Дата новости: 02 июнь
2020-жылдын 1-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Борбордук Азия,...
Дата новости: 01 июнь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" жабык акционердик коому тарабынан...
Дата новости: 29 май
2020-жылдын 27-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Кыргыз...
Дата новости: 28 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди...
Жаңылыктар
Дата новости: 02 июнь
2020-жылдын 02-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 01 июнь
2020-жылдын 02-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28...
Дата новости: 01 июнь
2020-жылдын 04-июнунда "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунда катышуучу банктарды* кайра каржылоо...
Дата новости: 28 май
2020-жылдын 28-майында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо...
Жаңылыктар
Дата новости: 20 март
Кыргыз Республикасынын валюта рыногундагы жагдай тууралуу маалымат
Дата новости: 20 март
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын...
Дата новости: 13 январь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2020-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык...
Дата новости: 16 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу...
Жаңылыктар
Окуялар тизмеги
Коллекциялык монеталар