Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 17.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 9-сентябрында төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 2019-П-33\47-2-(НФКУ) токтому; 

- «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу» № 2019-П-33\47-3-(НФКУ) токтому

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө» № 2019-П-33\47-4-(НФКУ) токтому.  

Аталган токтомдор Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына шайкеш келтирүү максатында кабыл алынган.  

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 13.09.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12 жана 13-сентябрында Евразия борбордук (улуттук) банктарынын кеңешинин кезектеги 41-отуруму болуп өттү. Аталган кеңештин курамына Россия Федерациянын, Армян Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Тажикстандын жана Кыргыз Республикасынын борбордук банктары кирет.  

Отурумда банк ишине тиешелүү ар түрдүү маселелер, атап айтканда, Евразия борбордук (улуттук) банктарынын кеңешинин катышуучуларынан болгон борбордук (улуттук) банктардын мамлекеттеринин акча-кредит саясатынын негизги багыттары, банк секторунун финансылык туруктуулугу боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары, микрокредиттик (микрофинансы) мекемелердин ишин жөнгө салуу маселелери, ошондой эле төлөм балансынын абалы жана эл аралык резервинин динамикасы каралды.  

 


Датасы: 13.09.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Н.Жениш менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын расмий делегациясы ортосунда жолугушуу болуп өттү. Делегацияны Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ишин Түркия, Румыния, Азербайжан жана Кыргыз Республикасы өлкөлөрүндө көзөмөлгө алган Директорлор кеңешинин мүчөсү Ташкин Темиз мырза жетектеди. Жолугушуу учурунда банктар ортосундагы кызматташуу маселелери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банк жана финансы чөйрөлөрүнө тиешелүү маселелер талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 05.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 5-сентябрында «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Бердикулов Нургазы Абдисаматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 05.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 83-беренесине таянуу менен “Инвестициялык Банк “Чанг Ан”  ачык акционердик коому «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун 139-6-пунктуна ылайык, айрым банк операцияларын жүргүзүү укугуна микрофинансы компаниясынын лицензиясын алгандыгына байланыштуу, улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна 2017-жылдын 22-июнунда алган №052 лицензиясын 2019-жылдын 4-сентябрында өткөрүп бергендигин жана “Инвестициялык Банк “Чанг Ан”  ААК лицензияга ээ банктардын реестринен чыгарылгандыгын маалымдайт.  

 


Датасы: 05.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 21-августунда төмөнкү токтомдорду кабыл алды: 

- «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында, кредиттик союздарында жана адистештирилген финансы мекемелеринде ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» № 2019-П-33/43-6-(НФКУ) токтом; 

- «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» №2019-П-33/43-7-(НФКУ) токтом

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» №2019-П-33/43-8-(НФКУ) токтом.  

Аталган токтомдор, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, анын ичинде төмөнкү ченемдик документтерге шайкеш келтирүү максатында кабыл алынган:  

- Кыргыз Республикасынын «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына;  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтомуна.  

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 05.09.2019
Туруктуу шилтеме

2019 - жылдын 4 - сентябрында Улуттук банк тарабынан ЖАК «Чанг Ан» микрофинансылык компаниясына» №014 жана 014/1 айрым банк операцияларын улуттук жана чет өлкө валюталарында жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы берилди. 

 


Датасы: 03.09.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорду (мындан ары – долбоор) кайрадан коомдук талкууга сунуштайт.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системасынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 13-сентябрынан кечиктирбестен sibragimova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жө нөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 02.09.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк төлөм уюмдарынын, төлөм системаларынын операторлорунун жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү 


2019-жылдын 2-сентябрында Улуттук банк «KG төлөм системасынын операторлору ассоциациясы», «Байланыш операторлорунун ассоциациясы, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактарынын бирикмелеринин, коммерциялык банктардын, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын өкүлдөрү менен «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол маегин өткөрдү.  

Тегерек стол маегинин алкагында төмөнкүлөргө байланыштуу маселелер талкууланды: 

- абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча агенттик моделге; 

- товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча мобилдик байланыш операторлору тарабынан сунушталуучу мобилдик тиркеме кызматтарынан пайдалануучуларды идентификациялоого; 

- төлөм терминалдары аркылуу кызматтардан пайдалануучуларды идентификациялоого; 

- төлөмдөрдүн гарантияланышын камсыздоого ж.б. 

Тегерек стол маегинин жыйынтыгы боюнча төлөм кызматтарынан пайдалануучуларды идентификациялоо иштерин Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдарынын алкагында баскыч-баскыч менен жүргүзүү, ошондой эле төлөм кызматтарын аралыктан тейлөө аркылуу андан ары өнүктүрүү үчүн төлөм системасындагы тобокелдиктерди төмөндөтүү зарылдыгы белгиленди. 
Датасы: 30.08.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 12-декабрындагы № 2018-П-14/53-8-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, «Карман» жоопкерчилиги чектелген коому төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестринде каттодон өттү

«Карман» жоопкерчилиги чектелген коому 2019-жылдын 26-августунда төмөнкү иш багыттарын жүргүзүү укугуна лицензияларды алды: 

№ 3025260819 маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизделген төлөм системалары аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына өз ишинин натыйжасынан болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу, өткөрүү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо; 

№ 2025260819 үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо. 

 


Датасы: 30.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 14-августунда № 2019-П-12\42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомун кабыл алган. 

Токтом, Улуттук банктын тиешелүү ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү тармагындагы мыйзамдарга, анын ичинде төмөнкү мыйзам талаптарына ылайык келтирүү максатында кабыл алынган: 

- Кыргыз Республикасынын «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтомуна. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-июлундагы № 357 токтому менен Салык органдарында патентти кагаз түрүндө же электрондук форматта берүү тартибинин кабыл алынышына байланыштуу, аталган токтомдо жеке ишкерлердин электрондук патентти колдонуу менен банк эсебин ачуу мүмкүнчүлүгү каралган. 

Жогоруда аталган токтом менен төмөнкү ченемдик укуктук актыларынын жаңы редакциялары бекитилген: 

1. «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо. 

2. «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобо. 

Ушул токтом менен ошондой эле Улуттук банктын 16 ченемдик укуктук актыларына тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын «www.nbkr.kg дареги боюнча расмий интернет-сайтынын Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 29.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасынын кызмат ордуна сунушталган Юсупов Марат Махмудовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-августунда кабыл алды. 


Датасы: 29.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары менен жолугушуу өткөрдү 

 

2019-жылдын 29-августунда Улуттук банкта бузууларга жол бергендиги үчүн айып пул төлөөнүн тарифтери жөнүндө маселени талкуулоо боюнча жолугушуу болуп өттү. Аталган жолугушууга Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, «KG төлөм системаларынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин, коммерциялык банктардын, ошондой эле төлөм уюмдарынын өкүлдөрү менен төлөм системаларынын операторлору катышты. 

Жолугушуунун алкагында бузууларга жол бергендиги үчүн айып пулду коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары аркылуу төлөөдө кошумча комиссиясыз алуу мүмкүнчүлүктөрү кароого алынды. 

Коммерциялык банктар бузууларга жол бергендиги үчүн айып пулду нак эмес формада банкоматтар, «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемеси жана интернет-банкинги аркылуу төлөгөн учурда тарифтер минималдуу белгиленгендигин билдиришти. 


Датасы: 28.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы лицензиялардын аракетин убактылуу токтотууга негиз болгон себептер четтетилгенине байланыштуу «Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 12-майындагы № 2002120515 жана № 3001120515 лицензияларынын аракети 2019-жылдын 28-августунан тартып калыбына келтирилгенин маалымдайт. 


Датасы: 28.08.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган  программаны жүзөгө ашыруунун алкагында тренингдерди  өткөрдү  

Улуттук банк Германиянын эл аралык кызматташуу боюнча Сактык кассалар фонду менен биргеликте Каракол шаарында 2019-жылдын 26-27-августтарында орто мектептердин мугалимдерин финансылык сабаттуулук негиздерине окутуу боюнча тренингдердин жетинчи баскычын уюштурду.  Буга чейин 2019-жылдын 19-августунан тартып 21-августуна чейин ушул багытта тренингдер Нарын шаарынын мугалимдери үчүн уюштурулган. Тренингдер, жогоруда аталган Фонд тарабынан буга чейин уюштурулган финансылык сабаттуулук боюнча тренингден өтұшкөн мугалим-мультипликаторлор тарабынан өткөрүлгөн. 

Маалымат үчүн: 2016-жылдан 2019-жылга чейинки мезгил ичинде Бишкек, Ош, Кара-Балта, Токмок шаарларында, ошондой эле Чүй, Ош, Ысык-Көл жана Нарын областтарында финансылык сабаттуулук боюнча тренингдердин 7 сериясы өткөрүлүп, анда 600гө жакын мугалим катышкан. 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) жаңы редакцияда кайрадан коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 2-сентябрынан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 27.08.2019
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн  

4,25 пайыз деңгээлинде калтырды  

 

 

Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 26-августунда эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 27августунан тартып күчүнө кирет

Кыргыз Республикасында баа динамикасынын бир калыпта өсүшү байкалган. Август айында (16-августка карата) инфляциянын жылдык мааниси 1,9 пайыз деңгээлинде түптөлгөн. Инфляциянын мындай түптөлүшүнүн негизги факторлору катары дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда баалардын туруктуу болуп, ички суроо-талаптын анча жогору болбошу саналган. Улуттук банк, ички жана тышкы таасирлер жок болсо, төмөн инфляциялык динамика өтүп жаткан жылдын акырына чейин сактала тургандыгын болжолдоодо. 2019-жылдын акырына карата инфляциянын 4,0 пайызга жакын болушу (2019-ж. дек./2018-ж.дек), ал эми анын орточо жылдык мааниси 1,5 пайыздан жогору эмес түптөлүшү күтүлүүдө.  

Реалдуу сектордо экономикалык жигердүүлүк сакталууда. 2019-жылдын январь-июль айларында реалдуу ИДӨ 6,9 пайызга, ал эми “Кумтөр” ишканалары боюнча маалыматты эске албаганда 3,1 пайызга өскөн. Өндүрүш көлөмүнүн жогорулашы экономиканын бардык негизги секторлорунда, эң башкысы, өнөр жайында байкалууда. Ошол эле учурда, өлкөгө акча которуулардын агылып кирүү көлөмү азайгандыгы байкалган, бул ички суроо-талаптын начарлап кетүү тобокелдигинин келип чыгышын шарттайт. 

Монетардык секторду алгылыктуу тенденциялар сакталып турган катары мүнөздөөгө болот. Жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын түрткү берүү багыты экономиканы кредиттөөнү жогорулатууга жана акырындап акыркы керектөөчүлөр үчүн кредиттик ресурстар наркын төмөндөтүүгө өбөлгө түзөт. Коммерциялык банктардын ресурстук базасы кеңейүүдө. Банктар аралык кредиттик ресурстар рыногунда катышуучулардын жигердүүлүгү жогорулагандыгы байкалган. Акча рыногунда кыска мөөнөттүү чендер негизги ченге жакындатылып, Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чек диапазонунда сакталууда. Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын жүргүзүүнү улантууда, мында банк тутумунда анын деңгээли бир аз төмөндөгөндүгү байкалган. Ички валюта рыногунда жагдай туруктуу.  

Тышкы чөйрөнүн жана ички шарттардын өнүгүүсүнө баа берүүлөрдү эске алганда, Кыргыз Республикасынын экономикасында инфляция орто мөөнөттүү келечекте акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчүнүн алкагында, 5-7 пайыз чегинде сакталат жана өтүп жаткан жылы туруктуу тышкы инфляциянын алкагында төмөнкү маанилер чегинде орун алат. Мындан тышкары, Улуттук банк инфляцияга ички таасир этүү факторлоруна да баа берүүнү улантууда, мында кургакчыл болгон жай мезгилиндеги жаратылыш-климат шарттарынан улам түптөлгөн жагдайдын таасирине баа берүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Экономикалык жагдайга жараша Улуттук банк акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат. Ички жана тышкы чөйрөдө тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгү менен кайра карап чыгышы мүмкүн. 

 

 

Маалымат үчүн: 

Эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча Улуттук банк Башкармасынын кийинки отуруму 2019-жылдын 30-сентябрында өткөрүлөт

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздарда) 


Датасы: 22.08.2019
Туруктуу шилтеме

Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү 

20-август, Ош областынын Кара-Кулжа районунда КР Улуттук банкы менен КР Өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында биргелешип уюштурган, «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» темасында тегерек стол болуп өттү

Аталган иш-чарага Улуттук банктын, айыл аймактарынын, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун, «Кепилдик фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, өлкөнүн коммерциялык банктарынын жана жергиликтүү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү жана райондун акими катышты. 

Бул иш-чара финансы институттары менен райондун бизнес-коомчулуктарынын ортосунда натыйжалуу карым-катышты түзүү максатында жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусу менен уюштурулган. Тегерек столдун жүрүшүндө жөнгө салуучу жана бүтүндөй банк сектору тарабынан калкты жана ишкерлерди сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу жагында көрүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү маалымат беришти». 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.08.2019
Туруктуу шилтеме

Эл аралык электрондук акча системасынын оператору «И.МАРКЕТ» жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон өттү. Реестр боюнча каттоо номери - 5008150819


Датасы: 21.08.2019
Туруктуу шилтеме

Өлкөнүн алыскы региондорунун тургундарынын банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн жеткиликтүү пайдалануусун камсыз кылуу, ошондой эле лицензия берүү жол-жобосунун алкагында Улуттук банкка берилүүчү жеке маалыматтарды иштеп чыгуу менен байланышкан маселелерди жөнгө салуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 21-августунда Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Токтом, негизинен, банктардын мобилдик кеңселеринин ишин ишке ашыруу жана жарандар өздөрү берген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жана үчүнчү жактарга берүүгө алардын макулдугун алуу тартибин жөнгө салуучу ченемдер белгиленген, ошондой эле байланыштуу жана аффилирленген компаниялар боюнча ченемдерди жөнгө салуу маселелери киргизилди.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Лицензиялоо» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 13.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Бишкек шаарынын жумушсуз жарандарын микрокредиттөө боюнча» МКА мекемесинин 2003-жылдын 17-апрелиндеги каттоодон өткөн №22 күбөлүгү 2019-жылдын 13-августунан баштап токтотулду, юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул көчөсу, 237 (Бишкек шаары, Боконбай көчөсү, 99, 37-каб.). 

«Бишкек шаарынын жумушсуз жарандарын микрокредиттөө боюнча» МКА мекемеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчөсү 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефону: 0 312 66 92 62. 


Датасы: 08.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актылардын төмөнкү долбоорлорун коомдук талкууга сунуштайт: 

- «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелери» долбоорун; 

- «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун долбоорун; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун. 

Долбоорлор Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 18-июлундагы № 89 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Күрөө жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзамы күчүнө киргендигине байланыштуу иштелип чыккан. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

«Мамлекеттик ипотекалык компания» ААК жана кызыкдар болгон башка жактар долбоорлор боюнча сын-пикирлерин, сунуштарын 2019-жылдын 9-сентябрына чейин akubatbekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 08.08.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААКсы тарабынан ички аудит кызматчылыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Сабырова Асель Жаныбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 8-августунда кабыл алды. 

 


Датасы: 31.07.2019
Туруктуу шилтеме

Экинчи жолу өткөрүлүп жаткан «Жаш кесипкөйлөр»  

программасынын жыйынтыгы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын демилгеси менен 2016-жылы башталып, 2018-жылдын ноябрь айында ишке киргизилген такшалуудан өткөрүү боюнча экинчи жолу өткөрүлүп жаткан «Жаш кесипкөйлөр» программасынын (мындан ары Программа) жыйынтыгы чыгарылды.  

Өлкөнүн борбордук банкынын иш процессине катышуу аркылуу жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнөн болгон жаш адистерге банк чөйрөсүндөгү кесиптик көндүмдөргө ээ болууга шарттарды түзүү жана аларга мүмкүнчүлүк берүү, ошондой эле жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн ичинен келечекте ишти алып кете турган жаш адистерди аныктоо аталган Программанын максаты болуп саналат. 

