Дата новости: 03 декабрь
Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө...
Дата новости: 01 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы
Дата новости: 30 ноябрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 8,0 пайызга чейин жогорулатты
Дата новости: 19 ноябрь
2021-жылдын 19-ноябрында Бишкек шаарындагы А. Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасында...
Жаңылыктар
Дата новости: 06 декабрь
2021-жылдын 7-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28...
Дата новости: 06 декабрь
Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл жана 20 жыл болгон МКОлордун...
Дата новости: 03 декабрь
2021-жылдын 6-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду кошумча...
Дата новости: 03 декабрь
2021-жылдын 3-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Жаңылыктар
Дата новости: 28 сентябрь
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ ачык тандоонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын туунду жана...
Дата новости: 26 июль
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын директорлор...
Дата новости: 20 апрель
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат...
Дата новости: 20 апрель
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Банктардын жоюучусу катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына...
Жаңылыктар
Окуялар тизмеги
Коллекциялык монеталар