динамиканы көрсөтүүдө, ал эми өлкөгө акча которуулардын агылып кирүү көлөмүнүн азаюу тенденциясы анын начарлап кетүүсү үчүн өбөлгө түзүүнү шарттайт. 

Жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын түрткү берүүчү багыты экономиканы кредиттөөнү жогорулатууга жана акырындап акыркы керектөөчүлөр үчүн кредиттик ресурстар наркын төмөндөтүүгө өбөлгө түзгөн. Коммерциялык банктардын ресурстук базасын кеңейтүү иши уланууда. Банктар аралык кредит рыногунун активдүүлүгү жетиштүү деңгээлде сакталууда. Жалпысынан акча рыногу кыска мөөнөттүү пайыздык чендердин негизги ченге жакындаганын көрсөтүүдө. Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын жүргүзүүнү улантууда, мында банк тутумунда анын акырындап төмөндөө тенденциясы байкалат. Ички валюта рыногунда жагдай туруктуу.  

Кыргыз Республикасынын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүнүн экономикаларынын 2020-2021-жылдарга белгиленген өсүү тенденциясын сактоо тууралуу болжолдоолор, орто мөөнөттүү келечекте дүйнөлүк товардык чийки зат рыногунда баалардын салыштырмалуу туруктуулугун сакталышы жана ички өнүгүү шарттарына баа берүүлөр Кыргыз Республикасында инфляциянын орто мөөнөттүү келечекте акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчүнүн алкагында, 5-7 пайыз чегинде, түптөлүшүн күтүүгө мүмкүндүк берет. Мындай шарттарда эсептик ченди сактоо чечими кабыл алынган. Ички жана тышкы чөйрөдө тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгү менен кайра карап чыгышы мүмкүн.  

Улуттук банк тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

Эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча Улуттук банк Башкармасынын кийинки отуруму 2019-жылдын 23-декабрында өткөрүлөт. 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) (пайыздарда)

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (пайыздарда) 

 


Датасы: 25.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы «Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөрүн санариптик трансформациялоонун 2020-2021-жылдарга каралган негизги багыттары жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Документ, банк секторунда санарип технологияларын өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жана мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында иштелип чыккан, бул, өз кезегинде, керектөөчүлөрдүн кеңири чөйрөсү сапаттуу банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусуна шарт түзөт. 

Банк тутумун өнүктүрүү саясатын аныктаган орган катары Улуттук банк, рыноктун катышуучулары өз ишин уюштурууда жана бизнес-процесстерди андан ары өнүктүрүүдө эске алышы мүмкүн болгон санарип банктык технологияларды өнүктүрүүнүн негизги багыттарын белгилеген.  

Документ Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Банк иши тууралуу мыйзамдар» / «Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» жана «Банк тутуму» / «Банк секторун өнүктүрүү стратегиясы» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 25.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ислам каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктарда корпоративдик башкарууга жана финансылык отчеттуулукка тиешелүү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 23-декабрынан кечиктирбестен smaitashova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 22.11.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 144а дареги боюнча жайгашкан «Датка ЛТД» ЖЧК алмашуу бюросунун 2019-жылдын 24-апрелиндеги №5888 лицензиясынын аракети 2019-жылдын 15-ноябрынан тартып 25-ноябрына чейин (кошо алганда) токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Московская көчөсү, 69-үй, 16-батир дареги боюнча жайгашкан «НИШАН КОМПАНИ» ЖЧК алмашуу бюросунун 2017-жылдын 8-ноябрындагы №5597 лицензиясынын аракети 2019-жылдын 18-ноябрынан тартып 26-ноябрына чейин (кошо алганда) токтотулду. 

 


Датасы: 21.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргызстанда Эл аралык валюта фондунун 

миссиясы өз ишин баштады 

 

Кыргыз Республикасына Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) миссиясы келди. Миссиянын ишинде Жакынкы Чыгыш жана Борбордук Азия өлкөлөрү департаментинин директорунун орун басары Субир Лал мырза да катышууда. 

ЭВФ миссиясынын иш сапарынын максаты учурда экономикада түптөлгөн багыттарды, анын ичинде мамлекеттик бюджеттин абалын талкуулоо. Иш сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Улуттук банктын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар пландаштырылган. 

Өлкөнүн региондорунда түптөлгөн экономикалык жагдайга баа берүү максатында 16-ноябрдан 18-ноябрга чейин ЭВФ миссиясы Нарын областына сапар алып, жергиликтүү бийлик органдардын, жеке сектордун, мектептердин жана ооруканалардын өкүлдөрү менен жолугушту. 

Миссиянын иши 2019-жылдын 26-ноябрына чейин уланат. 

 


Датасы: 21.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Карман» ЖЧК юридикалык жактын дареги өзгөргөндүгүнө байланыштуу, 2019-жылдын 20-ноябрында төлөм системасынын операторунун № 2025260819 жана төлөм уюмунун № 3025260819 лицензиялары кайрадан тариздетилгендигин билдирет. 

 


Датасы: 21.11.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 20-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Н.Жениш мырза Дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Вернер Грубер мырза менен жолугушту. 

Жолугушуунун жүрүшүндө банктар ортосунда кызматташуу, ошондой эле Кыргыз Республикадагы экономикалык абал жөнүндө маселелер талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 20.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2019-жылдын 18-ноябрында Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов Швейцария Улуттук банкынын эксперттери акча жана валюта рыногу департаментинин башчысы Марсель Циммерман жана улук экономисти Насиба Имаралиева менен жолугушту.  

Жолугушуунун жүрүшүндө Улуттук банктын төрагасы Швейцария Улуттук банкынын банк иши жагында тажрыйбасын изилдөөгө кызыкдар экендигин белгиледи. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Швейцария Улуттук банкынын кызматташуусун өнүктүрүүнүн алкагында Марсель Циммерманн 2019-жылдын 18-ноябрынан тартып 20-ноябрына чейин Улуттук банктын кызматкерлери үчүн семинар болуп өттү

 


Датасы: 20.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-8-(НПА) «Убактылуу администрация жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүмүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, коммерциялык банктар, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүмүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен abakesarieva@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүмүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары, төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен abakesarieva@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 18.11.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» ченемдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор, арбитраждык валюта операцияларын жүргүзүүдө коммерциялык банктарга карата минималдуу талаптарды белгилөө максатында иштелип чыккан. Бул долбоордо арбитраждык валюта операцияларынын аныктамасын берүү жана тобокелдиктерди жөнгө салуу боюнча минималдуу талаптарды жана кредиттик чектин максималдуу өлчөмүн белгилөө менен мындай операцияларды жүргүзүүнү жөнгө салуу сунушталган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 18-декабрынан кечиктирбестен asadykov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 18.11.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-ноябрь күнү Ош областынын Өзгөн шаарында Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» Жарлыгынын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргелешип уюштурган «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» темасында тегерек стол маеги болуп өттү

Аталган иш-чарага Улуттук банктын, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана жергиликтүү бизнес-коомчулугунун, айыл аймактарынын өкүлдөрү жана Өзгөн районунун акими катышты. 

Бул иш-чара жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусунда финансы институттары менен Өзгөн районунун бизнес-коомчулуктары ортосунда натыйжалуу карым-катышты түзүү максатында уюштурулган. Тегерек стол маегинин жүрүшүндө Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү калктын жана ишкерлердин сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусун камсыз кылуу жагында жөнгө салуучу жана бүтүндөй банк сектору тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жана иш-аракеттер тууралуу маалымат беришти. 

 

 

 

 


Датасы: 15.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 14-ноябрында «Банк Компаньон» ЖАКтын ички аудит кызматынын начальнигинин орун басары кызмат ордуна тең кызматка «Банк Компаньон» ЖАК тарабынан сунушталган Эсенбаев Бектур Темирлановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 13.11.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын рыноктук тобокелдиктерди жөнгө салууга (пайыздык чен тобокелдиги) тиешелүү ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү жана аларды Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 30-октябрында №2019-П-12/54-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» жана №2019-П-12/54-4-(НПА) «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомдор кабыл алынган. 

Жогоруда аталган токтомдор менен «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясы бекитилип, Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди: 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобо

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобо; 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик уюмдарында рыноктук тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 11.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын жана Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган мамлекеттик программанын алкагында ишин улантууда. 

Кыргыз Республикасынын бүтүндөй аймагында картты пайдалануу менен нак эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого көмөк көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы республиканын аймагында эл аралык төлөм системасынын карттары боюнча улуттук валютада эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшүн камсыз кылуу боюнча иш-чараларды аяктады. MasterCard жана Visa эл аралык системалары менен өлкө ичиндеги эсептешүүлөр боюнча келишимдер түзүлдү (2019-жылдын 4-мартында жана 1-ноябрында) жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын катышуусунда долбоор ишке ашырыла баштады.  

