Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 19.03.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргызстанга Эл аралык валюта фондусунун  

аткаруучу директору Пол Индербинен мырза иш сапары менен келди 

 

2019-жылдын 17-мартында Кыргыз Республикасына Эл аралык валюта фондусунун (ЭВФ) аткаруучу директору Пол Индербинен мырза иш сапары менен келди.  

2018-жылдын ноябрь айынан тартып Индербинен мырза «швейцария тобун» жетектеп келет, бул топко Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Польша, Сербия, Швейцария, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кирет. 

ЭВФтин аткаруучу директорунун иш сапарынын негизги максаты болуп, Кыргыз Республикасы менен Эл аралык валюта фондусунун ортосундагы мындан аркы кызматташуунун келечегин талкуулоо эсептелет. Бул иштин алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Улуттук банктын өкүлдөрү менен жолугушуулар өтөт.  

ЭВФ өкүлдөрүнүн иш сапары 2019-жылдын 20-мартына чейин созулат. 

 

 

 


Датасы: 15.03.2019
Туруктуу шилтеме

Банк тутумунун коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле, орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди жабуу үчүн зарыл болгон банк тутумунун капиталдык базасын колдоо максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 14-мартында № 2019-П-12\11-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча нускоо; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-августундагы №18/1 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө” жобо.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 14.03.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 13-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Нурбек Жениш менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү ортосунда жолугушуу болуп өттү. Делегацияны стратегия жана саясатты координациялоо боюнча улук кеңешчи, директор Стефен Островский жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын финансы жана банк системаларына тиешелүү маселелер, ошондой эле банктардын ортосундагы кызматташуу мамилелери талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 13.03.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргызстанда Эл аралык валюта фонду өз ишин баштады 

 

2019-жылдын 6-мартында Кыргыз Республикасына Кристиан Жос мырза жетектеген Эл аралык валюта фондусунун миссиясы иш сапары менен келген. Миссия 2019-жылдын 19-мартына чейин созулат. 

Аталган миссиянын максаты Эл аралык валюта фондусунун Макулдашуусунун  

4-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасы үчүн консультацияларды өткөрүү. Бул иш сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлөт.  

2019-жылдын 11 жана 12-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С.Абдыгулов менен Эл аралык валюта фондусунун командасынын ортосунда жолугушуу болуп өттү. Жолугушуунун алкагында тараптар келечектеги кызматташуу маселелерин талкуулашты.  

 

 


Датасы: 12.03.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12 жана13-мартында Улуттук банк Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы (ITFC - Ислам өнүктүрүү банкы тобунун курамындагы уюм) менен бирге «Кыргыз Республикасынын финансы мекемелери үчүн сооданы каржылоо» темасында семинар өткөрүп жатат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы өзүнүн сөзүндө семинарды өткөрүү демилгеси үчүн Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясына ыраазычылык билдирип, өтүп жаткан мындай иш-чара семинардын катышуучуларына ислам финансылары тууралуу маалымат берүү менен ислам каржылоо принциптеринин инструменттери аркылуу каржылоо мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнүүгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Улуттук банк жөнгө салуучу катары ислам банкинги секторунун андан ары өнүгүүсү жана коопсуз иш алып баруусу үчүн тиешелүү саясатты улантуу, анын ичинде ченемдик укуктук базаны жакшыртуу, ошондой эле IFSB жана AAOIFI сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташуу жагында иштерди уланта тургандыгын Улуттук банктын төрагасы белгилеп өттү.  

Семинардын алкагында ислам каржылоонун негизги принциптери, ислам жана кадимки банктардын ортосундагы айырмачылыктар, ислам финансы жана инвестициялык продукттар, сооданы каржылоонун ислам модели, сооданы каржылоо боюнча ITFC операциялары боюнча маселелерди талкуулоо пландаштырылган. 

Семинарга коммерциялык банктардын, финансы институттарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү катышат. 

Маалымат үчүн: Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясы Ислам өнүктүрүү банкынын тобунун курамына кирген уюм. Анын негизги милдети - Ислам кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр ортосунда соода мамилелерин өнүктүрүүгө түрткү берүү болуп саналат. Корпорация сооданы каржылоо жагында мүмкүнчүлүктөргө ээ болууга компанияларга көмөк көрсөтүп, дүйнөлүк рынокто ийгиликтүү атаандаштыкка ээ болуу үчүн компаниялардын соода жүргүзүү потенциалын арттыруу боюнча аларга зарыл инструменттерди тартуулайт. 

Ислам финансы кызматтар кеңеши (IFSB) ислам финансы кызмат көрсөтүү индустриясынын туруктуу жана бекем болушун камсыз кылган эл аралык стандарттарды белгилеген уюм болуп саналат. Ислам финансы кызматтар кеңешинин мүчөлөрү болуп, көзөмөлдөө агенттиктери/органдар, эл аралык, өкмөттөр аралык уюмдар жана ислам финансы кызматтарын көрсөткөн уюмдар эсептелет. 

Ислам финансы институттары үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму (AAOIFI) бухгалтердик эсепке алуу, аудит, этика жана ислам финансы мекемелери үчүн шариат стандарттарын белгилеген уюм. 

 

 

 


Датасы: 12.03.2019
Туруктуу шилтеме

 

 

Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык параметрлерине коомчулук тарабынан кызыкчылык артуу жогорулаганын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жыл жыйынтыгы боюнча кыскача макроэкономикалык маалыматты сунуштайт. 

 

 

2018-жылды Кыргыз Республикасынын экономикасынын негизги өнүгүү көрсөткүчтөрүн алгылыктуу жыйынтыкка ээ болгон катары мүнөздөөгө болот. Өлкөнүн ички дүң өнүмү 3,5 пайызга өсүп, номиналдык мааниде 557,1 млрд. сомду түзгөн. 2017-жылы өсүш 4,7 пайыз чегинде катталган. “Кумтөрдү” эске албаганда, ички дүң өнүмдүн өсүшү 3,5 пайыз деңгээлинде калыптанган, ал эми 2017-жылы өсүш 5,1 пайызды түзгөн. Кароого алынган жыл ичинде өсүшкө экономиканын бардык негизги секторлорунда өндүрүштүн жогорулоосу оң таасирин тийгизген, айрыкча жылдын акырында “Кумтөр” жана курулуш сектору олуттуу салым кошкон. Ошондой эле ички рынокто суроо-талапка түрткү берген акча которуулардын агылып кириши да кыйла салым кошкон. 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча которуу системалары аркылуу жеке адамдардын акча которууларынын таза агымы өткөн жылга салыштырмалуу 5,5 пайызга жогорулап, 2 143,0 млн. АКШ долларын түзгөн.  

Өлкө ичинде сыяктуу эле, өлкө чегинен тышкаркы да алгылыктуу орточо инфляциялык жагдай жылдык төмөн инфляцияны шарттаган, ал Улуттук банктын максаттуу көрсөткүчүнөн ашкан эмес. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2018-жылы инфляция жылдык мааниде 0,5 пайызды (2018-жылдын декабрь айы/2017-жылдын декабрь айы), ал эми орточо жылдык инфляция 1,5 пайызды түзгөн. 2018-жылы катталган төмөн инфляция, негизинен, азык-түлүк товарларына төмөн баа менен шартталган. Мында, кароого алынган жыл ичинде тамекиге жана күйүүчү-майлоочу материалдарга баалар орточо арымда өскөн.  

Бюджет-салык секторунда да жагдай жакшыргандыгы белгиленген. Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы 6,4 млрд. сом же ИДӨгө карата 1,1 пайыз чегинде катталып, 2017-жылдагы ИДӨгө карата 3,1 пайызга төмөндөгөн. Операциялык ишкердиктен мамлекеттик бюджеттин кирешелери 2017-жылдагы көрсөткүчкө салыштырганда 1,3 пайызга жогорулап, 151,5 млрд. сомду же ИДӨгө карата 27,2 пайызды түзгөн. Ал эми мамлекеттик бюджеттин операциялык ишке чыгашалары 3,3 пайызга жогорулап, 129,1 млрд. сомду же ИДӨгө карата 23,2 пайызды түзгөн.  

Ички суроо-талаптын орточо өсүш арымынын сакталып турушу жана Кыргызстандын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндөгү экономикалык жигердүүлүк өлкө ичинде соода жүгүртүү көлөмүнүн өсүшүн шарттаган. Улуттук банктын кошумча баа берүүлөрүн эске алганда, Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча тышкы соода жүгүртүү 6 409,6 млн. АКШ долларын түзгөн, бул өткөн жылдагы көрсөткүчкө караганда 6,6 пайызга жогору. Мында отчеттук мезгилде товарлар экспорту 0,1 пайызга өсүп, 1 815,2 млн. АКШ долларын түзгөн (Улуттук банктын кошумча баа берүүлөрүн эске албаганда экспорт өткөн жылдагы деңгээлде сакталып, 1 764,6 млн. АКШ долларын түзгөн), ал эми товарлар импорту (ФОБ баасында) 9,5 пайызга жогорулоо менен 4 594,4 млн. АКШ доллары деңгээлинде түптөлгөн. Натыйжада, республиканын соода балансынын тартыштыгы 16,6 пайызга өсүп, 2 779,2 млн. АКШ доллары чегинде катталган. 

Улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн акча-кредит саясаты өлкөдө 2018-жыл ичинде баалардын туруктуу сакталышын камсыз кылган. Акча-кредит саясаты орто мөөнөттүү келечекке каралган акча-кредит саясатынын негизги багыттарына ылайык жүргүзүлгөн, туруктуу негизде макроэкономикалык жагдайдын өнүгүү тенденциясы жана инфляцияны болжолдоо боюнча маалыматтарга жараша эсептик чен өлчөмү жөнүндө чечимдер кабыл алынган. Отчеттук жылдын май айында Улуттук банк Башкармасы Улуттук банктын эсептик ченин 5,00 пайыздан 4,75 пайызга чейин бир жолу төмөндөтүп, ал 2018-жылдын акырына чейин сакталган. Ошону менен бирге пайыздык чендин төмөн чеги 0,25 пайыздан 0,75 пайызга чейин ноябрь айында жана 1,50 пайызга чейин декабрь айында жогорулатылган, ал эми жогорку чеги 6,25 пайыздан 6,00 пайызга чейин май айында төмөндөтүлүп, ал жылдын акырына чейин өзгөрүүсүз калтырылган. Акча-кредит саясатынын чаралары кыйла “узун акчалардын” баасын да түптөгөн Улуттук банктын акча рыногунун кыска мөөнөттүү пайыздык чендерине таасирин жогорулатууга багытталган, бул Улуттук банкка кароого алынган мезгил ичинде өлкө региондорун өнүктүрүүнү кошо алганда, экономиканын артыкчылыктуу тармактарын каржылоо мүмкүнчүлүгүн берген. 

Байкоого алынган мезгил ичинде АКШ долларынын сомго карата алмашуу курсунун салыштырмалуу туруктуу динамикасы байкалган. АКШ долларынын сомго карата расмий курсу 2018-жылдын январь-декабрь айларында 1,5 пайызга 68,8395 сомдон 69,8500 сомго чейин өскөн. Кароого алынган мезгил ичинде Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында, АКШ долларын сатуу жана сатып алуу боюнча интервенцияларды жүргүзгөн. Жыйынтыгында, таза сатуу 147,70 млн. АКШ долларын түзгөн.  