Программага катышуучулар сынактын үч баскычы боюнча тандалып алынды. Сынактын жыйынтыгы боюнча 67 катышуучунун ичинен 31 талапкер атайын программа менен Улуттук банкта такшалуудан өтүүгө кабыл алынган. Программанын шарттарына ылайык, такшалуудан өтүүнү аяктап жаткан адистер жыйынтыктоочу тесттерди тапшырып, анын жыйынтыгы боюнча тиешелүү балл топтогон талапкерлер борбордук банктын кадрлар резервине киргизилди. Тестке катышкан 27 катышуучунун ичинен 17 талапкерге Улуттук банкта иштөө сунушталды.  

Улуттук банк, өлкөнүн борбордук банкынын иш милдеттерин кесипкөй жана натыйжалуу аткарууга жөндөмдүү жаш кадрларды тандоонун, даярдоонун жана алардын потенциалын өстүрүүнүн негизинде банк чөйрөсүндө жүргүзүлүп жаткан иштердин андан ары үзгүлтүксүз уланышын камсыз кылуу үчүн «Жаш кесипкөйлөр» программасын келечекте илгерилетүү максатын көздөйт.  

 


Датасы: 30.07.2019
Туруктуу шилтеме

«Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКтын мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдук кат берилди 

 

2019-жылдын 26-июлунда «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКтын юстиция органдарында «Чанг Ан» микрофинансылык компаниясы» ЖАК катары мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 24-июлундагы токтомунун негизинде макулдук берилди. 

Ошентип, микрофинансылык компанияга лицензия банк микрофинансылык компания катары мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийин жана Улуттук банкка лицензия берүү үчүн кайрылган шартта берилет. 

 


Датасы: 29.07.2019
Туруктуу шилтеме

«Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомун капиталдаштыруу жөнүндө 

 

Чакан жана орто ишкерлер субъектилердин банк кредиттерин алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, региондордо бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана региондордогу долбоорлорду кредиттөөнү активдештирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 12-июлунда Улуттук банктын «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомунун капиталына катышуусу жөнүндө чечим кабыл алды. 

Бул чечимге ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомунун 550,0 млн. сом өлчөмүндө 4-эмиссиядагы кошумча акцияларына ээ болду. Бул акцияларга ээ болуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын “Гарантиялык фонд” ачык акционердик коомундагы үлүшү 48,6 пайызды түзгөн. 

4-эмиссиядагы акцияларды жайгаштыруунун жыйынтыгында “Гарантиялык фонд” ачык акционердик коомунун уставдык капиталы 1 132,0 млн. сомду түздү.  

 

Кошумча маалымат:  

«Гарантиялык фонд» ААК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-июнундагы №288-р буйругунун негизинде түзүлгөн. 

Күрөөлүк камсыздоо жетишсиз болгон шартта чакан жана орто ишкерлер субъектилеринин долбоорлорун толук көлөмдө каржылоо үчүн Кыргыз Республикасынын бардык аймагында кредит ресурстарынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн арттыруу жолу менен чакан жана орто ишкерлер субъектилеринин финансы ресурстарынан жеткиликтүү пайдалануусун камсыз кылуу «Гарантиялык фонд» ААКтын ишинин максаты болуп саналат. 

 


Датасы: 26.07.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Монкоева Айгул Замирбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 26-июлунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы « Евразиялык Сактык Банк» ААКсы тарабынан башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Мордасова Юлия Викторовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 26-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 25.07.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкта 2019-жылдын 25-июлунда Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин, Финансы министрлигинин, Саламаттыкты сактоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, Мамлекеттик салык кызматынын, Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин, «Айыл Банк» ААК, «РСК Банк» ААК, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин жана «KG төлөм системаларынын операторлорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча ведомство аралык комиссиянын кезектеги отуруму өткөрүлдү

Отурумдун алкагында Нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган мамлекеттик программаны ишке ашыруу жагында иш-чаралар планын аткаруу боюнча төмөнкүдөй маселелер каралды:  

- товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү нак эмес формада сатууда сатып алуучуну сатуудан салыкты төлөөдөн бошотуу; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы №869 «Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо чаралары жөнүндө» токтомуна жеке ишкерлердин жана юридикалык жактардын банктык төлөм карттарын жана электрондук акчаны колдонуу аркылуу төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн жабдуу орнотуусу тууралуу өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган; 

- айыптык төлөмдөрдү төлөө үчүн коммерциялык банктарды жана төлөм системаларынын операторлорун/төлөм уюмдарын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин «Коопсуз шаар» автоматташтырылган маалымат системасына туташтыруу; 

- саламаттыкты сактоо мекемелеринде медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн POS-терминалдар аркылуу төлөө

- бузууларга жол бергендиги үчүн айыптык төлөмдөрдү коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары тарабынан кошумча комиссиясыз өндүрүү мүмкүнчүлүгү.  

 

 

 


Датасы: 25.07.2019
Туруктуу шилтеме

«Региондордо стартап-долбоорлорун каржылоо жана чакан бизнести каржылоо механизми Улуттук банк, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду жана «Гарантиялык фонд» ААК тарабынан ишке ашырылат  

 

2019-жылдын 24-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгуловдун, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун төрагасы Э.Асрандиевдин жана «Гарантиялык фонд» ААКтын төрагасы М.Абакировдун жолугушуусу болуп өттү. Анын алкагында тараптар Баткен, Талас жана Нарын областтарында стартап-долбоорлорду каржылоо механизмдерин жана бул долбоордо гарантиялык фонддун катышуусун талкуулашты. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасын аткаруунун жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-январындагы №1 «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду менен биргеликте Баткен, Талас жана Нарын областтарында стартап-долбоорлорду каржылоо механизми иштелип чыкты. 

Программа жергиликтүү калк тарабынан өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын кайра иштеп чыгуу боюнча стартап-долбоорлорду каржылоого багытталган. 

Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду стартап-долбоорлорун каржылоого 1 млн АКШ долларын бөлүп берүүнү пландаштырууда. Ал үч областка бирдей бөлүштүрүлөт же болбосо ар бир областка болжол менен 350 миң АКШ доллардан бөлүнөт. Түздөн-түз каржылоонун минималдуу чеги кеминде 200 миң АКШ долларын түзөт, ошондуктан сынакка 200 миңден 350 миң АКШ долларына чейинки долбоорлор катыша алышат. 

Жогоруда баяндалганга кошумча Эркин Асрандиев Бишкек шаарын кошпогондо, өлкөнүн бардык аймактарында чакан бизнес үчүн стартап-долбоорлорду каржылоо программасынын иштей баштаганын билдирди, ал өнөктөш банктар жана «Гарантиялык фонд» ААК тарабынан биргеликте ишке ашырылат. Жаңы бизнес долбоорлорун (идеяларды) ишке ашыруу үчүн 5 жылга чейинки мөөнөткө жылдык 10 пайыздык чекте (болжолдуу) берилүүчү каржылоо суммасы 300 миңден 1 млн сомго чейинкини түзөт. 

Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун Башкармасынын төрагасынын маалыматы боюнча бул долбоор анын катышуучулары үчүн окутуучу тренингдер менен коштолот. 

Болжолдуу маалымат боюнча көрсөтүлгөн долбоорлор үстүбүздөгү жылдын август айында иш жүзүндө жүзөгө ашырыла баштайт. 

Көрсөтүлгөн программаны ишке ашыруу механизминин алкагында каржылоо үчүн стартап-долбоорлору тандалып алынган ишкерлерге «Гарантиялык фонд» ААК кепилдик берет.». 

 

 

 


Датасы: 22.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, “Мечта” микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун 2011-жылдын 8-июлундагы №382 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн кайтарып алды.  

“Мечта” микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун юридикалык дареги: Бишкек ш., Көлмө ж/к, Тынчтык көчөсү, 32  (Бишкек ш., Байтик- Баатыр көч., 13 үй, 1 бат.). 

“Мечта” микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчөсү 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефону: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 19.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2019-жылдын 19-июлунда «Жаштык: жаңы демилгелер аймагы» деп аталган жаштардын эл аралык форум-лагеринде сөз сүйлөп, анда жаштардын финансылык сабаттуулугу темасы боюнча баяндама жасады.  

Өз сөзүндө Улуттук банктын төрагасы, Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдары жогорулатуу программасын ишке ашыруунун, ошондой эле жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатуунун алкагында, жаш муун менен жеткинчектер арасында Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар тууралуу маалымат берди. Төрага берилген суроолорго жооп берип, активдүү катышкандарды атайын белектер менен сыйлады.  

 

Маалымат үчүн: «Жаштык: жаңы демилгелер аймагы» деп аталган жаштардын эл аралык форум-лагери  жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган аянтча. Форум өлкөнүн бардык аймактарынан, ошондой эле чет мамлекеттерден келген, 600гө жакын жаштарды чогултат. Алар өлкөнү өнүктүрүү боюнча болгон ой-толгоолору менен бөлүшүп, келечектеги иш багыттары тууралуу кызуу талкуунун үстүндө иштешет. Аны менен катар, катышуучулар болочокто өсүп-өнүгүү боюнча зарыл көндүмдөрдү өздөштүрүп, жаңыдан чыгып келе жаткан жаштардын чөйрөсүн жаштар уюмунун, жаштар кыймылынын жана студенттик уюмдардын өкүлдөрү менен тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Форум, «Жаштарды өнүктүрүү институту» коомдук фонду тарабынан Чүй областынын Moсква районунда жайгашкан Ак-Суу капчыгайында лагер форматында уюштурулган.  

 

 

 

 


Датасы: 18.07.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 18-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Мамлекеттер аралык банктын президенти И.Г. Суворов мырзанын жолугушуусу болуп өттү. Анын жүрүшүндө банктардын эки тараптуу кызматташуусу жана Кыргыз Республикасынын банк системасынын өнүгүүсү боюнча маселелер талкууланды. 

 

 


Датасы: 18.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоонун талаптарын «Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө Кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 10-июлунда № 2019-П-12/36-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү туралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк жөнүндө/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/ Банк жөнүндө/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 15.07.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 11-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин кезектеги отуруму болуп өттү, анда коммерциялык банктардын, Бишкек шаарынын мэриясынын жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын өкүлдөрү катышышты.  

Отурумдун алкагында төмөнкү маселелер талкууланган: 

- банктык жабдууларды алып келүү жана региондордо бирдей бөлүштүрүү

- банктык жабдууларды мамлекеттик мекемелердин аймактарында орнотуу боюнча көйгөйлөр; 

- банкоматтардын коопсуз иштөөсүн күчөтүү

- QR-кодун колдонуу менен төлөмдөрдү жана которууларды жүргүзүү

Мындан тышкары, идентификацияланбаган электрондук капчыктардан этап менен идентификациялангандарына өтүү маселеси да талкууланды. 

Төлөм системасы боюнча банктар аралык кеңештин отурумунун жыйынтыгында, коммерциялык банктар “Кыргыз Республикасынын аймагына 2018-2022-жылдарда банктык жабдууларды алып келүү жөнүндө” макулдашууга ылайык 2019-жылга пландаштырылган банктык жабдуулардын толук алынып келинишин камсыз кылууга милдеттендирилди. 

 

 


Датасы: 12.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомдук талкууга төмөнкү долбоорлорду чыгарат: 

- «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобонун долбоору; 

- «Кепилдик фонддорунун ишин жөнгө салуунун эрежелеринин» долбоору; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору (кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу алкагында). 

Долбоорлор 2019-жылдын 12-апрелиндеги №45 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө» мыйзамы күчүнө киргендигине байланыштуу иштелип чыккан. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кепилдик фонддор жана башка кызыкдар болгон башка жактар долбоорлор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 12-августунан кечиктирбестен zmukashova@nbkr.kg, abeishebaev@nbkr.kg электрондук почта даректерине (Word форматында) жөнөтүүсүн өтүнөбүз. 

 


Датасы: 12.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААКсы тарабынан ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Ибраимкулов Кыдыкбек Кубатбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 11-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 11.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банктардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө» жобо долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 11-августунан кечиктирбестен abazarbaeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.07.2019
Туруктуу шилтеме

Көзөмөл жүргүзүүдө тобокелдиктерди аныктоого багытталган ыкманы, ошондой эле банктык топтордун ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) токтому менен «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жоболор бекитилди. Көрсөтүлгөн укуктук ченемдик актылар банктык топторго көзөмөл жүргүзүүнү жакшыртууга жана банктык топтордун ишине алардын түзүмүнө ылайык баа берүүгө жана орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөөгө багытталган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 11.07.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 10-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун талкуулоо боюнча тегерек стол маеги болуп өттү, анда «Төлөм системаларынын операторлорунун ассоциациясы KG», «Байланыш операторлорунун ассоциациясы», «Кыргызстан банктарынын бирикмеси» юридикалык жактар бирикмелеринин, Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышышты.  

Тегерек стол маегинин алкагында төмөнкү маселелер талкууланган: 

- уставдык капитал; 

- абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча агенттик модель; 

- төлөмдөрдүн гарантияланышын камсыздоо; 

- идентификацияланбаган электрондук капчыктар; 

- мобилдик байланыш операторлорунун товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө максатында абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча кызматтарынан пайдалануучуларды идентификациялоо; 

- төлөм системаларынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына карата лицензиялоого тиешелүү талаптар. 

Тегерек стол маегинин жыйынтыгында, келип түшкөн сунуштарды эске алып, ошондой эле төлөм системасында тобокелдиктерди кыскартуунун алкагында ченемдик укуктук актыларды андан ары иштеп чыгуу чечими кабыл алынган. 

 

 


Датасы: 10.07.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин «Базель III: банктар жана банк тутумунун туруктуулугун жогорулатуу үчүн глобалдык ченемдик негиз» эл аралык стандаттарына ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 28-июнунда № 2019-П-12\34-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган. Токтом, негизинен, банктардын капиталынын түзүмүн жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттерин эсептөө боюнча өзгөртүүлөрдү камтыйт

Ошондой эле токтомдо мезгилмезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун формаларын жана банктардагы корпоративдик башкаруу системасын өнүктүрүүгө багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор каралган. 

Жогоруда аталган токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык регулятивдик отчет жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 токтому менен бекитилген «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 10.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында, 2019-жылдын 8-июль күнү Ош областынын Чоң-Алай районуна караштуу Дароот-Коргон айылында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлдөрү биргелешип уюштурган «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» деп аталган тегерек стол маеги өткөрүлдү

Аталган иш-чарага Улуттук банктын, айыл аймактарынын, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, өлкөнүн коммерциялык банктарынын жана жергиликтүү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү жана райондун акими катышты. 

Бул иш-чара финансы институттары менен райондун бизнес-коомчулуктарынын ортосунда натыйжалуу карым-катышты түзүү максатында жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусу менен уюштурулган. Тегерек стол маегинин жүрүшүндө жөншө салуучу жана бүтүндөй банк сектору тарабынан калкты жана ишкер субъекттерди сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу жагында көрүлүп жаткан чаралар жана иш-аракеттер тууралуу Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү маалымат беришти. 

 

 

 

 


Датасы: 09.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн алмаштыруу бюросу кошумча жоопкерчиликтүү коом «Жасмин-Север» күрөөканасынын лицензиясынын аракети 2019-жылдын 5-июлунан 11-июлуна чейин убактылуу токтотулду, дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, 14/1. 


Датасы: 09.07.2019
Туруктуу шилтеме

«FASTER» эл аралык акча которуу системасынын оператору «Народный банк Казахстана» АК Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык акча которуу системасынын операторлору реестринде 1047050719 номеринде каттоодон өттү

 


Датасы: 04.07.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк укуктук ченемдик актыларга өзгөртүү  

маселеси боюнча жолугушуу өткөрдү 

 

2019-жылдын 4-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында төлөм системаларынын операторлорун жана төлөм уюмдарын лицензиялоо жана жөнгө салуу, ошондой эле электрондук акчалар боюнча ченемдик укуктук актыларды талкуулоонун алкагында мобилдик байланыш операторлорунун жетекчилери менен («MegaCom», «Beeline», «О!» соода маркалары), «KG төлөм системаларынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмеси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы менен жолугушуу болуп өттү.  