Бул долбоорлорду колдонууга киргизүү менен карт ээлери соода-тейлөө ишканаларында комиссиялык төлөм төлөөсүз жана конвертациялоосуз кайсы болбосун банктын POS-терминалы аркылуу нак эмес төлөмдөрдү, акыркы эсептешүүнү дароо ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

Ушуну менен катар эле, ЕАЭБ мамлекеттеринин борбордук (улуттук) банктары менен кызматташуунун алкагында улуттук карттар системаларын интеграциялоо иштери жүрүп жатат. 2019-жылдын башынан тартып 18 коммерциялык банк МИР улуттук картын өз инфраструктурасында кабыл алууну камсыз кылган. Бул иш алгачкы интеграциялоо баскычы болуп саналат, натыйжада Элкарт жана МИР улуттук карттары бири-биринин инфраструктурасында тейлөөгө алынышына мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кийинки баскычта Элкарт жана МИР карттары ортосунда акча которууну ишке киргизүү пландаштырылууда. 

 


Датасы: 05.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

расмий маалыматы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 5-ноябрынан тартып «Кыргыз каганатынын доору» сериясынан «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы», «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» күмүш коллекциялык монеталарын жана ошондой эле «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» коллекциялык жез-никель монетасын жүгүртүүгө чыгарат. 

 

«Кыргыз каганатынын доору» сериясынын «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы» жана «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» коллекциялык монеталар кыргыз элинин маданий баалуулуктарын жана рухий дөөлөттөрүн даңазалоо жана жайылтуу максатында чыгарылган. 

 

«Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы» монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин улуттук оймолор менен кооздолгон үч кыргыз кумурасы түзөт. Жогорку бөлүгүндө «Кыргыз кумурасы / Kyrgyz vase» жазуусу орун алган. Оң жагында металлдын сапат белгиси (Ag925°) жана салмагы көрсөтүлгөн (28,28g). Монетанын номиналы (10 сом) төмөн жагында берилген. 

Монетанын арткы бетине улуттук кыргыз оймолору менен кооздолгон кумуралардын сүрөтү түшүрүлүп, борборунда Кыргыз Республикасынын герби орун алган. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Улуу кыргыз каганаты» жазуусу берилген. Ал эми төмөн жагында чыгарылган жылы көрсөтүлгөн (2019). 

 

«Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түстүү ыкмада оюу түшүрүлгөн сөйкө желбирөөчтү тагынган кыздын образы түзөт. Монетанын сол тарабында орун алган «Улуу кыргыз каганаты» орхон-енисей рун тамгалары менен жазылган. Оң жагында металлдын сапат белгиси (Ag925°), монетанын аталышы «Сырга/Earring», салмагы (28,28g) жана номиналы (10 сом) көрсөтүлгөн.  

Асыл таштар чөгөрүлүп, шуру менен тизмектелип берилген сырганын сүрөттөлүшү монетанын арткы бетинин негизги сюжетин түзөт. Монетанын борборунда Кыргыз Республикасынын герби жайгаштырылган, ал эми оң жагында чыгарылган жылы көрсөтүлгөн (2019). 

Күмүш монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган.  

Жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана чөнөктүү таңылчактарга салынган.   

  

Монеталардын мүнөздөмөлөрү:  

Аталышы 

Номиналы 

Металлы (сапат белгиси) 

Диаметри 

(мм) 

Салмагы (г) 

Сапаты 

Нускасы (даанасы) 

Сатуу баасы 

(сом) 

Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы 

10 сом 

Күмүш 925°  

38,61 

28,28  

«Proof» 

1 000  

2 650 

Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары 

10 сом 

Күмүш 925°  

38,61 

28,28  

«Proof» 

1 000  

2 650 

1 сом 

Жез-никель  

30,00 

12,00 

«Proof-like» 

5 000 

380 

 

Бардык коллекциялык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

 


Датасы: 05.11.2019
Туруктуу шилтеме

1.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Акматалиев Темирбек Асанбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 31-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Азимжанов Алыбек Асилбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 31-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 04.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор кредиттерди берүү учурунда банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган жактардын комиссиялык жана башка төлөмдөрдү белгилөөсүндө бирдиктүү ыкманы камсыз кылуу максатында иштелип чыккан.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2019-жылдын 4-декабрынан кечиктирбестен nzhaparkulova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 


Датасы: 01.11.2019
Туруктуу шилтеме

 

2019-жылдын 1-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйүндө министрликтердин жана ведомстволордун, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, акционердик коомдордун, юридикалык жактар бирикмеси формасындагы тармактык ассоциациялардын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышкан Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги отуруму болуп өттү

Отурумдун жүрүшүндө Нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын аткаруунун төмөнкүдөй маселелери кароого алынды: 

- региондордо банктык жабдууларды орнотуу; 

- Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө», «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамдарына) нак эмес эсептешүүлөр маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы №869 «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча чаралар жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү

- медициналык кызматтар үчүн төлөмдөрдү, жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн айып пулдарды POS-терминалдар аркылуу төлөө

- «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын жана коммерциялык банктардын региондордо POS-терминалдарды орнотуу боюнча биргелешкен долбоору. 

 

 

 


Датасы: 01.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин (ЕАЭБ) борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультациялык кеңешинин отурумуна катышты 

 

Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов жетектеген делегация Беларусь Республикасынын Минск шаарында 2019-жылдын 31-октябрында болуп өткөн Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин (ЕАЭБ) борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультациялык кеңешинин 20-отурумуна катышты. 

Ошондой эле аталган отурумга ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын төрагалары катышты. Отурумдун жүрүшүндө финансы рыногунда маалымат коопсуздугун камсыз кылуу, улуттук төлөм системаларынын жана акча-кредиттик саясатынын маселелери талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында, тараптар финансы рыногунун кибер коопсуздугун камсыз кылуу жолдорун иштеп чыгуу боюнча иштерди улантууну макулдашты. 


Датасы: 01.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Базель III эл аралык стандарттарына ылайык банктардын туруктуулугун сактоо, ошондой эле ликвиддүүлүгүн колдоо максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 01-декабрынан кечиктирбестен nipasova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 31.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун 74-1-пунктуна ылайык, 2019-жылдын 30-октябрынан тартып төмөнкү эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун Улуттук банкта каттоодон өткөндүгү жокко чыгарылгандыгын маалымдайт»: 

1. «WOOPPAY» (ВУППЭЙ) жоопкерчилиги чектелген шериктештиктин  

2017-жылдын 15-мартындагы 5002150317 каттоо номери; 

2. «ГЛОБПЭЙ» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2018-жылдын 21-июнундагы 5006210618 каттоо номери; 

3. «RPS Asia» жоопкерчилиги чектелген шериктештиктин 2018-жылдын  

21-июнундагы 5005210618 каттоо номери». 

 


Датасы: 30.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт.  

Долбоор Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту өркүндөтүү, ошондой эле коммерциялык банктардан алынган отчеттук маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу процессин оптималдаштыруу максатында иштелип чыккан.   

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 2-декабрынан кечиктирбестен rkerimkulova@nbkr.kg жана balymkulova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 29.10.2019
Туруктуу шилтеме

Финансылык продукттар жана кызмат көрсөтүүлөр жармаңкеси 

 

Дүйнөлүк жыйым топтоо күнүнүн алкагында 2019-жылдын 29-октябрында Бишкек шаарында, “Дордой Плаза 2” соода борборунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен өнөктөш уюмдар тарабынан биргелешип уюштурулган финансылык жармаңке өткөрүлдү.  

Иш-чаранын максаты - жарандарга финансылык пландаштыруу, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү туура жана акыл ченемдүү колдоно билүү, өз финансылык абалын жакшырткысы келген жана рынокто сунушталуучу банктык же башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууну каалаган адамдарга консультациялык жардам көрсөтүү.  

“Бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү бул жылы «Кыялдар канат байлаганда» деген ураан алдында өтүүдө. Бул ураан бүтүндөй иш-чаранын маани-маңызын ачып, бүгүнкү күнү Кыргызстан калкы үчүн каражат топтоонун эң туруктуу ыкмасы - бул, банктык аманат экендигин тастыктап турат” деп билдирди, Улуттук банктын башкарма мүчөсү Алмаз Сыдыков иш-чараны ачып жатып.  

Өткөн жылдагыдай эле, финансылык жармаңке Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган мамлекеттик программанын алкагында өткөрүлүүдө.  

 

 

 

 

 


Датасы: 29.10.2019
Туруктуу шилтеме

«Жаш кесипкөй адистер» программасы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы экономика жана башка тармактар боюнча жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү жана жаш адистер үчүн жыл сайын өткөрүлүүчү «Жаш кесипкөй адистер» программасын кайрадан ишке киргизүүдө.  

Бул программанын максаты өлкөнүн борбордук банкынын иш процессине түздөн-түз катыштыруу аркылуу жаш адистердин банк чөйрөсүндөгү кесиптер боюнча толук маалымдар болуусу, аралашуусу үчүн шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Сынактан өткөн жаш адистер (35 талапкер) Улуттук банктын ар башка түзүмдүк бөлүмдөрүндө 8 (сегиз) ай тажрыйбалык такшалуудан өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

Бул программа, республиканын финансы жана банк системасында иштөөнү каалаган, жогорку билим көрсөткүчтөрүнө жана мыкты чыгаан сапаттарына ээ жаш адистер үчүн бирден бир мүмкүнчүлүк.  