2018-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча эл аралык камдар көлөмү жыл башынан 21,0 млн. АКШ долларына же 1,0 пайызга төмөндөө менен, 2 155,5 млн. АКШ долларын түзгөн. Мында дүң эл аралык камдар көлөмү отчеттук мезгилдин аягына карата товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн импортунун келечектеги көлөмүнүн 4,5 айынын ордун жапкан. 

Банк секторунда депозиттик базанын көлөмү 2018-жылдын башталышынан тартып 9,5 пайызга жогорулап, 2018-жылдын акырына карата номиналдык мааниде 133,1 млрд. сомду түзгөн. Мындай өсүш улуттук валютадагы депозиттер көлөмүнүн жыл башынан тартып 16,9 пайызга, же 74,6 млрд. сомго жана чет өлкө валютасындагы депозиттердин 1,3 пайызга, же 58,5 млрд. сомго чейин өсүшүнүн эсебинен болгон. 2018-жыл ичинде улуттук валютада жаңы кабыл алынган депозиттер сыяктуу эле, чет өлкө валютасындагы депозиттер боюнча да орточо салмактанып алынган пайыздык чен бир аз төмөндөгөн, тиешелүүлүгүнө жараша, 2,42 жана 0,37 пайыз чегинде катталган. Коммерциялык банктардын депозиттеринин долларлашуу деңгээли жыл башынан 3,6 пайыздык пунктка төмөндөө менен 2018-жылдын декабрь айынын акырына карата 43,9 пайызды түзгөн. 

Коммерциялык банктардын кредит портфелинин көлөмү 2018-жыл башынан тартып 18,1 пайызга жогорулап, 2018-жылдын акырына карата 127,9 млрд. сомду түзгөн. Булардын ичинен улуттук валютада кредиттер 18,1 пайызга өсүү менен 79,4 млрд. сомду түзгөн, чет өлкө валютасында 18,0 пайызга өсүү менен 48,5 млрд. сом эквивалентинде катталган. Улуттук валютада жаңы берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 2018-жылдын январь-декабрь айларынын ичинде 19,51 пайызды түзгөн. Чет өлкө валютасында берилген кредиттер боюнча чендер 9,71 пайызга чейин төмөндөгөн. 2018-жылдын декабрь айынын жыйынтыгы боюнча кредиттердин долларлашуу деңгээли жыл башына салыштырмалуу дээрлик өзгөрүүсүз бойдон калып, 37,9 пайызды түзгөн. 2018-жылдын декабрь айынын акырына карата мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттердин үлүшү кредит портфелинин жалпы көлөмүндө 1,8 пайызды түзүп, жыл башынан бери 0,4 пайыздык пунктка төмөндөгөн.  

Регулятивдик отчетко ылайык, 2018-жылдын 31-декабрына карата БФКУлардын жалпы активдери1 20,1 млрд. сомду түзгөн жана 2017-жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 31,4 пайызга көбөйгөн (2017-жылдын 31-декабрына карата 15,3 млрд. сом). 

2018-жылдын 31-декабрына карата БФКУлардын кредиттик портфели 16,97 млрд. сомду түзгөн жана 2017-жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 4,2 млрд. сомго көбөйгөн (2017-жылдын 31-декабрына карата 12,7 млрд. сом). БФКУлардын кредит портфелинин көбөйүүсү, негизинен, милдеттенмелердин 3,1 млрд. сомго, ошондой эле өздүк капиталдын көбөйүшүнө байланыштуу болгон. 2018-жылдын 31-декабрына карата БФКУлардын кредиттери боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен Кредиттик союздардын финансылык компаниясынын (КСФК) кредиттери боюнча 15,7 пайызды, микрофинансы уюмдарынын кредиттери боюнча (МФУ) 30,4 пайызды жана кредиттик союздардын (КС) кредиттери боюнча 27,4 пайызды түзгөн. 

Милдеттенмелер 9,0 млрд. сомду түзгөн жана 2017-жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 55,2 пайызга көбөйгөн (2017-жылдын 31-декабрына карата 5,8 млрд. сом). 

2018-жылы чыгарылган төлөм карттарынын саны 20,0 пайызга көбөйүү менен 2,4 млн. даанага жеткен, анын ичинен «Элкарт» улуттук системасынын карттары 1,2 млн. даананы түзгөн. «Элкарт» банктык төлөм карттар эмиссиясынын 2017-жылга салыштарганда 33,3 пайызга өсүшү Нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн көбөйтүү боюнча мамлекеттик программанын ишке ашырылышы менен шартталган. 

Учурда 121,2 миң адам (алуучулардын жалпы санынын 42,0 пайызы) социалдык төлөөлөрдү банктык төлөм карттары аркылуу алууда; 329,3 миң адам (пенсионерлердин жалпы санынын 51,0 пайызы) пенсияларды коммерциялык банктардагы эсептер аркылуу алышат. Ошондой эле банктык жабдууларды ташып келүү жөнүндө келишимдин аткарылышына туруктуу мониторинг жүргүзүлүүдө, ага ылайык 2018-2022-жылдар ичинде банкоматтардын, POS-терминалдардын, төлөм терминалдарынын жана банктык күркөлөрдүн санын көбөйтүү пландаштырылууда, алар көбүнчө республиканын аймактарына орнотулат.  

Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында региондордо финансы-кредит уюмдарынын жаңы өкүлчүлүктөрү ачылган, банктык төлөм жабдууларынын саны көбөйтүлгөн, финансылык сабаттуулукту жогорулаттуу боюнча ар түрдүү пландагы иш-чаралар өткөрүлдү.  

Улуттук банк 2018-жылы мурдагыдай эле акча-кредит чаралары боюнча ачык-айкын маалымат берүүнү уланткан. Бул чаралар Улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн акча-кредит саясатына карата калктын ишенимин арттырууга жана түшүнүк берүүгө багытталган.  

 

___________________________ 

 

1 БКФУ сектору боюнча маалыматтарда «ФККС» ААКтын кредит портфели эске алынган эмес, анткени, кредиттер кредиттик союздарга берилген, алар өз кезегинде кайра кредиттөөгө жумшаган. 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.03.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААКсы тарабынан Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Иманалиев Мырзакунбек Самарбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 7-мартында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Курдаш Мералдын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 7-мартында кабыл алды. 

 


Датасы: 01.03.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» ЖЧКсынын менчик ээлеринин биринин арызы боюнча сот тарабынан кабыл алынган чечимге ылайык, аталган коомдун коммерциялык банктардагы эсептешүү эсептерине арест коюлгандыгын билдирет.  

Төлөм системасынын иш үзгүлтүксүздүгү жагында тобокелдиктер келип чыгышы мүмкүндүгүнө байланыштуу, «Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» ЖЧКсынын милдеттенмелеринин өсүшүнө жол бербөө, кызматтарды керектөөчүлөрдөн төлөмдөрдү кабыл алуу ишинин алкагында товарларды/кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочулар менен эсептешүүлөрдү өз убагында жүзөгө ашыруу, ошондой эле керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында Улуттук банк тарабынан «Тез төлөмдөрдүн бириккен системасы» ЖЧКсына 2019-жылдын 1-мартынан тартып төлөм системалары аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алууну убактылуу токтотуу тууралуу жазма буйругу берилген. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы альтернативдик төлөм системаларын жана төлөмдөрдү кабыл алуунун башка ыкмаларын колдонууну сунуштайт. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мыйзамдарда каралган ыйгарым укуктарынын чегинде, Кыргыз Республикасынын төлөм системасына карата тобокелдиктерге жол бербөө жана финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча тиешелүү чараларды көрүүдө

 


Датасы: 26.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» («Убактылуу администрация жөнүндө» жана «Банктарды жоюу жөнүндө» жоболоруна) долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор 2018-жылдын 10-декабрынын № 100 Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Мыйзамына ылайык келтирүү максатынды иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.».  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 26-мартынан кечиктирбесте malmanbetova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 26.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 

4,50 пайызга чейин төмөндөттү 

 

Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 25-февралында эсептик чен өлчөмүн 25 базистик пунктка 4,50 пайызга чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Чечим 26-февралдан тартып күчүнө кирет

Кыргыз Республикасында баа динамикасы төмөн бойдон калууда. Жыл башынан бери инфляция төмөнкү чекте сакталып туруу менен февраль айында терс жакка оогон. Февраль айында (15-февралга карата) жалпы баа деңгээли жылдык мааниде алганда 0,7 пайызга төмөндөгөн. Өсүш арымы орточо чекте кармалып турган алкоголь ичимдиктерин жана тамеки заттарын эске албаганда, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн дээрлик бардык тобу боюнча баанын төмөндөшү байкалган. Улуттук банк жыл акырында бир азга ыкчамдагандыгы менен жылдын биринчи жарымында инфляция динамикасы төмөн болушун болжолдоодо. 2019-жылы орточо алганда инфляция 3,0 пайызга жакын деңгээлде чектелип турушу күтүлүүдө.  

Экономиканын негизги секторлорунда жигердүүлүк сакталууда. Өтүп жактан жылдын январь айында ички дүң өнүм 6,4 пайызды түзгөн, ал эми "Кумтөр" боюнча маалыматтарды эске албаганда 1,9 пайыз чегинде калыптанган. Өлкөгө акчалай которуулардын агылып кириши жана реалдуу эмгек акынын жогорулоосу ички суроо-талапты колдоого алууда (2018-жылы акча которуулардын таза агымы 5,5 пайызга, ал эми реалдуу эмгек акы 3,8 пайызга көбөйгөн).  

Акча-кредит саясаты түрткү берип, өбөлгө түзүүчү мүнөздө улантылып, кредиттөө чөйрөсүн кеңейтүү, өлкөдө экономикалык жигердүүлүктү колдоого алып, ага дем берүү максатын көздөөдө

Банк тутуму ири көлөмдө үстөк ликвиддүүлүккө ээ, ушундан улам Улуттук банк андан арылтуу операцияларын ишке ашырууда. Акча рыногунун кыска мөөнөттүк чендери Улуттук банк белгиленген чекте сакталууда. Банктар аралык кредит рыногунда катышуучулар санынын артышы сыяктуу эле, операциялар көлөмүнүн көбөйүүсү эсебинен жигердүүлүктүн күч алышы байкалууда. Банктар аралык акча рыногунун чендери менен эсептик чен ортосунда орун алган ажырым кыскарууда, бул албетте акча-кредит саясатынын экономикага таасирин күчөтүүгө өбөлгө түзөт.  

Жалпысынан ички валюта рыногунда абал туруктуу сакталууда. Мында олуттуу тобокелдиктердин келип чыгышы байкалбайт.  

Кыргыз Республикасынын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүнүн экономикасынын өнүгүшү боюнча болжолдоолор жана ичте орун алып турган экономикалык шарттар кыска жана орто мөөнөттүк мезгил аралыгында буга чейин жетишилген алгылыктуу иш жагдайы сакталып турушуна өбөлгө түзөт. Улуттук банктын болжолдоолору боюнча кандайдыр бир таасирлер орун албаган шартта, орто мөөнөттүк мезгил ичинде инфляция акча-кредит саясатынын 5-7 пайыз чегинде белгиленген максаттуу көрсөткүчүнөн ашпайт. Ушундан улам да эсептик ченди төмөндөтүү чечими кабыл алынган. Инфляциялык тобокелдиктер келип чыккан шартта Улуттук банк акча-кредит саясатынын багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал. 

