Дата новости: 04 январь
Кредитти берүүдө күрөөлүк мүлктү баалоо боюнча...
Дата новости: 31 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы криптовалюталарды жөнгө салуу маселеси боюнча анын...
Дата новости: 30 декабрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине...
Дата новости: 29 декабрь
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын...
Жаңылыктар
Дата новости: 18 январь
2021-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-...
Дата новости: 18 январь
Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын...
Дата новости: 15 январь
2021-жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну...
Дата новости: 15 январь
2021-жылдын 15-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча...
Жаңылыктар
Дата новости: 04 январь
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ маалымат базасына талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт:...
Дата новости: 24 ноябрь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2021-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык...
Дата новости: 20 март
Кыргыз Республикасынын валюта рыногундагы жагдай тууралуу маалымат
Дата новости: 20 март
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын...
Жаңылыктар
Окуялар тизмеги
Коллекциялык монеталар