Программа экономика, статистика, финансы, эконометрика жана математикалык ыкмалар, бухгалтердик эсепке алуу, аудит, юриспруденция, маалымат технологиялары, социология, физика, электроника ж.б. сыяктуу чөйрөлөрдү өздөштүрүү максатын көздөгөн, келечекке умтулган жаш муундарга арналган. Тажрыйбалык такшалуудан өтүүнүн бардык мезгилине ар айлык 2000 сом өлчөмүндө эмгек акы белгиленет. 

Программаны ийгиликтүү аяктаган, келечекке умтулган адистер Улуттук банкка ишке чакырылат же кадрлар резервине киргизилет. 

 

Талапкерлерге коюлган талаптар: 

· Кыргыз Республикасынын жараны; 

· жаш курагы: 25 жашка чейин; 

· бакалавр же магистр даражасына ээ билими (артыкчылыкка ээ же тиешелүү тармак боюнча эң мыкты деген баалар артыкчылык кылган диплом); 

· кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөгөн, англис тилин билүүгө артыкчылык берилет; 

· төмөнкү адистиктер боюнча: экономика, статистика, финансы, бухгалтердик эсепке алуу, аудит, юриспруденция, маалымат технологиялары, социология, эконометрика жана математикалык ыкмалар, физика, электроника. 

Программага катышуу үчүн билдирмелер 2019-жылдын 4-октябрынан тартып кабыл алынат.  

Документтер 2019-жылдын 6-ноябрында саат 17:00 чейин кабыл алынат. 

Программага катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

· кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

· таржымал (кошумча маалыматтар); 

· өмүр баяны; 

· тиешелүү кесиптик билимин жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

· паспорттун же инсандыгын күбөлөндүргөн башка документтин көчүрмөсү

· аскердик билеттин көчүрмөсү

 

Бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот: Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмү, № 117/1 иш бөлмөсү, тел.: (0312) 669018, (0312) 61-10-21. 

 


Датасы: 28.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, лицензия берилген учурдан тартып 1 (бир) жылдан ашык убакыт бою төлөм системасынын оператору/төлөм уюму катары иш жүргүзбөгөндүгүнө байланыштуу, «Барс Мани» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2023200418 жана № 3023200418 лицензиялары 2019-жылдын 28-октябрынан тартып кайтарылып алынгандыгын маалымдайт. 

 


Датасы: 23.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын жыл сайын өтүүчү кеңешмесине катышты 

 

2019-жылдын 14-20-октябрь күндөрү Эл аралык валюта фондунда Кыргыз Республикасынан башкаруучу болгон Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С.Абдыгулов Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамында АКШнын Вашингтон шаарында болуп өткөн Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын башкаруучуларынын жылдык жыйынына катышты.  

Аталган иш-чаранын алкагында кыргыз делегациясы борбордук банктын ишине жана дүйнөдөгү жалпы экономикалык кырдаалга тиешелүү актуалдуу маселелерди талкуулоо боюнча Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын жетекчилиги менен бир катар маанилүү жолугушууларды өткөрдү. Ошондой эле, Эл аралык валюта фондунун жаңы башкаруучу директору Кристалина Георгиева менен жолугушуу болду. Жолугушууда Эл аралык валюта фонду менен Кыргыз Республикасынын мындан ары өз ара иш алып баруу маселелери тууралуу айтылды.  

 

 


Датасы: 22.10.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель II эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү максатында жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттеринин мыйзамдарына андан ары шайкеш келтирүүнүн алкагында, «Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтомдун долбоору ошондой эле Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2009-жылдын 14-апрелиндеги №5/2 токтому менен бекитилген Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөрүнө укуктук ченемдик акты статусун берүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-ноябрынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы операциялык тобокелдиктер, левераж коэффициенти жана чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүк көрсөткүчтөрү маселеси боюнча Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Базель II жана III эл аралык стандарттарына ылайык келтирүү максатында жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттеринин мыйзамдарына андан ары шайкеш келтирүүнүн алкагында иштелип чыккан. 

Долбоор операциялык тобокелдиктерди эске алуу менен суммардык капиталдын шайкештиги коэффициентин, левераж коэффициентин, ошондой эле чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептөө боюнча банктарга карата талаптарды белгилеген ченемдерди камтыйт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 18-ноябрынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 21.10.2019
Туруктуу шилтеме

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү өз ишин баштады 

 

2019-жылдын 21-октябрында пресс-конференция өткөрүлүп, анда Кыргызстанда Дүйнөлүк жыйым топтоо күнүн белгилөө иш-чарасы башталгандыгы жарыяланды. 

Пресс-конференцияга Улуттук банктын төрагасынын орун басары Мээрим Момункулова, Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы Элчисинин орун басары Ирья Берг айым, Эл аралык кызматташуу боюнча Шпаркасс фондунун регионалдык координатору Аня Хойер айым жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мурзабеков катышты. 

Өз сөзүндө М. Момункулова бүгүнкү күндө Кыргызстандын калкы үчүн каражат топтоонун эң эле туруктуу ыкмасы катары банктык аманаттар санала тургандыгын белгилеп кетти. Бул, биринчи кезекте, банк тутумунун туруктуулугу, ошондой эле депозиттерге мүнөздүү бир катар артыкчылыктар менен шартталган. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн белгилөөгө карата көптөгөн иш-чараларды: финансылык жармаңке, ачык эшик күндөрү, лекциялар, интерактивдүү оюндар, финансылык мекемелерге экскурсия уюштуруу, сынактарды өткөрүү пландаштырылган. 

Аня Хойер айым каражат топтоо финансылык көз карандысыздыкка жана жашоо деңгээлин жакшыртууга негиз түптөй тургандыгын айтты. Топтолгон жогорку үлүштөгү каражат инвестиция салууга өбөлгө түзүп, өлкөнүн экономикасын андан да өнүктүрүүгө түрткү берет.  

 

Маалымат үчүн: 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда Германия сактык кассалар фонду, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана коммерциялык банктар менен биргеликте бешинчи жолу уюштурулууда. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү 90 жылдан ашык убакыттан бери белгиленип келет. Мындай иш-чаранын негизги милдети калктын акчалай гана эмес, суу, токой, энергетика жана башка ресурстарды да сактоо маданиятын түптөө саналат.  

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн өткөрүүнүн максаты каражат топтоо маданиятын жайылтуу жана үйрөтүү саналат. 

 

Кыргызстанда 2019-жылдын 16-октябрынан 6-ноябрына чейин Дүйнөлүк каражат топтоо күнү-2019 алкагында өткөрүлгөн иш-чаралардын планы  

 

 

 


Датасы: 18.10.2019
Туруктуу шилтеме

Ош областында «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» аталышында тегерек стол маеги болуп өттү 

 

2019-жылдын 16-октябрь күнү Ош областынын Ноокат шаарында Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү биргелешип уюштурган, «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» темасында тегерек стол маеги болуп өттү

Аталган иш-чарага Улуттук банктын, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана жергиликтүү бизнес-коомчулугунун, айыл аймактарынын өкүлдөрү жана Ноокат районунун акими катышты. 

Бул иш-чара жергиликтүү бийлик органдарын катыштырып, финансы институттары менен райондун бизнес-коомчулуктарынын ортосунда натыйжалуу карым-катышты түзүү максатында уюштурулган. Тегерек стол маегинин жүрүшүндө калкты жана ишкерлерди сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу жагында жөнгө салуучу жана бүтүндөй банк сектору тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жана иш-аракеттер тууралуу Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү маалымат беришти. 

 

 

 


Датасы: 18.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» жабык акционердик коомуна электрондук акча чыгаруу боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 16-октябрындагы чечими менен уруксат берилгендиги тууралуу билдирет. 

 


Датасы: 17.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары-долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 16-ноябрынан кечиктирбестен sibragimova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 17.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелери долбоорун (мындан ары-долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 16-ноябрынан кечиктирбестен sibragimova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 16.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн «Nur International Trade» (Нур Интернейшнл Трейд) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 10-ноябрындагы № 3016101115 жана № 2017101115 лицензияларынын аракети 2019-жылдын 15-октябрынан тартып убактылуу токтотулгандыгын маалымдайт. Лицензиялардын аракетинин убактылуу токтотулушу «Nur International Trade» (Нур Интернейшнл Трейд) жоопкерчилиги чектелген коомун өз милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт. 

 


Датасы: 15.10.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Баланс КГ» жоопкерчилиги чектелген коому 2019-жылдын 11-октябрында төмөнкү иш багыттарын жүргүзүү укугуна лицензияларды алды: 

№ 3026111019  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо; 

№ 2026111019  үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо. 

«Баланс КГ» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди. 

 


Датасы: 14.10.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Диджитал Пэйментс-К» жоопкерчилиги чектелген коому өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо ишин жүргүзүү укугуна № 3027111019 лицензиясын 2019-жылдын 11-октябрында алды. 

«Диджитал Пэйментс-К» ЖЧК боюнча тиешелүү маалыматтар төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестрине киргизилди. 