Улуттук банк инфляцияга таасир этиши мүмкүн болгон тышкы жана ички факторлорго кылдат көз салып туруу аркылуу түптөлгөн экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тишелүү чараларын колдонот.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесин кароого алган кийинки отуруму 2019-жылдын 25-мартында өтөт

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айларындагыга салыштырганда) 

 

2-график. Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча инфляция  

(%, өткөн жылдын тиешелүү айларындагыга салыштырганда) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкыны эсептик чени 

(пайыздарда) 


Датасы: 22.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоо долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу режимине жана алар боюнча операцияларды жүргүзүү тартибине карата минималдуу талаптарын белгилөө максатында иштелип чыккан.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.».  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 25-мартынан кечиктирбестен abazarbaeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 22.02.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКсы тарабынан ички аудит башкармалыгынын начальнигинин орун басары кызмат ордуна сунушталган Саматова Мунара Муратбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 21-февралында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банк» ААКсы тарабынан башкы бухгалтердин милдетин аткаруучу кызмат ордуна сунушталган Имаралиева Жамиля Нурмахаматовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 21-февралында кабыл алды. 

 


Датасы: 21.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Мобильник» жоопкерчилиги чектелген коомдун 2015-жылдын 29-майындагы №2003290515 жана №3002290515 лицензияларынын аракети 2019-жылдын 21-февралынын саат 8.00 тартып убактылуу токтотулгандыгын маалымдайт

 


Датасы: 20.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын бизнес-коомчулук менен жолугушуусу жөнүндө 

 

2019-жылдын 19-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович республиканын бизнес-коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Бул жолугушуу 2018-жылдын жыйынтыгына жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы катары жарыялоодон улам 2019-жылга карата иш-чаралар планына арналган. 

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасындагы актуалдуу маселелер жана бизнес жүргүзүү проблемалары, Улуттук банктын акча-кредит саясаты, финансылык кызматтарды санариптештирүү көйгөйлөрү жана келечеги, Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган мамлекеттик программанын иш-чаралары талкууланды. Ошондой эле, “Элкарт” улуттук төлөм системасынын заманбап санарип мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилди. Мындан тышкары, бул жолугушуу бизнес-коомчулуктарга өлкөнүн региондорунда финансылык ресурстарды жана кызматтарды сунуштоого тиешелүү актуалдуу маселелерди талкуулоо мүмкүнчүлүгүн берди. 

Өз кезегинде, бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү Улуттук банк тарабынан өткөрүлүп жаткан мындай жолугушуу актуалдуу экендигин белгилеп, экономика секторунда орун алып жаткан көйгөйлөр тууралуу маалымат берүү менен өлкөнүн региондорунда бизнести өнүктүрүү жана финансылык продукттарды санариптештирүү жагында бир катар сунуштарын беришти.  

Жолугушуунун жыйынтыгында, финансылык жана банктык продукттарды санариптештирүү жана бизнести өнүктүрүү чөйрөсүндө тажрыйбалуу иш-аракеттерди иштеп чыгуу максатында ушул сыяктуу көйгөйлүү маселелерди биргелешип талкуулоону мындан ары да улантуу чечими кабыл алынды.  

 

Маалымат үчүн: Жолугушууда Соода-өнөр жай палатасынын, Эл аралык ишкердик кеңешинин, Бизнес-ассоциациялардын улуттук альянсынын («Кыргыз эт» эт азыктарын өндүрүүчүлөр жана иштеп чыгаруучулар ассоциациясы, Кыргызстан курулушчулар бирлиги, Ысык-Көл ишкерлер клубу), “Кыргыз банктар бирлиги” юридикалык жактар бирикмесинин, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Микрофинансылык уюмдар ассоциациясынын, “Гарантиялык фонд” ААКсынын, “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАКтын жана Байланыш операторлорунун ассоциациясынын өкүлдөрү катышты.  

 

 

 


Датасы: 18.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген, Кыргыз Республикасынын «Бузуулар жөнүндө» кодексинин ченемдерин талкуулоо үчүн «Альянс» алмашуу бюролор ассоциациясы» Юридикалык жактар бирикмесинин өкүлдөрү менен жолугушуу болуп өттү.  

Жолугушуунун жүрүшүндө Улуттук банктын өкүлдөрү Кодекстин ченемдерин колдонуу тартибин, административдик өндүрүш ишин кароо тартибин жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда банк ишин жүзөгө ашырууда жол берилген бузуулар үчүн каралган жоопкерчиликтерди түшүндүрүп беришкен. 

Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк, ошондой эле «Альянс» алмашуу бюролор ассоциациясы» Юридикалык жактар бирикмеси тарабынан да рынок катышуучуларынын арасында «Бузуулар жөнүндө» кодекстин ченемдерин түшүндүрүү жагында мындан аркы иш-чараларды өткөрүү боюнча макулдашууга жетишилген. 

 


Датасы: 14.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктардын «капитал буфери» индексин белгилөө боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» долбоорду коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор банк тутумунун финансылык туруктуулугун колдоо, ошондой эле коммерциялык банктардын ишине тобокелдиктерди аныктоого багытталган көзөмөлдү жүргүзүү инструменттерин жакшыртуу максатында иштелип чыккан.  

Долбоор менен бардык коммерциялык банктар үчүн «капитал буфери» индексинин маанисин белгилөө жагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин ыйгарым укуктары белгиленген. 

Долбоордо Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын  жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/ «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 13-мартынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 12.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтер кызмат ордуна сунушталган Кустебаева Назира Бейшенбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 7-февралында кабыл алды. 


Датасы: 12.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2019-жылдын 30-январында № 2019-П-33/4-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомун (мындан ары Токтом) кабыл алды. Токтом банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салган Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасында микрокаржылоо секторун 2018-2021-жылдарга өнүктүрүүнүн негизги багыттары долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун корутундуларына шайкеш келтирүү максатында, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салган Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын тобокелдикке багытталган көзөмөлдү жакшыртуунун алкагында өркүндөтүү жана финансы кызматтарын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында кабыл алынган. 

Улуттук банк Башкармасынын жогоруда белгиленген токтомуна ылайык, микрофинансы уюмдары менен кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун жаңы формалары кабыл алынган, ушуга байланыштуу 2019-жылдын биринчи чейрегинен тартып мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттор жаңы кабыл алынган формаларга ылайык тапшырыла тургандыгын белгилейбиз.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши жөнүндө мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 07.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 6-12-февраль күндөрү  

финансылык сабаттуулук боюнча көчмө семинарларды өткөрүүдө 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо» жөнүндө жарлыгынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында, Улуттук банк "Банктар аралык процессинг борбору" жабык акционердик коому жана Эл аралык кызматташуу боюнча Германия сактык кассалары фонду менен биргеликте, «Финансылык сабаттуулук кербени» деп аталган маалымат берүү, түшүндүрүү иш-чарасын кеңири масштабда өткөрүүдө.  

Семинар учурунда катышуучулар Улуттук банктын аткарган иши, экономикадагы ролу тууралуу кеңири маалымат алып, банк жана микрофинансы кызматтарынан пайдалануучулардын укуктарын коргоо жөнүндө, ошондой эле финансы кызматтарын санариптештирүү жана нак эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүү тууралуу маалымдар болушат. 

Көчмө семинарлар өтүп жаткан жылдын 6-8-февраль күндөрү Чүй, Ысык-Көл жана Талас областтарынын шаарлары менен айылдарында өтөт, ал эми 11 жана 12-февраль күндөрү Нарын, Баткен, Ош жана Жалал-Абад областтарында өтөт. 

 

 

 


Датасы: 05.02.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 1-февралынан тартып төлөмдөр жүргүзүлбөй жаткандыгы тууралуу жарандардын даттанууларына байланыштуу «Мобильник» жоопкерчилиги чектелген коомуна пландан тышкаркы инспектордук текшерүүнү демилгелеген. Текшерүү учурунда 2019-жылдын 25-январынан баштап «Мобильник» төлөм системасынын иши техникалык үзгүлтүккө учурап, анын жыйынтыгында товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуларга төлөм келип түшпөй жаткандыгы, ошондой эле электрондук капчыктар ортосунда транзакциялар ишке ашырылбай жаткандыгы аныкталган. Техникалык үзгүлтүккө учуроо «Мобильник» жоопкерчилиги чектелген коомунун уюштуруучулары ортосундагы ички карама-каршылыктардын орун алышынан күч алууда. 

Бул жагдайды калыбына келтирүү максатында, «Мобильник» жоопкерчилиги чектелген коомуна төлөм системалары аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү кабыл алууну убактылуу токтотуу жана 2019-жылдын 6-февралына чейин кызмат көрсөтүүнү сунуштоочулар менен кардарлар ортосундагы өз ара эсептешүүлөрдү ишке ашырып, компаниянын ишин калыбына келтирүү талабы коюлган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Мобильник» ЖЧК төлөм системасынын иши толук калыбына келгенге чейин   альтернативдүү төлөм системаларын жана төлөмдөрдү кабыл алуунун башка ыкмаларын колдонууну сунуштайт. 

Улуттук банк мыйзамдарда каралган ыйгарым укуктарынын алкагында, Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын абалына таасирин тийгизиши мүмкүн болгон тобокелдиктерди азайтуу жана финансы кызматтарын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча зарыл чараларды көрүүдө

 


Датасы: 31.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 21-январынан 1-февралына чейинки мезгил аралыгында SECO ишеним фондусунун каражаттарынан каржыланган Финансы секторун өнүктүрүү долбоору боюнча Дүйнөлүк банктын миссиясы болуп өтөт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын кызматкерлери үчүн 2019-жылдын 21-январынан 24-январга чейин Дүйнөлүк банктын консультанттары «Киберкоопсуздукту башкаруу» темасында семинар уюштурду.  

Миссиянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өкүлдөрү менен учурдагы долбоорлорду ишке ашыруунун статусуна баа берүү маселелери жана Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик укуктук базаны жакшыртуу маселелери талкууланат.  

 


Датасы: 31.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы айыл чарбасын өнүктүрүүгө ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоону сунуштоо боюнча сунуш-көрсөтмөлөр долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредиттик уюмдар колдонгон операциялар тизмеси чектелген болуп саналгандыктан, финансы-кредиттик уюмдар үчүн бул ислам каржылоо принциптери изилдөө жана тажрыйбада колдонуу үчүн дале жаңы чөйрө болуп эсептелинет.  

Ушуга байланыштуу бул долбоор финансы-кредиттик уюмдар үчүн өлкөнүн айыл чарбасынын ар кандай багыттарын каржылоодо ислам финансылык продукттарын пайдалануу боюнча кыскача колдонмо түрүндө иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 1-мартынан кечиктирбестен eaidarov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 30.01.2019
Туруктуу шилтеме

«Росинбанк» ачык акционердик коомунун, Кыргыз Республикасынын жалпы банк системасынын туруктуулугун камсыз кылуу, ошондой эле калктын банк системасына болгон ишенимин арттыруу максатында, Улуттук банк тарабынан «Росинбанк» ачык акционердик коомуунун финансылык абалын чыңдоо боюнча иш-чаралар ишке ашырылган, аталган иш-чаралардын алкагында Банкка кошумча капитал салынган.  

Азыркы күндө капиталдаштыруунун жыйынтыгында «Росинбанк» ачык акционердик коомунун уставдык капиталы 700 млн. сомго көбөйтүлүп, 1 498,7 млн. сомго чейин жеткирилген. Банктын капиталын жогорулатуу иш-чарасы аталган банктын финансылык абалын чыңдоо үчүн кризиске каршы чараларды ишке ашырууга, ошондой эле аманатчылары алдында милдеттенмелердин өз убагында аткарылышын камсыз кылууга багытталган. 

