> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргызстандын коллекциялык монеталарынын  

чыгаруу боюнча 2022 жылга каралган планы  

Сериясы 

Монетанын аталышы 

Металлы 

Номиналы 

Сапаты 

Нускасы (даана) 

Кыргызстандын 

Кызыл китеби 

Кашкар бөрү карагаты 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Спорт 

Азия оюндары 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

 

Кыргызстандын коллекциялык монеталарынын  

чыгаруу боюнча 2023 жылга каралган планы  

Сериясы 

Монетанын аталышы 

Металлы 

Номиналы 

Сапаты 

Нускасы (даана) 

Тарыхый окуялар 

Тиричилик буюмдары: 

тай-туяк 

925° күмүш 

500 сом 

proof 

500 

Сомго 30 жыл 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Кыргыз үрп-адаттары жана ырым-жырымдары 

Бешикке салуу 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

 

*proof  чагылышып турган күзгүдөй тегиз жана андан айырмаланып туруучу рельефтин сүрөтү чагылдырылган, эң мыкты сапаттагы монеталар;  

**proof-like  туруучу рельефтин дизайны чагылдырылган, мыкты сапаттагы монеталар;  

  

ЭскертүүБул пландарга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.