 


Датасы: 11.10.2019
Туруктуу шилтеме

Өлкө региондорунда стартап-долбоорлорун жана чакан бизнести каржылоо механизмин талкуулоо боюнча жолугушуу болуп өттү 

 

2019-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Айыл Банк» ААКтын, «РСК Банк» ААКтын жана «Бакай Банк» ААКтын жетекчилиги менен жолугушуусу болуп өттү. Анын алкагында тараптар өлкөнүн региондорунда стартап-долбоорлорду каржылоо механизмдери боюнча биргелешкен программанын ишке ашырылышын талкуулашты. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасын аткаруунун жана Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Улуттук банк Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен биргеликте региондордо чакан бизнес чөйрөсүндө стартап-долбоорлорду түз каржылоо линиясы боюнча каржылоо механизмдерин иштеп чыккан. 

Долбоорлорду талаптагыдай даярдоо максатында, биринчи программага катышкан ишкерлер үчүн Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду БУУӨП (ПРООН) менен биргеликте региондордо стартап-долбоорлордун алкагында тике каржылоо линиясы боюнча жалпы 1 млн. АКШ доллары суммасына бизнес жүргүзүү, бизнес-план түзүү, ж.б. боюнча ишкерлерди окутууну уюштурган. Бул алардын билимин жана квалификациясын жогорулатууга, ошондой эле колдо болгон потенциалды кеңейтүүгө жана арттырууга багытталган. 

Окутуунун жыйынтыгы боюнча 10 долбоор, анын ичинде Нарын областы боюнча - 4 (сүттү кайра иштетүү 3, мал союу цехи 1), Баткен областы боюнча - 3 (өрүктү кайра иштетүү жана сактоо 2, жүндү кайра иштетүү 1), Талас областы боюнча - 3 (төө буурчакты кайра иштетүү 1, логистикалык борбор 1, медициналык клиника 1) долбоор тандалып алынган. 

Региондордо чакан бизнес чөйрөсүндөгү стартап-долбоорлорун каржылоо боюнча экинчи программа өлкөнүн бардык областтарындагы экономиканын артыкчылыктуу секторлору боюнча жаңы ишкерлер үчүн тиешелүү шарттарды түзүү максатында иштелип чыккан. 

Бул программага катышууну каалагандар үчүн үстүбүздөгү жылдын август-сентябрь айларында Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан өлкөнүн бардык региондорунда үч күндүк консультациялык курстар уюштурулуп өткөрүлдү. Белгилүү бир бизнес-планды иштеп чыгуу жана толтуруу боюнча жардам көрсөтүү уюштурулган консультациялардын максаты болуп саналат. Ал эми ийгиликтүү иштелип чыккан бизнес-пландар өнөктөш банктардын кароосуна сунушталды. Окутуунун жыйынтыктары боюнча 70тен ашык долбоорлор даярдалган, алар каржылоо маселеси боюнча кароого алынат. 

Чакан бизнести каржылоо механизми тобокелдиктерди программанын катышуучулары ортосунда бөлүштүрүүнү болжолдойт, мында Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду долбоор боюнча каржылоо суммасынан 30% өлчөмүндө (долбоор боюнча Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан кепилдиктерди берүү жолу менен), «Гарантиялык фонд» ААК 30% өлчөмүндө (долбоор боюнча Гарантиялык фонд тарабынан кепилдиктерди берүү жолу менен) жана өнөктөш банктар 40% өлчөмүндө тобокелдиктерди өзүнө алат. 

Бул долбоорлор иш жигердүүлүгүн жогорулатууга түрткү берет, ал эми түзүлгөн ишканалар өндүрүштө тиешелүү мультипликативдик таасирин тийгизип, кластердик ыкманы өнүктүрүүгө негиз түзөт деп күтүлүүдө

 


Датасы: 11.10.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ААК тарабынан «РСК Банкы» ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бекболотов Данияр Женишбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 10-октябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Бейшеналиева Айганыш Шукурбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 10-октябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 10.10.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Ислам өнүктүрүү банкынан келген делегация ортосунда жолугушуу болуп өттү.  

Делегацияны Ислам өнүктүрүү банкынын Казакстандагы Алматы шаарында жайгашкан Аймактык кеңсесинин директору Х.Т. Мааруф мырза жетектеди.  

Жолугушуу учурунда 2020-2023-жылдар аралыгында банктар ортосундагы кызматташуу маселелери талкууланды. 

Мындан тышкары, Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан  Ислам өнүктүрүү банкы тобунун президенти, доктор Б. Хаджар мырзага андан ары берүү үчүн делегациянын жетекчиси Х.Т. Мааруф мырзага 2019-жылдын 19-ноябрында Бишкек шаарында өтө турган жогорку деңгээлдеги “Туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү” форумуна чакыруу катын тапшырды. 

 

 

 

 


Датасы: 09.10.2019
Туруктуу шилтеме

Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Улуттук банктын аткарган иши тууралуу пресс-конференция болуп өттү 

 

2019-жылдын 8-октябрында Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш.Жээнбековдун «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын талаптарын ишке ашыруунун алкагында, Улуттук банктын 2019-жылдын 9 айы ичинде аткарган иши тууралуу пресс-конференция болуп өттү.  

Пресс-конференцияга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов катышып, Улуттук банк негизги үч багыт боюнча иш алып барып жаткандыгын белгиледи:  

- банктардын инфраструктурасын өнүктүрүү жана региондордо финансы кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу; 

- ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү

- региондордогу долбоорлорду каржылоо. 

Улуттук банктын төрагасы өлкөнүн региондорунда финансы кызмат көрсөтүүлөрүн санариптештирүү жана банк жабдууларын орнотуу боюнча иштер уланып жаткандыгын билдирди. Өткөн жылга салыштырмалуу банкоматтар 6,2 пайызга, POS-терминалдар 16,6 пайызга көбөйгөн.  

Төлөм карттарынын саны бир жыл аралыгында 21,7 пайызга көбөйүп, 2,8 млн даанага жеткен, анын ичинен «Элкарт» улуттук төлөм карттарынын саны 1,4 миллионду түзөт, бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн 27,3 пайызга көп дегенди билдирет. Банктык төлөм карттары өлкөнүн бардык аймактарында жайгашкан 1 628 банкоматта жана 10 807 POS- терминалда тейленет. «Элкарт» улуттук төлөм карттарынын ээлери үчүн «Элкарт Мобайл» тиркемеси иштелип чыккан, бул тиркеме менен 2019-жылдын 1-мартынан тартып QR-кодду (эки ченемдүү штрих-кодду) пайдалануу менен уюлдук телефондор аркылуу нак эмес төлөмдөр төлөнүп келет.  

Коммерциялык банктар онлайн-банкинг, интернет-банкинг жана мобилдик банкинг аркылуу калкка кызмат көрсөтүүнү жигердүү өнүктүрүп жатышат.  

Мындан сырткары, Т.Абдыгулов аймактарды кредиттөө долбоорлорунун кеңейтилип жаткандыгы тууралуу маалымдады. 2019-жылдын башынан тарта Улуттук банк кредиттик аукциондордун алкагында коммерциялык банктарга 2 миллиард сомдон ашык суммада улуттук валютада ресурстарды сунуштаган, бул кредиттердин максималдуу пайыздык чени акыркы карыз алуучулар үчүн 12,0 пайыз өлчөмүндө аныкталган. Ошондой эле, коммерциялык банктар тарабынан жалпы 500,0 млн сом суммасында региондогу 75 ири долбоор каржылаган. Мындан сырткары күрөөсүз кредит берүү боюнча 15 коммерциялык банктын катышуусунда аймактык долбоорлор ишке ашырылып жатат.  

«Региондордогу долбоорлорду каржылоону колдоо максатында Улуттук банк 49 пайыз үлүшүнө ээ акционеринен болуу менен “Гарантиялык фонд” ачык акционердик коомунун капиталына 550 млн сом инвестиция жумшады, бул Улуттук банк, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана “Гарантиялык фонд” ААК тарабынан иштелип чыккан Баткен, Талас жана Нарын областтарындагы айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү үчүн старт-ап долбоорлорун каржылоо механизмин ишке ашырууга мүмкүндүк берет”, - деп билдирди Т. Абдыгулов. 

 


Датасы: 04.10.2019
Туруктуу шилтеме

Россия Инвестициялык Банк» ачык акционердик коому фирмалык (расмий) аталышын «Керемет Банк» ачык акционердик коомуна өзгөрткөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик кайра каттоо жол-жобосунан өттү

«Керемет Банк» ачык акционердик коомунун (мындан ары Банк) №049 лицензиясы, улуттук жана/же чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүү укугуна берилген №049 лицензияга карата уруксат берилген банктык операциялар тизмеги 2019-жылдын 3-октябрында Банктын өтүнүч катынын негизинде алмаштырылды. 