 


Датасы: 29.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) боюнча айрым ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор банктардын тобокелдиктерин төмөндөтүүгөө жана коммерциялык банктарды айыл чарбаны, экспортко жана импорталмаштырууга багытталган мекемелерди каржылоого багытталган мамлекеттик программаларда катышууга түрткү берүү үчүн иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 1-мартынан кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 24.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Төраганын орун басары кызмат ордуна сунушталган Червонова Кристина Владимировнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 23-январында кабыл алды. 

 


Датасы: 23.01.2019
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк IFC (Эл аралык финансылык корпорациясы) менен биргеликте  

2019-жылдын 21-24-январь күндөрү киберкоопсуздук маселелери боюнча  

семинар өткөрөт   

  

Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн 2018-2022-жылдарга арттыруу боюнча Мамлекеттик программаны, ошондой эле инновациялык санариптик кызмат көрсөтүү жана IT-коопсуздук чөйрөсүндө квалификацияны жогорулатуу максатында өлкөнү санариптештирүү боюнча иш-чараларды ишке ашыруунун алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, коммерциялык банктардын, мамлекеттик жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү үчүн киберкоопсуздук боюнча семинар өткөрүлөт. 

Семинардын алкагында келип чыккан жагдайларга, бизнес-процесстердин үзгүлтүксүз иштешине чара көрүү, кибертобокелдикке карата маалымат системаларына аудит жүргүзүү, киберкоопсуздукту өнүктүрүүнүн моделдерин түзүү, маалыматтарга уруксатсыз кирүүдөн коргоо боюнча тест жүргүзүү айрым үлгүлөрдү карап чыгуу менен талкууланат. 

 

 

 


Датасы: 17.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ускенбаева Гульнара Тураровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 17-январында кабыл алды. 

 


Датасы: 17.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 19-декабрында күрөөнү өндүрүү жана кредитөө суроолору боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө » № 2018-П-12/58-10-(НПА) токтомун кабыл алды (мындан ары токтом). Токтом Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу», атап айтканда «Күрөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келтирүү алкагында кабыл алынган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк жөнүндө/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/ Банк жөнүндө/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 14.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «МОЛ ТОКМОК» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 2015-жылдын 20-октябрындагы №556 лицензиясын кайтарып алды. 

«МОЛ ТОКМОК» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин юридикалык дареги - Чүй областы, Токмок ш., Совет көч., 14. 

«МОЛ ТОКМОК» кредиттик союзу» финансылык кооперативи Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 0 312 66 92 03 


Датасы: 11.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт 

№ 

п/п 

ФАА.А 

Осмоналиева А.А. 

Чокоев З.Л. 

Мамытова К.К. 

Дуйшегулов М.К. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Банктардын жоюучусу катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт 

№ 

п/п 

ФАА.А 

Касыгулова Н. 

 


Датасы: 11.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААКсы тарабынан Башкарманын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Джуманова Дилбар Солтоновнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 10-январында кабыл алды. 

 


Датасы: 09.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодекси (2017-жылдын 13-апрелиндеги № 58) күчүнө кирди (мындан ары Бузуулар жөнүндө кодекс). Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 19-декабрында «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу» № 2018-П-12/55-6-(НПА) токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк жөнүндө/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/ Банк жөнүндө/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 08.01.2019
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктардын капиталынын түзүмүн өзгөртүү боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорду коомдук талкууга чыгарат: 

Долбоор банктардын капиталынын түзүмүн банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин эл аралык стандарттарына, тактап айтканда «Банктардын жана банк системасынын туруктуулугун жогорулатуу үчүн глобалдуу ченемдик негиздер” Базель III стандарттарына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан жана капиталдын (шайкештиги) жетиштүүлүк коэффицентин эсептөө үчүн капиталдын түзүмүн кайра карап чыгууга багытталган.  

Мындан тышкары, долбоор Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун формасына, анын ичинде капиталдын шайкештиги боюнча формаларга, ошондой эле көзөмөлдөө максаттары үчүн өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камтыйт.  

Долбоор банктардагы корпоративдик башкаруу системасын жакшыртууга багытталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду камтыйт.  

Долбоордо Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор каралган: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого;  

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/12 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобого. 

Долбоор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 28-февралынан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине (анын ичинде Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү долбоорлорду коомдук талкууга чыгарат: 

1. «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын; 

2. «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын. 

Долбоорлор банктарга тобокелдикке багытталган көзөмөл жүргүзүүнү, ошондой эле банк топторун жөнгө салуунун жана көзөмөлдөөнүн эл аралык тажрыйбасын эске алуу менен Улуттук банктын укуктук ченемдик актыларын өркүндөтүү максатында иштелип чыкты. 

Долбоорлор Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзүп жаткан банк топторунун классификациясын белгилөөгө, ошондой эле курамына жана жүргүзгөн ишине жараша ар түрдүү түзүмгө ээ банк топтору үчүн коюлуучу талаптарды аныктоого багытталган. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2019-жылдын 28-февралынан кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 28.12.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин Төрагасы кызмат ордуна сунушталган Асанбеков Нурбек Укубаевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 27-декабрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЗАО «ЭкоИсламикБанк» ЖАКсы тарабынан Башкарманын Төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мусаев Руслан Махмудовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 27-декабрында кабыл алды. 

 


Датасы: 28.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 26-декабрында Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2018-жылдын 28-декабрынан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими узартылгандыгы тууралуу токтом кабыл алынган. 

Абдудабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 

 


Датасы: 25.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" жобо долбоору иштелип чыгып, ал коомдук талкууга сунушталууда.

Долбоор жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери менен операциялардын Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун (ПРБО) формаларында туура жана так чагылдырылышы, ошондой эле ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү жана жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери менен операцияларды мындан ары да жөнгө салуу максатында иштелип чыккан.

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет- сайтынын "Улуттук банктын ченемдик актылары" / "Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган.

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 1-февралынан кечиктирбестен omatyhova@nbkr.kg жана balymkulova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл.


Датасы: 25.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 

4,75 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 24-декабрында эсептик ченди 4,75 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим өтүп жаткан жылдын 25-декабрынан тартып күчүнө кирет. 

Учурда инфляциялык тобокелдиктер балансташкан деңгээлде калуу менен Улуттук банк болжолдогон чекте турууда. Жаңыртылган маалыматтарды эске алуу менен жыл жыйынтыгы боюнча инфляцияга баа берүүлөр анын буга чейинки күтүлгөндөн төмөнүрөөк түптөлүшүн көрсөтүүдө: 2018-жылдын декабрь айындагы көрсөткүчтү 2017-жылдын декабрына салыштырып караганда инфляция 1,0 пайызга жакын чекте түптөлөт, ал эми 2019-жылдын экинчи жарымында инфляция тышкы жана ичтен таасирлер орун албаган шартта, акча-кредит саясатында белгиленген 5-7 пайыз чегиндеги максаттуу көрсөткүчкө өтөт. 

Ушул жылдын март айынан бери Кыргыз Республикасында инфляция төмөн чекте сакталып турган. Азык-түлүккө баанын төмөндүгү инфляция деңгээлинин калыптанышына түрткү берген негизги фактор бойдон калууда. Азык-түлүктөн башка товарларга баанын өсүшү бара-бара басаңдоодо. Декабрь айында (14нө карата) инфляциянын жылдык мааниси 0,3 пайызды түзгөн.  

Ичтен суроо-талап айкын эмгек акынын өсүшү жана өлкөгө акчалай которуулардын алгылыктуу агымы менен камсыздалган. Экономиканын негизги секторлорунда жигердүүлүк сакталууда. 2018-жылдын январь-ноябрь айларында экономикалык өсүш 3,1 пайызды түзгөн, ал эми Кумтөрдү эске албаганда 3,2 пайыз чегинде түптөлгөн

Геосаясый жагдайда белгисиздиктин өкүм сүрүшүнө жана дүйнөлүк чийки зат рынокторунун өнүгүү жолу кандай болооруна байланыштуу соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдө калыптанган экономикалык абал Кыргыз Республикасынын экономикасынын орто мөөнөттүк мезгил ичинде өнүгүшүнө олуттуу таасир этет.  

Акча рыногунун кыска мөөнөттүк чендери Улуттук банк белгилеген пайыз чегинде калуу менен бара-бара эсептик ченге жакындашууда. Банк тутумунда декабрь айында үстөк ликвиддүүлүктүн артышы банктар аралык кредит рыногунда жигердүүлүктүн басаңдашын шарттаган. Ушундан улам Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын уланткан. Жүзөгө ашырылып жаткан фискалдык консолидациялоо чарасы банк секторундагы ликвиддүүлүк деңгээлине оң таасир этип, инфляциялык тобокелдиктерге алып келбейт. Жеңилдетилген акча-кредит саясатынын шарттарынын сакталышы коммерциялык банктарга кредит портфелин кеңейтүүгө жана депозиттик базаны көбөйтүүгө өбөлгө түзүүдө.  

Ички валюта рыногунда негизинен туруктуу жагдай сакталып калууда. Декабрь айында ички валюта рыногунда чет өлкө валютасын сунуштоого караганда ага суроо-талаптын олуттуу артышы байкалган жана бул жагдай Улуттук банкты чет өлкө валютасын сатуу интервенцияларын жүргүзүүгө шарттаган.  

Чогуу алгандагы ички суроо-талаптын алгылыктуу динамикасы, ошондой эле тышкы чөйрөнүн кандайдыр бир таасирлер орун албаган шартта өнүгүү келечеги Кыргыз Республикасында инфляциянын 5-7 пайыз деңгээлинде белгиленген максаттуу көрсөткүч алкагында сакталаарын шарттайт. Эсептик чен өлчөмүн мурдагы деңгээлде калтыруу чечими да ушуга байланыштуу кабыл алынган. Улуттук банк тышкы чөйрөдө тобокелдиктер келип чыккан шартта акча-кредит саясатынын учурда калыптанган багытын корректировкалоо мүмкүнчүлүгүн караштырышы ыктымал жана инфляцияга таасир этүүчү тышкы жана ички факторлорго туруктуу негизде баа берүү менен түптөлгөн экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесин кароого алган кийинки отуруму 2019-жылдын 25-февралында өтөт

 


Датасы: 24.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ибраев Бакыт Акжолтоевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 21-декабрында кабыл алды. 

 


Датасы: 20.12.2018
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮСҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2018-жылдын 20-декабрынан тартып Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютанын IV сериясындагы 2016-жылдагы үлгүдөгү 20 жана 5000 сом номиналындагы өркүндөтүлгөн банкноталары жүгүртүүгө чыгарыла тургандыгын билдирет. 

2016-жылдагы үлгүдөгү 20 жана 5000 сом номиналындагы банкноталар улуттук валютанын IV сериясындагы өркүндөтүлгөн банкноттордун пландуу жаңыртуусун аяктайт. 

IV сериясындагы 2016-жылдагы үлгүдөгү 20 жана 5000 сом номиналындагы өркүндөтүлгөн банкноталар төмөнкүлөрдү камтыйт: 

· Классикалык ыкма менен даярдалган, даана так көрүнгөн портрет. 

· MASK-элементи. Жарыкка салып кароодо «сом» деген сөз көрүнөт (5000 сом банкнотунда гана). 

· Чыгарылган жылы: 2016. 

Улуттук валютанын IV сериясындагы өркүндөтүлгөн банкноттору Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө мурда чыгарылган 1, 10, 50 тыйын, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сом номиналындагы банкноттор менен чогуу жүгүртүүдө болот. 

Улуттук валютанын бардык банкноттору Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана чыгырылган жылына көз карандысыз төлөм каражаты катары милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш.  