Жолугушуу учурунда төмөнкү маселелер талкууланган: 

· абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча агенттик модели; 

· төлөмдөрдүн кепилдигин камсыз кылуу; 

· идентификацияланбаган электрондук капчыктар; 

· байланыш операторлору тарабынан сунушталган абоненттердин өздүк эсебинен товарлар менен кызматтарга төлөм жүргүзүү үчүн акча каражаттарын кайра кайтаруу кызматын колдонуучуларды идентификациялоо. 

Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу жагында мобилдик байланыш операторлору тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучуларды баскыч-баскыч менен идентификациялоо иштерин мобилдик байланыш операторлору менен бирге жүргүзүү чечими кабыл алынды.  

 

 

 

 


Датасы: 04.07.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Росинбанк» ААКсы тарабынан Ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Мыктыбекова Асел Кермалыевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 4-июлунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Кыдырмаев Алмаз Канатовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 4-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 02.07.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» долбоорду коомдук талкууга сунуштайт: 

Долбоор республиканын алыскы региондорунда калктын банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле лицензиялоо жол-жобосунун алкагында, Улуттук банкка берилүүчү жеке маалыматтарды иштеп чыгуу менен байланышкан маселелерди жөнгө салуу максатында иштелип чыккан.  

Коммерциялык банктарынын мобилдик кеңселерин ишке ашырууну жана алардын иш тартибин жөнгө салган ченемдерди белгилөө, жеке маалыматтарды берүүчү жактардан ал маалыматтарды иштеп чыгууга жана үчүнчү жактарга берүүгө уруксат алуу долбоордун негизи милдети болуп саналат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 31-июлунан кечиктирбестен iimanhodzhaev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 01.07.2019
Туруктуу шилтеме

Борбордук (улуттук) банктардын аудитордук иш боюнча  

Консультативдик кеңешинин алтынчы отуруму 

 

2018-жылы Тажикстанда болуп өткөн Евразия экономикалык бирликке мүчө мамлекеттердин жана Тажикстандын борбордук (улуттук) банктарынын аудитордук иш боюнча Консультативдик кеңешинин (мындан ары Консультативдик кеңеш) бешинчи отурумунун чечимине ылайык, өтүп жаткан жылдын 25-27-июнь күндөрү Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл областындагы Чолпон-Ата шаарында Консультативдик кеңештин алтынчы отуруму болуп өттү

Консультативдик кеңештин алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С.Абдыгулов Консультативдик кеңештин ички аудит кызматтарынын жана Азия өнүктүрүү банкынын жетекчилери менен жолугушту. Жолугушууда ички аудит кызматтарынын ишин андан ары өнүктүрүү жагында кызматташуу маселелери талкууланды. 

Консультативдик кеңешке Дойче Бундесбанктын жана Грузия Улуттук банкынын өкүлдөрү катышты. 

Консультативдик кеңештин алтынчы отурумунун катышуучулары ээ болгон тажрыйбалары менен ой бөлүшүп, банктарга көзөмөл жүргүзүү, персоналды, туунду уюмдарды башкаруу, ички аудит жүргүзүүдө аралыктан аудит жүргүзүү, акча-кредит саясатын иштеп чыгуу жана аны жүзөгө ашыруу, ишти пландаштырууну контролдоо чөйрөсүнө ички аудитордук текшерүүлөрдү жүргүзүү маселелерин талкуулашты.  

Консультативдик кеңештин алтынчы отурумунун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлуп, жогоруда белгиленген маселелер боюнча ички аудитордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү өркүндөтүү жагында иштерди улантуу, ошондой эле Консультативдик кеңештин отчеттук мезгил ичиндеги иши жөнүндө отчетту Евразия борбордук (улуттук) банктарынын кеңешине бекитүүгө сунуштоо чечими кабыл алынды. 

 

 


Датасы: 28.06.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2019-жылдын 28-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган. 

Абдулдабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 28.06.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2019-жылдын 28-июнунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу токтом кабыл алынган. 

 


Датасы: 27.06.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Доолотбаев Кайрат Молдокматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 27-июнунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мамыразаков Данияр Бактыбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 27-июнунда кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Калоян Димитр Стояновдун талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 27-июнунда кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Толубай» АКБ ЖАКсы тарабынан Директорлор кенешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сегизбаев Нурлан Исмаиловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 27-июнунда кабыл алды. 

 


Датасы: 25.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик чен өлчөмүн 4,25 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 24-июнунда эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,25 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 25июнунан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция бир калыпта сакталууда. Июнь айында (14-июнга карата) инфляция жылдык мааниде 0,9 пайыз деңгээлинде катталган. Мындай көрсөткүч сезондук факторлордун натыйжасында жашылча-жемиштерге баалардын бир аз калыбына келишинин эсебинен түптөлгөн.  

Экономиканын алгылыктуу арымда өсүшү уланган. 2019-жылдын январь-май айлары ичинде реалдуу ИДӨ 5,6 пайызга, ал эми “Кумтөр” боюнча маалыматты эске албаганда 1,5 пайызга өскөн. Реалдуу ИДӨнүн өсүшүнө негизги салымды өнөр жай сектору кошкон. Чогуу алгандагы ички суроо-талап өлкөгө акча которуулардын агымы жана реалдуу эмгек акынын өсүшү менен колдоого алынган. 

Тышкы чөйрөнүн өнүгүшүнө баа берүүлөр, анын ичинде дүйнөлүк азык-түлүк рыногундагы баа динамикасы Улуттук банктын күтүүлөрүнүн чегинде катталууда. Инфляция боюнча болжолдоолор: 2019-жылдын акырына карата инфляция 4,0 пайыздан жогору эмес деңгээлде (2019-жылдын декабрь айы/2018-жылдын декабрь айына карата), ал эми анын орточо жылдык мааниси ички жана тышкы таасирлер жок болгон шартта 1,0 пайыз деңгээлинде күтүлүүдө

Акча-кредит саясатынын түрткү берүү чараларын колдоого алуу экономиканы кредиттөөнү андан ары кеңейтүүгө өбөлгө түзгөн, мында коммерциялык банктардын депозиттик базасынын көбөйүшү белгиленген. Банктар аралык кредит рыногу катышуучулардын жигердүүлүгүнүн сакталышы менен мүнөздөлгөн. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери менен негизги чендин ортосундагы ажырымдын кыскарышы уланган, алар боюнча динамика көбүнчө Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин ортосунда орун алууда. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк боюнча айрым төмөндөөлөр байкалганы менен анын деңгээли дагы деле жогору бойдон сакталууда. Ушул себептен, Улуттук банк арылтуу операцияларын жүргүзүүнү улантууда. 

Ички валюта рыногундагы жагдай салыштырмалуу туруктуу сакталууда. Чет өлкө валютасына болгон сунуштан суроо-талаптын жогору болушуна байланыштуу алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүнө жол бербөө максатында, Улуттук банк учурдагы жылдын май айынын акырында ички валюта рыногунда чет өлкө валютасын 27,0 млн АКШ долларында сатуу операциясын ишке ашырган.  

Чогуу алгандагы суроо-талаптын алгылыктуу динамикасы жана тышкы рынок тарабынан инфляциялык тобокелдиктердин таасирлеринин төмөн болушу эсептик чен өлчөмүн сактап калууга мүмкүндүк берген. Орто мөөнөткө каралган келечекте тышкы таасирлер жок болгон шартта инфляциянын 5-7 пайызга жакын түптөлүшү күтүлүүдө. Тышкы жана ички чөйрөдө кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан шартта Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы мүмкүн. 

Улуттук банк туруктуу негизде инфляцияга тышкы жана ички факторлордун таасирине баа берип, экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесин кароо боюнча кийинки отуруму 2019-жылдын 26-августуна пландаштырылды. 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздарда) 


Датасы: 24.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн Улуттук банк Баткен «Ишкер» микрокредиттик агенттиги мекемесинин 2004-жылдын 9-августундагы № 68 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн аракетин 2019-жылдын 24-июнунан тартып убактылуу токтотту.  

Баткен «Ишкер» микрокредиттик агенттиги мекемесинин дареги: Баткен шаары, Т. Садыков көчөсү, № 38

 


Датасы: 21.06.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасы региондорду өнүктүрүү жана экономиканы санариптештирүү демилгесинин алкагында, ошондой эле банктар менен аралыктан тейлөө кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштаган башка уюмдар ортосунда иш алып баруу процессин тактап, жөнгө салуу максатында 2019-жылдын 19-июнунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомду кабыл алды. Электрондук кол тамганы колдонуу максатында кабыл алынган бул өзгөртүүлөр финансы-кредит уюмдарынын калайык-калкты аралыктан тейлөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатын көздөйт. Мындан тышкары, сунушталган өзгөртүүлөрдө коммерциялык банктар учурда колдонуп жаткан, тиешелүү код белгиленген, паролго жана айрым операциялар боюнча келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерди чектөө менен юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн башка тастыктооочу белгилерге ээ болгон интернет-банкинг, мобилдик-банкинг, электрондук капчык жана электрондук башка технологияларды колдонуу тартиби аныкталган. Тиешелүү келишимдер түзүлгөн шартта, жогоруда белгиленген тастыктоочу каражаттарды электрондук кол тамга катары таануу, аралыктан туруп тейлөө системасынын пайдалануучуларына кошумча эсептерди/аманаттарды ачуу, белгилүү бир суммада кредит алуу, ошондой эле кагазга чыгарылып, кол коюлган келишимдердин милдеттүү түрдө болушун талап кылган башка операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө өбөлгө түзөт. Ошентип, идентификацияланган пайдалануучулар аларды тейлөөгө алган финансы уюмдарына барып отурбастан эле, банк жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалануусу үчүн шарттар жөнгө салынат. 

Атап айтканда, төмөнкү Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилген:  

1) Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу токтомуна;  

2) Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

3) Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна; 

4) Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 

 


Датасы: 21.06.2019
Туруктуу шилтеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомдук талкууга төмөнкү долбоорлорду чыгарат: 

- «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобонун долбоору; 

- Кыргыз Рспубликасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоорлор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 21-июлунан кечиктирбестен zhnarynbekkyzy@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсүн өтүнөбүз. 

 


Датасы: 21.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларын бузууга жол бергендиги, талаптарын аткарбагандыгы үчүн Улуттук банк 2019-жылдын 20-июнунан тартып 7 жумуш күнүнө төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларынын аракетин убактылуу токтотту: 

- «Фунт обмен» ЖЧКнын 2017-жылдын 28-ноябрындагы №5613 лицензиясы; 

- «Ю.М.Т.» ЖЧКнын 2018-жылдын 11-сентябрындагы №5802 лицензиясы. 

 


Датасы: 20.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасы CYFI Country Award 2019  

сыйлыгынын жеңүүчүсү болду 

 

2019-жылдын 19-июнунда Түштүк-Африка Республикасынын Йоханнесбург шаарында Global Inclusion Awards 2019 сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү

Анда Кыргыз Республикасы өлкөлөр категориясы боюнча (Country Award) жеңүүчү катары таанылып, Эл аралык финансылык билим берүү, балдар жана жаштар үчүн жеткиликтүүлүк уюму (CYFI - Child and Youth Finance International) тарабынан демилгеленген «Жаштарды тартуу 2019» номинациясындагы сыйлыкка ээ болду. 

Сыйлык өлкөдө Программанын негизги багыты болуп саналган мектеп окуучулары, жаштар жана мектеп мугалимдери арасында финансылык билим берүү чөйрөсүндө кыйла жетишкендиктери жана күч-аракеттери үчүн 2016-2020-жылдарда Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын координатору - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына тапшырылды.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Child and Youth Finance International (CYFI) - өкмөттүк эмес эл аралык уюм, ал дүйнө жүзүндөгү балдарга жана жаштарга финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүү болуусун камсыз кылуу, экономикалык укуктар жөнүндө маалымдар болуусун арттыруу, жаштарга өз активдерин түзүүгө, өздөрүнүн келечегине инвестиция салууга мүмкүнчүлүк берүүгө, акыр аягында жакырчылыкты жеңүүгө умтулуу жагында иш алып барат. 

Global Inclusion Awards бул, дүйнө жүзү боюнча жаш муундардын экономикалык жарандыгы тармагында өлкөлөрдүн жана уюмдардын жетишкендиктерин белгилеген эл аралык маанилүү иш-чара.  

Country Award категориясындагы сыйлык менен балдарга жана жаштарга финансылык билим берүү жана финансылык сабаттуулук темасын улуттук деңгээлде илгерилеткен өлкөлөрдүн жетишкендиктери белгиленет. 

 

 

 

 


Датасы: 20.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» ЖАКсы тарабынан Башкарманын мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Рамазанов Васип Дадавовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 20-июнунда кабыл алды. 

 


Датасы: 17.06.2019
Туруктуу шилтеме

Дуалдык кесипкөй окутуунун бүтүрүүчүлөрүнө сертификат тапшыруу  

 

2019-жылдын 17-июнунда Германия Эл аралык кызматташуу боюнча сактык кассалар фонду менен Улуттук банктын өнөктөштүк долбоорунун алкагында уюштурулган банк чөйрөсүндөгү жаш адистерди дуалдык кесипкөй окутуу программасынын жетинчи жолку бүтүрүүчүлөрүнө сертификат тапшыруу аземи болуп өттү

 Окутуу программасы «Экономикалык алкактык шарттар», «Эсептешүү эсеби жана төлөм жүгүртүүсү», «Бухгалтерия негиздери», «Ченемдик укуктук база», «Кредиттик операциялар», «Аманаттар боюнча операциялар», «Кардарлар менен байланыш» сыяктуу багыттарды камтыйт. 

Сертификат тапшыруу аземине Улуттук банктын төрагасынын орун басары Мээрим Момункулова, Германия Эл аралык кызматташуу боюнча сактык кассалар фондунун регионалдык директору Аня Хойер айым, Германия Федеративдүү Республикасынын Элчилигинин экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Касьен Онезорге катышты. 

 

Маалымат үчүн: 

«Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу» долбоору теориялык билимдерди иш жүзүндө бышыктоо боюнча аралыктан окутуу болуп саналат. Долбоордо иш тажрыйбасы 2 жылдан ашпаган 26 жашка чейинки коммерциялык банктардын жаш адистерин жана өкүлдөрүн окутуу каралган жана мында гендердик тең укуктуулук (50%) да эске алынган. Бүгүнкү күндө 400дөн ашык банк адистери даярдыктан өттү.  

 


Датасы: 14.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “Төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү жана андагы тобокелдиктерди тескөө боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатына жана Кыргыз Республикасынын төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө саясатына сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду камтыйт.  

Долбоор «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 17-июлунан кечиктирбестен psoversight@nbkr.kg жана ntaalaibekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 14.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобонун жаңы редакциясынын долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системасынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 14-июлунан кечиктирбестен amadybaev@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 14.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорунун (мындан ары долбоор) жаңы редакциясын коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 14-июлунан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 14.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) «Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) жаңы редакцияда коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системаларынын операторлору, төлөм уюмдары жана кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 17-июлунан кечиктирбестен psoversight@nbkr.kg жана mdiushenbiev@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 14.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Качканакова Чолпон Рыскуловнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 13-июнунда кабыл алды. 

 


Датасы: 12.06.2019
Туруктуу шилтеме

Борбордук Азиядагы Америка университетинин студенттери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында болушту 

 

2019-жылдын 12-июнунда Борбордук Азиядагы Америка университети тарабынан жана АКШ Бард колледжи менен өнөктөштүктө уюштурулган АКШ, Япония, Кытай, Германия, Франция, Тажикстан жана Кыргызстан мамлекеттеринин алдыңкы окуу жайларынын жайкы программага катышкан практик-студенттери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында болушту. 

Иш сапардын жүрүшүндө студенттерге Улуттук банктын иши, аткарган ролу жана негизги функциялары тууралуу маалымат берилди.  

«Улуттук банктын негизги максаты болуп, КМШ өлкөлөрү жана экономикасы кыйла өнүккөн башка өлкөлөрдүн борбордук банктары сыяктуу эле, тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүү аркылуу баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо саналат. Белгилей кетүүчү нерсе, Кыргыз Республикасы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен өзүнүн улуттук валютасын эң биринчилерден болуп жүгүртүүгө чыгарган, бул акча-кредит саясатын өз алдынча жүргүзүүгө негиз салган чечимдерден болгон» деп белгиледи өз сөзүндө Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жениш. 