 


Датасы: 04.10.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАК тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Усманова Динара Гизатулаевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 3-октябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Джакупбекова Чынара Насеровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 3-октябрында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААК Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Букуев Кадырбек Джумабековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 3-октябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 02.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар жана банк эмес финансы-кредит уюмдары долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 2-ноябрына чейин abakesarieva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 01.10.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 4,25 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 30-сентябрында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция бир калыпта төмөн динамикада сакталууда. Жылдык инфляция 2019-жылдын январь айындагы 0,4 пайыздан жогорулап, сентябрь айында (20-сентябрга карата) 2,2 пайызды түзгөн. Инфляциянын мындай түптөлүшү буга чейин мурда белгиленгендей эле дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда баа конъюнктурасынын туруктуу болушу жана ички суроо-талаптын жогорулап кетпеген динамикасы менен шартталган.  

Улуттук банк, ички жана тышкы таасирлер жок болгон шартта, төмөн инфляциялык динамика өтүп жаткан жылдын акырына чейин 4,0 пайыздан ашпаган көрсөткүчтө (2019-ж. дек./2018-ж.дек) сактала тургандыгын, ал эми анын орточо жылдык мааниси 1,2 пайыз деңгээлинде болушун болжолдоодо.  

Өлкөнүн экономикасы бир калыпта өнүгүп жатканын көрсөтүүдө. 2019-жылдын январь-август айлары ичинде реалдуу ИДӨ 6,2 пайызга, ал эми «Кумтөр» ишканалары боюнча маалыматты эске албаганда 3,0 пайызга өскөн. Экономиканын өнүгүшүнө өнөр жай, курулуш жана кызмат көрсөтүү секторлору негизги салымды кошкон. 2019-жылдын январь-июль айлары ичинде өлкөгө акча каражаттарынын агылып кирүү көлөмү 1,1 млрд АКШ долларын түзүү менен 13,4 пайызга азайгандыгы байкалган. Ошол эле учурда реалдуу эмгек акынын өсүү тенденциясы сакталып, 2019-жылдын январь-июль айларынын жыйынтыгы боюнча ал 4,6 пайызга өскөн.  

Монетардык сектордо абал туруктуу сакталган. Акча рыногунда кыска мөөнөттүү пайыздык чендер Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чек диапазонунда сакталууда. Банктар аралык кредит рыногунда жигердүүлүк сакталган. Жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын түрткү берүүчү багыты экономиканы кредиттөөнү жогорулатууга жана акырындап акыркы керектөөчүлөр үчүн кредиттик ресурстар наркын төмөндөтүүгө өбөлгө түзөт. Коммерциялык банктардын ресурстук базасынын кеңейиши уланууда. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк деңгээли, негизинен, мамлекеттик финансы секторунун операцияларынын натыйжасында төмөндөө тенденциясына ээ болгон, бул Улуттук банк тарабынан арылтуу операцияларынын жүргүзүлүшүн азайтууну шарттаган. Ички валюта рыногунда жагдай туруктуу.  

Жалпысынан азыркы макроэкономикалык жагдай жана тышкы чөйрөдө түзүлгөн жагдайлар менен түптөлгөн тенденциялар Улуттук банктын күтүүлөрүнө туура келет. Тышкы чөйрөнүн жана ички шарттардын өнүгүүсүнө баа берүүлөр Кыргыз Республикасынын экономикасында инфляция орто мөөнөттүү келечекте акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчүнүн алкагында, 5-7 пайыз чегинде, түптөлүшүн күбөлөндүрөт. Мындай шарттарда эсептик ченди сактап калуу чечими кабыл алынган. Экономикалык жагдайга жараша Улуттук банк акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат. Ички жана тышкы чөйрөдө тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгү менен кайра карап чыгышы мүмкүн. 

 

Маалымат үчүн: 

Эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча Улуттук банк Башкармасынын кийинки отуруму 2019-жылдын 25-ноябрында өткөрүлөт

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздарда) 


Датасы: 27.09.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 27-сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү

Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги жана тиешелүү кызматкерлери, Кыргызстан банктарынын союзу юридикалык жактар бирикмесинин, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун, Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, коммерциялык банктардын жана башка уюмдардын өкүлдөрү катышты.  

Банктык тегерек стол маегинин катышуучулары Улуттук банктын акча-кредит саясаты, региондордо банк кызматтарын сунуштоо, банктык кызматтарды санариптештирүү, чет өлкө банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзүү сыяктуу актуалдуу маселелерди, ошондой эле мыйзам талаптарын, ченемдик укуктук базанын талаптарын жакшыртууну жана башка маселелерди талкуулашты. 

Банктык тегерек стол маеги банк секторунун катышуучулары өз ара натыйжалуу иш алып баруусу үчүн банк тутумундагы маанилүү маселелерди талкуулоого шарт түзгөн аянтчалардын бири болуп саналат.  

 

 

 


Датасы: 26.09.2019
Туруктуу шилтеме

Финансылык жеткиликтүүлүк боюнча улуттук стратегияны иштеп чыгууну баштоо боюнча расмий иш-чара болуп өттү  

 

2019-жылдын 26-сентябрында Борбордук Азияда финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу боюнча долбоорду ишке ашыруунун алкагында Финансылык жеткиликтүүлүк боюнча улуттук стратегияны иштеп чыгуу боюнча расмий иш-чара болуп өттү.  

Стратегия Борбордук Азияда финансылык жеткиликтүүлүктү кеңейтүү боюнча Эл аралык финансы корпорациясы (IFC) долбоорунун техникалык көмөк көрсөтүүсү менен Улуттук банк тарабынан иштелип чыгат. Долбоор Швейцария Өкмөтү, ошондой эле жеке сектордун мамлекеттик органдары жана өкүлдөрү тарабынан каржыланат.  

Жөнгө салынган финансы уюмдары тарабынан туруктуу негизде сунушталган сактык жана кредит продукттарынан колдонуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү Борбордук Азияда финансылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуу долбоорун ишке ашыруунун негизги максаты болуп саналат. 

«Финансылык жеткиликтүүлүк боюнча иш-чараларды ишке ашыруу өлкөнүн жалпы экономикасына алгылыктуу таасир берет, себеби калкка жеткиликтүү болгон финансы сектору экономиканын атаандаштыкты жараткан жана экспортко багытталган нукта өнүгүшүнө өбөлгө түзөт», - деп, Улуттук банктын төрагасы Т.Абдыгулов иш-чаранын катышуучулары алдында чыгып сүйлөгөн сөзүндө белгилеп кетти.  

Кыргыз Республикасындагы финансылык жеткиликтүүлүктүн учурдагы абалын жана эл аралык практиканы эске алганда, жогоруда аталган улуттук стратегияда: сунушталган продукттар чөйрөсүн (камсыздандыруу кызматтарын жана капитал рыногун өнүктүрүүнү кошуу менен), жеткиликтүү кызмат көрсөтүү түйүндөрүн, каналдарын кеңейтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу жана керектөөчүлөрдүн укукун коргоо сыяктуу артыкчылыктуу багыттар аныкталат.  

Жогоруда аталган артыкчылыктуу багыттар боюнча катышуучулар үчүн техникалык семинарлар жана жумушчу топтор үчүн бир катар жолугушуулар 2019-жылдын 26-27-сентябрында өтөт.  

 

Маалымат үчүн: Дүйнөлүк банк тобуна кирген Эл аралык финансы корпорациясы (IFC) ири өнүктүрүү институту болуп саналат, анын иши өнүгүп келе жаткан рыноктордо жеке секторду колдоого багытталган. Ал 2018-жылы жакырчылыкты жоюу жана жалпы жашоо деңгээлин жогорулатуу боюнча жеке сектордун потенциалын бекемдөө менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө $23 миллиард өлчөмүндө узак мөөнөттүү инвестицияларды жумшаган.  

 

 

 

 


Датасы: 26.09.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 25-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Евразия экономикалык комиссиясы коллегиясынын төрагасы Т.С. Саркисян ортосунда жолугушуу болуп өттү

Жолугушуу учурунда ЕАЭБ мейкиндигинде интеграциялануу процесстеринин алкагында Улуттук банк жана Евразия экономикалык комиссиясы ортосундагы кызматташуу маселелери талкууланды. 

 


Датасы: 24.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

расмий маалыматы 

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 24-сентябрынан тартып «Тарыхый окуялар» сериясынан «Евразия экономикалык бирлигине 5 жыл» күмүш коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарат. 

«Тарыхый окуялар» сериясындагы «Евразия экономикалык бирлигине 5 жыл» коллекциялык монетасы Евразия экономикалык бирлигинин (мындан ары ЕАЭБ) түзүлгөндүгүнүн 5 жылдыгына арналган. Бул монета ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын эл аралык монета чыгаруу программасынын алкагында чыгарылган. 

ЕАЭБ расмий эмблемасы жана ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн түстүү ыкмада берилген туулары менен бирге түшүрүлгөн «5» саны монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин түзөт. Монетанын сол тарабында мүчө мамлекеттердин улуттук белгилери чагылдырылып, тегерете «Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз» деп жазылган. 

