> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргызстандын коллекциялык монеталарынын 

чыгаруу боюнча 2019 жылга каралган планы 

 

Сериясы 

Сюжети 

Металлы 

Номиналы 

Сапаты 

Тиражы 

(даанасы) 

2019 жыл 

Кыргыз каганатынын доору 

Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

жез-никель 

1 сом 

proof-like 

5 000 

Тарыхый окуялар 

Евразия экономикалык бирлигине 5 жыл 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

 

Кыргызстандын коллекциялык монеталарынын 

чыгаруу боюнча 2020 2023 жылдарга каралган узак мөөнөттүү планы 

 

2020 жыл 

Тарыхый окуялар 

Улуу Жеңишке  

75 жыл 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

жез-никель 

1 сом 

proof-like 

5 000 

Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 

Күрөш 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

жез-никель 

1 сом 

proof-like 

5 000 

Кыргызстандын Кызыл китеби 

Мала кызыл мандалак 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Орто Азия таш бакасы 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Кыргыз уламыштары жана жомоктору 

«Чолпон» жомогу (таңкы жылдыз) 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

2021 жыл 

Кыргызстандын Кызыл китеби 

Мадыл 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Кичи махаон же Христоф Сары көпөлөгү

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Улуттук музыкалык аспаптар 

Кыл кыяк 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

жез-никель 

5 сом 

proof-like 

5 000 

2022 жыл 

Кыргыз жөрөлгөлөрү жана салт-санаалары 

Тушоо кесүү 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

жез-никель 

1 сом 

proof-like 

5 000 

Кыргызстандын Кызыл китеби 

Кашгар бөрү карагаты 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Суусар 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

2023 жыл 

Тарыхый окуялар 

Сомго 30 жыл 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

Улуттук спорт жана элдик оюндары 

Ат чабыш 

925° күмүш 

10 сом 

proof 

1 000 

жез-никель 

1 сом 

proof-like 

5 000 

 

*proof  чагылышып турган күзгүдөй тегиз жана андан айырмаланып туруучу рельефтин сүрөтү чагылдырылган, эң мыкты сапаттагы монеталар; 

**proof-like  туруучу рельефтин дизайны чагылдырылган, мыкты сапаттагы монеталар; 

***uncirculated  үстүнкү бети тегиз, жалтырак болгон, сүрөттөрүнүн сызыктары так көрүнгөн монеталар. 

 

 

Эскертүү: Бул пландарга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.