Мындан сырткары, студенттер Улуттук банктын нумизматикалык музейинде болушуп, Кыргыз Республикасынын аймагында табылган байыркы монеталардын уникалдуу экспозициясы, Улуттук банк чыгарган коллекциялык монеталар, ошондой эле башка мамлекеттердин борбордук банктары тарабынан чыгарылган акча белгилеринин үлгүлөрү менен таанышып чыгышты. 

 

 

 

 


Датасы: 12.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 10-июлунан кечиктирбестен аbakesarieva@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 12.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/10 «Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүмүндө жайгаштырылган. 

Төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле кызыкдар болгон жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 10-июлунан кечиктирбестен nbugubaeva@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.06.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системасынын операторлору, төлөм уюмдары ошондой эле кызыкдар болгон башка жактар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 10-июлунан кечиктирбестен sibragimova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 07.06.2019
Туруктуу шилтеме

Өлкөнүн алыскы региондорунда көчмө кассалар иштей баштады 

 

«Өлкө аймактарын өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын» алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын демилгеси менен алыскы аймактарында жашаган адамдар үчүн банктык кызмат менен тейлөөнүн пилоттук долбоору катары көчмө-кассалар уюштурулду. Долбоорду ишке ашыруу үчүн «Кыргыз инкассация» ЖАК, Ош облусу боюнча «РСК банк», Жалал-Абад облусу боюнча «Росинбанк» тартылган. 

«Kыргызинкасациясы» ЖАК айыл өкмөттөр менен макулдашылып, бекитилген график боюнча, банктын кассирлерин алыскы айыл-өкмөттөргө жеткирет жана акча каражаттарынын коопсуздугун камсыздайт. Мындай кызмат алыскы райондордун жашоочуларына жеринен нак акча каражат алууга жана башка төлөмдөрдү өткөрүүгө (коммуналдык кызматтар үчүн акы төлөө, салык төлөмдөрүн өткөрүүгө ж.б.) ыңгайлуу шарттарды түзөт.  

Алгач мындай кызмат менен 120 алыскы айылдарды камтуу каралган, анын ичинде Ош облусу боюнча 44 айыл, Жалал-Абад облусу боюнча 76 айыл бар. Калкты тейлөө банктык кызматка туташууга мүмкүн болбогон станционардык пункттарда ишке ашырылат. 

Көчмө кассаларынын иш тартиби боюнча маалымат Ош жана Жалал-Абад облустарынын тийиштүү айыл өкмөттөрүнүн башчыларына берилген. 

 

Көчмө кассалардын иштөө эрежелери жана башка суроолор боюнча төмөнкү телефон номерлери аркылуу тактоого болот: 

- «Росинбанк» ААК: (0 312) 55 44 44 телефону жана «Росинбанк-Жалалабат» филиалына иш күндөрү (0 3722) 72803 телефондору аркылуу;  

- «РСК Банк» ААК: (0 312) 911 111, Ош шаарындагы филиалы: (03222) 8 16 37, (03222) 8 16 35. 

 

Кошумча маалымат: «Кыргызинкассациясы» ЖАК көз карандысыз юридикалык жак, анын 100% акциясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына таандык.  

 

 


Датасы: 03.06.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук валютанын банкнотторуна түшүрүлгөн сүрөттөрдү пайдалануу жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) 2019-жылдын 1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси күчүнө киргендигине байланыштуу төмөнкүлөрдү маалымдайт. 

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 214-беренесине ылайык, өзүнүн өзгөчөлүктөрү (өлчөмү, түсү, түшүрүлгөн сүрөттөрү) боюнча төлөм жүгүртүүсүндө улуттук валютанын чыныгы акчалары катары кабыл алынышы мүмкүн болгон улуттук валютанын акчаларына (тыйындарына) түшүрүлгөн сүрөттөрдү же кандайдыр бир жарым фабрикаттарды (бир же бир нече түстөрдө) пайдалануу жана көчүрүп чыгаруу, 3-категориядагы айып пул салууга алып келет: жеке адамдар үчүн 55 эсептик көрсөткүч (б.а. 5 500 сом), юридикалык жактар үчүн 170 эсептик көрсөткүч (б.а.17 000 сом). 

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык, эгерде акчанын сүрөттөлүшү өтө чоңойтулган (150 пайыздан кем эмес) же өтө кичирейтилген (50 пайыздан аз) масштабда, ошондой эле жарык менен берилүүчү жарнама түрүндө берилсе, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий уруксаты жок улуттук валютанын акчаларынын (тыйындарынын) сүрөттөлүшүн бир же бир нече түстөрдө көчүрүп чыгарууга жол берилет. 

Улуттук валютанын сүрөттөлүшүнүн өтө чоңойтулган үлгүсү (150 пайыздан кем эмес масштабда) 2000-жылы чыгарылган 1000 сом номиналындагы банкнотто көрсөтүлгөн. 

 

 

Ал эми улуттук валютанын сүрөттөлүшүнүн өтө кичирейтилген үлгүсү (50 пайыздан аз масштабда) 2000-жылы чыгарылган 1000 сом номиналындагы банкнотто көрсөтүлгөн.  

 

 

Адамдын укуктарын, эркиндиктерин жана кызыкчылыктарын, юридикалык жактардын кызыкчылыктарын, коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоону, коомдук башкаруу тартибин укукка каршы кол салуулардан коргоону укуктук жактан камсыз кылуу максатында, Улуттук банк өзүнүн компетенциясынын чегинде бузууларды жасагандыгы, мыйзамсыз жосундарды аткаргандыгы үчүн белгиленген жоопкерчилик тууралуу алдын ала эскертет.  

 


Датасы: 31.05.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк уюлдук байланыш операторлору менен жолугушуу өткөрдү  

 

2019-жылдын 31-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча жумушчу топтун алкагында жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча уюлдук байланыш операторлорун («MegaCom», «Beeline», «О!» соода маркалары) кошуу менен «Байланыш операторлорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин жана «KG төлөм системасынын операторлору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү

Жолугушуу учурунда төмөнкү маселелер талкууга алынды: 

- абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча агенттик схема; 

- уставдык капиталды көбөйтүү

- төлөмдөрдүн кепилдигин камсыз кылуу (100% алдын ала төлөм жана камсыздандыруу депозиттери); 

- жана башка. 

Жолугушуунун жыйынтыгында жогоруда аталган маселелер төлөм системасында бар тобокелдиктерди эске алуу менен ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча алдыда боло турган коомдук талкуунун алкагында кошумча дагы каралат деген тыянак чыгарылды. 

 

 


Датасы: 30.05.2019
Туруктуу шилтеме

Бишкекте эл аралык финансылык форумдун ачылышы 

 

2019-жылдын 30-майында Бишкек шаарында «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмеси менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы уюштурган Эл аралык финансылык форумдун ачылышы болду.  

Форумга банктардын, микрофинансы жана финансы-кредит институттарынын, төлөм уюмдарынын, камсыздандыруу жана финансылык компаниялардын жергиликтүү жана чет өлкө өкүлдөрү, IT-технологияларын жана банктык жабдууларды сунуштоочулар, мобилдик байланыш операторлору, көз карандысыз эксперттер, аналитиктер жана иш-чарага кызыкдар болгон компаниялар катышты. 

Форумдун ачылышында чыгып сүйлөгөн өз сөзүндө Улуттук банктын төрагасы Т.Абдыгулов санарип технологиялары боюнча мүмкүнчүлүктөр керектөөчүлөр үчүн, анын ичинде өлкөнүн региондорунда финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүү болушун камсыз кылууга өбөлгө түзөрүн белгилеп кетүү менен: «Жаңы санарип технологияларын андан ары жайылтуу жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүп, финансы секторунун инфраструктурасын жакшыртуу, ошондой эле аларды жөнгө салууга байланышкан маселелерди оптималдаштыруу менен банк жана төлөм системаларынын ишине дайыма колдоо көрсөтүү биз үчүн маанилүү», - деп кошумчалап өттү.  

Форум андан ары региондордо финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү, «жашыл» экономиканын алгылыктуу багыттарын, региондорду өнүктүрүү үчүн санарип технологияларын туруктуу каржылоо сыяктуу актуалдуу маселелерди талкуулоо багытында уланды.  

 

 

 


Датасы: 30.05.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтердин тизмеси жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомго карата документтердин айрым түрлөрүнүн сактоо мөөнөтүн кыскартуу маселеси киргизилген тиркеменин долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар жана финансы-кредит уюмдары долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 30-июнунан кечиктирбестен lfilatova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 30.05.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы тарабынан Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Калимуллина Мадина Эмировнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-майында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы тарабынан Шариат кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мырзаибраимов Самаган Абдыразаковичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-майында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банк ЖАКсы тарабынан Директорлор кенешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шульган Юрий Богдановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-майында кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Пакистан улуттук банкынын Бишкек филиалы тарабынан ички аудитор кызмат ордуна сунушталган Хамраев Уланбек Абдивалиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-майында кабыл алды. 

 


Датасы: 29.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Банк чөйрөсүн санариптештирүү жеткиликтүү финансылык кызмат көрсөтүүлөргө карай жол» темасын эң мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары арасында республикалык сынак жарыялайт.  

Сынак Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгын аткаруунун алкагында өткөрүлөт.  

Сынак, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануучулардын билим деңгээлин жалпыга маалымдоо каражаттары (мындан ары ЖМК) аркылуу маалымат берүү менен жогорулатуу, жарандардын, мамлекеттик бийликтин, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн көңүлүн буруу, ошондой эле финансы-кредит уюмдары тарабынан сунушталган финансылык продукттар менен кызмат көрсөтүү рыногунун өзгөчөлүгү жөнүндө сапаттуу басылмалар менен калктын маалымдар болуу деңгээлин жогорулатуу максатын көздөйт.  

Сынакты өткөрүү жана анын жыйынтыгы тууралуу маалымат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында жайгаштырылат.  

Сынакка журналисттердин эмгектери берилген тема боюнча басма сөз түрүндө жарыяланган материалдар, телесюжет жана радиоберүүлөр түрүндө сунушталат. 

Сынак төмөнкү номинация боюнча өтөт:   

- Мамлекеттик тилде мыкты телематериал.   

- Расмий тилде мыкты телематериал 

- Региондо жарыяланган мыкты телематериал. 

- Мамлекеттик тилде мыкты радиоматериал.   

- Расмий тилде мыкты радиоматериал.   

- Мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал.   

- Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал.   

- Региондо жарыяланган жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндөгү мыкты материал. 

- Мамлекеттик тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал.   

- Расмий тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал.  

Сынактын жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөр баалуу белектер, ошондой эле кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланат.  

Сынактын шарттары тууралуу толук маалыматты Улуттук банктын www.nbkr.kg. расмий сайтынан алууга болот.  

 

 

 

Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү 

Т: 61-06-67 

 


Датасы: 29.05.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 28-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Дүйнөлүк банктын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Болормаа Амгаабазар айым менен жолугушту. Жолугушуу учурунда Кыргыз Республикасынын финансы секторун өнүктүрүү боюнча учурдагы долбоорго тиешелүү маселелер талкууланды. Кыргыз Республикасынын банк системасын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча Улуттук банктын потенциалын чыңдоо аркылуу финансы секторунун туруктуулугун жогорулатуу аталган долбоордун негизги максатынан болуп саналат. Ошондой эле жолугушуу учурунда Кыргыз Республикасынын банк чөйрөсүндөгү жагдайларга тиешелүү маселелер талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 29.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/10 «Коммерциялык банктарда видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор коммерциялык банктардын объектилеринде орнотулган видеобайкоо системаларын электр тогу менен камсыз кылууга кеткен чыгымдарды оптималдаштыруу максатында иштелип чыккан. 

Ченемдик укуктук актынын 18-пунктунун «в» пунктчасын төмөнкү редакцияда берүү сунушталат: «электр тогу менен резервдик камсыз кылуу булактарынын (аккумуляторлордун) мүмкүнчүлүгү видеобайкоо системасынын өз алдынча үзгүлтүксүз иштөөсүн, эң аз дегенде, 30 мүнөт камсыз кылууга тийиш». 

Ошентип, долбоор менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актысына өзгөртүү киргизүү каралган: 

- 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/10 «Коммерциялык банктарда видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү жөнүндө». 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 29-июнунан кечиктирбестен akulmirzaev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 28.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн  

4,25 пайызга чейин төмөндөттү  

 

Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 27-майында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 25 базистик пунктка 4,25 пайызга чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 28майынан тартып күчүнө кирет

Баа динамикасы дале төмөн деңгээлде сакталууда. Май айында (17-майга карата) инфляция жылдык мааниде 0,3 пайызды түзгөн. Азык-түлүк товарларына баалардын төмөндөшү басаңдап, нөлдүк мааниге жакындаган. Базалык инфляция көрсөткүчү 2017-жылдын башынан тартып минималдуу мааниге жетүү менен төмөндөөсүн уланткан. 

Өлкөдө экономикалык жигердүүлүк жогорулады. 2019-жылдын январь-апрель айларында реалдуу ИДӨ 5,7 пайызга, ал эми “Кумтөр” боюнча маалыматты эске албаганда 1,6 пайызга өскөн. Экономиканын өсүшүнө негизги салымды иштеп чыгаруу өнөр жай сектору жана өлкөгө акча которуулар агымы, ошондой эле төмөн баа динамикасынын алкагында реалдуу эмгек акынын өсүшү менен колдоого алынган чогуу алгандагы ички суроо-талаптын алгылыктуу динамикасы кошкон. 

Кыргыз Республикасынын экономикасы бүтүндөй алганда Улуттук банктын күтүүлөрүнүн чегинде өнүккөн. Мында дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда баалар сунуш көлөмүнүн жогорулашынын алкагында Улуттук банктын болжолдуу маанилеринен төмөн түптөлгөн. Глобалдуу жана регионалдык рыноктордо түптөлгөн тенденция жакынкы мезгилдерде Кыргыз Республикасынын экономикасы үчүн олуттуу инфляциялык тобокелдиктерди шарттабай тургандыгы күтүлүүдө.  

Бул факторлор Улуттук банкка инфляция боюнча болжолдоолорду төмөндөтүү жагына корректировкалоого мүмкүндүк берген: 2019-жылдын акырына карата инфляция 4,0 пайыздан жогору эмес деңгээлде (2019-жылдын декабрь айы/2018-жылдын декабрь айына карата), ал эми анын орточо жылдык мааниси ички жана тышкы таасирлер жок учурда 1,0 пайыз деңгээлинде күтүлүүдө

Акча-кредит саясатынын экономиканын реалдуу секторуна түрткү берүү чараларын колдоого алуу максатын көздөгөн багыты экономиканы кредиттөөнү андан ары кеңейтүүгө жана пайыздык чендерди төмөндөтүүгө мүмкүндүк берген. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чен чегинде катталуу менен негизги ченге жакындоо тенденциясына ээ болгон. Банктар аралык кредит рыногунда жигердүүлүк жетишээрлик жогору деңгээлде сакталууда. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүктүн өсүшү байкалууда, бул Улуттук банктын арылтуу операцияларын көбөйтүүсүн шарттоодо. Ички валюта рыногунда абал туруктуу сакталууда.  

Өтүп жаткан жыл ичинде чогуу алгандагы суроо-талаптын орточо динамикасы, соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын өнүгүү келечеги жана төмөн инфляциялык тобокелдиктер эсептик чен өлчөмүн төмөндөтүүгө жана орто мөөнөткө каралган келечекте инфляциянын акча-кредит саясатынын 5-7 пайыз максаттуу көрсөткүч чегинде орун алышын күтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Тышкы жана ички чөйрөдө кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда, Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурдагы багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгуусу мүмкүн. 

Улуттук банк туруктуу негизде инфляцияга тышкы жана ички факторлордун таасирине баа берип, экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат.  