Монетанын арткы бетинде биригүүнүн символу катары жер шарынын элеси берилип, ага ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук оюулары жана «5» саны түшүрүлгөн. Монетанын борборунда Кыргыз Республикасынын герби жайгаштырылган. Жогору жагында «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деп жазылып, оң жагында металлдын сапат белгиси (Ag925°) жана салмагы (31,10g) көрсөтүлгөн. Ал эми сол жагында монетанын номиналы (10), Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги болуп саналган сомдун графикалык белгиси баш тамга менен асты сызылып берилген (С). Белгинин астындагы сызык улуттук валютанын туруктуулугун билдирет. Монетанын төмөн жагында чыгарылган жылы көрсөтүлгөн (2019). 

Ар бир күмүш монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган.  

Монетанын мүнөздөмөлөрү

Аталышы 

Номиналы 

Металлы (сапат белгиси) 

Диаметри 

(мм) 

Салмагы (г) 

Сапаты 

Нускасы (даанасы) 

Сатуу баасы 

(сом) 

Евразия экономикалык бирлигине 5 жыл 

10 сом 

Күмүш 925° 

38,61 

31,10 

«Proof» 

1 000 

3 040 

Коллекциялык монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 


Датасы: 23.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата 2019-жылдын 23-сентябрында Улуттук банктын кызматкерлери арасында «Сабаттуу бол» жат жазуу сынагы болуп өттү.  

Сынак учурунда катышуучулардын мамлекеттик тилди билүү деңгээли тест аркылуу аныкталып, тиешелүү үч категорияга бөлүнгөн. Бөлүнгөн категориялар боюнча мамлекеттик тилде жат жазуунун жыйынтыгында артыкчылыктарга ээ болгон кызматкерлер атайын сыйлыктар менен сыйланды.  

 


Датасы: 23.09.2019
Туруктуу шилтеме

Ысык-Көл областында «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» аталышында тегерек стол маеги болуп өттү 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында, 2019-жылдын 20-сентябрында Каракол шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү биргелешип уюштурган «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» деп аталган тегерек стол маеги болуп өттү.  

Аталган иш-чарага Улуттук банктын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары, райондордун акимдери, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, коммерциялык банктардын, микрофинансылык уюмдардын жана жергиликтүү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү катышты.  

Бул иш-чара жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусунда финансы институттары менен бизнес-коомчулуктар ортосунда натыйжалуу иш алып баруу максатын көздөйт.  

Тегерек стол маегинин жүрүшүндө Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү калктын жана ишкерлердин сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусун камсыз кылуу жагында көрүлүп жаткан жалпы банк секторундагы чаралар жана иш-аракеттер тууралуу маалымат беришти. Ал эми финансы-банк чөйрөсүнүн өкүлдөрү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрүнө финансылык кызмат көрсөтүүлөр жана продукттар тууралуу маалыматтарды, кеп-кеңештерди берип, бардык кызыктырган суроолорго жооп беришти.  

Буга чейин ушул сыяктуу тегерек стол маектери өтүп жаткан жылдын ичинде Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын жана Талас областтарында болуп өткөн.  

 


Датасы: 23.09.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАК тарабынан «БТА Банкы» ЖАКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Джаманкулов Данияр Нургазыевичтин талапкерлигине 2019-жылдын 19-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАК тарабынан «БТА Банкы» ЖАКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Нуркулова Гульнара Жороевнанын талапкерлигине 2019-жылдын 19-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАК тарабынан «БТА Банкы» ЖАКтын Башкармасыныны төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Кагиров Руслан Зайндиевичтин талапкерлигине 2019-жылдын 19-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Росинбанк» ААК тарабынан «Росинбанк» ААКтын Башкармасыныны төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Курманбеков Бакыт Оболбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 19-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 17.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 9-сентябрында төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 2019-П-33\47-2-(НФКУ) токтому; 

- «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу» № 2019-П-33\47-3-(НФКУ) токтому

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө» № 2019-П-33\47-4-(НФКУ) токтому.  

Аталган токтомдор Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына шайкеш келтирүү максатында кабыл алынган.  

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 13.09.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12 жана 13-сентябрында Евразия борбордук (улуттук) банктарынын кеңешинин кезектеги 41-отуруму болуп өттү. Аталган кеңештин курамына Россия Федерациянын, Армян Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Тажикстандын жана Кыргыз Республикасынын борбордук банктары кирет.  

Отурумда банк ишине тиешелүү ар түрдүү маселелер, атап айтканда, Евразия борбордук (улуттук) банктарынын кеңешинин катышуучуларынан болгон борбордук (улуттук) банктардын мамлекеттеринин акча-кредит саясатынын негизги багыттары, банк секторунун финансылык туруктуулугу боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары, микрокредиттик (микрофинансы) мекемелердин ишин жөнгө салуу маселелери, ошондой эле төлөм балансынын абалы жана эл аралык резервинин динамикасы каралды.  

 


Датасы: 13.09.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Н.Жениш менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын расмий делегациясы ортосунда жолугушуу болуп өттү. Делегацияны Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ишин Түркия, Румыния, Азербайжан жана Кыргыз Республикасы өлкөлөрүндө көзөмөлгө алган Директорлор кеңешинин мүчөсү Ташкин Темиз мырза жетектеди. Жолугушуу учурунда банктар ортосундагы кызматташуу маселелери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банк жана финансы чөйрөлөрүнө тиешелүү маселелер талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 05.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 5-сентябрында «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бердикулов Нургазы Абдисаматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 05.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 83-беренесине таянуу менен “Инвестициялык Банк “Чанг Ан”  ачык акционердик коому «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун 139-6-пунктуна ылайык, айрым банк операцияларын жүргүзүү укугуна микрофинансы компаниясынын лицензиясын алгандыгына байланыштуу, улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна 2017-жылдын 22-июнунда алган №052 лицензиясын 2019-жылдын 4-сентябрында өткөрүп бергендигин жана “Инвестициялык Банк “Чанг Ан”  ААК лицензияга ээ банктардын реестринен чыгарылгандыгын маалымдайт.  

 


Датасы: 05.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 21-августунда төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында, кредиттик союздарында жана адистештирилген финансы мекемелеринде ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 2019-П-33/43-6-(НФКУ) токтом; 

- «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2019-П-33/43-7-(НФКУ) токтом

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» №2019-П-33/43-8-(НФКУ) токтом.  

Аталган токтомдор, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, анын ичинде төмөнкү ченемдик документтерге шайкеш келтирүү максатында кабыл алынган:  

- Кыргыз Республикасынын «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына;  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтомуна.  

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 05.09.2019
Туруктуу шилтеме

2019 - жылдын 4 - сентябрында Улуттук банк тарабынан ЖАК «Чанг Ан» микрофинансылык компаниясына» №014 жана 014/1 айрым банк операцияларын улуттук жана чет өлкө валюталарында жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы берилди. 

 


Датасы: 03.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорду (мындан ары – долбоор) кайрадан коомдук талкууга сунуштайт.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системасынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 13-сентябрынан кечиктирбестен sibragimova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жө нөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 02.09.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк төлөм уюмдарынын, төлөм системаларынын операторлорунун жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү 


2019-жылдын 2-сентябрында Улуттук банк «KG төлөм системасынын операторлору ассоциациясы», «Байланыш операторлорунун ассоциациясы, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактарынын бирикмелеринин, коммерциялык банктардын, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын өкүлдөрү менен «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол маегин өткөрдү.  

Тегерек стол маегинин алкагында төмөнкүлөргө байланыштуу маселелер талкууланды: 

- абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча агенттик моделге; 

- товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча мобилдик байланыш операторлору тарабынан сунушталуучу мобилдик тиркеме кызматтарынан пайдалануучуларды идентификациялоого; 

- төлөм терминалдары аркылуу кызматтардан пайдалануучуларды идентификациялоого; 

- төлөмдөрдүн гарантияланышын камсыздоого ж.б. 

Тегерек стол маегинин жыйынтыгы боюнча төлөм кызматтарынан пайдалануучуларды идентификациялоо иштерин Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдарынын алкагында баскыч-баскыч менен жүргүзүү, ошондой эле төлөм кызматтарын аралыктан тейлөө аркылуу андан ары өнүктүрүү үчүн төлөм системасындагы тобокелдиктерди төмөндөтүү зарылдыгы белгиленди. 
Датасы: 30.08.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 12-декабрындагы № 2018-П-14/53-8-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Карман» жоопкерчилиги чектелген коому төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестринде каттодон өттү

«Карман» жоопкерчилиги чектелген коому 2019-жылдын 26-августунда төмөнкү иш багыттарын жүргүзүү укугуна лицензияларды алды: 

№ 3025260819 маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизделген төлөм системалары аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына өз ишинин натыйжасынан болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу, өткөрүү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо; 

№ 2025260819 үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо. 

 


Датасы: 30.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 14-августунда № 2019-П-12\42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомун кабыл алган. 

Токтом, Улуттук банктын тиешелүү ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү тармагындагы мыйзамдарга, анын ичинде төмөнкү мыйзам талаптарына ылайык келтирүү максатында кабыл алынган: 

- Кыргыз Республикасынын «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтомуна. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-июлундагы № 357 токтому менен Салык органдарында патентти кагаз түрүндө же электрондук форматта берүү тартибинин кабыл алынышына байланыштуу, аталган токтомдо жеке ишкерлердин электрондук патентти колдонуу менен банк эсебин ачуу мүмкүнчүлүгү каралган. 