 

 


Датасы: 19.12.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 12-декабрында «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо тууралуу» № 2018-П-14/53-8-(ПС) токтомун кабыл алган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Ченемдик укуктук акт Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 18.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 17-декабрында «Ак Банк» ачык акционердик коомунда Убактылуу администрация атайын режимин 2018-жылдын 19-декабрынан тартып 6 ай мөөнөткө узартуу жөнүндө токтом кабыл алды. 

«Ак Банк» ачык акционердик коомунун Убактылуу администратору болуп К. Шаршекеева дайындалды. 


Датасы: 18.12.2018
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Маалымат базасына киргизүү максатында төмөнкү кызмат орундарына талапкерлерди тандоо үчун ачык сынакты жарыялайт:  

  

- банктын жоюучусу (ликвидатор);  

- банктын убактылуу администратору.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалымат базасына киргизилген талапкерлер зарылчылык келип чыккан шартта банктын жоюучусу же убактылуу администратору болуп дайындала алат.  

Документтер 2018-жылдын 20-декабрында саат 17:00дөн кечиктирилбестен тапшырылууга тийиш.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документтер кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Жалпы квалификациялык талаптар, функционалдык милдеттер боюнча ырааттуу маалымат, сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтер тизмеги www.nbkr.kg интернет-дареги боюнча “Сынактар” бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 

Бардык суроолор боюнча 66-92-65 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылууга болот. 

 


Датасы: 14.12.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Акимова Элвира Торгоевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 13-декабрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААКсы тарабанынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКсынын башкы бухгалтеринин орун басары-Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын Отчеттуулук бөлүмнүн начальнигинин кызмат ордуна сунушталган Волкович Инна Олеговнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 13-декабрында кабыл алды. 

 


Датасы: 14.12.2018
Туруктуу шилтеме

Дуалдык окутуунун бүтүрүүчүлөрүнө сертификат тапшыруу аземи 

 

2018-жылдын 14-декабрында “Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу” долбоорунун кезектеги бүтүрүүчүлөрүнө сертификат тапшыруу аземи болуп өттү. Cертификат тапшыруу аземине Улуттук банктын төрагасынын орун басары Момункулова Мээрим Авасбековна, эл аралык кызматташуу боюнча Германия сактык кассалары фондусунун регионалдык директору Аня Хойер жана Германия Федеративдүү Республикасынын элчилигинин өкүлү Юлия Канут катышты.   

Маалымат үчүн: “Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу” долбоору Кыргыз Республикасында 2015-жылдан тартып Улутттук банк менен эл аралык кызматташуу боюнча Германия сактык кассалары фондусу тарабынан ишке ашырылып келет. Окутуунун алкагында коммерциялык банктардын 26 жашка чейинки жаш адистери теориялык билимдерди гана албастан, алган билимдерин иш жүзүндө бекемдешет. Окутуу Улуттук банктын базасында 7 модуль боюнча (“Экономика алкагындагы шарттар”, “Эсептешүү эсеби жана төлөм жүгүртүүсү”, “Бухгалтериянын негиздери”, “Ченемдик укуктук база”, “Кредиттик операциялар”, “Аманаттар боюнча операциялар”, “Кардарлар менен коммуникацияны жөнгө салуу”) өтөт. Бүгүнкү күндө 346 банк адиси даярдыктан өткөн. 

 


Датасы: 10.12.2018
Туруктуу шилтеме

Бишкекте Кыргыз Республикасында микрофинансы секторунун актуалдуу маселелери боюнча тегерек стол болуп өттү 

 

2018-жылдын 6-декабрында Бишкек шаарында «Микрофинансы секторунун актуалдуу маселелери» темасына арналган Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы тарабынан уюштурулган тегерек стол болуп өттү. Аталган жыйынга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, банк эмес финансы-кредиттик уюмдардын жана кредиттик союздардын ассоциацияларынын өкүлдөрү катышты.  

Бул иш-чарада сектордун актуалдуу маселелери талкууланды, 2018-жылы ичинде Кыргыз Республикасында микрокаржылоо секторун өнүктүрүүнүн 2018-2021-жылдарга каралган негизги багыттарын ишке ашыруу алкагында аткарылган иштер жыйынтыкталды, мындан аркы көрүлүүчү чаралары аныкталды. 

Улуттук банк, микрофинансы секторунун экономикалык жана социалдык маанилүүлүгүн эске алып, бүткүл банктык эмес финансы-кредиттик уюмдарды жана кызыкдар тараптарды ОНРСМдин ишке ашырууга активдүү катышууга чакырат. Сиздердин сунуштардын жана ОНРСМди ишке ашырууга багытталган Иш-чаралар планынын аткарылышы жөнүндөгү маалыматты микрофинансы уюмдарынын жана кредиттик союздардын дарегине, Улуттук банктын жана анын областтык башкармалыктарына жөнөтсөңүздөр болот 


Датасы: 10.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын системалуу түрдө бузууга жол бергендиги жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын системалуу түрдө аткарбагандыгы үчүн «Византия» кредиттик союзунун 2003-жылдын 7-майындагы №433 лицензиясынын аракетин 2018-жылдын 10-декабрынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынганга чейин токтотту. 

«Византия» кредиттик союзунун юридикалык дареги: Чүй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев көчөсү 117, “КИРЕШЕ” соода борбору, 2-кабат. 

«Византия» кредиттик союзу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 07.12.2018
Туруктуу шилтеме

 

Улуттук банк Ардак грамота менен сыйланды 

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия (мындан ары Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия), 2018-жыл ичинде Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашыруунун алкагында, мамлекеттик тилдин банк жана финансы секторунда колдонулушуна, адабий тил нормасынын сакталышына, ошондой эле мамлекеттик тилди билүү боюнча кызматкерлерге окуу уюштурулганына мониторинг жүргүзгөн.  

Жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын 2018-жылдын 8-октябрындагы №67 буйругуна ылайык, Улуттук банк мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Ардак грамотасы менен сыйланды.  

2018-жылдын 5-декабрында Ардак грамота менен сыйлоо аземинде Улуттук банктын төрагасы Т.С.Абдыгулов мамлекеттик тилди өнүктүрүү жагында Улуттук банктын алып барган иш-аракеттерине жогорку баа бергендиги үчүн Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга ыраазычылык билдирди. 

 


Датасы: 06.12.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкта Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган сынак болуп өттү 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 20-апрелиндеги УП № 81 «Ч.Т.Айтматовдун туулган күнүнүн 90 жылдыгын майрамдоо жөнүндө» жарлыгынын алкагында 2018-жылдын 3-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрү арасында үч түрдүү номинацияда: 

1. Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы окуяларды, образдарды кызматкерлердин өздөрүнүн күч-аракеттери менен көркөмдөп чагылдырган сүрөттөр сынагы; 

2. Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча элдик көркөм кол өнөрчүлүк сынагы; 

3. Ч.Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө автордук чыгармалар сынагы жарыяланган.  

2018-жылдын 5-декабрында банк ичинде жарыяланган сынактардын жыйынтыгы чыгарылып, эмгеги менен өзгөчө айырмаланган кызматкерлерге жана түзүмдүк бөлүмдөргө Улуттук банктын төрагасы Т.Абдыгулов жана Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Джусупов куттуктоо сөзүн айтышты. Улуттук банктын төрагасы Т.Абдыгулов, жазуучунун туулган күнүнүн урматына арналган маданий иш-чаралар мамлекеттик масштабда бардык жерлерде белгиленип жаткандыгын белгиледи.  

Сыйлык тапшыруу аземине Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын өкүлү Абдыжапар уулу Мундузбек, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы, ф.и.к., профессор Г.К.Осмоналиева катышты. 

Сынактын жыйынтыгы боюнча өзгөчөлөнгөн кызматкерлер менен түзүмдүк бөлүмдөргө сыйлык тапшырылып, анын алкагында Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн чыгармачыл сүрөттөрү менен элдик көркөм кол өнөрчүлүгү боюнча көргөзмө уюштурулду.  

 

 

 


Датасы: 04.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Жобо долбоору ликвиддүүлук тобокелдигин талаптагыдай жөнгө салуу максатында иштелип чыккан. Бул документ тобокелдиктерди сапаттуу көзөмөлдөөнү камсыз кылуу үчүн ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөөнүн толук колдонмосун билдирет. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 4-январынан кечиктирбестен jkonoeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 30-ноябрында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, Саламаттык сактоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин, “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАКтын, «Айыл Банк» ААКтын, «РСК Банк» ААКтын жана «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесинин өкүлдөрү катышкан ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрүнүн нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча отуруму болуп өттү

Отурумда нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган Мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын аткаруу маселелери каралды. 

 


Датасы: 04.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясы» долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Аталган долбоор колдонуп жаткан милдеттүү камдар боюнча укуктук ченемдик базасын жаңылоо максатында иштеп чыгылган жана анын алкагында төмөнкүлөр каралат: 

- коммерциялык банктын башка милдеттенмелерин, атап айтканда кардарлардын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча коммерциялык банктардын милдеттенемелерин улуттук жана чет өлкө валюталарынын милдеттенемелери менен катар эсептешүү базасына киргизүү;  

- аталган милдеттенмелерди андан ары милдетүү камга киргизүү үчүн кардарлардын жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча милдеттенемелерин эсептөө тартибин аныктоо; 

- өзгөчө учурларда, ошондой эле банк системасынын бүтүндүгүн коргоо, туруктуулугун камсыздоо жана тутумдуу тобокелдикти алдын алып максатында, конкреттүү бир банктын өтүнүүсү боюнча жеке тартипте милдеттүү камдык талаптардын ченемдерин, милдеттүү камдык талаптарды эсептөө регламентин жана анын сакталышын кайра кароо мүмкүнчүлүгү

- техникалык мүнөздө өзгөртүүлөрдү киргизүү

Бул долбоор Улуттук банктын расмий веб-сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2019-жылдын 4-январына кечиктирбестен bkudaiberdieva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 03.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары Долбоор) коомдук талкууга сунуштайт.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2019-жылдын 3-январынан кечиктирбестен сунуштоону өтүнөт.  

 


Датасы: 03.12.2018
Туруктуу шилтеме

Sendy эл аралык акча которуу системасынын оператору ООО «Цифровой Платеж» Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык акча которуу системасынын операторлору реестринде 1046271118 номеринде каттоодон өттү

 


Датасы: 30.11.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Халид Мошсин Шайкхтын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 29-ноябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Халык Банк Кыргызстан" ААКсы тарабынан Директорлор кенешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сатубалдина Жаннат Сагандыковнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 29-ноябрында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Росинбанк" ААКсы тарабынан Башкарманын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Жумабаев Эркинбек Алтымышевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 29-ноябрында кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Росинбанк" ААКсы тарабынан Башкарманын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Биялиева Эркеайым Самарбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 29-ноябрында кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Росинбанк" ААКсы тарабынан Директорлор кенешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мамбетжанов Мэлис Тулендыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 29-ноябрында кабыл алды; 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Росинбанк" ААКсы тарабынан Директорлор кенешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Душеналиев Сейтек Кубанычбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 29-ноябрында кабыл алды; 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Росинбанк" ААКсы тарабынан Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Аденова Мария Сафаровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 29-ноябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 27.11.2018
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 

4,75 пайыз чегинде калтыруу чечимин кабыл алды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 26-ноябрында эсептик чен өлчөмүн (чен саясаты) 4,75 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2018-жылдын 27-ноябрынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция жалпы баа деңгээлинин өткөн үч чейрек катары менен төмөнкү деңгээлде сакталышын тастыктоо менен туруктуу сакталууда. Керектөө баа деңгээлинин жылдык өсүш арымы ноябрь айында (16сына карата) 0,2 пайызды түзгөн. Өлкөдө инфляциянын төмөн чекте сакталышына ичтен өндүрүлгөн сыяктуу эле, иморттолуп алынган азык-түлүк товарларынын жетиштүү сунушталышынан улам, аталган товарларга баанын төмөндөшү түрткү берген. Азык-түлүктөн башка товарларга баанын өсүш арымы да алгылыктуу чекте сакталууда.  

