> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитет 

Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитет маалымат технологияларын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктайт жана Улуттук банкта маалымат технологияларын өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Мындан тышкары МТ-долбоорлорунун түзүлүшүн жана өзгөрүшүн координациялайт, бул долбоорлорго же маалымат технологияларына байланыштуу техникалык чечимдерди жана бизнес-процесстерди жактырат. 

Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитетти Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү башкарат, Координациялык комитеттин курамына түзүмдүк бөлүкмдөрдүн начальниктери кирет. 

Отчеттук жыл ичинде Комитеттин он отуруму өткөрүлгөн.