Жогоруда аталган токтом менен төмөнкү ченемдик укуктук актыларынын жаңы редакциялары бекитилген: 

1. «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо. 

2. «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобо. 

Ушул токтом менен ошондой эле Улуттук банктын 16 ченемдик укуктук актыларына тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын «www.nbkr.kg дареги боюнча расмий интернет-сайтынын Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 29.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасынын кызмат ордуна сунушталган Юсупов Марат Махмудовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-августунда кабыл алды. 


Датасы: 29.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары менен жолугушуу өткөрдү 

 

2019-жылдын 29-августунда Улуттук банкта бузууларга жол бергендиги үчүн айып пул төлөөнүн тарифтери жөнүндө маселени талкуулоо боюнча жолугушуу болуп өттү. Аталган жолугушууга Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, «KG төлөм системаларынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, коммерциялык банктардын, ошондой эле төлөм уюмдарынын өкүлдөрү менен төлөм системаларынын операторлору катышты. 

Жолугушуунун алкагында бузууларга жол бергендиги үчүн айып пулду коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары аркылуу төлөөдө кошумча комиссиясыз алуу мүмкүнчүлүктөрү кароого алынды. 

Коммерциялык банктар бузууларга жол бергендиги үчүн айып пулду нак эмес формада банкоматтар, «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемеси жана интернет-банкинги аркылуу төлөгөн учурда тарифтер минималдуу белгиленгендигин билдиришти. 


Датасы: 28.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы лицензиялардын аракетин убактылуу токтотууга негиз болгон себептер четтетилгенине байланыштуу «Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 12-майындагы № 2002120515 жана № 3001120515 лицензияларынын аракети 2019-жылдын 28-августунан тартып калыбына келтирилгенин маалымдайт. 


Датасы: 28.08.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган  программаны жүзөгө ашыруунун алкагында тренингдерди  өткөрдү  

Улуттук банк Германиянын эл аралык кызматташуу боюнча Сактык кассалар фонду менен биргеликте Каракол шаарында 2019-жылдын 26-27-августтарында орто мектептердин мугалимдерин финансылык сабаттуулук негиздерине окутуу боюнча тренингдердин жетинчи баскычын уюштурду.  Буга чейин 2019-жылдын 19-августунан тартып 21-августуна чейин ушул багытта тренингдер Нарын шаарынын мугалимдери үчүн уюштурулган. Тренингдер, жогоруда аталган Фонд тарабынан буга чейин уюштурулган финансылык сабаттуулук боюнча тренингден өтұшкөн мугалим-мультипликаторлор тарабынан өткөрүлгөн. 

Маалымат үчүн: 2016-жылдан 2019-жылга чейинки мезгил ичинде Бишкек, Ош, Кара-Балта, Токмок шаарларында, ошондой эле Чүй, Ош, Ысык-Көл жана Нарын областтарында финансылык сабаттуулук боюнча тренингдердин 7 сериясы өткөрүлүп, анда 600гө жакын мугалим катышкан. 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) жаңы редакцияда кайрадан коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 2-сентябрынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 27.08.2019
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн  

4,25 пайыз деңгээлинде калтырды  

 

 

Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 26-августунда эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 27августунан тартып күчүнө кирет

Кыргыз Республикасында баа динамикасынын бир калыпта өсүшү байкалган. Август айында (16-августка карата) инфляциянын жылдык мааниси 1,9 пайыз деңгээлинде түптөлгөн. Инфляциянын мындай түптөлүшүнүн негизги факторлору катары дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда баалардын туруктуу болуп, ички суроо-талаптын анча жогору болбошу саналган. Улуттук банк, ички жана тышкы таасирлер жок болсо, төмөн инфляциялык динамика өтүп жаткан жылдын акырына чейин сактала тургандыгын болжолдоодо. 2019-жылдын акырына карата инфляциянын 4,0 пайызга жакын болушу (2019-ж. дек./2018-ж.дек), ал эми анын орточо жылдык мааниси 1,5 пайыздан жогору эмес түптөлүшү күтүлүүдө.  

Реалдуу сектордо экономикалык жигердүүлүк сакталууда. 2019-жылдын январь-июль айларында реалдуу ИДӨ 6,9 пайызга, ал эми “Кумтөр” ишканалары боюнча маалыматты эске албаганда 3,1 пайызга өскөн. Өндүрүш көлөмүнүн жогорулашы экономиканын бардык негизги секторлорунда, эң башкысы, өнөр жайында байкалууда. Ошол эле учурда, өлкөгө акча которуулардын агылып кирүү көлөмү азайгандыгы байкалган, бул ички суроо-талаптын начарлап кетүү тобокелдигинин келип чыгышын шарттайт. 

Монетардык секторду алгылыктуу тенденциялар сакталып турган катары мүнөздөөгө болот. Жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын түрткү берүү багыты экономиканы кредиттөөнү жогорулатууга жана акырындап акыркы керектөөчүлөр үчүн кредиттик ресурстар наркын төмөндөтүүгө өбөлгө түзөт. Коммерциялык банктардын ресурстук базасы кеңейүүдө. Банктар аралык кредиттик ресурстар рыногунда катышуучулардын жигердүүлүгү жогорулагандыгы байкалган. Акча рыногунда кыска мөөнөттүү чендер негизги ченге жакындатылып, Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чек диапазонунда сакталууда. Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын жүргүзүүнү улантууда, мында банк тутумунда анын деңгээли бир аз төмөндөгөндүгү байкалган. Ички валюта рыногунда жагдай туруктуу.  

Тышкы чөйрөнүн жана ички шарттардын өнүгүүсүнө баа берүүлөрдү эске алганда, Кыргыз Республикасынын экономикасында инфляция орто мөөнөттүү келечекте акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчүнүн алкагында, 5-7 пайыз чегинде сакталат жана өтүп жаткан жылы туруктуу тышкы инфляциянын алкагында төмөнкү маанилер чегинде орун алат. Мындан тышкары, Улуттук банк инфляцияга ички таасир этүү факторлоруна да баа берүүнү улантууда, мында кургакчыл болгон жай мезгилиндеги жаратылыш-климат шарттарынан улам түптөлгөн жагдайдын таасирине баа берүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Экономикалык жагдайга жараша Улуттук банк акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат. Ички жана тышкы чөйрөдө тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгү менен кайра карап чыгышы мүмкүн. 

 

 

Маалымат үчүн: 

Эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча Улуттук банк Башкармасынын кийинки отуруму 2019-жылдын 30-сентябрында өткөрүлөт

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздарда) 


Датасы: 22.08.2019
Туруктуу шилтеме

Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү 

20-август, Ош областынын Кара-Кулжа районунда КР Улуттук банкы менен КР Өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында биргелешип уюштурган, «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» темасында тегерек стол болуп өттү

Аталган иш-чарага Улуттук банктын, айыл аймактарынын, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун, «Кепилдик фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, өлкөнүн коммерциялык банктарынын жана жергиликтүү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү жана райондун акими катышты. 

Бул иш-чара финансы институттары менен райондун бизнес-коомчулуктарынын ортосунда натыйжалуу карым-катышты түзүү максатында жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусу менен уюштурулган. Тегерек столдун жүрүшүндө жөнгө салуучу жана бүтүндөй банк сектору тарабынан калкты жана ишкерлерди сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу жагында көрүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү маалымат беришти». 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.08.2019
Туруктуу шилтеме

Эл аралык электрондук акча системасынын оператору «И.МАРКЕТ» жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон өттү. Реестр боюнча каттоо номери - 5008150819


Датасы: 21.08.2019
Туруктуу шилтеме

Өлкөнүн алыскы региондорунун тургундарынын банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн жеткиликтүү пайдалануусун камсыз кылуу, ошондой эле лицензия берүү жол-жобосунун алкагында Улуттук банкка берилүүчү жеке маалыматтарды иштеп чыгуу менен байланышкан маселелерди жөнгө салуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 21-августунда Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Токтом, негизинен, банктардын мобилдик кеңселеринин ишин ишке ашыруу жана жарандар өздөрү берген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жана үчүнчү жактарга берүүгө алардын макулдугун алуу тартибин жөнгө салуучу ченемдер белгиленген, ошондой эле байланыштуу жана аффилирленген компаниялар боюнча ченемдерди жөнгө салуу маселелери киргизилди.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Лицензиялоо» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 13.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Бишкек шаарынын жумушсуз жарандарын микрокредиттөө боюнча» МКА мекемесинин 2003-жылдын 17-апрелиндеги каттоодон өткөн №22 күбөлүгү 2019-жылдын 13-августунан баштап токтотулду, юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул көчөсу, 237 (Бишкек шаары, Боконбай көчөсү, 99, 37-каб.). 

«Бишкек шаарынын жумушсуз жарандарын микрокредиттөө боюнча» МКА мекемеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчөсү 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефону: 0 312 66 92 62. 