Ички дүң өнүмдө терс ажырымдын сакталышы тышкы туруктуу инфляциялык жагдайдын өкүм сүрүп турушу менен биргеликте, өтүп жаткан жылда инфляциянын төмөн деңгээлде чектелишине өбөлгө түзгөн. Жыл акырына чейин да инфляция Улуттук банк буга чейин жарыялаган чекте сакталып, 2,0 пайызга жетиши болжолдонууда. Тышкы жана ички таасирлер орун албаган шартта, өлкөдө жана региондо экономикалык жигердүүлүктүн бара-бара күч алышы 2019-жылдын орто ченинде инфляциянын 5-7 пайыз чегиндеги максаттуу көрсөткүчкө жетишине шарт түзөт

Өлкөдөгү экономикалык жигердүүлүк өнөр жайы, маалымат жана байланыш чөйрөсүн эске албаганда, экономиканын бардык секторлорунун ага алгылыктуу салым кошуусу менен коштолууда. Айкын эмгек акы өлчөмүнүн көбөйүүсү жана өлкөгө акча которуулардын алгылыктуу динамикасы ички суроо-талаптын артышына түрткү берген негизги фактор бойдон калууда. 2018-жылдын январь-октябрь айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүм 2,0 пайызга көбөйгөн, ал эми Кумтөр боюнча маалыматтарды эске албаганда, экономиканын өсүшү 2,6 пайыз чегинде катталган. Улуттук банктын баа берүүсү боюнча тышкы экономикалык шарттар эң оболу, Россия экономикасына келтирилип жаткан басымдын (санкция) деңгээлин аныктаган соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикалык жигердүүлүгүнүн деңгээли Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүнүн эң эле олуттуу фактору бойдон калат.  

Акча-кредит шарттары өбөлгө түзүүчү мүнөздө калыптанууда. Акча рыногунун пайыздык чени Улуттук банк белгилеген пайыздык чек алкагында сакталуу менен эсептик чен жагына ыктоо тенденциясына ээ . Банктар аралык кредит рыногунун жигердүүлүгүнүн күч алышы байкалып, ал катышуучулар санынын артышы менен коштолууда. Жеңилдетилген акча-кредит шарттарын колдоого алуу коммерциялык банктардын кредит портфелин жана депозиттик базаны кеңейтүүгө өбөлгө түзүүдө. Учурда бүтүндөй банк тутуму үстөк ликвиддүүлүк шартында иш алып барып жаткандыгынан улам, Улуттук банк андан арылтуу операцияларын жүргүзүүнү улантууда.  

Өтүп жактан жылдын август айынын орто ченинде валюта рыногунда чет өлкө валютасына суроо-талаптын сунуштан арткандыгы байкалган. Ушул шарта алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында Улуттук банк чет өлкө валюталарын, анын ичинде АКШ долларын накталай сатуу боюнча валюталык интервенцияларды ишке ашырган. Негизинен ички валюта рыногунда туруктуулук өкүм сүрүп, инфляциялык тобокелдиктердин келип чыгышына эч кандай кооптонуулар жок.  

Чогуу алгандагы ички суроо-талаптын туруктуу өсүшкө ээ болушу, ошондой эле тышкы чөйрөнүн өнүгүшүнө баа берүүлөр республикада орто мөөнөттүк келечекте инфляциянын болжолдонгон динамикасы акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү чегинде калыптанаарын (5-7 пайыз) болжолдоодо. Бирок, региондо орун алып турган жагдайдын өзгөрүшүнө түрткү берген Россия экономикасына санкциялык басымдын күчөшү кооптонуусу иш жүзүндө далилденсе, Улуттук банк акча-кредит саясатына түзөтүүлөрдү киргизилиши ыктымалдыгын жокко чыгарбайт.  

Албетте, инфляцияга ички жана тышкы таасирлерге утурумдук баа берүүнүн жана түптөлгөн экономикалык жагдайга жараша Улуттук банк тиешелүү акча-кредит саясаты чараларын кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесин кароого алган кийинки отуруму 2018-жылдын 24-декабрына пландаштырылууда

 


Датасы: 23.11.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк, кредиттөө жана таасир этүү чаралары маселелери боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Кредиттөө маселелери боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор банктардын кредиттик тобокелдигин, анын ичинде тобокелдүү кредиттерди берүү менен байланышкан тобокелдиктерди төмөндөтүүгө багытталган. 

Таасир этүү чаралары боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

Долбоор Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камтыйт:  

- Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2018-жылдын 27-декабрынан кечиктирбестен nzhaparkulova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсүн өтүнөбүз. 


Датасы: 22.11.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Улуттук банк Башкармасынын 

2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары Долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары жана рыноктун кызыкчылыкка ээ башка катышуучулары бул долбоор боюнча өздөрүнүн сунуш-пикирлерин 2018-жылдын 22-декабрынан кечиктирбестен жөнөтүүлөрү зарыл. 

 


Датасы: 20.11.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Нарын “Ишкер” микрокредиттик агенттиги мекемесинин 2003-жылдын 19-сентябрында №44 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн аракетин 2018-жылдын 23-августунан тартып токтотулат. 

Нарын “Ишкер” микрокредиттик агенттиги мекемесинин дареги: Нарын шаары, С. Жакыпов көчөсү, № 4


Датасы: 16.11.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан Ички аудит кызматчылыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Акиева Айганыш Турусбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 16-ноябрында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «АМАНБАНК» РК ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абдыразаков Орозобектин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 16-ноябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 16.11.2018
Туруктуу шилтеме

Коммерциялык банктар арасында стратегиялык менеджмент боюнча  

Улуттук банктын Кубогун тапшыруу аземи 

 

2015-жылдан тартып жыл сайын коммерциялык банктардын командаларынын ортосунда уюштурулуп келген «Стратегиялык менеджмент» бизнес-оюнунун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын стратегиялык менеджмент Кубогун тапшыруу аземи 2018-жылдын 16-ноябрында болуп өттү. Улуттук банк менен Германиянын Эл аралык кызматташтуу боюнча сактык кассалар фонду бул Кубокту уюштуруучулардан болушкан.  

Өтүп жаткан жылдын 12-ноябрынан тартып 16-ноябрына чейин өтүүчү бизнес-оюнга мурдагы жылдарда өткөн оюндарда байгелүү орундарга ээ болгон төмөнкү коммерциялык банктардын орто жана жогорку жетекчилер курамы катышты: «Бакай Банк» ААК,  БТА Банкы» ЖАК, «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАК,  «РСК Банк» ААК.  

Эң мыкты натыйжаны «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАК командасы көрсөтүү менен жеңүүчү катары бул жылкы кубоктун ээси болду. Жеңүүчү командага кубокту Улуттук банктын 1-Банктык көзөмөл башкармалыгынын начальниги Чалбаев Сейтек Азатович салтанаттуу түрдө тапшырды.  

 

Маалымат үчүн: «Стратегиялык менеджмент» бизнес-оюну банк жана финансы секторунун адистери үчүн иштиктүү лицензияланган оюн. Ал бир нече баскычтардан турат: ролго кирүү, жагдай менен таанышуу, финансылык жана финансылык эмес маалыматка талдап-иликтөө жүргүзүү, жалпы стратегияны даярдоо, бизнес-пландарды түзүү жана чечим кабыл алуу. Командалар кабыл алган чечим атайын программалык камсыздоонун жардамы менен иштелип чыгат. Бизнес-оюндун жүрүшүндө катышуучулар кардарлардын керектөөлөрүн жана каалоолорун эске алуу менен чектелген убакыт ичинде жана атаандашуу шарттарында чечим кабыл алуу боюнча зарыл көндүмдөргө ээ болушат.  

 


Датасы: 14.11.2018
Туруктуу шилтеме

Банктардын ишинде тобокелдиктерди төмөндөтүү жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында иштелип чыккан, Улуттук банк Башкармасынын «Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» № 2018-П-12/44-3-(НПА). 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 05.11.2018
Туруктуу шилтеме

“Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл” темасын эң мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары арасында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2018-жылдын 5-ноябрь күнү Маалымат жана басма сөз күнүнө карата “Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл” темасын эң мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары арасында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу аземи болуп өттү.  

Сынак 11 номинация боюнча өткөрүлүп, ага 40 ашык эмгегин тартуулаган республиканын телерадио каналдарынын, басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттери катышты.  

Сыйлык тапшыруу аземин Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, улуттук валюта сомдун пайда болушун жана тарыхын чагылдыруу боюнча сынакка активдүү катышкан журналисттерге ыраазычылык билдирүү менен ачты. Төрага, журналисттер өлкөнүн экономика, финансы тармагын ар тараптуу чагылдыруу менен жалпы жарандардын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатууга да олуттуу салым кошуп жатышат, - деп билдирди.  

Сынактын жыйынтыгы боюнча жеңишке ээ болгон төмөнкү журналисттер баш байгелер менен сыйланды:  

- Салабат Эркетай кызы («ЭлТР» телеканалы) “Мамлекеттик тилде мыкты теле материал” номинациясы боюнча; 

- Талантбеков Алтынбек («Ала-Тоо 24 телеканалы» (КТРК)) “Расмий тилде мыкты теле материал” номинациясы боюнча; 

- Садыкказиева Жыпаркул («Нарын ТВ» телеканалы) “Региондогу мыкты теле материал” номинациясы боюнча; 

- Шабдан Абылгазиев («Кыргыз Туусу» газетсы) “Мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал” номинациясы боюнча; 

- Василькова Александра («Вечерний Бишкек» газетасы) “Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал” номинациясы боюнча; 

- Асанов Бекхан («Заман» МА) “Мамлекеттик тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал” номинациясы боюнча; 

- Сулайманова Мехриниса («Кабар» МА) “Расмий тилдеги интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал” номинациясы боюнча. 

Мындан сырткары, “Улуттук валютага 25 жыл” темасын өзгөчө жана жаңыча көз караш менен чагылдыргандыгы үчүн Исмаилова Айжандын (“Расмий тилде мыкты теле материал” номинациясы); Пусурманкулова Бурулайдын (“Мамлекеттик тилде мыкты теле материал” номинациясы) жана Маккамбаев Уланбектин (“Мамлекеттик тилде мыкты радио материал” номинациясы) эмгектери баса белгиленди. 

Сыйлык тапшыруу аземин жыйынтыктап жатып, Т.Абдыгулов бекем ден соолук жана чыгармачылык ийгиликтерди каалоо менен журналисттерди келе жаткан кесиптик майрамы Маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктап өттү

 

 

 

 


Датасы: 03.11.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсынын 2013-жылдын 17-декабрындагы №133726-3300-ООО эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн токтотту.  

«НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсынын юридикалык дареги: Бишкек ш., Бейшеналиев көч, 15/1 блок С4-21. 

«НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 02.11.2018
Туруктуу шилтеме

Банктардын иштеринде тобокелдиктерди төмөндөтүү жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 17-октябрында №2018-П-12/43-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы № 37/5 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы № 32/7 токтому менен бекитилген Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптар; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 25-ноябрындагы № 30/5 токтому менен бекитилген Банктарда төлөмдөрдүн багытын эсепке алуу тууралуу нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы № 28/3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планы; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган 


Датасы: 01.11.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан ички аудит башкармалыгынын башчысынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Эшенкулова Айжамал Акджолтоевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-ноябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швецариялык Банк» ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Садралиева Алтын Анарбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-ноябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 30.10.2018
Туруктуу шилтеме

Ачык валюта позициясынын белгиленген лимитин бузгандыгы үчүн Улуттук банк микрофинансылык компанияга акчалай айып салды. 


Датасы: 29.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын 29-октябрынан тартып «Тарыхый окуялар» сериясынан 

«Чыңгыз Айтматов - 90 жыл»  

коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарат 

"Чыңгыз Айтматов - 90 жыл" коллекциялык монетасы кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгынын урматына арналып чыгарылат. 

Ч. Айтматовдун чыгармачылыгы кыргыз элинин баа жеткис рухий мурасынын көрөңгөсүн түзөт. Жазуучунун чыгармалары коом ичинде, билим берүүдө жана жаш муундарды тарбиялоо процессинде терең орун алып, маданияттын ажырагыс бир бөлүгүн түзүү менен көптөгөн өлкөлөрдүн билим берүү программаларында камтылган.   

Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин бай тарыхын, көөнөрбөс маданиятын дүйнө жүзүнө тааныткан улуу жазуучу катары элибиздин аң-сезиминде, ар бир инсандын жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. 

Монетанын алдыңкы бетине Чыңгыз Айтматовдун портрети жана жазуучунун кол тамгасы түшүрүлгөн. Монетанын четин тегерете «Чыңгыз Айтматов 90 жыл» / «Chingiz Aitmatov 90 years» жазуусу орун алган. Ал эми оң тарабында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. 

Монетанын арткы бетинин жогорку бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлүп, Ч. Айтматовдун чыгармасындагы ак кеменин жана бугу эненин элеси тоолордун жана Ысык-Көлдүн сөлөкөтүнүн алкагында чагылдырылган. Ал эми төмөн жагында монетанын чыккан жылы көрсөтүлгөн (2018). 

Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сертификаты менен өзүнчө кутучага таңгакталган.  

 

Монетанын мүнөздөмөлөрү

 

Аталышы  

Номи-налы  

Металлы (пробасы)  

Диаметри 

(мм)  

Салмагы (г)  

Сапаты  

Нускасы (даана) 

Сатуу баасы 

(сом)  

"Чыңгыз Айтматов - 90 жыл"

20 сом 

Жез-никель  

38,61 

25,00 

«Proof-like» 

5 000 

700 

Коллекциялык монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 


Датасы: 26.10.2018
Туруктуу шилтеме

Эл аралык акча которуу системасынын оператору Western Union Network (France) SAS (Вестерн Юнион Нетворк (Франс), САС), Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык акча которуу системасынын операторлору реестринде 1045181018 номеринде каттоодон өттү.

 


Датасы: 22.10.2018
Туруктуу шилтеме

 

Бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү башталгандыгы тууралуу жарыяланды 

 

2018-жылдын 22-октябрында пресс-конференция болуп, анда Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү белгилене тургандыгы жарыяланды. Аталган иш-чарага Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Мээрим Момункулова, Германия Федеративдүү Республикасынын элчилигинин Экономикалык кызматташууну өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Касьен Онезорге жана Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалары фондусунун регионалдык координатору Аня Хойер катышты. 

Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Мээрим Момункулова өз сөзүндө акча каражатын аманат катары банкта сактоо бүгүнкү күндө Кыргызстандын калкы үчүн жыйым топтоонун эң эле кеңири колдонулган жана ишенимдүү ыкмасы экендигин жана бул эң оболу, банк тутумунун туруктуулугу, ошондой эле депозит салуу бир катар артыкчылыктарга ээ экендиги менен шартталгандыгын баса белгиледи.  

Мына ушул маанилүү иш чаранын алкагында финансылык жарманке, ачык эшик күндөрүн өткөрүү, лекцияларды, интерактивдик оюндарды уюштуруу, финансы мекемелерине экскурсияларды, ар кандай сынактарды уюштуруу пландаштырылган. 

Аня Хойердин пикири боюнча, жыйым топтоо каражат жагынан кимдир-бирөөдөн көз каранды болбоого өбөлгө түзүп, байгерчиликте жашоо пайдубалын түптөп, инвестициялоого түрткү болот. Ал эми бул, өлкөнүн андан ары экономикалык өнүгүшүнө таасирдүү дем берет

 

Маалымат үчүн: 

Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү Германия аманат кассалары фондусу, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана коммерциялык банктар менен биргеликте төртүнчү жолу өткөрүлүп жатат.  

Токсон жылдан ашуун тарыхый жолду басып өткөн бул иш-чаранын башкы максаты - адам баласынын аң-сезиминде, дилинде, жүрүм-турумунда бир гана акча чогултуу маданиятын гана эмес, табият тартуулаган жер, суу, токой, энергия иштелип чыгуучу ресурстар, башка ресурстар сыяктуу байлыктарга аяр, этият жана сарамжалдуу мамиле жасоо табитин калыптандыруу болуп саналат.  

 

 

Тиркеме: иш-чаралар планы 

 

 


Датасы: 22.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн «Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 2002-жылдын 8-майындагы №386 лицензиясынын аракетин 2018-жылдын 22-октябрынан тартып 2019-жылдын 22-апрелине чейинки мөөнөткө токтотту. 

«Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй району, Чүй айылы, Ибраимов көчөсү 25. 

«Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативи Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 18.10.2018
Туруктуу шилтеме

Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салган Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын “Микрокаржылоо секторун өнүктүрүүнүн  2018-2021-жылдарга каралган негизги багыттары” долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун корутундуларына ылайык келтирүүнүн алкагында, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин тобокелдикке багытталган көзөмөлдү жакшыртуу жагында жөнгө салган Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары Долбоор) иштелип чыккан.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 18-ноябрынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 

 


Датасы: 16.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2018 - жылдын 15-октябрында Бириккен Араб Эмиратынын Тышкы иштер жана эл аралык кызматташуу министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Делегацияны Бириккен Араб Эмиратынын экономикалык маселелер боюнча тышкы иштер министринин орун басары Мохаммед Шараф мырза жетектеген. Мохаммед Шараф мырза жетектеген делегация менен жолугушуу учурунда ислам финансы продукттарын өнүктүрүү боюнча Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасында ислам банкын түзүүнүн долбоору тууралуу маалыматтар сунушталды.  

 

 

 


Датасы: 11.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» тарабынан Башкы бухгалтердин орун басарын кызмат ордуна сунушталган Омурзакова Асель Авазбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 11-октябрында кабыл алды.  

 


Датасы: 11.10.2018
Туруктуу шилтеме

Ош шаарында «Финансы кызматтарынын жеткиликтүүлүгү» аймактык форуму болуп өттү 

 

Ош шаарында 2018-жылдын 11-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн колдоосу менен Улуттук банк тарабынан уюштурулган «Финансы кызматтарынын жеткиликтүүлүгү» деген аталышта аймактык форум болуп өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылды Аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгынын алкагында уюштурулду.  

Форумга Улуттук банктын жетекчилиги, Өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Баткен жана Жалал-Абад областтык администрацияларынын, Баткен, Жалал-Абад жана Ош шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү, Ош областынын райондорунун акимдери, Депозиттерди коргоо агенттигинин, Кыргызстан банктар бирикмесинин, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКсынын, «Мамлекеттик ипотекалык компания» ААКсынын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, өлкөнүн коммерциялык банктарынын жетекчилиги жана жергиликтүү бизнес коомчулугунун өкүлдөрү катышты.  

Форумду Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов ачып берди. Төрага өз сөзүндө аталган иш-чара үч областтын бийлик органдарынын катышуусунда финансы институттары менен жергиликтүү бизнес коомчулугунун ортосунда натыйжаларды бере турган пикир алмашуу үчүн уюштурулуп жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле, төрага аймактарда жашаган калкты жана ишкерлерди сапаттуу жана кымбат эмес жеткиликтүү финансы кызмат көрсөтүүлөрү менен камсыз кылуу жагында Улуттук банк өлкөнүн банк сектору менен биргеликте кабыл алынып жаткан чаралар жана иш-аракеттери тууралуу кыскача айтып берди. «Биздин алдыбызда финансы кызмат көрсөтүүлөрүнүн жеткиликтүү болушун камсыз кылуу милдети гана эмес, ошондой эле финансы кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалануу суроо-талабын да камсыз кылуу милдети турат. Башка сөз менен айтканда, калкты банктык инструменттери менен колдонууга үйрөтүү, элдин ишенимин арттыруу зарыл», - деп белгиледи Толкунбек Абдыгулов.  

Катышуучулар аймактарды финансылык жактан өнүктүрүүнүн эң актуалдуу маселелерин талкуулашты. Ишкерлер иш-чарага катышып жаткан финансы институттарынын өкүлдөрүнө өздөрүн түйшөлтүп жаткан маселелерин ачык айтып, ортого салышты.  

 

 

 

 

 


Датасы: 08.10.2018
Туруктуу шилтеме

Жалал-Абад областында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашырган фактылар боюнча Кыргыз Республикасынын үч жараны (С.Г.И., У.Ж.А., У.Р.Ж.) административдик жоопкерчиликке тартылды. Айыптык төлөмдүн жалпы суммасы 300 миң сомду түздү

 


Датасы: 05.10.2018
Туруктуу шилтеме

Ош жана Баткен областтарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашырган фактылар боюнча Кыргыз Республикасынын 15 жараны административдик жоопкерчиликке тартылды (М.И.А., К.Ш.С., Э.А.Э., Г.Р.З., К.К.К., А.К.А., Б.С.Р., Б.С.Т., Р.Э.Т., У.А.Х., Б.Б.С., К.Б.Э., А.Н.А., К.М.М. жана Э.Б.А.) Айыптык төлөмдүн жалпы суммасы 1,5 млн. сомду түздү


Датасы: 05.10.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКы тарабынан ички аудит башкармалыгынын башчысы кызмат ордуна сунушталган Искакова Фаанагуль Океновнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 4-октябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай Түшүм» Банкы ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Эсенгельдиева Нуржан Табылдыевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 4-октябрында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай Түшүм» Банкы ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Кыштобаева Эльмира Кадыровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 4-октябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 05.10.2018
Туруктуу шилтеме

“Росинбанк” ачык акционердик коому боюнча Улуттук банктын пресс-релизи 

 

Банктын мурда иштеп кеткен кызматкерлери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында терс маанайдагы маалыматтар жарыяланып, салыктарды кошумча чегерүү боюнча коюлган талаптардын натыйжасында Банк, амманаттардын мөөнөтүнөн мурда чыгышы менен шартталган кыйынчылыктарды, ликвиддүүлүк менен байланышкан көйгөйлөрдү 2018-жыл башынан бери кечирип келе жатат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык “Росинбанк” ААКсына ликвиддүүлүктү колдоо үчүн кредиттер берилген. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы көзөмөлдөө чараларын ишке ашыруунун алкагында, активдердин сакталышын камсыз кылуу жана операцияларды контролдоо үчүн 2018-жылдын июнь айында “Росинбанк” ААКсына атайын тике банктык көзөмөл режимин киргизген. 