 

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө маселени кароо боюнча кийинки отуруму 2019-жылдын 24-июнуна пландаштырылды

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай ичинде) 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздарда) 


Датасы: 24.05.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 24-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын вице-президенти Алан Пиллу мырза ортосунда жолугушуу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө банктар ортосундагы кызматташуу маселелери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банк жана финансы сфераларына тиешелүү маселелери талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 23.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин (ЕАЭБ) борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультациялык кеңешинин отурумуна катышты 

 

Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов жетектеген делегация Россия Федерациясынын Москва шаарында 2019-жылдын 22-майында болуп өткөн Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин (ЕАЭБ) борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультациялык кеңешинин 19-отурумуна катышты. 

Ошондой эле аталган отурумга ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын төрагалары катышты. Отурумдун жүрүшүндө ЕАЭБ жалпы финансы рыногунун концепциясы талкууга алынып, Финансы рыногунда маалымат коопсуздугун камсыз кылуу жана кредит-финансы чөйрөсүндө компьютердик чабуулдарга каршы аракеттенүү маселеси боюнча жумушчу топ түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлду. 

Мындан тышкары, Улуттук банктын төрагасы Т.С. Абдыгулов Россия Федерациясынын Борбордук банкынын төрагасы Э.С. Набиуллина менен жолугушту, бул жолугушуунун алкагында тараптар ортосунда эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланды.  

 

 

 


Датасы: 20.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Эл аралык музейлер күнүнө карата 2019-жылдын 17-майында Улуттук банктын нумизматикалык музейинде ачык эшик күнүн өткөрдү

Экскурсиянын жүрүшүндө нумизматикалык музейге келгендер - мектеп окуучулары, алардын ата-энелери, жогорку окуу жайларынын студенттери, ошондой эле борбор шаарыбыздын коноктору улуттук валютанын өнүгүү тарыхы, Улуу Жибек жолу доорунан тартып Кыргызстандын аймагында табылган кайталангыс байыркы монеталар экспозициясы менен жана Улуттук банк тарабынан чыгарылган коллекциялык монеталар менен таанышып, чет мамлекеттердин борбордук банктары тарабынан чыгарылган ар кандай акча белгилеринин үлгүлөрүн көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. 

 

 

 

 


Датасы: 20.05.2019
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «АсИсНур» ЖЧКнын аталышы «ПЭЙ24» ЖЧК деп өзгөргөндүгүнө жана юридикалык жактын жайгашкан жеринин өзгөрүшүнө байланыштуу, 2019-жылдын 16-майында төлөм системасынын операторунун № 2014260615 жана төлөм уюмунун № 3013260615 лицензиялары кайра таризделгендигин билдирет». 

 


Датасы: 20.05.2019
Туруктуу шилтеме

 

Катышуучулардын 2019-жылдын 13-майында болуп өткөн жалпы чогулушунда өзүн жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгына байланыштуу «Алтын-Казына МДТ кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 2013-жылдын 17-августундагы №484 лицензиясы 2019-жылдын 17-майынан тартып жокко чыгарылды. 

 


Датасы: 17.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын жазма буйруктарын жана ченемдик укуктук актыларынын талаптарын системалуу түрдө аткарбагандыгы үчүн «MOBILNIK» (Мобильник) жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 29-майындагы № 2003290515 жана № 3002290515 лицензиялары 2019-жылдын 17-майынан тартып кайтарылып алынгандыгын маалымдайт. Лицензиялардын кайтарылып алынгандыгы «MOBILNIK» (Мобильник) жоопкерчилиги чектелген коомун өз милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт. 

Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ыйгарым укуктарынын алкагында, Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын абалына таасирин тийгизиши мүмкүн болгон тобокелдиктерди азайтуу жана финансы кызматтарын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча зарыл чараларды көрөт. 

 


Датасы: 17.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн «Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 12-майындагы № 2002120515 жана № 3001120515 лицензияларынын аракети 2019-жылдын 17-майынан тартып убактылуу токтотулгандыгын маалымдайт. Лицензиялардын аракетинин убактылуу токтотулгандыгы «Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» жоопкерчилиги чектелген коомун өз милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт. 

Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ыйгарым укуктарынын алкагында, Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын абалына таасирин тийгизиши мүмкүн болгон тобокелдиктерди азайтуу жана финансы кызматтарын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча зарыл чараларды көрөт». 

 


Датасы: 17.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Н. Жениш 2019-жылдын 15-майында Казакстан Республикасынын Нур-Султан шаарында болуп өткөн "Карызы туруктуу инфраструктурага инвестициялардын тең салмактуулугун сактоо" темасында Борбордук Азия регионалдык экономикалык кызматташуу форумуна катышты. Форум Азия өнүктүрүү банкы, Эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк сыяктуу эл аралык финансы уюмдары тарабынан уюштурулган. Форумдун жүрүшүндө инфраструктурага инвестиция салуу саясатына, фискалдык жана карыз маселеси боюнча стратегияларга, ошондой эле экономикалык өнүгүүнү кеңейтүү потенциалына ээ жогору сапаттагы инфраструктураны каржылоо жагында капитал рыногунун мүмкүнчүлүктөрүнө тиешелүү маселелер талкууланды. 

Экономикалык форумдун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Н. Жениш 2019-жылдын 16-майында Эл аралык валюта фонду менен Казакстан Республикасынын Улуттук банкы тарабынан өткөрүлгөн Кавказ жана Борбордук Азия региондорунун өлкөлөрүнүн, ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин жана Монголиянын борбордук банктарынын жетекчилери менен финансы министрлери катышкан тегерек столго катышты. Иш-чараны төрага катары Эл аралык валюта фондунун директору Кристин Лагард алып барды. Катышуучулар жакырчылык менен теңсиздиктин өсүү масштабын кыскартууга, жумуш орундарынын санын көбөйтүүгө, анын өндүрүмдүүлүгүн арттырууга багытталган экономикалык саясаттагы чараларга өзгөчө көңүл бөлүштү.  

 

 

 


Датасы: 17.05.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААКсы тарабынан Башкармасынын Төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Сапаралиева Жийдегул Суусамырбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 16-майында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы тарабынан Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Осмоналиева Арзыкан Абыловнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 16-майында кабыл алды. 

 


Датасы: 16.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети Айыл чарбасын өнүктүрүүгө ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо сунуштоо боюнча сунуш-көрсөтмөлөрүн бекитти

Сунуш-көрсөтмөлөр ислам каржы продукттарын өлкөнүн ар кандай айыл чарбасынын багыттарын каржылоо үчүн финансы-кредиттик уюмдарга кыскача колдонмо катары иштелип чыкты. 

Жогоруда аталган сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган

 


Датасы: 16.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Эл аралык музей күнүнө карата бардык кызыккан адамдарды Улуттук банктын музейинде 2019-жылдын 17-майында өтө турган Ачык эшик күнүнө чакырат. 

Музейге келген адамдар улуттук валютанын өнүгүү тарыхы менен таанышып, банкноттор кандай жасала тургандыгы тууралуу маалымат алуу менен катар эле, Улуу Жибек жолу доорунан тартып Кыргызстандын аймагында табылган кайталангыс байыркы монеталар экспозициясын көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ошондой эле, музейде Улуттук банк тарабынан 25 жыл ичинде чыгарылган коллекциялык монеталардын жана чет өлкө акча белгилеринин үлгүлөрүнүн экспозициялары жайгаштырылган. 

Экскурсия саат 10.00дөн 16.00гө чейин өткөрүлөт. 

Кирүү акысыз. Инсандыгын тастыктаган документи (паспорт, студенттик билет, айдоочунун күбөлүгү) болууга тийиш. 

Экскурсияга төмөнкү телефондор аркылуу: 0 312 66-90-08; 0552-66-90-08 алдын ала жазылууга болот. 

 


Датасы: 15.05.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/8 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобого өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу» долбоорун коомдук талкууга чыгарууда. 

Долбоордо жогоруда белгиленген Жободо «Шарика/мушарака келишими/өнөктөштүгү» 2.2-главасын мугараса, музараа жана мусакат аттуу жаңы операциялары менен толуктоо каралган. 

Аталган операциялардын аныктамалары жана негизги жоболору долбоорго Ислам финансылык институттар үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюмунун (AAOIFI) Шариат стандарттарына ылайык киргизилген. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банк ушул долбоорго карата сын пикирлерди жана сунуштарды 2019-жылдын 14-июнунан кечиктирбестен, eaidarov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөт (Word форматында). 


Датасы: 14.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Эл аралык валюта фондусунун  

техникалык миссиясы өз ишин баштады 

 

Улуттук банктынын Төрагасынын орун басары Нурбек Жениш 2019-жылдын 13-майында Эл аралык валюта фондусунун (ЭВФ) техникалык миссиясы менен жолугушту.  

ЭВФ менен Швейцариянын экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгынын техникалык жардамынын алкагында акча-кредит саясатынын негиздери жана финансы секторунун ишине көзөмөл жана жөнгө салуу багыттары боюнча долбоорлорго баа берүү - аталган миссиянын иш максатынан болуп саналат.  

Миссиясынын иш сапары 2019-жылдын 20-майына чейин созулат. 

 


Датасы: 14.05.2019
Туруктуу шилтеме

Экономикалык ченемдердин жана милдеттүү камдык талаптардын (буларды бузуу тике банктык көзөмөлдү киргизүүгө негиз болгон) Банк тарабынан аткарылышын камсыз кылган капиталдаштырууну ишке ашыруунун алкагында, Банктын финансылык абалын чыңдоо боюнча жүргүзүлгөн иш-чараларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Росинбанк» ачык акционердик коомунда тике банктык көзөмөлдү токтотуу чечимин кабыл алды. 

«Росинбанк» ачык акционердик коомуна киргизилген тике банктык көзөмөл 2019-жылдын 13-майында аяктады. 

 


Датасы: 08.05.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук валютага 26 жыл!  

  

2019-жылдын 10-майында Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сомдун жүгүртүүгө чыгарылышына 26 жыл толот. 

Кыргыз Республикасынын бардык аймагында расмий төлөм каражатынан болгон улуттук валюта сом 1993-жылдын 10-майында жүгүртүүгө чыгарылган. Кыргыз сому менен орус рублинин катар колдонулушуна 5 күн 1993-жылдын 10-майынан тартып 14-майына чейинки мезгил аралыгында гана жол берилген.  

1993-жылдын 14-майынан тартып сом Кыргыз Республикасынын жалгыз мыйзамдуу төлөм каражатынан болгон. 

Эгемендүү мамлекеттин өзүнүн валютасын жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө чечими  өлкө үчүн экономикалык саясатты көз карандысыз аныктоого, Улуттук банктын акча-кредит саясатын өз алдынча жүргүзүүгө негиз болгон.   

Улуттук валютага болгон ишеним, анын сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баа туруктуулугу экономикалык туруктуулуктун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. 26 жыл ичинде кыргыз сому өлкөдөгү мезгил-мезгили менен болгон экономикалык жана саясий өзгөрүүлөргө карабастан өзүнүн туруктуулугун ишенимдүү тастыктай алды.  

 


Датасы: 08.05.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коллекциялык монеталарды сатуу боюнча аукциондун жыйынтыгын чыгарды 

 

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө чыгарылган күнүнө карата Улуттук банк 2019-жылдын 7-майында сейрек (сатуу аяктаган) коллекциялык монеталарды сатуу боюнча аукцион өткөрдү

Аукционго 40 коллекциялык монета чыгарылган, алардын ичинен: 2 алтын, 38 күмүш коллекциялык монета. 

Аукцион кадамы 100 сомду түзгөн. 17 катышуучу катталган. 

Аукционго чыгарылган лоттордун жалпы баштапкы баасы 236 000 (эки жүз отуз алты миң) сомду түзгөн. Ал эми аукциондун жыйынтыгы боюнча коллекциялык монеталарды сатуунун жалпы суммасы 324 100 (үч жүз жыйырма төрт миң бир жүз) сомду түздү

Баштапкы баасы 23 000 сомду түзгөн ««Манас» эпосуна 1000 жыл» алтын монетасына сунушталган жогорку баа 80 000 сомду, ал эми ар бир баштапкы баасы 5 000 сомду түзгөн «Эл аралык тоо жылы» сериясындагы «Ак маңдай гүл» күмүш монетасы боюнча сунушталган жогорку баа 14 700 сомду түздү

 

 


Датасы: 06.05.2019
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо 

боюнча ачык сынак жарыялайт: 

 

- банктын жоюучусу (ликвидатор); 

- банктын убактылуу администратору 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалымат базасына кирген талапкерлер тиешелүү жагдай жаралган учурда банктын жоюучусу же убактылуу администратору болуп дайындала алат. 

Документтер 2019-жылдын 31-майында саат 17:00дөн кечиктирилбестен тапшырылууга тийиш.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Жалпы квалификациялык талаптар, функционалдык милдеттер боюнча толук маалымат, сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтердин тизмеси Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg, «Сынактар» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Бардык суроолор боюнча 66-92-65 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылсаңыздар болот. 

 

 


Датасы: 06.05.2019
Туруктуу шилтеме

Банктардын кредиттерди берүү боюнча ишин оптималдаштыруу, кредиттердин камсыздоолору боюнча классификацияны белгилөө, жана ошондой эле банктарды мажбурлап реорганизациялоо суроолору боюнча конкреттүү жол-жоболорду регламентациялоо максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 24-апрелинде № 2019-П-12/22-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттөө жана таасир этүү чаралары маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө»; 

- 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо тууралуу»; 

- 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-5-(НПА) «Банктарды жоюу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө»; 

- 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу». 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 03.05.2019
Туруктуу шилтеме

Баткен, Талас жана Нарын областтарында старт-ап долбоорлорун каржылоо механизми Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду жана “Гарантиялык фонд” ААК тарабынан ишке ашырылат 

 

2019-жылдын 2-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев менен жолугушуусу болуп өттү.  

Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Баткен, Талас жана Нарын областтарында старт-ап долбоорлорун каржылоо механизмдерин талкуулашты.  

Кыргыз Республикасынын Президентинин “2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө” жарлыгын жана тапшырмасын аткаруунун алкагында Улуттук банк, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду жана “Гарантиялык Фонд” ААК тарабынан Баткен, Талас жана Нарын областтарында старт-ап долбоорлорун каржылоо механизми иштелип чыккан. Бул областтарга биринчилерден болуп инвестициялык колдоо көрсөтүү чечими алардын татаал географиялык жана климат шарттарын эске алуу менен экономикалык өнүгүү деңгээлин жогорулатуу зарылдыгы менен байланышкан. 

Программа жергиликтүү өндүрүүчүлөр тарабынан өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча старт-ап долбоорлорду каржылоого багытталган. 

Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду тарабынан старт-ап долбоорлорун каржылоого 1 миллион АКШ долларын бөлүп берүү каралган, ал үч областка бирдей бөлүштүрүлөт же ар бирине 350 миң АКШ долларынан туура келет. Мында, тике каржылоо боюнча кредиттөөнүн минималдуу чеги 200 миң АКШ долларын түзөт, демек, сынакка 200 миң доллардан тартып 350 миң АКШ долларына чейинки каражат каралган долбоорлор катыша алышат. Старт-ап долбоорлору программага катышкан коммерциялык банктар тарабынан кошумча каржыланышы мүмкүн.  

Күрөөлүк камсыздоого карата минималдуу талаптардын белгилениши жана үч жылдын ичинде зыянга учурабаган ишинин болушу боюнча талаптын жоктугу каржылоо программасынын өзгөчөлүгү болуп саналат. Мында, программаны ишке ашыруунун алкагында пайыздык чендин 4% деңгээлинде төмөн болушу, 7 жылга чейин каржылоо мөөнөтү жана акча каражаттарын кайтарып берүү боюнча 24 айга чейин жеңилдик берилери, ошондой эле ишкерлерге консультацияларды берүү сыяктуу жеңилдетилген шарттар каралган.  

Программанын шарттарына ылайык долбоорду ишке ашырууга кызыкдар болгон ишкердин жеке салымы долбоордун суммасынын 15 пайызынан кем эмесин түзөт, ал акча каражаты түрүндө сыяктуу эле, долбоорду ишке ашырууда тартылган активдер түрүндө да болушу мүмкүн.  

