> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Тобокелдик комитети 

Тобокелдик комитети Улуттук банктын ишинде орун алган тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча ишти түзүмдүк бөлүмдөрдүн Улуттук банктын ишине тиешелүү тобокелдиктерди идентификациялоо, аларга баа берүү жана чектөө жагында ишин координациялоо аркылуу жүзөгө ашырат.  

Тобокелдиктер боюнча комитеттин курамына Комитеттин төрагасы болуп саналган Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн алты начальниги кирет. Тобокелдик комитетинин жеке курамы Улуттук банктын Төрагасынын буйругу менен бекитилет. 

Тобокелдик комитетинин негизги иш-милдеттерине ылайык, анын иш багыты тобокелдик-менеджментин жана ички контролдук системасын оптималдаштыруу боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү жана сунуштарды иштеп чыгуу максатында, Улуттук банктын ишинде орун алган тобокелдиктерди тескөө маселелерин кароого алууда турат.  

2017-жылы Тобокелдик комитетинин 9 отуруму өткөрүлгөн, отчеттук мезгилде тобокелдиктерди тескөө усулун өркүндөтүү жана Улуттук банктын ишинде орун алган операциялык тобокелдиктерди тескөө маселелери боюнча системалык мүнөздөгү тажрыйбалык сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулган. Ушуга байланыштуу Комитет тарабынан тобокелдиктерди тескөө маселелери боюнча ченемдик документтер, түзүмдүк бөлүмдөрдүн тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча иш-чаралар пландары жактырылып жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишине ылайык тобокелдиктерди минималдаштыруу себеби менен протоколдук тапшырмалар берилген.