Улуттук банктын талабы боюнча “Росинбанк” ААКсынын жетекчилиги жана акционерлери тарабынан Банктын финансылык абалын чыңдоо планы түзүлгөн, аталган план финансылык-экономикалык көрсөткүчтөрдү талапка ылайык келтирүү, акцияларды консолидациялоо жана Банктын капиталын көбөйтүү иш-чараларын камтыйт. 

“Росинбанк” ААКсынын акционерлери тарабынан Банктын финансылык абалын чыңдоо планында каралган иш-чаралар аткарылбагандыгын эске алуу менен Кыргыз Ресупбликасынын Улуттук банкы, “Росинбанк” ААКсынын ликвиддүүлүгүн колдоого берилген кредиттин ордун камсыз кылуу үчүн күрөөгө коюлган Банктын акцияларын кайра каттоо иш-чараларын жүргүздү. Бүгүнкү күндө Улуттук банк “Росинбанк” ААКсынын 71,66% акцияларынын ээси. 

Азыркы учурда, Улуттук банк “Росинбанк” ААКсынын ишин чыңдоо, анын ичинде менеджмент курамын кайра карап чыгуу, Банктын уставдык капиталын көбөйтүү боюнча бир катар иш-чараларды жүргүзүүнү пландаштырып жатат. 

 


Датасы: 28.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 28-сентябрында Улуттук банктын жана Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (SMBC Europe, Улуу Британия) банкынын өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууга Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жениш жана SMBC/SMBC Europe Глобалдуу соода каржылоо департаментинин Глобалдуу директорунун орун басары Хиденори Мийоши катышты. Жолугушуу учурунда SMBC/SMFG финансы тобунун презентациясы сунушталып, Кыргыз Республикасындагы экономикалык жагдай, Улуттук банктын акча-кредит саясаты, ошондой эле Улуттук банктын ишине тиешелүү бир катар башка маселелер талкууланды. 

 


Датасы: 27.09.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2018-жылдын 27-сентябрында «Жаштык: жаңы демилгелер аймагы» деп аталган жаштардын эл аралык форум-лагеринде сөз сүйлөп, анда жаштардын финансылык сабаттуулугу темасы боюнча баяндама жасады. 

Өз сөзүндө Улуттук банктын төрагасы, Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдары жогорулатуу программасын ишке ашыруунун, ошондой эле жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатуунун алкагында, жаш муун менен жеткинчектер арасында Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар тууралуу маалымат берди. Төрага берилген суроолорго жооп берип, активдүү катышкандарды атайын белектер менен сыйлады. 

 

Маалымат үчүн: «Жаштык: жаңы демилгелер аймагы» деп аталган жаштардын эл аралык форум-лагери жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган аянтча. Форумга келген 500гө жакын жаш муун өлкөнү өнүктүрүү боюнча болгон ой-толгоолору менен бөлүшүп, келечектеги иш багыттары тууралуу кызуу талкуунун үстүндө иштешти. Аны менен катар, катышуучулар болочокто өсүп-өнүгүү боюнча зарыл көндүмдөрдү өздөштүрүп, жаңыдан чыгып келе жаткан жаштардын чөйрөсүн жаштар уюмунун, жаштар кыймылынын жана студенттик уюмдардын өкүлдөрү менен тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Форум, «Жаштарды өнүктүрүү институту» коомдук фонду тарабынан Чүй областынын Moсква районунда жайгашкан Ак-Суу капчыгайында лагер форматында уюштурулган. 

 

 

 


Датасы: 27.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 26-27-сентябрь күндөрү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ISO 20022 «Финансылык кызмат көрсөтүүлөр. Финансы индустриясынын универсалдуу маалымат схемасы» эл аралык стандарттарын киргизүү боюнча маселелерди талкуулоо максатында, Беларусь Республикасынын, Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын улуттук/борбордук банктарынын эксперттери менен жолугушуу болуп өттү.  

Жолугушуунун катышуучулары ISO 20022 стандарттарына өтүү жана аны улуттук деңгээлде киргизүү үчүн методологиялык базаны иштеп чыгуу зарылдыгын талкуулашты. Сөз болуп жаткан стандартка өтүү өлкө ичинде жана чет өлкө төлөмдөрүн ишке ашырууда финансы маалыматтары менен алмашуу боюнча бирдейлештирилген моделдердин эсебинен рыноктун катышуучуларына чыгымдарды төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет, ошондой эле ISO 20022 базасында ишке ашырылып жаткан жаңы мүмкүнчүлүктөргө финансы рыногунун катышуучуларын туташтырууну камсыз кылат. 

ISO 20022 стандартын улуттук деңгээлде киргизүү боюнча иштер Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, финансы рыногунун катышуучуларын жана мамлекеттик органдарды ишке тартууну карайт. 

Отурумдун алкагында, эксперттер ISO 20022 стандарттарын 2019-2022-жылдар ичинде киргизүү боюнча иш-чаралар планын талкуулашты. 

 


Датасы: 26.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 25-сентябрында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан келген делегация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Нурбек Жениш жолугушуу өткөрдү. Делегацияны Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын экономика жана саясат боюнча башкармалыгынын директору Артур Радзивилл жетектеген. Жолугушуу учурунда аталган Банктын Кыргыз Республикасында 2019-2021-жылдары ишке ашыра турган инвестициялык стратегиялары, ошондой эле биздин өлкөнүн банк секторундагы жагдайлар талкууга алынды. 

 

 


Датасы: 25.09.2018
Туруктуу шилтеме

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

эсептик чен өлчөмүн 4,75 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 24-сентябрында эсептик чен өлчөмүн (чен саясаты) 4,75 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2018-жылдын 25-сентябрынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында инфляция деңгээли азык-түлүк товарлары ички жана тышкы рыноктор тарабынан жеткиликтүү сунушталгандыгына байланыштуу аларга баалардын төмөндөшүнөн улам, төмөн деңгээлде сакталуусу уланууда. Азык-түлүктөн башка товарлар боюнча инфляция да баалардын өсүш арымынын басаңдашын көрсөтүүдө. Инфляциянын жылдык мааниси 2018-жылдын сентябрь айында (14-сентябрга карата) 1,1 пайызды түзгөн. Инфляциянын учурдагы динамикасы, ички жана тышкы чөйрөнү өнүктүрүү келечеги инфляция көрсөткүчүн өтүп жаткан жылдын акырына карата 4,0 пайызга чейинки деңгээлде сакталат деп баалоого мүмкүндүк берет.  

Өлкөдөгү экономикалык жигердүүлүк республикага акча которуулар агымынын өсүшүнөн улам, чогуу алынган суроо-талаптын калыбына келиши жана реалдуу эмгек акынын көбөйүшү менен шартталган. 2018-жылдын январь-август айларынын жыйынтыгы боюнча реалдуу ИДӨ 0,3 пайызга кыскарган, «Кумтөр» ишканасынын маалыматтарын эске албаганда, экономиканын өсүшү 2,1 пайызды түзгөн. Айыл чарба, курулуш, соода жана транспорт секторлору экономиканын өсүшүнө оң салымын кошкон.  

Ал эми монетардык сектордо алгылыктуу тенденциялар сакталууда. Банк сектору улуттук валютада ликвиддүүлүктүн жеткиликтүү деңгээлине ээ. Ушуга байланыштуу Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын жүргүзүүдө. Акча рыногунда улуттук валютадагы кыска мөөнөттүү чендер Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин чегинде өзгөрүлүп турган. Банктар аралык кредиттик ресурстар рыногунда катышуучулардын жигердүүлүгүнүн өсүшү эки ай катары менен байкалган. Ошондой эле экономиканы кредиттөө көлөмүнүн кеңейиши жана коммерциялык банктардын депозит базасынын өсүшү байкалган.  

Үстүбүздөгү жылдын август айынын ортосунан тартып ички валюта рыногунда сунушка караганда чет өлкө валютасына болгон суроо-талаптын арткандыгы белгиленген. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүлмөлүүлүгүн текшилөө максатында, эки жолу валюта интервенциясы операциясын ишке ашырган.  

Дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторунун келечегине байланышкан тышкы сектордун таасир этүү факторлоруна жүргүзүлгөн талдап-иликтөө, ошондой эле ички шарттарды өнүктүрүү тенденциялары орто мөөнөттүү мезгил ичинде инфляция динамикасынын акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү болгон 5-7 пайыз чегинде күтүлүшүн шарттайт. Ушуга байланыштуу Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн сактоо чечимин кабыл алды. 

Улуттук банк ички жана тышкы факторлордун инфляцияга болгон таасирине туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларды колдонот.  

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмдү кароо боюнча кийинки отуруму 2018-жылдын 26-ноябрында өткөрүлөт


Датасы: 25.09.2018
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Мамлекеттик тил күнүнө карата кызматкерлер арасында сынак уюштурду 

 

Улуттук банк Мамлекеттик тил күнүнө карата (23-сентябрь) өзүнүн кызматкерлери арасында атайын сынак уюштурду. Мындай иш-чараны уюштуруунун негизги максаты - эне тилдин кадыр-баркын көтөрүү, ар тараптуу өнүктүрүү, анын бардык чөйрөдө колдонулушун камсыз кылуу болуп саналат.  

Сынакка Улуттук банктын дээрлик бардык түзүмдүк бөлүмдөрү жигердүү катышып, кызматкерлер ар түрдүү жанрда (жаңылмач айтуу, көркөм окуу, монолог айтуу, улуттук аспапта күү чертүү, эстрада ырын ырдоо, жеке номер жана автордук чыгармаларды аткаруу) өз өнөрлөрүн жогорку деңгээлде жана актёрдук чеберчиликте тартуулашты. Сынактын жыйынтыгы боюнча көбүрөөк упайга ээ болгон кызматкерлер атайын белектер менен сыйланды.  

Аталган иш-чара Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашыруунун алкагында өткөрүлдү

 

 

 


Датасы: 22.09.2018
Туруктуу шилтеме

Эл аралык валюта фондусунун миссиясы Кыргызстанда өз ишин баштады 

 

 Кыргыз Республикасына 2018-жылдын 19-сентябрында Кристиан Жос мырза жетектеген Эл аралык валюта фондусунун миссиясы келди. Миссия 2018-жылдын 3-октябрына чейин созулат.  

Расмий иш сапардын максаты Кыргыз Республикасы үчүн Эл аралык валюта фонду колдоп жаткан жаңы программалардын мүмкүнчүлүктөрүн жана шарттарын талкуулоо. Аталган иш сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүлөт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын милдетин аткаруучу Н.Жениш мырза менен Эл аралык валюта фондусунун командасы 2018-жылдын 20-сентябрында жолугушту. Жолугушуу учурунда тараптар мындан ары да кызматташуунун келечеги тууралуу талкуулашты. 

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасы менен Эл аралык валюта фондусунун кызматташтыгы “Кеңейтилген кредиттик механизм” (ECF) деп аталган үч жылдык экономикалык программанын алкагында 2015-2018-жылдар аралыгында ишке ашырылып келген. Программанын максаты болуп, туруктуу бюджетке жетүү, финансы секторунда туруктуулукту камсыз кылуу жана экономикалык потенциалдын өсүшүн арттыруу үчүн түзүмдүк реформаларды жүргүзүү эсептелет. ЕCF программасынын алкагында Кыргыз Республикасы өлкөнүн мамлекеттик бюджетин колдоого кредиттик ресурстарды алды. ЕCF программасы 2018-жылдын 8-апрелинде аягына чыкты.  

 


Датасы: 22.09.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Джангарачева Мира Камилевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 20-сентябрында кабыл алды.