Аталган программаны ишке ашыруу механизминин алкагында старт-ап долбоорлору каржылоо үчүн тандалып алынган ишкерлерге «Гарантиялык фонд» ААК тарабынан гарантиялар сунушталат.  

Долбоорлорду тандоодо ачык-айкындуулукту камсыз кылуу үчүн долбоорлорду тандоо боюнча комиссия түзүлөт, анын курамына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн областтардагы өкүлдөрү, жергиликтүү бизнес-коомчулуктардын өкүлдөрү, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун жана «Гарантиялык фонд» ААКтын өкүлдөрү кирет. 

Программанын максаттарына ылайык мыкты долбоорлорду тандоо, аларды андан ары карап чыгуу үчүн Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондуна жөнөтүү комиссиянын милдети болуп саналат, кароонун жыйынтыгында Фонд тарабынан областтардагы долбоорлорду каржылоого каражат бөлүнүп берилет.  

Программага тартылган региондордо ишкердүүлүктүн активдүүлүгүн арттыруу жана экономикалык өнүгүүнүн деңгээлин жогорулатуу түрүндөгү программанын максатына жетүү өлкөнүн башка региондорунда да ушул программаны андан ары жайылтуу үчүн негиз болот.  

 

 

 


Датасы: 30.04.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк "Кредит" тасмасынын бет ачарына катышты  

 

2019-жылдын 29-апрель күнү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Асанбай-борборунда болуп өткөн "Кредит" тасмасынын алгачкы көргөзүлүшү боюнча бет ачарына катышты, аталган тасма Дүйнөлүк акча жумалыгы-2019 иш-чарасынын алкагында тартылган.  

Тасмада үй-бүлөсү жеке акча каражаттарын максатсыз колдоно берип, үй жайынан ажыраган, элет жергесинде жашаган жаш уландын окуясы баяндалат. Бирок бала башынан өткөргөн турмуштун кыйынчылыктарын жеңип чыгып, өзүнүн жеке мисалында башкаларды финансылык каражаттарды туура пайдаланууга үйрөтүүгө жетишет.  

Аталган иш-чарага 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңештин мүчөлөрү болгон мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. 

Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү А. К. Сыдыков аталган тасманын бет ачарында сөз сүйлөп, ар бир адам өзүнүн финансылык каражаттарын туура колдонуу тууралуу ой жүгүрүп, жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү алууга умтулса, жакынкы келечек жаркын болорун, жаш муундарды финансылык сабаттуулукка үйрөтүүнүн өзү да маанилүү болуп саналарын белгиледи.  

 

 

 


Датасы: 30.04.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 29-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов менен эл аралык уюмдардын: Азия өнүктүрүү банкынын, Дүйнөлүк банктын, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Кыргыз Республикасындагы Европа бирлиги өкүлчүлүгүнүн, Швейцария Өкмөтүнүн экономика маселелери боюнча мамлекеттик комитетинин, Эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү ортосунда жолугушуу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын банктарынын ишин өнүктүрүү чөйрөсүндө кызматташуу маселелери талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 26.04.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 26-апрелинде Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргызстан банктарынын союзу юридикалык жактар бирикмеси тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү

Аталган иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги жана тиешелүү кызматкерлери, Кыргызстан банктарынын союзу юридикалык жактар бирикмесинин, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун, коммерциялык банктардын жана микрофинансылык уюмдардын өкүлдөрү катышты.  

Банктык тегерек стол маегинин катышуучулары өз ара натыйжалуу иш алып баруу менен банк ишин өнүктүрүүгө тиешелүү маселелерди талкуулашты. Мында региондордо банк кызматтарын сунуштоо, өлкөнү санариптештирүү, мыйзам талаптарын аткаруу жагында демилгелерди көтөрүү, чет өлкө банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзүү, ошондой эле террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзам талаптарын аткарууну жакшыртуу маселелери талкуунун негизги темаларын түздү

Банктык тегерек стол маеги банктык секторунун катышуучуларына банк тутуму үчүн актуалдуу жана маанилүү маселелерди жигердүү талкуулоого шарт түзгөн аянтчалардын бири болуп саналат.  

 

 

 

 


Датасы: 25.04.2019
Туруктуу шилтеме

Нарын областында «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» аталышында тегерек стол маеги болуп өттү   

  

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында, 2019-жылдын 25-апрелинде Нарын шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү биргелешип уюштурган «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» деп аталган тегерек стол маеги болуп өттү.   

Аталган иш-чарага Улуттук банктын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Нарын шаарынын мэри, райондордун акимдери, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, коммерциялык банктардын, микрофинансылык уюмдардын жана жергиликтүү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү катышты.   

Бул иш-чара жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусунда финансы институттары менен бизнес-коомчулуктар ортосунда натыйжалуу иш алып баруу максатын көздөйт.   

Тегерек стол маегинин жүрүшүндө Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү калктын жана ишкерлердин сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусун камсыз кылуу жагында көрүлүп жаткан жалпы банк секторундагы чаралар жана иш-аракеттер тууралуу маалымат беришти. Ал эми финансы-банк чөйрөсүнүн өкүлдөрү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрүнө финансылык кызмат көрсөтүүлөр жана продукттар тууралуу маалыматтарды, кеп-кеңештерди берип, бардык кызыктырган суроолорго жооп беришти.   

Буга чейин ушул сыяктуу тегерек стол маектери өтүп жаткан жылдын апрель айы ичинде Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Талас областтарында болуп өткөн.  

 

 


Датасы: 25.04.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылган күнүнө карата 2019-жылдын 7-майында коллекциялык монеталарды сатуу аукционун өткөрөт.  

Аукционго жеке адамдар жана юридикалык жактар катыша алышат. Эсептешүүлөр нак жана нак эмес төлөмдөр аркылуу жүргүзүлөт. Аукционгө күрөөсүз катышуу мүмкүнчүлүгү каралган. 

Аукцион Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 196 дареги боюнча жайгашкан, Гапар Айтиев атындагы Кыргыз Улуттук көркөм сүрөт искусство музейинин имаратында саат 16.00 дө өткөрүлөт. 

Аукционго төмөнкү монеталар сатууга чыгарылат: 

 

Лот 

№ 

Лотту түзгөн монеталар  

Баштапкы  

баа 

(сом) 

Аукционго коюлуучу монеталардын саны (даана) 

««Манас» эпосуна 1000 жыл» алтын монетасы 

23 000 

«Ош 3000 жыл» алтын монетасы 

23 000 

««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монетасы 

5 000 

«Хан-Теңири» күмүш монетасы 

5 000 

«Аркар» күмүш монетасы 

5 000 

«Акмаңдай гүл» күмүш монетасы 

5 000 

«Улуттук валютага 10 жыл» күмүш монетасы 

5 000 

«Кыргыз мамлекетүүлүгүнүн негизделиши» күмүш монетасы 

5 000 

«Ташрабат» күмүш монетасы 

5 000 

10 

«Улуу Жеңишке 60 жыл» күмүш монетасы 

5 000 

11 

«Кызматташуунун Шанхай уюму» күмүш монетасы 

5 000 

12 

«Өзгөн архитектуралык комплекси» күмүш монетасы 

5 000 

13 

«Ысык-Көл» күмүш монетасы 

5 000 

14 

«Чыңгыз Айтматов» күмүш монетасы 

5 000 

15 

«Улуу Жеңишке 70 жыл» күмүш монетасы 

5 000 

16 

«Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» күмүш монетасы 

5 000 

17 

«Кыргыз мамлекетүүлүгүнүн негизделиши» жана  

««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

18 

«Аркар» жана «Улуу Жеңишке 60 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

19 

«Акмаңдай гүл» жана «Ысык-Көл» күмүш монеталары 

10 000 

20 

«Улуттук валютага 10 жыл» жана «Ташрабат» күмүш монеталары 

10 000 

21 

«Чыңгыз Айтматов» жана «Өзгөн архитектуралык комплекси» күмүш монеталары 

10 000 

22 

«Аркар» жана ««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

23 

«Улуу Жеңишке 70 жыл» жана «Ысык-Көл» күмүш монеталары 

10 000 

24 

«Кызматташуунун Шанхай уюму» жана «Ташрабат» күмүш монеталары 

10 000 

25 

«Улуттук валютага 10 жыл» жана ««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

26 

«Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» жана «Улуу Жеңишке 60 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

27 

«Хан-Теңири» жана «Өзгөн архитектуралык комплекси» күмүш монеталары 

10 000 

28 

«Акмаңдай гүл» жана ««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

Жалпысынан: 

236 000 

40 

 

Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефондор аркылуу кайрылсаңыздар болот: 66-92-19, 66-92-31 Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Кассалык операциялар бөлүмү.  

 


Датасы: 25.04.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Канако Секиненин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 25-апрелинде кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Червонова Кристина Владимировнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 25-апрелинде кабыл алды. 


Датасы: 24.04.2019
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын жыйынтыгы боюнча эл аралык аудитордук уюм тарабынан тастыкталган Улуттук банктын таза пайдасынын көлөмү 2,1 млрд сомду түзгөн. 

2019-жылдын 24-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын иш жыйынтыгы боюнча алынган 1,89 млрд сомду же пайданын 90 пайызын мамлекеттик бюджеттин кирешесине которду.  

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган негизги милдеттерин жана функцияларын аткарууда пайда табуу максатын көздөбөйт. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык, Улуттук банктын негизги максаты жана милдети болуп, баа туруктуулугун сактоого, макроэкономикалык туруктуулукка жетүүгө колдоо көрсөтүү, ошондой эле узак мөөнөттүү экономикалык өсүшкө өбөлгө түзүү үчүн Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системаларынын коопсуздугун жана ишенимдүү иштешин камсыз кылуу эсептелет. 

 

Маалымат үчүн: 

Мамлекеттик бюджетке колдоо көрсөтүү максатында, 2018-жылы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» мыйзам кабыл алынгандыгына байланыштуу бюджеттин кирешесине которула турган Улуттук банктын пайдасынын өлчөмү 70 пайыздан 90 пайызга жогорулатылган.  

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча Улуттук банк 2,3 млрд сом өлчөмүндө пайда таап, 2018-жылы мамлекеттик бюджеттин кирешесине 2,07 млрд сом (90 пайызын) которгон.  

Улуттук банк 2014-2018-жылдар аралыгындагы иш жыйынтыгы боюнча алынган пайданын эсебинен өлкөнүн мамлекеттик бюджетинин кирешесине 14,965 млрд сом которгон.  

 


Датасы: 24.04.2019
Туруктуу шилтеме

Ипотекалык баалуу кагаздар рыногунун өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 2019-П-12/20-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому кабыл алынган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайты: www.nbkr.kg дареги боюнча Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайты: www.nbkr.kg дареги боюнча Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган». 

 


Датасы: 23.04.2019
Туруктуу шилтеме

Бишкек шаарына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чакыруусу боюнча Катар мамлекетинин Борбордук банкынын жана Катар мамлекетинин коммерциялык банктардын өкүлдөрү келишти. Делегацияны ислам банктарын көзөмөлдөө департаментинин начальниги Салим Али Аль-Кувари жетектеди.  

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана Катар мамлекетинин Борбордук банкынын ортосунда ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүү максатында кызматташуу жана тажрыйба алмашуу, ошондой эле Кыргыз Республикасында ислам банкын түзүү маселелери талкууланды.  

 

 

 

 


Датасы: 22.04.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 22-апрелинде финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча www.finsabat.kg веб-сайтынын жаңы модернизацияланган версиясынын презентациясы болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги, Германия эл аралык кызматташуу (GIZ) коомунун, башка эл аралык жана коомдук уюмдардын, мамлекеттик органдардын, коммерциялык банктардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. 

Иш-чаранын катышуучуларынын назарына сайттын жаңыртылган дизайны, финансы кызматтарынан пайдалануучулар үчүн кредитти төлөө жөндөмдүүлүгүн аныктоо калькулятору, кредиттик жана депозиттик калькуляторлор, банктардын тарифтерин салыштыруу инструменти, финансылык билимди текшерүү үчүн тесттер сыяктуу кызыктуу инструменттер, ошондой эле финансылык сабаттуулук боюнча социалдык видеороликтер жана башка материалдар сунушталды. 

Презентация учурунда Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж. Джусупов, жаңыртылган www.finsabat.kg сайты калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча маалыматтык-аналитикалык интернет-ресурс болуп санала турганын белгилеп, өнөктөштөрдү сайтты тиешелүү маалыматтар менен толуктап турууга жигердүү катышууга чакырды.  

 

 

 

 


Датасы: 19.04.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк 2019-жылдын 17-27-апрель күндөрү Ислам өнүктүрүү банкынын колдоосу алдында Ислам финансылык институттары үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму (AAOIFI) менен биргеликте, CIPA AAOIFI программасынын алкагында, Шариат стандарттары, Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук багыттары боюнча кесиптик окуудан өтүүнү уюштурат. 

«Шариат стандарттары» багыты боюнча окутуу процессинин алкагында Шариат стандарттарына ылайык ислам каржылоосунун негиздери, соодага негизделген контракт (мурабаха, салам ж.б.), үлүшкө катышуу негизиндеги контракт (мушарака, мудараба), иджара контрагы, ислам баалуу кагаздары (сукук), камсыздандыруу (такафул) жана ислам банктарынын башка финансы кызмат көрсөтүүлөрү боюнча түшүнүк берилет. «Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук» багыты боюнча эсепке алуу, таануу, ислам финансылык контракттарын классификациялоо, AAOIFI жана ФОЭС боюнча эсепке алуунун айырмачылыктары жана башка маселелер каралат.  

Семинарга Улуттук банктын кызматкерлери, финансы-кредит уюмдарынын жана Кыргызстан Ислам университетинин өкүлдөрү катышып жатышат. 

Маалымат үчүн: Ислам финансылык институттары үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму (AAOIFI) бухгалтердик эсепке алуу, аудит, башкаруу, этика стандарттарын, ислам финансы мекемелери үчүн шариат стандарттарын белгилеген уюм.  

CIPA AAOIFI ислам каржылоосу тармагында сертификацияланган кесипкөй бухгалтер, AAOIFI тарабынан берилген эки сертификаттын бири. 

 

 


Датасы: 19.04.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 15-апрелинде «Росинбанк» ачык акционердик коомунун финансылык абалын чыңдоонун алкагында, аталган банкты 3 млрд сомго капиталдаштыруу чечимин кабыл алды. Капиталдаштыруу ишке ашырылгандан кийин Улуттук банктын «Росинбанк» ачык акционердик коомундагы үлүшү 95% чейинки көрсөткүчтү түзөт. 

Капиталдаштыруу «Росинбанк» ачык акционердик коомунун финансылык абалын калыбына келтирүү процессин аягына чыгарып, анын ишин инфраструктураны, байланыш жана турак жай курулуштарын кредиттөөгө багыттоого мүмкүндүк берет, бул калктын банк жана финансы кызматтарынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө алып келет. 1 млрд сомдон ашык каражат «Мамлекеттик ипотекалык компания» ААКтын ипотекалык продукттары сыяктуу шарттарда региондорго ипотекалык кредиттерди берүүгө багытталат.  

Улуттук банк акцияларга ээ болгон өз үлүшүн сатуу маселесин «Росинбанк» ачык акционердик коомунун менеджменти банк ишин пайда алып келүүчү иш менен камсыз кылгандан кийин караштырат. Азыркы учурда аталган банкты сатуунун ар кандай варианттары, анын ичинде эл аралык фондулук рыноктор аркылуу да ачык сатуу мүмкүнчүлүктөрү каралууда. 

 

Маалымат үчүн: 

«Росинбанк» ААК Кыргыз Республикасынын банк тутуму үчүн маанилүү көрсөткүчкө ээ болгондуктан, аталган банктын финансылык абалын чыңдоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп, алар банк секторунда системалуу тобокелдиктердин пайда болушун алдын алууга багытталган. «Росинбанк» ААКтын финансылык туруктуулугун камсыз кылуу үчүн банктын акционерлерине финансылык чыңдоо боюнча иштерди жүргүзүү талаптары коюлган, банктын активдери менен акцияларын күрөөгө коюу аркылуу анын ликвиддүүлүгүн колдоого кредиттер берилген.  