Датасы: 08.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актылардын төмөнкү долбоорлорун коомдук талкууга сунуштайт: 

- «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелери» долбоорун; 

- «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун долбоорун; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун. 

Долбоорлор Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 18-июлундагы № 89 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Күрөө жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзамы күчүнө киргендигине байланыштуу иштелип чыккан. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

«Мамлекеттик ипотекалык компания» ААК жана кызыкдар болгон башка жактар долбоорлор боюнча сын-пикирлерин, сунуштарын 2019-жылдын 9-сентябрына чейин akubatbekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 08.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААКсы тарабынан ички аудит кызматчылыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Сабырова Асель Жаныбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 8-августунда кабыл алды. 

 


Датасы: 31.07.2019
Туруктуу шилтеме

Экинчи жолу өткөрүлүп жаткан «Жаш кесипкөйлөр»  

программасынын жыйынтыгы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын демилгеси менен 2016-жылы башталып, 2018-жылдын ноябрь айында ишке киргизилген такшалуудан өткөрүү боюнча экинчи жолу өткөрүлүп жаткан «Жаш кесипкөйлөр» программасынын (мындан ары Программа) жыйынтыгы чыгарылды.  

Өлкөнүн борбордук банкынын иш процессине катышуу аркылуу жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнөн болгон жаш адистерге банк чөйрөсүндөгү кесиптик көндүмдөргө ээ болууга шарттарды түзүү жана аларга мүмкүнчүлүк берүү, ошондой эле жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн ичинен келечекте ишти алып кете турган жаш адистерди аныктоо аталган Программанын максаты болуп саналат. 

Программага катышуучулар сынактын үч баскычы боюнча тандалып алынды. Сынактын жыйынтыгы боюнча 67 катышуучунун ичинен 31 талапкер атайын программа менен Улуттук банкта такшалуудан өтүүгө кабыл алынган. Программанын шарттарына ылайык, такшалуудан өтүүнү аяктап жаткан адистер жыйынтыктоочу тесттерди тапшырып, анын жыйынтыгы боюнча тиешелүү балл топтогон талапкерлер борбордук банктын кадрлар резервине киргизилди. Тестке катышкан 27 катышуучунун ичинен 17 талапкерге Улуттук банкта иштөө сунушталды.  

Улуттук банк, өлкөнүн борбордук банкынын иш милдеттерин кесипкөй жана натыйжалуу аткарууга жөндөмдүү жаш кадрларды тандоонун, даярдоонун жана алардын потенциалын өстүрүүнүн негизинде банк чөйрөсүндө жүргүзүлүп жаткан иштердин андан ары үзгүлтүксүз уланышын камсыз кылуу үчүн «Жаш кесипкөйлөр» программасын келечекте илгерилетүү максатын көздөйт.  

 


Датасы: 30.07.2019
Туруктуу шилтеме

«Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКтын мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдук кат берилди 

 

2019-жылдын 26-июлунда «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКтын юстиция органдарында «Чанг Ан» микрофинансылык компаниясы» ЖАК катары мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 24-июлундагы токтомунун негизинде макулдук берилди. 

Ошентип, микрофинансылык компанияга лицензия банк микрофинансылык компания катары мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийин жана Улуттук банкка лицензия берүү үчүн кайрылган шартта берилет. 

 


Датасы: 29.07.2019
Туруктуу шилтеме

«Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомун капиталдаштыруу жөнүндө 

 

Чакан жана орто ишкерлер субъектилердин банк кредиттерин алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, региондордо бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана региондордогу долбоорлорду кредиттөөнү активдештирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 12-июлунда Улуттук банктын «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомунун капиталына катышуусу жөнүндө чечим кабыл алды. 

Бул чечимге ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомунун 550,0 млн. сом өлчөмүндө 4-эмиссиядагы кошумча акцияларына ээ болду. Бул акцияларга ээ болуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын “Гарантиялык фонд” ачык акционердик коомундагы үлүшү 48,6 пайызды түзгөн. 

4-эмиссиядагы акцияларды жайгаштыруунун жыйынтыгында “Гарантиялык фонд” ачык акционердик коомунун уставдык капиталы 1 132,0 млн. сомду түздү.  

 

Кошумча маалымат:  

«Гарантиялык фонд» ААК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-июнундагы №288-р буйругунун негизинде түзүлгөн. 

Күрөөлүк камсыздоо жетишсиз болгон шартта чакан жана орто ишкерлер субъектилеринин долбоорлорун толук көлөмдө каржылоо үчүн Кыргыз Республикасынын бардык аймагында кредит ресурстарынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн арттыруу жолу менен чакан жана орто ишкерлер субъектилеринин финансы ресурстарынан жеткиликтүү пайдалануусун камсыз кылуу «Гарантиялык фонд» ААКтын ишинин максаты болуп саналат. 

 


Датасы: 26.07.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Монкоева Айгул Замирбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 26-июлунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы « Евразиялык Сактык Банк» ААКсы тарабынан башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Мордасова Юлия Викторовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 26-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 25.07.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкта 2019-жылдын 25-июлунда Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин, Финансы министрлигинин, Саламаттыкты сактоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, Мамлекеттик салык кызматынын, Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин, «Айыл Банк» ААК, «РСК Банк» ААК, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин жана «KG төлөм системаларынын операторлорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча ведомство аралык комиссиянын кезектеги отуруму өткөрүлдү

Отурумдун алкагында Нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган мамлекеттик программаны ишке ашыруу жагында иш-чаралар планын аткаруу боюнча төмөнкүдөй маселелер каралды:  

- товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү нак эмес формада сатууда сатып алуучуну сатуудан салыкты төлөөдөн бошотуу; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы №869 «Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо чаралары жөнүндө» токтомуна жеке ишкерлердин жана юридикалык жактардын банктык төлөм карттарын жана электрондук акчаны колдонуу аркылуу төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн жабдуу орнотуусу тууралуу өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган; 

- айыптык төлөмдөрдү төлөө үчүн коммерциялык банктарды жана төлөм системаларынын операторлорун/төлөм уюмдарын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин «Коопсуз шаар» автоматташтырылган маалымат системасына туташтыруу; 

- саламаттыкты сактоо мекемелеринде медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн POS-терминалдар аркылуу төлөө

- бузууларга жол бергендиги үчүн айыптык төлөмдөрдү коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары тарабынан кошумча комиссиясыз өндүрүү мүмкүнчүлүгү.  

 

 

 


Датасы: 25.07.2019
Туруктуу шилтеме

«Региондордо стартап-долбоорлорун каржылоо жана чакан бизнести каржылоо механизми Улуттук банк, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду жана «Гарантиялык фонд» ААК тарабынан ишке ашырылат  

 

2019-жылдын 24-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгуловдун, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун төрагасы Э.Асрандиевдин жана «Гарантиялык фонд» ААКтын төрагасы М.Абакировдун жолугушуусу болуп өттү. Анын алкагында тараптар Баткен, Талас жана Нарын областтарында стартап-долбоорлорду каржылоо механизмдерин жана бул долбоордо гарантиялык фонддун катышуусун талкуулашты. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасын аткаруунун жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-январындагы №1 «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду менен биргеликте Баткен, Талас жана Нарын областтарында стартап-долбоорлорду каржылоо механизми иштелип чыкты. 

Программа жергиликтүү калк тарабынан өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын кайра иштеп чыгуу боюнча стартап-долбоорлорду каржылоого багытталган. 

Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду стартап-долбоорлорун каржылоого 1 млн АКШ долларын бөлүп берүүнү пландаштырууда. Ал үч областка бирдей бөлүштүрүлөт же болбосо ар бир областка болжол менен 350 миң АКШ доллардан бөлүнөт. Түздөн-түз каржылоонун минималдуу чеги кеминде 200 миң АКШ долларын түзөт, ошондуктан сынакка 200 миңден 350 миң АКШ долларына чейинки долбоорлор катыша алышат. 

Жогоруда баяндалганга кошумча Эркин Асрандиев Бишкек шаарын кошпогондо, өлкөнүн бардык аймактарында чакан бизнес үчүн стартап-долбоорлорду каржылоо программасынын иштей баштаганын билдирди, ал өнөктөш банктар жана «Гарантиялык фонд» ААК тарабынан биргеликте ишке ашырылат. Жаңы бизнес долбоорлорун (идеяларды) ишке ашыруу үчүн 5 жылга чейинки мөөнөткө жылдык 10 пайыздык чекте (болжолдуу) берилүүчү каржылоо суммасы 300 миңден 1 млн сомго чейинкини түзөт. 

Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун Башкармасынын төрагасынын маалыматы боюнча бул долбоор анын катышуучулары үчүн окутуучу тренингдер менен коштолот. 

Болжолдуу маалымат боюнча көрсөтүлгөн долбоорлор үстүбүздөгү жылдын август айында иш жүзүндө жүзөгө ашырыла баштайт. 

Көрсөтүлгөн программаны ишке ашыруу механизминин алкагында каржылоо үчүн стартап-долбоорлору тандалып алынган ишкерлерге «Гарантиялык фонд» ААК кепилдик берет.».