«Росинбанк» ААК акционерлери тарабынан банкты капиталдаштыруу боюнча милдеттенмелери аткарылбагандыгын, ошондой эле банк ликвиддүүлүктү колдоого берилген кредитти төлөө боюнча милдеттенмелерин аткарбагандыгын эске алуу менен Улуттук банк аталган коммерциялык банктын акцияларынын эсебинен өндүрүү жүргүзгөн, анын жыйынтыгында Улуттук банк 2018-жылдын 2-октябрында банктын уставдык капиталында 71,66% үлүшкө ээ болуу менен анын акционери болгон.  

Банктын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын курамы алмаштырылган. Банктын жаңы жетекчилиги тарабынан «Росинбанк» ААКтын учурдагы абалын чагылдыруу максатында кризиске каршы план, ошондой эле ликвиддүүлүк кризисинен чыгуу үчүн зарыл иш-чаралар иштелип чыгып бекитилген, алар финансылык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн банктагы жагдайды жөнгө салууга багытталган. 

«Росинбанк» ААКтын күндөлүк ликвиддүүлүгүн колдоо максатында, Улуттук банк 2018-жылы 716,6 млн сом жалпы суммасында банкты капиталдаштырган.  

Азыркы учурда «Росинбанк» ААК аманатчылар менен кредиторлор алдындагы өзүнүн милдеттенмелерин аткарып, эсептешүү-кассалык тейлөө, аманаттарды кабыл алуу, кредиттерди берүү, эмгек акы долбоорлорун тейлөө ж.б. ушул сыяктуу банк кызматтарын толук көрсөтүү менен штаттык режимде иштеп жатат. 

«Росинбанк» ачык акционердик коомунун акцияларынын алтынчы эмиссиясы аяктагандан кийин банктын уставдык капиталы 4,5 млрд сомду түзөт.  

 

 


Датасы: 19.04.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Исабеков Азим Бейшенбаевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 18-апрелинде кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мундузбаева Бакита Абдыкалыевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 18-апрелинде кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсы тарабынан Ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Эшенкулова Айжамал Акджолтоевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 18-апрелинде кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Башкы бухгалтердин орун басары кызмат ордуна сунушталган Юсупова Бурулсун Турарбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 18-апрелинде кабыл алды. 

 


Датасы: 19.04.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/-9-7-(НФКО) “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-4-(НПА) “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө” токтомунун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө ” токтомун (мындан ары - токтом) кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-январында күчүнө кирген, мамлекеттик алымдардын ченин белгилеген Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Аталган токтомго ылайык Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-4-(НПА) “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө” токтомунун күчүн жоготкон катары таанылды. 

Мындан тышкары Улуттук банктын айырым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилди, ага ылайык, лицензияларды жана/же уруксаттарды берүү, кайра тариздөө үчүн, лицензиянын жана/же уруксаттын дубликатын берүү үчүн, ошондой эле өз ара таануу тартибинде жана бир тараптуу тартипте, Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттин лицензиары тарабынан берилген лицензияны таануу жол-жобосу белгиленген. Ошентип, лицензия берүү үчүн жыйым же акы төлөнбөстөн, мамлекеттик алым алына баштайт, анын өлчөмү Кыргыз Республкасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 159 токтомунун негизинде бекитилген. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: “www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши жөнүндө мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору” бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: “www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу” бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 


Датасы: 18.04.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 10-декабрындагы «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» (Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө» мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине) мыйзамына ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги № 2019-П-12/19-1-(БС) токтому менен «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» («Убактылуу администрация жөнүндө» жана «Банктарды жоюу жөнүндө» жоболорго) долбоору бекитилген

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 17.04.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк уюлдук байланыш операторлору менен жолугушуу өткөрдү 

 

2019-жылдын 17-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов, Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгын жана Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча мамлекеттик программаны аткаруу боюнча иш-чаралардын алкагында, уюлдук байланыш операторлорунун жетекчилери менен жолугушту («MegaCom», «Beeline», «О!» соода маркалары). 

Жолугушуу учурунда төмөнкү маселелер талкууга алынды: 

- идентификацияланбаган капчыктар; 

- субагенттик тармакты өнүктүрүү

- абоненттердин өздүк эсептеринен акча каражаттарын кайтаруу боюнча агенттик схема; 

- төлөмдөрдүн кепилдигин камсыз кылуу (камсыздандыруу депозиттери). 

Жолугушуунун жыйынтыгында бардык маселелерди Улуттук банк түзгөн жумушчу топтун алкагында иштеп чыгуу зарыл деген тыянакка келишкен. 

 

Маалымат үчүн: 

«Balance», «MegaPay» жана «O!Деньги» электрондук капчыктарынын жалпы саны: 

- 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 136 315 капчык;  

- 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча 513 754 капчык. 

 


Датасы: 17.04.2019
Туруктуу шилтеме

Талас областында «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» аталышында тегерек стол маеги болуп өттү  

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында, 2019-жылдын 17-апрелинде Талас шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү биргелешип уюштурган «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» деп аталган тегерек стол маеги болуп өттү.  

Аталган иш-чарага Улуттук банктын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Талас шаарынын мэри, райондордун акимдери, Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү, «Гарантиялык фонд» ААКтын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, коммерциялык банктардын, микрофинансылык уюмдардын жана жергиликтүү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү катышты.  

Бул иш-чара жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусунда финансы институттары менен бизнес-коомчулуктар ортосунда натыйжалуу иш алып баруу максатын көздөйт.  

Тегерек стол маегинин жүрүшүндө Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү калктын жана ишкерлердин сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусун камсыз кылуу жагында көрүлүп жаткан жалпы банк секторундагы чаралар жана иш-аракеттер тууралуу маалымат беришти. Ал эми финансы-банк чөйрөсүнүн өкүлдөрү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрүнө финансылык кызмат көрсөтүүлөр жана продукттар тууралуу маалыматтарды, кеп-кеңештерди, ошондой эле бардык кызыктырган суроолорго жоопторду беришти.  

Буга чейин ушул сыяктуу тегерек стол маектери өтүп жаткан жылдын апрель айынын башында Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарында болуп өткөн, ал эми Нарын жана Ысык-Көл областтарында апрель айынын акырында уюштуруу пландаштырылууда. 

 


Датасы: 16.04.2019
Туруктуу шилтеме

«Кыргызстандагы акча жумалыгы» алкагында  

сынактардын жеңүүчүлөрүнө белек тапшыруу салтанаты 

 

2019-жылдын 16-апрелинде Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында жайгашкан Жаштар борборунда «Кыргызстандагы акча жумалыгы» (Global Money Week) алкагында өткөрүлгөн балдардын тарткан сүрөттөрү, жазган ой толгоолору жана колго жасалган буюмдары боюнча сынактардын жеңүүчүлөрүнө белек тапшыруу салтанаты болуп өттү

Иш-чарада сынактардын уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышты, ошондой эле сынакка катышкан өспүрүмдөр менен жаштар өздөрү болушту.  

Иш-чараны ачып жатып, Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Алмаз Сыдыков, жаштар менен жаш өспүрүмдөрдүн финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуунун маанилүүлүгүн жана «жаштардын финансы жаатында алган билими, түшүнүгү канчалык жогору болсо, алар өздөрүнүн жеке турмушуна эле эмес, жалпы өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө да өздөрүнүн салымын кошот деген тилек, ишеним бар» деп баса белгиледи. 

Сынактар 2019-жылдын 1-мартынан 14-апрелине чейин өткөрүлдү. Сынак комиссияларынын кароосуна жаш таланттардын 1 000ден ашуун эмгектери келип түшкөн. Сынактын жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөргө Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин баалуу белектери тапшырылды. 

 


Датасы: 15.04.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы Т. Абдыгулов ЕККУ академиясынын 

студенттери үчүн лекция окуду 

 

2019-жылдын 13-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т. Абдыгулов ЕККУ академиясынын студенттери үчүн "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдөө функциялары" темасы боюнча лекция окуду. 

Лекция учурунда Т. Абдыгулов Улуттук банктын түптөлүү тарыхы, банк секторунун өнүгүшү, көзөмөлдөө жана жөнгө салуу функциялары жөнүндө, ошондой эле банк тутумундагы, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдөгү Улуттук банктын аткарган ролу тууралуу айтып берди. Лекцияны аяктап жатып, Т. Абдыгулов аудитория тарабынан берилген суроолорго жооп берди. 

 

 

 


Датасы: 15.04.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган  

ишембилик жөнүндө маалымат 

 

Кыргыз Республикасынын шаарларынын жана калктуу конуштарынын социалдык инфраструктурасын, санитардык абалын жакшыртуу, аймактарын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-мартынын № 37-р буйругу менен 2019-жылдын 1-мартынан 31-майына чейин республиканын шаарларынын жана калктуу конуштарынын аймактарын көрктөндүрүү, санитардык тазалоо жана жашылдандыруу боюнча үч айлык жарыяланды. 

Улуттук банк тарабынан 13-апрелде Бишкек шаарынын аймактарынын санитардык абалын жакшыртуу, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү боюнча бир катар иш-чаралар өткөрүлдү

Ишембиликти өткөзүү үчүн атайын аймакты бөлүп берүү боюнча Улуттук банктын кайрылуусуна Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан Муромский жана Айни көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан жашыл аянтча Улуттук банкка бекитилип берилди. Ишембиликте бул аймак таштандылардан арытылды жана анын ирригациялык системасы тазаланды. 

Бекитилген аймактан тышкары, Улуттук банктын бардык имараттарынын тегерегиндеги аймактар да тазаланды. 

Бишкек шаарын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү максатында Улуттук банктын Үмөталиев көчөсүндө жайгашкан имаратынын маңдайына 7 даана кызыл жалбырактуу клен көчөттөрү отургузулду, жана ошондой эле Дайыр Асанов атындагы Жеңиш сейил багындагы Улуттук банктын аллеясына 13 даана туя көчөттөрү отургузулду.  

 

 

 


Датасы: 15.04.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Сулайманова Айсулуу Кубанычбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 11-апрелинде кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банк» ЖАКсы тарабынан Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шерматов Шиддат Жамалбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 11-апрелинде кабыл алды.  

 


Датасы: 12.04.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» долбоорду (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана алмашуу бюролорунун ишин жөнгө салуучу Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» токтомуна ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Аталган долбоор менен төмөнкүлөр кайра каралган: 

- негизги түшүнүктөр жана терминдер кайра каралган; 

- жооптуу кызматкердин милдеттери жана функциялары жаңыдан каралган жана ички контролдоо программаларына карата талаптар белгиленген; 

- кардарды талаптагыдай текшерүүдө тобокелдикке багытталган ыкманы колдонуу боюнча талаптар белгиленген; 

- контролдоого жана маалымдоого тийиш болгон билдирүүлөрдү түзүү жана жөнөтүү боюнча талаптар жаңыланган; 

- коомдук кызмат адамдарын, жогорку тобокелдикке ээ өлкөлөрдүн адамдарын жана башка адамдарды тейлөө боюнча талаптар белгиленген; 

- кардарды идентификациялоо зарылдыгы үчүн операциялардын (бүтүмдүн) суммалары мыйзамдарга ылайык аныкталган; 

- террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык башка талаптар каралган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2019-жылдын 13-майынан кечиктирбестен abeishebaev@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 

 


Датасы: 12.04.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк террористтик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселеси боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорду коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор, тиешелүү ченемдик укуктук актыларды террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына, атап айтканда төмөндө келтирилген документтерге ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан: 

- “Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамга; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 “Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу” токтомуна. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-июлундагы № 357 токтому менен кабыл алынган Салык органдарында патентти кагаз жүзүндө же электрондук форматта берүүнүн тартибин бекитүүгө байланыштуу долбоордо жеке ишкерлердин банк эсебин ачуусу үчүн электрондук патентти колдонуу мүмкүнчүлүгү каралган. 

Ушундан улам, долбоордо Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы № 96/2 токтому менен бекитилгенКылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоого;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы № 37/2 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан банктык жеке сейфтердин кардарларга баалуулуктарды сактоосу үчүн берилиши жөнүндө” нускоого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги № 13/2 “Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу” токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы № 42/1 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө” жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2(НПА) токтому менен бекитилген “Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө” нускоого;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4(НПА) токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алган банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө” жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 токтому менен бекитилген “Тике банктык көзөмөл жөнүндө” жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 токтому менен бекитилген “Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө” жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө” жобого;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА) токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-3-(НПА) токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда, банк эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерине;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2(НПА) токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка банк эмес финансы-кредиттик уюмдардын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы № 22/9 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтер тизмесине; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы № 32/2 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү” жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы № 38/8 токтому менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө” жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы № 67/9 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө” жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 18-июлундагы № 2018-П-12/30-3-(БС) токтому менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктарда тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобого. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында “Улуттук банктын ченемдик актылары”/ “Талкууга сунушталган долбоорлор” бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 13-майынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук почта дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 12.04.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ислам каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын башка менчигине тиешелүү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор ислам каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын башка кыймылсыз мүлк менен иш өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу иштелип чыккан жана банктык кызмат көрсөтүүлөрүн керектөөчүлөрдүн укугун коргоого багытталган.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын  

2019-жылдын 13-майынан кечиктирбестен smaitashova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 10.04.2019
Туруктуу шилтеме

Банк тутумунун финансылык туруктуулугун колдоо, ошондой эле коммерциялык банктардын ишине тобокелдикке багытталган көзөмөлдү жүргүзүү боюнча инструменттерди өркүндөтүү жана ликвиддүүлүк тобокелдигин талаптагыдай тескөө максатында, Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 29-мартындагы № 2019-П-12/17-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» токтому кабыл алынган.  

Сунушталган укуктук ченемдик акт Базел III негизги талаптарын «Ликвиддүүлүк тобокелдигинин деңгээлин өлчөө, мониторинг жүргүзүү, стандарттарын жөнгө салуу боюнча эл аралык системаны» чагылдырат, ал коммерциялык банктардын ишине тобокелдикке багытталган көзөмөлдү жүргүзүүгө өтүүнү эске алуу менен ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө жагында эл аралык эрежелерди камтыйт.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайты: www.nbkr.kg дареги боюнча Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук акт Улуттук банктын расмий интернет-сайты: www.nbkr.kg дареги боюнча Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 10.04.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 5-апрелинде Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (мындан ары ITFC) менен Кыргыз Республикасынын ортосунда 150 млн. АКШ доллары суммасына Марокко Королдугу, Марракеш шаарында кол коюлган Алкактык макулдашуунун алкагында, Улуттук банктын колдоосу менен өлкөнүн коммерциялык банктары жана микрофинансылык уюмдары көрсөтүлгөн сумманы өздөштүрүү иш-чараларын жүргүзө баштады. ITFC жалпы суммасы 4 млн. АКШ долларына Кыргыз Республикасынын эки финансы-кредит уюмун каржылоону жактырган. Алдыда Кыргыз Республикасынын финансы-кредит уюмдарынын сунушталып жаткан сумманын аталган макулдашуунун шарттарына ылайык өздөштүрүүсү, ITFC менен өз ара өнөктөш мамиледе иш алып баруусу пландаштырылууда.  

Аталган макулдашуу боюнча иш-чаралар 2018-жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасына ITFC миссиясынын биринчи расмий келиши менен башталган. Миссиянын өкүлдөрү Улутттук банктын төрагасы Т.С.Абдыгулов (Кыргыз Республикасындагы Ислам өнүктүрүү банкынын башкаруучусунун альтернаты) менен жолугушту. Жолугушууда ITFC менен Кыргыз Республикасынын ортосунда алкактык макулдашууга кол коюу, ошондой эле кызматташуу маселелери талкууланды. Аталган миссия Улуттук банктын өкүлдөрү менен биргеликте, ITFC тарабынан сунушталып жаткан каржылоо маселелерин талкулоо үчүн Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жана микрофинансылык уюмдары менен жолугушууларды өткөрдү

ITFC делегациясынын экинчи визити 2019-жылдын 28-январынан баштап 1-февралына чейин Бишкек шаарында болуп өткөн. Анын алкагында Улуттук банктын, Кыргыз Республикасынын айрым мамлекеттик мекемелеринин, коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык уюмдарынын катышуусунда ITFC тарабынан сунушталып жаткан каржылоо маселелери талкууланган.  

 

Маалымат үчүн: Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC) Ислам өнүктүрүү банкы тобунун курамына кирген уюм. Анын негизги милдети - Ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр ортосунда соода мамилелерин өнүктүрүүгө түрткү берүү. Корпорация сооданы каржылоо жагында мүмкүнчүлүктөргө ээ болууга компанияларга көмөк көрсөтүп, дүйнөлүк рынокто ийгиликтүү атаандашуу үчүн алардын соода жүргүзүү потенциалын арттырууга зарыл инструменттерди тартуулайт. 

 


Датасы: 08.04.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргызстанда «Дүйнөлүк акча жумалыгы» старт алды (Global Money Week) 

 

Өлкөдө 2019-жылдын 8-апрелинен тартып салтка айланган жана негизги көздөгөн максаты мектеп окуучуларынын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган «Үйрөн. Топто. Иштеп  тап» чакырыгы алдында Дүйнөлүк акча жумалыгы старт алат жана ал өлкөнүн бардык аймагында 14-апрелге чейин улантылат. Акча жумалыгы бул, ар кандай интерактивдик иш-чаралар аркылуу балдарды жана жаштарды акча каражатын туура пайдаланууга, үнөмдөөгө үйрөтүүгө, алардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган таасирдүү кампания. 

Мамлекеттик мааниге ээ бул иш-чарага арналган пресс-конференцияда Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Алмаз Сыдыков ал тууралуу жарыялап, келечек ээлеринин финансылык сабаттуулугу жогору болууга тийиш экендигин жана мына ушундай иш-чаралар жаштарды акчага сарамжал мамиле жасап, үнөмдөөгө үйрөнүүсүнө, жыйым топтоо канчалык маанилүү экендигин тереңден түшүнүүсүнө өбөлгө түзө тургандыгын баса белгиледи.  

Бир жума ичинде Улуттук банк, коомдук жана эл аралык уюмдарды, коммерциялык банктарды кошо алганда, мамлекеттик органдар жана башка уюмдар мектептерде ачык сабактарды өткөрүү, жогорку окуу жайларында лекцияларды, Улуттук банктын нумизматикалык музейине экскурсияларды, коммерциялык банктарда жана мамлекеттик органдарда ачык эшик күндөрүн уюштуруу сыяктуу бир катар кызыктуу иш-чараларды өткөрүүнү пландаштырууда. Мындан тышкары буга чейин эле мектеп окуучулары жана жаштар арасында жарыяланган улуттук сынактардын ( сүрөт тартуу, эссе жазуу жана акча топтоо) жыйынтыгы чыгарылат. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар 2019-жылдын 16-апрелинде Жаштар борборунда салтанаттуу түрдө тапшырылат.  

Иш-чаралар боюнча маалыматтарды  Дүйнөлүк акча жумалыгы күндөлүгүнө алууга болот.  

 


Датасы: 08.04.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы Ислам Өнүктүрүү банкынын башкаруучуларынын жылдык жыйынына катышты 

 

2019-жылдын 4-6-апрель күндөрү Кыргыз Республикасынан Ислам Өнүктүрүү банкында башкаруучунун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов жетектеп барган Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы Марокко Королдугу, Марракеш шаарында өткөрүлгөн Ислам Өнүктүрүү банкынын башкаруучуларынын 44-жылдык жыйынына катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. 

Жылдык жыйындын алкагында маанилүү бир катар жолугушуулар болуп өттү

Ислам Өнүктүрүү банкынын өлкөлөр программалары боюнча вице-президенти, доктор Мансур Мухтар менен жолугушуунун жүрүшүндө Т.С.Абдыгулов Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнө көрсөтүлүп жаткан колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, учурда орун алып жаткан жагдайларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын узак мөөнөткө каралган стратегиялык өнүгүү багыттары аныкталган 2018-2040-жылдары өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы боюнча кыскача маалымат берди. Тараптар Ислам Өнүктүрүү банкынын Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоо, ирригация системасы, транспорт чөйрөсү, ислам банкинги жагындагы инфраструктуралык долбоолорунун статусу жана аларды ишке ашыруу маселелерин ырааттуу талкууга алышты. 

Араб экономикалык өнүктүрүү Кувейт фондусунун операциялар боюнча башкармалыгынын директору Валид Аль-Бахром мырза менен жолугушуунун жүрүшүндө делегация Араб координациялык тобунун алкагында Кыргыз Республикасында өздөштүрүлүүчү стратегиялык инфраструктуралык долбоорлордун жактырышына колдоо көрсөтүлгөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирип, "Балыкчы-Каракол-Балыкчы" жолун реконструкциялоо долбооруна тиешелүү маселелерди талкуулашты. Жолугушуулар жыйынтыгы боюнча тараптар аталган долбоорлор боюнча иш багытын улантуу жана Араб экономикалык өнүктүрүү Кувейт фондусу менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы мындан аркы кызматташтыкты чыңдоо ниетин билдиришти.  

Кыргыз делегациясынын башчысы ОПЕК Эл аралык өнүктүрүү фондусунун башкы директору, доктор Абдульхамид Аль-Халиф менен жолугушуп, аны башкы директор кызматына дайындалышы менен куттуктап, жаңы иш багытында ийгиликтерге жетишүүсүнө тилектештигин билдирди. Жолугушууда тараптар транспорт чөйрөсүнө тиешелүү айрым долбоорлорду талкуулап, ОПЕК Эл аралык өнүктүрүү фондусу менен Кыргыз Республикасы ортосунда кызматташтыкты улантууну чечишти. 

Азия инфраструктуралык инвестициялар банкынын улук кеңешчиси, доктор Дже-Хун Юн менен жолугушууда Кыргыз Республикасы менен аталган банктын ортосунда кызматташуу мүмкүнчүлүгү жана анын келечегине тиешелүү маселелер талкууланды. 

 

Маалымат үчүн:  

Азия инфраструктуралык инвестициялар банкы Азия-Тынч океан регионунда финансылык кызматташууга өбөлгө түзүү, Азияда инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо максатында түзүлгөн эл аралык финансылык уюм. Кыргыз Республикасы 2015-жылдан бери бул уюмдун мүчөсү болуп саналат.  

Ислам эл аралык соода-финансылык корпорациясынын башкы аткаруучу директору Хани Салем Сонбол менен жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен бул корпорация ортосунда тыгыз кызматташтыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө максатында алкактык келишимге кол коюлган. Келишимдин чегинде корпорация тарабынан соода операцияларын каржылоо үчүн 150 млн АКШ доллары бөлүнөт. Бул каражат жеке сектор тарабынан да өздөштүрүлүшү мүмкүн. 

Мындан тышкары жолугушуу учурунда тараптар Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин андан ары жайылтуу жагында кызматташуу багыттарын талкуулап, кыргыз делегациясы өлкөнүн Улуттук банкынын, коммерциялык банктардын жана бизнес-ассоциациялардын өкүлдөрү үчүн өткөрүлгөн окуу семинарлары үчүн ыраазычылыгын билдирди.  

Ислам Өнүктүрүү банкынын президенти, доктор Бандар Хаджар менен жолугушуунун алкагында: 

1. Кыргыз Республикасы, Ислам Өнүктүрүү банкы, Жеке секторду өнүктүрүү боюнча ислам корпорациясы ортосунда Кыргыз Республикасында халал эт өндүрүүнү көздөгөн долбоордун техникалык-экономикалык негиздемелерин даярдоо үчүн техникалык жардам алууга грант сунуштоо боюнча үч тараптуу келишимге кол коюлган. Келишим долбоору эт өндүрүү-сатып өткөрүү процессинин бардык компоненттерин чогуу жөнгө салууну карайт. Донорлор бул үчүн республикага 380 миң АКШ доллары суммасында техникалык грантты сунуштайт, анын ичинен 

- 280 миң АКШ доллары Ислам Өнүктүрүү банкы; 

- 100 миң АКШ доллары Жеке секторду өнүктүрүү боюнча ислам корпорациясы тарабынан бөлүнөт. 

Бул долбоорду иштеп чыгууга кыргыз тарап 50,0 миң АКШ долларын жумшай тургандыгын да белгилеп кетүү зарыл.  

2. Республиканын Баткен жана Талас областтарынын айыл калкын таза суу менен камсыздоо жана санитардык абалды жакшыртуу долбоору боюнча келишимге да кол коюлган. Аталган областтардын долбоорду өздөштүрүү үчүн тандалып алынган айыл жамааттарын сапаттуу таза суу менен камсыздоо, санитардык кызматтардын ишин жакшыртуу, бул багытта иш алып барган институттардын потенциалын чыңдоо долбоордун негизги максатынан болуп саналат. Долбоордун жалпы бюджети 60,0 млн АКШ долларына бааланууда, ал эми мунун 20,0 млн АКШ доллары Ислам Өнүктүрүү банкы, 30,0 млн АКШ доллары Сауд өнүктүрүү фондусу, 10,0 млн АКШ доллары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан берилет. Долбоор эки региондун 146 миңге жакын адамды тейлөөгө алган суу менен камсыздоо жана санитардык абалды жакшыртуу системаларын өнүктүрүүгө багытталат.  

 

 

 

 


Датасы: 04.04.2019
Туруктуу шилтеме

Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарында «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» деп аталган тегерек стол болуп өттү 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында, 2019-жылдын 14-апрель күндөрү Кара-Суу, Кызыл-Кыя, Жалал-Абад шаарларында жана Ош областынын Алай районуна караштуу Гүлчө айылында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлдөрү биргелешип уюштурган «Финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү» деп аталган тегерек стол өткөрүлдү.  

Аталган иш-чарага Улуттук банктын жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Ош, Жалал-Абад Баткен жана Кызыл - Кыя шаарларынын мэрлери, райондордун акимдери, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү, “Гарантиялык фонд” ААКтын, “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАКтын, өлкөнүн коммерциялык банктарынын, микрофинансылык уюмдардын жана 400 жакын жергиликтүү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү катышты.  

Бул иш-чара финансы институттары менен үч областтын бизнес-коомчулуктарынын ортосунда натыйжалуу карым-катышты түзүү максатында жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусу менен уюштурулган. Тегерек столдун жүрүшүндө калкты жана ишкер субъектилерди сапаттуу, жеткиликтүү банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу жагында көрүлүп жаткан жалпы банк секторундагы чаралар жана иш-аракеттер тууралуу Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү маалымат беришти. 

Финансы-банк чөйрөсүнүн өкүлдөрү бизнес-коомчулуктун өкүлдөрүн финансылык кызмат көрсөтүүлөр жана продукттар тууралуу маалымат менен тааныштырып, кеп-кеңештерин айтып, аларды кызыктырган суроолорго жооп беришти.  

Иш-чараны жыйынтыктап жатып, Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Тимур Джусупов, аймактарда өткөрүлгөн тегерек стол маеги актуалдуу маселелерди талкуулоого, банк сектору менен бизнес-коомчулук үчүн узак мөөнөттүү кызматташтыкты камсыз кылууга жана жаңы байланыштарды түзүүгө ыңгайлуу аянтча болуп калгандыгын белгилеп, жолугушууга келген тараптардын мындан ары да жемиштүү кызматташуусуна ишене тургандыгын билдирди. 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.04.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк электрондук кол тамганы колдонуу боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорду (мындан ары - долбоор) коомдук талкууга чыгарат. 

Калкты аралыктан тейлөөнү жана финансы кызматтарынан пайдаланууну жогорулатуу жагында финансы мекемелеринин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында, долбоор менен аралыктан тейлөөдө тобокелдиктерди азайтуу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында талаптарды белгилөө менен айрым банк операциялары боюнча электрондук кол тамганы колдонууну жөнгө салуу сунушталат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар жана төлөм системаларынын операторлору долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 1-майынан кечиктирбестен ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 29.03.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк   Кыргыз Республикасынын калкынын 

финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча  2016-2020-жылдарга каралган  программанын алкагында тренингдерди  өткөрдү 

 

Улуттук Банк Германиянын  эл аралык кызматташуу боюнча сактык кассалар фонду менен биргеликте  2019-жылдын 25-мартынан 29-мартына чейинки мезгил аралыгында орто мектептердин мугалимдерин  финансылык сабаттуулуктун негиздерине окутуу боюнча   тренингдердин алтынчы баскычын уюштурду.   Тренингдер Чолпон-Ата шаарындагы А.Осмонов атындагы жана Ысык-Көл областынын Бөкөнбаев айылындагы Ж. Бөкөнбаев атындагы мектептердин базасында өткөрүлүп, аларга профилдик предметтер боюнча 48 мугалим катышкан.  

Мугалимдерди жогоруда аталган Фонд тарабынан уюштурулган, финансылык сабаттуулук боюнча тренингдерден буга чейин өтұшкөн мугалимдер-мультипликаторлор окутушат. Учурда Бишкек, Ош, Кара-Балта, Токмок шаарларында, ошондой эле    Чүй, Ош  жана Ысык-Көл областтарында 6   тренинг  өткөрүлүп, ага 519 мугалим катышты.   

 

 

 

 


Датасы: 26.03.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн  

4,50 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 25-мартында эсептик чен өлчөмүн (негизги ченди) 4,50 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2019-жылдын 26мартынан тартып күчүнө кирет

Кыргыз Республикасында баа динамикасы төмөн деңгээлде сакталып турууда. Март айында (15не карата) баанын жалпы деңгээли жылдык мааниде алганда 0,4 пайызга төмөндөгөн. Азык-түлүккө баа төмөндөгөн. Кызмат көрсөтүүлөргө жана азык-түлүктөн башка товарларга баанын өсүшү басаңдоодо. Ал эми алкоголь ичимдиктерине жана тамеки заттарына баанын өсүшү орточо арымда жүрүүдө. Улуттук банк 2019-жылдын акырына карата инфляциянын 5,пайыз чегинде (2019-жылдын декабры/2018-жылдын декабрына карата), ал эми анын жылдык орточо мааниси 3,0 пайыздан жогору болбогон чекте болоорун болжолдоодо. 

Экономикада өсүш тенденциясы сакталууда, айрыкча ал кайра иштетүү өндүрүшүндө байкалууда. 2019-жылдын январь-февраль айларында айкын ички дүң өнүм 4,9 пайызга, ал эми «Кумтөр» боюнча маалыматтарды эске албаганда 1,пайызга өскөн. Ичтен суроо-талап өлкөгө акча каражаттарын которуулар жана реалдуу эмгек акынын өсүшү менен коштолууда (2019-жылдын январь айында акча которуулдардын таза агымы 11,2 пайызга көбөйгөн болсо, айкын эмгек акы 4,4 пайызга жогорулаган)

Акча-кредит саясатынын экономиканын реалдуу секторуна өбөлгө түзүүчү чараларын колдоого алуу максатын көздөгөн багыттары экономиканы кредиттөөнү андан ары кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери Улуттук банк белгиленген пайыздык чен чегинде туруу менен негизги ченге жакын белгиленүүдө. Банктар аралык кредит рыногунда активдүүлүктүн артышы байкалууда. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк орун алып, ал Улуттук банк тарабынан арылтуу операцияларынын жүргүзүлүшүн шарттоодо. Ички валюта рыногунда абал туруктуу сакталууда.  

Жыл акырына чейин соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасында туруктуу өсүш жагдайы, ошондой эле дүйнөлүк товардык чийки зат рынокторунда салыштырмалуу баа туруктуулугу сакталып, сырттан жана ичтен кандайдыр бир таасирлер келип чыкпаган шартта, өлкөдө экономикалык жигердүүлүктүн бара-бара күч алышы инфляциянын орто мөөнөттүк мезгил ичинде акча-кредит саясатынын 5-7 пайыз чегинде белгиленген максаттуу көрсөткүчү чегинде калыптанышына өбөлгө түзөт. Эсептик ченди мурдагы деңгээлде сактоо чечими да жогоруда белгиленген шарттарды эске алуу менен кабыл алынган. Тышкы жана ички чөйрөдө кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан шартта Улуттук банк акча-кредит саясатынын учурда жөнгө салынган багытына түзөтүүлөрдү киргизиши мүмкү